Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Skoladministratör 75%
Ansvara för personalens frånvaroanmälningar och lönerapportering. Ansvara för att planera, boka och följa upp arbetet kring förskolans vikarier. Arbeta för att utveckla förskolans administrativa rutiner. Ha en tydlig dialog med vikarier och medarbetare på förskolan. Utföra allmänt förekommande administrativa uppgifter som förekommer i förskolan.
2023-03-31 2023-04-16
Knivsta kommun, Vård och omsorg Socialsekreterare - Barn och unga, mottagning och utredning
Vi söker nu en kollega som vill vara med och fortsätta utveckla kvalitetsarbetet inom Barn och Unga. Vi arbetar aktivt för att möta barnet/ungdomen och dess familj utifrån en sammanhållen socialtjänst. Att skratta på jobbet är viktigt för oss och tillsammans arbetar vi för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Enheten består av en enhetschef, 1:e socialsekreterare och åtta socialsekreterare. Dina arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med barn och unga 018 år samt deras föräldrar. Tjänsten är en delad funktion där du f...
2023-03-24 2023-04-16
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vikarierande Enhetschef till Hemtjänsten
Som enhetschef utvecklar, samordnar och handleder du arbetet och medarbetarna inom enheten. Du leder och fördelar arbetet på enheten. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, kvalitetsuppföljning, verksamhetsutveckling och budget. Till ditt stöd har du en gruppledare, två samordnare och två planerare. Du rapporterar till områdeschef och ingår i dennes ledningsgrupp för utförare. Ytterligare en viktig del av arbetet är att samverka med andra aktörer såväl inom och utanför kommunen
2023-03-23 2023-04-17
Knivsta kommun, Kultur & fritid Ungdomsverksamheten söker fritidsledare till Knivsta
I vårt team skulle du vara en viktig nyckelspelare för att bidra både till planeringsarbete, skolbesök, uppsökande arbete, skapa evenemang men också vara en del i digitala plattformar där ungdomar befinner sig. Vi arbetar aktivt med att ungdomar ska ha en meningsfull fritid. Vi jobbar, dagtid, kvällar och helger enligt schema. Vid viktiga kvällar under året möter vi upp och samarbetar med andra enheter för att vara trygga vuxna i miljöer där ungdomar befinner sig. För oss är det viktigt att jobba som team och att vara en viktig representant...
2023-03-21 2023-04-23
Knivsta kommun, Skola/förskola Ängbyskolan söker lärare trä- och metallslöjd 100%
Nu söker vi en ny kollega till Ängbyskolan! Vi söker en behörig och legitimerad lärare för undervisning i trä- och metallslöjd åk 3-6. Du planerar, utvecklar och genomför din undervisning tillsammans med legitimerad kollega textilslöjd. Du utgår från gällande styrdokument och är intresserad av att hitta nya sätt att undervisa i syfte att motivera eleverna att nå längre i sin kunskapsutveckling. Du ger stöd och stimulans till elever utifrån deras specifika förutsättningar och som främjar utveckling och självständighet. Du synliggör elevernas lär...
2023-03-21 2023-04-04
Knivsta kommun Skolsköterska
Arbetsuppgifter Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska har du en anställning i kommunen, med egna mottagningar på de skolor du ansvarar för. Skolsköterskan har vissa lagstadgade uppdrag så som att erbjuda och genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. I övrigt skall skolsköterskan delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på den enskilda skolan och i kommunen som helhet. Arbetet sker på individ-, grupp- och orga...
2023-03-20 2023-04-16
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare åk 4-6, Alsike skola
I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma och förbättra din undervisning kontinuerligt så att alla elever når betygskriterierna. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och genomföra åtgärder för att förbättra skolans hela verksamhet kontinuerligt. • Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan.
2023-03-17 2023-04-14
Knivsta kommun, Skola/förskola Speciallärare eller Specialpedagog till Lagga och Långhundra skolor
Som speciallärare är du med i vårt arbete att skapa trygga skolor där eleverna utvecklas. Ditt uppdrag är i huvudsak att stödja elever såväl som pedagoger. Du arbetar både enskilt med elever och med gruppundervisning. I din tjänst ingår även att sammanställa kartläggningar samt göra pedagogiska utredningar och läs- och skrivutredningar. Du håller i möten med vårdnadshavare tillsammans med lärarna. Som speciallärare är du en del av skolornas elevhälsoteam. Din tjänst är delad så att du är 50% på vardera av skolan. Du kommer även delta i kommun...
2023-03-17 2023-04-30
Knivsta kommun, Bygg & miljö Bygglovshandläggare
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som bygglovshandläggare med stort eget ansvar. I ditt arbete kommer du ha ett nära samarbete med engagerade kollegor inom hela samhällsbyggnadsprocessen. Inledningsvis blir dina arbetsuppgifter huvudsakligen handläggning av bygglov och förhandsbesked. På sikt kommer du att ges möjligheter att utvecklas inom den tekniska delen av bygglovsprocessen, vilket bland annat innebär arbetsuppgifterna teknisk granskning, hålla tekniska samråd, arbetsplatsbesök och tillsyn. Att lämna råd och upp...
2023-03-14 2023-04-02
Knivsta kommun, Vård och omsorg Sommarvikarier sökes till Vård och Omsorgs Enheterna!
Som undersköterska och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Som personlig assistent inom Knivsta kommun arbetar du enligt lagen för stöd och service till funktionshindrade. Du arbetar i brukarens hem och dina arbetsuppgifte...
2023-03-07 2023-04-02
Knivsta kommun, Vård och omsorg Socialsekreterare placering, socialtjänsten, barn och familj
Enheten Barn och familj arbetar med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), med målgruppen 0-21 år och deras familjer. Vi arbetar i huvudsak med ärenden som rör placering i familjehem, HVB och stödboende samt med familjerätt. Tjänsten innefattar utredning och handläggning av barn och unga som har placering i familjehem/ HVB/ stödboende som grundinsats men även uppföljning av öppenvårdsinsatser. Vi utgår från Barns behov i centrum (BBIC) i all myndighetsutövning rörande ba...
2023-03-06 2023-04-01
Knivsta kommun Projektledare strategisk samhällsbyggnad
Som projektledare strategisk samhällsbyggnad har du en nyckelroll i kommunens fortsatta samhällsbyggande och rapporterar till chefen för Tillväxtkontoret. Du jobbar strategiskt, kommunövergripande och kontorsöverskridande, med hållbar tillväxt och hållbart samhällsbyggande som en del av den strategiska utvecklingen för ett hållbart samhälle. En viktig del av arbetet är dialog och samverkan såväl internt som med externa aktörer. Internt kommer du att ha ett särskilt nära samarbete med Samhällsbyggnadskontoret. Du är projektledare för det s.k. f...
2023-02-24 2023-04-13