Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Graningebyn hemtjänst/Boende
Du ska vara flexibel och ansvarsfull i din yrkesroll och en vilja att sätta värde för våra äldre. Vi har en gemensam samverkan i arbetslaget genom att arbeta både ute i hemtjänst och inne på det särskilda boendet med brukaren i foku
2024-05-20 2024-06-16
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Aktivitetsledare Skärvstagården
Planera och genomföra aktiviteter och social samvaro i grupp och enskilt. Vara entusiastisk idégivare till övrig personal. Samverka med frivilliga organisationer, studieförbund, skolor etc. Ansvara för värdskap vid olika arrangemang. Arbete tillsammans med ytterligare en aktivitetsledare. Arbete inriktat i första hand mot personer med demensdiagnos och många personcentrerade aktiviteter.
2024-05-17 2024-06-09
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Semestervikarier Äldreomsorgen Junsele
Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. både dag/kväll och nattpersonal söks. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och service i den dagliga livsföringen. Du blir del i ett team som gör skillnad på riktigt.
2024-05-07 2024-05-31
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till Vallänge/Boteå
Grunduppdraget som undersköterska är att med brukarens behov i centrum ge god individuell omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. Skapa trygghet, meningsfullhet och välbefinnande utifrån ett salutogent synsätt. Vi arbetar efter värdegrunden för äldreomsorgen: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Tjänsten inne...
2024-05-07 2024-06-02
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Semestervikarier till Äldreomsorgen
Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och service i den dagliga livsföringen.
2024-01-17 2024-05-31