Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare F-3 till Östra Lugnets skola
Östra Lugnets skola är en F-6 skola med cirka 450 elever och ligger i norra delen av Växjö tätort. Skolan är organiserad i team utifrån profession och samverkansformer finns för de pedagoger som har ansvar runt den specifika elevgruppen. Det systematiska kvalitetsarbetet och att bygga en lärande organisation ser vi som viktiga faktorer för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten men också för att skapa en hållbar arbetsplats för såväl elever som personal. På skolan finns ett antal processgrupper som med olika inriktningar arbetar för att...
2024-04-23 2024-05-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förstelärare till Tolg förskola
Är du förskollärare som drivs av att få arbeta med att utveckla både förskolan och dig själv? Inom utbildningsförvaltningen i Växjö kommun vill vi belöna utveckling och ge förskollärare som är goda förebilder möjlighet till karriärutveckling. Tolgs förskola ligger belägen i natursköna Tolg ca 3 mil från Växjö. Förskolans utbildning bedrivs i bygdeföreningens lokal. Förskolan har en stor varierande naturgård, precis intill skogen. Förskolan består av två avdelningar. Tolg ingår i förskoleorganisationen VÅRT, där förskolorna Tolg, Fantasia, Vall...
2024-04-23 2024-05-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Centrala barn- och elevhälsan
Välkommen till den centrala barn- och elevhälsan i Växjö kommun! Vi söker nu en skolsköterska på heltid till den centrala barn- och elevhälsan med placering på gymnasieskolan Teknikum. På Teknikum är du en av två skolsköterskor som arbetar tillsammans med rektorer, lärare och annan pedagogisk personal för att eleverna ska nå utbildningens mål. Barn- och elevhälsan i Växjö kommun är centralt organiserad och omfattar samtliga skolsköterskor, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolläkare och logopeder. Den leds av verksamhetschef och chef...
2024-04-23 2024-05-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Östra lugnets skola söker lärare åk 4-6
Östra Lugnets skola är en F-6 skola med cirka 450 elever och ligger i norra delen av Växjö tätort. Skolan är organiserad i team utifrån profession och samverkansformer finns för de pedagoger som har ansvar runt den specifika elevgruppen. Det systematiska kvalitetsarbetet och att bygga en lärande organisation ser vi som viktiga faktorer för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten men också för att skapa en hållbar arbetsplats för såväl elever som personal. På skolan finns ett antal processgrupper som med olika inriktningar arbetar för att...
2024-04-23 2024-05-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lillestadskolan söker speciallärare
Lillestadskolan är en F-6 skola belägen på norr i Växjö. Skolan har lite över 300 elever med ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har stort fokus på att arbeta med elevhälsa och elevernas sociala situation. På Lillestadskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi söker en engagerad speciallärare som vill undervisa i åk 1-6. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra lä...
2024-04-23 2024-05-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare till Norregårdskolan
Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Norregårdskolan är en högstadieskola med 550 elever. På Norregårdskolan värnar vi om elevernas utbildning, trygghet och värdegrund. Vi tror att miljön, vår kompetenta ...
2024-04-22 2024-05-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Norregårdskolan
Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Norregårdskolan är en högstadieskola med ca 550 elever. På Norregårdskolan värnar vi om elevernas utbildning, trygghet och värdegrund. Vi tror att miljön, vår kompetent...
2024-04-22 2024-05-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till tre förskolor i Braås!
Är du en passionerad och driven ledare med stort intresse för pedagogik? Vi söker nu rektor till förskolorna Ängslyckan, Sjöborgsvägen och Dädesjö. Alla tre förskolorna är belägna i Braås och två av förskolorna är nybyggda. Du ansvarar även för en öppen förskola som har sina lokaler på Ängslyckans förskola. Här får du som rektor möjligheten att bygga upp din organisation där förskolorna blir tre samverkande enheter. Förutom ett nära samarbete med biträdande rektor har du även tillgång till stöd ifrån förvaltningens stödavdelningar, skolledart...
2024-04-19 2024-05-12
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare/arbetslagsledare till Fagrabäcks förskola
Välkommen till Fagrabäcks förskola som ingår i Lillestads förskolor där även Lillestad och Stenholmen ingår. Fagrabäck förskola består av fyra avdelningar som är indelade i åldersnära grupper. Vi erbjuder tillgängliga och utvecklande lärmiljöer som inbjuder till socialt samspel där barn kan utvecklas och lära tillsammans. Som förskollärare ingår du i ett arbetslag som tillsammans ansvarar för planering och genomförande av undervisning utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Arbetslaget följer upp resultat, dokumenterar, analyserar och utvärde...
2024-04-19 2024-05-03
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Säkerhetssamordnare till utbildningsförvaltningen
Nu söker vi en säkerhetssamordnare som vill vara med och arbeta med trygghet och säkerhet i våra kommunala grundskolor och gymnasieskolor. Tjänsten ligger på enheten Nämndsstöd och förvaltningsledningsstöd, som tillhör utbildningsförvaltningens förvaltningskontor och arbetar med att stötta utbildningsnämnden och förvaltningsledningen med bland annat lokal- och säkerhetsrelaterade frågor. Som säkerhetssamordnare jobbar du med att utveckla och samordna utbildningsförvaltningens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Du deltar i samver...
2024-04-19 2024-05-05
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Pär Lagerkvist förskola
Välkommen till Pär Lagerkvist förskola! Vi ligger placerade i Bredvik. Förskolan är organiserad i tre hus för totalt 200 barn. Vi arbetar tillsammans ca 12 pedagoger, som delar det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande för ca 65 barn per hus. I den medvetet utformade miljön, helt byggd utifrån läroplanen, utforskar närvarande och nyfikna medarbetare tillsammans med våra barn. Till varje hemvist finns det ett antal temarum och lärtorg. Det finns en ansvarig till varje lärtorg att vara inspiratör, uppdatera med ny forskning...
2024-04-18 2024-05-02
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och svenska, åk 1-3 till Ingelstad skola
Ingelstad skola är en F-6 skola med ca 260 elever. Nu kommer chansen att utforma en tjänst tillsammans med rutinerade och positiva kollegor i Matematik och Svenska! Undervisningen planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper i ovan nämnda ämnen. För att kunna göra det planerar och genomför lärarna undervisningen så att syftet med ämnet enligt kursplanen kan nås och eleverna kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar utan att behöva lämna klassru...
2024-04-18 2024-05-05
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Studiehandledare i mongoliska
Språk- och kompetenscenter ansvarar för mottagning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning i Växjö kommun. Enheten har också ett kompetensuppdrag inom mottagande, kartläggning, studiehandledning. SKC, språk- och kompetenscentrum ingår i utbildningsförvaltningens Resurscentrum där även den centrala barn- och elevhälsan samt Kulturskolan ingår. SKC leds av enhetschef samt en biträdande enhetschef. Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbet...
2024-04-16 2024-04-30
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Dädesjö skola söker lärare till åk F-3
Dädesjö skola ligger cirka 30 kilometer norr om Växjö. Dädesjö skola är en liten nybyggd f-3 skola som invigdes augusti 2022. Där får vi följa våra elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Det går cirka 32 elever på Dädesjö skola. Vår skola arbetar för att utveckla elevhälsans arbete med förebyggande insatser för att främja elevernas lärande. Elevhälsans arbete sker i nära samverkan med pedagoger för att vi tillsammans ska stödja elevernas utveckling mot målen. Närhet, tillgänglighet och en positiv elevsyn utmärker vår elevhälsa. På ...
2024-04-15 2024-05-06
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare årskurs 4-6 till Ingelstad skola
Ingelstad skola är en F-6 skola med 260 elever. Alla lärare på skolan är legitimerade och på skolan råder ett bra klimat vilket gör att en hel del lärare arbetat länge på skolan. Skolan har under läsåret arbetat med Magma och kooperativt lärande. Till Ingelstad skola söker vi nu en legitimerad lärare som ska arbeta tillsammans med blivande mentorskollega i årskurs 5. Du kommer ingå i ett väl inarbetat arbetslag för årskurs 4-6 där man stöttar och utvecklar varandra. I arbetslaget råder öppenhet och ett hjälpsamt klimat. I anställningen ingår...
2024-04-15 2024-04-29
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Kalvsviks skola
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra skillnad för våra elever! Kalvsviks skola är en charmig F-3 skola med drygt 40 elever endast 30 minuters resväg från Växjö. Skolan ligger i ett lugnt område med ett fantastiskt läge direkt närhet till naturen, skog, ängar och vatten. Skolan har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek, spel och kreativitet. Vi arbetar för att behålla barnets lust till att lära och ge eleverna möjligheter till inflytande. Genom samverkan mellan fritids och skola vill vi erbjuda eleverna en rolig, meningsf...
2024-04-15 2024-04-29
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Kalvsviks skola
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra skillnad för våra elever! Kalvsviks skola är en charmig F-3 skola med drygt 40 elever endast 30 minuters resväg från Växjö. Skolan ligger i ett lugnt område med ett fantastiskt läge direkt närhet till naturen, skog, ängar och vatten. Skolan har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek, spel och kreativitet. Vi arbetar för att behålla barnets lust till att lära och ge eleverna möjligheter till inflytande. Genom samverkan mellan fritids och skola vill vi erbjuda eleverna en rolig, meningsf...
2024-04-15 2024-04-29
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Söraby skola
Vill du vara med och utveckla vårt fritidshem? Då har du möjlighet att bli en del av vårt team på Söraby skola! Vi söker två engagerade och kreativa lärare i fritidshem som vill skapa en meningsfull fritid för våra elever i en trygg och inspirerande miljö. Du kommer tillsammans med kollegor ansvara för en av våra fritidsavdelningar. Som lärare i fritidshem tar du ett aktivt ansvar för planering och utvecklingen av verksamheten. Du planerar, genomför, utvecklar och utvärderar arbetet i fritidshemmet tillsammans med kollegorna i arbetslaget. Del ...
2024-04-12 2024-04-30
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Högstorp skola
Högstorp skola är en F-6 skola som ligger på stadsdelen Högstorp både nära till skogen och staden. Vi är ca 300 elever på skolan och ett fyrtiotal medarbetare. På Högstorps skola vill vi ha elever som är kreativa, engagerade och utvecklas så långt som möjligt efter sina förmågor. För att uppnå det här behöver eleverna känna trygghet i sig själva och i gruppen. Eleverna känner ansvar för sitt arbete, sina relationer och sin miljö. I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska a...
2024-04-12 2024-04-28
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lillestadskolan söker lärare i Idrott och hälsa till åk 1-6
Lillestadskolan är en F-6 skola belägen på norr i Växjö. Skolan har lite över 300 elever. Vår mångkulturella lärmiljö präglas av en språkutvecklandeundervisning på hela skolan. Lillestadskolan är en övningsskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Linneuniversitetet. På Lillestadskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Du kommer att arbeta som idrottslärare i ett tvålärarskap och undervisa elever i åk 1-6. Detta nära samarbete ämneskollegor emellan möjliggör fler pedagogiska a...
2024-04-11 2024-04-25
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Hagavikskolan
Hagavikskolan är Växjö kommuns nyaste högstadieskola. Vi slår upp portarna i augusti 2024 och hoppas att just du vill vara en del av att starta upp en ny skola! Nuvarande NoT-inriktningen, som idag finns i paviljonger vid Teknikum, kommer flytta till den helt nybyggda Hagavikskolan på Björnvägen. Läsåret 2024-2025 kommer skolan inrymma 9 klasser. Fullt utbyggd kommer skolan att vara 5-parallellig med cirka 400 elever. Medarbetarna som idag arbetar på NoT-inriktningen är en engagerad och erfaren personalgrupp och kommer att följa med till Hagav...
2024-04-11 2024-04-28
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Braås skola söker förskollärare till förskoleklass
Braås och Dädesjö skolor är belägna cirka 30 kilometer norr om Växjö. Braås skola är en F-9 skola där vi får följa eleverna från förskoleklass till och med årskurs 9. På Braås skola går det cirka 370 elever. Vi arbetar för att utveckla elevhälsans arbete med förebyggande insatser för att främja elevernas lärande. Elevhälsans arbete sker i nära samverkan med pedagoger för att vi tillsammans ska stödja elevernas utveckling mot målen. Närhet, tillgänglighet och en positiv elevsyn utmärker vår elevhälsa. På vår skola tar alla ansvar för sin kun...
2024-04-08 2024-04-29
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i förskoleklass till Östregårdskolan
Östregårdskolan är en F-6 skola belägen i centrala Växjö, med vacker utsikt över Växjösjön. Skolan har drygt 280 elever med ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har ett gemensamt kvalitetsarbete som är levande över hela skolan. Vi har stort fokus på att arbeta med elevhälsa och elevernas sociala situation, både på skolan och på sociala medier. Vi har ett mycket bra arbetsklimat och hög trivsel, och fortsätter att ha fokus på att behålla och förbättra det. Östregårdskolan har genomgått en utbildning i Tillgänglig Lärmiljö...
2024-04-08 2024-04-28
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 till Gustavslundskolan
Gustavslundskolan är en F-6 skola, belägen på norra Hovshaga, med närhet till naturen. På skolan går ca 360 elever. Det viktigaste för oss är att våra elever känner trygghet och trivsel och på så sätt få större möjlighet att ta till sig kunskaper och utvecklas. På skolan finns engagerad personal som arbetar för att utveckla elevernas lärande. Som lärare ingår du både i ett årslag där du samarbetar med lärare i din årskurs, men du arbetar även kollegialt i ett arbetslag där representanter från f-6 ingår med fokus på utvecklingsområden där hela...
2024-04-08 2024-04-29
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förstelärare till Östers förskolor
Är du förskollärare som drivs av att få arbeta med att utveckla både förskolan och dig själv? På Östers förskolor möts du av ett arbete som består av att ledning, förstelärare och kollegor tillsammans förverkligar förskolans uppdrag enligt våra styrdokument. Östregårds förskola består av fyra avdelningar, Linneparkens förskola av två avdelningar och Alpgatans förskola av tre avdelningar. Vi erbjuder våra barn en rolig och lärorik tid i förskolan där vi tar tillvara barnens lust till lek och lärande, nyfikenhet, engagemang och kreativitet i en...
2024-04-05 2024-04-29
1 2 >