Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Sjuksköterska till Hemsjukvården
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom det kommunala uppdraget. Det innebär hos oss att du har ett eget ansvarsområde inom hemsjukvård i ordinärt boende där du är omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt delegerar arbete till omvårdnadspersonal. Du samarbetar också med dina kollegor och ni hjälps åt och stöttar varandra då det behövs. Du samarbetar också med dina kollegor inom rehab för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Det medicinska ansvaret sker enligt läkarens ordination där enheten...
2024-04-12 2024-05-12
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i musik åk 4-9 på Adolfsbergsskolan
• Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor, elevhälsa samt skolledning. I arbetet ingår: • Undervisning i åk 4-9. • Kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling av den egna undervisningen och ämnet. • Samarbete i arbetslag, elevhälsa och skolledning. I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt skriva omdömen/betygssättning. Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete...
2024-04-11 2024-05-31
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i idrott och hälsa 100% visstidsanställning på Adolfsbergsskolan
Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor, elevhälsa samt skolledning. I tjänsten ingår mentorskap och du ansvarar för dina mentorelevers utvecklingssamtal, dokumentation samt vårdnadshavarkontakter. Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under ett läsår. I arbetet ingår: • Undervisning och mentorskap i åk 6-9. • Kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling av den egna undervisningen och ämnet. • Samarbete i arbetslag, elevhälsa och skolledning. • Mentorskap och utvecklingssamtal. I dag finns ett nära och ...
2024-04-11 2024-05-31
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Slöjdlärare trä och metall
Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i slöjd, trä- och metall. Mentorskap kommer att ingå.
2024-04-11 2024-06-03
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i hem- och konsumentkunskap 80- 100%
Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i hem- och konsumentkunskap. Mentorskap kommer att ingå.
2024-04-11 2024-06-03
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare mot fritidshem Alsike skola
Ansvara för undervisningen i fritidshemmet och skolans rastverksamhet. Under skoldagen samarbetar du med årskursens klasslärare kring lektioner som du antingen har enskilt och/eller lektioner där du stöttar eleverna i klass. Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga och trivas i skolan och i fritidshemmet. Verka för god kommunikation mellan hem och skola. Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra fritidshemmets verksamhet. Ha ett tätt samarbete med kollegor på skolan.
2024-04-08 2024-04-30
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Familjerättssekreterare
Tjänsten som familjerättssekreterare hos oss innebär att du handlägger alla typer av familjerättsliga ärenden så som vårdnads- boende- och umgängesutredningar och upplysningar på uppdrag från domstol, avtalsärenden, remitterade samarbetssamtal, verkställer och följer upp umgänge...
2024-04-08 2024-05-10
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Timvikarie till Alsike skola
Vi söker timvikarier till Alsike skola Som timvikarie ersätter du ordinarie lärare och fritidspersonal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under skoldag samt fritidshem. Intervju sker löpande så vänta inte med din ansökan!
2024-04-08 2024-05-19
Knivsta kommun Erfaren landskapsarkitekt
Vi söker en landskapsarkitekt som har ett starkt intresse för att delta i utvecklingen av Knivstas offentliga rum, parker och grönområden. Sedan Knivsta bildades har kommunen vuxit från tolv tusen till tjugo tusen invånare. Knivsta har höga ambitioner att såväl verka för hållbarhet lokalt som att bidra till en hållbar regional samhällsutveckling. Vi ser strategiskt arbete med samhällsbyggande som en förutsättning för en hållbar tillväxt och utveckling. Knivsta kommun ligger naturskönt beläget mitt i en storstadsregion, med en restid på under 30...
2024-04-02 2024-04-30
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare åk 2 vikariat, Brännkärrsskolan
Som lärare i Brännkärrsskolan ansvarar du och din lärarkollega i årskursen för planering, undervisning, uppföljning och bedömning för hela årskursen om 52 elever. Du kommer att arbeta i årkurs 2 med ansvar för främst matematik och NO. Genom kollegialt lärande utvärderar, analyserar och reflekterar ni kring undervisningen och säkerställer att resultat nås. Tillsammans med lärarkollegor och i samarbete med fritidshemmet leder och organiserar ni arbetet i årskurslaget och skapar en trygg lärmiljö för alla elever. Vi värnar om ett kollegialt arb...
2024-04-02 2024-04-22
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog, Brännkärrsskolan
Som Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog ansvarar du för att tillsammans med kollegor i Fritidsteamet skapa goda förutsättningar för lärande genom inspirerande och lärorik undervisning under elevernas hela dag. Tillsammans skapar ni ett fritidshem som stimulerar till bland annat återhämtning, skapande och rörelse i enlighet med läroplanens mål för fritidshemmet. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av dina arbetsuppgifter. Vi värnar om ett kollegialt arbetssätt i hela skolan där fokus är att skapa förutsättningar för all...
2024-04-02 2024-04-22
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Gruppledare
Du kommer i nära samarbete med enhetscheferna ansvara för utveckling av arbetssätt och metoder. I detta ingår att ansvara för att rutiner upprättas och efterföljs och att verksamhetssystemet anpassas efter aktuella behov. I din roll ingår att säkerställa att utredningar och bedöm...
2024-03-28 2024-04-26
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Idrott och hälsa, 50%, Alsike skola
Undervisa i idrott och hälsa, både för grundskolans elever och anpassad grundskolas elever. Du kommer också att ha ett undervisningspass i vår fritidsverksamhet varje vecka. Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga, trivas och lyckas på dina lektioner och i skolan. Planera och genomföra olika dagar kring idrott och hälsa med olika teman. Verka för god kommunikation mellan hem och skola. Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra din undervisning och skolans verksamhet. Ha ett tätt samarbete med kollegor på skolan.
2024-03-27 2024-04-21
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare mot fritidshem, fritidsledare
ARBETSUPPGIFTER Som ansvarig för fritidsklubben (fritidshemmet, skola) är du med och skapar en aktiv och meningsfull fritid för ungdomar 10-12 år). Det är ett varierande och stimulerande arbete där du får planera, genomföra och utvärdera aktiviteter och projekt - ett jobb som kräver både kreativitet och drivkraft men framför allt ett genuint intresse för ungdomars välmående och framtidstro. Som person trivs du med att samverka med andra instanser som t.ex. skola och det lokala föreningslivet
2024-03-27 2024-04-15
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i fritidshem
Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget fritidshem planerar och genomför du undervisningen i fritidshemmet på Högåsskolan. Under skoldagen samarbetar du med årskursens klasslärare kring rastaktiviteter och enskilda lektioner där du stöttar upp undervisningen i klasserna. Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
2024-03-26 2024-04-14
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Biståndshandläggare
Biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen. Du handlägger även ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst. I arbetet ingår att utreda ansökningar och följa upp fattade beslut. Vi har ett nära samarbetet med kommunens arbetsterapeuter i bedömningen av brukares behov av stöd. Vi har ett rullande schema för ansvar vid utskrivningar från slutenvården.
2024-03-26 2024-04-19
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kvinnlig personlig assistent sökes
Vill du jobba som timvikarie och framför allt till sommaren! Vi söker dig som är kvinna och vill arbeta som personlig assistent i Knivsta. Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. I arbetet som personlig assistent stödjer man sin brukare så att denne kan leva sitt liv som han eller hon vill. Du hjälper till med hygien, matlagning, städ och ev förflyttningar med hjälpmedel. En personlig assistent måste ha stor respekt för brukarens privatliv, vara lyhörd, flexibel och tålmodig. Det är ett ensamar...
2024-03-19 2024-04-30
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Vi söker en ledsagare och avlösare åt en 14 årig kille
Vi söker dig som vill Arbeta som ledsagare till en 14 årig kille. Som ledsagare är din roll att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis att följa med till aktivitetscenter, besöka grönområden, promenera, fika eller på bio. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att göra något för andra människor. Du utgår från den enskildas behov och intressen och anpassar dig efter situationer. Du är relationsskapande och samarbetar. För...
2024-03-19 2024-04-22
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kurator ungdomsmottagningen
Knivsta Ungdomsmottagning är till för ungdomar upp till 23 år. Verksamheten drivs tillsammans med Region Uppsala och bemannas av en kurator anställd av Knivsta kommun och en barnmorska samt läkare anställda av Knivsta vårdcentral. Verksamheten har sina lokaler på Knivsta vårdcentral. Som kurator ger du stöd och rådgivning i bland annat frågor som rör sex och sexualitet, psykisk hälsa, identitet och kärlek och relationer. En viktig del av uppdraget består av utåtriktat arbete i form av att hålla i föreläsningar för skolklasser på studiebesök sa...
2024-03-19 2024-04-14
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Vi söker en kvinnlig kontaktperson till en 43 årig kvinna
Huvudmålet är att skapa en vänskaplig och stödjande relation med den enskilda personen, främja deras sociala delaktighet och skapa möjligheter till meningsfulla aktiviteter. Inriktad på att delta i aktiviteter som är anpassade efter den enskilda personens intressen och behov. Det kan innefatta att besöka evenemang, föreningar, eller bara spendera tid tillsammans. Man fokuserar på att bygga en förtroendefull och vänskaplig relation med den enskilda personen. Relationen är ofta mer informell och baserad på gemensamma intressen och personlig kemi.
2024-03-19 2024-04-22
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Vi söker en avlösare till en 9 årig kille
Vi söker dig som vill Arbeta som avlösare till en 9 årig kille. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem eller närliggande områden med att tillfälligt överta omvårdnaden. som avlösare möjliggör du att vårdnadshavaren får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand eller med syskon. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att göra något för andra människor. Du utgår från den enskildas behov och intressen och anpassar dig efter situationer. Du är relationsskapande och samarbetar. För att trivas i din roll är det vikti...
2024-03-19 2024-04-22
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Studie-, och yrkesvägledare
Kvalifikationer Vi söker en studie- och yrkesvägledare som kan erbjuda: • Individuell vägledning och rådgivning till elever i deras utbildningsval och karriärambitioner. • Tillhandahållande av information om olika utbildningsprogram, yrkesvägar och arbetsmarknadstrender. • Stöd i ansökningsprocesser till utbildningar, praktikplatser och jobb. • Samarbeten med elever, föräldrar och skolpersonal för att främja elevernas akademiska och yrkesmässiga framgång. Om du är en entusiastisk, kommunikativ och flexibel person med starka samarbetsförmågor...
2024-03-13 2024-04-30
Knivsta kommun Sommarvikariat inom vård och omsorg
Som anställd sommarvikarie kommer du att ersätta ordinarie personal under semesterperioden vecka 25-34, schemalagda tider. Du kommer arbeta både i team med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt självständigt med brukarna i fokus. Dina arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att: Ge vård och socialt umgänge Stödja och ge praktisk hjälp i vardagliga aktiviteter Delegerade sjukvårdsuppgifter såsom läkemedelshantering Dokumentation Arbetstiderna är flexibla. Vi söker dig som kan arbeta dag, kväll, natt och helger.
2024-03-11 2024-04-30
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Tim vikarier Högåsskolan och Knivsta Kommun
Som anställd tim vikarie kommer du att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. I arbetsuppgifterna ingår att vara vikarie i klass, bedriva undervisning utifrån färdig planering, resurs till specifik elev eller att vara för ordinarie fritidspersonal. Fritidspersonalen har på Högåsskolan halvklasser i årskurserna F-3. Vi ser gärna att du har möjlighet att jobba 2-3 dagar i veckan. Interjuver sker löpande.
2023-09-15 2024-04-30