Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Grundskolan Timvikarie på Ryfors skola
Är du nyfiken på pedagogiskt arbete? Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie hos oss och som kan hoppa in med kort varsel vid behov. Arbetsuppgifterna kan variera mellan uppdrag som lärare i klass, resurs till enskild elev eller grupp samt inom vårt fritidshem. Får du uppdrag som lärare i klass undervisar du enligt lärarens planering och på fritids arbetar du tillsammans med andra kollegor i ett team där du utgår ifrån den dagliga planeringen som finns för fritidshemmet. Allt arbete på skolan kopplas till läroplanen. Vi söker dig som är f...
2021-10-15 2021-11-12
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare till årskurserna 4-6. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2021-10-12 2021-10-26
Älmhults kommun, Grundskolan Modersmålslärare tamil
Älmhults kommun söker nu en modersmålslärare i tamil. Som modersmålslärare ingår du i ett arbetslag bestående av andra modersmålslärare och studiehandledare. Dina arbetsuppgifter består främst av att undervisa elever i deras modersmål. Undervisningen sker i grupp på anvisad skola och du ansvarar för planering och genomförande enligt kursplan.
2021-10-07 2021-10-22
Älmhults kommun, Kultur Bibliotekarie inriktning programverksamhet och marknadsföring
På Älmhults bibliotek arbetar vi i team och delar på många arbetsuppgifter. Nu söker vi en kollega som ansvarar för bibliotekets programverksamhet riktad till vuxna. I det arbetet kommer du att nätverka och ha en nära dialog med lokalsamhället, engagera kulturaktörer och ansvara för extern kommunikation. Du genomför aktiviteter tillsammans med dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår också inköp av mångspråkslitteratur och kontakter med SFI. Den närmaste tiden kommer vi tillsammans med Älmhultsborna att ta fram en ny biblioteksplan. Det in...
2021-10-07 2021-10-24
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Lärare bygg och anläggning
Som yrkeslärare inom bygg och anläggning kommer du att undervisa på Haganässkolans bygg- och anläggningsprogram. I dagsläget har vi två olika inriktningar; Husbyggnad samt Mark och anläggning. Du kommer att undervisa på båda inriktningarna, vilket innebär att du ansvarar för både grundläggande och fördjupande kurser. När eleverna avslutar sin yrkesutbildning har de goda kunskaper om hur det är att arbeta med allt från grundläggande byggnation till färdigproducerad fastighet. I rollen som lärare ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans utve...
2021-10-06 2021-10-20
Älmhults kommun, Grundskolan Elevresurs till Grundsärskolan , Linnéskolan
Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och i den pedagogiska dokumentationen. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Din främsta uppgift är att vara behjälplig i undervisningen och du kommer att arbeta både i grupp och självständigt med eleverna. Du bör ha lätt för att skapa relationer, samarbeta samt förebygga och lösa konflikter. Du blir en viktig resurs för eleverna under lektioner och raster. Du kommer till stor del arbeta med elever som kräver tydlig struktur under sin skoldag och där det krävs at...
2021-10-06 2021-10-20
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Hallaryd
Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot en stöttande och stimulerande miljö som utmanar barnens lärande och utveckling. I rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. Barnens intresse och nyfikenhet är en viktig grund i vårt arbete utifrån våra styrdokument. Leken ligger i centrum när det gäller vår undervisning och utbildning. På Hallaryds förskola arbetar vi temainriktat, vilket innebär att barnens nyf...
2021-10-04 2021-10-18
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Bokhultets förskola i Diö
Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot en stöttande och stimulerande miljö som utmanar barnens lärande och utveckling. I rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. På Bokhultets förskola lär sig barn genom lek, socialt samspel och genom att utforska och skapa. Men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Vi strävar efter att ha utmanande och stimulerande miljöer som inbjuder till aktivitet. V...
2021-10-04 2021-10-18
Älmhults kommun, Kultur Fritidsledare till Fenix (vik)
Vi söker en kollega till det lilla, men starka och framåtriktade, arbetslaget fritidsledare i Älmhults kommun. Fritidsgårdens verksamhet har expanderat mycket under 2019-2021 med ett flertal nya öppningstillfällen för att göra verksamheten mer tillgänglig för fler. Vi har kommit långt i vårt utvecklingsarbete men vill inte stanna upp. Vi hoppas på att finna en driven och kreativa kollega som vill fortsätta detta arbete tillsammans med oss, en fortsatt resa full med skratt och kärlek till uppdraget som fritidsledare. All vår verksamhet genomfö...
2021-10-01 2021-10-20
Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen Byggnadsinspektör
I tjänsten som byggnadsinspektör ingår att vägleda allmänheten i bygglovsfrågor, hantera ansökningar om bygglov, förhandsbesked, anmälningar och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Även bostadsanpassningsärenden kan förekomma. Att presentera ärenden i miljö- och byggnämnden är också en del av arbetet. Under hela bygglovsprocessen ansvarar byggnadsinspektören för kontakten med lovtagare och kontrollansvariga där det ingår att hålla tekniska samråd inför byggstart och slutsamråd innan byggnaden får tas i bruk. Arbetsuppgifterna kan komma att an...
2021-10-01 2021-10-24
Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen Byggnadsinspektör, vik
I tjänsten som byggnadsinspektör ingår att vägleda allmänheten i bygglovsfrågor, hantera ansökningar om bygglov, förhandsbesked, anmälningar och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Även bostadsanpassningsärenden kan förekomma. Att presentera ärenden i miljö- och byggnämnden är också en del av arbetet. Under hela bygglovsprocessen ansvarar byggnadsinspektören för kontakten med lovtagare och kontrollansvariga där det ingår att hålla tekniska samråd inför byggstart och slutsamråd innan byggnaden får tas i bruk. Arbetsuppgifterna kan komma att an...
2021-10-01 2021-10-24
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Systemutvecklare
Som en av 13 medarbetare inom avdelningen kommer du att arbeta i spännande projekt där din kompetens tillsammans med dina systemutvecklarkollegor inom området bidrar till att driva utvecklingen mot en modern IT-miljö och skapa lösningar som möter våra användares behov. Dina arbetsuppgifter innefattar att • Utveckla e-tjänster • Bidra i vårt utvecklingsteam och arbeta med analys, design, utveckling och praktiskt införande av lösningar • Delta i verksamhetsnära förstudier och projekt, ibland även leda projektleveranser • Tillsammans med dina ko...
2021-09-27 2021-10-24
Älmhults kommun, Bemanningsenheten Timvikarier till Socialförvaltningens Bemanningsenhet
Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du kan arbeta på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Du planerar själv in den tid du vill vara tillgänglig för arbete i systemet Time Care. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb. Hemtjänsten Hemtjänsten passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad och serviceinsatser som ...
2021-09-25 2022-02-20
Arbetsmarknadsenheten Vikarierande socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Vi söker dig med ett genuint intresse för socialt arbete. Viss del av arbetet kommer du som socialsekreterare att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, rätten till förmedling av egna medel etc. En annan del av arbetet är att coacha brukaren mot självförsörjning. Du arbetar alltid utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Tillsammans med våra brukare hittar ni lösningar som stärker den enskilda individens resurser och möjligheter att bli självförsörjande samt att leva ett självständigt liv med god kvalitet. Vi träffar de fles...
2021-09-20 2021-10-18
Älmhults kommun, Myndighet/Hälso- och sjukvård Sjuksköterska/distriktssköterska/geriatriksköterska hemsjukvården
Är du en engagerad sjuksköterska/distriktssköterska/geriatriksköterska som är ute efter nya utmaningar? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Som sjuksköterska/distriktssköterska/geriatriksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. I uppdraget ingår att planera och leda arbetet gentemot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gälla...
2021-09-02 2021-10-22
Älmhults kommun, Vård och omsorg Sjuksköterska, natt
Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med patienterna, men även med anhöriga och andra personer i patientens nätverk. Du arbetar även med att handleda och delegera hälso- och sjukvårdsinsatser till andra professioner. Vi erbjuder dig ett brett uppdrag med frihet under an...
2021-08-23 2021-10-31