Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Poolkock till Måltidsavdelningen
Måltidsavdelningen söker en poolkock! Tjänsten erbjuds i kök inom: * Skolkök * Förskolekök * Äldreomsorgskök Vi söker dig som har intresse av att delta praktiskt i utveckling av måltiderna för våra matgäster i skola, förskola och omsorg till nya nivåer. I tjänsten som poolkock har du varierade arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i kök. Varje dag bli du bokad via mobiltelefonen till det kök där du ska arbeta för dagen. Arbetet innebär därför att du kommer att arbeta i ensamkök såväl som i flermanskök. I arbetsuppgifterna ingår bland an...
2022-09-28 2022-10-12
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Socialsekreterare till barn och familjeenheten, utredning
Har du ett brinnande intresse för socialt arbete i ett familjeorienterat arbetssätt med inriktning på barn och unga? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! I Barn- och familjeenheten arbetar vi i team med olika inriktningar. Vi samarbetar mycket med varandra, men också med andra enheter inom Socialförvaltningen och med externa parter. Enheten består av - 1 enhetschef - 1 förste socialsekreterare - 2 socialsekreterare som arbetar i mottag - 6 socialsekreterare med inriktning utred...
2022-09-27 2022-10-11
Älmhults kommun, Grundskolan Speciallärare till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en speciallärare till vårt team. Som speciallärare är ett av dina främsta uppdrag att samarbeta med skolans pedagoger och elevresurser. Specialläraren hos oss har en viktig roll, där du med din särskilda kompetens bidrar mycket till utvecklingen av undervisningen. Framförallt handlar det om att göra undervisningen tillgänglig för alla elever, oavsett förutsättningar. Vårt gemensamma mål är att alla våra elever ska kunna nå sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt. Du ansvarar även för att initiera, g...
2022-09-26 2022-10-10
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi grundskollärare till årskurs 4-6. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2022-09-26 2022-10-10
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi grundskollärare till årskurs 4-6. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2022-09-26 2022-10-10
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Kock till Måltidsavdelningen
Måltidsavdelningen söker 2 stycken kockar! Tjänsten erbjuds kök inom: * Skolkök * Förskolekök * Äldreomsorgskök Vi söker dig som har intresse av att delta praktiskt i utveckling av och att lyfta måltiderna för våra matgäster i skola, förskola och omsorg till nya nivåer. I tjänsten som kock har du varierade arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i kök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat beredning och tillagning av frukost, lunch, mellanmål, och servering av måltider. Därutöver ingår efterarbete i köket som diskning och städning och mot...
2022-09-23 2022-10-13
Älmhults kommun, Förskolan Barnskötare till Ryforsgårdens förskola
Här arbetar vi både förskollärare och barnskötare tätt tillsammans. För oss är det viktigt att alla barn ska få en god pedagogisk utbildning och utveckla tilltro till sin egen förmåga. Vi som jobbar här är väldigt engagerade i vårt arbete. För oss är det viktigt att ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse samt att vi utmanar dem utifrån var de befinner sig i sin utveckling. På Ryforsgården fokuserar vi på vårt SKA-arbete med stort inflytande från barnen. Vi har nära samarbete mellan våra avdelningar samt engagerad personal som har barnens ...
2022-09-21 2022-10-05
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till vård- och omsorgsboende
Vi söker en enhetschef till Almgården som är ett av våra vård- och omsorgsboende. Almgården är ett boende med 30 lägenheter uppdelat på tre våningsplan varav det nedre våningsplanet är demensboende. Almgården är sammanbyggt med kommunens trygghetsboende. Uppdraget som enhetschef är kulturskapande genom att stödja, motivera och coacha medarbetarna till att bedriva en god, säker och nära vård, som är personcentrerad och där hälsofrämjande, sociala och förebyggande insatser är centrala. Som enhetschef ingår du i verksamhetschefens ledningsgrupp t...
2022-09-16 2022-10-02
Svenska kyrkan Ekonomtjänst 100 % Älmhults församling
Vi söker dig som tar ett övergripande ansvar för det ekonomiska arbetet i församlingen så som budget, redovisning, bokslut samt årsredovisning. Du hanterar även församlingens löne- och personaladministration. Församlingens kanslist hanterar församlingens kund- samt leverantörsreskontra samt hjälper till med löner och löpande bokföring, en nära kollega i de dagliga arbetsuppgifterna. Du har ett administrativt ansvar för församlingens fastigheter, och biträder kyrkoherden vid möten med kyrkofullmäktige, kyrkoråd och arbetsgrupper. Även administra...
2022-09-14 2022-10-03
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Biståndshandläggare
Uppdraget som biståndshandläggare innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att bidra till att skapa en meningsfull vardag och trygghet för den enskilde brukaren. Som biståndshandläggare utreder, prövar, beslutar och följer du upp beslut kring den enskildes behov av bistånd enlig socialtjänstlagen (SoL). Arbetet innebär en nära dialog med personer som söker hjälp och med deras anhöriga. Du har tätt samarbete med andra yrkeskategorier och är delaktig i teamet kring den enskilde. Sjuksköterskor, arbetsterap...
2022-09-14 2022-10-05
Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen Fastighetsingenjör/Fastighetsförvaltare
I fastighetsavdelningen ingår tjänstemän, fastighetstekniker och lokalvård. Fastighetsförvaltningen är en liten organisation bestående av 6 tjänstemän, vår huvudsakliga arbetsplats är i kontorslandskap på kommunhuset. Du kommer att ansvara för fastighetsförvaltning inom kommunens samtliga verksamhetsområden och blir därmed en nyckelperson i vår verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår bl a att samordna och leda lokalresursplanering samt förbättringsåtgärder, vilket innebär att du ansvarar för vissa upphandlingar samt förfrågningsunderlag inom ra...
2022-09-14 2022-10-07
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Kom och jobba i vårt härliga gäng som Fysioterapeut!
Som Fysioterapeut kommer du att samverka med flera olika yrkesgrupper både inom och utanför kommunen. Vårt härliga arbetslag består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker, larmansvariga samt syn- och hörselinstruktör. Rehabverksamheten utgår från fräscha lokaler i centrala Älmhult med gångavstånd till tågstationen. Då vi har mycket samverkan mellan våra enheter inom hälso- och sjukvård sitter vi alla i samma lokaler; sjuksköterskor, biståndshandläggare, hemtjänst och enhetschefer. Vi arbetar i team mellan fysioterapeuter o...
2022-08-26 2022-10-16
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Kom och jobba i vårt härliga gäng som Arbetsterapeut!
Som arbetsterapeut kommer du att samverka med flera olika yrkesgrupper både inom och utanför kommunen. Arbetslaget består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker, larmansvariga samt syn- och hörselinstruktör. Rehabverksamheten utgår från fräscha lokaler i centrala Älmhult med gångavstånd till tågstationen. Då vi har mycket samverkan mellan våra enheter inom hälso- och sjukvård sitter vi alla i samma lokaler; sjuksköterskor, biståndshandläggare, hemtjänst och enhetschefer. Vi arbetar i team mellan fysioterapeuter och arbetste...
2022-08-26 2022-10-16