Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Vård och omsorg Stödassistent Tegelparken servicebostad LSS
Stödja boende i praktiska saker (städ, matlagning, visst stöd med omvårdnad förekommer) Stöd till psykisk och fysisk hälsa.
2021-07-30 2021-08-20
Knivsta kommun, Vård och omsorg Arbetshandledare Daglig verksamhet
Arbetshandledare med inriktning på externa praktikplatser. Du ansvarar för rekrytering och löpande kontakter med praktikplatser, anpassning av arbetsuppgifter och stöd vid introduktion eller förändringar av arbetsuppgifter. Kontinuerliga uppföljningar med brukare och arbetsgivare under praktiktiden är viktiga verktyg.
2021-07-29 2021-08-18
Knivsta kommun, Vård och omsorg Arbetshandledare Daglig verksamhet
Arbetshandledare med inriktning på gruppaktiviteter med inslag av omvårdnad och enskilt stöd.
2021-07-29 2021-08-17
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Förskoleklass/Fritidshem Ängbyskolan
Nu söker vi en ny kollega till Ängbyskolan! Vi söker en barnskötare till våra tre förskoleklasser för arbete i verksamheten, med en tonvikt på fritidshemmet. Du deltar i planering, genomförandet av aktiviteter samt utvärdering av den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet, tillsammans med dina kollegor. Under skoltid arbetar du som resurs i klassrummet. Du ingår i arbetslag med personalen i förskoleklass och fritidshemmet F-3, som tillsammans arbetar med fokus på elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
2021-07-26 2021-08-15
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare åk 1-6 på Långhundra skola
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen NO/Sv på mellanstadiet, i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen vara aktuellt. Du samverkar med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa...
2021-07-19 2021-08-13
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare Fritidshem/Fritidspedagog Långhundra skola
I enlighet med LGR 11 planera, genomföra och utveckla verksamheten i fritids tillsammans med övriga pedagoger arbetslaget samt att säkerställa samverkan mellan skola och fritids. Resurs för elever under skoltid.
2021-07-19 2021-08-13
Knivsta kommun, Vård och omsorg Sjuksköterska till Estrids gård
Som sjuksköterska på Estrids gård har du tillsammans med dina kollegor ansvar för de brukare som vistas på enheten. Du sammanhåller vården och utför planerade samt akuta insatser med hjälp av omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdadsansvarig och medicinskt ansvarig samt arbetsledare för omvårdnadspersonal, det är därför viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma brukarens behov och du kommer att utveckla en god klinisk blick. Du ...
2021-07-12 2021-08-09
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarier till Årskurs F-6 Alsike skola
Som timanställd vikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att du jobbar med det mesta som en ordinarie personal utför i sitt arbete. För att trivas i rollen som timvikarie inom skolan tror vi att du är en person som är stresstålig, organiserad och som trivs med att stå inför en klass och undervisa. Du är bra på att anpassa undervisningen och låta eleverna vara delaktiga i att utforma den. Vi tror också att du är en god förebild, har förmåga att samarbeta med olika personer och yrkesroller och tar initiativ och an...
2021-06-24 2021-08-31
Knivsta kommun, Skola/förskola Trä- och metallslöjdslärare Adolfsbergsskolan
• Undervisa inom trä- och metallslöjd samt bildämnet, både för grundskolans elever. • Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga och trivas på dina lektioner och i skolan. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra dina ämnen och skolans verksamhet. Ha ett tätt samarbete med kollegor på skolan.
2021-06-23 2021-08-06
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Exploateringsingenjör
Som exploateringsingenjör kommer du ha ett stort eget ansvar att driva exploateringsprocesser från tidigt skede till genomförande. Du förväntas kunna axla rollen som projektledare och kommer arbeta brett med både mark- och exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Du samarbetar med representanter från andra förvaltningar, myndigheter, byggherrar, konsulter med flera. Förutom att projektleda exploateringsprojekt består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att upprätta och skriva beslutsunderlag, kalkyler, upprätta a...
2021-06-21 2021-08-13