Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare till Montessoriskolan
Som grundskollärare på Montessoriskolan blir du en del av ett sammansvetsat team med mycket kollegialt stöd och samarbete. Lärarna som arbetar på skolan är välutbildade och mycket engagerade i sitt arbete. Ditt uppdrag innebär att, tillsammans med en av dina kollegor, arbeta i en åldersblandad klass på lågstadiet. Som lärare har du ett brett och övergripande ansvar för undervisningen i din klass. Du kommer även vara mentor och ha lite särskilt ansvar för den ena årskursen. Det mesta av planering, undervisning och uppföljning görs i nära samarbe...
2021-05-12 2021-05-26
Älmhults kommun, Förskolan Förskollärare till Älmhults förskolor
Till några av våra förskolor behöver vi nu stärka upp med flera kompetenta och duktiga förskollärare. I Älmhults kommun har förskolan tre stödfunktioner. En pedagogisk utvecklare som stöttar i pedagogisk dokumentation, utvecklingsfrågor och systematiskt kvalitetsarbete, en försteförskollärare med inriktning mot IKT och en specialpedagog. Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni mot en stöttande och stimulerande miljö som utmanar...
2021-05-10 2021-05-24
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Lärare i handelsämne till gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan inryms i Haganässkolans lokaler, nära både gymnasiet och vuxenutbildningen. Hos oss finns både nationella gymnasieprogram och individuella gymnasieprogram. Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och kommer att starta upp ett nytt program för administration, handel och varuhantering. Vi söker nu dig som vill vara med och ansvara för att starta upp detta program. Programmet kommer initialt inte ha så många elever så du kommer självständigt att driva detta arbete. Det innebär att du självständigt planerar, genomför och utvärder...
2021-05-07 2021-05-21
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Gymnasielärare i engelska på IM och VUX
Vi söker nu en gymnasielärare för att undervisning i engelska, filosofi och gärna annat ämne. Som gymnasielärare ansvarar du för att bedriva undervisning och utveckling inom ditt ämnesområde. Du kommer att ingå i en basgrupp, men undervisning kan ske inom samtliga programinriktningar på skolan. Basgruppen består utav andra pedagoger på skolan. Gruppen leds av en basgruppsledare och tillsammans utvecklar ni för att undervisning sker enligt gällande kursplan och styrdokument. I din tjänst kan det ingår mentorskap, vissa stöd- och omläsningsgr...
2021-05-07 2021-05-21
Älmhults kommun, Grundskolan Skolvaktmästare
Som skolvaktmästare är du med och praktiskt underlättar vardagen för alla på skolan, både elever och medarbetare. Ditt arbete är väldigt varierat och arbetsdagarna skiljer sig ofta åt beroende på vad som händer under en skoldag. Skolvaktmästaren samarbetar mycket med både elever och lärare men har även en hel del samarbete och kontakt med andra funktioner inom kommunens olika verksamheter, exempelvis fastighet. Ett axplock av arbetsuppgifter kan exempelvis vara: - löpande underhåll och flytt av inventarier - lås, larm och nyckelhantering -...
2021-05-06 2021-05-20
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare 4-6 i engelska/svenska/SO
Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare årskurs 4-6. Ditt uppdrag innebär undervisning i ENG/SV/SO. Som grundskollärare i åk 4-6 kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget där vi stöttar varandra och ser alla elever som vårt ansvar. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån gällande styrdokument. Under senaste året har hela skolan satsat på elevernas lärmiljö genom att ge alla elever en avskärmad arbetsplats f...
2021-05-06 2021-05-20
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i musik och textilslöjd
Till vår grundskola söker vi nu en lärare till åk 4-6. Ditt uppdrag innebär undervisning i musik och textilslöjd. Som lärare på Elmeskolan kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget där vi stöttar varandra och ser alla elever som vårt ansvar. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån gällande styrdokument. Under senaste året har hela skolan satsat på elevernas lärmiljö genom att ge alla elever en avskärmad arbetsplats fö...
2021-05-06 2021-05-20
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i förskoleklass med ansvar för elev med särskilda svårigheter
Till vår grundskola söker vi nu en lärare till en förskolesklass, med ansvar för elev med särskilda behov. Som lärare i åk F kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget där vi stöttar varandra och ser alla elever som vårt ansvar. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån gällande styrdokument. Under senaste året har hela skolan satsat på elevernas lärmiljö genom att ge alla elever en avskärmad arbetsplats för att öka arb...
2021-05-06 2021-05-20
Älmhults kommun, Utbildningsförvaltningen Skolskjutshandläggare/planerare
Som skolskjutshandläggare utreder du ansökandens rätt till skolskjuts och planerar turer gemensamt med entreprenören. Till en början kommer ditt fokus ligga på handläggning av skolskjuts enligt skollagen. Utredningarna sker främst via telefon, mejl, online möten men fysiska möten kan också förekomma. Man har kontakt med vårdnadshavare, skolor, utbildningsförvaltningens placeringshandläggare, elevhälsa etc. Även om handläggningsarbetet sker enskilt lägger vi på utbildningsförvaltningen stor vikt vid samverkan inom kontorsgruppen. Det gör vi för...
2021-05-06 2021-05-19
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare i trä- och metallslöjd
Som lärare i trä- och metallslöjd ansvarar du för undervisningen i ditt ämne i årskurs 2-6. Även undervisning för eleverna på Montessoriskolan och grundsärskolan ingår i tjänsten. Du har en egen specialutrustad slöjdsal som du har eget ansvar för vad gäller utrustning, material och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med din kollega i textilslöjd och mycket av ert arbete gör ni tillsammans. Här ingår bland annat planering av undervisning samt bedömning och betygssättning av eleverna. Våra slöjdsalar ligger i direkt anslutning till varandra,...
2021-05-06 2021-05-20
Älmhults kommun, Grundskolan Speciallärare med möjlighet till försteläraruppdrag till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en speciallärare med möjlighet till ett försteläraruppdrag. Som speciallärare är ett av dina främsta uppdrag att samarbeta med skolans pedagoger och elevresurser. Tillsammans skapar ni de bästa förutsättningarna för att varje elev ska nå sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt. Du kommer att arbeta med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Du har även en viktig roll i skolans elevhälsoteam där du bidrar med kunnande och utveckling av verksamheten. Gemöskolan har ingått i Skolverkets proj...
2021-05-05 2021-05-19
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Redovisningsekonom
Vill du vara med och utveckla optimala flöden i de ekonomiadministrativa processerna med tekniken till stöd? Då erbjuder vi dig en utvecklingsinriktad tjänst inom redovisningsenheten. Du kommer att få arbeta med redovisning, delårsbokslut, bokslut, moms, ekonomistyrning och ekonomiadministrativa processer. Framtidens ekonomistyrning kommer att vara digitaliserad och automatiserad vilket innebär att starkt intresse för redovisning är ett krav för att kunna bistå i den kommunövergripande verksamhetsutvecklingen.
2021-05-04 2021-05-17
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Lärare lokalvård
Under hösten planerar vuxenutbildningen i Älmhult att genomföra en lärlingsutbildning inom lokalvård i kombination med sfi/SvA. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att undervisa eleverna inom lokalvård 1-2 dagar/vecka samt att besöka eleverna på deras APL-platser under hösten.
2021-05-03 2021-05-23
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Yrkeslärare Vård och Omsorg
Undervisning i de kurser som finns inom vård och omsorgsutbildning, främst med inriktning mot undersköterska. Vi är certifierade inom Vård och Omsorgs College och arbetar med de nationella yrkespaketen. Undervisningen kan vara såväl fysiska lektioner på plats i skolan, men du kan även genomföra digitala lektioner då våra elever uppskattar flexibiliteten med distansundervisning. Inom vuxenutbildningen händer det mycket vilket gör att du även deltar i utvecklingsarbete inom arbetslaget men även i kollegialt samarbete med gymnasieskolans vårdlä...
2021-05-03 2021-05-14
Älmhults kommun, Grundskolan Biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens
Till Gemöskolan söker vi nu dig som brinner för utveckling och som tycker det låter spännande med en tjänst där du kombinerar ett uppdrag som biträdande rektor med specialpedagogik. Uppdraget innebär i stora drag att du kommer arbeta delvis som biträdande rektor och delvis som verksamhetsnära specialpedagog. Som biträdande rektor kommer du ingå i skolans ledningsgrupp och samarbeta nära skolans rektor i många övergripande frågor. Du kommer ha visst personal- och verksamhetsansvar där du är närmast ansvarig chef för några av våra medarbetare. ...
2021-04-30 2021-05-16
Älmhults kommun, Grundskolan Biträdande rektor till Elmeskolan
På Elmeskolan består ledningsgruppen av en rektor och en biträdande rektor. Rektorn är den som har det övergripande ansvaret på skolan, men mycket av arbetet bedrivs av er båda i nära samarbete med varandra. Dina arbetsuppgifter består mycket av att, tillsammans med rektor, utveckla verksamheten i frågor som rör undervisningens kvalité, elevernas lärmiljö, skolans värdegrundsarbete och den gemensamma arbetsmiljön på Elmeskolan. En viktig del av ditt uppdrag är att engagera, motivera och skapa förutsättningar för utveckling hos dina medarbetar...
2021-04-30 2021-05-16
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare 4-6 i matematik, teknik och NO
Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare årskurs 4-6. Ditt uppdrag innebär undervisning i MA, NO och teknik. Som grundskollärare i åk 4-6 kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget där vi stöttar varandra och ser alla elever som vårt ansvar. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån gällande styrdokument. Under senaste året har hela skolan satsat på elevernas lärmiljö genom att ge alla elever en avskärmad arbet...
2021-04-30 2021-05-13
Älmhults kommun, Centrala barn- och elevhälsan Psykolog till centrala barn- och elevhälsan
Centrala barn- och elevhälsan består av olika professioner som arbetar i team. Vår målsättning är att arbeta nära enheterna och på rektors uppdrag stödja de verksamheter vi har. Vi ska bidra till att skapa positiva lärmiljöer för alla barn och elever i Älmhults Kommun. Vårt uppdrag är att stärka förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och gymnasiesärskola. En av våra psykologer går nu vidare till nya utmaningar och vi söker nu en psykolog för att bidra med psykologisk kompetens till våra verksamheter. Som psy...
2021-04-27 2021-05-18
Södra Smålands Avfall & Miljö Semestervikarierande chaufförer till Södra Smålands avfall och Miljö AB
Vi söker chaufförer till fastighetsnära insamling av avfall samt lastväxlarkörning i Älmhult, Markaryd och Växjö. Flest antal lediga platser finns vid vår anläggning i Älmhult, därifrån kommer du att arbeta med tömning av fyrfackskärl vid fastigheter runt omkring i Älmhult och Markaryds kommuner. Det kommer även finnas en plats vid vår anläggning i Växjö kommun, där DU med lastväxlare transporterar fulla behållare till våra mottagare. Arbetet sker dagtid. Under de första två veckorna kommer du åka bredvid ordinarie chaufför som visar dig hur a...
2021-03-11 2021-05-31
Älmhults kommun, Grundskolan Ämneslärare åk 7-9 , Arbetsplatsinriktad ämneslärarutbildning
Älmhults kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad en arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en skola i Älmhult och att du får lön under hela studietiden. Den arbetsplatsintegrerade ämneslärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Hos oss på Linnéskolan möts du varje dag av engagerade lärare och övrig personal som gör sitt bästa för att ge dig de bästa förutsättningarna att lära dig nya saker. ...
2021-02-15 2021-05-31
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 , Arbetsplatsinriktad lärarutbildning
Älmhults kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad och flertalet andra kommuner en ny typ av utbildning, Arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Det innebär att du kombinerar högskolestudier med en anställning på en grundskola i Älmhult och att du får lön under hela studietiden. Grundlärarutbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 4-6 i ämnena svenska, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Som grundskollärare i åk 4-6 kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödj...
2021-02-15 2021-05-31