Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i franska och svenska som andraspråk åk 7-9, Linnéskolan
Tjänsten innebär undervisning i franska och svenska som andraspråk, årskurs 7-9. Som ämneslärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor. I varje arbetslag har vi anställda heltidsmentorer som arbetar nära eleverna och stöttar dem i deras sociala utveckling. I mentorns uppgift ingår även att hålla utvecklingssamtal. Detta gör att du som lärare kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. I ditt uppdrag som lärare ingår därför inget mentorskap. Under kommande...
2022-06-22 2022-07-06
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Förste kock till Internationella skolans kök
Måltidsavdelningen söker just nu en arbetsledande Förste kock till Internationella skolans skolkök. Vi söker dig som har intresse av att delta praktiskt i utveckling av och att lyfta måltiderna för våra matgäster i skolan till nya nivåer. Att bli en del i vårt team innebär ett stimulerande arbete som inkluderar såväl ledarskaps- som måltidsutveckling och att bygga upp och utveckla teamarbete i den egna arbetsgruppen. Du samverkar även nära med din chef och övriga arbetsledare inom enhetsområdet. Som förste kock på Internationella skolans kök...
2022-06-21 2022-08-07
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Specialpedagog till Haganässkolan
Till oss på Haganässkolan söker vi nu en specialpedagog. Som specialpedagog arbetar du tillsammans med annan specialpedagog i ett större Elevhälsoteam. Inom Elevhälsan arbetar även skolsköterska, kurator, rektor och SYV. Du kommer att vara kopplad till vissa program men ni specialpedagoger hjälps åt er emellan vid behov. Vi har också träffar då hela Elevhälsan ses tillsammans vilket innebär att även gymnasiesärskolan och Centrala Elevhälsan medverkar, vi tar då upp ärenden som är gemensamma för hela skolan. I din roll ingår tätt samarbete med...
2022-06-20 2022-07-04
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Enhetschef till Måltidsavdelningen
I tjänsten ingår personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar inom ett enhetsområde. Ditt enhetsområde består av cirka 25 professionella medarbetare fördelade på ett antal kök i skola/förskola. Som enhetschef rapporterar du till måltidschef och ingår i ledningsteamet. Som enhetschef förutsätts du arbeta nära tillsammans med avdelningens ledningsteam såväl som leda dina medarbetare i köken för att samordna, inspirera och utveckla positiva måltidsupplevelser av hög kvalitet för våra matgäster i skolor och förskolor. En betydande och v...
2022-06-20 2022-08-12
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Måltidsutvecklare
Som måltidsutvecklare verkar du för utveckling av och ansvarar för verksamhetens löpande matsedelsplanering och receptur, prissättning och sortiment så att hög måltidskvalitet, varierat utbud och god ekonomi kan uppnås. En central del i uppdraget är att systemförvalta våra verksamhetssystem; Mashie, Hantera samt matsvinnsmätningssystemet; Generation Waste. I uppdraget ingår att utveckla metoder och struktur för en effektiv och ändamålsenlig systemanvändning för effektivisering och styrning av måltidsarbetet i verksamheten och för beställningar ...
2022-06-20 2022-08-12
Älmhults kommun Förskollärare till Eneryda
På Enelyckans förskola strävar vi efter att alla barn ska känna glädje, trygghet och gemenskap. Vi erbjuder en verksamhet där barnen får kontakt med sång, musik, rörelse, drama, IKT och skapande. Som förskollärare har du en viktig roll i detta arbete. Tillsammans med dina kollegor har ni det pedagogiska ansvaret för undervisningen och precis som på många andra förskolor försöker vi arbeta mycket temainriktat för att skapa olika sammanhang för barnen. Nu senast har alla förskolor i Älmhults kommun arbetat mycket med hållbar utveckling. I ditt ...
2022-06-20 2022-07-04
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Socialsekreterare till barn och familjeenheten, mottag
Har du ett brinnande intresse för socialt arbete i ett familjeorienterat arbetssätt med inriktning på barn och unga? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! I Barn- och familjeenheten arbetar vi i team med olika inriktningar. Vi samarbetar mycket med varandra, men också med andra enheter inom Socialförvaltningen och med externa parter. Enheten består av - 1 enhetschef - 1 förste socialsekreterare - 2 socialsekreterare som arbetar i mottag - 5 socialsekreterare med inriktning utre...
2022-06-17 2022-07-01
Älmhults kommun Fysioterapeut eller arbetsterapeut
Som fysioterapeut eller arbetsterapeut kommer du att samverka med flera olika yrkesgrupper både inom och utanför kommunen. Arbetslaget består av 5 fysioterapeuter, 5 arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker, larmansvariga samt syn- och hörselinstruktör. Rehabverksamheten utgår från fräscha lokaler i centrala Älmhult med gångavstånd till tågstationen. Då vi har mycket samverkan mellan våra enheter inom hälso- och sjukvård sitter vi alla i samma lokaler; sjuksköterskor, biståndshandläggare, hemtjänst och enhetschefer. Vi arbetar i team mellan fysio...
2022-06-16 2022-07-17
Älmhults kommun, Grundskolan Elevresurser till Gemöskolan
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleven så att eleven kan fokusera på studierna. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på r...
2022-06-16 2022-06-30
Älmhults kommun, Grundskolan Fritidspedagog/elevassistent till Liatorps skola
Som fritidspedagog/elevassistent hos oss behöver du tycka om att hjälpa elever med olika förutsättningar, ha ett flexibelt arbetssätt, vara duktig på att motivera och väcka elevernas lust och nyfikenhet att lära under hela skoldagen. Du kommer att arbeta tillsammans med annan fritidspersonal och resurspersonal och även ingå i skolans arbetslag.
2022-06-14 2022-06-28
Älmhults kommun, Grundskolan Musiklärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en musiklärare till årskurs 4-6. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ämnet musik. Du kommer att tillhöra arbetslag åk 4-6, och tillsammans arbeta med att utvärdera, utveckla och förbättra undervisningen, utifrån er olika ämneskompetens. I arbetet ingår även att dokumentera, följa upp samt kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare.
2022-06-13 2022-06-27
Arbetsmarknadsenheten Projektledare med butiksansvar Återbruket
Som Butikschef på Återbruket ska du leda, projektleda, organisera, utveckla och driva återbruket. Det är viktigt att du är pedagogisk och har en förståelse för olika människor med olika bakgrund. Det dagliga arbetet innebär att leda arbetet med att inreda butiken och arrangera varorna på ett attraktivt sätt. Arbeta med att utveckla inflödet av skänkta varor samt planera och utveckla arbetsmetoder för hantering och en så stor genomströmning av skänkta varor som är möjligt. Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikat...
2022-06-08 2022-07-03
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi grundskollärare till årskurs 4-6. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2022-06-08 2022-07-10
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Lärare i handelsämne gymnasiesärskola/gymnasiet
I din tjänst har du undervisning både på gymnasiet och på gymnasiesärskolan. Du kommer att ingå i särskolans basgrupp bestående av tolv medarbetare, där vi samverkar för inkludering med övriga gymnasieskolan. Vi är en basgrupp med hög kompetens, driv och engagemang. Som kollegor värnar vi mycket om varandra och är ett välfungerande och starkt arbetslag. Du kommer också att vara en del av gymnasieskolans UF-verksamhet.
2022-05-11 2022-06-27