Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i Ma i kombination med annat ämne till S:t Eskils gymnasium!
I tjänsten ingår: - planera, genomföra och följa upp undervisningen - mentorskap - utvecklingsarbete på skolan Du undervisar på gymnasienivå i Ma i kombination med annat ämne på Naturvetenskapliga programmet, eventuellt IB och ekonomiprogrammet. Undervisningen sker på Eng. Du tillhör ett arbetslag med regelbundna träffar och kunskapsutbyten. Du bidrar i det dagliga arbetet på skolan och arbetar aktivt med att stödja och motivera ungdomarna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2021-06-21 2021-07-12
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker fysioterapeuter till område särskilda boenden och korttidsboende!
Som fysioterapeut på vård- och omsorgsboende och korttids arbetar du med att finna en god helhetslösning samt stärka brukarens självständighet i vardagen. Här ges du möjlighet att lära känna brukaren och följa denne över tid och arbeta med SMARTA mål. Hos oss kommer du ha ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska och vårdpersonal. Du kommer även ha förmånen att handleda fysioterapeutstudenter.
2021-06-18 2021-07-18
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Driftchef till begravningsverksamheten
Chefsuppdraget innefattar verksamhets-, budget- och personalansvar över 5 arbetsledare och Tekniska laget som består av 6 personer i dagsläget. Dina närmaste medarbetare är chefen för begravningsverksamheten, driftchef för admin/krem/gravgrävare och en trädgårdsingenjör. Du ansvarar för frågor som rör kyrkogårdarnas drift, planering och samordning. Tillsammans med övriga ledningsgruppen deltar du i verksamhetsutvecklingen av begravningsverksamheten.
2021-06-18 2021-08-01
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hällby skola söker lärare till årskurs 5
Vi söker just nu en lärare i engelska och bild till våra elever i årskurs 5. Har du också behörighet och har ett intresse för NO är det positivt! I rollen ansvarar du för planering, undervisning, uppföljning och utvärdering av dina elevers framsteg enligt LGR11. Som lärare hos oss varierar du din undervisning för att väcka engagemang och möta alla elevers olika behov och inlärningsstilar. Du tillhör ett arbetslag som arbetar aktivt med att utveckla och hjälpa elever i deras kunskapsutveckling och lärande. Du har även ett samarbete med andra ...
2021-06-17 2021-06-25
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Eskilstunas grundskolor
Inom grundskolan kan du arbeta med olika åldrar och ämnen. I din ansökan kommer du att få ange vilken/vilka tjänster du är intresserad av. Lärare i förskoleklass: Dessa tjänster kan se lite olika ut på olika skolor. De flesta skolor kombinerar tjänsten i förskoleklassen med att även arbeta på fritids. Lärare i fritidshem Som lärare i fritidshem är du resurs i en klass (F-6) under skoltid och arbetar sedan på fritids under fritidstiderna. Lärare i årskurs 1-3: I de tidigare åren arbetar du som klasslärare och har undervisning i alla ämnen för...
2021-06-16 2021-07-31
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Skogstorpsskolan
Att utveckla elevhälsans arbete till att vara mer främjande och förebyggande genom att ha ett F-9 perspektiv på hela skolans elevhälsa är ett långsiktigt och pågående arbete på Skogstorpsskolan. Arbetet som speciallärare hos oss innebär att du är med och driver och utvecklar elevhälsan samt bidrar med det specialpedagogiska perspektivet. Som speciallärare kommer du arbeta med att ge specialpedagogiskt stöd till elever i alla ämnen i årskurs F-6, främst i språk, läs- och skrivinlärning men även i andra ämnen. Du finns som stöd i klassrummet, a...
2021-06-16 2021-06-27
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Klarinettlärare till Eskilstuna kulturskola
Ditt arbete hos oss kommer bland annat innebära att: • Lära ut klarinett till barn från sex år upp till och med gymnasiet. • Leda grupper, ensembler samt ha föräldrakontakt. • Du har vissa administrativa uppgifter som kulturskolans verksamhetssystem StudyAlong och kommunens personalsystem PS-självservice. Du kommer även att göra schemaläggning och dokumentation av elever och deras lektioner. • I tjänsten kan du få möjlighet att spela med i Eskilstuna symfoniorkester. Klarinett- och ensemble-verksamhet utgör cirka 50% av tjänsten. Om du önska...
2021-06-15 2021-06-29
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Tvärflöjtslärare till Eskilstuna kulturskola
Ditt arbete hos oss kommer bland annat innebära att: • Lära ut tvärflöjt till barn från sex år upp till och med gymnasiet. • Leda grupper, ensembler samt ha föräldrakontakt. • Du har vissa administrativa uppgifter som kulturskolans verksamhetssystem StudyAlong och kommunens personalsystem PS-självservice. Du kommer även att göra schemaläggning och dokumentation av elever och deras lektioner. • I tjänsten kan du få möjlighet att spela med i Eskilstuna symfoniorkester. Tvärflöjt- och ensemble-verksamhet utgör cirka 50% av tjänsten. Om du önska...
2021-06-15 2021-06-29
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen IT konsult till Eskilstuna Kommun
I ditt dagliga arbete ingår att hantera och lösa incidenter och att ta fram förebyggande åtgärder i olika former. Du svarar för behov som uppstår inom Eskilstuna kommuns olika verksamheter men framförallt support och utveckling av nätverkslösningar inom kommunen, hantera inkommande ärenden, djupare felsökning, brandväggskonfiguration, hantering av switchar och accesspunkter, samt att delta i projekt och uppdrag kring nätverk och kommunikation. Du kommer att: • Arbeta med utveckling, installationer och daglig drift vilket innebär delaktighet...
2021-06-14 2021-06-27
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Årbyskolan söker två lärare till mellanstadiet
Vi söker just nu lärare till följande tjänster: • Lärare i svenska och engelska till årskurs 4. • Lärare i NO och matematik till årskurs 6. Vi ser det positivt om du även har ämnet svenska. För båda tjänster är uppdraget att planera och undervisa i ditt ämne utifrån läroplanen i årskurs 4-6. På vår skola har du alltid ämneskollegor oavsett vilket ämne du jobbar med, som nyanställd får du en mentor som är en ämneskollega.
2021-06-14 2021-07-07
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i slöjd och musik till Kjula skola
Vi söker en ny kollega som kommer att undervisa i trä- och metallslöjd (50 %) och musik (40-50 %). Eventuellt ingår några timmar i vår fritidsverksamhet i tjänsten. Du ansvarar för planering, undervisning, dokumentation och bedömning. Det dokumenterande arbetet sker i skolportalen Vklass. På skolan har vi ett nära samarbete med varandra och vi har pedagogiska möten varje vecka där vi arbetar med skolutveckling. Vi är noggranna med att mötena är av kvalitet. Arbetsgruppen är stabil, välkomnande och vi är noga med att ge stöd till varandra. Du ...
2021-06-11 2021-06-23
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
I rollen som socialsekreterare arbetar du med att utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Du får mycket brukarkontakter och i den dialogen stödjer och motiverar du individen att nå uppsatta mål. Tillsammans upprättar ni handlingsplaner för att gemensamt hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. I arbetet ingår det att fatta beslut om rätten till bistånd men även att göra uppföljningar kring planeringar samt systematiskt föra journalanteckningar i dina ärenden. Du kommer även att besvara oli...
2021-06-11 2021-07-04
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker arbetsterapeut till område särskilda boenden och korttidsboende!
Som arbetsterapeut på vård- och omsorgsboende och korttids arbetar du med att finna en god helhetslösning samt stärka brukarens självständighet i vardagen. Här ges du möjlighet att lära känna brukaren och följa denne över tid och arbeta med SMARTA mål. Hos oss kommer du ha ett nära samarbete med fysioterapeut, sjuksköterska och vårdpersonal. Du kommer även ha förmånen att handleda arbetsterapeutstudenter.
2021-06-10 2021-07-18
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Edvardslundsskolan söker speciallärare med möjlighet till försteläraruppdrag
Vi söker nu en speciallärare/specialpedagog som är riktad mot årskurserna F-3. Du arbetar med undervisning av elever som är i behov av särskilt stöd. Du samarbetar med lärare och finns antingen med i klassrummet eller bedriver enskild undervisning med en eller flera elever. Som specialpedagog/speciallärare kommer du göra pedagogiska kartläggningar, skriver åtgärdsprogram, följa upp och utvärderar dem. Du har ett nära samarbete med övriga inom elevhälsan. Det förekommer även att du har ett samarbete med socialtjänst och andra externa aktörer. ...
2021-06-09 2021-06-23
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till Biståndskontoret
Verksamheten är i en förändringsprocess som snurrar snabbare än någonsin. Vi söker dig som strategiskt kan leda verksamheten in i en ny tid med förändrade arbetssätt samtidigt som du har fokus på en god arbetsmiljö och en ekonomi i balans. Arbetsuppgifter som ingår i rollen är: • Ansvar för att initiera, driva och skapa resultat inom förvaltningens utvecklingsarbete. • Ansvar i att stödja och leda verksamheten i att få driv och kraft i utvecklingen mot förändrade arbetssätt och digitalisering som en integrerad del. • Att bistå verksamhetschef ...
2021-06-08 2021-06-27