Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Snickare/Anläggningsarbetare
2022-12-06 2023-01-20
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Undersköterskor till Ög tjänster inom hemtjänst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst, omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främj...
2022-12-06 2022-12-31
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde / lokalvårdare ÖG till Trönninge, Bläshammar, centrum
Denna tjänst är vad vi kallar ÖG (ökad grundbemanning) vilket innebär arbete på skola, förskola och tillagningskök inom Kost och Städ. Du arbetar på områdets 9 enheter och täcker i första hand upp vid planerad semester och ledigheter inom ett geografiskt område vilket är Trönninge, Bläshammar och Centrum. Ditt schema planeras i Time Care med 8 veckors scheman. Arbete inom hela Kost och städ kan även förekomma när du inte blivit bokad inom området. Du kommer tillhöra arbetsgruppen på Trönninge skola (Kost och Städ). Det av stor vikt att du har ...
2022-12-05 2023-01-08
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Vik undersköterska till Ekekullens särskilda boende.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggöra inflytande och delaktighet. Arbete på särskilt boende för äldre. I första hand Ekekullen, men i arbetet ingår samarbete på andra enheter. Tjänsten handlar om att vikariera för sem...
2022-12-05 2022-12-19
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Väröbackaskolan
Som fritidspedagog planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du undervisningen på våra fritidshem utifrån fritidshemmets styrdokument och skolans vision så att alla elever utmanas och inspireras till nya upptäckter. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Ditt ledarskap i mötet med elever är tydligt och har fokus på elevernas välmående, utveckling och lärande. Vi söker en kollega som är trygg och säker i sin yrkesroll. Du har en god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt ...
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Bosgårdsskolan
Denna tjänst är i vårt flexteam, Lugnet. Är du den person som utmanas av att möta de elever som behöver extra stöd i sitt skolarbete? Tveka inte att söka för då är du rätt person för denna tjänst. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och äm...
2022-12-02 2022-12-23
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Socialpedagog, Lindbergs skola
Arbete med elev med behov i högstadiet. Finnas med elev som extra stöd under hela skoldagen. Stöttning både pedagogiskt och socialt
2022-12-02 2022-12-08
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Upphandlare till Varbergs kommun
Vill du se till att varje skattekrona används på bästa sätt vid inköp av varor och tjänster? Drivs du av att göra goda affärer och skapa bra kundrelationer? Om du vill ha ett utvecklande och omväxlande arbete så ska du söka till oss! Att arbeta som upphandlare i Varbergs kommun är både spännande och strategiskt viktigt. Årligen köper Varbergs kommun in varor, tjänster och entreprenader för flera miljarder kronor. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt inköps- och upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommune...
2022-12-02 2023-01-15
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Träslövsläge förskoleområde (Hajvägen/Knarråsens förskola)
Du kommer att arbeta som förskollärare på en av de kommunala förskolorna i Träslövsläge som är Hajvägens förskola respektive Knarråsens förskola, med ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med våra styrdokument. Här finns både en hög andel förskollärare samt engagerade och erfarna barnskötare/barnvårdare. Alla pedagoger arbetar med att stödja och stimulera barns utveckling och lärande utifrån läroplanen samt har i uppdrag att anpassa undervisning och lärmiljö med hänsyn till barnens förutsättningar, behov och intressen. Förskolornas öve...
2022-12-01 2022-12-13
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Träslövsläge förskoleområde (Hajvägen/Knarråsens förskola)
Du kommer att arbeta som förskollärare på en av de kommunala förskolorna i Träslövsläge som är Hajvägens förskola respektive Knarråsens förskola, med ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med våra styrdokument. Här finns både en hög andel förskollärare samt engagerade och erfarna barnskötare/barnvårdare. Alla pedagoger arbetar med att stödja och stimulera barns utveckling och lärande utifrån läroplanen samt har i uppdrag att anpassa undervisning och lärmiljö med hänsyn till barnens förutsättningar, behov och intressen. Förskolornas öve...
2022-12-01 2022-12-30
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Undersköterskor till Tvååkers hemtjänst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet.
2022-11-30 2022-12-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Sibbarps förskola
I rollen som barnskötare kommer du arbeta på båda avdelningarna. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling med barnens bästa för ögonen. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande.
2022-11-30 2022-12-09
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Siers förskola
Tjänsten är en pooltjänst som innebär att du arbetar på olika förskolor i området där det saknas ordinarie personal. Du behöver vara social, flexibel, stresstålig och gilla att möta nya människor. Du arbetar oftast tillsammans med erfarna pedagoger och har inte eget ansvar för planering och undervisning utan genomför omsorg och undervisning som någon annan planerat. Du har däremot erfarenhet av arbete i förskolan och kan självständigt leda en barngrupp. Struktur och rutiner är viktiga delar i arbetet. Du har glimten i ögat och gillar att vara m...
2022-11-30 2022-12-10
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Placeringsenheten
Som socialsekreterare på placeringsenheten är din främsta uppgift att följa upp och trygga familjehemsplacerade barn och ungdomars situation. Du bevakar att deras intressen och behov tillgodoses, detta bland annat genom att överväga beslut, planera umgänge med vårdnadshavare och utreda barnens situation vid till exempel en hemtagningsbegäran. Du har ett tätt samarbete med familjehemssekreteraren i ärendet, eller vid konsultstödda familjehemsplaceringar, en familjehemskonsult från en privat aktör. Barnens skolgång följs upp tillsammans med en sp...
2022-11-29 2022-12-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Ankarskolan och Spannarps skola
Vi söker en person som vill arbeta i en vikariepool, är flexibel och kan utföra arbetsuppgifter av olika karaktär både inom skolan och fritidshemmet. Exempel på uppgifter kan vara att vikariera för frånvarande personal, vara elevstödjande både på lektion och raster, utföra administrativa arbetsuppgifter som stöd för lärare, ansvara för rastaktiviteter utomhus m.m. Anställningsformen kan komma att ske enligt Bilaga D och dess riktlinjer.
2022-11-29 2022-12-08
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/Lokalvårdare till Lindbergs skola
Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär arbete på Lindbergs skola och förskola inom Kost och Städ. Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. I arbetsuppgifterna ingår bl.a - Servera i skolans restaurang - Bereda frukost, Lunch och mellanmål på förskolan - Specialkosthantering - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2022-11-29 2022-12-13
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Ekonomichef/avdelningschef, Förskole- och grundskoleförvaltningen
Som ekonomichef i förskole- och grundskoleförvaltningen driver och utvecklar du förvaltningens ekonomi- och verksamhetsstyrning och är ansvarig för att utveckla förvaltningens gemensamma och övergripande arbete inom ekonomienhetens samtliga områden. Gemensamt med ledningsgruppen arbetar du strategiskt och långsiktig för att ekonomistyrningen ska bidra på bästa sätt till förskole- och grundskolenämndens ansvarsområden. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du med det verksamhetsnära ekonomistödet, inklusive verksamhetsuppföljning och analys...
2022-11-29 2022-12-12
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/Lokalvårdare till PS Hus 9 gymnasieskolan
Tjänsten innebär arbete på PS Hus 9 Gymnasieskola inom Kost och Städ. Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. - I arbetsuppgifterna ingår bl.a - Servera och bereda frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn. Bereda sallad. - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2022-11-28 2022-12-12
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/Lokalvårdare till Bua Förskola
Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. - I arbetsuppgifterna ingår bl.a - Servera och bereda frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn. Bereda sallad. - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2022-11-25 2022-12-09
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Exploateringsingenjör till växande Varberg
Som exploateringsingenjör i Varbergs kommun arbetar du både som projektledare och med löpande frågor i verksamheten. Du arbetar i projektform nära andra kompetenser såsom planarkitekt, byggprojektledare, projekteringsingenjör, trafikplanerare, landskapsarkitekt och kommunekolog. Din huvudsakliga uppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela exploateringsprocessen från idé och planering till genomförande. Du sköter bland annat exploateringsavtal, markupplåtelser, gatukostnader, fastighetsr...
2022-11-25 2023-01-08
1 2 >