Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog med arbetslagsledaruppdrag, Brännkärrsskolan
Som Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog med arbetslagsledaransvar på Brännkärrsskolan ansvarar du för att tillsammans med kollegor i Fritidsteamet skapa goda förutsättningar för lärande genom inspirerande och lärorik undervisning under elevernas hela dag. Tillsammans skapar ni ett fritidshem som stimulerar till bland annat återhämtning, skapande och rörelse i enlighet med läroplanens mål för fritidshemmet. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av dina arbetsuppgifter. Som arbetslagsledare leder du det pedagogiska uppdraget...
2022-11-30 2023-01-02
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare trä- och metallslöjd 100% Ängbyskolan
Nu söker vi en ny kollega till Ängbyskolan! Vi söker en behörig och legitimerad lärare för undervisning i trä- och metallslöjd åk 3-6. Du planerar, utvecklar och genomför din undervisning tillsammans med legitimerad kollega textilslöjd. Du utgår från gällande styrdokument och är intresserad av att hitta nya sätt att undervisa i syfte att motivera eleverna att nå längre i sin kunskapsutveckling. Du ger stöd och stimulans till elever utifrån deras specifika förutsättningar och som främjar utveckling och självständighet. Du synliggör elevernas lä...
2022-11-29 2022-12-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolbibliotekarie
Skolbibliotekariens huvudsakliga uppdrag på skolan och bidrag till varje elevs ökade måluppfyllelse är: - att stödja elevens utveckling av språk-, läs- och skrivförmåga från årskurs 4 och hela vägen upp till årskurs 9. - att stödja elever och barns utveckling vad det gäller att hantera och förhålla sig till information. - att stödja elever och barn i sitt identitetsskapande samt bidra till att eleven får en ökad förståelse för människor från andra kulturer, generationer, livsåskådningar och sociala tillhörigheter. Dina arbetsuppgifter kommer ...
2022-11-28 2023-03-12
Knivsta kommun, Vård och omsorg Undersköterska hemtjänst
Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för anda människors livsglädje. Som undersköterska i Hemtjänsten inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter...
2022-11-28 2022-12-12
Knivsta kommun, Skola/förskola Elev/klassresurs
Nu söker vi flera elev/klassresurser med tidsbegränsad anställning i varierad omfattning. Vi söker dig som vill arbeta elevstödjande med elever i åk 1-3 i ett nära samarbete med lärare, speciallärare och fritidshemspersonal. Du ger stöd till elev/elever i klass under skol- och fritidshemstid och arbetar även med andra förekommande arbetsuppgifter på fritidshemmet. Du ger stöd och stimulans till elever utifrån deras behov och specifika förutsättningar i syfte att främja elevernas utveckling och självständighet.
2022-11-25 2022-12-15
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Norrgårdens förskola
Du planerar och genomför både planerad och spontan undervisning med barnen på förskolan utifrån målområden i förskolans läroplan. Du har förmåga att arbeta självständigt leda planerade samlingar och undervisningstillfällen tillsammans med barnen. Du dokumenterar, följer upp och utvecklar kvaliteten i utbildningarna för barnen i samarbete med dina kollegor.
2022-11-23 2022-11-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Förskollärare Norrgårdens förskola
Ditt uppdrag innebär att stödja, utmana och stimulera barnen i sitt lärande och väva samman lek, lärande och omsorg till en helhet med fokus spå tillgängliga lärmiljöer. Ditt förhållningssätt förväntas genomsyras av en tydlig värdegrundskompass och förmåga att skapa en demokratisk och trygg lärmiljö. Du behöver vara skicklig på att skapa goda pedagogiska relationer i mötet med barnen. Som förskollärare kommer du vara med och bidra och utveckla undervisningen och utbildningen på förskolan tillsammans med Norrgården engagerade pedagoger. På Nor...
2022-11-23 2022-11-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarier till Alsike skola samt Knivsta kommun
Vi söker timvikarier till Alsike skola och Knivsta kommun. Som timvikarie ersätter du ordinarie lärare, elevassistent, barnskötare samt fritidspersonal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under skoldag samt fritidshem. Undervisning kan vara i alla olika ämnen och varierar i vilken årskurs du vikarierar i. Vi ser gärna att du som söker kan tänka dig att arbeta mot flera av skolorna i Knivsta kommun. Intervju sker löpande så vänta inte med din ansökan!
2022-11-19 2022-12-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarie till grundsärskolan på Alsike skola
Som timvikarie i grundsärskolan ersätter du ordinarie personal vid akut frånvaro och vid planerad frånvaro. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen och ger eleverna en bra dag i verksamhet fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslaget för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. I arbetet strävar man efter att utveckla elevernas förmågor.
2022-11-19 2022-12-21
Knivsta kommun, Vård och omsorg Familjehemssekreterare, Socialtjänsten, Barn och familj
Som familjehemssekreterare hos oss arbetar du med rekrytering, utredning och handledning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arbetet innebär handläggning av såväl uppdragstagare direkt via kommunen som uppdragstagare via externa företag. Administrativa uppgifter så som journalföring, avtalsskrivning och handläggning av ersättningar ingår i tjänsten liksom resor för att besöka våra familjehem. Arbetet innebär ett tätt samarbete med barnhandläggare.
2022-11-17 2022-12-20
Knivsta kommun, Skola/förskola Elev/klassresurs åk.2
Vi söker dig som vill arbeta elevstödjande med elever i åk 1-3 i ett nära samarbete med lärare, speciallärare och fritidshemspersonal. Du ger stöd till elev/elever i klass under skol- och fritidshemstid och arbetar även med andra förekommande arbetsuppgifter på fritidshemmet. Du ger stöd och stimulans till elever utifrån deras behov och specifika förutsättningar i syfte att främja elevernas utveckling och självständighet.
2022-11-14 2022-12-05
Knivsta kommun Yrkeslärare Försäljning och service samt Handel och administrationsprogrammet
Vi söker en engagerad yrkeslärare för att utveckla och leda vårt Försäljning och serviceprogram som bedrivs som lärlingsutbildning för elever på både nationella program och introduktionsprogram. I arbetet ingår bland annat undervisning och bedömning/betygssättning i alla kurser tillhörande Försäljning och serviceprogrammet och Handels- och adminstrationsprogrammet inklusive leda arbetet och undervisningen kring UF-företag, nätverkande, anskaffning av lärlingsplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet, kontinuerliga besök på apl och kontakt me...
2022-11-14 2022-12-15
Knivsta kommun, Skola/förskola Sfi-lärare
Som sfi- lärare ska du planera, utföra och utvärdera undervisning i en sfi-grupp och tillsammans med kollegor utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse.
2022-11-08 2022-12-11
Knivsta kommun, Vård och omsorg Enhetschef Barn och Unga Utredning
Som enhetschef leder du arbetet inom denna enhet, Barn och unga Utredning, och ungefär tio medarbetare, varav en 1.e socialsekreterare. Inom enheten finns mottagningen av orosanmälningar, skydds- och förhandsbedömningar, barnavårdsutredningar för barn 0-18 år och uppföljning av beviljade öppenvårdsinsatser. Här finns möjlighet till ett nära ledarskap! Du har ett ansvar att driva enhetens verksamhetsutveckling utifrån Vård- och omsorgskontorets övergripande strategier och Socialnämndens uppsatta mål och budget. Du ansvarar för att verksamheten ...
2022-11-04 2022-11-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Tim vikarier Högåsskolan
Som tim vikarie kommer du att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. I arbetsuppgifterna ingår att vara vikarie i klass, bedriva undervisning utifrån färdig planering, resurs till specifik elev eller att vara för ordinarie fritidspersonal. Fritidspersonalen har på Högåsskolan halvklasser i årskurserna F-3. Vi ser gärna att du har möjlighet att jobba 2-3 dagar i veckan.
2022-10-10 2022-12-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Resurs/elevassistent med AST-kompetens till åk 5 på Adolfsbergsskolan
Du kommer att arbeta som resurs/elevassistent, stöd och mentor i åk 5 på Adolfsbergsskolan under läsåret 2022/2023. Du hjälper en grupp elever under skoldagen och stöttar undervisande lärare. Du bistår lärare i undervisningen och har ett nära samarbete med skolans lärare och elevhälsoteam. Att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2022-10-06 2022-12-31
Knivsta kommun, Vård och omsorg Timvikarie /Personlig assistent till kvinna i Knivsta
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi söker nu assistent/assistenter till en kvinna 60. Arbetsuppgifterna består av lite personligomvårdnad, hushållssysslor och daglig hjälp i vardagen. Då du kommer att arbeta i kundens hem så är det viktigt med personkemin och personlig lämplighet. Arbetstiderna varierar dag, kväll och helg.
2022-06-29 2022-11-30