Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun, Fiberstaden AB Nätverkstekniker
Felsökning och driftansvar för samtliga nätverkskomponenter så som switchar, routrar, brandväggar, mailfilter och trådlös utrustning. Delaktighet i framtagande av nya tjänster.
2021-11-29 2021-12-17
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Hudiksvalls Din hälsocentral
Vi vill utöka vår arbetsplats med en till fysioterapeut till vårt team. Vi erbjuder dig som fysioterapeut en trivsam arbetsplats med gott arbetsklimat. Du kommer att arbeta i ett team med andra fysioterapeuter och här finns goda möjligheter att utvecklas tillsammans så väl som individuellt. Att arbeta som fysioterapeut hos oss är omväxlande och stimulerande. I huvudsak har du egen mottagning men arbetar nära dina fysioterapeutkollegor samt läkare, sjuksköterska och undersköterska. Tjänsten innebär både ett självständigt arbete samt nära samarbe...
2021-11-29 2022-01-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning ST-läkare till vuxenpsykiatrin i Hälsingland
ST i psykiatri är en utbildningstjänst under handledning. Klinisk tjänstgöring varvas med kurser och andra teoretiska moment för att kunna nå målet att bli specialist. Vi ser positivt på utbildningar och kurser och under din ST kommer du att tillsammans med ST-studierektor, din huvudhandledare och läkarchef att lägga upp en genomtänkt plan för kurser, klinisk tjänstgöring och sidotjänstgöringar. Din huvudhandledare följer dig under hela utbildningen och arbetar tillsammans med ST-studierektor och läkarchef för att du ska ha förutsättningar att ...
2021-11-29 2021-12-27
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 Biträdande rektor till Friggesunds skola
Som biträdande rektor har du ett mångfacetterat uppdrag där du verkligen kan göra skillnad för de viktigaste vi har, våra barn och ungdomar. I ditt uppdrag ingår att bistå rektorn i att leda och planera det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla verksamheten och skapa en god arbetsmiljö. Du kan ha visst ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, och kvalitets- och skolutveckling. Du arbetar utifrån de styrdokument som rör verksamheten, samt stödjer rektorn i att följa upp och utvärdera verksamheten och vidta förbättringsåtgär...
2021-11-26 2021-12-15
Hudiksvalls kommun Norrhälsinge Räddningstjänst Brandman/kvinna Heltid sommarvikariat 2022
När du sommarvikarierar hos oss som heltidsbrandman/kvinna ingår du i utryckningsstyrkan och utför även dagligt arbete på brandstationen. Dina arbetsuppgifter som brandman i utryckningstjänst kan vara mycket varierande, allt från höga höjder, trafikolyckor, bränder och andra händelser där det finns ett hjälpbehov. Det dagliga arbetet innefattar bland annat övningar och underhåll av utrustning. Vi är en inkluderande arbetsgivare som ser olikheter som en styrka. Vi vill ha mångfald på våra arbetsplatser och ta till vara på de de fördelar som en...
2021-11-26 2021-12-31
Hudiksvalls kommun Vård och omsorg 1 Leg. sjuksköterska till våbo
Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser på vård och omsorgsboende. Dina grundläggande uppgifter är att bedöma, besluta och sätta mål, att dokumentera, planera, utföra/delegera och leda hälso- och sjukvårdsinsatser. I sjuksköterskans uppgifter ingår också att handleda, informera och utbilda annan personal. Du har ett grundschema men det förekommer att du kan få byta arbetspass när behov finns. En bra arbetsmiljö är viktig för oss, vi har en arbetsmiljöplan som vi jobbar efter. Det finns en årscykel för arbetsmiljöarbete...
2021-11-26 2021-12-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till kirurgkliniken i Hudiksvall
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem, diagnoskodning samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. Vidare har medicinska sekreterare hos oss en viktig roll i att arbeta med kvalitetsregister och vara delaktig i arbetet med kodning av standardiserade vårdförlopp.
2021-11-25 2021-12-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till psykiatriska mottagningen Hudiksvall
Sedvanliga arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare såsom dokumentation, boka och kalla patienter, remisshantering, posthantering, scanning, receptionsarbete, förrådsbeställningar mm. Vår förhoppning är att du har kompetensen att tillsammans med kollegor och övrig personal skapa samt upprätthålla en strukturerad och välfungerande administrativ organisation som är till gagn för våra patienter.
2021-11-25 2021-12-10
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 5 Elevassistent med medicinsk kompetens/erfarenhet
Arbeta som elevassistent med enskild elev samt resurs i klass.
2021-11-25 2021-12-12
Region Gävleborg, Kultur- och Kompetensnämnd Lokalvårdare till Forsa folkhögskola
Som lokalvårdare och en del i Forsa folkhögskolas serviceteam har du ansvar för städning av boenderum och gemensamma lokaler
2021-11-25 2021-12-10
Hudiksvalls kommun Vård och omsorg 1 Bemanningssamordnare för Sjuksköterskor
Behovsbemanna och samordna verksamhetsområdets personalresurser optimalt. Att administrera arbetsuppgifter för att tillgodose verksamhetens behov inom området personal. Vara ett stöd åt enhetschefer i övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Behovsbemanna enheterna optimalt, framförallt vad gäller långtidsbemanning, men även korttidsfrånvaro tillsammans med Teamledare/EC. • Hantera SSK-enheternas bemannningsgrupp. • Skapa veckoplaneringar. • Planera och genomföra adminis...
2021-11-23 2021-12-12
Hudiksvalls kommun Personalenheten PA-konsult till personalenheten
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande uppdrag där du arbetar både operativt och strategiskt. Vi arbetar verksamhetsnära där vi stödjer och coachar kommunens chefer för att de ska klara verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvaret på bästa sätt. PA-teamet ansvarar för att ge råd och stöd i frågor inom hela det arbetsrättsliga området, löneöversynsfrågor, förhandlingar och rehabilitering.
2021-11-23 2021-12-19
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 12 Förskollärare till Håstahöjdens förskola
Att arbeta på en mångkulturell förskola är både utvecklande och utmanande vilket gör att du med stort intresse för barns språkutveckling och ett inkluderande arbetssätt blir intressant för förskolan. Tillsammans i arbetslaget skapa ni ett lekfullt lärande som utgår från barnens intressen i en trygg och stimulerande miljö. Du har god ledarskapsförmåga och kan arbeta självständigt. Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt vikti...
2021-11-23 2021-12-31
Hudiksvalls kommun CUL Komvux Vårdlärare
I tjänsten ingår sedvanliga läraruppgifter som planering, undervisning, utvärdering samt handledning, både i klass och för elever som läser mer flexibelt. Du ingår i ett lärarlag som är kreativt och engagerat, som deltar i att utveckla och driva verksamheten framåt. Det är viktigt att du är kommunikativ och har god datavana. Du har kontinuerliga kontakter med arbetsliv och APL platser samt deltar i Valideringsarbetet.
2021-11-23 2021-12-19
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 5 Barnskötare till Brunnsnäs förskola i södra Iggesund
Dina arbetsuppgifter som barnskötare är: - att tillsammans med arbetslaget ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans läroplan - att tillsammans med arbetslaget genomföra pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år - att arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion Hos oss är du en del av ett arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man jobbar. Här ser vi alla barn som allas barn och samarbetar över avdelningarna. Det bidrar till att barne...
2021-11-23 2021-12-05
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 2 Barnskötare till Björkbergs förskola
Pedagogiskt arbete i förskolan i barngrupp 1 - 6 år utifrån nationell läroplan för förskolan, lpfö18. Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. I arbetslaget kan barnskötare ingå som tillsammans med förskollärare bidrar till barn...
2021-11-22 2021-12-12
Region Gävleborg, IT-förvalting Supporttekniker till IT-support
Vi söker en supporttekniker till IT-supporten med inriktning mot 1:a linjen. Trivs du med att vägleda och guida andra i det dagliga arbetet, och vill vara med och göra skillnad? Tveka inte att söka tjänsten som supporttekniker hos oss. Du arbetar i 1:a linjen och hjälper våra kunder via telefon, e-post och fjärrstyrning. Dina arbetsuppgifter innefattar att prioritera, analysera samt kommunicera lösningar på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Tjänsten som supporttekniker är omväxlande där du erbjuds möjligheten att hantera många oli...
2021-11-22 2021-12-13
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral
Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården? Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för. Vill du arbeta både självständigt och i team och träffa patienter med många olika sökorsaker? Både vi och hela regionen befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitala vårdbesök står för dörren. Vi är en verksamhet som står i en god utvecklingsfas där mycket hänt under de senaste två åren, så vill du hänga på, tveka inte. Som läkare på Hu...
2021-11-19 2022-01-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral
Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården? Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för. Vill du arbeta både självständigt och i team och träffa patienter med många olika sökorsaker? Både vi och hela regionen befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitala vårdbesök står för dörren. Vi är en verksamhet som står i en god utvecklingsfas där mycket hänt under de senaste två åren, så vill du hänga på, tveka inte. Som läkare på De...
2021-11-19 2022-01-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Barnmorska till förlossningen i Hudiksvall
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och har intresse av att jobba med kvinnosjukvård. Du kommer arbeta som barnmorska på vår förlossning samt med rotation till BB, där vi arbetar med vård av kvinnor och nyfödda barn. Dag-, kväll- och nattjänstgöring ingår i tjänsten. Inom regionen jobbar vi med ett förmånligt nattavtal.
2021-11-18 2022-01-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vikariat barnmorska till förlossningen i Hudiksvall
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och har intresse av att jobba med kvinnosjukvård. Du kommer arbeta som barnmorska på vår förlossning samt med rotation till BB, där vi arbetar med vård av kvinnor och nyfödda barn. Främst nattjänstgöring kommer ingå i vikariatet och inom regionen jobbar vi med ett förmånligt nattavtal.
2021-11-18 2022-01-09
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 8 Lärare i Engelska vikariat Läroverket
Undervisning i engelska åk 7-9
2021-11-17 2021-12-03
Hudiksvalls kommun Trygg hemgång Undersköterska Trygg hemgång
Som undersköterska tillhör man ett team av tre och tillsammans utreder vi vad våra kunder behöver för insatser efter en sjukhusvistelse, tillfällig vistelse eller efter vistelse på Forsa rehab. Som undersköterska har man ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och socialsekreterare. Som undersköterska hos oss kommer du att: - Utreda kundens behov av insatser - Skapa trygghet för kunden - Rehabiliterande arbetssätt som skall leda till självständighet för kunden - Omvårdnads- och rehabinsatser - Läkemedelshantering...
2021-11-16 2021-12-03
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till ortopedavdelningen i Hudiksvall
Hos oss på ortopedavdelningen kommer du att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i nära samarbete med undersköterskor, vårdkoordinator, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och läkare. Avdelningen har individuellt schema enligt TimeCare. Vi skräddarsyr ett introduktionsprogram på 6-8 veckor för att skapa dom bästa förutsättningarna för dig som ny medarbetare. Låter detta intressant så är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!
2021-11-16 2021-12-15
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 14 Lärare Sv i kombination med annat ämne
Du arbetar i åk 5 som lärare med mentorskap. Du ingår i ett arbetslag med lärare i åk 4-6 och utför arbetsuppgifter enlig mål och ansvarsbeskrivning för lärare.
2021-11-15 2021-12-12
1 2 >