Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänst på landsbygden, Varbergs kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst, omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. I tjänsten ingår resurstid, vilket innebär att du kommer att få arbeta på andra enheter, enstaka pass, som inte är inom din grundplacering. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggö...
2024-04-13 2024-05-05
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödassistenter till Berget LSS
Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du skall i samarbete med den enskilde och/eller dennes närverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Svara för den enskildes omvårdnad, rehabilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet. Det är viktigt att kunna skapa, bibehålla och utveckla en god kontakt med anhöriga, god man/f...
2024-04-12 2024-04-25
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret GIS-ingenjör
Arbetsuppgifterna kommer vara av både utvecklande och förvaltande karaktär, och omfattar i huvudsak följande: • Att tillhandahålla hög service till användare av geo- och karttjänster. • Att ha rollen som kommunens projektledare för öppna geodata. Vi arbetar med öppen källkod som grundkomponenter för databashantering (PostgreSQL och PostGIS) för serverhantering (Geoserver), för webbkartor (Hajk) och för GIS-bearbetning/analys med QGIS och FME (form och flow). Stödprogram används för kartproduktion (främst myCarta och AutoCAD)
2024-04-12 2024-05-12
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänst på centrumgrupperna, Varbergs kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst, omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. I tjänsten ingår resurstid, vilket innebär att du kommer att få arbeta på andra enheter, enstaka pass, som inte är inom din grundplacering. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggö...
2024-04-12 2024-05-05
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödassistenter Natt till Limabackavägen 10 i Väröbacka
Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du skall i samarbete med den enskilde och/eller dennes närverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Svara för den enskildes omvårdnad, rehabilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet. Det är viktigt att kunna skapa, bibehålla och utveckla en god kontakt med anhöriga, god man/fö...
2024-04-12 2024-04-27
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut eller fysioterapeut till Socialförvaltningen
Vi söker dig som vill arbeta som arbetsterapeut eller fysioterapeut i vårt vårdplaneringsteam. Det är ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut samt socionomer. Arbetet som AT eller FT i kommunal hälso- och sjukvård innebär att du självständigt bedömer, planerar rehabiliteringsinsatser. Du samverkar såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes rehabiliteringsbehov. Tillsammans med kollegorna i teamet genomför du planering inför utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Planering...
2024-04-10 2024-04-23
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Mariedals och Almers anpassade grundskola
Du kommer att arbeta tillsammans med flera olika yrkesgrupper i en klass under skoltid, samt på fritidshemmet, under ordinarie personals frånvaro. Tillsammans i arbetslaget möter ni elever i sin kunskapsprogression samt bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevernas lärande, delaktighet och inflytande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att kommunicera med både elever, arbetskamrater och vårdnadshava...
2024-04-09 2024-04-15
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomidirektör
I rollen som ekonomidirektör arbetar du på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören. Ditt uppdrag omfattar ledning, planering, koordinering och vidareutveckling av kommunens övergripande ekonomistyrning, inkluderat budgetering, resultatuppföljning, inköp och upphandling. Du ansvarar även för den finansiella hanteringen inom hela kommunkoncernen och spelar en central roll i kommunens löpande utvecklings- och expansionsarbete, allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Som ekonomidirektör innehar du en strategiskt viktig position med helhetsansva...
2024-04-08 2024-04-21
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kvalitetsstrateg/ verksamhetsutvecklare, Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli
I vår strävan efter att skapa bästa möjliga möte för lärande söker vi en kvalitetsstrateg/ verksamhetsutvecklare för att ytterligare stärka det förvaltningsgemensamma arbetet för ökad kvalitet och likvärdighet. Under ledning av kvalitets- och utvecklingschef kommer du att ha en betydande roll i styrning, ledning och uppföljning för hela förvaltningen. Du kommer bland annat att stödja ledningen i arbetet med mål- och ekonomistyrning genom att ta fram underlag och analyser samt ge förbättringsförslag framåt. I arbetet kommer du att samverka med ...
2024-04-08 2024-04-28
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Lindbergs skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans och fritidshemmets uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya uppt...
2024-04-08 2024-04-14
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Skolsköterska PS
Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsobesök- och kontroller enligt basprogram för elever i aktuella årskurser. Ett aktivt hälsofrämjande elevhälsoarbete är också en del av uppdraget. Du kommer att vara en viktig del i det övergripande elevhälsoarbetet där du samarbetar med programrektor, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, samt pedagoger i skolans elevhälsoteam.
2024-04-08 2024-04-21
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trönninge skola åk4-9
Undervisning i slöjd textil och trä/ metall. Undervisning kommer ske i årskurserna 4-9.
2024-04-05 2024-04-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trönninge skola åk4-9
Undervisning i slöjd textil och trä/ metall. Undervisning kommer ske i årskurserna 4-9.
2024-04-05 2024-04-18
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/Lokalvårdare till Ekekullen/Rolfstorp skola
I arbetsuppgifterna ingår bl.a: - Bereda och servera frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn - Bereda sallad - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel
2024-04-04 2024-04-17
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödassistenter till Skolvägen 26 LSS
Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du skall i samarbete med den enskilde och/eller dennes nätverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Svara för den enskildes omvårdnad, rehabilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet. Det är viktigt att kunna skapa, bibehålla och utveckla en god kontakt med anhöriga, god man/f...
2024-04-03 2024-04-28
Varbergs kommun Specialpedagog till Peder Skrivares skola
Tillsammans med elevhälsoteam planerar och driver du arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärarna och vårdnadshavare upprättar du åtgärdsprogram och kommunicerar anpassningar. Vi söker en specialpedagog som kan ge stöd i bl.a. i läs- och skrivutveckling, struktur och studieteknik. Du ska ha ett genuint intresse för unga människors situation, vara lyhörd för olika elevers behov och ha ett flexibelt arbetssätt. Du skall ha erfarenhet av/utbildning för att arbeta med ungdomar som har olika NPF-diagnoser. Du skall ha vana av...
2024-03-28 2024-04-14
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Cellolärare, Kulturskolan i Varberg
Som cellolärare på Kulturskolan i Varberg undervisar du både enskilt, i grupp och med orkester. Det är viktigt att du känner dig bekväm att undervisa olika åldrar. Du möter allt från nybörjare där du stimulerar barns nyfikenhet och kreativitet, till elever som kommit långt i sin musikaliska utveckling. Du ingår i ett stråkämneslag med fantastiska kollegor, men du behöver också kunna arbeta självständigt. Utöver undervisning medverkar du i vårt påbörjade arbete med att utveckla och utvidga ämnet stråk.
2024-03-28 2024-04-17
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Utredningsgrupp Barn och Familj
Välkommen att söka tjänsten som utredande socialsekreterare i en av våra två utredningsenheter. Vi ansvarar för att utreda barns och ungas behov av skydd eller stöd, bedöma behovet av insatser, samt följa upp de öppenvårdsinsatser och HVB-placeringar som beviljats. Vi gör skillnad för utsatta barn och vårt mål är att alla barn och unga i Varbergs kommun ska känna trygghet och växa upp under goda förhållanden. Vi är en entusiastisk arbetsgrupp som drivs av att ständigt utvecklas och bli bättre på det vi gör. Det är ett tillsammansarbete och j...
2024-03-28 2024-04-14
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till ungdomsteam
Välkommen att söka tjänsten som socialsekreterare i vårt nystartade ungdomsteam. Ungdomsteamet som är en del av vår ena utredningsenhet består idag av tre utredande socialsekreterare och tre HVB-handläggare. Det är en entusiastisk arbetsgrupp som drivs av att få vara en del i att förstärka och förbättra möjligheterna för målgruppen. Arbetet innefattar att förhandsbedöma och utreda unga med normbrytande beteende och följa den vård som beviljas i form av såväl öppenvård som placeringar på HVB och stödboende. I dagsläget vill vi förstärka den utre...
2024-03-28 2024-04-14
Varbergs kommun Fastighetsförvaltare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden är kort- och långsiktig underhållsplanering och förvaltning av kommunens fastigheter. Vi arbetar verksamhetsindelat med fokus på specifik förvaltning. Detta gör att du snabbt blir kunnig på verksamhetensbehov och bygger ett bra kontaktnät. Du ansvarar även för interna och externa kundkontakter och bygger ett bra samarbete med driftpersonalen. Du ansvarar för att säkerställa att myndighetskrav gällande fastigheterna uppfylls samt gemensamt med fastighetsavdelningens enhetschefer, övriga fasti...
2024-03-25 2024-04-14
Varbergs kommun Lärare på Vuxenutbildningen i Varberg i SVA på grundläggande nivå - sommarvikariat
Svenska som andraspråk grundläggande nivå motsvarar kurser upp till och med årskurs 9, med innehåll och arbetssätt anpassat för vuxna elever och förbereder eleverna för fortsatta studier eller för arbetslivet. Eleverna läser kurserna som schemalagda kurser under dagtid. Du kommer undervisa i svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs 3 och 4. Vi erbjuder en färdig ramplanering för kurserna du ska undervisa i.
2024-03-22 2024-04-19
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Torgvärd till sommaren 2024
Som Torgvärd kommer du att jobba tillsammans med ordinarie Torgvärd. Du kommer att ha ett varierande arbete där du medverkar till en väl fungerande och levande torghandel och attraktiv stadskärna. Du är en viktig länk i kommunikationen mellan torghandlare, kommunen och inte minst allmänheten. Som Torgvärd finns du på plats på torget när handeln pågår under onsdagar och lördagar. Där ser du till att allt flyter, fördelar ströplatser och tar betalt av de som inte bokat digitalt. Du har ett tydligt kundperspektiv, är klar i din kommunikation och ...
2024-03-22 2024-04-14
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska med samordnaransvar
I funktionen med samordnaransvar arbetar du dels med bemanning och administration men även att ändra insatser i planeringsprogrammet Lifecare. Du arbetar även i våra andra datasystem som används av kommunen. Du arbetar ute i hemtjänsten och du kommer även ha en stor del administrativ tid. Tjänsten kan komma innefatta dag/kväll och helgtjänstgöring varannan vecka.
2024-03-22 2024-04-14
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Flöjtlärare, Kulturskolan (vikariat)
Som flöjtlärare på Varbergs Kulturskola undervisar du olika åldrar och målgrupper. Du undervisar i tvärflöjt, panflöjt, lekämnen och leder orkestrar i åldrarna 11-20 år. Du kan komma att ingå i större ämneskombinationer och projekt och bör därför gilla att samverka och jobba i team. Du bör också gilla att arbeta självständigt.
2024-03-22 2024-04-17
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänst på centrumgrupperna, Varbergs kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst, omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. I tjänsten ingår resurstid, vilket innebär att du kommer att få arbeta på andra enheter, enstaka pass, som inte är inom din grundplacering. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggö...
2024-03-18 2024-04-30
1 2 >