Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stockholm Vatten och Avfall, HR HR-partner
Som HR-partner hos oss är du ett verksamhetsnära chefsstöd som följer upp och stöttar en grupp tilldelade chefer i alla HR-relaterade frågor. Det innebär bland annat att vara ett stöd i genomförandet av HR-processer så som rekrytering, kompetensplanering, löneöversyn och fackliga förhandlingar, men också att aktivt verka för att verksamheterna fortsätter utvecklas i enlighet med bolagets HR-mål och når sina KPI:er på området. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • Operativt stötta och coacha ett 20-tal chefer i alla HR-frågor • Strategi...
2023-03-17 2023-04-05
Stockholm Vatten och Avfall, HR Arbetsmiljöstrateg
Förutom att du kommer ingå i världens bästa team, så kommer du ha en central roll där du tillsammans med kollegor driver och utvecklar det bolagsgemensamma arbetsmiljöarbetet. Uppgifterna variera men huvudfokus är att säkerställa att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs och att rätt stöd och kompetens hela tiden finns tillgängligt för våra verksamheter. Det handlar om att i nära samverkan utveckla och förbättra processer, styrande dokument och mallar på bolagsnivå, analysera utfall samt föreslå mål och aktivtiter för vidare framdrift. En stor de...
2023-03-13 2023-04-02
Stockholm Vatten och Avfall, HR Arbetsmiljöstrateg
Förutom att du kommer ingå i världens bästa team, så kommer du ha en central roll där du tillsammans med kollegor driver och utvecklar det bolagsgemensamma arbetsmiljöarbetet. Uppgifterna variera men huvudfokus är att säkerställa att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs och att rätt stöd och kompetens hela tiden finns tillgängligt för våra verksamheter. Det handlar om att i nära samverkan utveckla och förbättra processer, styrande dokument och mallar på bolagsnivå, analysera utfall samt föreslå mål och aktivtiter för vidare framdrift. En stor de...
2023-03-10 2023-04-02
Stockholm Vatten och Avfall Teamledare till enheten för drift-och underhåll
Enheten Drift- och underhåll har i uppdrag att upprätthålla och säkerställa ett effektivt och hållbart underhåll av Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät som innebär minimal påverkan på kund, miljö och stad. Enheten består av 61 medarbetare fördelat på tre team; Underhåll, Drift-och planering & Miljö, Kvalitet och utveckling. Arbetsuppgifter och utmaningar Som teamledare kommer du leda teamet Drift-och planering som består av 6 medarbetare som jobbar som driftkoordinatorer, planeringsingenjör och driftingenjör samt system- och dokumentcont...
2023-03-08 2023-04-02
Stockholm Vatten och Avfall, HR HR-strateg
HR-enheten består idag av 11 medarbetare som är ett stöd till verksamheterna i strategiska, operativa och administrativa HR-frågor. Nu behöver vi som enhet stöd i att samordna och utveckla vårt strategiska arbete och någon som bidrar till att vi blir ledande inom branschen. Då rollen som HR-strateg är ny inom bolaget innebär detta stora påverkansmöjligheter i utformning av arbetsuppgifter. Ditt uppdrag är att identifiera behov inom hela HR-området samt föreslå och driva igenom aktiviteter som bidrar till att bolaget blir ledande inom HR-områ...
2023-03-06 2023-03-26
Stockholm Vatten och Avfall Planeringsingenjör till Teknikenheten
I den här tjänsten kommer du att jobba för att ingå i ett team på 12 personer varav en teamledare som du rapporterar till med en nära dialog kring mål, utveckling samt utmaningar. Som planeringsingenjör hos oss förväntas du jobba generellt med grovplanering för enheten. Du kommer att ansvara för att inkomna och prioriterade arbetsorder samt att utifrån framtagen drift- och underhållsplan skapa planer och scheman för förebyggande underhållsåtgärder. Att ha hand om inköp av materiel till ovanstående underhållsaktiviteter samt beställning och kva...
2023-03-01 2023-03-26