Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Vikarierande gymnasielärare i engelska och svenska
Du kommer att arbeta som lärare i svenska och engelska på några av våra gymnasieprogram. På skolan samarbetar vi i olika basgrupper och du kommer tillhöra basgruppen för det naturvetenskapliga programmet. Tillsammans med arbetslaget kommer ni planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Som gymnasielärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i svenska och engelska. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utvec...
2021-02-25 2021-03-21
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Vikarierande gymnasielärare i historia/religion/idrott
Vi söker nu en vikarierande gymnasielärare för undervisning i historia, religion och gärna idrott. Som gymnasielärare ingår du i en basgrupp för religion och historia. Basgruppen består utav andra pedagoger på skolan med ansvar för samma ämnesområden. Undervisning kan ske på flera olika program på skolan. Möjlighet till sambedömning med den lärare som har haft kurserna finns.
2021-02-24 2021-03-08
Älmhults kommun, Grundskolan Modersmålslärare bosniska
Älmhults kommun söker nu en modersmålslärare i bosniska. Som modersmålslärare ingår du i ett arbetslag bestående av andra modersmålslärare och studiehandledare. Dina arbetsuppgifter består främst av att undervisa elever i deras modersmål. Undervisningen sker i grupp på anvisad skola och du ansvarar för planering och genomförande enligt kursplan.
2021-02-22 2021-03-07
Älmhults kommun, Grundskolan Studiehandledare kurdiska (sorani)
Älmhults kommun söker nu en studiehandledare i sorani. Som studiehandledare ingår du i ett team bestående av andra modersmålslärare och studiehandledare. Arbetet innebär huvudsakligen att du är ute på kommunens olika skolor och handleder elever på deras modersmål under lektionstid. Du stödjer eleverna i deras språkutveckling med hjälp av studiehandledning på modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Arbetet innebär ett nära samarbete med lärare och pedagoger på skolorna.
2021-02-22 2021-03-07
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 1-3 till Elmeskolan
Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare årskurs 1-3. Som grundskollärare i åk 1-3 kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget där vi stöttar varandra och ser alla elever som vårt ansvar. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån gällande styrdokument. Under senaste året har hela skolan satsat på elevernas lärmiljö genom att ge alla elever en avskärmad arbetsplats för att öka arbetsron. Alla klasser har även br...
2021-02-22 2021-03-07
Älmhults kommun, Kultur Lärare till Kulturskolan i Älmhult
Vill Du jobba som lärare på en unik arbetsplats där kreativiteten flödar? På Älmhults kulturskola söker vi nu lärare inom ämnena slöjd, hantverk, kör, film och foto för undervisning på kvällstid i Kulturskolans lokaler. Dina arbetsuppgifter innebär undervisning av barn och ungdomar i grupp efter skoltid/kvällstid i det ämne du har kunskap inom. Beroende på din kompetens och erfarenhet finns möjlighet för dig att undervisa i fler än ett av ovanstående ämne. Vi välkomnar därför alla sökande, oavsett om du har en eller flera ämneskunskaper.
2021-02-18 2021-03-04
Södra Smålands Avfall & Miljö Återvinningsarbetare till Södra Smålands avfall och miljö
I arbetet ingår framförallt kundkontakt, att informera och hjälpa våra kunder att sortera sitt avfall rätt på kretsloppsparken. Du ansvarar för att det är ordning och reda på anläggningen, beställning av hämtning av olika material från anläggningen, bidrar till utveckling av rutiner och aktiviteter på anläggningen för att främja ökat återbruk och återvinning i linje med verksamhetens mål. Som återvinningsarbetare på SSAM kommer du vara stationerad på och utgå från Äskya. Arbetstiden är schemalagd och arbete på kvällar och helger ingår i schema...
2021-02-18 2021-03-12
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare till årskurs 1 på Paradisskolan
Vill du vara med i uppstarten av en helt ny verksamhet så är detta jobbet för dig. Hösten 2022 kommer nya Paradisskolan i Älmhult stå klar. Redan nu har vi smygstartat vår verksamhet och börjar bygga upp ett nytt team. Eftersom vi är under uppbyggnad kommer tjänsten innebära att du får stora möjligheter att vara delaktig och påverka mycket i uppbyggnaden av undervisningen inom grundskolan. Till att börja med nu kommer du samarbeta tätt med en lärare i förskoleklass samt fritidspersonal. Men efterhand vårt team byggs upp skapas nya samarbetsyto...
2021-02-17 2021-04-05
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare till Diö skola
På Diö skola arbetar vi målinriktat med elevernas språk- och läsutveckling. Från förskoleklass arbetar eleverna med Skriva sig till lärande (STL). Skolan arbetar också med kooperativt lärande. Genom att använda tydliga strategier och strukturer organiseras lärsituationer där elevernas samarbetsfärdigheter tränas och kunskaper befästs. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbet...
2021-02-15 2021-03-01
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare F-3 till Liatorps skola
Vår skola arbetar målinriktat med elevernas språk- och läsutveckling. Från förskoleklass arbetar eleverna med Skriva sig till lärande (STL). Skolan arbetar också med Kooperativt lärande. Genom att använda tydliga strategier och strukturer organiseras lärsituationer där elevernas samarbetsfärdigheter tränas och kunskaper befästs. Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare årskurs F-3. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogis...
2021-02-15 2021-03-01
Älmhults kommun, Grundskolan Specialpedagog/speciallärare till Diö skola och Liatorps skola
Till grundskolorna i Diö och Liatorp söker vi nu en ny specialpedagog/speciallärare. Som specialpedagog/speciallärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt...
2021-02-15 2021-03-01
Älmhults kommun, Grundskolan Ämneslärare åk 7-9 , Arbetsplatsinriktad ämneslärarutbildning
Älmhults kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad en arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en skola i Älmhult och att du får lön under hela studietiden. Den arbetsplatsintegrerade ämneslärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Hos oss på Linnéskolan möts du varje dag av engagerade lärare och övrig personal som gör sitt bästa för att ge dig de bästa förutsättningarna att lära dig nya saker. ...
2021-02-15 2021-03-15
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 , Arbetsplatsinriktad lärarutbildning
Älmhults kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad och flertalet andra kommuner en ny typ av utbildning, Arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en grundskola i Älmhult och att du får lön under hela studietiden. Grundlärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 4-6 i ämnena svenska, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Som grundskollärare i åk 4-6 kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödj...
2021-02-15 2021-03-21
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Socialsekreterare med teamledarfunktion till Individ och familjeomsorgen
Har du ett brinnande intresse för socialt arbete i ett familjeorienterat arbetssätt? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! Vi värnar om det goda mötet och att varje besök ska vara av god kvalitet för samtliga inblandade. Vi erbjuder ett utvecklande och betydelsefullt arbete, där du både får möjlighet att hjälpa andra att växa. Som socialsekreterare med teamledarfunktion hos oss har du: - En flexibel arbetsmiljö - Närhet till din enhetschef - Möjlighet att påverka ditt arbete...
2021-02-12 2021-02-26
Älmhults kommun, Sommarrekrytering Sommarvikarier till socialförvaltningen 2021
Hemtjänsten Hemtjänsten passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. Vård och omsorgsboende för äldre Ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och medicinering. Omsorg funktionsvariation Detta arbete passar...
2020-12-29 2021-04-30
Älmhults kommun, Sommarrekrytering Sommarvikarier till socialförvaltningen 2021
Hemtjänsten Hemtjänsten passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. Vård och omsorgsboende för äldre Ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och medicinering. Omsorg funktionsvariation Detta arbete passar...
2020-12-29 2021-04-30
Älmhults kommun, Sommarrekrytering Sommarvikarier till socialförvaltningen 2021
Hemtjänsten Hemtjänsten passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. Vård och omsorgsboende för äldre Ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och medicinering. Omsorg funktionsvariation Detta arbete passar...
2020-12-29 2021-04-30
Älmhults kommun, Vård och omsorg Timvikarier till Hemtjänst
Att arbeta som timvikarie inom Socialförvaltningens äldreomsorg ger dig värdefull arbetslivserfarenhet och kan vara starten på en yrkesbana inom vård och omsorg. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Att arbeta som timvikarie innebär att du får chansen att träffa olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter. Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du kan arbeta på flera olika arbetsplatser och arbet...
2020-09-25 2021-03-24