Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i matematik till S:t Eskils gymnasium
I tjänsten ingår: - planera, genomföra och följa upp undervisningen - mentorskap - utvecklingsarbete på skolan Du undervisar på gymnasienivå i matematik på ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet och IB. Undervisningen sker på engelska. Du tillhör ett arbetslag med regelbundna träffar och kunskapsutbyten. Du bidrar i det dagliga arbetet på skolan och arbetar aktivt med att stödja och motivera ungdomarna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2022-11-30 2022-12-26
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till Skogsgläntan
Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare på Skogsgläntan. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens till förbättringar och i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Här ges du goda möjligheter till att vara med och utforma tjänsten. Du för dokumentation, planerar, genomför och utvärderar omvårdnadsarbetet. Utifrån din fördjupade kunskap kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika kom...
2022-11-28 2022-12-08
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kommunikatör till Serviceförvaltningen
Som kommunikatör med inriktning på näringsliv och attraktiv arbetsgivare arbetar du inom funktionsområdet Kommunikation och marknad. Dina arbetsuppgifter är i första hand kommunikationsplanering, genomförande, uppföljning och stöd till förvaltningar och avdelningar, samt operativt arbete i våra kanaler. Näringsliv och attraktiv arbetsgivare är två prioriterade frågor inom organisationen. Som kommunikatör inom attraktiv arbetsgivare jobbar du framför allt i nära samarbete med rekryteringsenheten. Uppdraget är långsiktigt och strategiskt, och kan...
2022-11-28 2022-12-19
Eskilstuna kommun, Grundskola Grundskollärare Björktorpsskolan årskurs 4-6
I vårt arbetslag 4-6 arbetar vi med ämneslärarsystem vilket innebär att du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av dina ämnen som i detta fall är svenska och SO. I tjänsten ingår mentorskap för en klass som du delar med en kollega. Vi i arbetslaget samplanerar och utmanar varandra i vardagen. Vi jobbar just nu med mål och planering utifrån LGR22.
2022-11-25 2022-12-08
Kriminalvården, Frivård Mälardalen Chef (kriminalvårdsinspektör) - Frivården Mälardalen
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter mod, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 15-20 medarbetare som ...
2022-11-25 2022-12-31
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Arbetsledare till Anläggningsenheten
Som arbetsledare på anläggningsenheten kommer du ansvara för genomförandet av markanläggningsprojekt. Du ansvarar för beställningar av material och externa resurser. Med stöd av enhetschefen planerar du jobben utifrån egna personalresurser samt ansvarar för att ekonomi- och tidsramar följs. Du utgår från din arbetsplats (Navaren) som är placerad på Tång Lindströmsväg 6 i Eskilstuna.
2022-11-25 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor/specialistundersköterskor
Som undersköterska hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem utifrån biståndsbeslut. Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens. Utifrån din fördjupade kunskap kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika komplexa omvårdnadssituationer. Du kommer även att vara delak...
2022-11-24 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i Tk/Ma/No till Faktoriet (framtida Munktellskolan)
Vi söker en ny kollega som ska undervisa i något/några av följande ämnen, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Som lärare planerar och genomför du din undervisning. I tjänsten ingår delat mentorskap i årskurs 8 tillsammans med en kollega. Utöver arbetslaget med övriga lärare om cirka 30 kollegor kommer du att tillhöra ett ämnesarbetslag där vi värdesätter ett gott och nära samarbete. Vi är måna om varandra och har ett öppet klimat.
2022-11-24 2022-12-08
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Erfaren planarkitekt
Som planarkitekt ansvarar du för både enklare och mer komplexa detaljplaner. Uppdragen varierar i allt från stadsomvandlings- och förtätningsprojekt i känsliga lägen till projekt för utveckling av samhällsviktiga verksamheter. Fler arbetsuppgifter som ingår i rollen är att: • Arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden samt medverka i stadsbyggnadsanalyser, planbesked och översiktlig planering • Agera projektledare och ha ett stort mandat att driva dina planprojekt framåt med stöd av kollegor och i samverkan...
2022-11-24 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Bemanningsenheten - Volymrekrytering Timvikarier till bemanningsenheten inom vård och omsorg
Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. På vår sida www.eskilstuna.se/sommarjobb kan du läsa mer. Personlig assistans Här stödjer du vuxna brukare i deras egna hem eller någon annanstans där brukaren befinner sig och oftast arbetar du ensam. Dessa brukare har varierande funktionsnedsättning som gör att deras behov av stöd varierar. Många har ett högt omvårdnadsbehov. LSS Vuxna Vårt huvuduppdrag är att stötta vuxna p...
2022-11-23 2022-12-07
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Bildlärare till Gökstensskolan
Här får du möjlighet att fokusera på ett ämne, då tjänsten innebär att du arbetar heltid som bildlärare. Du kommer att undervisa i årskurserna 6-9. Vi har två bildsalar på skolan, det gör att du som lärare till exempel kan dela upp gruppen. På högstadiet arbetar vi med socialpedagoger som stöttar eleverna i deras sociala utveckling. Det innebär att du har möjlighet att fokusera på undervisning i dina ämnen. Alla lärare hos oss har dock en klasstillhörighet. Här ingår du i ett kompetent och engagerat team där vi värdesätter gott omdöme, hög a...
2022-11-23 2022-12-07
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Vi söker en komminister till S:t Johannes församling
Som komminister i S:t Johannes församling kommer du arbeta med en prästs sedvanliga arbetsuppgifter, så som gudstjänster, kyrkliga handlingar, samtal och möten med människor i alla åldrar. Du kommer även samarbeta och ha kontakt med människor på äldreboenden, skolor och ideella. Att vara delaktig i konfirmandarbete och bibelstudiegrupper ingår också i arbetet. I tjänsten ingår såväl dag som kväll- och helgtjänstgöring.
2022-11-23 2023-01-17
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen IT-controller
Du kommer att arbeta med analys, presentation och uppföljning för hela IT-organisationen avseende tjänster, finansiering och kvalitet. Du bereder beslutsunderlag för till exempel finansiering av olika utvecklingsarbeten, både i linjearbete och i olika förbättringsprojekt. Du initierar utvecklingsbehov och kommer med förbättringsförslag i samband med till exempel upphandlingar och inköp. Exempel på arbetsuppgifter: • Kvalitetssäkring, uppföljning och budgetering av digitala tjänster. • Bistå chefer och ledning med rapportering, analyser och u...
2022-11-22 2022-12-06
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen CNC-lärare till Rinmangymnasiet
I den här tjänsten kommer du att undervisa på industritekniska programmet samt teknikprogrammet med inriktning mot produktion. Vi är i ett spännande läge med ökat intresse för programmen och ett etablerat samarbete med näringslivet. Vi söker dig som vill fortsätta att utveckla utbildningen tillsammans med oss! Det kan ingå undervisning i alla årskurser och vi jobbar både mot styrda maskiner och konventionella maskiner. Eleverna får både teoretisk och praktisk undervisning och APL (praktik). Du planerar din undervisning enligt läroplanen, och s...
2022-11-22 2022-12-06
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till ordinärt boende!
Målet med tjänsten som enhetschef är att fortsätta jobba strategiskt och långsiktigt. Få till strukturen med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och med ledningen. Vi söker dig som har en god förmåga att samverka och bygga goda relationer. Uppdraget hos oss är att ge stöd som bidrar till en hög kvalitet i förvaltningens verksamheter och processer. Vår målbild är en resultat- och kvalitetsstyrning i framkant. Vi ger stöd för att planera, driva, analysera och utv...
2022-11-22 2022-12-07
Eskilstuna kommun Socialsekreterare med barnets bästa i fokus
Som socialsekreterare med ett barnföljaransvar är det du som följer upp barn och unga som till exempel är placerade i familjehem. Ditt jobb börjar när en utredare har beslutat om en insats. Du pratar med barnet, föräldrar och andra runt om barnet, för att säkerställa rätt stöd. Du arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som är socialtjänsten, familjehemmet och familjen, där du ser till att alla hjälps åt. I den här rollen får du möjlighet att verkligen följa barnet över tid och ni får lära känna varandra. Det ger förutsättningar för att du...
2022-11-22 2022-12-06
Eskilstuna kommun Socialsekreterare som vill förebygga kriminalitet
Med ditt engagemang och spetskompetens vill vi att du är med och vägleder våra ungdomar och deras familjer. Vi behöver tidigt agera för att skydda och stötta de ungdomar som befinner sig i kriminella sammanhang och upptäcka barn och ungdomar som är i riskzonen. Du gör utredningar utifrån behov, fattar beslut om insatser och följer upp insatserna, ibland även där ungdomen är placerad. Du samarbetar med bland annat polis, vård och skola för att vi tillsammans måste hjälpas åt. Du har ett nära samarbete med kollegor från andra enheter inom social...
2022-11-22 2022-12-06
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare/beteendevetare
På Ekebyvägen arbetar personalen i kontaktpersonalteam kring varje brukare i samarbete med gruppledare, sjuksköterska och andra yrkeskategorier. Brukarna stannar på boendet tills de är utredda eller rehabiliterade, därefter går de vidare och nya brukare kommer in. Du behöver därför stimuleras av den variationen i brukarkontakten. Utifrån de individuella genomförandeplanerna arbetar du och brukaren tillsammans för att testa nytt och hitta nya lösningar. Du stöttar och motiverar brukaren i att träna på vardagssysslor. I arbetet ingår det också a...
2022-11-22 2022-12-05
Kriminalvården, Anstalten Hällby Servicetekniker Fastighet till anstalten Hällby
Som servicetekniker utgör du tillsammans med dina kollegor en viktig stödfunktion för övriga anstalten. Du kommer att få arbeta med varierande arbetsuppgifter, både administration, säkerhets- och fastighetsteknik vilket innefattar fysiskt arbete. Tjänsten innefattar att arbeta tillsammans med befintlig servicetekniker fastighet. Det kan handla om underhåll, felsökning, samt övrig fastighetsdrift i samverkan med fastighetsägarens drifttekniker.
2022-11-21 2022-12-12
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till familjemottagningen
Som socialsekreterare hos oss på familjemottagningen är dina arbetsuppgifter bland annat att göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar på inkomna anmälningar rörande barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna och att påbörja utredning vid behov utifrån SoL och LVU/LVM. Vid ansökan träffar du den sökande och undersöker de första förutsättningarna. Du bemannar telefon och chatt för social rådgivning. I rollen hanterar du akuta sociala situationer, såväl som planerade besök med familjer/individer och deras olika nätverk. Vi värnar om det goda möt...
2022-11-21 2022-12-04
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Kommunstrateg ekonomi till kommunledningskontoret
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll där du får ta stort eget ansvar. Du har tillsammans med andra ekonomistrateger ett ansvar att leda, utveckla och samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen i kommunkoncernen samt att delta aktivt i utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet. Du får ett eget ansvar inom inköps- och upphandlingsområdet och fungerar som avdelningens representant i samarbetet med vår upphandlingsenhet som finns placerad på serviceförvaltningen. I den rollen bidrar du till att utveckla kommunkoncernens inköpsstyrning och...
2022-11-21 2022-12-11
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kriminalvårdare till anstalten Hällby
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2022-11-21 2022-12-12
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Ny enhetschef till LSS boenden
I din roll som enhetschef ansvarar du för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling utifrån kommunens framtagna policy och riktlinjer. Du arbetar utifrån LSS-lagstiftningen och ansvarar för att säkerställa att individen får rätt stöd för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Du ska kunna initiera och driva utveckling och förändring på kort och lång sikt och ha förmåga att planera och organisera verksamheten utifrån kommunens värdegrund, vision och mål. Arbetssättet du kommer att driva vidare är PFA (pedagogiskt förhålln...
2022-11-21 2022-12-04
Eskilstuna kommun Vikarierande samordnare till Räddningstjänsten
Som samordnare kommer du att arbeta med att bistå chefer vid upprättandet av personalrapporter, hantera arbetstids- och schemafrågor, beräkna löner samt övriga ersättningar för deltidsbrandmän och arvodesanställda. Du kommer att arbeta brett med registrering och dokumenthantering och vara tillgänglig för att svara på frågor från allmänheten som berör räddningstjänsten. Du kommer även att vara: • vårt systemstöd (PS, Daedalos, Tidomat). • ansvarig beställare av exempelvis tekniska hjälpmedel. • förvaltningens representant i olika kommungemens...
2022-11-21 2022-12-04
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Faktoriet
Rollen som skolsköterska innebär att du ansvarar för de medicinska insatserna på skolan. Arbetet innebär bland annat hälsobesök med hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Du kommer också att samverka med andra professioner på skolan. Tillsammans har ni gemensamma insatser och samarbetar kring eleverna, där du bidrar med din kompetens som skolsköterska. Du har en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet. Som nyanställd hos oss får du en introduktion. Du erbjuds även grupphandledning en gång i månaden. Du kommer ingå i en c...
2022-11-18 2022-12-04
1 2 >