Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS ST-läkare till Sektion kvinnosjukvård ST i Lund/Malmö
Tjänstgöring i Sektion kvinnosjukvård ST innefattar öppen- och slutenvård inom obstetrik och gynekologi samt mödrahälsovård. Tjänstgöring sker i både Malmö och Lund men grundplacering kommer att vara på ena orten. För ST-läkare kommer utbildningen att ske inom ramen för ST-programmet med individuell handledare och med en individuellt anpassad utbildningsplan. Verksamheten är mångfasetterad och du har möjlighet att påverka din egen utbildning samt goda möjligheter till att delta i kurser, forskningsprojekt och kvalitetsarbete. I tjänsten ingår...
2024-04-12 2024-04-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Hand- och plastikkirurgiavdelning i Malmö
Hos oss som undersköterska får du möjlighet att utveckla en bred kunskap och erfarenhet inom området specialiserad kirurgi. I din roll har du bland annat ansvar för patientens omvårdnad, sterila och rena omläggningar samt mobilisering. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ta NEWS kontroller, blodprov, KAD sättning, dränhantering samt VAC omläggningar. Därtill ingår preoperativa förberedelser och postoperativ vård. Arbetet är självständigt och kräver ett stort egenansvar men du ingår även i ett team med ett arbetssätt som präglas av att...
2024-04-12 2024-05-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef till mottagning och sprutbytet på VO Infektionssjukdomar i Malmö
VO infektionssjukdomar söker nu en engagerad enhetschef som brinner för att leda och utveckla vår verksamhet med syfte att möta våra patienters behov. I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för mottagningen och sprutbytet på Sus i Malmö och i uppgift att leda vårt fantastiska team på tjugofem personer bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och receptionister. Du har det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. En viktig del i rollen är det utvec...
2024-04-11 2024-05-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Barnmorskor, natt, till BB-avdelning i Lund
På enheten arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans kring patienten. Vi är indelade i team och ett team består av barnmorska/sjuksköterska och undersköterska som tillsammans ansvarar för sina patienter. På BB arbetar vi med det komplicerade och det som är mindre komplicerat, både när det gäller graviditet och efter förlossningen. Därtill tar vi hand om de som ska föda med planerat kejsarsnitt och gravida med uppstart av förlossningsinduktion. Vi brinner för utveckling och erbjuder därför kontinuerlig fortbild...
2024-04-11 2024-05-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Hjärtavdelning Intensivvård Lund
På HIA och Hjärtröntgen arbetar vi med både akut och elektiv verksamhet. I arbetet som medicinsk sekreterare ingår att utveckla nya arbetssätt och arbetsuppgifter då tiden för yrkesrollen är i förändring. Vi har en ökad användning av taligenkänning som leder till mindre behov av manuell skrivning som främjar en mer samordnande roll. Det är ett dynamiskt flöde med både akuta och elektiva patienter. Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete där arbetsuppgifterna innefattar ett brett spektrum av uppgifter såsom remisshantering, dia...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Medicinavdelning 1 i Malmö
I din roll som undersköterska hos oss har du och dina kollegor ett gemensamt ansvar för att patienten ska få den basala och specifika omvårdnad som krävs. Utöver patientarbetet, har du en viktig roll att skapa stabilitet på avdelningen och välkomna ny personal som roterar från andra medicinavdelningar. Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i...
2024-04-11 2024-04-25
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Specialistläkare till Sektion neurologi i Malmö
Vi söker nu en specialistläkare till Sektion neurologi med huvudplacering i Malmö! Arbetet bedrivs inom både öppen- och slutenvård och du deltar i jour och beredskap. I tjänsten ingår även att bedriva undervisning för studerande och deltagande i forskningsaktivitet uppmuntras. Som specialistläkare går du en handledarutbildning och förväntas delta i handledningen av verksamhetens egna ST-läkare, randutbildande läkare och vikarier. Enheten har ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete och det finns goda möjligheter att utvecklas inom un...
2024-04-11 2024-05-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Akutmottagning i Lund
Vi är glada över att hälsa nya undersköterskor välkomna till vår verksamhet och ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta leverera högkvalitativ vård och service till våra patienter. I rollen som undersköterska hos oss består din arbetsdag av vanligt förekommande arbetsuppgifter inom högspecialiserad akutsjukvård. Du utför omvårdnaden för patienter och arbetar i team med bland annat sjuksköterskor och läkare. Din första tid på akuten arbetar du på våra linjelösa team för att stärka din kliniska blick och lära känna akutens rutiner...
2024-04-11 2024-05-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till Onkologimottagning medicinsk behandling i Lund
Vi välkomnar nu en sjuksköterska för en dagtidstjänst. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är att alltid utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete i ett tvärprofessionellt team runt patienten och närstående. Enheten är en välkomnande arbetsplats där vi tar emot dig som ny kollega med...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS HR-partner till Skånes universitetssjukhus
I rollen som HR-partner arbetar du med hela HR-områdets bredd, till exempel facklig samverkan, avtalsfrågor, arbetsvillkor, löneöversyn, arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning samt chefs- och ledarutveckling. Du har ett stort ansvar när det gäller att stötta cheferna i såväl vår fackliga samverkan, som i att följa Region Skånes och förvaltningsledningens riktlinjer och inriktningsbeslut. Detta gör du genom ett professionellt och tryggt bemötande då du med konsultativt förhållningssätt ger HR-partnerskap och coachning till samtliga ve...
2024-04-11 2024-04-25
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska, natt, till Onkologiavdelning i Lund
Utöver de specialiserade onkologiska arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, administrering, provtagning och dokumentation. I din roll arbetar du med olika medicintekniska hjälpmedel, centrala infarter och intravenösa läkemedel. Därtill är psykosocial omvårdnad en stor del i vårt dagliga arbete. Som sjuksköterska hos oss är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är, tillsammans med undersköterskor och läkare, en viktig del av teamet kring patienten och har en arbetsledande rol...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till Onkologiavdelning i Lund
Utöver de specialiserade onkologiska arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, administrering, provtagning och dokumentation. I din roll arbetar du med olika medicintekniska hjälpmedel, centrala infarter och intravenösa läkemedel. Därtill är psykosocial omvårdnad en stor del i vårt dagliga arbete. Som sjuksköterska hos oss är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är, tillsammans med undersköterskor och läkare, en viktig del av teamet kring patienten och har en arbetsledande rol...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Infektionsavdelning i Malmö
Vi välkomnar nu två undersköterskor till Infektionsavdelning 2 i Malmö. Hos oss erbjuds du ett spännande och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Som undersköterska arbetar du i tvärprofessionella team med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Du är en viktig del i teamet och en länk för att upptäcka förändringar i patienternas vårdsituation så att åtgärder kan vidtas. I arbetet som undersköterska på avdelningen ingår också att sitta vak hos svårt sjuka patienter i behov av intermediärvård. Vi erbjude...
2024-04-10 2024-04-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Ortopediavdelning 11 i Lund
Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut med ett gemensamt ansvar för patienterna i ert team. I rollen som undersköterska kommer du hos oss att arbeta med fokus på pre- och postoperativ vård. Du får en bred kompetens inom akutortopedi, men även inom andra områden då en stor andel av våra patienter är multisjuka. Här är det viktigt att du utgår från patientens unika behov....
2024-04-10 2024-04-29
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor, inlärningsfas, till Ortopediavdelning i Lund
Arbetet på en akutortopedisk avdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och farmaceut med ett gemensamt ansvar för patienterna i ert team. Vår avdelning präglas av ett varmt och positivt klimat med en god stämning, där alla tillsammans arbetar för en god arb...
2024-04-10 2024-05-08
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor, självständig fas, till Ortopediavdelning i Lund
Arbetet på en akutortopedisk avdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och farmaceut med ett gemensamt ansvar för patienterna i ert team. Vår avdelning präglas av ett varmt och positivt klimat med en god stämning, där alla tillsammans arbetar för en god arb...
2024-04-10 2024-05-08
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-24
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor, kombinationstjänst, Infektion och Sjukhus hemma i Lund
På avdelning 74 är ett av våra mål att öppna fyra intermediärvårdsplatser och delmålet är att inom kort öppna fyra infektionsobservationsplatser där patienter kan vårdas med ett större samlat vårdbehov som övervakning eller andningsvård. Sedan flera år finns även Infektionens studerande enhet (ISE). På ISE arbetar vårt handledarteam tillsammans med studenterna med fokus på lärande och erfarenhetsutbyte. Inom verksamhetsområdet bedrivs mycket forskning som avdelningen är delaktig i. Vi arbetar bland annat med två stora utvecklingsprojekt; Magn...
2024-04-10 2024-05-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till BB-avdelning i Lund
Vi välkomnar fler undersköterskor till BB-avdelningen i Lund! På enheten arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans kring patienten. Vi är indelade i team bestående av barnmorska/sjuksköterska och undersköterska som tillsammans ansvarar för sina patienter. På BB arbetar vi både med både komplicerade och det vanliga, både när det gäller graviditet och efter förlossningen. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete där du arbetar med vanligt förekommande arbetsuppgifter som undersköterska på en BB-avdelning...
2024-04-09 2024-04-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Specialistläkare, Gastrointestinal onkologi, flera orter
Nu söker vi en specialistläkare i Gastrointestinal onkologi samt även för tjänstgöring på Diagnostiskt Centrum! I din roll är du en del av ett team på 12 till 13 specialistläkare. Vi har gemensamt möte en gång per vecka för att kunna avhandla komplicerade fall samt för arbetsplatsträffar (APT) eller uppdatering. I teamet ingår även tre till fyra ST-läkare som byts ut med intervall på tre till sex månader och utbildning av dessa kollegor är en stor del av vårt uppdrag. Därtill ingår kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och sekrete...
2024-04-09 2024-05-01
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Specialistläkare, Gastrointestinal onkologi, flera orter
Nu söker vi en specialistläkare i Gastrointestinal onkologi samt även för tjänstgöring på Diagnostiskt Centrum! I din roll är du en del av ett team på 12 till 13 specialistläkare. Vi har gemensamt möte en gång per vecka för att kunna avhandla komplicerade fall samt för arbetsplatsträffar (APT) eller uppdatering. I teamet ingår även tre till fyra ST-läkare som byts ut med intervall på tre till sex månader och utbildning av dessa kollegor är en stor del av vårt uppdrag. Därtill ingår kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och sekrete...
2024-04-09 2024-05-01
1 2 3 4 5 >