Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare till Grundsärskolan - Alsike skola 100% from 10 aug
2021-04-09 2021-05-02
Knivsta kommun, Vård och omsorg Projektledare förvaltningsstöd
Arbetet innebär att du ena dagen jobbar med en utredning och nästa är en "doer", ibland behöver du växla fokus snabbare än så. Du ska självständigt genomföra kvalificerade utredningar på uppdrag av förvaltning eller nämnd. Du ska arbeta fram en modell för statsbidragsfinansierade projekt och också leda vissa projekt. Vård- och omsorgskontoret är i ett utvecklingsskede med digitalt kvalitetsledningssystem och där ska du praktiskt arbeta med att ta fram processer, riktlinjer och rutiner i samverkan med chefer och andra funktioner inom Vård och ...
2021-04-08 2021-04-30
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker undersköterskor till Hemtjänsten (vikariat, deltid)
Är du undersköterska och intresserad av att arbeta deltid med oss? Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för anda människors livsglädje Vi söker nu vikarier inom följande yrkesgrupper: • Undersköterska Som undersköterska och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter...
2021-04-08 2021-05-02
Knivsta kommun, Vård och omsorg Processledare Effektiv och nära vård samt suicidpreventivt arbete
God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Det handlar om ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att både tänka och arbeta. En av framgångsfaktorerna för att lyckas är samverkan och kommunikation mellan kommuner och re...
2021-04-07 2021-04-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Grundskollärare 4-6 Ma/NO 100 % Ängbyskolan
Nu söker vi en ny kollega till Ängbyskolan! Vi söker en behörig och legitimerad lärare för undervisning i åk 4, Ma/NO samt klassläraransvar. Du planerar, utvecklar och genomför din undervisning tillsammans med kollegor. Du utgår från gällande styrdokument och är intresserad av att hitta nya sätt att undervisa i syfte att motivera eleverna att nå längre i sin kunskapsutveckling. Du ger stöd och stimulans till elever utifrån deras specifika förutsättningar och som främjar utveckling och självständighet. Du synliggör elevernas lärande och IKT är ...
2021-04-07 2021-04-25
Knivsta kommun, Vård och omsorg Sommarvikarier / Stödassistent till servicebostad
Som stödassistent kommer du att arbeta pedagogisk med våra hyresgäster på servicebostaden. Vi arbetar med målstyrda individuella genomförandeplaner för ett så självständigt liv som möjligt. Arbetstiden är schemalagd heltid/deltid med långa pass där sovande jour ingår eller deltid mest kväll/helg.
2021-04-07 2021-04-23
Knivsta kommun, Kultur & fritid Sommarjobb receptionen Knivsta Centrum för idrott och kultur
Rollen innebär ett stort eget ansvar med varierande arbetsuppgifter, till exempel att upprätthålla service i toppklass gentemot våra besökare och kunder, vara värd/värdinna och dagligen se till att våra besökare och kunder får ett bra mottagande. Vidare är du den som har koll på anläggningen och dess verksamhet, innehåll, kan viss teknik och har en överblick gällande bokningar i anläggningen. För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Vi ser att du som söker: - Är flexibel - Är tryg...
2021-04-07 2021-04-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare mot fritidshem / Fritidspedagog 100% Alsike skola
I ditt uppdrag ingår att: * Ansvara för undervisningen i fritidshemmet och skolans rastverksamhet. * Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga och trivas i skolan och i fritidshemmet. * Verka för god kommunikation mellan hem och skola. * Följa upp, analysera och hitta åtg...
2021-04-06 2021-05-02
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare F-3 Lagga skola
I enlighet med LGR 11 planera, genomföra och utveckla verksamheten tillsammans med övriga pedagoger arbetslaget. Mentor/klasslärare för Förskoleklass eller åk 1.
2021-03-31 2021-04-30
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Översiktsplanerare / Planhandläggare med inriktning översiktsplanering
I rollen som planhandläggare med inriktning mot översiktsplanering arbetar du både med löpande översiktsplanering, remisser samt en rad strategiska uppdrag som berör stadens stadsutveckling men du jobbar även med framtagande av detaljplaner. Projekten i Knivsta varierar mycket i storlek och komplexitet. Ibland är de mer avgränsade och ibland betydligt större och bredare, som till exempel att utveckla nya och hållbara stadsdelar utifrån Fyrspårsavtalet. Du leder och driver dina projekt i samverkan med både tjänstepersoner på kommunen, lokala p...
2021-03-31 2021-04-19
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Planhandläggare
Som planhandläggare kommer du arbeta med att upprätta detaljplaner. Våra projekt varierar från stora komplexa projekt så som nya stadsdelar till mindre planprojekt. De olika förutsättningarna i vår starkt växande kommun bjuder på många spännande och ofta unika projekt, vilket gör det dagliga arbetet omväxlande. I rollen som planarkitekt leder och driver du planarbeten i bred samverkan internt och externt. Du ansvarar för att arbetet bedrivs i god samverkan med övriga tjänstemän, politiker, exploatörer, konsulter och allmänheten. Du föredrar d...
2021-03-31 2021-04-19
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent Lagga skola
Som elevassistent kommer du att arbeta mot en elev med synskada. I rollen som assistent arbetar du både i skolan och i fritidsverksamhet. I arbetet kommer du sträva efter att utveckla elevens förmågor, som sker i samverkan med pedagoger och andra funktioner i verksamheten.
2021-03-30 2021-04-25
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i matematik och NO i AST-grupp
Du är utbildad lärare i matematik och NO för åk 4-9 med ett stort engagemang för ditt ämne. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att undervisa i matematik och NO i vår kommungemensamma autismspektrumgrupp. Vi söker dig som vill ingå i en gemenskap, som är lyhörd, flexibel och kan möta elever lågaffektivt.
2021-03-29 2021-05-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i NO och matematik åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i NO och matematik med ett stort engagemang för dina ämnen. Din undervisning kommer huvudsakligen vara i åk 7-9 men eventuellt även i åk 5-6. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att vara mentor i en av våra klasser.
2021-03-29 2021-05-30
Knivsta kommun, Bygg & miljö Miljöinspektör - livsmedel
Tjänsten kommer huvudsakligen vara inriktad mot kontroll inom livsmedelsområdet och dricksvatten. Exempelvis kontroll av restauranger, matbutiker och dricksvattenanläggningar. Som miljöinspektör inom livsmedelsområdet kommer du arbeta med kontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning. Arbetet sker både självständigt och i grupp och du har ett nära samarbete med dina kollegor. Tjänsten inkluderar också att vidareutveckla processer och rutiner inom yrkesområdet. Då miljöenheten i Knivsta är relativt litet är det viktigt att du är beredd att adm...
2021-03-26 2021-04-18
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolsköterska
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med medicinska insatser och med ett förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Knivsta kommuns basprogram. Det finns också ett främjande basprogram. Uppdraget innefattar även att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser vid behov samt medverka i skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i kommunens elevhälsa men ...
2021-03-22 2021-04-18
Knivsta kommun, Skola/förskola Yrkeslärare Barn- och fritidsprogrammet på Sjögrenska gymnasiet
Vi söker en engagerad yrkeslärare för att utveckla och leda vårt Barn- och fritidsprogram som bedrivs som lärlingsutbildning för elever på både nationella program och introduktionsprogram. I arbetet ingår bland annat undervisning och bedömning/betygssättning i alla kurser tillhörande Barn- och fritidsprogrammet, nätverkande, anskaffning av lärlingsplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet, kontinuerliga besök på apl och kontakt med handledare och elev med tillhörande dokumentation. Som lärare på Sjögrenska gymnasiet ingår även andra uppgifte...
2021-03-10 2021-04-30