Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Hörby kommun Stödfamilj inom LSS sökes
Stödfamilj är en insats som kan beviljas en sökande enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Genom insatsen ska anhöriga eller andra närstående kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För personen med funktionsnedsättningen kan insatsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Stödfamiljen tar emot barnet som är beviljad insatsen i sitt hem. Vi söker en stödfamilj till ett barn i lägre ålder med funktionsnedsättning. Barnet är glad och social....
2023-01-27 2023-02-16
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Hörby
Vi söker nu dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska för att arbeta hos oss. Du arbetar enligt barnhälsovårdsprogrammet med barn mellan 0 - 6 år som även inkluderar hembesök, läkarbesök, vaccination och föräldragrupper.
2023-01-24 2023-02-14
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till Vårdcentralen Hörby
Vi söker nu dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska för att arbeta hos oss. Du arbetar enligt barnhälsovårdsprogrammet med barn mellan 0 - 6 år som även inkluderar hembesök, läkarbesök, vaccination och föräldragrupper.
2023-01-24 2023-02-14
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Hörby
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare till vår mottagning! I dag är vi tre medicinska sekreterare som arbetar på vårdcentralen och söker nu en fjärde kollega. Våra arbetsuppgifter består av journalskrivning i PMO, ärendehantering i 1177, remisshantering, skanning, telefoni, receptionsarbete samt tolkbokningar. Utöver det har vi egna ansvarsområden. Arbetet som medicinsk sekreterare är mycket varierande och många gånger är det tvära kast även under arbetsdagarna. Vi möter många patienter i vårt dagliga arbete och har ett nära samarbete med a...
2023-01-24 2023-02-14
Socialförvaltningen, Hörby kommun 1:e socialsekreterare enheten Vuxen
Vi söker en 1:e socialsekreterare till Vuxenenheten som kommer arbeta direkt under enhetschefen. Att arbeta som1:e socialsekreterare innebär att du leder och fördelar arbetet samt vägleder socialsekreterarna i det dagliga arbetet - nära samarbete med enhetschefen och övrig arbetsledning inom enheten - samverka internt och externt - viss handläggning kan förekomma - omvärldsbevakning. Enheten består av; Missbruk och psykiatri Våld i nära relation LSS Vård och omsorg
2023-01-23 2023-02-13
Hörby kommun Hörbybostäder söker två parktekniker! -Säsongsanställningar
Hörbybostäder söker två parktekniker! -Säsongsanställningar. Vi behöver förstärka vårt trevliga team inför säsongen med start den 1 april t o m 31 oktober 2023. Vi verkar i egna lokaler på Vallgatan och Filaregatan i Hörby. Bolagen har även ett pågående projekt, -införandet av robotgräsklippare, detta sker etappvis i bolagens fastighetsbestånd. Som Parktekniker (säsongsanställd) är du med och sköter bolagens utemiljöer. Skötseln innefattas bl.a. av gräsklippning, ogräsbekämpning med hjälp av K-vagnen, ogräsrensning, manuell renhållning, s...
2023-01-23 2023-02-17
Socialförvaltningen, Hörby kommun Stödassistent till Daglig Verksamhet
Vi söker en stödassistent till Daglig Verksamhet. Arbetet på Daglig Verksamhet innebär att erbjuda deltagarna en meningsfull och utvecklande sysselsättning utifrån den enskilde deltagarens behov. Arbetet sker med stor respekt för deltagarnas rätt till självbestämmande och integritet med målet att stödja dem till självständighet och delaktighet. En stor del av arbetet utgörs av motivationsarbete som kräver förståelse för deltagarens problematik. Tjänsten är på 95% med möjlighet att jobba upp till 100%. För närvarande är tjänsten placerad på ...
2023-01-20 2023-02-05
Socialförvaltningen, Hörby kommun Vikarier/ Sommarvikarier undersköterska eller hemvårdare
Vi söker dig som vill ha ett roligt och givande jobb där du får chansen att göra skillnad för andra. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och skapa erfarenheter som du kommer ha nytta av i framtiden! Vi behöver vikarier till våra äldreboenden där du jobbar som undersköterska eller hemvårdare. I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. En arbetsdag kan bland annat bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, måltider, akti...
2023-01-20 2023-02-28
Socialförvaltningen, Hörby kommun Äldrepedagog till Lågedammsgatans gruppboende LSS
Vi söker en äldrepedagog till Lågedammsgatans gruppboende LSS i Hörby. På gruppboendet bor äldre brukare. Som äldrepedagog hos oss kommer du att ha ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att tillsammans med stödpedagogskollega och övriga i arbetslaget arbeta för att de boende får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp i sin vardag format av de boendes behov och önskemål. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem, omvårdnad samt sociala och praktiska insatser i och utanför bostaden. Vi ar...
2023-01-16 2023-02-03
Socialförvaltningen, Hörby kommun Sommarvikariat undersköterska/vårdbiträde korttidsboende
Vill du stötta äldre personer till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra nya medarbetare! Vi söker sommarvikarier till Solbacken vårt Korttidsboende, där du jobbar som undersköterska/vårdbiträde. I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbetspass styrs av individernas behov och du planerar ditt pass tillsammans med de personer du stöttar. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och ...
2023-01-12 2023-02-28
Socialförvaltningen, Hörby kommun Vikarier/sommarvikarier: Undersköterska/hemvårdare till Nattpatrullen
Vill du stötta äldre personer till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra vikarier! Vi söker vikarier/sommarvikarier till Nattpatrullen, där du jobbar som undersköterska eller vårdbiträde. I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Din arbetsdag styrs av individernas behov. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag. Ett arbetspass kan bland annat bestå av a...
2023-01-12 2023-02-26
Socialförvaltningen, Hörby kommun Undersköterskor till hemtjänsten
I Hörby kommun arbetar vi med teambaserad vård och omsorg vilket innebär att du tillhör ett team bestående av undersköterskor, hemvårdare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, koordinatorer och enhetschef. Det finns även en socialsekreterare kopplat till varje hemvårdsområde. I teamet arbetar vi samlat med brukaren i fokus. Vi ligger i framkant när det gäller den digitala utvecklingen/e-hälsa inom äldreomsorgen och använder bland annat digitala lås, mobilt planeringssystem, inköp via iPads samt mobil HSL-signering. Som undersköterska...
2023-01-03 2023-01-29
Socialförvaltningen, Hörby kommun Timvikarier till hemtjänsten
I Hörby kommun arbetar vi med teambaserad vård och omsorg vilket innebär att du tillhör ett hemvårdsteam bestående av undersköterskor, hemvårdare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, koordinatorer och enhetschef. I teamet arbetar vi samlat med brukaren i fokus. Vi ligger i framkant när det gäller den digitala utvecklingen/e-hälsa inom äldreomsorgen och använder bland annat digitala lås, mobilt planeringssystem, inköp via iPads samt mobil HSL-signering. Vill du vara med och hjälpa oss att ge våra brukare en meningsfull vardag? Då kan...
2023-01-02 2023-05-29
Socialförvaltningen, Hörby kommun Vikarier/Sommarvikarier till Trygghemgång
Vill du stötta äldre personer till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra vikarier! Vi söker vikarier till Trygghemgång, där du jobbar som undersköterska eller vårdbiträde. I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Din arbetsdag styrs av individernas behov och du planerar din dag tillsammans med de personer du stöttar. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vard...
2022-12-14 2023-02-01
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Kock och måltidsbiträde
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök.
2022-12-06 2023-01-31