Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Enhetschef till Måltidsavdelningen
I tjänsten ingår personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar inom ett enhetsområde. Ditt enhetsområde består av 20-25 professionella medarbetare fördelade på kök i skola/förskola. Som enhetschef rapporterar du till måltidschef och ingår i ledningsteamet. Måltidsavdelningen har cirka 70 medarbetare och bedrivs för närvarande vid 28 verksamhetsställen, varav 16 är tillagningskök. Som enhetschef förutsätts du arbeta nära tillsammans med avdelningens ledningsteam såväl som att coacha dina medarbetare i köken för att samordna och inspire...
2022-01-21 2022-02-06
Älmhults kommun, Grundskolan Timvikarie på Ryfors skola med omgående anställning
Är du nyfiken på pedagogiskt arbete? Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie hos oss och som kan hoppa in med kort varsel vid behov, och som kan börja omgående. Arbetsuppgifterna kan variera mellan uppdrag som lärare i klass, resurs till enskild elev eller grupp samt inom vårt fritidshem. Inledningsvis kommer tjänsten främst innebära undervisning i mellanstatidet. Får du uppdrag som lärare i klass undervisar du enligt lärarens planering och på fritids arbetar du tillsammans med andra kollegor i ett team där du utgår ifrån den dagliga plane...
2022-01-18 2022-01-31
Älmhults kommun, Grundskolan Studie- och yrkesvägledare till Linnéskolan och Internationella skolan
Som studie- och yrkesvägledare hos oss på Linnéskolan ansvarar du för att informera och vägleda våra studenter kring deras framtida studie- och yrkesval. Du genomför vägledningssamtal både i klass samt individuellt. I ditt arbete ingår även att planera och utarbeta informationsmaterial gällande framförallt gymnasievalet för kommunens åk 9 elever, innefattande även vårt internationella IB-program, kommunens grundsärskola och Orionverksamhet. Du samverkar även mycket med näringslivet runtom Älmhult samt med Haganässkolan. Din roll innebär mycket...
2022-01-17 2022-02-06
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Pjätteryds naturförskola
Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot en stöttande och stimulerande miljö som utmanar barnens lärande och utveckling. I rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. Barnens intresse och nyfikenhet är en viktig grund i vårt arbete utifrån våra styrdokument. På Pjätteryds naturförskola arbetar vi med hållbar utveckling. Vi brinner för odling med barnen och att vara ute i naturen. Vi arbetar tematiskt, ...
2022-01-17 2022-01-31
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i fritidshem, Paradisskolan
Till Paradisskolan söker vi nu en positiv och engagerad fritidspedagog. På fritids går elever i f-klass och åk 1. Just nu bedriver vi vår verksamhet i en lånad avdelning på Internationella skolan i Älmhult. I augusti flyttar Paradisskolan in i den helt nybyggda skolan i området vid Västa Bökhult. Skolan är toppmodern med oändliga möjligheter till pedagogisk verksamhet. Nu har du chansen att bli en del av vårt team där vi tillsammans ska skapa förutsättningarna för vår nya skola. Genom ditt goda ledarskap skapar du trygghet och stimulerande da...
2022-01-14 2022-01-28
Älmhults kommun, Grundskolan Vik lärare i musik i kombination med annat ämne, Linnéskolan
Till Linnéskolan söker vi nu en lärare behörig att undervisa i musik för årskurs 7-9. Som ämneslärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor. I varje arbetslag har vi anställda heltidsmentorer som arbetar nära eleverna och stöttar dem i deras sociala utveckling. I mentorns uppgift ingår även att hålla utvecklingssamtal. Detta gör att du som lärare kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. I ditt uppdrag som lärare ingår därför inget mentorskap. På Linnés...
2022-01-14 2022-01-26
Älmhults kommun, Grundskolan Speciallärare
Till Ryfors skola söker vi nu en lärare med specialpedagogisk kompetens inom matematik och svenska. Som speciallärare kommer du att arbeta med våra elever inom åk f-6, både individbaserat och på klassnivå. Tillsammans med övrig personal på skolan kommer du bli en viktig del i elevernas utveckling i strävan mot en god måluppfyllelse. Ditt arbete innebär nära samarbete med klasslärare där ni tillsammans kan hitta de bästa förutsättningarna för att alla elever ska lyckas. Du är en viktig person i vårt elevhälsoarbete och kommer bli en del av vår...
2022-01-14 2022-01-30
Älmhults kommun, Myndighet/Hälso- och sjukvård Sjuksköterska - semestervikariat hemsjukvården
Är du en engagerad sjuksköterska som är ute efter nya utmaningar i sommar? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. I uppdraget ingår att planera och leda arbetet gentemot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med patienterna, m...
2022-01-13 2022-02-11
Älmhults kommun, Myndighet/Hälso- och sjukvård Undersköterska/sjuksköterskestuderande hemsjukvården
Inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. I uppdraget som undersköterska ingår att, på delegering av sjuksköterskorna, utföra behandlings- och omvårdnadsinsatser, som ex provtagning, såromläggning och injektionsgivning, gentemot den enskilde patienten samt att följa upp och dokumentera enligt gällande lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med patienterna, men även med anhöriga och andra personer i patientens nätverk. Vi erbjuder dig ett brett uppd...
2022-01-13 2022-02-11
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Kock
I tjänsten som kock har du varierade arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i kök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat beredning och tillagning av frukost, lunch, mellanmål, och servering av måltider. Därutöver ingår efterarbete i köket som diskning och städning och mottagning av varuleveranser. Det ingår ansvar för egenkontroll, inköp av råvaror och viss kontakt med leverantörer. Administrativa uppgifter är inleverans av fakturor, varför datavana krävs. Du arbetar nära enhetschef, som också är din närmsta chef. Våra värdegrundsord professio...
2022-01-13 2022-01-28
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Måltidsbiträde
I tjänsten som måltidsbiträde deltar du med varierade arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i storkök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat viss beredning av tillbehör till luncher och servering av måltider. Andra arbetsuppgifter kan vara uppackning av inkommande leveranser. Därutöver ingår efterarbete i köket som diskning och städning. Viss dokumentation inom köket förekommer. En viktig del i arbetet är det professionella bemötandet gentemot matgäster, kollegor och att eftersträva positiv samverkan med andra personalgrupper inom enheten där d...
2022-01-13 2022-01-28
Älmhults kommun, Grundskolan Heltidsmentor/Socialpedagog till Linnéskolan
Till Linnéskolan söker vi nu en vikarierande heltidsmentor att arbeta tätt tillsammans med ett arbetslag kring dess elever. Du kommer att vara coach för våra elever utifrån ett socialt perspektiv, där vår värdegrund är ett viktigt verktyg. Du ska bidra till att stärka elevernas sociala utveckling och därmed också tryggheten på skolan. Tillsammans med övriga mentorer och skolans kurator utgör du skolans trygghetsteam och och ni har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam. Som mentor tillhör du ett arbetslag som tillsammans med pedagogerna ...
2022-01-11 2022-01-25
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Familjepedagog - inriktning barn, ungdom, familj
Som familjepedagog med inriktning små barn och ungdomar och deras föräldrar arbetar du med att bemöta familjer i en situation som familjen ofta upplever som problematisk. Ditt arbete består i att ge råd och stöd och handleda föräldrar. Du ska kunna hålla föräldrastödsutbildning och bemöta barn som lever med föräldrar som har en psykisk ohälsa eller ett missbruk. Älmhult arbetar för att Barnets Bästa ska gälla, det är alltid barnets behov som är i fokus. Vi ingår som en del i en familjecentral och arbetar även med gruppverksamhet. Det är vikti...
2022-01-10 2022-01-31
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en vikarierande grundskollärare till åk 4-6 under våren. Ditt huvudsakliga ansvar kommer ligga mot årskurs 6. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda ...
2022-01-10 2022-01-30
Älmhults kommun, Sommarrekrytering Sommarvikarier till vård- och omsorg, funktionshinder samt personlig assistans
Hemtjänst Arbete inom hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad, hygien, dusch och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. Särskilt boende för äldre Arbete på ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad, hygien, dusch och medicinering. Omso...
2022-01-07 2022-05-01
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till personlig assistans och omsorg funktionsvariation 2022
Omsorg funktionsvariation Detta arbete passar dig som är intresserad av att ge stöd till personer med funktionsvariation på våra gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna består bland annat av att stödja brukaren i vardagen med städ, matlagning, omvårdnad, hygien och fritidsaktiviteter. Allt stöd sker utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Personlig Assistans Arbete inom personlig assistans passar dig som trivs med ett självständigt arbete med mycket eget ansvar där du stöttar en specifik individ i de...
2022-01-07 2022-05-01
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till hemtjänst och särskilt boende för äldre 2022
Arbete inom hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad, hygien, dusch och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. Arbete på ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad, hygien, dusch och medicinering. För samtliga områden gäller att du som p...
2022-01-07 2022-05-01
Älmhults kommun, Vård och omsorg Timvikarier till Hemtjänst i Älmhults ytterområden
Arbete i Hemtjänsten passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. Att arbeta som timvikarie innebär att du får chansen att träffa olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter. Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du kan arbeta på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar...
2022-01-07 2022-04-03
Älmhults kommun, Centrala barn- och elevhälsan Psykolog till Centrala barn- och elevhälsan
Som psykolog arbetar du för att bidra till att eleven når utbildningens mål och att främja psykisk hälsa. Arbetet kan innebära handledning till pedagoger, arbetslag eller rektor och utredningar som ger kunskap om eleven befinner sig i den skolform man har rätt till. Arbetet innebär också utbildningsinsatser för att höja kompetens i verksamheten. Du kommer att arbeta tillsammans med annan psykolog och specialpedagoger.
2021-12-22 2022-01-31
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen 2,0 Systemutvecklare
Du kommer att bidra i vårt utvecklingsteam och arbeta med analys, design, utveckling och praktiskt införande av lösningar. Tillsammans med dina kollegor bidra du till att utveckla våra integrationslösningar, lösningar för datalager och business intelligence, våra e-tjänster, robotlösningar med hjälp av RPA. Du kommer att arbeta nära vår verksamheter, leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa våra leveranser. Du deltar i verksamhetsnära förstudier och projekt och ibland även leda projektleveranser.
2021-12-16 2022-01-23
Älmhults kommun, Bemanningsenheten Timvikarier till Socialförvaltningens Bemanningsenhet
Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du kan arbeta på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Du planerar själv in den tid du vill vara tillgänglig för arbete i systemet Time Care. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb. Hemtjänsten Hemtjänsten passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad och serviceinsatser som ...
2021-09-25 2022-02-20