Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Vård och omsorg Leg Sjuksköterska till Hemsjukvården Knivsta
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunala uppdraget. Hos oss innebär det bland annat att du har ett eget ansvarsområde inom hemsjukvård i ordinärt boende där du är omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll. Det medicinska ansvaret sker enligt läkares ordination där enheten har regelbunden kontakt. För att trivas med dina arbetsuppgifter tror vi att du är bekväm i din roll som ledare för ...
2021-10-22 2021-11-21
Knivsta kommun, Vård och omsorg Undersköterska
Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för anda människors livsglädje. Som undersköterska i Hemtjänsten inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelsha...
2021-10-20 2021-11-07
Knivsta kommun, Skola/förskola Speciallärare åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Rollen som speciallärare innebär att du undervisar elever i behov av särskilt stöd i årskurserna 5-9. Du kommer att ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten runt de elever som du arbetar med. Du kommer också att ha ett nära samarbete med specialpedagog samt samarbeta med och gärna handleda mentorer runt enskilda elevers behov av anpassningar.
2021-10-19 2021-12-19
Knivsta kommun, Skola/förskola Förskollärare till Lustigkulla förskola
Du är med och bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi arbetar i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi lägger stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Vi söker dig som vill vara delaktig i vårt arbete med att utv...
2021-10-19 2021-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarie till grundsärskolan på Alsike skola
Som timvikarie/elevassistent i grundsärskolan ersätter du ordinarie personal vid akut frånvaro och vid planerad frånvaro. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen och ger eleverna en bra verksamhet i fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslaget för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. I arbetet strävar man efter att utveckla elevernas förmågor.
2021-10-19 2021-11-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare F-3 Alsike skola
I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra skolans/elevernas resultat. • Ha en god kommunikation och tätt samarbete med kollegorna i årskursen.
2021-10-19 2021-11-14
Knivsta kommun, Ekonomikontoret Verksamhetscontroller
Tjänsten är placerad under funktionen ledningsstöd som ansvarar för kommunens system för styrning och ledning samt intern kontroll, navet i processerna är styr och ledningssystemet Stratsys. Ledningsstödsgruppen består av två tjänster som stödjer politik och kommunens verksamheter i stort som smått. Mer specifikt handlar styr och ledningsprocessen om att arbeta fram kommunfullmäktiges mål tillsammans med politiken, bistå kommunens nämnder och verksamheter i övergripande analyser och uppföljning av målen. Arbetet med intern kontroll innebär d...
2021-10-18 2021-11-04
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Trafikhandläggare
Trafik- och Gatuenheten söker nu en trafikhandläggare till enheten. Som trafikhandläggare hos oss kommer du att få en omväxlande och varierad tjänst där du både jobbar administrativt men även praktiskt ute på fältet. Du kommer ansvara för att kontrollera och följa upp framkomlighet och status i trafikmiljön. Det innebär bland annat att du ansvara för att se efter att skyltning är korrekt, enklare skyltbyten och underhåll, övervaka väg och anläggningsskador, framkomlighet och trafiksäkerhet. Utifrån observationer ute ansvarar du för att tillsamm...
2021-10-15 2021-10-29
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Trafikingenjör
Som trafikingenjör hos oss kommer du kommer du arbeta med trafikfrågor kopplat till kommunens vägnät. Ansvaret kommer ligga på framkomlighet, trafiksäkerhet, tillstånd med mera. Du kommer arbeta med handläggning av tillstånd för schakter och TA-planer, handläggning av dispenser och framtagande och revidering av lokala trafikföreskrifter. Med stöd av dina kollegor har du ansvar för att kommunens trafikmiljöer uppfyller de krav som ställs utifrån gällande lagstiftning så att skyltning, linjemålning och andra trafikanläggningar fungerar. En stor ...
2021-10-15 2021-11-14
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare åk 4-6 Högåsskolan
Klasslärare med mentorskap och undervisning för elever i åk 4-6. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet i nära samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare på Högåsskolan arbetar du i ett team som tar ett gemensamt ansvar för elevernas måluppfyllelse.
2021-10-15 2021-10-31
Knivsta kommun, Vård och omsorg Biträdande enhetschef
Du är en biträdande enhetschef som är underställd enhetschefen, du har ett delegerat verksamhets, - personal och - arbetsmiljöansvar för en del av boendet. Det innebär att du ansvarar för planering, utveckling, ledning, uppföljning samt samordning av insatser runt våra boende i samråd med anhöriga, omvårdnadspersonal och andra professioner. Du har dagligt kontakt med både personal och anhöriga vid behov. Ekonomiansvar vid enhetschefens frånvaro, samt ersätter enhetschefen inom alla områden i dennes frånvaro. Du arbetar nära enhetschef gällande...
2021-10-13 2021-11-08
Knivsta kommun, Vård och omsorg Timvikarie /Personlig assistent till kvinna i Knivsta
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi söker nu assistent/assistenter till en kvinna 60. Arbetsuppgifterna består av lite personligomvårdnad, hushållssysslor och daglig hjälp i vardagen. Då du kommer att arbeta i kundens hem så är det viktigt med personkemin och personlig lämplighet. Arbetstiderna varierar dag, kväll och helg. Men framför allt kväll och helg. Arbetstiden är 16-23
2021-10-13 2021-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Vikarie i svenska som andraspråk på Sjögrenska gymnasiet
Vi söker en vikarie i svenska som andraspråk då ordinarie lärare är föräldraledig under vårterminen 2022 och höstterminen 2022. Tjänsten gäller svenska som andraspråk på nationella program och introduktionsprogram, framförallt i Sva grund men även i Sva1 och Sva2. Andra uppgifter som t.ex. mentorskap, extra vikarietimmar, eller t.ex. andra kurser och ämnen kan ingå i tjänsten för att fylla upp till 100%.
2021-10-13 2021-12-17
Knivsta kommun Yrkeslärare Fordon- och transportprogrammet på Sjögrenska gymnasiet
Vi söker en engagerad yrkeslärare för att utveckla och leda vårt Fordon- och transportprogram som bedrivs som lärlingsutbildning för elever på både nationella program och introduktionsprogram. Vi bedriver endast inriktningen personbilsmekaniker i dagsläget. I arbetet ingår bland annat undervisning och bedömning/betygssättning i alla kurser tillhörande Fordon- och transportprogrammet, nätverkande, anskaffning av lärlingsplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet, kontinuerliga besök på apl och kontakt med handledare och elev med tillhörande do...
2021-10-13 2021-11-21
Knivsta kommun Sjuksköterska till Estrids gård
Som sjuksköterska på Estrids gård har du tillsammans med dina kollegor ansvar för de brukare som vistas på enheten. Du sammanhåller vården och utför planerade samt akuta insatser med hjälp av omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdadsansvarig och medicinskt ansvarig samt arbetsledare för omvårdnadspersonal, det är därför viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma brukarens behov och du kommer att utveckla en god klinisk blick. Du...
2021-10-12 2021-11-01
Knivsta kommun Studentmedarbetare till HR-kontoret i Knivsta kommun – en möjlighet!
Vad innebär rollen som studentmedarbetare? Som timanställd HR-administratör kommer du att arbeta tillsammans med övriga inom HR-kontoret. Stort fokus för denna funktion kommer finnas inom HR-administration, även om vissa uppgifter också är av operativ karaktär. Detta är ett perfekt tillfälle att få mycket god erfarenhet av HR-arbete med dess varierande arbetsuppgifter och det samtidigt som du fortsätter att studera inom HR-området. Grunden är att arbeta sex timmar per vecka i snitt. Uppdraget är planerat fram t o m 30 april 2022, med start omg...
2021-10-11 2021-10-25
Knivsta kommun, Skola/förskola Timanställd barnskötare/lärare till skola/fritids
Att vid ordinarie personals frånvaro tillsammans med övrig personal stötta enskild elev i undervisningen eller ansvara för undervisning riktat mot klass eller fritids. Det innebär att arbeta med merparten av de arbetsuppgifter som en ordinarie personal utför i sitt arbete. Arbetet innebär tjänstgöring på olika skolor och inom olika skolformer, med varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov.
2021-10-06 2021-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Timanställd barnskötare i förskola
Vid ordinarie personals frånvaro ta ansvar för en viss grupp barn tillsammans med övrig personal. I ansvaret ingår att se till att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetet innebär tjänstgöring på olika förskolor och med varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov.
2021-10-01 2021-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i NO och matematik åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i NO och matematik med ett stort engagemang för dina ämnen. Din undervisning kommer att vara i åk 6-9. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att vara mentor i en av våra klasser.
2021-09-28 2021-11-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent/ Barnskötare, Högåsskolan F-6. Vikariat och tillsvidare
Arbetet innebär elevstödjande arbete mot elev i behov av särskilt stöd eller som resurs mot klass. Som elevassistent/barnskötare följer du elevens eller klassens skolsituation under hela skoldagen. Du ger stöd och stimulans utifrån elevens eller klassens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Du arbetar i nära samarbete med klasslärare, speciallärare och övriga i arbetslaget. Du har en nära kontakt med vårdnadshavare. En del av tjänsterna är även med fritidstid med förekommande arbetsuppgifter med start enligt ö...
2021-09-06 2021-10-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Trä- och metallslöjdslärare Adolfsbergsskolan
• Undervisa inom trä- och metallslöjd för åk 5-9. • Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga och trivas på dina lektioner och i skolan. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra dina ämnen och skolans verksamhet. Ha ett tätt samarbete med kollegor på skolan.
2021-09-01 2021-12-01
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i spanska och engelska åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i spanska och engelska för åk 5-9 med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer även att vara mentor. I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Anpassa undervisningen utifrån elevers behov. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta...
2021-09-01 2021-12-01
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vi söker en ledsagare till en 14-årig pojke
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 14 år i Uppsala/Knivsta. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Aktiviteter kan utföras både i Uppsala och i Knivsta. Det är positivt om du har intresse för instrument, gym/träning eller motorer. Uppdragets totala omfattning är ungefär 8 timmar i veckan. Uppdraget utförs framförallt på vardagar 1-2 gånger i veckan och någon gång på helgen ibland.
2021-08-13 2021-10-31