Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarjobba inom vård och omsorg
Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan får du ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. På vår sida www.eskilstuna.se/sommarjobb kan du läsa mer. Personlig assistans Här stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv önskar. Det kan handla om allt från omvårdnad till fritidsaktiviteter. Det beror på vilka behov, möjligheter och vanor som personen har. Ofta arbetar du ensam och du behöver kunna arbeta dygnspass. LSS Vuxna Här jobbar du på ett eller...
2023-04-01 2023-04-15
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska/specialistundersköterska till Odlarbäckens korttidsboende
Som undersköterska hos oss på korttidsboende är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation. Du har delegering och arbetar löpande med dokumentation. Hos oss har våra brukare ofta ett stort vårdbehov och kan vara i livets slutskede. Det innebär att vi ställer ett högt krav på dig som medarbetare att du klarar av den typen av avancerat omvårdnadsarbete. Du kommer att möta brukare som behöver olika typer av hälso-och sjukvårdsinsatser och palliativ vård. Med din kompetens inom ...
2023-03-31 2023-04-16
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Edvardslundsskolan
I rollen ingår ansvar för planering av fritidshemsverksamheten, tillsammans med dina kollegor på avdelningen. Under skoltid arbetar du i klass och samarbetar med klassläraren. Hur just ert samarbete kommer se ut får ni möjlighet att utforma tillsammans. Hos oss får du möjlighet att bidra till vårt utvecklingsarbete och stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Viktigt är också att arbeta relationsbyggande för att skapa en rolig, lärande och trygg fritidstid för eleverna. Tillsammans med engagerade kolle...
2023-03-31 2023-04-16
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Lagersbergsgårdens Vård och Omsorgsboende!
Vi arbetar för att få en hållbar arbetsmiljö och rimligt antal boende per Leg sjuksköterska för bästa möjliga Hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska hos oss har du huvudansvaret för våra patienter upp till sjuksköterskenivå och du samarbetar, handleder och delegerar kompetent och engagerad omvårdnadspersonal. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter, bedömningar, akuta insatser, kontakt med läkare och läkemedelshantering. Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande då våra pat...
2023-03-31 2023-04-30
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Erfaren Kommunikatör till Serviceförvaltningen
Vi arbetar i nära samarbete med förvaltningarna inom kommunen samt de kommunala bolagen. I rollen som kommunikatör arbetar du i team med kommunikationsstrateg och andra nyckelpersoner i förvaltningen. Du coachar och stöttar förvaltningarna i kommunikationsfrågor och du kommer att ha ett specifikt team du främst jobbar mot. Hos oss ligger fokus på att utforma kommunikationsinsatser på ett professionellt och värdeskapande sätt. Du får arbeta brett inom kommunikationsområdet med allt från att skriva textunderlag till att tänka ut planer och strate...
2023-03-31 2023-04-24
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker fler fysioterapeuter då vi växer!
Som fysioterapeut arbetar du i par med arbetsterapeuter hemma hos patienterna för att hitta en god helhetslösning och stärka individens självständighet i vardagen. Har du helhetssyn och ser människors potential, samt vill handleda undersköterskor i ett rehabiliterande arbetssätt, så har du kommit rätt. Du jobbar i team i ett geografiskt område och samverkar med övriga professioner i teamet.
2023-03-31 2023-04-23
Polismyndigheten, Polisregion Öst Förundersökningsledare till bedrägeribrott Eskilstuna
På bedrägeri arbetar vi främst med ärenden avseende förmögenhetsbrott, så som bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, penningtvättbrott, m.m. Även andra brottskategorier kan förekomma då ärenden samordnas. Merparten av bedrägeriärendena har polisiär förundersökningsledning, men det är inte ovanligt med åklagarledda ärenden. Som förundersökningsledare är du arbetsledare och en viktig länk mellan gruppchefen och utredarna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • Ge direktiv och arbetsleda utredarna i det dagliga arbetet • Koordiner...
2023-03-30 2023-04-13
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Tim- och sommarvikarier till Ung Fritid och mötesplatser
Arbetet sker i öppen fritidsgårdsverksamhet tillsammans med andra fritidsledare och ungdomsutvecklare på Ung fritid och mötesplatser. I rollen som fritidsledare arbetar du med fritidsgårdsverksamheten i åldersspannet åk 6 - 20 år. Uppdraget innebär att bemöta besökarna i deras fritid och utgå från deras idéer, tankar och önskemål samt arbeta med påverkan och delaktighet. Du arbetar schemalagd arbetstid; kvällar och helger. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att coacha ungdomar i arbetet med bland annat leda idrottsaktiviteter, olika gruppv...
2023-03-30 2023-04-16
Eskilstuna kommun, Grundskola Ärstaskolan söker två lärare till mellanstadiet
Nu söker vi två nya kollegor som vill undervisa på mellanstadiet. Den ena tjänsten är i en blivande årskurs 4 där du kommer undervisa i ämnena so/sv. Den andra tjänsten är i en blivande årskurs 6 där du kommer undervisa i ämnena ma/no/eng. I rollen ingår mentorskap och du kommer att undervisa i dina ämnen för två klasser i samma årskurs. Din närmaste kollega är läraren som undervisar de andra ämnena för samma klasser. I arbetet planerar och genomför du undervisningen utifrån aktuell läroplan och tar fram aktiviteter som är anpassade utifrån el...
2023-03-29 2023-04-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Slottsskolan söker lärare till mellanstadiet
Vi söker en lärare till vår blivande årskurs fyra och en lärare till blivande årskurs sex. Hos oss arbetar vi som klasslärare vilket innebär att du undervisar i alla teoretiska ämnen i din klass, och skapar goda relationer med eleverna. Som alla lärare hos oss bidrar du till utvecklingen av skolan och undervisningen utifrån verksamhetsmål och LGR22. Här får du variera undervisningen för att skapa dina lektioner och möta alla elevers olika behov. Du har mycket frihet i hur du planerar ditt arbete. Vi har drivande personal med en ständig vilja ...
2023-03-29 2023-04-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare till Slottsskolan
Tillsammans med en kollega, som också är speciallärare och arbetar mot lågstadiet, utgör du det specialpedagogiska stödet på skolan. I rollen ingår undervisning av elever, både enskilt och i klassrum. Du arbetar med våra elever på mellanstadiet och fokuset är stöd inom svenska och matematik. Andra delar som ingår i rollen är till exempel kartläggningar och kommunikation med vårdnadshavare. Självklart ingår du också i vårt elevhälsoteam som förutom speciallärare består av skolsköterska, kurator, handledare och skolledning. Som en del av elevhäls...
2023-03-29 2023-04-11
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Arenavärd
Vi erbjuder ett varierande arbete där du jobbar både inomhus och utomhus där den ena dagen inte är den andra lik. Man utgår från en arbetsgrupp och en arbetsplats. Det är varierat om man jobbar i grupp eller enskilt. Som arenavärd jobbar du i skift. Det finns alltid arenavärdar på plats från 7.00-23.00 alla dagar i veckan, så kväll- och helgarbete ingår i tjänsten. Arbetstiderna varierar beroende på årstid och arbetsuppgifter. Som arenavärd hos oss kommer du bland annat att: • Att vara värd på våra olika arenor med idrott och evenemang • Va...
2023-03-29 2023-04-12
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mesta skola söker en lärare som vill undervisa i förskoleklass
Just nu söker vi en ny kollega till Mesta skola som kommer att undervisa i förskoleklass. Som lärare ingår det att planera, genomföra och följa upp din undervisning i en av våra förskoleklasser med läroplanen LGR22 som utgångspunkt. I tjänsten ingår det mentorskap vilket innebär att du har ett övergripande ansvar för elevernas kunskapsutveckling. Du förväntas ha en nära dialog med elevernas vårdnadshavare och att genomföra utvecklingssamtal. I rollen som förskoleklasslärare ingår även arbete i fritidshemmet. Du kommer att tillhöra arbetslaget...
2023-03-28 2023-04-11
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Överförmyndargranskare, sommarvikariat
Rollen innebär att granska de handlingar som våra ställföreträdare lämnar in. Med ställföreträdare menar vi förmyndare, gode män och förvaltare, som har ett uppdrag att stötta personer med till exempel funktionsvariation eller sjukdom. Du säkerställer att huvudmannen (personen som är i behov av god man eller förvaltare) får sina rättigheter tillgodosedda och att deras ekonomi förvaltats på ett korrekt sätt. Du granskar inkomna handlingar i både pappersformat och digitalt format. För att kunna utföra granskningen tar du ibland en aktiv kontakt...
2023-03-28 2023-04-12
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Handledare/ Beteendevetare till Rinman 3
Som handledare arbetar du med att coacha, handleda och stötta elever i studierna. Tillsammans med arbetslaget arbetar du med motivation och stöd både i grupp och med individer. Arbetet kräver att du är professionell i din yrkesroll och det är viktigt att ha ett bra bemötande, vara lyhörd och bygga goda relationer för att passa för tjänsten. Du är mentor för eleverna på programmet. Det innebär bland annat att du kontinuerligt stämmer av och följer upp elevens studiesituation, i samtal och med hjälp av dokumentation. Det innebär också att ha ko...
2023-03-28 2023-04-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Skogstorpsskolan söker en lärare i trä- och metallslöjd
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurserna 3-9. I rollen som lärare planerar du dina lektioner självständigt utifrån läroplanen LGR22 och följer upp din undervisning och gör egna bedömningar. I tjänsten ingår det ett delat mentorskap vilket innebär att du kommer att ansvara för en klass i åk 7-9 tillsammans med en kollega där ni har nära dialog med både elever och vårdnadshavare. Du kommer även ingå i ett ämnesarbetslag tillsammans med tre andra slöjdlärare där ni utbyter kunskaper, idéer och erfarenheter med varandra. Som l...
2023-03-27 2023-04-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare/specialpedagog F-3 till Djurgårdsskolan
Vi söker dig som vill vara med tidigt i elevernas skolgång för att stötta dem i deras utveckling. Som speciallärare på lågstadiet undervisar du elever både i klassrummet och genom enskild undervisning, med fokus på svenska och matematik. I rollen ingår också att genomföra kartläggningar, utredningar och att upprätta åtgärdsprogram. Du leder arbetet inom elevhälsoteamet på lågstadiet där du också samarbetar med andra professioner. Du samverkar också med andra årskurser, till exempel vid överlämningar, och ingår i det skolövergripande elevhälsote...
2023-03-27 2023-04-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Specialpedagog 4-9 till Djurgårdsskolan
Vi söker dig som vill arbeta med att stötta våra elever som har ett utökat behov av särskilt stöd. Vi tror att du vill utveckla vårt goda arbete kring det särskilda stödet tillsammans med speciallärare och skolledning. Du deltar i elevhälsoteamet och kommer ha en kollega som också har specialpedagogiska uppgifter att samarbeta med. I den här rollen kommer du att ha ett särskilt ansvar för att säkerställa det särskilda stödet för elever som går i mindre undervisningsgrupper. Det innebär att du utformar stödet utifrån deras behov och följer upp...
2023-03-27 2023-04-10
Eskilstuna kommun, Grundskola Förskollärare till Slagstaskolan
I rollen som förskollärare kommer du att arbeta i förskoleklass och på vårt fritidshem Stjärnfallet för de yngsta eleverna på skolan. I ditt ansvarsområde ingår planering och genomförande av en pedagogisk verksamhet och aktiviteter i förskoleklass. På förmiddagen arbetar du i en förskoleklass tillsammans med en kollega och på eftermiddagarna arbetar du på Stjärnfallets fritidshem. Vi är ett positivt team som trivs tillsammans och ser värdet i ett tätt och nära samarbete inom arbetslaget. Hos oss är det viktigt att våra elever får utveckla sina...
2023-03-27 2023-04-12
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Löneadministratör till Löneservice
Du ansvarar för att registrera löneunderlag, göra kontroller och bevakningar och arbeta med kvalitetssäkring. Vi hanterar också olika löne- och anställningsavtal vilket gör att du får lära dig mycket inom avtal och arbetsrätt . Dina interna kontaktytor är kommunens chefer och medarbetare. De externa är Försäkringskassan, Skatteverket och andra myndigheter. Du kommer även att tillsammans med kollegor bemanna vår supporttelefon, dit chefer och övrig personal kan vända sig. Vid större förändringar som berör andra förvaltningar kan din kompetens äv...
2023-03-27 2023-04-11
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen HR-konsult till HR-enheten
Som HR-konsult jobbar du med att stötta cheferna i de olika förvaltningarna. Frågorna på ditt bord spänner brett över HR-området. Du ger råd i ärenden som rör, arbetsrätt, arbetsmiljö, löneöversyn, avtalsfrågor och kompetensförsörjning. Det kan också handla också om att stötta cheferna i ledarskapsutveckling för att bidra till ett aktivt medarbetarskap. Du sitter i utmanande möten, påminner om att man ska genomföra riskbedömningar och jobbar kanske också med något förvaltningsspecifikt projekt. Stödet du ger är verksamhetsnära, och professionel...
2023-03-26 2023-04-10
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till StoppCenter
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt arbetssätt och vårt mål är att möta varje medborgares behov på dennes nivå och utifrån dessa förutsättningar möjliggöra en utveckling till en självständighet och ett liv fritt från våld. Arbetet som socialsekreterare i teamet är delvis akutstyrt, varierande och flexibelt. Du kommer möta våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld. I arbetet ingår att göra skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, utredningar, fatta beslut om insatser och följa upp dessa insatser enbart i vuxenärenden. Vi har när...
2023-03-24 2023-04-04
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare till område stadsmiljö
I den här rollen är det viktigt att du tycker om att samarbeta och hjälpa till där det behövs. På sommaren breddas vår drift och samverkan med övriga avdelningar på stadsbyggnadsförvaltningen, det betyder att arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande. Hos oss behöver du vara flexibel och är inte rädd för att hugga i där det behövs då ingen dag är den andra lik. Det här är ett fysiskt arbete i ur och skur där vi rensar ogräs, utför mindre reparationer av till exempel trappor eller broar, utför klottersanering, slyröjning eller andra likande a...
2023-03-24 2023-04-09
Eskilstuna kommun, Grundskola Gökstensskolan söker lärare
Vi söker fyra nya kollegor till följande tjänster på högstadiet: • Två lärare i Matte och NO • En lärare i Teknik och NO • En lärare i Matte och teknik Som lärare hos oss kommer du att arbeta i arbetslag 7-9 tillsammans med andra pedagoger. Du planerar, genomför och följer upp verksamheten och sprider din kunskap till dina kollegor. Ditt ansvar är att följa elevens utveckling och lärande i dina ämnen, samt att kontinuerligt reflektera kring detta. På högstadiet arbetar lärarna och socialpedagogerna tillsammans för att främja elevernas kunsk...
2023-03-24 2023-04-10
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till hemtjänsten
Som specialistundersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter utifrån varje äldres enskilda behov. Du ger stöd och service till brukarna i deras dagliga livsföring för att skapa en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du har delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Du kommer även att utföra arbetsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din kompetens i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Handledning av studenter och elever kan förekomma, samt att ge stöd till öv...
2023-03-24 2023-04-16
1 2 >