Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Biträdande vårdenhetschef Barn- och ungdomssjukvården
I uppdraget som biträdande vårdenhetschef arbetar du i nära samarbete med vårdenhetschefen och är ersättare vid dennes frånvaro. Tjänsten kommer initialt vara 50 % chefsuppdrag och resterande 50 % klinisk tjänstgöring samt utvecklingsarbete. Tonvikten i ditt chefsuppdrag handlar om daglig styrning och ledning, vilket innebär bemanningsplanering och att organisera och utveckla det dagliga arbetet, så medarbetarna får de bästa förutsättningarna att lyckas i sina uppdrag. Det är viktigt att du trivs och är bekväm i ett verksamhetsnära chef-/led...
2023-09-26 2023-10-10
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Sjuksköterska till ambulanssjukvården i Hudiksvall/Nordanstig
Inom ambulanssjukvården arbetar vi tillsammans för att alltid ge våra patienter rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid. I rollen som sjuksköterska på ambulansen arbetar du alltid tillsammans med minst en kollega men som patientansvarig under uppdrag har du också ett stort eget ansvar. Upplärningen innefattas av en längre introduktion som fördelas under ett par år där du successivt får nya kunskaper och färdigheter som gör dig trygg i yrkesrollen. Hos oss finns trygga ledare, lång erfarenhet och en positiv attityd som gör arbetet roligt och ...
2023-09-25 2023-10-15
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till dagvårdsmottagning
På dagvårdsmottagningen behandlas patienter från ett antal olika verksamhetsområden som bland annat internmedicin, hematologi, reumatologi, neurologi, gynekologi och onkologi. Arbetet på dagvårdsmottagningen är varierat och mångsidigt och du får lära dig mycket. Vi ger cytostatika, antikroppar, transfusioner, antibiotika, vaccinationer samt flera andra medicinska behandlingar. Dagvårdsmottagningen har en öppen planlösning och i arbetet får du ett nära samarbete med dina kollegor. Du får arbeta i en mindre arbetsgrupp med stor möjlighet till ko...
2023-09-23 2023-10-13
Region Gävleborg, VO Kardiologi Sjuksköterska till hjärtavdelning/hjärtintensivvårdsavdelning
Vi har 22 vårdplatser och vårdar patienter med olika typer av medicinska sjukdomar, hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier och eftervård vid olika typer av hjärtoperationer. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och patientsäkerhet. På avdelningen finns möjlighet till kontinuerlig telemetriövervakning och ischemiövervakning på våra akutsalar. Som nyanställd sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta • på eftervården där patienter med olika typer av medicinska sjukdomar/hjärtsjukdomar vårdas • med pati...
2023-09-22 2023-10-20
Hudiksvalls kommun Grupp och servicebostad ECH 1 Undersköterska/stödassistent
I din roll som stödassistent utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du är med och stödjer de boende med bland annat fritidsaktiviteter, personlig omvårdnad, matlagning, medicinhantering, hushållssysslor, samhällskontakter och kommunikation (AKK/TSS). Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du kommer att ingå i ett team, men du ska även kunna arbeta på flera gruppbostäder. Daglig dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Även en ...
2023-09-22 2023-10-08
Hudiksvalls kommun Grupp och servicebostad ECH 1 Undersköterska/stödassistent
I din roll som stödassistent utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du hjälper de boende med bland annat fritidsaktiviteter, personlig omvårdnad, måltider, medicin hantering, sjukvårdande insatser, hushållssysslor, samhällskontakter och kommunikation (AKK/TSS). Arbetet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i team. Tunga lyft förekommer. Du kommer att ingå i ett team, men du ska även kunna arbeta på flera gruppbostäder. Daglig dokumentation i...
2023-09-22 2023-10-08
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Specialistläkare distans/digitaltjänst till Hälsinglands vuxenpsykiatri
Du kommer att arbeta digitalt men med minst 6 veckor fysiskt på plats under kalenderåret på mottagningen. Du kan arbeta mot flera mottagningar beroende på vilken patientgrupp du kommer att arbeta med. Jour- och beredskapstjänstgöring är aktuellt när du är fysiskt på plats samt kan förekomma dagtid via distans. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Som specialistläkare kommer du bland annat arbeta med • utredning • behandling • rehabilitering • sedvanliga arbetsuppgifter fö...
2023-09-22 2023-10-13
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Röntgensjuksköterska till röntgen
Som röntgensjuksköterska börjar du din anställning med en introduktion för att lära dig maskinparken, rutiner och våra arbetssätt. För nyutexaminerad röntgensjuksköterska utan tidigare erfarenhet så tar introduktionen cirka 8-12 månader. Som röntgensjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö med omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin vilka samtliga utgör olika kunskapsdimensioner som förenas i det kliniska yrkesutövandet. Under introduktionen så är arbetstiden kl 07:30-16:00, därefter tillkommer arbete på ob...
2023-09-19 2023-10-19
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Undersköterska till röntgen
Röntgen har dygnetruntverksamhet, så i tjänsten ingår även kvälls- och nattjänstgöring. Kväll, natt och helg så jobbar en undersköterska och en röntgensjuksköterska tillsammans och ansvarar för driften på avdelningen. På röntgen arbetar du med många olika arbetsuppgifter inom diagnostisk radiologi (vi har en bra introduktion för nyanställda undersköterskor det du inte redan kan kommer du att få lära dig under introduktion). Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • assistera läkare och röntgensjuksköterskor vid olika un...
2023-09-19 2023-10-08
Hudiksvalls kommun, Rekrytering vikarier Handledare Trivselteamet Hede
Att sysselsätta, motivera och coacha deltagare. Sysselsättningen består av att städa och hålla ordning i Hedestugan och i närmiljön. Röjning av vandringsleder.
2023-09-18 2023-10-22
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare till Hälsingland
Vi söker dig som självständigt och tillsammans med andra skall ansvara för att förvalta och följa upp fastighetsbeståndet inom Region Gävleborgs verksamhetsområde. Som fastighetsförvaltare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • helhetsansvar för fastigheter och lokalers funktionalitet • ekonomisk uppföljning för fastighetsbeståndet • ansvar för kundnöjdhet kopplat till fastighet och lokaler • driva mindre anpassnings-/ombyggnadsprojekt • uppdatering av fastighetssystemet • kundkontakter • medverka till beslutsunderlag vid lokal- och fa...
2023-09-14 2023-10-08
Hudiksvalls kommun Äldreomsorgen Enhetschef till Rosenborgs vård- och omsorgsboende
Arbetet som enhetschef på Rosenborg innebär bland annat att du, utifrån gällande lagstiftning och mål skall leda och fördela arbetet på enheten, ha verksamhets-, personal- och budgetansvar samt ha kontakter med kunder och deras närstående. Som enhetschef ska du samverka med en rad olika interna och externa kontakter, leda, motivera och stimulera dina medarbetare samt driva ett aktivt utvecklingsarbete som bidrar till att enheten når uppsatta mål. Administrativt stöd finns samt bemanningssamordnare för den dagliga vikarieanskaffningen.
2023-09-14 2023-10-01
Region Gävleborg, VO Internmedicin Undersköterskor till internmedicinsk vårdavdelning
Som undersköterska hos oss på medicinavdelningen kommer du bland annat arbeta med • allmän och specifik omvårdnad • assistans vid undersökningar och provtagningar • rehabilitering • identifiera risker och sätta in åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen tillsammans med ansvarig sjuksköterska • venprovtagning, såromläggningar, ta vitalparametrar • eget ansvarsområde. Hos oss får du • en vecka individuell introduktion • gå interna/externa utbildningar • arbeta tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin mångåriga ...
2023-09-14 2023-10-05
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till internmedicinsk vårdavdelning
Som sjuksköterska hos oss på medicinavdelningen kommer du bland annat arbeta med • iordningställande och administrering av läkemedel • rondarbete • samordning av omvårdnads- och medicinska insatser i nära samarbete med undersköterskor, läkare och paramedicin • identifiera risker och sätta in åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen • samverka med kommuner och primärvård. Hos oss får du • sex veckors individuell introduktion • ingå i ett unik projekt som heter hållbart arbetsliv 80:20, du kan läsa mer om projektet nedan • gå interna/externa utbildn...
2023-09-13 2023-10-04
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Undersköterska till BB och förlossningen
Som undersköterska hos oss roterar du mellan BB och förlossningen. Tjänsten erbjuder variation mellan det mer akuta och det planerade. På förlossningen är du en viktig teammedlem tillsammans med barnmorskan på sal. På BB hjälper och stöttar du dom nyblivna föräldrarna i deras roll tillsammans med övriga kollegor. Stor vikt läggs vid amning, det vill säga att barnet har en bra position vid bröstet och rätt sugtag. Som undersköterska på förlossningen kommer du bland annat att arbeta med • att assistera barnmorska och/eller läkare under förlossni...
2023-09-13 2023-09-30
Region Gävleborg, VO Ögon Medicinsk sekreterare till ögonmottagningen
Som medicinsk sekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Du blir en viktig medarbetare i teamet och genom att avlasta läkare och sjuksköterskor med administrativa arbetsuppgifter har du som medicinsk sekreterare en nyckelfunktion som får helheten att fungera. Vi utför nu några förändringar inom vår verksamhet där de medicinska sekreterarna tar över administrativa uppgifter från legitimerad vårdpersonal vilket medför att du får en bredare roll med fl...
2023-09-12 2023-10-03
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi och transfusionsmedicin
Hos oss tar vi emot och analyserar prover från sjukhus och primärvård, vi hanterar även prover som ska skickas vidare till andra analyserande enheter. Vi tillgodoser vårdens alla behov av blodkomponenter. Då vi bedriver dygnet-runt verksamhet behöver du vara öppen för att arbeta obekväm arbetstid (natt, kväll, helg). Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • analysering av prover och tolkning av analyssvar • underhåll av instrument • felsökning vid avvikelser • upplärning och utbildning av nya medarbetare och ...
2023-09-11 2023-10-08
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Undersköterska till gynekologisk mottagning
Som undersköterska på gynekologiska mottagningen kommer du bland annat att arbeta med att • assistera läkare/barnmorska på sal vid mottagningsbesök • assistera läkare vid mindre ingrepp och olika typer av behandlingar • utföra medicinska kontroller, som blodtryck, puls, saturation, provtagning av venösa och kapillära prover, samt odlingar etcetera. Hos oss får du • arbeta i ett väl fungerande team av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare • ta eget ansvar. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/job...
2023-09-08 2023-09-29
Hudiksvalls kommun Gymnasiet Modersmålslärare/ studiehandledare till Bromangymnasiet
Modersmålsundervisningen sker i möjligaste mån på eftermiddagar, håltimmar. Undervisa eleverna i modersmålet en lektion/vecka, planera undervisningen utifrån skolans styrdokument och dokumentera elevens lärande, bedöma elevens kunskaper samt sätta betyg från och med årskurs sex. Studiehandledning sker under lektionstider.
2023-09-08 2023-09-30
Hudiksvalls kommun Iggesund/Forsa hemtjänst Undersköterskor eller vårdbiträden till hemtjänsten Iggesund/Forsa-Näsviken
Som Undersköterska/Vårdbiträde inom hemtjänsten utför du beviljade insatser hos våra kunder. Som Undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten arbetar du hos kunden i dennes hem. Viktigt är då att lyssna på vad kunden vill, då vi kommer och utför insatsen och är gäster i deras hem. I arbetet ingår också arbetsuppgifter så som medicingivning och kontakter med sjuksköterska samt rehabpersonal. Bilkörning är en stor del av vad man gör under ett arbetspass. Daglig dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Vi arbetar främst i datasystemen Treserva och Med...
2023-09-05 2023-09-30
Region Gävleborg, VO Anestesi Undersköterska till centraloperation
Som undersköterska på centraloperation arbetar du efter genomgången inskolning, treskift med delad tjänstgöring mellan narkos- och operationssidan. Uppdraget är ansvarsfullt, utmanade och ibland krävande, men framförallt roligt och meningsfullt. Under särskilda omständigheter kan alla enheter också behöva tjänstgöra viss tid vid andra enheter inom verksamhetsområde anestesi i Hudiksvall. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • förberedelse av sal inför samt avveckling efter operation • att assistera narkos- och operat...
2023-09-04 2023-09-29
Hudiksvalls kommun Barn- och unga område Socialsekreterare till Barn och unga
Att arbeta som socialsekreterare är ett varierande och spännande arbete där du får möjlighet att vara med och skapa en förändringsprocess och göra skillnad för barn och unga. Arbetet som socialsekreterare på barn och unga innebär främst att: • Utreda barnets/den unges behov, föreslå insatser samt följa upp och utvärdera dessa insatser. • Ha ett nära samarbete med barnet/den unge, föräldrarna och deras nätverk. • Ha ett nära samarbete med kolleger i andra delar av vår organisation. • Ha ett nära samarbete med andra professionella nätverk runt ...
2023-09-01 2023-09-30
Region Gävleborg, Visstidsrekrytering Undersköterskor för timanställning, Hudiksvall
Arbetet som undersköterska hos oss är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning, mottagning eller hälsocentral du arbetar på. Dina arbetsuppgifter är ofta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan. Du utför ett viktigt förebyggande arbete vad gäller trycksår, fall, undernäring och munhälsa. Ett annat viktigt arbete är att hindra smittspridning, till exempel genom basala hygienrutiner och klädregler. Som undersköterska inom hälso- och sjukvård kan du bland annat utföra arbetsuppgif...
2023-09-01 2023-11-30
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 12 Förskollärare till Håstahöjdens förskola
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en god utbildning där du leder de målstyrda processerna och i undervisningen ansvarar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten enligt förskolans läroplan tillsammans med dina kollegor. Ni följer och analyserar varje barns förändrade kunnande genom dokumentation och reflektion fär ni har möjlighet att ger vårdnadshavare inflytande.
2023-08-29 2023-09-29
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 10 Förskollärare till Vesslans förskola
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande g...
2023-08-28 2023-10-01
1 2 >