Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Hörby kommun Projektledare för suicidprevention
Hörby kommun har aktivt arbetat med att förebygga suicid. För att förstärka det övergripande arbetet behöver vi dig som kan hjälpa oss med att ta fram en kommungemensam handlingsplan för suicidprevention. Vårt mål är att öka kunskapen och förebygga suicid inom alla delar i kommunen och på så sätt stärka individer. I tjänsten som projektledare är du ansvarig att tillsammans med kommunledning ta fram handlingsplan för suicidprevention för Hörby kommun. Du planerar, genomför och följer upp arbetet. Du är en del av ledningsgruppen för sektor O...
2022-05-09 2022-05-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Hörbybostäder söker projektledare
• Byggprojektledare för framtida nyproduktioner • Ansvara för genomförandet av ROT-projekt från projektering till slut- och garantibesiktning för båda bolagen. • Upprätta budget och enklare kalkyler för underhåll/investeringar • Upprätta förfrågningsunderlag för totalentreprenader • Utvärdera anbud, upphandling och avtalsskrivning för entreprenader och konsulttjänster • Medverka i att upprätta mallar och ramavtal • Myndighetskontakter • Leda projekterings-, start- och byggmöten • Uppfölja/byggleda entreprenader samt planera be...
2022-05-06 2022-05-20
Kommunledningskontoret, Hörby kommun Kommunikationsstrateg med samordningsansvar
Vi söker en driven och engagerad kommunikatör som vill vara med och utveckla kommunikationen i Hörby kommun. Du kommer att ingå i ett litet team på totalt tre personer. Samarbete och din förmåga att bygga relationer är viktigt. I ditt ansvar ingår planering och samordning av internt och externt kommunikationsarbete. Du är ett viktigt strategiskt stöd till chefer och kollegor. Du tar ansvar och har erfarenhet av att leda, driva och paketera olika kommunikationsinsatser för att stödja kommunens verksamheter. Dina arbetsuppgifter omfattar såvä...
2022-05-06 2022-05-20
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Speciallärare/resurslärare till åk 7-9 på Georgshilsskolan
Vi vill ha fler personer i skolan med ämnesbehörighet och söker nu speciallärare alternativt resurslärare som brinner för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Som speciallärare/resurslärare på Georgshillsskolan kommer du att arbeta med elever i årskurserna 7-9. Genom stöttning i klass och/eller i särskild undervisningsgrupp kommer du att vara en viktig kugge när det gäller lärande och utveckling för elever i behov av särskilt stöd. Ett gott samarbete mellan specialpedagoger, speciallärare, mentorer, ämneslärare & vårdnadshavare är en...
2022-05-06 2022-05-26
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Badpersonal till Lågedammsbadet
Lågedammsbadet är ett modernt badhus som erbjuder en mängd olika aktiviteter för hela familjen. Vårt mål är att med liv och rörelse kunna ge våra kunder en meningsfull fritid. Glädje, rekreation och motion är viktigt ledord för verksamheten. Nu söker vi en ny kollega som kan bidra till vårt arbetslag. Vi tror att du som söker är en social person med ett trevligt bemötande. Du brinner för att ge kunden bästa möjliga service och du har lätt för att samarbete med andra. Du kommer ingå i ett arbetslag där du tillsammans med övriga kollegor bl.a. ...
2022-05-04 2022-05-24
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Fastighet/Servicetekniker
Som servicetekniker i Hörby kommun tilldelas du ett ansvar för skötsel, underhåll och reparationer av våra fastigheter. Delar av denna tjänsten innebär drift och underhåll av kommunens badanläggning. Du är företagets viktigaste länk till hyresgästerna i de frågor som rör fastigheterna. Tillsammans med dina kollegor utgör du basen i Hörby kommun med ansvar för den dagliga tillsynen och skötseln av våra fastigheter med fokus på drift-, underhåll samt optimering av fastighetstekniska system och installationer. I ditt dagliga arbete ingår bland an...
2022-05-04 2022-05-24
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Fritidspedagog till Georgshillsskolan
Vi söker en fritidspedagog till vårt fritidshem. Vårt fritidshem är uppdelat på fyra avdelningar och vi har knappt 200 barn inskrivna. Vi förväntar oss att du har ett ständigt intresse av att utveckla verksamheten mot de nationella målen och att du är flexibel när det gäller samarbetet med dina kollegor. Du förväntas också ta ett stort ansvar då det gäller planeringen av verksamheten, arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och likaså i utvärderingen av verksamheten
2022-05-04 2022-05-29
Socialförvaltningen, Hörby kommun Medarbetare till vår PSÖ ( psykosocial öppenvård ) verksamhet.
Som medarbetare i Psykosociala Öppenvårdsteamet är arbetet inriktat på att ge råd, stöd och hjälpa personer med beroende- och/ eller socialpsykiatrisk problematik. I denna befattning kan man arbeta både med egna individuella uppdrag, med individuella uppdrag tillsammans med alkohol- och drogterapeut/ behandlingsassistent och med grupp/grupper. Grupperna håller man i antingen enskilt eller tillsammans med kollega från PSÖ. Det är främst till vuxna personer som medarbetarens insats riktar sig, men det kan även vara ungdomar under 18 år. I arbe...
2022-05-02 2022-05-23
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontaktperson för uppdrag sökes
Kontaktperson är en insats som kan beviljas en sökande enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Att vara kontaktperson innebär att du är ett komplement till brukarens befintliga sociala nätverk och hjälper till bryta den isolering som kan vara en följd av brukarens problematik till exempel genom att ni gör olika aktiviteter tillsammans. Uppdragets omfattning kan se olika ut och varierar utifrån den sökandes beslut. Uppdraget innebär en till flera träffar per månad. Utifrån den sökandes behov bestämmer ni gemensamt vad ni vill göra under tiden ni är...
2022-04-26 2022-06-30
Socialförvaltningen, Hörby kommun Sommarvikarier till hemvården landsbygd
I Hörby kommuns vård och omsorg arbetar vi med teambaserad vård och omsorg vilket innebär att du tillhör ett team bestående av undersköterskor, hemvårdare, sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Det finns även en socialsekreterare kopplat till varje hemvårdsområde. I teamet arbetar vi samlat med brukaren i fokus. Vi är en kommun i framkant när det gäller den digitala utvecklingen/e-hälsa inom äldreomsorgen och använder bland annat digitala lås, mobilt planeringssystem, inköp via iPads samt mobil HSL-signering. Som hemvå...
2022-04-20 2022-05-31
Unikom IT kommuner i Skåne AB Systemtekniker Digital Workplace till Unikom
Hos oss får du arbeta med den senaste teknikutvecklingen och chansen att fördjupa dig inom spännande områden. Du får också stor möjlighet att driva och påverka utvecklingen av en spännande och växande miljö som ligger i framkant. Du kommer arbeta med att underhålla, övervaka och utveckla klientplattformen samt med olika ärenden som kommer in via vår ServiceDesk. Det innebär versionsuppdatering, konfiguration, patchning och hantering av Windows på våra snart ca 6500 klientdatorer. En annan del av arbetet är paketering av applikationer till Windo...
2022-04-11 2022-05-31
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Speciallärare i Grundsärskolan Georgshillsskolan
Som lärare i Georgshillskolans grundsärskola arbetar du med en grupp elever och samarbetar med specialpedagog, lärare, elevassistenter både på grundsärskolan och grundskolan samt övrig elevhälsopersonal och rektor. Du arbetar med eleverna, planerar och genomför lektioner, kontakt med vårdnadshavare och sköter alla förekommande läraruppgifter. Du gör kartläggningar och ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg i lärmiljön eller för den enskilda individen och arbetar sedan med dessa i klassen tillsammans med elevassistent. Fokus är ...
2022-03-04 2022-05-20
Socialförvaltningen, Hörby kommun Sommarvikarier till hemvården
I Hörby kommun arbetar vi med teambaserad vård och omsorg vilket innebär att du tillhör ett team bestående av undersköterskor, hemvårdare, sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Det finns även en socialsekreterare kopplat till varje hemvårdsområde. I teamet arbetar vi samlat med brukaren i fokus. Vi är i framkant när det gäller den digitala utvecklingen/e-hälsa inom äldreomsorgen och använder bland annat digitala lås, mobilt planeringssystem, inköp via iPads samt mobil HSL-signering. Som hemvårdare/undersköterska är du ...
2022-03-01 2022-05-31
Socialförvaltningen, Hörby kommun Vikarier/ Sommarvikarier undersköterska eller hemvårdare
Vi söker dig som vill ha ett roligt och givande jobb där du får chansen att göra skillnad för andra. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och skapa erfarenheter som du kommer ha nytta av i framtiden! Vi behöver vikarier till våra äldreboenden/kortidsboende där du jobbar som undersköterska eller hemvårdare. I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad,...
2022-02-22 2022-06-30