Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till City hemtjänst
Vi söker nu engagerade undersköterskor till City hemtjänsten i centrala Sollefteå. Du som söker ska ha ett genuint intresse för omsorg och omtanke av äldre människor. Arbetet innebär att utifrån brukarens individuella behov och resurser, ge omvårdnad, stöd och service som beslutats enligt Socialtjänstlagen (SoL). Som undersköterska ansvarar du för att brukaren får en god omvårdnad, stöd och service i den dagliga livsföringen. Med stor respekt för den personliga integriteten och individuella önskemål ska varje brukare få stöd i vardagen. D...
2021-04-09 2021-04-25
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare åk 4-6 till Nipanskolan
Nu söker vi två lärare till åk 4-6. I denna roll kommer du att undervisa i något/några av ämnena sv, en, NO, SO, ma, beroende på din behörighet och kompetens. Företrädesvis undervisar du i en av årskurserna 4, 5 eller 6, men det kan också förekomma undervisning i två årskurser. I tjänsterna ingår även mentorsskap för en klass.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i hem- & konsumentkunskap åk 6-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet hem- och konsumentkunskap i årskurserna 6-9. Tjänsten kan komma att innehålla undervisning i annat ämne I tjänsten ingår även mentorsskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i idrott & hälsa åk 7-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet idrott och hälsa i årskurserna 7-9, i tjänsten ingår även mentorsskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i matematik åk 7-9 till Nipanskolan
Nu söker vi två lärare till Nipanskolan som företrädesvis undervisar i matematik i årskurserna 7-9. Tjänsterna innebär en kombination av egen planerad undervisning, likväl som att jobba tillsammans med en kollega i en klass, dubbelbemanning. Delar av tjänsten kan också komma att innehålla undervisning i annat ämne I tjänsten ingår även mentorskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt so...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i musik till Nipanskolan
Du undervisar i musikämnet, klassundervisning enligt Lgr 11. Du kommer att undervisa i alla årskurser, 4-9, men schemat är lagt på ett sådant sätt att du inte har alla klasser varje termin. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i spanska åk 6-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet spanska i årskurserna 6-9. Tjänsten kan eventuellt komma att kombineras medundervisning i annat ämne alternativt undervisning i spanska modersmål. Vid det senare innebär tjänsten undervisning vid fler enheter. I tjänsten ingår även mentorskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i teknik åk 5-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet teknik från åk 5 till åk 9, med huvuddelen av tjänsten förlagd till högstadiet. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass i årskurs 8. Undervisningen i teknik kan komma att kombineras med fler ämnen. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i textilslöjd till Nipanskolan
Du undervisar i textilslöjd, klassundervisning enligt Lgr 11. Du kommer att undervisa i alla årskurser, 3-9 tillsammans med en kollega i samma slöjdart liksom två kollegor i träslöjd. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Tjänsten kan komma att innehålla undervisning på annan skola, enligt överenskommelse vid tillträde. Tjänsten kan också komma att kombineras med annat ämne Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av e...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i trä- & metallslöjd till Nipanskolan
Du undervisar i trä- och metallslöjd, klassundervisning enligt Lgr 11. Du kommer att undervisa i alla årskurser, 3-9 tillsammans med en kollega i samma slöjdart liksom två kollegor i textilslöjd. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Tjänsten kan komma att innebära del av undervisningen på annan skola, enligt överenskommelse vid tillträde. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta ...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i åk 4-6 till Vallaskolan
Nu söker vi två lärare till åk 4-6 för undervisning i ämnena ma/no/tk, engelska samt svenska/SvA (olika kombinationer är möjliga). Du undervisar i något/några av ovanstående ämnen, beroende på din behörighet och kompetens. Företrädesvis undervisar du i en av årskurserna 4, 5 eller 6, men det kan också förekomma undervisning i två eller tre årskurser. I tjänsterna ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Hos oss arbetar du i ämnes- och årskursarbetslag tillsammans med dina kollegor. I ämneslaget diskuterar vi gemensamt ...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan. I denna roll ska du, tillsammans med dina kollegor, ansvara för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan i Sollefteå kommun. Du kommer att ha kontakt med elever, föräldrar, lärare och övrig skolpersonal samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. Du samarbetar nära skolledning och arbetslag och du ingår i skolans elevhälsoteam. Du vägleder elever enskilt och i grupp inför kommande studie- och yrkesval samt informerar om olika alternativ inom utbildningsväsendet oc...
2021-04-07 2021-05-10
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Enhetschef till Funktionsstöd
Funktionsstöd verkställer insatser utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) samt socialtjänstbalken (SFB). Som enhetschef ansvarar du för att enheten bedrivs och verkställs enligt gällande lagstiftning samt övriga rutiner, riktlinjer och föreskrifter. Du som chef förväntas leda, planera och utveckla utifrån uppställda mål och anpassa verksamheten efter behov och resurser. Du ansvarar för verksamhetsbudget, personal och arbetsmiljö. Som enhetschef hos oss ingår du i ledningsgruppen och är i...
2021-04-06 2021-04-30
Sollefteå kommun, Gymnasiet Lärare i samhällskunskap till Sollefteå gymnasium
I rollen som lärare hos oss ska du enskilt, samt i samarbete med andra planera och bedriva undervisning i samhällskunskap samt annat ämne. Du kommer att tillhöra ett programarbetslag samt ämneslag och tillsammans med dina kollegor utveckla undervisningen på programmet samt i dina ämnen.
2021-03-31 2021-04-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Fritidslärare/fritidspedagog till Helgums skola
I rollen som fritidslärare/fritidspedagog hos oss på Helgums skola utvecklar och driver du pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet och vi ser att du har vana att leda grupper i olika aktiviteter. Du ser som en stryka att arbeta i arbetslag och lockas av tanken att få arbeta tillsammans med andra pedagoger. Att arbeta målinriktat och ha en god struktur i ditt arbete är en självklarhet för dig, du är lösningsfokuserad och har en positiv syn på uppdraget
2021-03-31 2021-04-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare åk 1-3 till Helgums skola
Lärarna arbetar som klasslärare eller ämneslärare. Mentorskap ingår i tjänsten. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan.
2021-03-31 2021-04-25
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare förskoleklass till Långsele skola
Undervisning och delat mentorskap i en stor Förskoleklass som kommer delas i två grupper. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom Förskoleklassen i skolans läroplan för grundskolan och i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan.
2021-03-31 2021-04-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Långsele förskola
Arbetet som förskollärare innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.
2021-03-30 2021-04-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Helgums förskola
Arbetet som förskollärare innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del kan ligga på kvällstid.
2021-03-30 2021-04-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Svenska som andraspråk till Vallaskolan åk 4-9
Undervisning i förberedande verksamhet för nyanlända elever i stadierna 4-9 (Språkstudio). Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Samhällsorienterande ämnen till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i samhällskunskap, historia, religion och geografi . Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Hem- och konsumentkunskap till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i hem- och konsumentkunskap . Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i trä- och metallslöjd till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i trä- och metall slöjd. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i textilslöjd till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i textilslöjd. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i spanska till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i spanska . Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
1 2 >