Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i årkurs 6 till Djurgårdsskolan
Vi söker en ny kollega till oss på Djurgårdsskolan då en av våra medarbetare går på föräldraledighet. Vi söker dig som vill arbeta som lärare i årskurs 6. Du kommer att undervisa i ämnena SO, MA och svenska i en inarbetad klass. Lärarna för de tre sexorna samarbetar och undervisar i varandras klasser. Våra arbetslag består av en fantastisk blandning av erfarna och nyexaminerade lärare. Vi vill att du värdesätter att man ställer upp för varandra, ser nyttan av att samplanera och dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Vi vill också att du ...
2021-09-28 2021-10-12
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Rinmangymnasiet med ämneskombinationerna SvA/Sv och Ma och annat ämne.
Vi söker nu fyra lärare på tillsvidaretjänster till ämnena: • Lärare i Svenska som andraspråk på språkintroduktion där arbetet utgår från grundskolans läroplan i ämnet SvA. • Lärare svenska som andra språk/ Svenska. • Två lärare i matematik i kombination med annat ämne Du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån läroplanen. Du är mentor och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och arbetar med utgångspunkt från aktuella styrdokument, beslutande handlingsplaner och beslutande dokumentationsrutiner.
2021-09-28 2021-10-11
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare på 50% till Fristadsskolan
Som musiklärare hos oss kommer du att undervisa våra elever i musik från årskurs 6 upp till årskurs 9. Vi arbetar i halvklass . Planering och bedömning sker tillsammans med ämneskollega. Vi jobbar med en tydlig röd tråd i undervisningen och utnyttjar varandras styrkor för att skapa en så bra undervisning som möjligt för våra elever. Vi är inte främmande för att prova nya metoder eller idéer. Tillsammans med övrig personal utvecklar du arbetsplatsen genom dina idéer och förbättringsförslag. Vi vill att du värdesätter att man ställer upp för va...
2021-09-28 2021-10-17
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Vi söker en utvecklingsinriktad barnbibliotekarie till vår Lässatsning
De tidiga åren i ett barns utveckling är oerhört betydelsefulla! Genom Lässatsningen vill vi att du är med och bidrar till att barnen möts av glädje och inspiration till språket och läsning. Tjänsten som bibliotekskonsulent inom Eskilstuna biblioteks Lässatsning innebär att utifrån vision och uppdrag möta en av bibliotekets viktigaste målgrupper. Som bibliotekskonsulent kommer du arbeta riktat för barn 0-12 år både inom förskolan, skolan och på barnens fritid. Du arbetar för att nå viktiga vuxna i barns närhet, så som pedagoger, vårdnadshavar...
2021-09-28 2021-10-12
Kriminalvården, Frivården Eskilstuna Frivårdsinspektör till frivården Eskilstuna
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-09-27 2021-10-17
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikarierande psykolog till ungdomsmottagningen
Som psykolog på ungdomsmottagningen arbetar du tillsammans med kuratorer, barnmorskor och en annan psykolog. Dina arbetsuppgifter består till största del av terapeutiska samtal på plats hos oss men kan även ske digitalt. En del i rollen kan vara att göra bedömningsarbete med diagnostik och remittering. Du arbetar även med utåtriktat arbete som till exempel information eller temadagar på olika skolor och andra verksamheter. Vi deltar också i Pridefestivalen. Arbetet sker till stor del självständigt, men samarbetet i gruppen är viktigt för att vi...
2021-09-27 2021-10-17
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Faktoriet och Jobbcirkus
I denna roll som studie- och yrkesvägledare (SYV) kommer du ha en delad tjänst. Du kommer att tillhöra Faktoriet som är en skola som växer! Här kommer du till ett sammansvetsat, positivt och roligt gäng! Du kommer vara själv i din profession, men ingå i nätverket som finns för Eskilstuna kommuns alla studie- och yrkesvägledare för kompetensutveckling och samverkan. Här får du arbeta självständigt, driva och utveckla tillsammans med ledningen. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete som SYV är: • Genomföra klassinformationer, gruppak...
2021-09-27 2021-10-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare till biståndskontoret!
Vi arbetar med att utreda, bedöma och besluta i ärenden enligt SoL och LSS. Du bedömer behov, fattar beslut, dokumenterar i systemet VIVA och lämnar beställning till verkställighet. Du kommer att samverka internt med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och omvårdnadspersonal men också med myndigheter och andra externa samverkanspartners så som ex regionen och andra förvaltningar. I det dagliga arbetet får du hjälp och stöd från någon av våra teamledare. Tillsammans ansvarar vi för att verksamheten fungerar, och hjälper varandra där det behövs. Som...
2021-09-27 2021-10-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker arbetsterapeut till område särskilda boenden och korttidsboende!
Som arbetsterapeut på vård- och omsorgsboende och korttids arbetar du med att finna en god helhetslösning samt stärka brukarens självständighet i vardagen. Här ges du möjlighet att lära känna brukaren och följa denne över tid och arbeta med SMARTA mål. Hos oss kommer du ha ett nära samarbete med fysioterapeut, sjuksköterska och vårdpersonal. Du kommer även ha förmånen att handleda arbetsterapeutstudenter.
2021-09-24 2021-10-17
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Chefsjurist med chefsansvar för juristenheten
Nu söker vi en ny chefsjurist som, tillsammans med sina medarbetare, ska fortsätta att utveckla och effektivisera enheten i enlighet med kommunens övergripande mål. Ledorden som enheten arbetat med är proaktivitet och rättssäkerhet. I rollen som chefsjurist kommer du att leda och ansvara för enhetens styrning och strategiska inriktning. Du har också det övergripande ansvaret för enheten samt personal-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor. Enheten består av sex jurister som stöd inom sina respektive rättsområden till samtliga förvaltningar. Du rapp...
2021-09-24 2021-10-10
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till LSS-verksamhet
Då en av våra kollegor går vidare till ett annat viktigt uppdrag inom organisationen söker vi en stödpedagog som är engagerad, driven och vill ingå i vårt inspirerande team. Som stödpedagog deltar du i det dagliga arbetet och stöttar dina kollegor med ett vägledande och pedagogiskt förhållningssätt. Du kommer att samverka med olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån individens behov. I ditt uppdrag ingår även upprättande av genomförandeplaner, uppföljningar, samt att kvalitetssäkra dokumentationen. För tjänsten på Riktargatan har du ä...
2021-09-24 2021-10-10
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator till Lundbyskolan
Vad gör elevhälsan och vad är aktuellt på Lundbyskolan? Som skolkurator hos oss på Lundbyskolan är du en del av elevhälsoteamet som även består av skolsköterska, speciallärare och skolledning. Vi träffas en gång i veckan på elevhälsomöte där vi bland annat tar upp elevärenden och följer upp frånvaro. Dessutom satsar vi på att en gång i månaden ha elevhälsomöte med fokus på praktiska tillvägagångssätt gällande det främjande och förebyggande arbetet. Vi har ett professionellt och väl fungerande elevhälsoteam där vi värnar om ett vi-tänk. Du ingå...
2021-09-24 2021-10-10
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbetsledare AMA inriktning lokalvård
Som arbetsledare på AMA kommer du bland annat att: • Utbilda, leda samt motivera deltagare i arbetsmarknadsinsatser. • Planera och strukturera den dagliga driften. • Driva och utveckla arbetsuppgifter för deltagarna. • Sköta kontakten med våra avtalskunder. • Vara involverad i det sociala rehabiliteringsarbetet där du stöttar och motiverar deltagarna i sin utvecklingsresa. • Praktiskt arbeta med lokalvårdsdelar. • Utveckla yrkesområdet lokalvård tillsammans med ledningsgruppen, genom att till exempel utbilda våra deltagare inom lokalvård. • An...
2021-09-24 2021-10-10
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Björktorpsskolan
Som socialpedagog kommer du att ha en ny roll på skolan. Personalen har varit delaktiga i att identifiera huvuduppdraget för denna tjänst - att öka tryggheten för våra elever under till exempel raster - detta gör du genom att skapa tillitsfulla relationer och genom att arbeta systematiskt och främjande med elevens skoltid utanför klassrummet. Du möter eleverna där de befinner sig på skolan. En viktig arbetsuppgift som du kommer ansvara för är att bygga upp en rastverksamhet, där vi kan erbjuda roliga och stimulerande aktiviteter för eleverna...
2021-09-24 2021-10-10
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen IT-strateg inriktning digitalisering
Vi söker en driftig person som har förmågan att arbeta brett och kunna samarbeta med olika team, funktioner och resurser. Andra områden är att ge råd och stöd samt ha en samordnande och drivande funktion inom vår digitaliseringsresa. Vi har en variarenade kompetens av IT inom förvaltningen så detta är ett viktigt perspektiv för att lyckas i denna roll. I den här rollen arbetar du konsultativt och hela tiden utifrån förvaltningens och kommuninvånarnas behov och framtida krav på digitala lösningar och effektivare arbetssätt. Vi arbetar med tjä...
2021-09-24 2021-10-10
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu utökar vi med ytterligare en Arbetsterapeut till ordinärt boende!
Som arbetsterapeut på Rehabenheten arbetar du i par med fysioterapeut hemma hos brukaren för att finna en god helhetslösning och stärka individens självständighet i vardagen. Har du helhetssyn och ser människors potential, samt vill handleda undersköterskor i ett rehabiliterande arbetssätt, så har du kommit rätt. Du jobbar i team i ett geografiskt område och samverkar med övriga professioner i teamet.
2021-09-23 2021-10-17
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu utökar vi med ytterligare en fysioterapeut till ordinärt boende!
Som fysioterapeut på Rehabenheten arbetar du i par med arbetsterapeut hemma hos brukaren för att finna en god helhetslösning och stärka individens självständighet i vardagen. Har du helhetssyn och ser människors potential, samt vill handleda undersköterskor i ett rehabiliterande ...
2021-09-23 2021-10-17
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Landskapsarkitekt
Vi erbjuder dig ett spännande och variationsrikt jobb som landskapsarkitekt med huvudfokus på gestaltning av allmän plats. Rollen är bred och du får möjlighet att vara med och bidra hela vägen i de projekt du ingår i, från tidigt skede till färdigbyggd anläggning. Din förmåga att utforma och gestalta utvalda delar i staden får stor betydelse. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten: • Delaktighet i planering och utformning av den fysiska offentliga miljön som gator, parker och torg vilket innebär mycket samverkan med olika parter. • Projektlednin...
2021-09-22 2021-10-10
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare, inriktning fordonstekniska ämnen
I tjänsten som yrkeslärare kommer du att undervisa elever på Fordons- och transportprogrammet. I den här rollen undervisa elever inom det fordonstekniska ämnet både praktiskt och teoretiskt. Du kommer att bedöma elevers studier inom ramen för den undervisning som är skolförlagd men du kommer också ha en betydande roll i att skapa goda läromiljöer för eleverna på deras APL och upprätthålla ett stort nätverk med utomstående aktörer. Tjänsten är inte förutbestämd med undervisning i en särskild årskurs utan förmåga att kunna undervisa alla årskur...
2021-09-22 2021-10-06
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SvA till Björktorpsskolan - möjlighet till försteläraruppdrag
Från årskurs F-3 har vi fyra parallella årskurser där klassläraren ansvarar för undervisningen i klassen. Med våra yngsta elever arbetar vi målinriktat med att göra tidiga uppföljningar av bland annat läsförståelsen och är noga med att blanda lek och teori i klassrummet. Årskurs 4-6 arbetar med ämneslärarsystem och varje klass har två mentorer. I din roll som lärare i svenska som andraspråk möter du barn från årskurs F-6. Du arbetar i ett team med övriga lärare i ämnet och ni fördelar gemensamt arbetet mellan er. Du kommer att möta elever som ...
2021-09-21 2021-10-06
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Björktorpsskolan – möjlighet till försteläraruppdrag
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam men främst kommer du arbeta undervisande och nära eleven. Som speciallärare på Björktorpsskolan arbetar du integrerat med läraren i klassrummet, i mindre grupper och med enskilda elever. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och ett arbetslag. Ditt huvuduppdrag är att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, gärna med inriktning läs- och skrivinlärning. Du arbetar tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan och tillsammans med lärare för att hitta möjligheter till ett tillgängligt lärand...
2021-09-21 2021-10-06
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Ekonom/controller till Eskilstuna kommuns Serviceförvaltning!
Är du en ekonom och vill arbeta med ekonomisk planering, redovisning, bokslut, uppföljning och vill arbeta stödjande till chefer i en roll där du kan vara med och påverka? Då ska du söka tjänst hos oss! I denna roll kommer du att arbeta med ekonomi både mot våra enhetschefer och ledning. Dina närmaste kollegor kommer att vara ekonomer/controller. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av ekonomisk planering i form av kalkylering och budgetering, redovisning och bokslut samt uppföljning med analys-, prognos och rapportarbete. Du driver dina ...
2021-09-21 2021-10-05
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Sv och SO- ämnen till Fristadshus!
Vi utannonserar ett vikariat som sträcker sig fram till dec 2022. Som lärare på Fristadshus arbetar du med planering och undervisning enligt LGR11 och GY11 i samverkan med övrig personal. Undervisningen sker både enskilt och i mindre grupper, där du arbetar med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och dokumentationsrutiner. Du arbetar ämnesövergripande och anpassar arbetsuppgifterna på respektive individnivå. I rollen som lärare hos oss är du även med och deltar i andra aktiviteter med eleverna så som utomhusaktiviteter o...
2021-09-20 2021-10-04
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog/Boendestödjare till ny verksamhet
I denna verksamhet kommer du att arbeta i ett tight team, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen tillsammans. Uppdraget innebär att utföra boendestödsinsatser till personer med beroendeproblematik samt omfattande psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att samordna insatser kring brukaren för att kunna stödja individens hela livssituation. Allt för att minimera antalet vårdkontakter för individen. Här står samverkan och flexibla insatser i fokus. Målgruppen varierar men mantrat i denna arbetsgrupp är alltid att ingenting är o...
2021-09-20 2021-10-04
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Beteendevetare, stödpedagoger och boendestödjare till socialpsykiatrin
Alla medarbetare arbetar stödjande i vardagen vilket innebär att du bland annat arbetar med: • planering av insatser utifrån individuella genomförandeplaner • social färdighetsträning • återfallsprevention • motiverande samtal • kartläggning och uppföljning • dokumentation • medicindelning Du arbetar också som kontaktperson vilket innebär att du är den som håller samman planeringen kring brukaren och skapar förutsättningar för goda hållbara möten. Du samverkar med exempelvis anhöriga, biståndshandläggare, fysioterapeut, Regionen, daglig verksa...
2021-09-20 2021-10-04
1 2 >