Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Modersmålslärare i Bosniska, Serbiska och Kroatiska i Härryda kommun
Vi söker en kreativ och inspirerande pedagog med erfarenhet av att utveckla elevers kunskaper i språk, gärna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi förutsätter att du har ett framgångsrikt sätt att möta elever utifrån deras mångfald och ser vinsterna av att samarbeta med kollegor. Vi ser nämligen inom uppdraget möjligheter för dig att ha ett samarbete med de lärare som för övrigt undervisar eleverna samt med de lärare som ingår i det arbetslag tjänsten är knuten till. Vi förväntar oss att du vill arbeta med att utveckla undervisning...
2021-07-30 2021-08-08
Härryda kommun Modersmålslärare i Somaliska i Härryda kommun
Vi söker en kreativ och inspirerande pedagog med erfarenhet av att utveckla elevers kunskaper i språk, gärna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi förutsätter att du har ett framgångsrikt sätt att möta elever utifrån deras mångfald och ser vinsterna av att samarbeta med kollegor. Vi ser nämligen inom uppdraget möjligheter för dig att ha ett samarbete med de lärare som för övrigt undervisar eleverna samt med de lärare som ingår i det arbetslag tjänsten är knuten till. Vi förväntar oss att du vill arbeta med att utveckla undervisning...
2021-07-30 2021-08-08
Härryda kommun Härryda kommun söker kommunjurist, vikariat
Arbetet som kommunjurist innebär att ge intern juridisk konsultation gentemot verksamhet, politik och de kommunala bolagen. Det ingår att upprätta, tolka och granska avtal, göra utredningar, vara kommunens ombud och i övrigt företräda kommunens juridiska intressen. En viktig del i arbetet är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på de regler som gäller. Rollen är omväxlande och stimulerande med uppgifter som rör ett brett spektrum av rättsområden, även om fokus ligger på offentlig rätt...
2021-07-30 2021-08-22
Härryda kommun Vikarierande elevassistent på 75% sökes till Rävlandaskolan
Vi söker nu en vikarierande elevassistent, 75% med uppdrag att stödja en elev. Du kommer att vara en del i ett våra arbetslag och ha kontinuerlig handledning. Som elevassistent arbetar du med eleven under hela skoldagen både i och utanför klassrummet. Undervisning sker både enskilt och i liten grupp. Uppdraget innebär att du tillsammans med undervisande lärare planerar, strukturerar och deltar i genomförandet av skoluppgifter. Det handlar om att stödja eleven i såväl social utveckling som kunskapsutveckling. Elevassistentuppdraget bygger på ...
2021-07-29 2021-08-08
Härryda kommun Lärare Ma och NO, 80 % till Ekdalaskolan
Tjänsten innebär undervisning i matematik och NO-ämnen i årskurs 7 samt mentorskap i årskurs 7. Tjänsten är tillsvidare. Är du nyexaminerad får du självklart en kvalificerad mentor under ditt första år. Är du en person som är engagerad och nyfiken? Vi söker dig som tror på kraften i goda relationer och lagarbetets styrka. Vi vill att du uppskattar samarbete och vågar att utmana dig själv. Vår skola vill bygga trygga sammanhang och VI-känsla. Med höga förväntningar på elevers delaktighet vill vi skapa arbetsglädje och engagemang. Som en lära...
2021-07-23 2021-08-05
Härryda kommun Familjebehandlare bistånd
Som familjebehandlare på enheten Familjehem och bistånd arbetar du i huvudsak med biståndsbedömda insatser för familjer med barn och ungdomar i nära samverkan med myndighetsutövande socialsekreterare/barnsekreterare. Du ingår i ett team med sex andra familjebehandlare på enheten, där även familjehemssekreterare och barnsekreterare ingår samt enhetschef och två arbetsledare. Tillsammans på enheten utvecklar ni arbetet för att verkställa öppenvård i egen regi och stärka familjehemsvården. I arbetet som familjebehandlare förväntas du arbeta både ...
2021-07-22 2021-08-15
Härryda kommun Familjebehandlare service
Som familjebehandlare kommer du att ingå i ett team med tre andra familjebehandlare på enheten Mottag, förebyggande och service med uppdrag att erbjuda serviceinsatser, samarbeta nära med skolan/förskola och övrigt nätverk. Vi vill kunna erbjuda våra barn, unga och familjer olika serviceinsatser, i grupp och ibland enskilda stödsamtal och nätverksmöten. På enheten ingår även vår mottagningsfunktion för verksamhetsområdet Barn och familj, fältsekreterare, familjecentraler samt en enhetschef och arbetsledare. Du arbetar i huvudsak på uppdrag av...
2021-07-22 2021-08-15
Härryda kommun Vikarierande rektor till Hulebäcksgymnasiet
Vi söker nu en vikarierande rektor till det estetiska programmet. Som vikarierande rektor har du möjlighet att få stöd av ordinarie rektor samt av dina rektorskollegor i ledningsgruppen.
2021-07-21 2021-08-10
Härryda kommun Teamledare/samordnare till nystartat närvaroteam i Härryda kommun
Härryda kommun söker nu en teamledare/samordnare som ska arbetsleda och vara en del av vårt nystartade närvaroteam. Närvaroteamet är en samverkan mellan sektor utbildning och socialtjänst. Teamet arbetar kommunövergripande med tidiga samordnade insatser tillsammans med grundskolorna för elever i årskurs F-9 som riskerar utanförskap genom bristande måluppfyllelse och hög frånvaro. I den nystartade verksamheten arbetar kompetenta och kunniga medarbetare från socialtjänst och elevhälsa. Med eleven och familjen i fokus skapar du tillsammans med ...
2021-07-19 2021-08-13
Härryda kommun Familjehemssekreterare till Enhet för familjehem och familjerätt
Hos oss är du med och utvecklar familjehemsvården och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter! Vi arbetar aktivt tillsammans för att nå förbättrade livsvillkor och med familjen hitta lösningar för barnen och deras familjer i första hand i deras hemmiljö och nätverk. Som familjehemssekreterare arbetar du med att rekrytera, utreda och matcha familjehem och kontaktfamiljer/kontaktpersoner mot barn och unga. Du har också ansvar för att stödja och handleda familjehemmen i deras uppdrag att erbjuda en god vård för de placerade barnen och ungdoma...
2021-07-19 2021-08-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier äldreboende, Härryda kommun
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Då är det dig vi söker för arbete som timvikarie på våra äldreboenden i kommunen! Just nu söker vi timvikarier för arbete under sommaren, det finns även behov för dig som är intresserad av arbete efter sommaren. Vi är främst i behov av timvikarier till våra äldreboenden i Mölnlycke och Landvetter, men även i Rävlanda. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd...
2021-07-15 2021-08-08
Härryda kommun Speciallärare till Rävlandaskolan F-5
Du har tillsammans med våra lärare, speciallärare och specialpedagog ansvar för planering, genomförande och uppföljning av elevers lärande och kunskapsutveckling. Tillsammans med din närmaste kollega och skolans elevhälsoteam ansvarar du för att skapa goda relationer och samarbete med både elever och vårdnadshavare. Du är också en del i skolans hela verksamhet, vilket även innebär samarbete, planering, pedagogiska samtal och kompetensutveckling med skolans övriga arbetslag. Tillsammans bygger vi upp en god arbetsmiljö och utvecklar verksamheten...
2021-07-08 2021-08-20
Härryda kommun Lärare i Musik till Rävlandaskolan
Vi söker nu en lärare i musik, 60%. Du kommer att vara en del i ett våra arbetslag och vara mentor. Både med din ämneskollega och i arbetslaget arbetar du tätt tillsammans och nära eleverna. Vi söker dig som är trygg i ditt uppdrag och självklart sätter du elevens behov och förutsättningar i centrum. Du är engagerad och flexibel med god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor.
2021-07-05 2021-07-30
Härryda kommun Lärare i textilslöjd till Rävlandaskolan F-5
Du har ansvar för planering, genomförande och uppföljning av elevernas slöjdundervisning i årskurs 3,4 & 5. Tillsammans med din närmaste kollega och övriga arbetslag ansvarar du för att skapa goda relationer och samarbete med både elever och vårdnadshavare. Du är också en del i skolans hela verksamhet, vilket även innebär samarbete, planering, pedagogiska samtal och kompetensutveckling med skolans övriga arbetslag. Tillsammans bygger vi upp en god arbetsmiljö och utvecklar verksamheten i och för framtiden.
2021-07-02 2021-08-20
Härryda kommun Mark- och exploateringsingenjör sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Vi står nu inför många spännande uppdrag och utmaningar och vår organisation växer. Att kommunen växer innebär bland annat utbyggnad av ny infrastruktur, nya bostadsområden och verksamhetsområden utifrån en modern socialt värdeskapande stads- och samhällsbyggnad samt utveckling av regionens flygplatsområde. För att klara detta söker Vi Dig som vill arbeta i en attraktiv expansiv kommun med lång historik i bostadsbyggnation och genomförande av visioner och detaljplaner. Vi behöver förstärkning på verksamheten mark- och exploatering där ansvaret...
2021-07-02 2021-07-31
Härryda kommun Kartingenjör sökes till sektorn för samhällsbyggnad i Härryda
Du kommer att ingå i ett GIS- och kartteam. Du arbetar med och har ansvar för kommunens primärkarta, dess uppdatering, produktion av nybyggnadskartor samt adressättning av fastigheter. Du tillhandahåller även övriga olika typer av kartdata, kartprodukter och fastighetsförteckningar till externa och interna beställare samt att Du deltar i Mät och GIS övriga arbetsområden.
2021-07-02 2021-07-31
Härryda kommun Mätningsingenjör sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Vi söker Dig som vill arbeta i en expansiv kommun med Göteborg som närmsta granne. Man ansvarar själv för sina arbetsuppgifter men är också en del i helheten inom Mät- och GIS-enheten, verksamheten Mark och exploatering och sektorn för samhällsbyggnad. Dina arbetsuppgifter omfattar till största delen inmätning, utsättning, beräkning och före och- efterhantering av mätdata. Arbetet är till största delen självständigt utomhus vid Härryda kommuns pågående entreprenadarbeten vid utbyggnad av infrastruktur. Arbetet kan även till mindre delar bestå a...
2021-07-02 2021-07-31
Härryda kommun Bemanningsplanerare till Bemanningsenheten
Vi söker en bemanningsplanerare, för tillsvidareanställning, som vill vara med i teamet som arbetar med det roliga, och ibland intensiva arbetet då vi bemannar med vikarier till kommunens verksamheter. Ditt ansvarsområde blir i första hand verksamheterna skola, förskola och städ. Arbetet innebär i huvudsak att bemanna korttidsfrånvaro för grundskola, förskola och städ med timanställda vikarier. I korttidsbemanningen ingår att vara stöd åt verksamheten i bemanningsfrågor, att hitta och bolla olika lösningar med enheterna. I arbetet ingår även r...
2021-07-01 2021-08-15
Härryda kommun Lärar i MA/NO sökes till Rävlandaskolan
Vi söker nu lärare med kompetens att undervisa i matematik, biologi och kemi. Du kommer att vara en del i ett våra arbetslag och vara mentor. Både med dina ämneskollegor och i arbetslaget arbetar du tätt tillsammans och nära eleverna. Vi söker dig som är trygg i ditt uppdrag och självklart sätter du elevens behov och förutsättningar i centrum. Du är engagerad och flexibel med god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor.
2021-07-01 2021-07-30
Härryda kommun Projektledare – cirkulära möbelflöden
Som projektledare för arbetet med cirkulära möbler är ditt uppdrag att leda den uppbyggnadsfas som förvaltningen nu går in i för att skapa ett samlat arbetssätt med cirkulära möbelflöden. Som grund finns en utredning och beslutad inriktning för arbetet. Syftet är att minska mängden funktionsdugliga möbler som slängs och öka återbruket, vilket innebär ökad resurseffektivitet, minskade utsläpp och minskat avfall. Siktet är att skapa ett förvaltningsgemensamt möbelbestånd, en tydligare styrning kring upphandling, inköp, hantering och avyttring av ...
2021-06-29 2021-08-23
Härryda kommun Dagbarnvårdare med pooltjänst
För att den Pedagogiska omsorgen bättre ska kunna leva i verksamhetsidén och vara en lärande organisation behöver familjedaghemmen kompletteras med dagbarnvårdare som arbetar i så kallad Pooltjänst. Det innebär att du inte behöver ha ett eget familjedaghem utan arbetet utgår från grupplokalerna. Du kommer att bli en av sex medarbetare med Pooltjänst. Pooltjänsten är en stödfunktion för familjedaghemmen och placeras där behoven är störst. Främst för att bedriva pedagogisk verksamhet i grupplokalerna för barngrupperna när ordinarie dagbarnvårdar...
2021-06-28 2021-08-07
Härryda kommun Skolkurator till Hindåsskolan
• Som skolkurator kommer du arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisation, grupp och individnivå för att skapa trygghet och studiero. • Du bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete utifrån enhetens elevhälsoplan tillsammans med speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog. Du kommer tillsammans med flera kollegor ingå i skolans PALS-team. • Du är sammankallande för skolans trygghetsteam och ansvarar för uppföljning och utvärdering av enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. • I nära samarbete med rekt...
2021-06-28 2021-07-31