Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Uppdragsmedveten förskollärare sökes till Smedjebackens förskola
Nu söker vi dig som vill bidra i vårt viktiga uppdrag att utbilda våra förskolebarn på sin väg in mot framtiden. Vi värderar ett positivt förhållningssätt högt, mot barn, vårdnadshavare och kollegor. • Barnen är vår viktigaste resurs inför framtiden. Deras tankar och åsikter är guld värda. Barn vet något annat än vi vuxna! • Vårdnadshavarna är vår viktigaste samarbetspartner i vårt arbete med deras barn. • Kollegorna är mitt stöd och resurs. Vi utgör varandras arbetsmiljö. Forskaren Sven Persson har uttryckt att Barn vill förstå och bl...
2023-03-31 2023-04-13
Härryda kommun 1:e Socialsekreterare för familjehem i Mölnlycke
I uppdraget som 1:e socialsekreteraren leder du utvecklingsarbetet samt handleder och ger stöd till våra fem barnsekreterare som följer upp vården för de familjehemsplacerade barnen. Du leder och fördelar arbetet i gruppen samt ger stöd i det dagliga arbetet, såväl enskilt som i grupp. Du har en samordnande roll och ska arbeta för en god samverkan med externa och interna verksamheter. Det ingår även att planera och utveckla vår verksamhet och att utifrån ett helhetsperspektiv, tillsammans med enhetschef och 1:e kollega, leda enhetens arbete. Du...
2023-03-31 2023-04-28
Härryda kommun Förskollärare till Tallgårdens förskola i Mölnlycke
Är du en nyfiken förskollärare och vill arbeta på en förskola som sjuder av liv, språk, utveckling och lärande? Vi vill gärna arbeta med dig som också är intresserad av lärmiljö, relationer och att arbeta tillsammans, vuxna och barn. På Tallgårdens förskola är vi i full gång att revidera vår verksamhetskultur, där vi önskar att du som söker tjänsten hos oss också är intresserad av våra tre värdeord. Orden är relationer, likvärdighet och trygghet. Vi arbetar också utifrån våra styrdokument, vår kommuns helhetsidé, relationell pedagogik och är ...
2023-03-31 2023-04-17
Härryda kommun Socialsekreterare - utredning barn och unga
Tjänsten och arbetsuppgifterna På enheten Utredning och Skydd tar vi tillvara på medarbetares kompetenser. Vi har utvecklat ett VINR-team och ett säkerhets/HIT-team, för att möjliggöra arbetet med att hitta långsiktiga hemmabaserade lösningar, tillsammans med familjerna vi arbetar med. Vi har en välutvecklad öppenvård och ett nära samarbete med de utförare/behandlare som tillhör verksamheten. Härryda kommun erbjuder en trivsam gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör tillsammans skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med a...
2023-03-30 2023-04-19
Härryda kommun FÖRSKOLLÄRARE i anpassad grundskola
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som förskollärare/lärare i fritidshem i en klass som läser efter anpassade grundskolans läroplan. Vi tar in nya elever i höst och vet inte riktigt hur organisationen kring våra tre klasser kommer bli än. Du kommer finnas med som stöd under skoldagen, kanske ansvara för en del av undervisningen, delta i och planera rastverksamhet samt arbeta på fritids på morgnar och eftermiddagar. Dina närmaste kollegor är lärare, förskollärare, lärare i fritidshem och elevassistenter.
2023-03-29 2023-04-11
Härryda kommun ELEVASSISTENT i anpassad grundskola
Vi erbjuder tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som elevassistent i en klass som läser ämnen efter grundsärskolans läroplan. Klassen har 5-8 elever som också har fritidsverksamhet före och efter skoldagen. Du kommer arbeta på en lärares uppdrag i klassen tillsammans med andra elevassistenter under skoldagen. Under eftermiddagar och lovdagar/studiedagar arbetar du i fritidsverksamheten tillsammans med personal från alla våra klasser och samverkar med fritidsklubben.
2023-03-29 2023-04-17
Härryda kommun Lärare i slöjd till Högadalskolan
Du som söker är legitimerad lärare i slöjd för undervisning i åk 3-6. Som person är du positiv, engagerad, flexibel samt har en god samarbetsförmåga. Du arbetar aktivt med lärmiljöer för att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Du ska också kunna samspela och samarbeta i ett arbetslag där flexibilitet är ett ledord. Kunskaper inom IKT och andra alternativa verktyg är meriterande.
2023-03-29 2023-04-11
Härryda kommun Lärare i tk/no till Önnerödsskolan 4-9 i Landvetter
Vår skola arbetar utifrån visionen Tillsammans, Tillit, Mod som tillsammans med kommunens vision Rötter och Vingar och kommunens värdeord Tillit, Handlingskraft och Mod genomsyrar undervisningen och förhållningssättet i arbetet. Kommunens skolor och andra aktörer verkar tillsammans mot det politiska målet att Härryda kommun ska ha Sveriges Bästa Skola (SBS). Välkommen att vara en del i det arbetet. Du planerar, genomför och utvecklar undervisningen i dina ämnen. Det finns goda förutsättning till samarbete med ämneskollegor. I övrigt ingår vanli...
2023-03-29 2023-04-09
Härryda kommun Lärare i no/matematik/teknik till Landvetterskolan 7-9
Vi söker en legitimerad lärare i no, matematik och teknik. I uppdraget kommer du att samarbeta med andra pedagoger ämneslag och i arbetslag.Förutom att vara ämneslärare är du också mentor i åk. 7.
2023-03-29 2023-04-11
Härryda kommun Yrkeslärare inom Vård och omsorg, Yrkeshögskolan och Vuxenutbildningen
Arbetet innebär planering och genomförande av undervisning på Yrkeshögskolenivå och inom vuxenutbildning på gymnasial nivå. Som lärare arbetar du flexibelt och individanpassat. Du skapar trygga lärmiljöer och sätter eleven/den studerande i centrum. I uppdraget ingår kurs- och LIA ansvar för vår YH-utbildning Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg samt utveckling av befintliga och nya utbildningar inom både Yrkeshögskolan och gymnasial vuxenutbildning i nära samarbete med branschen.
2023-03-28 2023-04-21
Härryda kommun Utvecklingsledare till verksamhetschef grundskola, Härryda kommun
I rollen som utvecklingsledare är din huvudsakliga arbetsuppgift att stödja verksamhetschef grundskola i att nå för verksamheten uppsatta mål, såväl nationella som kommunala. Detta innebär att du bistår verksamhetschef i arbetet med grundskolans olika processer, där du självständigt tar ansvar och driver utvecklingen framåt. På uppdrag av verksamhetschef genomför du bland annat stadsbidragsansökningar, utredningar, tar fram riktlinjer, beredning av nämndärenden, informationsmaterial, underlag och sammanställningar. Här har du förutom verksamhet...
2023-03-28 2023-04-10
Härryda kommun SPECIALLÄRARE (IF) i anpassad grundskola åk 1-3
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som speciallärare med uppdrag att ansvara för undervisningen i en av våra tre klasser. Du kommer möta elever som läser både ämnen och ämnesområden efter anpassad grundskolas läroplan. Klasserna har 5-7 elever som oftast också har fritidsverksamhet före och efter skoldagen. I arbetslaget runt klassen finns också förskollärare, lärare i fritidshem, fritidsledare och elevassistenter utifrån behov. Ni arbetar med hela elevens skoldag framför ögonen..
2023-03-28 2023-04-17
Härryda kommun Fastighetsskötare till drift- och teknik i Härryda kommun - sommar 2023.
Vill du vara med och bidra till samhällsnyttan och jobba för att skapa god service till våra kommuninvånare? Nu söker vi två personer som vill sommarjobba som fastighetsskötare i Härryda kommun. Jobbet som fastighetsskötare är omväxlande och kul. Som fastighetsskötare hos oss har du mycket eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och daglig kontakt med våra kunder. Du utför inte bara praktiskt arbete så som underhållsarbete, reparationer och skötsel av lokaler och utemiljö, utan bidrar också till bra service till våra kunder genom ditt bemötan...
2023-03-28 2023-04-11
Härryda kommun Handläggare till enheten Administration och myndighet
Du kommer främst att arbeta med processer inom grundskolans område. Exempel på dessa är skolpliktsbevakning, årligt skolval samt löpande skolplacering av elever. Handläggning av skolplaceringar för grundskolan omfattar hantering av ansökningar om skolplacering, byte samt uppsägning av skolplacering i våra kommunala grundskolor. Du kommer även ansvara för att administrera det årliga skolvalet inför nästkommande läsår och bevaka att elever skrivna i kommunen fullgör sin skolplikt. Inom ramen för ditt uppdrag kommer du också att ha administratörs...
2023-03-24 2023-04-06
Härryda kommun Undersköterskor sökes till hemtjänsten i Mölnlycke - Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor, så som städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring. Härryda kommun arbetar med a...
2023-03-24 2023-04-09
Härryda kommun Lärare i slöjd (båda slöjdarterna) sökes till Djupedalskolan i Härryda
Under året innebär att du undervisar elever i årskurs 4-9 i både textilslöjd och trä- och metallslöjd. Du blir också mentor i någon klass tillsammans med annan lärare och arbetslag. I ditt uppdrag som lärare på Djupedalsskolan vet vi att du kan och vill skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som tillsammans med kollegor. Vi arbetar därför aktivt för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
2023-03-24 2023-04-06
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Grundskola & Grundsärskola i östra delarna - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30. I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete,...
2023-03-24 2023-04-30
Härryda kommun Timvikarier sökes till Förskola i Hindås/Rävlanda/Hällingsjö - Härryda kommun
Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden? Söker du extraarbete eller vill du arbeta heltid? Att arbeta i en barngrupp innebär att du alltid behöver ha barnens bästa i fokus. Du kommer att vara en hjälpande hand och dela på arbetsuppgifterna som finns på en förskola. I förskolan arbetar både utbildade och outbildade barnskötare, förskollärare och pedagoger. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig ...
2023-03-24 2023-04-30
Härryda Vatten och Avfall AB Avfallsutredare
Din roll som avfallsutredare är organiserad under avfallschefen och innebär att du är med och driver samt utvecklar avfallshanteringen i Härryda kommun. Som avfallsutredare för avfallsverksamheten har du ett nära samarbete med kollegor och tjänsten innebär bland annat hantering av kund- och abonnentfrågor, delta i nätverk, bedriva mindre utredningar och projekt. Du kommer även att samordna och arbeta aktivt med den regionala avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet. Utöver avfallsplanen är du även delaktig i kommunens arbete med Agenda...
2023-03-24 2023-04-11
Härryda kommun Arbeta som Ledsagare, Avlösare, och Kontaktperson - Härryda kommun
Är du ansvarsfull, flexibel och vill arbeta extra med barn, ungdomar eller vuxna med särskilda behov? Som avlösare innebär det att man stöttar ett barn i dennes hem för att avlasta vårdnadshavare. Målet är att föräldrar ska kunna göra saker på egen hand eller tillsammans med syskon när du som avlösare tar hand om barnet. Detta innebär att du tillfälligt tar över vårdnadsbehovet av barnet i hemmet eller i närområdet. Ledsagare innebär att du arbetar i nära relation till den enskilde för att underlätta för personer med omfattande funktionsneds...
2023-03-23 2023-04-11
Härryda kommun Undersköterskor sökes till äldreboenden i superkommunen – Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt ...
2023-03-23 2023-04-30
Härryda kommun Undersköterskor för helgtjänstgöring sökes till Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kont...
2023-03-23 2023-04-30
Härryda kommun, Bemanningsenheten Undersköterskor för helgtjänstgöring sökes till äldreboende i Rävlanda
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kont...
2023-03-23 2023-04-30
Härryda kommun Undersköterskor sökes till Björkelids äldreboende i Rävlanda – Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt ...
2023-03-23 2023-04-30
Härryda kommun Dagbarnvårdare till familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Mölnlycke
Du kommer att ingå i ett arbetslag med 9 erfarna dagbarnvårdare som gemensamt ansvarar för det pedagogiska uppdraget samt planering, schemaläggning och utvärdering av verksamheten. Mölnlyckes dagbarnvårdare träffas flera gånger i veckan för att utvecklas och lära ihop i naturen, samhället och vår gemensamma lokal.
2023-03-23 2023-04-05
1 2 >