Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Socialsekreterare till barn och familjeenheten
Har du ett brinnande intresse för socialt arbete i ett familjeorienterat arbetssätt med inriktning på barn och unga? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! I Barn- och familjeenheten arbetar vi i team med olika inriktningar. Vi samarbetar mycket med varandra, men också med andra enheter inom Socialförvaltningen och externa parter. Vi tänker nu satsa på verksamheten och stärka upp med ytterligare en socialsekreterare med inriktning utredning barn. Enheten kommer då att bestå av: ...
2021-07-28 2021-08-29
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Lönespecialist
Vi söker dig med en positiv grundsyn som vill vara en del av vårt trivsamma och glada team. I teamet hjälps vi åt, stöttar varandra och delar med oss av vår kunskap. Vi använder lönesystemet Personec P med självservice. Lönespecialisterna ansvarar gemensamt för vår lönesupport. Dina arbetsuppgifter innebär allmänna löneadministrativa uppgifter, kontinuerlig kvalitetssäkring av löner och stöd i frågor som rör lön och anställning. Vi rapporterar också till myndigheter så som Försäkringskassan, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Du arbetar uti...
2021-07-26 2021-08-15
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Gymnasielärare i naturkunskap och biologi
Som gymnasielärare ansvarar du för att bedriva undervisning och utveckling inom ditt ämnesområde naturkunskap och biologi. Du kommer framförallt undervisa på gymnasiets nationella program men även på våra introduktionsprogram. På Haganässkolan samarbetar vi nära varandra i arbetslag och alla har en bastillhörighet. Basgruppen består utav andra pedagoger på skolan med ansvar för samma ämnesinriktningar. Tillsammans i gruppen har ni som huvuduppdrag att utveckla undervisningen och att bemöta eleverna utifrån deras behov.
2021-07-26 2021-08-05
Älmhults kommun, Kost och måltidsservice Enhetschef till Kostenheten
Kostenheten erbjuder dig ett spännande uppdrag: att i rollen som enhetschef vara med och leda och utveckla vårt arbete. Detta dels inom det egna enhetsområdet där ett antal kök ingår, dels genom delaktighet i Kostenhetens övergripande pågående utvecklingsarbete. Att bli en del i vårt team innebär en stimulerande tid av såväl verksamhets- som måltidsutveckling, att utveckla teamarbete och bygga långsiktig stabilitet för framtiden utifrån helhetssyn. Som enhetschef ingår du i ledningsteamet bestående av verksamhetsansvarig kostchef, tre enhetsche...
2021-07-22 2021-08-15
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Biståndshandläggare med möjlighet till teamledarfunktion
Uppdraget som biståndshandläggare innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att bidra till att skapa en meningsfull vardag och trygghet för den enskilde brukaren. Som biståndshandläggare utreder, prövar, beslutar och följer du upp beslut kring den enskildes behov av bistånd enlig socialtjänstlagen (SoL). Arbetet innebär en nära dialog med personer som söker hjälp och med deras anhöriga. Du har tätt samarbete med andra yrkeskategorier och är delaktig i teamet kring den enskilde. Sjuksköterskor, arbetsterap...
2021-07-21 2021-08-08
Älmhults kommun, Soc förvaltningsledning Verksamhetschef till individ- och familjeomsorgen
Som verksamhetschef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och ramar. I uppdraget ingår ansvar för ekonomi, personal- och arbetsmiljö, kvalitet och verksamhetsansvar. Det innebär att du har det övergripande ansvaret för, att med ett brukarperspektiv, styra och leda verksamheten mot uppsatta mål. Du ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning av verksamhetens grunduppdrag samt förändrings- och utvecklingsarbete på så väl kort sikt, som på lång sikt. Du ...
2021-07-12 2021-08-08
Älmhults kommun, Vård och omsorg Sjuksköterska, natt
Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med patienterna, men även med anhöriga och andra personer i patientens nätverk. Du arbetar även med att handleda och delegera hälso- och sjukvårdsinsatser till andra professioner. Vi erbjuder dig ett brett uppdrag med frihet under an...
2021-07-09 2021-08-22
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Nämndsekreterare
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för att ärendehanterings- och nämndprocessen samordnas och kvalitetssäkras samt ge specialiststöd i den processen till politiker och tjänstemän. Det innebär att du förbereder nämndernas och utskottens möten samt hanterar kallelser, dagordningar och protokoll. Du deltar vid nämndernas sammanträden och presidiemöten. Du ansvarar även för bevakning av ärenden samt övrig samordning av verksamheten. Vi söker en nämndsekreterare för tillsvidareanställning till socialnämnden, dess arbetsutskott och gemensamma näm...
2021-07-08 2021-08-08
Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen Avdelningschef Bygg
I rollen som avdelningschef söker vi nu dig som vill leda avdelningen som består av fyra bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer och vara en del av ledningsgruppen med ett gemensamt ansvar för att utveckla miljö- och byggförvaltningen. I rollen ingår verksamhetsansvar, ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar och ansvar att leda och organisera verksamheten mot uppsatta mål. I arbetet ingår också ärendehantering om ca 75% av tjänsten. I dina övriga arbetsuppgifter kommer du som övriga medarbetare i gruppen att arbeta med handläggning av bygglov och anm...
2021-07-08 2021-08-25
Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen Miljöutredare
Dina arbetsuppgifter som miljöutredare är breda. Du hanterar frågor kring fastigheters anslutningar till det kommunala VA-ledningsnätet. Du beräknar anläggningsavgifter och upprättar underlag för kund-och ledningsrättsavtal. Du kan även komma att handlägga yttranden och ärenden utifrån miljöbalken. I tjänsten ingår också att vara sakkunnig när det gäller VA-taxor, ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning). Lagen om allmänna vattentjänster ligger till grund för handläggning av kundärenden.
2021-07-02 2021-08-25
Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen Miljöingenjör/miljöutredare
Dina arbetsuppgifter som miljöingenjör/miljöutredare är breda. Miljöbalken ligger till grund för handläggning av ärenden. Du kommer bland annat att vara VA-avdelningens kontaktperson i myndighetsärenden, ansvara för miljörapportering och andra myndighetsrapporteringar, göra uppföljningar av kontrollprogram och egenkontroll, ta fram driftsrutiner, vara delaktig i utredningar kring olika driftsfrågor och delta i investeringsprojekt. Utifrån din erfarenhet och kompetens kan du också komma att få driva egna investeringsprojekt.
2021-07-02 2021-08-25
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Lss-handläggare
Har du erfarenhet av LSS-handläggning? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! Vi värnar om det goda mötet och att varje besök ska vara av god kvalitet för samtliga inblandade. Vi erbjuder ett utvecklande och betydelsefullt arbete. Som LSS-handläggare hos oss har du: - En flexibel arbetsmiljö - Närhet till din teamledare och enhetschef - Möjlighet att påverka ditt arbete - Nya fräscha lokaler I arbetet som LSS-handläggare kommer du att utreda behov och följa upp insatser t...
2021-07-02 2021-08-02
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Kompis till personer med funktionsvariation
Omsorgen om personer med funktionsvariation söker Kompisar enl § 9:4 Biträde av kontaktpersoner enligt LSS eller SoL. En Kompis är en medmänniska som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Som Kompis till en person med funktionsvariation kan du hjälpa till att bryta isolation, hjälpa individen att hitta nya fritidsaktiviteter, skapa nya sociala kontakter och visa vad samhället i övrigt har att erbjuda. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Ledorden Kompisen ska arbeta efte...
2021-06-14 2021-07-31
Älmhults kommun, Grundskolan Ämneslärare åk 7-9 , Arbetsplatsinriktad ämneslärarutbildning
Älmhults kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad en arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en skola i Älmhult och att du får lön under hela studietiden. Den arbetsplatsintegrerade ämneslärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Hos oss på Linnéskolan möts du varje dag av engagerade lärare och övrig personal som gör sitt bästa för att ge dig de bästa förutsättningarna att lära dig nya saker. ...
2021-02-15 2021-08-31
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 , Arbetsplatsinriktad lärarutbildning
Älmhults kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad och flertalet andra kommuner en ny typ av utbildning, Arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en grundskola i Älmhult och att du får lön under hela studietiden. Grundlärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 4-6 i ämnena svenska, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Som grundskollärare i åk 4-6 kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödj...
2021-02-15 2021-08-31