Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älvkarleby kommun Enhetschef öppenvården/familjehemsvården
Du ansvarar för och leder det operativa arbetet på enheten, och du ingår i IFOs ledningsgrupp. Helhetsansvaret för verksamheten omfattar - medarbetare och arbetsmiljö - budget och resultat Tillsammans med medarbetarna planerar och utvecklar du verksamheten med stora möjligheter att forma arbetssätt och inriktning. I ditt uppdrag ingår även att driva kvalitets- och utvecklingsarbete. Som ny arbetsledare får du ett nära stöd av verksamhetschefen, och under 2024 genomför du Försvarshögskolans utbildning Utvecklande ledarskap, UL.
2023-12-08 2024-01-05
Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen Socialsekreterare försörjningsstöd
Arbetet inom ekonomiskt bistånd består av två delar. Dels att stötta människor att nå egen försörjning, vilket uppnås genom samarbete med individen och samverkan med interna och externa aktörer. Dels att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, vilket sker parallellt med den andra delen.
2023-12-07 2024-01-02
Älvkarleby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning TESTANNONS
Räkna o skriva
2023-12-07 2023-12-11
Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen Trygg, kompetent och driven biträdande enhetschef till Barn och familj
Som biträdande enhetschef kommer du arbetsleda det operativa arbetet inom handläggning utredning och uppföljning. Du leder och fördelar arbetet och har delvis personal- och arbetsmiljöansvar. Du verkar för en rättssäker handläggning av god kvalitet, med god överblick över utredningar och ärenden. I ditt uppdrag har du nära samverkan med enhetschef. Du kommer även att utgöra ett kunskapsmässigt och nära personligt stöd för din personal i deras arbete. Du verkar för att medarbetarna når uppsatta mål genom ett stödjande och närvarande ledarskap....
2023-11-30 2023-12-28
Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen Socialsekreterare
Du utreder, beslutar om och följer upp insatser för familjer med barn och för personer som är yngre än 21 år. Vi beviljar insatser både inom öppenvård och inom dygnsvård, och handläggningen sker framförallt enligt SoL och LVU. I arbetet ingår regelbundna samtal med barnen och deras föräldrar. Samverkan och dokumentation är viktiga delar i arbetet.
2023-11-20 2023-12-11