Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Grundskollärare i år 2 till Hällingsjö skola
Du kommer vara klasslärare i år 2.
2021-10-25 2021-11-08
Härryda kommun Ekonom till ekonomifunktionen, Härryda kommun
Arbetet innefattar att, tillsammans med ytterligare en kollega, vara ekonom för sektorn för socialtjänst. Sektorns nettobudget uppgår till ca 750 mnkr och omfattar vård och omsorg, funktionsstöd, barn och familj, samt Härryda framtid. Inledningsvis kommer du att arbeta huvudsakligen med vård och omsorg samt funktionsstöd. Du arbetar med att leda och samordna din verksamhets budget- och bokslutsarbete, prognosarbete, ekonomisk uppföljning, analyser samt uppföljning av nyckeltal. I arbetet ingår också att utveckla verksamhetens ekonomistyrning m...
2021-10-25 2021-11-05
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Grundsärskolan åk 1-6, Högadalskolan
Högadalskolan är en F-5-skola i Mölnlycke som i höst startat en klass för grundsärskolan. Skolan består av två byggnader med en skolgård som inbjuder till många olika lekar och aktiviteter. På skolan går idag ca 290 elever i årskurserna F-5 med ca 40 personal som leds av en rektor. Det finns en hög kompetens bland pedagogerna på skolan vilket ger fina förutsättningar för en god kvalitet. Grundsärskolan har sin egen rektor som leder verksamheten på fyra olika skolor i kommunen. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med uppdraget att ...
2021-10-22 2021-11-05
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Härrydaskolan i Härryda
• Du är en del i arbetslagets dagliga pedagogiska arbete för att göra utbildningen tillgänglig för alla elever på Härrydaskolan • Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter på fritidshemmet där du har ditt huvudansvar.
2021-10-22 2021-11-05
Härryda kommun Förskollärare till Nysäters förskola
På förskolan kommer du att vara en viktig medaktör för förskolans utveckling, du kan vara aktiv i utvecklingen av områden i förskolan. Vi organiserar också oss så att det finns tid för reflektion tillsammans och enskilt och varje måndag sitter hela arbetslaget och reflekterar kring vad som har hänt och hur man ska gå vidare i veckan. Vi tycker att all tid är viktig och prioriterar både reflektion och fortbildning men även, att vara närvarande med barnen. På förskolan arbetar vi för att utveckla möjligheten för barn att få uttrycka sig genom hu...
2021-10-20 2021-11-03
Härryda kommun SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Arbetsuppgifterna är undervisning, planering, uppföljning, elevsamtal och arbete i lärarlag samt delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Uppgifterna innebär arbete med studerande på spår 1-3 samt mottagningsgrupp och alfabetisering. Undervisningen kan vara förlagd både i reguljära grupper samt i språkstödsutbildning med olika inriktningar såväl som utbildning mot olika jobbspår. Vidare kan arbete med individuella studieplaner och anskaffande av språkpraktik förekomma. Samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling och andra organisationer. Kväll...
2021-10-19 2021-11-09
Härryda kommun Jobba heltid som vikarie i skolan?
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar och trivs med att vara på olika arbetsplatser. Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt skolämne? I grundskolan arbetar olika yrkesgrupper så som lärare, elevassistent, förskolelärare och lärare i fritidshem. Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier som kan komma in med kort varsel. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sät...
2021-10-19 2021-12-12
Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad Parkmästare till trafikverksamheten
Vi söker en Parkmästare som har idéerna, viljan och kraften att tillsammans med oss skapa framtidens gröna tätorter i Härryda! Som Parkmästare leder och samordnar du vårt strategiska utvecklingsarbete för stadens offentliga utemiljöer och analyserar tillsammans med kollegor övergripande trender inom stadsutvecklingen. Du verkar för ett helhetsperspektiv i vårt strategiska arbete som sträcker sig från planering till genomförande, förvaltning och skötsel. Du samordnar vårt interna arbete kring gestaltning och drift för att tillsammans med övriga...
2021-10-19 2021-11-03
Härryda kommun Personlig assistent till enheten för personlig assistans
Arbetet innebär att stödja personer som är beviljade personlig assistent i vardagen utifrån deras hjälpbehov. Personerna har varierande funktionsnedsättning i alla åldrar och behöver olika mycket hjälp och stöttning i vardagen. Att arbeta som personlig assistent är omväxlande. Du kan arbeta hela din tjänst för en person men också ha en delad tjänst hos flera personer. Arbetet som personlig assistent innebär att ge en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Insatser som är anpassade utifrån individens föru...
2021-10-18 2021-11-01
Härryda kommun Avlösare inom funktionsstöd
Uppdraget som avlösare Familjer som har ett barn/ungdom med funktionsnedsättning kan behöva avlastning ibland. En avlösare tar då hand om barnet/ungdomen medan familjen gör något annat. Avlösarservice söker en tjej/kvinna för ett uppdrag till en ungdom i Härryda Kommun. Uppdraget sker 2-4 vardagar i veckan och tiden är förlagd mellan kl. ca 12.30-18, 13-18, 14-18. Samt 1-2 helgdagar per månad. Arbetstiderna kan komma att ändras beroende av ungdomens schema i skolan samt behov av aktiviteter. Uppdraget kan därför passa dig som studerar eller...
2021-10-15 2021-10-29
Härryda kommun Socialsekreterare mottag Barn och unga
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år. Du genomför förhandsbedömningar och fattar beslut i enlighet med delegation. I tjänsten ingår även att skriva yttranden, till exempel gällande unga lagöverträdare. I arbetet ingår även att ha regelbundet ha dagansvar samt att bistå familjer i akuta situationer. En viktig arbetsuppgift är vägledande och rådgivande samtal med de personer som söker kontakt med socialtjänstens ...
2021-10-15 2021-11-07
Härryda kommun Lärare i förskoleklass/fritids, Behörighet f-3 Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare kommer att genomsyra hela din arbetsdag i skola och fritids och därför är ett nära samarbete med alla kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med både de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen skall vara tillgänglig för alla elever. Du kommer också att samplanera med lärare i åldersspannet för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet. I ditt uppdrag so...
2021-10-14 2021-10-28
Härryda kommun IT-assistent till Hulebäcksgymnasiet
Du erbjuds ett arbete inom skolans administration och dina arbetsuppgifter är kopplade till IT-avdelning på skolan. Detta sker i kontakt med skolans och kommunens personal och elever via kontaktplattform, personliga möten och telefon. I arbetsuppgifterna ingår: - enklare reparationer - stöd till skolans elever och personal - daglig översyn och viss installation av skolans tekniska utrustning - stöd vid evenemang vi har på skolan. Detta arbete sker i nära samarbete med vår nuvarande IT-tekniker samt ansvarig chef.
2021-10-14 2021-10-29
Härryda kommun Administratör till enheten Planering och tillsyn
Ditt huvudsakliga uppdrag som administratör är att handlägga placeringar för grundskolan. I uppdraget ingår att handlägga ansökningar om skolplacering, byte samt uppsägning av skolplacering i våra kommunala grundskolor. Du kommer även vara delaktigt i att administrera det årliga skolvalet. Tjänsten omfattar skolpliktsbevakning, interkommunal ersättning och bidragsutbetalningar till fristående verksamheter. Som medarbetare hos oss deltar man aktivt i ett löpande utvecklings- och förbättringsarbete kring våra uppdrag, rutiner och föreskrifter.
2021-10-12 2021-10-26
Härryda kommun Lärarvikariat åk 4 till Fagerhultsskolan i Hindås
Fagerhultsskolan söker dig som tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig skolpersonal vill skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Du vill arbeta utifrån skolans vision där samarbete är en naturlig del och du har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ditt uppdrag. Du har en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och arbetar med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiveran...
2021-10-12 2021-10-27
Härryda kommun Bygglovsarkitekt med fokus på förhandsbesked till Härryda kommun
Nu söker vi en driven bygglovsarkitekt till bygglovsteamet i Härryda kommun. Dig vi letar efter har minst 2 års kommunal erfarenhet av handläggning av förhandsbesked eller detaljplaner. I gengäld erbjuder vi dig en intressant arbetsplats med kompetenta kollegor, korta beslutsvägar, närhet till politiken och möjligheter till personlig utveckling och kurser. Ditt jobb är mycket varierande: som arkitekt kommer du att självständigt och i samverkan med dina kollegor, handlägga för det mesta förhandsbesked men även bygglov, marklov, rivningslov mm e...
2021-10-12 2021-10-27
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Lunnaskolan
Vi söker nu lärare i fritidshem. Vi har nyligen rekryterat två lärare i fritidshem till skolan och vill gärna att även du nu blir en del av skolans organisation. På Lunnaskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela skolda...
2021-10-11 2021-10-25
Härryda kommun Enhetschef till Fritid ungdom, Kultur och fritid
Som enhetschef för Fritid ungdom leder du enhetens fritidsledare i det vardagliga arbetet där du genom ett synligt och tillgängligt ledarskap coachar dem i sin yrkesroll. Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med fyra enhetschefskollegor och verksamhetschef där ni tillsammans driver, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål. Som enhetschef samverkar du med övriga funktioner i organisationen kopplat till kommunens vision och förhållningssätt. Rollen innefattar ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och samverkan med...
2021-10-07 2021-10-28
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Hemtjänsten hösten 2021
Har du körkort och passar det dig att jobba oregelbundna tider med ett fritt arbete där du får ta stort eget ansvar? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer at...
2021-09-29 2021-12-10
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Socialtjänsten hösten 2021
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. ...
2021-09-29 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Äldreboenden hösten 2021
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. ...
2021-09-29 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundsärskola hösten 2021
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt område i eller utanför skolan; funktionshinder, LSS, korttidsboende för barn och ungdomar etc.? Grundsärskolan Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvar...
2021-09-29 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Städ hösten 2021
Är du intresserad av städuppdrag? Har du till och med erfarenhet av städ sedan tidigare? Vi söker fler noggranna, ansvarsfulla och samarbetande vikarier som kan hoppa in med kort varsel på olika städområden runt om i kommunen. Som person har du lätt att se helheten, planera det dagliga arbetet självständigt utefter den städinstruktion som finns så att kvalitet och städresultat uppnås. För dig är det självklart att ge god service till våra kunder och att ha ett gott bemötande mot de som du möter i ditt arbete då du är ansiktet utåt för vår ve...
2021-09-29 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Förskola hösten 2021
Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Söker du extraarbete eller vill du arbeta heltid? Vill du jobba med barn? Är du ansvarsfull och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller längre uppdrag. Inom förskolan h...
2021-09-29 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundskola hösten 2021
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, stå inför grupp och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens inom något särskilt skolämne? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Det finns möjlighet att få såväl kortare som längre uppdrag.
2021-09-29 2021-12-12
1 2 >