Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Skolbibliotekarie till Älmhults kommun
Vi söker en skolbibliotekarie till gymnasieskolan Haganässkolan i Älmhults kommun. Haganässkolans gymnasium har 500 elever och har både yrkes- och högskoleförberedande program. Som skolbibliotekarie på Haganäs kommer du ha ett samarbete med övriga skolbibliotekarier i kommunen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta att på olika sätt: • Samarbeta med lärarna i syfte att utveckla elevernas medie- och informationskompetens, källkritiska förmåga samt demokratiska värderingar. • Utveckla samarbetsformer med lärare och elever för att ti...
2024-04-23 2024-05-15
Älmhults kommun, Myndighet/Hälso- och sjukvård Roligt jobb som rehabassistent i Älmhults kommun!
Som rehabassistent får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att tillsammans med ett härligt gäng kollegor göra vardagen bättre för kommunens medborgare. Arbetet som rehabassistent är varierande och utvecklande. Möten med patienter i såväl ordinärt som särskilt boende varvas med praktiskt arbete som att hämta in, köra ut, tvätta och montera hjälpmedel. Du kan även få delegering på att utföra träningsprogram hemma hos patienten, vara legitimerad personal behjälplig vid förflyttningsutbildningar samt bemanna telefontide...
2024-04-22 2024-05-01
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-chef
Som HR-chef tillika avdelningschef hos oss har du det huvudsakliga ansvaret för att leda och vidareutveckla det strategiska arbetet inom HR-området. Du är en viktig del i arbetet med att främja bilden av vår kommun som en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och utvecklas. Du ingår i kommunledningsgruppen och rapporterar till kommunchefen. Du har budget- och personalansvar för 10 medarbetare och leder avdelningen för HR och löneservice. Avdelningen ger stöd, rådgivning och service till förvaltningarnas chefer och me...
2024-04-18 2024-05-12
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Controllerchef med ansvar för budgetsamordning
Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef för controllerenheten och med ansvar för kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocess. Som controllerchef är du direkt underställd ekonomichefen och uppdraget innebär både att stödja kommunens ledning och styrning och att med ett nyfiket och proaktivt förhållningssätt ge stöd till politiken, controllers och chefer i verksamheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och ska bidra till att utveckla kommunens verksamhet och verka för integrerade och enhetliga processer för ledning och sty...
2024-04-18 2024-05-12
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Sommarjobb - Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Vi från enheten Arbete och försörjning söker dig med ett genuint intresse för socialt arbete med vuxna. Som socialsekreterare hos oss utreder och bedömer du rätten till ekonomiskt bistånd utifrån socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer. Vi arbetar alltid utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Tillsammans med våra brukare försöker vi hitta lösningar som stärker den enskilda individens resurser och möjligheter att bli självförsörjande samt leva ett självständigt liv med god kvalitet. Som socialsekreterare arbetar du tillsamman...
2024-04-18 2024-05-01
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX SFI/SvA-lärare till Vuxenutbildning
Undervisning i svenska för invandrare, där undervisningen är dagtid samt kvällsundervisning. För närvarande har vi kvällsundervisning 17-19.30 onsdagar. Inom vuxenutbildningen har vi semestertjänst med flextidsavtal. Samarbete med externa myndigheter när det gäller elever och deras utbildning.
2024-04-17 2024-04-30
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Yrkeslärare CNC - cad/cam
Som Industrilärare inom CNC på Haganässkolan arbetar du med elever inom gymnasiets industriprogram (GLA), individuella program eller vuxna elever i vuxenutbildningen. Du kan vid eventuellt behov även arbeta med vår YH-utbildning. Du arbetar aktivt med elevernas kunskapsutveckling och skapar morgondagens medarbetare inom industrin. Du arbetar efter läroplaner och skollag och har samtidigt ett aktivt samarbete med de företag där vi har elever på APL. Genom detta samarbete är du lyhörd för branschens behov och formar utbildningen efter detta. Geno...
2024-04-17 2024-04-30
Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen Anläggningsarbetare
Vi söker en flexibel och serviceinriktad anläggningsarbetare med kompetens inom rörläggning till entreprenadenheten. Utbyggnadstakten i Älmhult är hög vilket påverkar Produktionsavdelningen med fler nyanläggningsjobb och ökad volym med krav på drift och skötsel. Som anställd på produktionsavdelningen arbetar du som "ambassadör" för Älmhults kommun. Det arbete vi utför genomsyras av professionalism, öppenhet och engagemang. Hos oss får du ett omväxlande jobb där du understödjer alla typer av förekommande arbeten inom Park, Service och entrep...
2024-04-17 2024-05-10
Älmhults kommun, Förskolan Pedagog till Öppna förskolan på Familjecentralen
I ditt arbete på öppna förskolan så ansvarar du tillsammans med en förskollärare för såväl den pedagogiska planeringen som den praktiska delen av verksamheten. Du behöver vara lyhörd och hjälpa familjer att stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare. Du har också i uppdrag att vägleda inom kommunens olika delar, informera om förskolans verksamhet samt andra förebyggande och hälsofrämjande verksamheter.
2024-04-12 2024-04-25
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Kurator på gymnasiet
Du kommer att arbeta med sedvanliga skolkuratorsuppgifter, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektor, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog. I ditt uppdrag som skolkurator följer du elevernas utveckling och bidrar till att optimera elevernas lärande genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, elevhälsoteam och övriga kollegor. I rollen som kurator erbjuder du även samtal med föräldrar och information om samhällets olika hjälp- ...
2024-04-12 2024-04-26
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i fritidshem, Ryfors skola
Vill du arbetat på en lite mindre skolenhet med trygghet och trivsel som sitt signum så har vi arbetet för dig. Skolan är belägen i fin miljö ca 15 minuters bilresa ifrån Älmhults centrum. Till Ryfors skola söker vi nu en positiv, engagerad och utbildad lärare inom fritidshem, främst gärna med behörighet inom idrott. På Ryfors skola går elever ifrån förskoleklass till och med årskurs sex, vi har ca 120 elever. På vårt fritids går elever ifrån f-klass till åk fem. Din roll som utbildad lärare inom fritidshem kommer vara att leda arbetslaget mot...
2024-04-10 2024-04-23
Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen Miljöingenjör inom VA
Dina arbetsuppgifter som miljöingenjör är breda och du kommer att arbeta med uppgifter kopplade både till våra vattenverk och till våra reningsverk och pumpstationer. Du kommer bland annat att vara VA-avdelningens kontaktperson mot tillsynsmyndigheter, ansvara för miljörapporteringen och övriga myndighetsrapporeringar, ta fram driftsrutiner, arbeta med att göra uppföljningar av kontrollprogram och egenkontroll, vara delaktig i utredningar kring driftsfrågor och delta i olika investeringsprojekt. Utifrån din erfarenhet och kompetens kan du o...
2024-04-02 2024-05-01
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i textilslöjd samt musik
Undervisning i textilslöjd och musik åk 1-6 Elmeskolan är en tvåparallellig grundskola för åk F-6 som idag delar skollokaler med Paradisskolan. Skolenheten är nybyggd med naturen runt hörnet och närhet till naturområdet Bökhult och sjön Möckeln. Skolenheten är organiserad i arbetslag F-3, 4-6 samt fritidshemmet. Vi arbetar läsåret 24-25 i ett utvecklingsarbete tillsammans med Linneuniversitetet, inriktning "Flerspråkighet". Utvecklingsarbetet leds av förselärare och ger samtidigt arbetslagen möjlighet att utveckla det kollegiala samarbetet o...
2024-03-26 2024-04-26
Älmhults kommun, Vård och omsorg Vi söker dig med EPA-traktor som vill jobba inom hemtjänsten i sommar
Du kommer att anställas som vårdbiträde inom hemtjänsten med anpassade arbetsuppgifter och anpassat schema. Uppdraget innebär att du åker hem till våra äldre och hjälper dem med inköp, diska, städa, fixa frukost, matutdelning eller bara vara social och ta med dem ut på promenad eller liknande. Du kommer inte att utföra några omvårdnadsuppgifter och du kommer att få en egen handledare som vägleder och stöttar dig under hela perioden. Då vår hemtjänst sträcker sig över ett stort område kommer du att behöva en egen A-traktor/EPA att transportera ...
2024-03-14 2024-04-30
Älmhults kommun, Grundskolan Speciallärare anpassad skola
Vi söker en driven och engagerad speciallärare. Tjänsten innebär undervisning enligt anpassad grundskolas läroplan och omfattar mentorskap, handledning, samverkan med mera under arbetsdagen. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och arbetar utifrån elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med dina kollegor. Du arbetar strukturerat i din undervisning och tillämpar ett inkluderande arbetssätt. Du har goda pedagogiska verktyg, har lätt för att hitta nya vägar till målet och använder dig av lågaffektivt bemötande. Du sama...
2024-03-12 2024-04-29
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till vård- och omsorg, funktionshinder samt personlig assistans
Hemtjänst - Arbete inom hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad, hygien, dusch och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. För att kunna arbeta i hemtjänsten krävs att du får godkänt på en delegeringsutbildning. Särskilt boende för äldre - Arbete på ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hj...
2023-12-29 2024-05-13
Älmhults kommun, Sommarrekrytering Sommarvikarier till vård- och omsorg, funktionshinder samt personlig assistans
Hemtjänst - Arbete inom hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad, hygien, dusch och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. För att kunna arbeta i hemtjänsten krävs att du får godkänt på en delegeringsutbildning. Särskilt boende för äldre - Arbete på ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hj...
2023-12-22 2024-05-12