Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Aktivitetsledare
Som aktivitetsledare planerar, genomför och utvärderar hälsofrämjande aktiviteter, samt sätter guldkant på tillvaron genom att leda och inspirera till rörelser och fysik aktivitet. Detta skall fördelas lika mellan Hagen och Hemgårdens äldreboende.
2021-04-06 2021-04-20
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Sommar vikarie inom LSS
Vi söker nu dig som är intresserad av att jobba som sommarvikarie inom Funktionshinderverksamheten och Verkställighet. Enheterna som du kan få ett sommarvikariat på är: Gruppbostad LSS Servicebostad LSS Boendestöd (körkort krävs) Personlig assistans Daglig verksamhet Du tillför brukaren det dagliga behovet allt i från personlig hygien till delegerade sjukvårdsuppgifter Kan innebära både sovande jour och vaken natt.
2021-04-01 2021-04-30
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Sommarvikarier till Hemtjänsten
Dina arbetsuppgifter är omvårdnad- och serviceinsatser samt delegerade HSL-uppgifter. Arbetstiderna är förlagda under dag- kväll eller natt
2021-04-01 2021-04-30
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Sommarvikarier till våra äldreboenden
Dina arbetsuppgifter är omvårdnad- och serviceinsatser samt delegerade HSL-uppgifter. Arbetstiderna är förlagda under dag- kväll och natt
2021-04-01 2021-04-30
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Närvarocoach
Närvaroteamet riktar sitt uppdrag främst till elever i åk 4 - 6 samt åk 7 - 9 som har en hög frånvaro. Forskning visar att hög skolfrånvaro kan resultera i risk för psykisk ohälsa, socialt utanförskap och att inte bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Mot bakgrund av detta är målet för teamets arbete att öka närvaron. Teamet ska arbeta operativt, förebyggande och främjande. Det innebär att på olika sätt hitta former som bidrar till ökad närvaro och studiemotivation. På individnivå handlar det om både uppsökande arbete, motiverande sa...
2021-03-31 2021-04-14
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare 100 % till Eriksbergs förskola
Vi söker dig som: •tillsammans med de övriga i arbetslaget kan skapa kreativa miljöer för lärande och undervisning som stimulerar barnen till en positiv utveckling • vill föra det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt •i en positiv och öppen dialog, kan samverka med både föräldrar och personal •är positiv till mångfald för att skapa erfarenheter från olika perspektiv •har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift •kan arbeta i en målstyrd verksamhet •är positiv och engagerad •har en hög arbetsmoral, kan ta egna initiat...
2021-03-29 2021-04-25
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Innerby förskoleområde
Som förskollärare är du kvalitetsansvarig för din avdelnings arbete utifrån Lpfö18. Vi söker därför dig som: •tillsammans med de övriga i arbetslaget kan skapa kreativa miljöer för lärande och undervisning som stimulerar barnen till en positiv utveckling • vill föra det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt •i en positiv och öppen dialog, kan samverka med både föräldrar och personal •är positiv till mångfald för att skapa erfarenheter från olika perspektiv •har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift •kan arbeta i en målsty...
2021-03-19 2021-04-15
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Vik. Förskollärare till Innerby förskoleområde
Som förskollärare är du kvalitetsansvarig för din avdelnings arbete utifrån Lpfö18. Vi söker därför dig som: •tillsammans med de övriga i arbetslaget kan skapa kreativa miljöer för lärande och undervisning som stimulerar barnen till en positiv utveckling • vill föra det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt •i en positiv och öppen dialog, kan samverka med både föräldrar och personal •är positiv till mångfald för att skapa erfarenheter från olika perspektiv •har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift •kan arbeta i en målsty...
2021-03-19 2021-04-18
Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltning Brandman RiB
Uppdragen varierar, allt från att ge första hjälpen till trafikolyckor och bränder. Du ingår i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland med förstärkning från andra brandstationer . Din ordinarie arbetsgivare måste godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm.
2020-11-03 2021-04-30