Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Akutvård Vill du jobba som undersköterska på IVA sommaren 2023?
Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen kommer du bland annat att arbeta med övervakning av svårt sjuka patienter, preoperativa förberedelser, postoperativ övervakning, såromläggningar, stomivård och mobilisering. I arbetet ingår även att hjälpa patienter med daglig hygien.
2022-12-07 2023-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Neuro-strokeenheten, Östersunds sjukhus, söker sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med många andra professioner. Du ansvarar för allmän och specifik omvårdnad samt administrering av läkemedel och du deltar i planering kring patientens rehabilitering och vårdtid. Inskolning ges alltid och vi stämmer av tillsammans med dig hur lång inskolning du behöver. Enheten har ett nära samarbete med ett mobilt stroketeam som rehabiliterar strokepatienter i hemmet efter utskrivning. Till enheten hör också en sjuksköterskebaserad Strokemottagning som arbetar med sekundärpreventiv uppföljning e...
2022-12-07 2022-12-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Neuro-strokeenheten, Östersunds sjukhus, söker undersköterskor
Sedvanliga undersköterskeuppgifter vid vårdavdelning. Arbetsuppgifterna är olika och innehåller bland annat omvårdnad, observation och kontakt med patienter och anhöriga. På enheten arbetar många professioner tillsammans och du som gillar att arbeta i team där ditt kunnande som undersköterska värderas högt har hittat rätt.
2022-12-07 2022-12-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska till Barnavdelningen vid Östersunds sjukhus
Barnavdelningen har 8 vårdplatser. Nästan all vår verksamhet består av akuta inläggningar, men även planerade operationer och utredningar förekommer. Arbetet är mycket varierande. Vi roterar mellan dag- kvälls- och nattarbete. Introduktionen anpassas till tidigare erfarenhet. Tydligt inskolningsschema följs.
2022-12-07 2023-01-08
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Vikarierande sjuksköterska till Barnavdelningen vid Östersunds sjukhus
Barnavdelningen har 8 vårdplatser. Nästan all vår verksamhet består av akuta inläggningar, men även planerade operationer och utredningar förekommer. Arbetet är mycket varierande. Vi roterar mellan dag- kvälls- och nattarbete. Introduktionen anpassas till tidigare erfarenhet. Tydligt inskolningsschema följs.
2022-12-07 2023-01-08
Region Jämtland Härjedalen, Område Akutvård Undersköterskor välkomnas till intensivvårdsavdelningen!
Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen kommer du att arbeta nära patienter som är svårt sjuka och har ett stort omvårdnadsbehov. Det innebär bland annat ständig övervakning, mobilisering, andningsvård och daglig hygien. I arbetet ingår även vård av postoperativa patienter och att assistera vid olika procedurer. Som undersköterska erbjuds du ett otroligt intressant jobb där du får utvecklas och succesivt ta mer ansvar.
2022-12-07 2022-12-20
Åre Kommun, Tillväxtavdelningen Skolbibliotikarie/bibliotekspedagog
Vi söker en engagerad och driven vikarie som vill arbeta med skolbiblioteksverksamhet mot skolorna i Hallen (F-9) och Undersåker (F-6) i Åre kommun. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att inspirera till läsning genom bokprat i klassrummet eller ta emot klasser på biblioteket. Du kommer också förse skolorna med böcker och vara en resurs för skolans personal i urval av litteratur och annan media. Du kommer ingå i ett team av skolbibliotekarie som kommer introducera och stötta dig i rollen. Större delen av arbetet utförs självständigt ...
2022-12-07 2022-12-21
Åre Kommun, Hemvård Vårdbiträde Fjällglimten
Fjällglimten i Duved består av 16 boendeplatser fördelat på två plan. På Fjällglimten arbetar vi varje dag för att ge god omvårdnad och service med stor hänsyn till individens behov. Du kommer att arbeta i team med olika yrkesprofessioner för att ge individen bästa möjliga stöd utifrån dennes behov och förutsättningar. I arbetsuppgifterna ingår att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut enligt hälso- och sjukvårdslagen. Du ansvarar för att dokumentera händelser kring individen i so...
2022-12-07 2022-12-21
Åre Kommun, Förskola Biträdande rektor till Förskolan
Vi söker biträdande förskole rektor till rektorsområde Åre Vi hoppas att detta är något du vill arbeta med för då kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor. Huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö och vacker natur. Som biträdande rektor i förskolan kommer du att arbeta och utveckla verksamheten tillsammans med rektor. I rollen ingår personalansvar, personalledning, arbetsmiljöansvar, utveckling av v...
2022-12-07 2022-12-21
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterska särskilt boende Hoting
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som tex personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp.
2022-12-07 2022-12-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterskor till Kirurgi mottagningen Östersunds sjukhus
Som undersköterska på kirurgi mottagningen kommer du att assistera läkare och sjuksköterskor vid olika mottagningsbesök, undersökningar samt mindre operationer. Du kommer självständigt att träffa patienter vid besök som tex såromläggningar. Arbetet innebär också viss del administrativt arbete i olika digitala system.
2022-12-06 2023-01-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi ST-läkare Kirurgi, Östersunds sjukhus
Som urologi-ST är du delaktig i avdelningsarbete, mottagningsverksamhet, operationer, akut- och jourverksamhet enligt målbeskrivning för urologi. Du blir en del urologisektionen som idag består av 4 överläkare, 1 specialist samt 2 ST-läkare. Sektionen bedriver en omfattande prostatacancerverksamhet från OPT/diagnos till robotassisterad prostatektomi till avancerad onkologisk behandling av kastrationsrefraktär sjukdom. Inom sektionen utförs både partiell njurresektion av mindre tumörer till nefrektomi av avancerad dito. Vad gäller det benigna s...
2022-12-05 2022-12-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterska till endoskopimottagningen, Kirurgen Östersunds sjukhus
Som sjuksköterska på endoskopimottagningen ansvarar du för omvårdnaden av patienter före, under och efter undersökningen samt assisterar skopisten vid undersökningen. I jobbet ingår även instrumenthantering samt administrativt arbete i bland annat Cosmic med bokning, remisshantering, bevakning med mera Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och stresstålighet. Det är stor variation i våra patienters sjukdomstillstånd, polikliniska patienter som mår relativt väl till de som vårdas på sjukhuset och har ett stort omvårdnadsbehov under undersök...
2022-12-05 2022-12-19
Åre Kommun, Grundskola Lärare 4-6
Du kommer att ingå i arbetslaget 4-6 tillsammans med klasslärare, resurser och specialpedagog. Du kommer i huvudsak undervisa tillsammans med klasslärare samt viss egen undervisning. I ditt uppdrag som lärare ska du tillsammans med arbetslaget arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetslaget finns tre klasslärare som har huvudansvaret för elevernas utbildning. Du kommer att undervisa i samtliga årskurser. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och k...
2022-12-05 2022-12-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Barn- och ungdomspsykiatrin välkomnar en Socionom!
Som socionom kommer du att ingå i ett av våra team för utredning/behandling. I arbetet ingår utredning, behandling, konsultation och samverkan med vårdgrannar framför allt socialtjänst och elevhälsa. Du tilldelas en mentor under första året och verksamheten har både intern och extern handledning samt fortbildning kontinuerligt. Möjlighet finns att genomföra grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med avsatt studietid inom tjänsten.
2022-12-05 2023-01-29
Ragunda kommun, Stöd- och omsorg Arbetsmarknadskonsulent
Ragunda kommun söker efter dig som vill bli en viktig resurs vid vår arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) där vi på olika sätt möter och stöttar människor utanför arbetslivet vidare mot sysselsättning, integrering, arbete eller studier. Ragunda är en liten kommun med de fördelar det medför; större påverkansmöjlighet, en bredd i insyn och arbetsuppgifter, samt god individkännedom. Vid enheten arbetar chef, konsulenter, integrationssamordnare, projektledare, samt handledare som leder AMI:s egna servicegrupper. Arbetet på enheten består av ...
2022-12-05 2022-12-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Kollektivtrafik Kundservicemedarbetare
•Kundservice via telefon, reception, e-post och andra digitala kanaler som kan bli aktuella •Kort- och biljetthantering, försäljning, upplysning och utvecklingsarbete •Kundärende- och synpunktshantering, både vid fysiskt möte och via digitala kanaler •Utvecklings- och effektiviseringsarbete inom de administrativa uppgifterna, försäljningen och korthanteringen •Administration och utveckling av försäljning via appen Länstrafiken •Behjälplighet i marknadsaktiviteter och kampanjer
2022-12-05 2022-12-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Undersköterska/skötare till Psykiatrisk akutavdelning 1B!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2022-12-02 2022-12-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Krokom Distriktssköterska till Krokoms Hälsocentral
Arbetet som distriktssköterska innebär traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning samt akutverksamhet.
2022-12-02 2023-01-01
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom äldreomsorg
Som vikarie inom äldreomsorgen jobbar du med de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgä...
2022-12-02 2023-01-31
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom Stöd och service, LSS
Inom Stöd och service jobbar du med personer som har beslut enligt lagen och stöd och service (LSS). Arbetet innebär att stötta personer i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna innebär stöd vid matsituationer, inköp, personlig hygien, städ, tvätt och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår dokumentation. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetspla...
2022-12-02 2023-01-31
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom förskolan
Som barnskötare hos oss arbetar du med pedagogisk verksamhet tillsammans med kollegor i ett arbetslag. Arbetet innebär att utmana barnens lärande och utveckling under de tidiga betydelsefulla åren. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen för att ge dem möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera över dessa. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för barnens omsorg. Du kommer även arbeta fortlöpande med föräldrakontakter. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgänglig i TimeCare Pool de dagar du ...
2022-12-02 2023-01-31
Åre Kommun, Hemvård Undersköterska natt
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övrig personal planera och genomföra god vård och omvårdnad efter boendes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra boendes förmåga. Förutom att hjälpa till så ska du finnas till för att umgås och sätta guldkant på deras tillvaro. Du ska inte vara rädd för att kliva fram och ta plats och tillsammans med dina nya arbetskamrater bidra till roliga stunder i arbetet. Arbetet är schemalagt natt. Arbetet utgår från Järpen.
2022-12-02 2022-12-16
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor Hemtjänst, 100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper individer med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utföra provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp och en centralt i Strömsund belägen planeringsenhet.
2022-12-02 2022-12-20
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Distriktssköterska till Frösö hälsocentral
Vi är medarbetare med både spets och bredd i vår kompetens och vår arbetsplats präglas av positiv stämning och god laganda. Att arbeta som distriktssköterska består till stor del av rådgivning via telefon samt bokning av patientbesök. I rådgivningen jobbar vi med tidsbokad callback och kan välja att sitta tillsammans fyra distriktssköterskor/sjuksköterskor i ett större rum vilket förenklar möjligheten att rådfråga en kollega. Förutom egen mottagning med sedvanligt mottagningsarbete som distriktssköterska har vi t.ex. diabetesmottagning, sårmot...
2022-12-02 2022-12-20
1 2 3 4 5 6 7 >