Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Måltidsavdelningen Förste kock
2023-06-02 2023-06-15
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Vitsippans förskola
På Vitsippans förskola arbetar vi med leken i centrum för ett aktivt lärande. Vår förskola är en plats där barn tillsammans med andra skapar kunskap och mening. Därför erbjuder vi en miljö där barnen ska få utforska med alla sina sinnen och på många olika sätt. Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot en stöttande och stimulerande miljö som utmanar barnens lärande och utveckling. I rollen ingår planering, uppföljning och dok...
2023-06-01 2023-06-14
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Liatorps förskola
Vi som arbetar på Liatorps förskola är engagerade pedagoger som arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation och utvecklingsarbete. Vi söker nu en vikarierande kollega som har erfarenhet av att arbeta i förskola, kommer med goda idéer, tar egna initiativ och ansvarar för att driva sin egen utveckling och förskolans utbildning framåt.
2023-06-01 2023-06-14
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Liljebackans förskola
På Liljebackens förskola vill vi erbjuda barn en god pedagogisk utbildning och möjlighet att utveckla tilltro till sin egen förmåga. Vi arbetar med att skapa tillgängliga och intressanta lärmiljöer, vi har en stor utegård med varierande innehåll som lockar och stimulerar till lek och utforskande. Vi tycker det är viktigt att ta tillvara på barns nyfikenhet och intresse samt att utmana utifrån var barn befinner sig i sin utveckling. Vår närvaro och delaktighet är av stor vikt och vi prioriterar att arbeta nära barnen för att vägleda dem på bäst...
2023-05-31 2023-06-13
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i musik och textilsslöjd till Elmeskolan.
Till vår grundskola söker vi nu en lärare till ämnena musik och textilslöjd. Ditt uppdrag innebär undervisning i musik och textilslöjd. Som lärare på Elmeskolan kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget där vi stöttar varandra och ser alla elever som vårt ansvar. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån gällande styrdokument.
2023-05-31 2023-06-16
Älmhults kommun, Vård och omsorg 1 undersköterska/vårdbiträde natt Almgården
Att jobba på ett vård- och omsorgsboende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med den personliga omvårdnaden, påklädnad och medicinering. Att se till varje individ och att sätta individen och dennes behov i fokus är av högsta prioritet. Dokumentation i våra digitala system är en viktig del av det dagliga arbetet. I arbetet ingår förutom hälso- och sjukvårdsuppgifterna övriga arbetsuppgifter såsom tvätt och städ. I tjänsten ingår förlagd arbetstid natt, vardagar oc...
2023-05-30 2023-06-11
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Kontrakterat jourhem sökes
Socialförvaltningen i Älmhult utökar sin familjehemsvård och vi önskar rekrytera ett kontrakterat jourhem som i sitt hem kan ta 1-2 barn i ett akut skede. Vi söker ett jourhem i eller i närheten av Älmhults kommun för att barnen ska kunna gå kvar i förskola/skola samt upprätthålla kontakten med sina föräldrar och övrigt nätverk. Som kontrakterat jourhem förväntas ni kunna ta emot tillfälliga placeringar av barn och ungdomar med mycket kort varsel. Som kontrakterad jourfamilj har ni ett uppdrag som omfattar alla veckans dagar och tider. Place...
2023-05-30 2023-08-20
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i fritidshem, Paradisskolan
Till Paradisskolan söker vi nu ännu en positiv och engagerad utbildad lärare inom fritidshem. På vårt fritidshem går elever i f-klass till åk 3, i augusti beräknas vi ha ca 90 elever i verksamheten fördelat på två avdelningar. I augusti 2022 flyttade Paradisskolan in i den helt nybyggda skolan i området vid Västa Bökhult i Älmhult. Skolan är toppmodern med oändliga möjligheter till pedagogisk verksamhet. Nu har du chansen att bli en del av vårt team där vi tillsammans ska skapa förutsättningarna för vår nya skola. Genom ditt goda ledarskap s...
2023-05-30 2023-06-12
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Lärarassistent inom CNC- Industri med språkkompetens
Du arbetar med elever inom gymnasiet och inom vuxenutbildningen där du stöttar ansvarig industrilärare inom CNC. Språkstödjande insatser på arabiska och svenska inom CNC. Semestertjänst.
2023-05-29 2023-06-12
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Lärare engelska grundläggande nivå
Som lärare på denna tjänst inom vuxenutbildningen planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnet engelska. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Som medarbetare hos oss kommer du att få din bastillhörighet i ett av skolans arbetslag, tillsammans med arbetslaget kommer ni planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt o...
2023-05-29 2023-06-12
Älmhults kommun, Vård och omsorg Undersköterska till Ekebo vård- och omsorgsboende
Att jobba på ett vård- och omsorgsboende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, den personliga omvårdnaden, påklädnad och medicinering. Att se till varje individ och att sätta individen och dennes behov i fokus är av högsta prioritet. En stor och viktig del är också kontakten och dialogen med anhöriga. Dokumentation i våra digitala system är en viktig del av det dagliga arbetet. I arbetet ingår förutom hälso- och sjukvårdsuppgifterna övriga a...
2023-05-26 2023-06-08
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i fritidshem, Ryfors skola
Vill du arbetat på en lite mindre skolenhet med trygghet och trivsel som sitt signum så har vi arbetet för dig. Skolan är belägen i fin miljö ca 15 minuters bilresa ifrån Älmhults centrum. Till Ryfors skola söker vi nu en positiv, engagerad och utbildad lärare inom fritidshem, gärna med behörighet inom idrott. Ryfors skola blev under förra året utsedd till årets arbetsplats inom Älmhults kommun. På Ryfors skola går elever ifrån förskoleklass till och med årskurs sex, vi har ca 120 elever. På vårt fritids går elever ifrån f-klass till åk fem. D...
2023-05-25 2023-06-06
Älmhults kommun, Förskolan Barnskötare till Solrosens förskola, Häradsbäck
Vi söker en utbildad barnskötare till Solrosens förskola, på avdelningen finns ca 20 barn. Vi är ett arbetslag med blandade yrkeskategorier och alla bidrar till att driva förskolan framåt enligt rådande styrdokument och de mål som vi satt upp. Vi jobbar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete vilket kräver att du har goda kunskaper i teknik. I dina arbetsuppgifter innebär det att du ska kunna dokumentera och utvärdera det arbete som görs och den utbildning som barnen ges. Såväl som att se till det enskilda barnets bästa så behöver du k...
2023-05-25 2023-06-07
Älmhults kommun, Vård och omsorg Vikariat till Hemtjänst centrala 1
Vi utgår från lokaler i centrala Älmhult och utför insatser i närliggande område varpå vi använder oss av cykel eller elcykel för att förflytta oss mellan omsorgstagarna. Vi förflyttar oss även med bilar vid exempelvis leverans av matdistribution och inköp. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Arbetet i hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser i form av och personlig omvårdnad sam...
2023-05-23 2023-07-02
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Möckelns förskola
Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot en stöttande och stimulerande miljö som utmanar barnens lärande och utveckling. I rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. På Möckelns förskola fokuserar vi på vårt SKA-arbete med stort inflytande från barnen. Vi har nära samarbete mellan våra avdelningar samt engagerad personal som har barnens bästa för ögonen hela tiden. Vi jobbar mycket med IKT och sång, r...
2023-05-17 2023-06-11
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Violens förskola
Som förskollärare hos oss ansvarar du tillsammans med ditt arbetslag för att skapa förutsättningar för så väl det enskilda barnets lärande och utveckling som för barngruppens. Med utgångspunkt i läroplanen och övriga styrdokument är du delaktig i att skapa en utvecklande, stimulerade och trygg miljö. Vi ser alla barn som allas ansvar och arbetar tillsammans för barns bästa. Vi arbetar med att skapa tillgängliga och intressanta lärmiljöer, både inne och i vår utemiljö. Hos oss arbetar vi över avdelningarna för att ge barn bästa möjliga förutsä...
2023-05-17 2023-06-11
Älmhults kommun, Bemanningsenheten Undersköterska/vårdbiträde till patient med trakeostomivård
Vi söker medarbetare till en brukare som till en början kommer att vistas på korttidsavdelningen på Nicklagården. Brukaren behöver tillsyn dygnet runt. Som medarbetare kommer du att placeras på socialförvaltningens bemanningsenhet. Under ett inledande skede kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara omvårdnadsarbete hos denna brukaren. Därefter kan det bli aktuellt med placering för dig på andra enheter via bemanningsenheten. Då brukaren har trakeostomi-vård samt använder hostmaskin är det bra om du har erfarenhet av detta, dock ej ett krav...
2023-05-15 2023-06-18
Älmhults kommun, Soc förvaltningsledning Enhetschef
Som enhetschef kommer du att ha personal-, verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du kommer att leda en hemtjänstgrupp som i huvudsak arbetar på landsbygden någon mil utanför centralorten bestående av ca 25-30 medarbetare. Du förväntas vara en nära och operativ ledare som deltar i det dagliga arbetet med att planering och struktur för att tillsammans med din medarbetare skapa förutsättningar för det allra viktigaste - en god vård och omsorg för brukare och patienter. Du har nära samarbete och stöd av olika funktioner såsom HR-specialist, ...
2023-05-12 2023-06-30
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Personliga assistenter
Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhå...
2023-05-11 2023-07-07
Älmhults kommun, Vård och omsorg Undersköterska till Hemtjänst Östra Tillsvidaretjänst
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Arbetet i hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser i form av och personlig omvårdnad samt insatser av mer serviceinriktad karaktär. Personlig omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta till exempel hjälp med personlig hygien, förflyttning och intag av måltider. Insatser av serviceinriktad karaktär kan vara s...
2023-05-09 2023-06-04
Älmhults kommun, Vård och omsorg Vikariat till Hemtjänst Östra
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Arbetet i hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser i form av och personlig omvårdnad samt insatser av mer serviceinriktad karaktär. Personlig omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta till exempel hjälp med personlig hygien, förflyttning och intag av måltider. Insatser av serviceinriktad karaktär kan vara s...
2023-05-09 2023-06-04
Älmhults kommun, Bemanningsenheten Undersköterska/vårdbiträde till patient med trakeostomivård
Vi söker medarbetare till en brukare som till en början kommer att vistas på korttidsavdelningen på Nicklagården. Brukaren behöver tillsyn dygnet runt. Som medarbetare kommer du att placeras på socialförvaltningens bemanningsenhet. Under ett inledande skede kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara omvårdnadsarbete hos denna brukaren. Därefter kan det bli aktuellt med placering för dig på andra enheter via bemanningsenheten. Då brukaren har trakeostomi-vård samt använder hostmaskin är det bra om du har erfarenhet av detta, dock ej ett krav...
2023-04-14 2023-06-11
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i förskoleklass
Till Klöxhultsskolan söker vi nu en lärare i förskoleklass. Du kommer ha ett tätt samarbete med den andra läraren i samma klass samt med övriga lärare i förskoleklass. Du kommer ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. del av tjänst består av arbete inom skolans fritidshem. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsm...
2023-04-04 2023-06-04
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Kontaktperson till Omsorg Funktionsvariation
Omsorg funktionsvariation söker kontaktpersoner enligt LSS. En kontaktperson är en medmänniska som tycker om att lyssna på andra och har intresse av att stödja individens egen utveckling. Som kontaktperson kan du hjälpa till att bryta isolering, hjälpa individen du är kontaktperson till att hitta på olika saker tillsammans eller bara finnas till för att prata och umgås. Det viktiga i kontakten är att ni trivs ihop och att båda känner trygghet och tillit till varandra. Det är inget jobb, utan ett uppdrag där förordnandet är tidsbegränsat. Betal...
2023-03-20 2023-06-18
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Personliga assistenter till Omsorg Funktionsvariation
Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhå...
2023-03-13 2023-06-30
1 2 >