Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Studentmedarbetare till Primärvården Skånes HR-enhet i Lund
Hos oss kommer du som studentmedarbetare inom HR arbeta med och vara behjälplig i förvaltningens övergripande processer inom arbetsmiljö och hälsa, lön, kompetensförsörjning och arbetsvillkor. Det kan till exempel vara administrativa arbetsuppgifter vid utbildningsinsatser, framtagande av statistik, stöd vid utvärderingar och hålla ihop undersökningar som görs inom förvaltningen. Du får arbeta med hela HR-områdets bredd samt få en inblick i hur våra HR-specialister arbetar som verksamhetsnära stöd till våra chefer. Detta är en studentmedarbet...
2021-08-02 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska, Mobilt Vårdteam Mellersta Skåne – akuta punktinsatser, Lund
Nu välkomnar vi dig som är sjuksköterska och vill vara med att vidareutveckla mobilt vårdteam Mellersta Skåne - akuta punktinsatser. Placeringsort för tjänsten är Lund och teamet utgår från Universitetssjukhuset i Lund. Vi erbjuder ett spännande, komplext och varierande arbete där du får utvecklas i din roll som sjuksköterska. Hos oss kommer du att arbeta självständigt och utföra avancerad sjukvård i hemmet i ett nära samarbete med övriga professioner i teamet. Arbetsuppgifterna innefattar både klinisk och social omvårdnad och omsorg samt att...
2021-08-02 2021-08-23
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Mobilt Vårdteam i Mellersta Skåne
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare till Mobilt Vårdteam Mellersta Skåne! Hos oss innebär en vanlig dag som medicinsk sekreterare en variation av arbetsuppgifter såsom journalskrivning, diagnosregistrering och remisshantering. Hos oss erbjuds du ett utvecklande och stimulerande arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. I rollen kan du även komma att agera skrivarhjälp till Malmöteamet. Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll för att det dagliga arbetet ska fungera och fortskrida!
2021-08-02 2021-08-20
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till palliativ vård och ASIH i Trelleborg
I rollen som sjuksköterska hos oss ingår du i ett tvärprofessionellt team där målet med vården är att samverka kring och lindra symtom för att uppnå högsta möjliga livskvalitet för patienterna. Behoven kan vara av fysisk, psykisk, existentiell eller andlig karaktär, eller en kombination av flera. En stor del av det dagliga arbetet innebär också att stödja närstående. Utöver det kommer du också arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom medicintekniskt arbete, omvårdnad, planering samt samtal och stöd. Din anställning kommer att vara i...
2021-07-30 2021-08-31
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeuter till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Välkommen till oss på Vårdcentralen Tornet, hos oss arbetar du i team med två fysioterapeutkollegor och har gott stöd hos övriga personalkategorier på enheten. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen men även med andra diagnoser såsom neurologiska tillstånd och psykosomatiska besvär. Som fysioterapeut hos oss arbetar du framförallt med mottagningsverksamhet där du oftast kommer att vara första bedömningsinstans när det kommer till sjukdomar i rö...
2021-07-29 2021-08-12
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Husensjö i Helsingborg
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, behandling och konsultation för vårdcentralens patienter avseende lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Vanligt förekommande kontaktorsaker är krisreaktion, ångest, stressrelaterad ohälsa och depression. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp. Vi kan även erbjuda internetbaserad behandling. Du bedömer individens psykiska ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Vår vårdcentral prägla...
2021-07-28 2021-08-11
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska, vik, till Barnavårdscentralen Laxen i Ängelholm
Vi välkomnar nu distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska för ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning. Hos oss erbjuds du som distriktssköterska/barnsjuksköterska ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter och god gemenskap på vår BVC, där vi har strax över 750 listade barn. I din roll kommer du tillsammans med dina kollegor i barnhälsovårdsteamet att ansvara för barnhälsovården och de listade barnen vi har hos oss. Arbetet innefattar bland annat att kalla barn till undersökningar, som utförs antingen självständ...
2021-07-28 2021-08-11
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Bokskogen i Bara
I rollen som kurator hos oss får du arbeta med varierade arbetsuppgifter och du har själv möjlighet att påverka din egen arbetssituation. Arbetet består till stor del av psykosocialt behandlingsarbete både individuellt och i grupp. Du får även arbeta med socialrådgivning, sociala åtgärder och samordning. Vi har byggt en bra struktur och rutiner kring rehabiliteringsinsatser och sjukskrivningsprocessen där du som kurator tar stort ansvar för att det ska löpa på så smidigt som möjligt för våra patienter. Som kurator företräder du den psykosociala...
2021-07-26 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
En av våra fantastiska fysioterapeuter lämnar oss i vinter för att gå i pension. Vi välkomnar därför nu en ny medarbetare till oss! I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en fysioterapeut på en vårdcentral. Vanligt förekommande arbetsuppgifter kan således vara att leda diverse gruppverksamheter, ta emot nybesök och att följa dina patienter under behandling. Som fysioterapeut hos oss samverkar du med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen. För att du ska komma in i verksamheten och i din roll på bästa sätt när du börjar hos oss erbj...
2021-07-22 2021-08-10
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Lomma
Nu välkomnar vi dig som är specialistläkare i allmänmedicin till vår vårdcentral! I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en specialistläkare i allmänmedicin som är verksam på en vårdcentral. Det innebär bland annat mottagningsarbete med planerade och akuta besök, äldrevård på särskilda boende samt mottagning på vår barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Du delar aktivt med dig av dina kunskaper till övriga medarbetare och handleder läkarstudenter och utbildningsläkare. Hos oss ingår det i arbetsuppgifterna att också delta i förbä...
2021-07-22 2021-09-05
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Klippan
Vi ser nu fram emot att välkomna en läkarkollega till oss! I uppdraget har du huvudsakligen ansvar för personer som har kommunal hemsjukvård, i eget hem eller på särskilt boende. Du är med och planerar vården i samråd med patient, närstående, kommun och slutenvård. Här bedöms vårdnivå, behov av insatser och arbete bedrivs för en sund läkemedelsförskrivning. Besök och kontakter kan ske såväl på vårdcentralen, som i patientens hemmiljö, eller kanske digitalt i de fall så är att föredra. Arbetet bygger på nära samarbete med kommunens sjuksköters...
2021-07-21 2021-08-15
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Familjehusets BVC i Kristianstad
Brinner du för barn och att förebygga framtida ohälsa genom strukturerat BVC-arbete? Då är du varmt välkommen till vårt härliga gäng! Vi tycker att samverkan med övriga professioner i vårt familjehus är ovärderligt och även samverkan med den närbelägna vårdcentralen Näsby är viktigt för oss. Just nu arbetar tre distriktssköterskor på vårt Familjehus som ligger centralt beläget på Näsby. Du har läkarmottagning med kunnig allmänspecialist enligt schema. I din roll som barnsjuksköterska/distriktsköterska arbetar du förebyggande med barn och fa...
2021-07-21 2021-08-04
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg
I dagsläget arbetar fem medicinska sekreterare samt en administratör med att hålla en hög service och tillgänglighet gentemot såväl våra patienter som övriga medarbetare. Vi arbetar efter värdegrunderna välkomnande, drivande, omtanke och respekt. I din roll som medicinsk sekreterare ingår sedvanliga arbetsuppgifter så som journalskrivning, receptionsarbete samt ett flertal andra administrativa arbetsuppgifter. Det kommer även finnas möjlighet för dig att erhålla egna ansvarsområden så som chefsstöd, telefoni eller IT-ansvar. Vidare kommer du h...
2021-07-19 2021-08-16
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Råå i Helsingborg
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Hos oss kommer du tillsammans med tre kollegor ansvara för enhetens administrativa arbetsuppgifter såsom journalskrivning, receptionsarbete och bevakning av olika system. Det förekommer även andra arbetsuppgifter med eget ansvar, beroende på tidigare erfarenhet. Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll för att det dagliga arbetet ska fungera. Vi strävar ständigt efter att arbeta på ett patientsäkert och effektivt sätt. Som ett...
2021-07-19 2021-08-16
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Linero Östra Torn i Lund
Vi välkomnar nu en flexibel och lösningsorienterad sjuksköterska som är trygg i sin yrkesroll till oss på Vårdcentralen Östra Torn Linero! Hos oss blir du en del av en arbetsplats som kännetecknas av stor trivsel och högt i tak. Vi arbetar med ackreditering vilket ställer krav på vissa specifika kompetenser. I samband med att nya krav ställs som kräver nya kompetenser så får du möjligheten att vidareutbilda dig. Hos oss kommer du främst att ansvara för triagering via telefon samt ansvara över tillgängligheten och telefonibemanning via vårt te...
2021-07-19 2021-08-09
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska, vikariat, till Vårdcentralen Åhus
Vi välkomnar nu en sjuksköterska som vill arbeta med oss på Vårdcentralen Åhus för ett vikariat på cirka sex månader. I din roll som sjuksköterska kommer du bland annat att arbeta med triagering, mottagningsarbete samt telefonrådgivning. Du kommer vara delaktigt i att utveckla och driva både gruppen och vårdcentralen i ditt dagliga arbete. Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete, där vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare känner sig delaktiga i verksamhetens arbete och är nyfikna på att ta del av dina idéer och tankar kr...
2021-07-19 2021-08-22
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till Barnavårdscentralen Familjens hus i Malmö
Vi välkomnar nu en barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill bli en del av vårt team! Hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med barnets och familjens hälsa i fokus. Du är ett aktivt stöd för föräldrar och barn och möter dem individuellt eller i grupp utefter deras behov. Förutom sedvanliga uppgifter på barnavårdscentral ingår också att samverka med övriga aktörer på vår familjecentral såsom barnmorskor, öppna förskolan, vår sociala rådgivning och våra familjepedagoger. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i din ...
2021-07-16 2021-08-13
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Barnavårdscentralen Familjens hus i Malmö
Vi välkomnar nu en barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill bli en del av vårt team! Hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med barnets och familjens hälsa i fokus. Du är ett aktivt stöd för föräldrar och barn och möter dem individuellt eller i grupp utefter deras behov. Förutom sedvanliga uppgifter på barnavårdscentral ingår också att samverka med övriga aktörer på vår familjecentral såsom barnmorskor, öppna förskolan, vår sociala rådgivning och våra familjepedagoger. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i din ...
2021-07-16 2021-08-13
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Söderåsen i Bjuv
I rollen ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter, vilket innefattar mottagningsarbete med planerade och akuta besök, triagering och telefonrådgivning. Hos oss finns det möjlighet att vidareutbilda sig och specialisera sig inom önskat område. Vår verksamhet befinner sig just nu i en positiv utvecklingsfas med många spännande projekt, vilket ger dig möjligheten att vara med och driva utvecklingen av verksamheten framåt.
2021-07-16 2021-08-13
Region Skåne, Primärvården Psykolog med KBT-kompetens till Vårdcentralen Höör
Nu välkomnar vi en psykolog, sjuksköterska alternativt kurator med KBT-kompetens till oss! I samarbete med andra vårdgivare på vårdcentralen arbetar du för att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din uppgift hos oss blir att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade beha...
2021-07-15 2021-08-26
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska med KBT-kompetens till Vårdcentralen Höör
Nu välkomnar vi en psykolog, sjuksköterska alternativt kurator med KBT-kompetens till oss! I samarbete med andra vårdgivare på vårdcentralen arbetar du för att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din uppgift hos oss blir att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade beha...
2021-07-15 2021-08-26
Region Skåne, Primärvården Kurator med KBT-kompetens till Vårdcentralen Höör
Nu välkomnar vi en psykolog, sjuksköterska alternativt kurator med KBT-kompetens till oss! I samarbete med andra vårdgivare på vårdcentralen arbetar du för att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din uppgift hos oss blir att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade beha...
2021-07-15 2021-08-26
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Åstorp
Vi söker nu dig som vill vara med och bli delaktig i vårt team om fem medicinska sekreterare. Hos oss får du ett omväxlande arbete med givande arbetsuppgifter och möjlighet till att påverka verksamhetens utveckling. Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll som spindeln i nätet. Här kommer du att arbeta med sedvanliga sekreteraruppgifter såsom journalskrivning och receptionsarbete. Därtill kommer även andra administrativt förekommande arbetsuppgifter och egna ansvarsområden. Arbetet är mycket varierande och du får möjlighet att utveckla...
2021-07-15 2021-08-05
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Degeberga i Kristianstad
Hos oss är arbetet omväxlande och stimulerande, vi behandlar patienter i olika ålder med varierande sjukdomsbakgrund. Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för en specialistläkare i primärvården såsom distriktsläkarmottagning, barnhälsovård samt vård och samverkan med kommunen. Vi har gott samarbete över yrkesprofessionerna och samverkan med kommunens medarbetare fungerar väl både när det gäller äldrevård och boende. Som specialistläkare hos oss får du möjlighet att träffa en stor bredd av patienter och samverka med kompetenta ...
2021-07-15 2021-08-19
Region Skåne, Primärvården Barnmorska till Familjens Hus i Malmö
Som barnmorska på våra barnmorskemottagningar får du ett självständigt och stimulerande arbete, med möjlighet att göra en betydande skillnad för den enskilda kvinnan och hennes familj. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av mottagningsarbete, men telefonrådgivning och arbete med föräldrastöd ingår även i din roll. Utöver detta finns det möjlighet med individuell fortbildning för att arbeta med exempelvis amningsinformation i grupp, psykoprofylaxutbildningar, förlossningsrädsla eller flerspråkig föräldrautbildning. Rådgivning kring levnads...
2021-07-14 2021-08-25
1 2 3 >