Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Folkhälsoförvaltningen Timvikarier till kostverksamheten
Som vikarie inom kostverksamheten kommer du att vara delaktig i produktionens alla led. Där ingår matlagning, packning av varor och servering inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag inom förskola och skola. För äldreomsorg ingår även helgarbete. Som vikarie ska du med kort varsel kunna arbeta inom hela förvaltningens område som också innefattar Karlskoga och Degerfors med orterna Åtorp och Svartå.
2021-11-16 2021-11-30
Kriminalvården, Anstalten Karlskoga Kock timvikariat Anstalten Karlskoga
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-11-01 2021-11-29
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjä...
2021-10-04 2021-12-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2021-10-04 2021-12-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Vård och omsorg hemvård: Du utför stödinsatser i brukares hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med personlig omvårdnad, städning, inköp och medicinhantering. Du ingår i ett arbetslag men utför ofta uppdragen på egen hand. Körkort är meriterande eftersom det ibland är långt mellan brukarna. Vård och omsorg vårdboende: På ett vårdboende är uppgifterna i princip sam...
2021-10-01 2021-12-31
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Timvikarier till kommunens servicecenter
Arbete i Karlskoga kommuns servicecenter som är placerat i Kommunstyrelsens ledningskontor. I uppdraget ingår att hantera och vidareförmedla inkommande och utgående samtal samt administration av ärenden som handläggs av kommunvägledare. I arbetet ingår att välkomna besökare till oss, det kan till exempel gälla turistinformation. På servicecenter finns också en intern servicefunktion gällande kontorsförråd, leasingbilar, kopiering, passersystem mm.
2021-09-07 2021-12-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda sjuksköterskevikarier
Att arbeta som timvikarie innebär att du täcker upp om någon kollega är frånvarande eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även natt om ni kommer överens om det. Arbetet är både på vårdboende, inom hemvården, socialpsykiatrin samt LSS. Arbetstiden är dag, natt och kväll enligt överenskommelse. Även helgtjänstgöring .
2021-08-18 2021-12-31
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Timanställda vikarier inom förskola
Sköta och aktivera barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.
2021-06-28 2021-11-30
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Timanställda vikarier inom skola/fritidshem
Vi söker ett antal timvikarier inom förskoleklass, skola eller fritidshem. Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.
2021-06-28 2021-11-30