Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Lärare till mellanstadiet på Östraby skola
Vi söker en mellanstadielärare som är den självklara ledaren i klassrummet. Du har en förmåga att entusiasmera dina elever och skapa en undervisning som eleverna finner lockande och intressant. Du har en stor portion humor vilket gör det roligt att vara i ditt klassrum.
2021-10-15 2021-11-05
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Speciallärare till Georgshillsskolan F-6
Vi söker nu speciallärare till årskurs F-6 på Georgshillsskolan. Vi är en F-9 skola med 500 elever varav ca 300 elever tillhör rektorsområde F-6. Vi vill att du är väl förtrogen med ett specialpedagogiskt synsätt och ett kompensatoriskt tänkande för att ge alla elever en likvärdig skolgång. Tillsammans med pedagoger och all annan personal är du med och skapar ett självständigt team kring våra elever på låg och mellanstadiet
2021-10-14 2021-11-07
VoB Syd AB, Familjehuset i Hörby Utredare/Behandlare till Familjehuset HVB i Hörby
Du är kontaktperson och huvudansvarig för dina ärenden och du ska självständigt medverka till att det enskilda utrednings- eller behandlingsuppdraget genomförs. Det innebär bland annat att varje dag journalföra arbetet samt självständigt skriva genomförandeplan, utredning- och behandlingsrapport med analys och bedömning vid ärendets slut. Du genomför och dokumenterar strukturerade insatser så som samspel, samtal samt föräldrautbildningar och leder uppföljningskonferenser tillsammans med socialtjänsten. Att arbeta som utredare/behandlare hos...
2021-10-12 2021-11-05
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Hörbybostäder söker en parktekniker!
Vi behöver förstärka vårt trevliga teknikerteam. Vi verkar i egna lokaler på Vallgatan och Filaregatan i centrala Hörby. Fr o m den 1 januari 2021 har bolaget grönyteskötseln i egen regi. Bolaget har investerat i en modern och effektiv maskinpark. Bolagen har även ett pågående projekt, -införandet av robotgräsklippare, detta sker etappvis i bolagens fastighetsbestånd. Som Parktekniker är du med och sköter bolagens utemiljöer. Skötseln innefattas bl.a. av ogräsrensning, manuell renhållning, skötsel av vissa gräsytor, buskar och träd, grus- och...
2021-10-08 2021-10-31
Miljökontoret, Hörby kommun Registrator/Administratör på Bygg & Miljö
Som registrator/administratör är det viktigt att du har ett professionellt serviceinriktat bemötande och kan bidra till att verksamheten och dina arbetsuppgifter utvecklas. I dina arbetsuppgifter ingår följande: - Postöppning, expeditionstelefon och hantering av e-post. - Registrering av handlingar som inkommer till myndigheten, främst i verksamhetssystemet EDP Vision men även till viss del i W3D3. - Kvalitetskontroll av register, bedömning gällande klassificering och avslut av registrerade handlingar. - Arkivering av handlin...
2021-10-06 2021-10-30
Socialförvaltningen, Hörby kommun Undersköterska
Arbetsuppgifter för en undersköterska i äldreomsorg kräver tålamod och empati. Bred kunskap om läkemedelshantering och sjukdomslära. Omvårdnaden om äldre med olika omvårdnadsbehov ligger i fokus. Aktiviteter, egen tid och utevistelse är inte minst viktigt för våra brukare, förgylla tiden i lugn miljö, social samvaro och god omvårdnad är prioriterat hos oss. Är du social och kompetens så är du välkommen med din ansökan.
2021-10-05 2021-10-18
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Pedagogiskt intresserad socionom/beteendevetare till Introduktionsprogrammet Hörby Lärcenter
Du ska arbeta med det studiesociala arbetet med eleverna på IM. Det innebär att arbeta såväl operativt som strategiskt för att främja närvaro och en god studiemiljö. Du motiverar och coachar ungdomarna både individuellt och i grupp. Du är med på lektionerna och stöttar elever med t ex igångsättning och disponering av tid. Du bygger relationer med elever och vårdnadshavare. Arbetet sker i mycket nära samarbete med lärare, kurator och syv på IM. Du ingår i EHT.
2021-10-05 2021-10-25
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Hörby kommun söker driven Evenemangskoordinator
I Hörby utvecklar och genomför vi evenemang präglade av kreativitet, gemenskap och framtidstro. Evenemangen bidrar till ortens konkurrenskraft och attraktivitet. Nu söker vi dig som tillsammans med vårt engagerade förening-, och näringsliv vill initiera, producera och utveckla evenemang med målet att stärka bygdens attraktionskraft. I uppdraget ingår planering, genomförande och utvärdering av kommunens evenemang. Dessa innefattar bland andra Hörby Marknad, Hörby Kulturkalas, Valborg-, och Nationaldagsfirande, Sommarkvällar, evenemang på den lo...
2021-10-04 2021-10-31
Socialförvaltningen, Hörby kommun Familjerättssekreterare
I rollen som Familjerättssekreterare möter du föräldrar som behöver stöd i att enas om vårdnad, boende och umgänge för deras barn. Detta innebär att du arbetar såväl med utredning som med samtal i syfte att nå fram till samförståndslösningar. Ett av de främsta kraven i arbetet är att tillgodose barns behov och intressen, vilket innebär att samtal med berörda barn är en viktig del i arbetet. Vi möter också personer där faderskapet behöver utredas, vilket många gånger är ett arbete som sker tillsammans med andra myndigheter och/eller ambassader...
2021-09-30 2021-10-19
Socialförvaltningen, Hörby kommun Avlösare inom LSS till barn, 8 timmar per månad vid minst två tillfällen
Avlösarservice i hemmet är en insats som kan beviljas en sökande enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Avlösarservice innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden av den med en funktionsnedsättning från den anhöriga eller familjehemsföräldern och anpassas efter den sökandes individuella behov. Syftet är att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avlösning och kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. Barnet som insatsen avser är i övre ...
2021-09-20 2021-10-21
Region Skåne, Primärvården Dietister, vikariat, till dietistverksamheten i Hörby
Nu välkomnar vi tre nya kollegor till dietistverksamheten! I rollen som dietist arbetar du med kost- och nutritionsbehandling av patienter i varierande åldrar med alltifrån prevention till behandling. Du arbetar med patienterna både enskilt och i grupp. Därutöver kommer du att ge stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal genom att bland annat arbeta i vår Helpdesk, Dietist direkt, för primärvårdens personal i Region Skåne och utveckla informationsmaterial. Hos oss är det mycket som händer och just nu är vi i gång ...
2021-09-14 2021-10-19