Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
I din roll som specialistläkare i allmänmedicin hos oss ansvarar du för vården av dina listade patienter. Läkarna på vårdcentralen har dessutom olika ansvarsområden såsom BVC, rond på våra äldreboenden samt handledning av studenter. På enheten tycker vi att det är viktigt med fortlöpande utveckling av våra medarbetare och vår verksamhet. Vår läkargrupp har gemensamt en bred erfarenhetsbas och kompetens. Vi vill att du ska vara intresserad av kreativt nytänkande och vara en del i utvecklingsarbetet med fokus på att erbjuda våra patienter bästa ...
2024-04-12 2024-04-26
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Södertull i Lund
Vi erbjuder en intressant och utvecklande tjänst med möjlighet att dela din tid mellan distriktssköterskemottagning, exempelvis äldremottagning/astma-kol-mottagning och vårdcentralsarbete. Du är en viktig del i vår samverkan med den kommunala hemsjukvården som vi just nu utvecklar i ett gemensamt projekt med Lunds kommun. Vidare ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom telefonrådgivning, triagering och bedömningar. Vi arbetar även med verktyget 1177-direkt för triage och rådgivning.
2024-04-12 2024-05-10
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Mobilt team närsjukvård Ängelholm
Du kommer vara en av sex sjuksköterskor i teamet. Du gör både egna hembesök och besök i team tillsammans med läkaren. Som sjuksköterska utför du sjukvård i hemmet och arbetet kan till exempel innebära intravenös antibiotikabehandling, intravenös vätskebehandling samt blodtransfusion. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Då vi är en enhet i utveckling, så förväntas du även vara aktiv i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi är stolta över att få ...
2024-04-12 2024-04-28
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Mobilt team närsjukvård Malmö
Hos oss erbjuds du ett spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt och nystartat team. Som sjuksköterska hos oss utför du sjukvård i patientens hem. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi är stolta över att få möjligheten att starta en vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intresserad av att bygga verk...
2024-04-12 2024-05-10
Region Skåne, Primärvården ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Vilan Kristianstad
På vårdcentralen arbetar idag tre specialister i allmänmedicin samt tre ST-läkare. Utöver det finns även AT- och BT-läkare samt också en läkare som gör praktisk tjänstgöring. Då en av våra ST-läkare nu närmar sig slutet av sin ST vill vi utöka vår ST-bemanning med ytterligare en kollega. ST-tjänsten innebär att din utbildning kommer ske inom ramen för ST-programmet med individuell handledning, ST-kontrakt, målbeskrivning och studietid. Din utbildning kommer skräddarsys för dig i samråd med din handledare för att din utbildning ska bli så optim...
2024-04-11 2024-05-08
Region Skåne, Primärvården Legitimerad läkare, vikariat, till Vårdcentralen i Ystad
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad läkare. Hos oss får du chansen att arbeta i ett team med gott samarbete med ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov. I din roll som läkare har du ett nära samarbete med de olika yrkeskategorierna som är verksamma hos oss, vilket skapar goda möjligheter att lära känna varandra. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral såsom planerad och akut mottagning. Arbetet sker även på vår sköterskeledda öppna mottagning. Vi erbjuder dig också stöd i form a...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Näsby i Kristianstad
Vi har nu möjlighet att välkomna en kurator till oss på Vårdcentralen Näsby. I din roll som kurator arbetar du diagnostiskt med kartläggning av psykisk ohälsa. Du bedömer gränssnitt och skriver remisser till specialistpsykiatrin samt behandlar på primärvårdsnivå. Behandling sker bland annat genom behovsanpassad terapi, motiverande samtal, strukturellt stödjande samtal och krishantering. Gruppbehandling kan förekomma. Du ingår i ett team med många beröringspunkter, där ni fördelar arbetsuppgifter efter kompetens och arbetsbelastning, så att a...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Primärvården Praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU/EES, Region Skåne
Tjänsten är tidsbegränsad i sex månader med syfte att bedöma och förbättra dina medicinska färdigheter och din lämplighet i yrket motsvarande kraven för svensk läkarlegitimation. Socialstyrelsen är tydliga med att praktisk tjänstgöring främst handlar om att göra en bedömning. Fokus är alltså inte på att utbilda, men självfallet får du som ny kollega introduktion i verksamheten, system etcetera. Den praktiska tjänstgöringen har bedömningsunderlaget från Socialstyrelsen som utgångspunkt. I underlaget finns specificerade arbetsuppgifter där tjän...
2024-04-11 2024-04-25
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Palliativ vård och ASIH i Hässleholm
I rollen som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet och arbetar i ett tvärprofessionellt team. Målet med vården är att samverka kring de symtom som patienten besväras av för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att ge stöd till de närstående. Du leder och deltar aktivt i planering kring patientens vård tillsammans med övriga professioner, där ni arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och tar stor hänsyn till hela livssitu...
2024-04-10 2024-04-24
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Nu söker vi en ST-läkare som vill jobba med oss. Vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Hos oss får du möjlighet att följa olika vårdförlopp med komplexa överväganden i nära samarbete med kompetenta medarbetare och våra vårdgrannar. Därtill arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård och vårdboende. Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköter...
2024-04-10 2024-05-01
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Palliativvårdsavdelning i Malmö
De patienter som är inskrivna i verksamheten har behov av specialiserad palliativ vård, vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Behoven kan vara av fysisk, psykisk, existentiell eller andlig karaktär, eller en kombination av flera. Det kan handla om allt från injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, syrgas och omläggningar till stödjande samtal och närståendestöd Som sjuksköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team som arbetar utifrån personcentrerad vård och...
2024-04-09 2024-04-30
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete som bland annat innehåller distriktsläkarmottagning, barnavårdscentral (BVC), vårdboende, hembesök och helgmottagning. Därtill handleder du utbildningsläkare och läkarstuderande. Du arbetar tillsammans med engagerade och erfarna kollegor vilket skapar goda möjligheter till ett givande kunskapsutbyte. Läkargruppen har en väldigt bra sammanhållning som ställer upp för varandra där daglig kontakt sker för att utveckla rutiner och arbetssätt. Vårdcentral...
2024-04-09 2024-04-30
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare för hembesök till Vårdcentralen Husie i Malmö
Vi välkomnar en specialistläkare till vårt team! I din roll har du i första hand ansvar för hembesök i ordinärt boende. Bland arbetsuppgifterna ingår att göra planerade och akuta hembesök, upprätta samordnad individuell plan (SIP), sköta Mina planer, hålla brytpunktssamtal, sköta Apodos och göra läkemedelsgenomgångar. Det innebär mycket samarbete med hemsjukvården och kommunens sjuksköterskor. Du har även ett nära samarbete med distriktssköterskan på äldrevårdsmottagningen. Hos oss får du en arbetsplats med stor professionell bredd och hög ...
2024-04-09 2024-05-07
Region Skåne, Primärvården Legitimerad läkare till Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund
Vi ser fram emot att välkomna en ny läkarkollega hos oss! Som läkare arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en läkare på en vårdcentral, vilket bland annat innebär mottagningsarbete med både akuta och planerade besök. Därtill ingår även hembesök och arbetet med SIP:ar (samordnade individuella planeringar) vid behov. Du kommer att träffa patienter i alla åldrar, med både nytillkomna besvär samt kroniska diagnoser. För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuds du en gedigen introduktion, anpassad efter dina behov. Vidare ha...
2024-04-09 2024-04-30
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Löddeköpinge
Som läkare hos oss arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral. En vanlig vecka kan bland annat innefatta uppgifter såsom egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), vårdboende samt tjänstgöring på kvälls- och helgmottagningen i Lund. I rollen fungerar du även som stöd till sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete. Därutöver arbetar du med patienter efter din egna lista. Då vi har nära samarbete med andra vårdcentraler och stundtals stöttar varandra vid behov, så kan resor i tjänst...
2024-04-09 2024-04-23
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa i Kristianstad
Nu har vi möjlighet att välkomna en psykolog till vårt team på Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Kristianstad. I rollen som psykolog inom Barn- och föräldrahälsan ingår individ- och familjeinriktade insatser som omfattar såväl primärpreventiva som indikerade och behandlade insatser. Arbetsuppgifterna består av självständigt kvalificerat behandlings-, bedömnings- och utredningsarbete av barn i åldrarna noll till sex år, föräldrar och blivande föräldrar. Som psykolog hos oss kan arbetet komma att innefatta föräldrautbildning i grupp. ...
2024-04-08 2024-05-06
Region Skåne, Primärvården ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Sankt Lars
Vi söker dig som är legitimerad läkare för denne ST-tjänst med specialistinriktning allmänmedicin. Hos oss kommer du att arbeta med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård och vårdboende. Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete. Du kommer få en fast handledare och avsatt handledningstid varje vecka. Vi satsar på fortbildning och kompetensutveckling och är flexibelt inställda till att...
2024-04-05 2024-04-26
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund
Vi välkomnar dig som är utbildad distriktssköterska och som vill bli en del av vårt engagerade team på Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund. Vi vill nu omstrukturera vår sjuksköterskemottagning och söker dig som är engagerad, driven och vill delta i att bygga nytt. I arbetsuppgifterna ingår sedvanlig distriktssköterskemottagning men även delvis triagering av patienter via telefon, chatt och på plats. Här får du möjlighet att påverka både arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Du får möjlighet att ta dig an egna ansvarsområden och möjlighet finns för ...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill bli en del av vårt engagerade team på Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund. Vi vill nu omstrukturera vår sjuksköterskemottagning och söker dig som är engagerad, driven och vill delta i att bygga nytt. I arbetsuppgifterna ingår triagering av patienter i telefon och på plats och även mottagningsarbete. Här får du möjlighet att påverka både arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Du får möjlighet att ta sig an egna ansvarsområden och möjlighet finns för vidareutbildning och introduktion under...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Borgmästaregården i Malmö
Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete som är omväxlande med en händelserik vardag där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter. Du och dina sekreterarkollegor har ett gemensamt ansvar för de dagliga och löpande arbetsuppgifterna samt olika övriga administrativa ansvarsområden. Ni har regelbundna tvärprofessionella möten med enhetschefen samt APT en gång i månaden med verksamhetschefen. Dina kollegor har olika bakgrund och erfarenhet, men den gemensamma nämnaren hos oss är arbetsglädje och samarbete. Som sekrete...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Primärvården Legitimerad läkare till Mobilt team närsjukvård Ängelholm
Vi erbjuder ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team med ett tätt samarbete. Som läkare hos oss utför du medicinska bedömningar och insatser i patientens hem eller i särskilt boende. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt i samverkan med övriga vårdgivare. Vi vill också att du aktivt deltar i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. - Det positiva med vårt arbete är att vi får en helhetsbild av våra patienter och har tid för v...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till mobilt team närsjukvård Lund
Tjänsten innebär självständigt arbete där du gör hembesök tillsammans med sjuksköterskor i teamet inom vårt upptagningsområde. Du leder och deltar aktivt i planeringen runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt i samverkan med övriga vårdgivare. Målet är att bedöma och behandla patienten i hemmet. Medverkan i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete ingår självfallet i dina arbetsuppgifter. Vi är stolta över att få möjligheten att starta en vårdform där fler får mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intr...
2024-04-04 2024-05-02
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Mobilt team närsjukvård Lund
Hos oss erbjuds du ett spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Som sjuksköterska hos oss utför du sjukvård i patientens hem, då vårt mål är att bedöma och behandla patienten i hemmet. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Vi är stolta att få möjligheten att starta en vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta di...
2024-04-04 2024-05-02
Region Skåne, Primärvården Legitimerad läkare till Mobilt team närsjukvård Helsingborg
Vi erbjuder ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team med ett tätt samarbete. Som läkare hos oss utför du medicinska bedömningar och insatser i patientens hem eller i särskilt boende. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt i samverkan med övriga vårdgivare. Vi vill också att du aktivt deltar i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. -Jag var med och startade upp Mobila teamet vid årsskiftet och vi är ett tajt team på sju perso...
2024-04-04 2024-04-18
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till Vårdcentralen Löddeköpinge
Nu välkomnar vi en legitimerad arbetsterapeut. Här får du bidra med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Du kommer vara första instans för bedömning, diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge samt utprovning och tillverkning av ortoser. I arbetsuppgifterna ingår även att göra aktivitets- och funktionsbedömningar samt medverka vid kognitiva utredningar. Förskrivningar och utprovningar av hjälpmedel samt uppföljningar enligt förskrivningsprocessen för...
2024-04-03 2024-05-01
1 2 3 4 >