Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda Energi Härryda Energi AB söker Kundservicechef med marknadsintresse
I uppdraget som Kundservicechef ansvarar du för att leda avdelningen Marknad som består av 8 kompetenta och engagerade medarbetare. Avdelningen arbetar med kundservice, elhandel, fakturering, mätvärdesinsamling och marknadsföring. Du kommer att ha verksamhets-, budget- och personalansvar för avdelningen. Du ansvarar för att bemanna avdelningens uppdrag där du själv är operativ samt budgeterar, leder, samordnar och följer upp verksamheten. Du rapporterar direkt till VD och blir en viktig del av bolagets ledningsgrupp, där du bidrar till den str...
2021-01-15 2021-02-21
Härryda kommun Driftingenjör till Härryda kommun
Som Driftingenjör är du ansvarig beställare av drift och underhåll på kommunens vägar och allmän plats. Detta innefattar uppdrag avseende beläggning, dagvattenhantering, skötsel av konstruktioner och vinterväghållning. Viktiga delar i arbetet är planering och uppföljning av olika projekt, driftentreprenader samt hantering av åtgärder kopplade till synpunkter från medborgare. Inom ramarna för dina arbetsuppgifter är du även budgetansvarig och planerar framtida drift och underhåll samt är delaktig i utveckling av verksamheten. Tjänsten innehåll...
2021-01-14 2021-02-15
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Lärare till Grundsärskolan åk 1-3, inriktning träning
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid med uppdrag att arbeta som lärare i grundsärskolan som i nuläget har 20 elever uppdelade i tre klasser/avdelningar. Du kommer under innevarande läsår ansvara för undervisningen i en grupp med 5 elever som undervisas inom läroplanens ämnesområden.
2021-01-13 2021-01-27
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst Socialsekreterare till enhet för barn och unga
Som utredande socialsekreterare består arbetsuppgifter främst av att göra barnavårdsutredningar i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer tillsammans med enhetens övriga socialsekreterare. På enheten utreder vi barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Det ingår även uppföljning av öppenvårdsinsatser och heldygnsvård. Arbetsuppgifterna består av dels handläggning och dokumentation samt av samtal med barn, ungdomar, deras föräldrar samt samverkan med interna och externa partners. En del i arbetet är att bistå familjer i akuta situationer.
2021-01-12 2021-01-26
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundskola våren 2021
Grundskola Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, stå inför grupp och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens inom något särskilt skolämne? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Du placeras på en skola där du får möjlighet att få såväl kortare som längre uppdrag. Uppdragen är förlagda till dagtid vard...
2021-01-08 2021-06-30
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Förskollärare till Krokens förskola
På Krokens förskola ska barnen möta en inspirerande pedagogisk miljö där barnen ges möjlighet att utforska och utmanas. Vår verksamhet bygger på att människor lär i gemenskap genom att uppleva, undersöka, samtala, reflektera, leka och skapa tillsammans. Vi lägger stor vikt vid att skapa en miljö som är inspirerande och tillgänglig, som inbjuder till lek, där barnen känner gemenskap och där de kan utveckla sitt egna lärande. Vår roll som pedagoger är att se, lyssna till barnen och utmana dem i deras tankesätt genom att samtala, reflektera och up...
2021-01-08 2021-01-22
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst Undersköterska till hemtjänsten i Landvetter
Är du utbildad undersköterska och tycker om att arbeta med människor utifrån deras behov och egna resurser, är flexibel och ansvarsfull? Då är det dig vi söker! Vi söker nu en undersköterska för dag, kväll och helgtjänstgöring på en tillsvidare anställning. Vi söker dig som: • är intresserad av att arbeta med äldre- och funktionshindrade människor • arbetar utifrån den enskildes behov och egna resurser • har god initiativförmåga • tycker om att arbeta självständigt • kan se helheten över dygnet • har förmåga att samarbeta och samverka med olik...
2021-01-07 2021-01-21
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Lärare i fritidshem till Lunnaskolan
Vi söker nu fler lärare i fritidshem. Vi har nyligen rekryterat två lärare i fritidshem till skolan och vill gärna att även du nu blir en del av skolans organisation. På Lunnaskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela s...
2021-01-04 2021-01-18
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Modersmålslärare i somaliska sökes till Härryda kommun
Härryda Kommun söker lärare i somaliska. Undervisningen kan bli förlagd på olika skolor i kommunen. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss och utveckla våra elevers kunskaper i somaliska. Eleverna du kommer att undervisa har somaliska som modersmål. Tjänsten är en visstidsanställning på 40% med tillträde snarast eller tillträde enligt överenskommelse. Vi söker en kreativ och inspirerande pedagog med erfarenhet av att utveckla elevers kunskaper i språk, gärna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi förutsätter att du har et...
2021-01-04 2021-01-17
Härryda kommun, IT-funktionen Systemförvaltare på IT-funktionen
Din nästa utmaning: Som systemförvaltare på IT-funktionen så kommer du att tillsammans med dina kollegor att leverera verksamhetsnytta med fokus på IT-beroenden. Det innebär att du som en del av ett team kommer att få utpekade verksamhetssystem som du ansvarar för och där du leder och stöttar verksamheterna. Du kommer att arbeta nära våra kunder med fokus på en hög service. Som ett stöd så har du kunniga kollegor som arbetar nära vår IT infrastruktur. För de verksamhetssystem som du tilldelas blir du en nyckelperson då du stöttar och arbetar ...
2020-12-21 2021-01-17
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Socialtjänsten sommaren 2021
Vill du göra skillnad i sommar? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Vill du dessutom jobba extra innan sommaren är det ett extra plus! Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och p...
2020-12-18 2021-06-18
Härryda kommun, Utvecklingsfunktionen Vik Kommunjurist
Arbetet som kommunjurist innebär att ge intern juridisk konsultation gentemot verksamhet, politik och de kommunala bolagen. Det ingår att upprätta, tolka och granska avtal, göra utredningar, vara kommunens ombud och i övrigt företräda kommunens juridiska intressen. En viktig del i arbetet är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på de regler som gäller. Rollen är omväxlande och stimulerande med uppgifter som rör ett brett spektrum av rättsområden, även om fokus ligger på offentlig rätt....
2020-12-17 2021-01-17
Härryda kommun, Verksamheten för Mark och anläggningar Parkarbetare – Säsongsanställning 2021
• Att utföra praktiska åtgärder enligt teknisk beskrivning och kartmaterial. • Plantering och vattning av säsongsväxter och anläggningar. • Rensa ogräs i planteringar i offentlig miljö. • Trimma gräskanter. • Effektivt planera sin egen tid så att uppgifter blir genomförda. • Renhållning i och runt om rabatter och planteringar. • Trafiksäkerhetsåtgärder i form av röjningar med motorsåg och röjsåg. • Nertagning av träd i gränsnatur och vägmiljö. Som säsongsanställd har du som huvuduppgift att höja skötselkvalitén i centrummiljöer. Du kommer både...
2020-12-14 2021-01-17