Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Stödassistent Lingonet
Som stödassistent på Lingonet är din uppgift att stödja, aktivera och handleda de barn och ungdomar som besöker vår verksamhet under deras vistelsetid. Arbetsuppgifterna innefattar både pedagogiskt och praktiskt stöd till barnen kring personlig hygien, måltider och fritidsaktiviteter. Du ska tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Du ska bidra med att skapa en meningsfull och trygg vistelse där verksamheten formas efter barnens specifika styrkor, intressen och behov. Om...
2023-12-04 2023-12-17
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Gymnasielärare juridik och ekonomi
Du kommer att undervisa gymnasieelever i juridkämnen och ekonomiämnen. Du kommer att vara programansvarig för ekonomiprogrammet och ha ämnesansvar för ekonomi och juridik ämnen. Du kommer att ingå i en basgrupp för ekonomi- och samhällsprogrammet. Du förväntas delta i nära kollegialt samarbete och delta i skolans utvecklingsarbete. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån läroplan och verksamhetens mål.
2023-12-04 2023-12-18
Region Kronoberg, Sjukhusvård Barnmorska till barnmorskemottagningarna i Älmhult och Ljungby
Barnmorskemottagningen i Älmhult är en familjecentral och består av tre barnmorskor och en undersköterska. Vi har ett tätt samarbete med alla professioner och ett härligt arbetsklimat. Mottagningen har ca 250 inskrivna och vi bedriver sedvanliga barnmorskeuppgifter så som graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning och cellprovskontroller. Vi har även ungdomsmottagning en eftermiddag i veckan. Barnmorskemottagningen i Ljungby är en större mottagning med drygt 300 inskrivningar per år. I Ljungby arbetar barnmorskor och undersköterskor. Läk...
2023-11-13 2023-12-31
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Timvikarier Personlig assistans
Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhå...
2023-10-25 2024-01-31
Älmhults kommun, Vård och omsorg Roligt jobb som sjuksköterska i hemsjukvården!
Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. I uppdraget ingår att planera och leda arbetet gentemot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi jobbar mot alla åldrar och även med avancerad hemsjukvård, vilket gör arbetet stimulerande och väldigt varierande. I ditt arbete har du nära kontakt med patienter...
2023-10-19 2023-12-17
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Kontaktperson till Funktionsstöd
Funktionsstöd söker kontaktpersoner enligt LSS. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning. Insatser enligt denna lag ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar kan leva ett gott och självständigt liv. Här ingår till exempel att man ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Man ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra. En kontaktperson är en medmänniska som lyssnar o...
2023-09-25 2023-12-31