Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Grundskolan Musiklärare till Gemöskolan
Vi söker nu dig som har behörighet i musik och ev bild i åk 4-6. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ämnet musik. Du kommer att tillhöra arbetslag åk 4-6, och tillsammans arbeta med att utvärdera, utveckla och förbättra undervisningen, utifrån er olika ämneskompetens. I arbetet ingår även att dokumentera, följa upp samt kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du har erfarenhet/vilja att jobba nära dina kollegor i arbetslaget för att hitta gemensamma arbetsområden.
2023-02-06 2023-02-19
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare med inriktning NO
Till vår grundskola söker vi grundskollärare med inriktning NO till årskurs 4-6. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt...
2023-02-06 2023-02-19
Älmhults kommun, Myndighet/Hälso- och sjukvård Sjuksköterska till LSS/Socialpsykiatri för dagtjänst
Är du en engagerad sjuksköterska som är ute efter nya utmaningar? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Som sjuksköterska inom LSS/socialpsykiatri får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. I uppdraget ingår att planera och leda arbetet gentemot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med patienterna, men äve...
2023-02-03 2023-03-02
Älmhults kommun, Vård och omsorg Undersköterska till Hemtjänst Östra
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Arbetet i hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. I hemtjänstens uppgifter ingår insatser i form av och personlig omvårdnad och insatser av mer serviceinriktad karaktär. Personlig omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta till exempel hjälp med personlig hygien, förflyttning och intag av måltider. Insatser av serviceinriktad karaktär kan vara stä...
2023-02-03 2023-02-19
Älmhults kommun, Förskolan Timvikarier till Utbildningsförvaltningen!
Till vår vikariepool söker vi nu timvikarier för arbete inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet samt särskolan. Att arbeta som timvikarie inom utbildningsförvaltningen ger dig värdefull arbetslivserfarenhet, det kan bli starten på en yrkesbana inom skolverksamheten. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete där du möter barn och unga som är i behov av ditt stöd. Arbetet innebär att du får chansen att skaffa dig värdefull erfarenhet av skolans olika verksamheter. Som vikarie måste du fyllt 18 år. Du måste ha ett brottsregisterutdrag för ...
2023-02-01 2023-02-28
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi grundskollärare till årskurs 4-6 på ett vikariat. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2023-01-31 2023-02-13
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i fritidshem till Gemöskolan
Gemöskolan söker en ny en lärare i fritidshem eller fritidspedagog till fritidshemmet. På skolan arbetar vi nära varandra i arbetslag och tror på att alla elever kan och vill lyckas. Vi har ett tydligt värdegrundsarbete och bygger vår verksamhet på eleven i centrum, vilket skapar en stark gemenskap och en trygg skolmiljö. Tillsammans med övriga kollegor medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela elevgruppen. Som lärare i fritidshemmet är din främsta uppgift att vara behjälplig i frit...
2023-01-31 2023-02-13
Älmhults kommun, Grundskolan Gemöskolan söker speciallärare
Till vår grundskola söker vi nu en speciallärare till vårt team. Som speciallärare är ett av dina främsta uppdrag att samarbeta med skolans pedagoger och elevresurser. Specialläraren hos oss har en viktig roll, där du med din särskilda kompetens bidrar mycket till utvecklingen av undervisningen. Framförallt handlar det om att göra undervisningen tillgänglig för alla elever, oavsett förutsättningar. Vårt gemensamma mål är att alla våra elever ska kunna nå sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt. Du ansvarar även för att initiera, g...
2023-01-31 2023-02-13
Älmhults kommun, Grundskolan Textillärare till Linnéskolan
Till Linnéskolan söker vi nu en lärare behörig att undervisa i textilslöjd för årskurs 7-9. Som ämneslärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor. I varje arbetslag har vi anställda heltidsmentorer som arbetar nära eleverna och stöttar dem i deras sociala utveckling. I mentorns uppgift ingår även att hålla utvecklingssamtal. Detta gör att du som lärare kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. I ditt uppdrag som lärare ingår därför inget mentorskap. På L...
2023-01-31 2023-02-13
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i matematik/teknik på Linnéskolan
Till Linnéskolan söker vi nu en lärare att undervisa i matematik och teknik för årskurs 7-9. Som ämneslärare planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor. I varje arbetslag har vi anställda heltidsmentorer som arbetar nära eleverna och stöttar dem i deras sociala utveckling. I mentorns uppgift ingår även att hålla utvecklingssamtal. Detta gör att du som lärare kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. I ditt uppdrag som lärare ingår därför inget mentorskap. På...
2023-01-31 2023-02-13
Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen Älmhults kommun-GIS-ingenjör/Kartingenjör
Som GIS-/Kartingenjör kommer du att arbeta i en välkomnande grupp som ser att olikheter i vår kompetens och erfarenhet blir till ett starkt team. Du arbetar med att förvalta, ajourhålla och förbättra kartdata med tillhörande geografisk information, samt att öka tillgänglighet och möjlighet till användning av densamma. Du deltar i utvecklingsarbete med GIS och förbättrar arbetsflöden tillsammans med andra kommunala verksamheter. Med medborgarservice i fokus skapar du och dina kollegor till exempel webbkartor, tar fram grundkartor för detaljplane...
2023-01-30 2023-02-19
Älmhults kommun, Grundskolan Trä- och metallslöjdslärare till Gemöskolan
Till vårt team söker vi en grundskollärare som är behörig att undervisa i trä- och metallslöjd. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att organisera, strukturera och driva verksamheten utifrån styrdokumenten och arbeta för att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa rolig och utmanande undervisning. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera och följa upp elevernas lärande. Vi ser gärna att du har erfarenhet/vilja att jobba nära dina kollegor i arbetslaget för att hitta gemensamma arbetsområden.
2023-01-30 2023-02-12
Älmhults kommun, Grundskolan Textilslöjdslärare till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare för undervisning i textilslöjd. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässi...
2023-01-30 2023-02-12
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare till vikariat i årskurs 3. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2023-01-30 2023-02-12
Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen Processtekniker VA
Vi söker dig som vill arbeta med bland annat drift, tillsyn, underhåll, reparationer och optime-ring av våra VA-anläggningar. Jobbet är fritt och omväxlande med mycket eget ansvar med arbete både inomhus och utomhus. I tjänsten ingår beredskap och för närvarande är beredskapstjänstgöringen var 8:e vecka. Inställelsetiden till Älmhult under beredskapstjänstgöringen är max 30 min. Det kan ingå tjänstgöring vissa röda dagar.
2023-01-26 2023-02-26
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Arbetshandledare till daglig verksamhet LSS
För att arbeta som arbetshandledare hos oss är det viktigt att du har förmågan att motivera, anpassa samt att tänka utanför boxen. Du kommer tillsammans med kollegor men även självständigt arbeta tillsammans med brukarens olika aktiviteter och arbetsuppgifter. Arbetet innehåller både fysisk aktivitet och att kunna motivera till rörelse. Lösningarna är ibland givna på förhand men andra behöver skapas efter brukarens behov och förmåga. Det ingår även dokumentation av till exempel genomförandeplaner samt övriga händelser av vikt. Som medarbetare ...
2023-01-25 2023-02-14
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Lösningsfokuserad mark- och exploateringsingenjör till Älmhult!
Hos oss kommer du att arbeta med samhällsutveckling på ett lösningsfokuserat och kreativt sätt. Mark- och exploateringsfrågorna är av central betydelse för kommunens tillväxt. Som mark- och exploateringsingenjör kommer du ha en nyckelfunktion i Älmhults kommuns samhällsutveckling. Du kommer tillsammans med samhällsbyggnadschefen att ansvara för förhandlingar, markanvisningsavtal, exploateringsavtal, mark- och exploateringsbudget samt ekonomisk uppföljning. I rollen ingår även att ta fram avtal gällande arrenden, nyttjanderätter, servitut samt h...
2023-01-12 2023-02-12
Älmhults kommun, Myndighet/Hälso- och sjukvård Sjuksköterska
Är du en engagerad sjuksköterska som är ute efter nya utmaningar? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. I uppdraget ingår att planera och leda arbetet gentemot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med patienterna, men även med ...
2023-01-10 2023-02-28
Älmhults kommun, Myndighet/Hälso- och sjukvård Sjuksköterska - semestervikariat
Är du en engagerad sjuksköterska som är ute efter nya utmaningar i sommar? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. I uppdraget ingår att planera och leda arbetet gentemot den enskilde patienten och dess närstående. Du gör medicinska bedömningar och behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med patienterna, men ...
2023-01-10 2023-03-10
Älmhults kommun, Bemanningsenheten Sommarvikarier till vård- och omsorg, funktionshinder samt personlig assistans
Hemtjänst - Arbete inom hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Du hjälper främst äldre människor i deras eget hem med personlig omvårdnad, hygien, dusch och serviceinsatser som inköp, tvätt, städ och att svara på trygghetslarm. Särskilt boende för äldre - Arbete på ett särskilt boende för äldre passar dig som vill arbeta nära de äldre i deras vardag på boendet. Arbetet är mycket varierande. Du får hjälpa till med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad, hygien, dusch och medicinering. ...
2023-01-04 2023-05-31
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen
Har du ett brinnande intresse för socialt arbete i ett familjeorienterat arbetssätt? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! Vi värnar om det goda mötet och att varje besök ska vara av god kvalitet för samtliga inblandade. Vi söker socialsekreterare till ett antal olika vakanser framöver inom Individ- och familjeomsorgen. Vi söker därför dig som är intresserad av att arbeta som socialsekreterare hos oss, oavsett vilken enhet det gäller. Om du är särskilt intresserad av något områd...
2022-12-27 2023-03-10