Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Gynekologiavdelning operation i Lund
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande avdelning. Vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, engagemang och samarbete mellan yrkeskategorier och närmsta chef. Hos oss erbjuds du en inspirerande arbetsplats med trivsamma kollegor och möjlighet till kompetensutveckling anpassat utifrån dina kunskaper och önskemål. Att arbeta hos oss innebär både att fatta snabba beslut i hanteringen av plötsliga, oförutsägbara händelser men även arbeta metodiskt med avancerade ingrepp...
2023-09-26 2023-10-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Administratör med chefsstödsuppdrag till Akutavdelning i Malmö
Som administratör med chefsstödsuppdrag kommer du att vara ett administrativt stöd till enhetscheferna på AVA. Du ansvarar för sjuksköterskor och undersköterskors administration och schemaläggning. Du arbetar i vårt HR-system (HR-fönster) med att rapportera lönegrundande uppgifter för utbetalning av löner samt är behjälplig i samband med nyanställningar och introduktion av nya sjuksköterskor och undersköterskor. AVA har två chefsstöd vilket innebär att du kommer att ha ett nära samarbete med det andra chefsstödet samt de två enhetschefer som ...
2023-09-25 2023-10-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Fysioterapeut till Intensivvårds- och postoperativ avdelning i Lund
Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du som fysioterapeut får en betydelsefull roll på vår intensivvårds- och postoperativa avdelning. Vi söker en teaminriktad fysioterapeut som bidrar med sin specifika yrkeskompetens i bedömning och behandling av våra patienter. Du arbetar både självständigt och tillsammans med sjuksköterska, undersköterska och läkare för att patienterna ska få bästa möjliga vård. I det dagliga arbetet arbetar du bedside utifrån din bedömning av behov kring andningsgymnastik, mobilisering, tidig postoperativ mobilisering, k...
2023-09-25 2023-10-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Hjärtmottagning i Malmö
Vi söker nu en medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt team! Vill du ha ett stimulerande och utvecklande arbete som medicinsk sekreterare? Trivs du dessutom med att tidvis arbeta i ett högt tempo och är lösningsorienterad? Hos oss har du möjlighet att påverka ditt arbete utifrån verksamhetens behov och egna kompetenser och intressen då vi ständigt arbetar med utveckling och förbättring. I rollen som medicinsk sekreterare på hjärtmottagningen arbetar du med administrativa uppgifter såsom remisshantering, tidsbokning, journalskrivning...
2023-09-25 2023-10-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till hjärtmottagning i Malmö
Vi välkomnar nu en ny kollega till vårt härliga team på hjärtmottagningen! Hos oss på hjärtmottagningen har vi enskilda patientbesök. Tillsammans med patienten går vi igenom riskfaktorer, samtalar om och motiverar till sunda levnadsvanor. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för följsamhet i medicinering och justering utav läkemedelsbehandling, detta med stöd utav läkare. Genom rådgivning och motiverande samtal lägger du upp en fortsatt individuell behandlingsplan tillsammans med patienten. Vi arbetar i ett multidisciplinärt team med pati...
2023-09-22 2023-10-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Kärlavdelning endovaskulär i Malmö
Vi söker nu en undersköterska till oss på Kärlavdelning endovaskulär! Vår vision är att vara en avdelning där patienter, anhöriga och personal arbetar tillsammans för professionalism, delaktighet och utveckling. Här ges du utrymme att vara nyfiken, engagerad och utvecklas. Arbetsklimatet präglas av framåtanda, engagemang och respekt. I rollen som undersköterska hos oss arbetar du bland annat med att assistera vid operation samt patientomvårdnad. Till dina arbetsuppgifter hör övriga förekommande arbetsuppgifter som ingår i din yrkesroll.
2023-09-22 2023-10-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Kirurgiavdelning i Lund
Vi välkomnar nu fyra nya undersköterskor till oss på Kirurgiavdelning 13! På avdelningen tar vi hand om patienter som till största delen genomgår elektiv kirurgi i bland annat lever, pancreas och sköldkörtel. Även en mindre andel patienter med akuta kirurgiska diagnoser som exempelvis cholecystit, ileus och pancreatit. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga undersköterskeuppgifter och på vår avdelning arbetar vi tillsammans i team med patienten i fokus. Du och dina kollegor är de bästa förespråkarna för att patienten får en bra, säker och pe...
2023-09-22 2023-10-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef till Infrastruktur på Skånes universitetssjukhus
Som chef för Enhet infrastruktur får du en nyckelposition inom Skånes universitetssjukhus. Vill du bidra till en ytterst viktig och komplex organisation där du får arbeta med ett strategiskt och förvaltningsövergripande perspektiv? Har du ett stort engagemang för att genom frågor inom logistik och fastighet bidra till den bästa möjliga vården för våra patienter? Du får förvaltningsövergripande ansvar för att tillsammans med dina tio kompetenta och erfarna medarbetare driva frågor inom infrastruktur. Du representerar Sus som förvaltning inom d...
2023-09-22 2023-10-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Handledande sjuksköterska till VO ortopedi i Malmö
Nu välkomnar vi inom VO ortopedi sjuksköterskor med inriktning handledning till vår utbildningsenhet i Malmö. Nu finns det möjlighet att vara en del av vårt kliniska utbildningsteam och skapa nya vägar mot god säker omvårdnad vid det Nya Sjukhuset Malmö. VO ortopedi är först i landet med att införa karriärtjänster för sjuksköterskor utifrån ett strukturerat utvecklingsprogram i fem faser där det ingår utbildningar och läraktiviteter i varje fas. Varje fas kopplas till en tydlig kompetensbeskrivning där det från och med fas tre ges möjlighet ti...
2023-09-22 2023-11-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Nyexaminerade sjuksköterskor till VO ortopedi med nytt introduktionskoncept
För dig som är nyexaminerad sjuksköterska har vi ett introduktionskoncept där vi erbjuder möjlighet att efter sedvanlig introduktion även under en period på cirka sex månader gå tillsammans med en annan ny sjuksköterska samtidigt som det alltid finns mer erfarna kollegor att rådfråga. Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. I ett tvärp...
2023-09-22 2023-11-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till Ortopediavdelning i Malmö
Nu välkomnar ortopedavdelningarna i Malmö flera kollegor! Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter där, förutom sedvanliga arbetsuppgifter, både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med läkare, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut med ett gemensamt ansvar för patienterna i ert team. Nära teamet arbetar även kurator oc...
2023-09-22 2023-11-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Fysioterapeut till Intensivvårdsavdelning i Malmö
Hos oss som fysioterapeut får du ett arbete som präglas av förtroende, delaktighet och egenansvar. Patientomhändertagandet hos oss kännetecknas av evidensbaserad och vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder. Vi arbetar utifrån personcentrerat bemötande med respekt och empati. Teamarbete är en viktig komponent i vårt arbete och vi arbetar med tidig rehabilitering i tvärprofessionella team. Arbetet innebär också avancerad andningsvård med hjälp av medicinskteknisk utrustning. Dessutom ingår i dina arbetsuppgifter att bedöma och behandla posto...
2023-09-21 2023-10-19
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor, sårkonsult, till Vårdenhet Geriatrik i Malmö och Lund
Vi söker nu två engagerade och drivna sjuksköterskor med genuint intresse för sårbehandling för att arbeta som sårkonsulter hos oss. I rollen som sårkonsult gör du bedömningar och tar fram behandlingsförslag. Du kommer även att vara delaktig i att planera och driva sårnätverk. I samarbete med avdelningens sårombud kommer du att vara med att utforma deras bassortiment av sårmaterial. Även att föreläsa och utbilda ingår i arbetet. Våra konsultationer utförs ute på respektive avdelning som önskat hjälp med sårbehandling, via digitala lösningar...
2023-09-21 2023-10-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning dubbeldiagnos i Malmö
Vi välkomnar en medicinsk sekreterare till vår dubbeldiagnosmottagning i Malmö! Den här tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad på 100%. Som medicinsk sekreterare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet i ditt team. Därtill ingår också journalskrivning samt bokning av patienter. Utöver detta förekommer bland annat att svara i receptionstelefonen, registrera besök, diagnos- och klassifikation av vårdåtgärders-koder (KVÅ-koder) samt skriva anteckningar på ...
2023-09-21 2023-11-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kurator till Enhet kurator psykolog – barn i Lund
I rollen som kurator hos oss arbetar du med barn och ungdomar med olika sjukdomar eller skador och deras familjer. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetens övriga kuratorer samt med andra yrkeskategorier i team och på vårdavdelningar. Arbetet sker inom både sluten- och öppenvården med egen mottagningsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår krisstöd vid akuta kris- och sorgereaktioner, psykosociala utredningar och bedömningar, motivationsarbete, stödsamtal och bearbetande samtal. Du kommer även att få ge information om och bistånd till sam...
2023-09-20 2023-10-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till Dialysmottagning, akutverksamhet, i Lund
Vi på akutdialysen välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete med bloddialys inom dialys eller intensivvård. Du arbetar med patienter som kommer till akutdialysen för sin behandling men utför även behandlingar på patienter på övriga delar på sjukhuset som är för sjuka för att kunna förflyttas. I vårt uppdrag ingår även dialysbehandlingar på barn i alla åldrar. För att du ska känna dig trygg med dina nya arbetsuppgifter kommer du att få en grundlig introduktion tillsammans med erfarna kollegor i teamet. Hos oss erb...
2023-09-20 2023-10-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Intensivvårdssjuksköterska till Dialysmottagning, akutverksamhet, i Lund
Vi på akutdialysen välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete med bloddialys inom dialys eller intensivvård. Du arbetar med patienter som kommer till akutdialysen för sin behandling men utför även behandlingar på patienter på övriga delar på sjukhuset som är för sjuka för att kunna förflyttas. I vårt uppdrag ingår även dialysbehandlingar på barn i alla åldrar. För att du ska känna dig trygg med dina nya arbetsuppgifter kommer du att få en grundlig introduktion tillsammans med erfarna kollegor i teamet. Hos oss erb...
2023-09-20 2023-10-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Magnetavdelning, akutortopedi, Lund
Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. I rollen som undersköterska arbetar du med fokus på pre- och postoperativ vård. Ditt arbete hos oss ger dig en bred kompetens inom akutortopedi, men även inom andra områden då en del av våra patienter är multisjuka. I ditt arbete med den ortopediska patienten utmanas och utvecklas du i din yrkesroll. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och farmaceut med ett gemensamt ...
2023-09-19 2023-10-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Onkologiavdelning i Lund
I rollen som undersköterska ser du hela patienten samt dess närstående och kan anpassa ditt omhändertagande efter patientens olika behov. Du arbetar i team med sjuksköterskor enligt arbetsmodellen patientnärmre vård. Vi vårdar patienter med cancer i huvud-hals-regionen, bröstcancer, malignt melanom, gynekologisk cancer, mat-tarm-cancer samt patienter med endokrina tumörer och neuroendokrina tumörer. På avdelningen arbetar även fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. I arbetet ingår att hjälpa patienterna med personlig hygien, server...
2023-09-18 2023-10-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor, vik, till Neurologiavdelning akut i Lund
Vi ser nu fram emot att välkomna två nya undersköterskekollegor för vikariat till oss på Neurologiavdelning 25 i Lund! I rollen som undersköterska hos oss ansvarar du, tillsammans med teamet, för patienter med neurologiska sjukdomar. Du arbetar med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter inom somatisk vård och akutsjukvård. Därtill är du en del av ett stort team där vi alla arbetar efter en bestämd standard, samtidigt som vi utgår från ett individualiserat och holistiskt perspektiv. Som ny medarbetare hos oss erbjuds du personlig introdu...
2023-09-18 2023-10-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Operationskoordinator till Gynekologisk enhet i Lund
Vi välkomnar nu en operationskoordinator till den gynekologiska enheten i Lund! Ditt arbete som operationskoordinator i teamet är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Vi arbetar med patienten i fokus och du som operationskoordinator har dagligen kontakt med patienter som väntar på eller ska kallas till operation. Våra patienter remitteras från en rad instanser såväl från öppen som slutenvård. När patientens diagnos är verifierad gör läkaren en operationsanmälan och därefter vidtar ditt arbete enligt nationellt SVF. Du ansvarar för preop...
2023-09-18 2023-10-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Operationskoordinator till Gynekologisk enhet i Lund
Vi välkomnar nu en operationskoordinator till den gynekologiska enheten i Lund! Ditt arbete som operationskoordinator i teamet är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Vi arbetar med patienten i fokus och du som operationskoordinator har dagligen kontakt med patienter som väntar på eller ska kallas till operation. Våra patienter remitteras från en rad instanser såväl från öppen som slutenvård. När patientens diagnos är verifierad gör läkaren en operationsanmälan och därefter vidtar ditt arbete enligt nationellt SVF. Du ansvarar för preop...
2023-09-18 2023-10-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Operationskoordinator till Gynekologisk enhet i Lund
Vi välkomnar nu en operationskoordinator till den gynekologiska enheten i Lund! Ditt arbete som operationskoordinator i teamet är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Vi arbetar med patienten i fokus och du som operationskoordinator har dagligen kontakt med patienter som väntar på eller ska kallas till operation. Våra patienter remitteras från en rad instanser såväl från öppen som slutenvård. När patientens diagnos är verifierad gör läkaren en operationsanmälan och därefter vidtar ditt arbete enligt nationellt SVF. Du ansvarar för preop...
2023-09-18 2023-10-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till Hjärtavdelning Arytmi och Hjärtmottagning preoperativ vård Lund
I din roll som sjuksköterska hos oss har du en arbetsledande roll där du planerar, utför och utvärderar omvårdnaden. Arbetet kring patienten styrs av patienternas diagnoser, både ur omvårdnads- och medicinskt perspektiv. På avdelningen förekommer akuta, livshotande tillstånd som kräver ett omedelbart omhändertagande. Dina arbetsuppgifter hos oss är varierande vilket innebär att du kommer att alternera mellan vår hjärtmottagning inskrivning/preop, den elektiva enheten och vår akuta enhet. Vi har ett mycket stort flöde på vår elektiva enhet och...
2023-09-18 2023-10-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Arbetsterapeut till Njur- och Transplantationsavdelning i Malmö
Nu välkomnar vi en arbetsterapeut till ett varierande arbete som präglas av ett gott arbetsklimat hos oss på Njurmedicin i Malmö! Vi erbjuder dig en omväxlande tjänst där du blir en viktig del i patientens rehabilitering. Du möter njursjuka patienter i alla åldrar både inom slutenvården. Arbetet är skiftande då du träffar patienter i olika faser av njursjukdomen, allt från de med en nyupptäckt njursjukdom eller patienter som är i behov av kontinuerlig dialysbehandling till de som är njurtransplanterade. En stor fördel hos oss är att du följer...
2023-09-18 2023-10-09
1 2 3 4 5 6 >