Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun, Bibliotek Bibliotekarie
Som bibliotekarie hos oss är du en del av ett team på åtta kollegor. Du kommer arbeta på biblioteket i Klippan och ibland även på någon av våra filialer. Biblioteken i Klippan ingår i samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg där vi har ett väl utvecklat samarbete inom de flesta områden. I tjänsten ingår sedvanliga biblioteksuppgifter med pass i informationsdisk, urval och beställning av media samt till viss del planering och genomförande av programverksamhet.
2021-12-03 2021-12-17
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde hälso- och sjukvård/FS Leg sjuksköterska
I Klippans kommun behöver vi utöka vårt team med ytterligare en sjuksköterska. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där du får vara med och utveckla verksamheten, samtidigt som du själv utvecklas i ditt yrke. Vi vet att samarbete är nyckeln till att skapa en framgångsrik organisation. Ditt yrke är viktigt och vi är väldigt måna om att du ska trivas hos oss. Vi välkomnar därför dig som medarbetare till en liten kommun där det råder en stark sammanhållning. Här behöver du inte vara orolig för att inte ha någon att vända dig till om du behöver stö...
2021-12-02 2022-01-09
Klippans kommun. Vikarierande kommunikatör med webbansvar
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Klippans kommuns kommunikation. Du kommer hamna rakt in i det spännande arbetet med att ansvara för arbetet med att bygga samt implementera vår nya webb. Du kommer projektleda införandet av den nya webben, vara kontaktperson mot leverantören samt vara en samarbetspartner mot kommunens verksamheter och kollegor i webb- och kommunikationsarbete. För att lyckas i rollen behöver du därför ha erfarenhet av projektledning och vara en person som har lätt för att knyta kontakter. Under din arbetsdag komm...
2021-11-25 2021-12-09
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen i Klippan
Vi söker dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt team. Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon och inbokade besök på plats samt egen sjuksköterskeledd mottagning beroende på erfarenhet och utbildning. Du erbjuds en individanpassad introduktion tillsammans med väl inarbetade och om...
2021-11-25 2021-12-19
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen i Klippan
Vi söker dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt team. Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon och inbokade besök på plats samt egen sjuksköterskeledd mottagning beroende på erfarenhet och utbildning. Du erbjuds en individanpassad introduktion tillsammans med väl inarbetade och om...
2021-11-25 2021-12-19
Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningar Badmästare
Badhuset i Klippan är en viktig mötesplats för kommunens invånare. Här lär man sig simma, man tränar i vatten och på land och däremellan tar man en fika för att orka med nästa pass! För oss är besökaren central, vi möter kunden med en nyfikenhet vad just hen vill ha och ger människor ett mervärde och en högre livskvalité. På badhuset erbjuder vi allt från babysim till vattengympa, cirkelträning i gymmet och en massa annan landträning. För att Klippans badhus skall vara den attraktiva mötesplatsen som vi vill erbjuda är hög kvalité i våra olik...
2021-11-25 2021-12-12
Klippans kommun, Åbyskolan Specialpedagog
Som specialpedagog på Åbyskolan kommer du arbeta med handledning, utredning, undervisning och skolutveckling. Du ingår i skolans elevhälsoteam och tillsammans med dina kollegor kommer du genom handledning, undervisning och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete vara en viktig del för elever i behov av särskilt stöd och i arbetet med extra anpassningar. Med ett specialpedagogiskt perspektiv kommer du samverka med lärare och övrig personal för att utforma och utveckla lärmiljöer och undervisning för att möta vår målgrupps generella behov...
2021-11-24 2021-12-17
Klippans kommun, Fastighet Ekonomiassistent till Fastighets- och VA-avdelningen
Arbetsuppgifterna är mycket varierande men de centrala delarna är: - Ekonomisk uppföljning av avdelningarnas investeringsprojekt - Medverka i budgetarbetet med förvaltningsekonom - Löpande uppföljning av avdelningens ekonomi samt analys av denna - Hyressättning och internprissättning. - Sköta den digitala fakturahantering och löpande uppföljning av avdelningens ekonomi. - Medverka i arbetet med avdelningens objekt i anläggningsregistret. - Ansvara för personalredovisningen för fastighetsavdelningen. - Hålla kontakten med verksamheterna och ...
2021-11-24 2021-12-10
Klippans kommun, Myndighet vuxen Socionom, ekonomiskt bistånd
Mestadels av arbetsuppgifterna består av handläggning av ekonomiskt bistånd samt planering mot självförsörjning tillsammans med den enskilde individen. Dokumentation utgör en stor del av arbetet. Du kommer även att upprätta handlingsplaner tillsammans med den enskilde samt samverka med externa och interna aktörer för att den enskilde individen skall närma sig arbetsmarknaden och självförsörjning. System som du kommer att arbeta i är LifeCare och Mina planer.
2021-11-19 2021-12-13
Klippans kommun, Kommunledningsstab Krisberedskaps- och säkerhetssamordnare
Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag där arbetet har sin grund i gällande lagkrav samt överenskommelserna mellan staten och kommuner om gällande krisberedskap och civilt försvar. Du kommer bland annat att arbeta med att: - samordna framtagandet och revidering av krisplaner, riskanalyser och kontinuitetsplanering - analysera och åtgärda risker och sårbarheter - samverka med myndigheter, kommuner och andra aktörer - rapportera lägesbilder och genomförd verksamhet till myndigheter
2021-11-19 2021-12-12
Klippans kommun, Flygteknikcenter Ljungbyhed Om du är Flygtekniker - välkommen till vårt team
Vi söker dig som är nyfiken och redo att ta nästa steg i din karriär som flygtekniker! I rollen som instruktör/lärare får du möjligheten att utvecklas i både din yrkesroll som flygtekniker och som person. Som instruktör undervisar du i teori och praktik inom flygtekniska ämnen på gymnasiet och yrkeshögskolan. Undervisningen bedrivs i någon av våra lektionssalar eller skolans fyra hangarer. I arbetet som instruktör ingår att medverka till att utveckla de moduler du undervisar i. Det finns möjlighet att specialisera sig på sitt särskilda kompete...
2021-11-19 2021-12-31
Klippans kommun, Flygteknikcenter Ljungbyhed Om du är lärare - välkommen till vårt team
Vi söker dig som är nyfiken och redo att ta nästa steg i din karriär som lärare! I rollen som fysik- & ellärare hos oss får du möjligheten att utvecklas i både din yrkesroll som lärare och som person. Som lärare undervisar du både i fysik och ellära i såväl kurser som inom flygtekniska ämnen på både gymnasiet och yrkeshögskolan. Undervisningen bedrivs i någon av våra lektionssalar eller skolans fyra hangarer. I arbetet som lärare ingår att medverka till att utveckla de kurser och moduler du undervisar i. Det finns möjlighet att specialisera si...
2021-11-19 2021-12-31
Klippans kommun, Fastighet Snickare / låssmed
Dina arbetsuppgifter är mycket varierande men de centrala delarna är: - utföra akut och planerat underhåll på våra fastigheter - samarbeta med övriga hantverkare i gruppen för att på ett optimalt sätt utföra gruppens gemensamma arbetsuppgifter - sköta verktyg, maskiner, fordon och material - vidaredelegera, styra och följa upp arbeten, som inte gruppen hinner med, till våra ramavtalsentreprenörer - hålla kontakten med verksamheterna inför och under arbetena samt informera och återrapportera till arbetsledaren om utfallet - rapportera och lämna ...
2021-11-18 2021-12-09
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Lärarvikarie
Lärarvikarie på Snyggatorpsskolan 7-9. Du ska vid behov kunna vikariera på högstadiet under kortare eller längre perioder. Du kan komma att bedriva undervisning i flera olika ämnen och klasser. Du ska känna dig bekväm med att arbeta med ungdomar och vara flexibel då arbetsuppgifterna/klasserna/ämnena kan variera från dag till dag.
2021-11-09 2022-01-31
Klippans kommun, IT-Drift Nätverkstekniker
Tjänsten innebär huvudsakligen arbete med nätverket och dess ingående komponenter med inriktning mot Layer-3. Arbetet innebär hantering av befintligt nätverk både av proaktiv och reaktiv natur, projekt med verksamheter och deras system. Support till ovanliggande resurser och system som är beroende av infrastrukturen. Du kommer bland annat att arbeta med utbyggnad av kommunernas gemensamma nätverk för att möta kraven från våra verksamheter.
2021-10-21 2021-12-31