Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hofors kommun Systemförvaltare/löneadministratör
Du kommer att bli en av två systemförvaltare/lönadministratörer som ansvarar för att förvalta, underhålla och vidareutveckla vårt schemaläggningssystem Time Care Multi Access och vårt vikariebokningssystem Time Care Pool. Det krävs att du kan arbeta självständigt och både operativt och strategiskt. Du arbetar med samtliga verksamheter i kommunen och arbetet innebär också kontakter och samverkan med leverantörer. I rollen som löneadministratör har du ett varierat arbete där du har en viktig roll i hela löneprocessen. Du arbetar med allt från ...
2022-11-29 2022-12-13
Hofors kommun Bildlärare åk 4-9 Petreskolan
Att med glädje och engagemang undervisa i bild åk 4-9. Du ansvarar, planerar och organiserar för elevernas utveckling och lärande och använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du kommer att vara en del av ett professionellt och självgående arbetslag. Ni fortsätter tillsammans att utveckla arbetet inom arbetslaget och skolan mot uppsatta mål och fattade beslut. Du är väl insatt i aktuell skolforskning och ägnar dig kontinuerligt åt omvärldsbevakning för att utveckla din undervisning samt ligger i framkant när d...
2022-11-29 2022-12-11
Chefsrekrytering SOC Vikarierande enhetschef till äldreomsorgen
Vi söker en vikariende enhetschef till Vård och Omsorg i Hofors Kommun med placering äldreomsorg Spelmannen. Boendet är fördelat på tre avdelning (en somatisk och två demens) samt en hemtjänstgrupp (hemtjänst Torsåker). Spelmannen är fördelat på två enhetschefer, där ett nära samarbete föreligger. Som enhetschef ansvarar du för att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med gällande lagar och av kommunen fastställda anvisningar och direktiv. Du har även ett budget- och arbetsmiljöansvar. Enhetschef är arbetsgivarens representant med totalt an...
2022-11-24 2022-12-08
Hofors kommun, Petreskolan Lärare i matematik och NO Petreskolan 7-9 med möjlighet till försteläraruppdrag
Hofors Kommun satsar aktivt på förskola, skola och fritidshem. Huvudmålet är att förbättra resultaten och att tända ett livslångt lärande. Bland framgångsfaktorerna märks kollegialt lärande, personalcoachning och god tillgång på studiehandledare på modersmål. Alla nyanställda och vikarier inom förskola/skola får delta i introduktionsprogram. Petreskolan 4-9 ligger i centrala Hofors och har ca 460 elever. Skolan har nära till kommunens idrottsanläggningar samt till skog och mark. Att alla elever ska nå målen och får vara den de är samt känna tr...
2022-11-23 2022-12-07
Hofors kommun, Elevhälsa Skolkurator
Som skolkurator inom Hofors kommun är du anställd hos den centrala elevhälsan och arbetar mot en eller flera skolor i kommunen. Du arbetar enligt gällande lagar och styrdokument. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp och ha en vilja att vara med och vidareutveckla kommunens elevhälsa. God förmåga till att bidra till samarbete och nära samverkan med olika aktörer och kompetenser inom kommunen och regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Huvuddelen av arbetet görs ute på skolan, där du ingår i det lokala elevhäls...
2022-11-22 2022-12-09
Hofors kommun Idrottslärare till Värnaskolan & Petreskolan
Vi söker dig som tillsammans med personal, skolledning och elever vill driva och utveckla undervisningen i idrott. Tjänsten innefattar förutom undervisning även arbete i ämnes- och arbetslag. På skolorna arbetar vi för att utveckla kompetensen och möjligheterna att arbeta ämnesövergripande och tematiskt. Vi ser självklart att du är en del av detta arbete. Som pedagog i Hofors kommun förväntas du samarbeta med såväl kollegor och skolledning som vårdnadshavare och eventuellt andra aktörer för att eleven ska nå så långt som möjligt. Som pedagog ...
2022-11-21 2022-12-04
Hofors kommun, Petreskolan Lärare svenska som andraspråk åk 7-9
Hofors Kommun satsar aktivt på förskola, skola och fritidshem. Huvudmålet är att förbättra resultaten och att tända ett livslångt lärande. Bland framgångsfaktorerna märks kollegialt lärande, personalcoachning och god tillgång på studiehandledare på modersmål. Alla nyanställda och vikarier inom förskola/skola får delta i introduktionsprogram. Petreskolan 4-9 ligger i centrala Hofors och kommer till hösten att ha omkring 460 elever. Skolan har nära till kommunens idrottsanläggningar samt till skog och mark. Att alla elever ska nå målen och får v...
2022-11-21 2022-12-07
Hofors kommun, Petreskolan Lärare i SO Petreskolan 7-9
Hofors Kommun satsar aktivt på förskola, skola och fritidshem. Huvudmålet är att förbättra resultaten och att tända ett livslångt lärande. Bland framgångsfaktorerna märks kollegialt lärande, personalcoachning och god tillgång på studiehandledare på modersmål. Alla nyanställda och vikarier inom förskola/skola får delta i introduktionsprogram. Petreskolan 4-9 ligger i centrala Hofors och har omkring 460 elever. Skolan har nära till kommunens idrottsanläggningar samt till skog och mark. Att alla elever ska nå målen och får vara den de är samt kän...
2022-11-21 2022-12-07
Hofors kommun Förskollärare till Torsåkers förskola
Vid Torsåkers förskolor läggs stor vikt vid att läroplanen för förskolan och aktuell forskning utgör grundbultarna i utbildningen. Vi som arbetar här är kompetenta, engagerade och medforskande. Vårt utvecklingsarbete är en viktig del som alla är delaktiga i. Vi ser det kollegiala lärandet som en tydlig framgångsfaktor där våra pedagogiska diskussioner och kollegiala lärande gör vårt arbete roligt, stimulerande och utmanande. Vi lägger även stor vikt vid att arbeta med relationer mellan såväl barn och personal, som mellan vårdnadshavare och pers...
2022-11-17 2022-12-04
Hofors kommun Administratör inom äldreomsorgen
Du kommer vara placerad på SÄBO och kan även komma att arbeta mot hemtjänstverksamhet. Som administratör inom äldreomsorgen är du ett ansikte utåt för verksamheten och en viktigt pusselbit för att knyta ihop verksamhetens olika delar. Som administratör har du ansvar för rekrytering och bemanning av personal till verksamhetens olika delar. Du kommer bland annat att arbeta i system som Personec, Time Care Pool, Multi Access, Treserva och Unit4. Arbetet som administratör är varierande då det innebär kontakt med såväl personal som boende och de...
2022-11-15 2022-12-04
Hofors kommun, Petreskolan Lärare i idrott och hälsa Petreskolan 4-9
Hofors Kommun satsar aktivt på förskola, skola och fritidshem. Huvudmålet är att förbättra resultaten och att tända ett livslångt lärande. Bland framgångsfaktorerna märks kollegialt lärande, personalcoachning och god tillgång på studiehandledare på modersmål. Alla nyanställda och vikarier inom förskola/skola får delta i introduktionsprogram. Petreskolan 4-9 ligger i centrala Hofors och kommer till hösten att ha omkring 460 elever. Skolan har nära till kommunens idrottsanläggningar samt till skog och mark. ...
2022-11-10 2022-12-04
Hofors kommun Teknisk chef kommunledningskontoret, Hofors kommun
Som teknisk chef har du ett funktionsansvar för att leda, planera, upphandla inom gator, vägar, parker. Fram till idag har den tekniska funktionen med tillhörande chef varit placerad hos Hoforshus AB. Denna funktion kommer nu placeras hos kommunkontoret. Hofors kommun har ingen egen utförarorganisation utan upphandlar och avropar tjänster från externa entreprenörer, Hoforshus, Hoforselverk samt andra kommuner. Tonvikten ligger mot drift- och underhåll inom det aktuella området. I rollen som teknisk chef kommer du också att vara ansvarig för ...
2022-10-31 2022-11-30
Hofors kommun, underrubrik HR-specialist till Hofors kommun
Hofors kommun söker nu en HR-specialist som vill bidra med sin erfarenhet och kompetens. Här förväntas du bidra till vårt utvecklingsarbete samt att du har möjlighet att utvecklas ytterligare i din roll som HR. Du kommer till en arbetsplats med stort engagemang och gott samarbete. Vi kan erbjuda dig en tjänst där du får möjlighet att driva utvecklingsfrågor inom hela HR-området och därigenom får möjlighet att möta stora delar av vår breda och viktiga verksamhet. Arbetet som HR-specialist innebär att du arbetar i nära samarbete med chefer och...
2022-10-06 2022-11-30
Hofors kommun Undersköterskor, vårdbiträden och omsorgsbiträde för timvikariat inom äldreomsorgen
Undersköterska, vårdbiträde, omsorgsbiträde, Dina främsta arbetsuppgifter är att hjälpa omsorgstagare utifrån deras individuella behov till en god och lättare vardag genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, måltidsstöd och serviceinsatser. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation samt serviceuppgifter i lokalerna. Vi är i behov av vikarier som kan arbeta på timanställning under hela året. Våra verksamheter pågår dygnet runt vilket innebär tjänstgöring, dag, kväll och helg. På vissa enheter tillämpas arbete även nattetid. Skriv...
2022-10-05 2023-01-31
Hofors kommun, Petreskolan Speciallärare Petreskolan 7-9
Hofors Kommun satsar aktivt på förskola, skola och fritidshem. Huvudmålet är att förbättra resultaten och att tända ett livslångt lärande. Bland framgångsfaktorerna märks kollegialt lärande, personalcoachning och god tillgång på studiehandledare på modersmål. Alla nyanställda och vikarier inom förskola/skola får delta i introduktionsprogram. Petreskolan 4-9 ligger i centrala Hofors och har omkring 460 elever. Skolan har nära till kommunens idrottsanläggningar samt till skog och mark. Att alla elever ska nå målen och får vara den de är samt kän...
2022-09-05 2022-12-07