Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Skjulsta resurscenter 3
Hos oss får du möjligheten att vara med och starta upp och utveckla en helt ny verksamhet där du verkligen kommer kunna göra skillnad! Vi erbjuder planerings- och reflektionstid, handledning, kollegialt lärande och du kommer delta i flera kompetenshöjande insatser/utbildningar. Den huvudsakliga arbetsuppgiften som speciallärare vid Skjulsta resurscenter 3 kommer att vara undervisning och pedagogisk omsorg. Även pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram kan innefattas. Ett stort fokus kommer även att ligga på det gemensamma ...
2022-01-21 2022-02-13
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kock till Tomaskyrkans förskola
I din roll som kock kommer du att tillaga vällagade måltider till pastoratets förskolor. Du ansvarar för menyplanering och i det arbetet tar du hänsyn till olika specialkoster och allergier. Det är även du som sköter beställning av mat och mottagning av varorna. I tjänsten ingår dagligt arbete med egenkontroll, hantering av disk och renhållning i köket.
2022-01-21 2022-02-16
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Bemanningsassistent till Måltidsservice
Som bemanningsassistent har du en viktig nyckelfunktion inom måltidsverksamheten med fokus på administration och service. Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete med stor variation. Ditt främsta uppdrag är att tillgodose behovet av tillfällig bemanning inom Måltidsservices olika kök. Du matchar de tillgängliga vikarierna med de behov som finns hos verksamheterna med hjälp av datasystemet TimeCare Pool. I uppdraget ingår kontakt med de vikarier som ingår i den fasta poolen och uppföljning av timvikarier. Du är delaktig vid introdu...
2022-01-21 2022-02-02
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Anhörigkonsulent till vård- och omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta med att stötta, vägleda och lyfta personer som behöver stöd i anhörigsituationer? Har du en högskoleutbildning och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg? Då kanske just du är den vi söker! Som anhörigkonsulent hos oss arbetar du med att ge stöd till personer som stödjer en närstående som drabbats av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Du håller i enskilda samtal och leder samtalsgrupper. I rollen ingår det även att arbeta förebyggande för ohälsa hos anhörig och att motivera till och leda friskvårdsaktiviteter. Du h...
2022-01-21 2022-02-06
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Placeringssamordnare till Konsultations- och placeringsenheten!
I rollen som placeringssamordnare arbetar du i huvudsak med att: • matcha rätt extern vård till rätt individ samt skriva matchningsunderlag • skriva avtal med vårdgivare och i vissa fall förhandla pris • samt följa upp externa vårdgivare, det vill säga kontrollera att externa vårdgivare som anlitas av nämnden bedriver verksamhet som är kvalitetssäkrad. Kontroll och kvalitetssäkring av vårdgivares verksamheter följer du upp utifrån respektive ramavtalsområde som vi har upphandlat. I arbetet ligger också att besöka de hem som anlitas av kommunen...
2022-01-21 2022-02-06
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Sommarjobba med parkarbete!
Vi söker dig som vill sommarjobba som parkarbetare med skötsel av grönytor och parker! Exempel på arbetsuppgifter är: • Vårda rabatter • Ta bort stamskott och rensa trädspeglar runt träd • Renhålla parker från skräp • Skötsel av lekplatser • Plantera och sköta blommor • Vård av markutrustning (till exempel måla/tvätta parkbänkar) • Vara handledare för våra feriepraktikanter Genom ditt arbete får vi våra parker sommarfina! Som sommarjobbare kan du arbeta centralt eller utanför centrum som i Torshälla eller Sundbyholm. Dina arbetsuppgifter ...
2022-01-21 2022-02-13
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi bedriver verksamheten utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner som säkerställer att patienterna får de hälso- och sjukvårdsinsatser de behöver. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att: • självständigt bedöma, planera, organisera och utföra medicinska behandlings- och hälso- och sjukvårdsuppdrag till våra patienter • Identifiera och utföra r...
2022-01-20 2022-02-20
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi utökar med fler arbetsterapeut till område särskilda boenden och korttidsboende!
Som arbetsterapeut på vård- och omsorgsboende och korttids arbetar du med att finna en god helhetslösning samt stärka brukarens självständighet i vardagen. Här ges du möjlighet att lära känna brukaren och följa denne över tid och arbeta med SMARTA mål. Hos oss kommer du ha ett nära samarbete med fysioterapeut, sjuksköterska, rehab assistent och vårdpersonal. Du kommer även ha förmånen att handleda arbetsterapeutstudenter.
2022-01-20 2022-02-06
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi utökar med fler fysioterapeuter till område särskilda boenden och korttidsboende!
Som fysioterapeut på vård- och omsorgsboende och korttids arbetar du med att finna en god helhetslösning samt stärka brukarens självständighet i vardagen. Här ges du möjlighet att lära känna brukaren och följa denne över tid och arbeta med SMARTA mål. Hos oss kommer du ha ett nä...
2022-01-20 2022-02-06
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Sommarjobb - kyrkogårdsarbetare
Huvudsakliga arbetsuppgifter är rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter. Andra arbetsuppgifter är bland annat gräsklippning med handgräsklippare. Du kommer att ingå i ett arbetslag med cirka 10 personer. Även andra arbetsuppgifter på kyrkogård och fastigheter kan förekomma.
2022-01-19 2022-02-27
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kyrkogårdsarbete - säsongsanställning
Skötsel och underhåll av någon av våra 6 kyrkogårdar, främst rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter, men även gräsklippning, grästrimning och plantering av vår- och sommarblommor samt lövräfsning/blåsning. Arbetet kan vara mycket fysiskt ansträngande. Du kommer att ingå i ett arbetslag med upp till ca 10 personer. Alla arbetsuppgifter inom begravningsverksamheten och fastigheter kan förekomma.
2022-01-19 2022-02-20
Kriminalvården, Frivården Eskilstuna Frivårdsinspektör till frivården Eskilstuna
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2022-01-17 2022-02-06
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Teamledare till systemgruppen på Geodata-enheten
I rollen som teamledare har du ett verksamhetsansvar över teamet och följande arbetsuppgifter ingår: - Övergripande och samordnande ansvar för systemgruppens frågor som rör GIS-plattform och förvaltning. - Leda och driva projekt i förvaltnings- och utvecklingsfrågor, även på kommunövergripande nivå. - Leda, prioritera och driva dagliga avstämningar och diskussioner med systemgruppen. - Leda kvartals- och månadsplanering. - Planera, förbereda och sammanställa enhetens årsplanering. - Tätt samarbete mellan övriga teamledare på enheten samt avde...
2022-01-17 2022-01-31
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till trygga unga
Som socialsekreterare hos oss kommer ditt fokus vara tidiga insatser för att skapa förändring och utveckling samt identifiering av barn och ungdomar som riskerar att utveckla eller redan har utvecklat riskbeteende och befinner sig i riskmiljöer. Du kommer att tillsammans med dina kollegor genomföra olika förebyggande och riktade aktiviteter, både på grupp- och individnivå. I ditt uppdrag ingår att stödja, motivera och vägleda barn, unga och vårdnadshavare mot förändring. Du håller i strukturerade aktiviteter som exempelvis olika temakvällar ell...
2022-01-14 2022-01-30
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetshandledare till Arbete och aktivitet, enhet 6
Ditt uppdrag som arbetshandledare är att möjliggöra brukarnas delaktighet i samhället och skapa en meningsfull vardag för dem. Du arbetar med ett stort fokus på att se individens behov och att upptäcka brukares intressen för att sedan finna stimulerande arbetsuppgifter. Du bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i individuella genomförandeplaner och PFA (pedagogiskt anpassat förhållnings- och arbetssätt). I arbetet stöttar du brukare dagligen med bland annat personlig omvårdnad, måltidssituationer, medicinhantering och kommunika...
2022-01-14 2022-01-30
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Lundbyskolan
Som speciallärare hos oss arbetar du direkt med elever, både individuellt och i grupp. Genom att arbeta nära lärare och övriga pedagoger gör du undervisningen tillgänglig för elever med olika typer av stöd. Merparten av stödet behövs i svenska A och matematik, men det kan även behövas stöttning i andra ämnen. I rollen läggs en stor vikt på att undervisa, utreda och utveckla elevernas språkutveckling där lästräning är en viktig del. I dina arbetsuppgifter ingår det att göra pedagogiska kartläggningar, fatta beslut och utforma åtgärdsprogram i s...
2022-01-14 2022-01-30
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare till Gatuavdelningen
Vanligt förekommande anläggningsarbeten är: -Byggnation av gator, gång och cykelvägar. -Enklare mätningar. -Vatten och avloppsarbeten. -Halkbekämpning och snöröjning under vinterhalvåret, där du även har beredskap. Som anställd hos oss har du generös tillgång till arbetskläder, nya maskiner, verktyg och arbetsfordon. Vi utgår ifrån Tång Lindströms väg 6 där vi har våra lokaler som är nybyggda med både gym och bra omklädningsrum. Enligt senaste medarbetarundersökningen trivs våra medarbetare på jobbet. Vi har stora möjligheter till utveckling...
2022-01-13 2022-01-30
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till personlig assistans
I enhetschefens arbetsuppgifter ingår att ansvara för verksamhetsplanering samt att leda arbetet enligt kommunens mål och riktlinjer. Som chef har du goda möjligheter att utveckla verksamheten och kan genom ditt engagemang och dina kunskaper bidra till en ännu bättre arbetsplats. Enhetschefen ska också se till att stöd och service för varje enskild planeras, dokumenteras och följs upp. Genom noggrann planering och styrning når vi snabbare goda resultat. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för att gällande lagar och avtal följs samt personalf...
2022-01-13 2022-01-30
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Kommunikationsutvecklare till Kommunledningskontoret
Som kommunikationsutvecklare ansvarar du för och leder arbetet med att genomföra våra chefs- och ledningsdagar samt den centrala introduktionen för nya medarbetare. Det ska ske med hög kvalitet, tydliga tidplaner och budget samt även utvärdering och analys av genomförande och del...
2022-01-13 2022-01-30
Eskilstuna kommun Teamledare till Trafikavdelningen
Som teamledare kommer du bland annat att: -Leda och fördela det dagliga arbetet i handläggargruppen där du ansvarar för bemanning och semesterplanering. -Vara rådgivande och stödjande till handläggarna och chef i det dagliga arbetet. -Prioritera arbetet, ansvara för avstämningar/möten internt, ansvara för avtalsuppföljning för gällande trafikavtal, vara kontaktperson vid upphandlingar, vara kontaktperson för externa samarbetspartners som till exempel Sörmlandstrafiken. -Handlägga vid behov. -Ansvara för statistikuppföljning. -Uppdatera dokumen...
2022-01-12 2022-01-26
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kriminalvårdare till anstalten Hällby, visstidsanställning
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2022-01-12 2022-02-02
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer till äldreomsorgen.
Vill du arbeta med att planera och genomföra ett främjande och habiliterande arbetssätt? Då har vi ett jobb för dig! Målet med tjänsten som enhetschef är att fortsätta arbeta med stabilitet och lugn i gruppen samt jobba strategiskt och långsiktigt. Få till strukturen med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och med ledningen. Vi söker dig som har en god förmåga att samverka och bygga goda relationer. Uppdraget hos oss är att ge stöd som bidrar till en hög kval...
2022-01-11 2022-01-25
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Administrativ socialsekreterare till socialförvaltningen
Som administrativ socialsekreterare kommer du att ha följande arbetsuppgifter: Mottagning • I rollen ingår att vara första kontakten gentemot socialjouren, med inkommande ärenden och fördela vidare till berörd verksamhet. • I samverkan med mottagningsteamet ingår du i bemanning av telefonslingor för rådgivning. • Självständigt kunna hantera ansökningar, anmälningar och förfrågningar. I detta arbete ingår det att registrera, komplettera uppgifterna så oron blir tydligare, göra skyddsbedömning och bedöma tolkbehovet. Utredning • Genomföra utre...
2022-01-10 2022-01-24
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till Spångagården
Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare med demenssjukdom på Spångagården. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens till förbättringar och i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Detta är en ny och självständig roll där du ges goda möjligheter till att vara med och utforma tjänsten. Som specialistundersköterska kommer du även ingå i Spångagårdens kvalitetsgrupp som systematiskt arbetar med exempelvis avvikelser, rutiner, arbets...
2022-01-10 2022-01-24
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog och svenska/sva-lärare till Stålforsskolan
Som lärare hos oss arbetar du i ett tvålärarskap, vilket innebär att du tillsammans med din lärarkollega planerar, genomför, utvärderar och bedömer undervisningen enligt LGR11 och övriga styrdokument. Från och med detta läsår har vi infört heltidsmentorer på skolan. Det är en satsning på lärares arbetsmiljö, och det innebär att du som lärare får avlastning i det sociala arbetet som rör eleverna. Heltidsmentorerna håller bland annat i den mesta kontakten med vårdnadshavare och gör pedagogiska utredningar. Du kommer dock att vara klassföreståndar...
2022-01-10 2022-01-23
1 2 >