Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Medicinsk service Enhetschef till Medicinsk stab Vårdhygien Skåne, Lund
Som enhetschef för Medicinsk stab Vårdhygien ansvarar du för att skapa goda förutsättningar för enheten att genomföra det vårdhygieniska uppdraget. I detta ingår även ansvar för enhetens budget samt personal och arbetsmiljö. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschefen för verksamhetens hygiensköterskor samt medicinskt sakkunnig. Tillsammans kommer ni att leda och utveckla Vårdhygien Skåne utifrån uppsatta mål. Du kommer att vara direkt underställd verksamhetschefen och ingå i vårdhygiens ledningsgrupp. Vidare har du tillgång till HR-sp...
2023-09-25 2023-10-09
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Molekylärbiologiska enheten i Lund
Vi välkomnar nu två biomedicinska analytiker till oss på Molekylärbiologiska enheten i Lund. På vårt jobb står inget stilla, nya utmaningar och möjligheter avlöser varandra hela tiden! Som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett varierande och givande arbete i nära samarbete med andra professioner. Du kommer ingå i ett team som tillsammans ansvarar för olika delar av diagnostiken. Därtill kommer du även ansvara för alla delar av analysprocessen så som provhantering, praktiskt utförande av analyser samt bedömning av analysresultat. Därutöve...
2023-09-22 2023-10-06
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare Lab till Sektion Molekylär diagnostik i Lund
Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand riktade molekylärbiologiska metoder. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. Du arbetar främst med utförande av etablerade rutinanalyser, både laborativt och med analysarbete, inom ett flertal olika diagnostikområden. Därutöver innebär arbetet kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av nya analyser/metoder samt tekniskt ansvar för tex. instru...
2023-09-20 2023-10-11
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Sektion Molekylär diagnostik i Lund
Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand riktade molekylärbiologiska metoder. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. Du arbetar främst med utförande av etablerade rutinanalyser, både laborativt och med analysarbete, inom ett flertal olika diagnostikområden. Därutöver innebär arbetet kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av nya analyser/metoder samt tekniskt ansvar för till exempe...
2023-09-20 2023-10-11
Region Skåne, Medicinsk service Chefsstöd till Klinisk genetik i Lund
I rollen som chefsstöd är du en viktig del i att stödja enhets- och sektionschef i deras administration. I arbetsuppgifterna ingår administrativt mottagningsarbete samt chefsstödsuppdrag. Detta innefattar bland annat att hantera HR-fönster, administration kring rekryteringsprocesser, IT beställningar, telefoni och e-katalog samt att föra mötesanteckningar. I mottagningsarbetet ingår varierande arbetsuppgifter som exempelvis förberedelse- och efterarbete av mottagningsbesök, efterforskning och bekräftande av diagnoser, ritning av släktträd, remi...
2023-09-20 2023-10-04
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor till Vårdenhet 1177 på telefon i Malmö
Hos oss arbetar du med telefonrådgivning, där du gör kvalificerade medicinska bedömningar, ger egenvårdsråd och hänvisar de inringande till rätt vårdnivå. Till din hjälp i arbetet har du ett symtombaserat beslutsstöd och följer en strukturerad samtalsprocess samt kollegor att rådfråga. Som nyanställd hos oss får du genomgå ett gediget introduktionsprogram med både teoretisk och praktisk utbildning. Därtill har du en personlig handledare som stöd och bollplank. Vi är måna om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att våra sjuksköters...
2023-09-20 2023-10-04
Region Skåne, Medicinsk service Medicinsk sekreterare till Klinisk patologi i Malmö
I rollen som medicinsk sekreterare innefattar dina arbetsuppgifter bland annat: • remisshantering • telefonservice • diktatskrivning av laboratoriesvar i labdatasystemet RS LIMS. Utöver detta kopplas andra ansvarsuppgifter på, beroende på behov och kunskap. Arbetet sker i samarbete med övriga medicinska sekreterare, läkare och laboratoriepersonal för att nå verksamhetens övergripande mål. Du kommer även att delta i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete.
2023-09-18 2023-10-09
Region Skåne, Medicinsk service Laboratoriebiträde till Klinisk mikrobiologi i Lund
Nu har vi möjlighet att välkomna ett laboratoriebiträde till oss på Klinisk mikrobiologi! Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete där dina arbetsuppgifter bland annat innefattar provförberedelse, IT, chefsstöd, sekretariat och substrattillverkning. Du arbetar med förberedelse av prover vilket innebär sortering, innumrering och beredning av prover. Därtill arbetar du med vår automationsbana, fylla på med plattor, åtgärda fel och manuell utsättning av urin och luftvägsprover.
2023-09-18 2023-10-09
Region Skåne, Medicinsk service Laboratoriebiträde till Klinisk patologi i Malmö
Nu söker vi ett engagerat laboratoriebiträde till Klinisk patologi i Malmö! I rollen som laboratoriebiträde hos oss kommer du hantera glasarkivet, klossarkivet, arkivering av vävnadsprover, disken, vaktmästare rollen, glas för scanning och hantera drift av instrument (till exempel fylla på och starta). Tjänsten erbjuder stor variation med många moment. Din roll kommer att vara betydelsefull.
2023-09-18 2023-10-08
Region Skåne, Medicinsk service Smittskyddssjuksköterska till Smittskydd Skåne i Malmö
Att arbeta som smittskyddssjuksköterska är både spännande och omväxlande. Den aktuella tjänsten är bland annat inriktad på arbete inom området sexuellt överförbara sjukdomar, men innebär även arbete med övriga sjukdomar inom smittskyddslagen. Som smittskyddssjuksköterska följer du det epidemiologiska läget avseende anmälningspliktiga sjukdomar. Du utförutrednings- och analysarbete samt förebyggande arbete. Till dina arbetsuppgifter hör även ärendehantering, andra myndighetsuppgifter samt utbrottsbekämpning av smittsamma sjukdomar. Du arbetar ...
2023-09-18 2023-10-02
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Klinisk patologi i Malmö
Vi söker medarbetare till vårt patologilaboratorium i Malmö! Som biomedicinsk analytiker hos oss erbjuds du ett varierande arbete där du får goda utvecklingsmöjlighet i din yrkesroll och mycket eget ansvar. Du arbetar i ett modernt histopatologiskt laboratorium som ligger i framkant gällande digitalisering av diagnostiken. Du utför sedvanliga arbetsuppgifter vid ett histopatologiskt laboratorium så som utskärning, bäddning, snittning, färgning och digital utlämning.
2023-09-14 2023-10-05
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare till Klinisk patologi i Malmö
Vi söker en medarbetare till vårt patologilaboratorium i Malmö! Som biomedicinare hos oss erbjuds du ett varierande arbete där du får goda utvecklingsmöjlighet i din yrkesroll och mycket eget ansvar. Du arbetar i ett modernt histopatologiskt laboratorium som ligger i framkant gällande digitalisering av diagnostiken. Du utför sedvanliga arbetsuppgifter vid ett histopatologiskt laboratorium så som utskärning, bäddning, snittning, färgning och digital utlämning.
2023-09-14 2023-10-05
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor till Region Skånes Larmcentral i Malmö
Vi välkomnar nu sjuksköterskor till oss på Region Skånes larmcentral! Hos oss blir du en viktig kompletterande del i samarbetet med andra sjuksköterskor! Det huvudsakliga arbetet på Region Skånes larmcentral består i att ta emot inkommande vårdärenden via 112 samt bedöma och följa upp vårdbehovet hos de patienter som väntar på ambulans. Som sjuksköterska arbetar du med prehospital akutsjukvård där du samtalar med patienter som har ringt 112 på grund av akut sjukdom eller skada. Vi utvecklar även sjuksköterskans rådgivande roll i väntan på ambu...
2023-09-05 2023-11-05
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor, rotationstjänst, till Larmcentral och ambulanssjukvård i Malmö
Det huvudsakliga arbetet på Region Skånes larmcentral består i att ta emot inkommande vårdärenden via 112 samt bedöma och följa upp vårdbehovet hos de patienter som väntar på ambulans. Som sjuksköterska arbetar du med prehospital akutsjukvård där du samtalar med patienter som har ringt 112 på grund av akut sjukdom eller skada. Vi utvecklar även sjuksköterskans rådgivande roll i väntan på ambulans. Din uppgift är, förutom att bedöma och följa upp vårdbehov, att även ge medicinskt underlag till ambulanssjukvård, hembesöksbil, sjukvårdsrådgivning,...
2023-09-05 2023-11-05
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor, rotationstjänst, till Larmcentral och ambulanssjukvård i Malmö
Det huvudsakliga arbetet på Region Skånes larmcentral består i att ta emot inkommande vårdärenden via 112 samt bedöma och följa upp vårdbehovet hos de patienter som väntar på ambulans. Som sjuksköterska arbetar du med prehospital akutsjukvård där du samtalar med patienter som har ringt 112 på grund av akut sjukdom eller skada. Vi utvecklar även sjuksköterskans rådgivande roll i väntan på ambulans. Din uppgift är, förutom att bedöma och följa upp vårdbehov, att även ge medicinskt underlag till ambulanssjukvård, hembesöksbil, sjukvårdsrådgivning,...
2023-09-05 2023-11-05
Region Skåne, Medicinsk service Specialistläkare (HSF) VO Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Lund
Nu söker vi specialistläkare i klinisk patologi! Vår diagnostik drivs och utvecklas i 18 processer. Histologiska diagnostiken sker via digital bild och digitalisering av cytologisk diagnostik är på väg. Molekylär patologi är en vardaglig del av patologens diagnostik och analyser sker inom ramen för Labmedicins centrum för molekylär diagnostik. Vi deltar aktivt i kvalitets- och vårdprogramsarbete, såväl regionalt som på nationell nivå och bedriver en verksamhet som inom utvalda områden är ackrediterad med åtföljande kvalitetssäkring av laborato...
2023-09-01 2023-10-08
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterskor till 1177 i Kristianstad
Som sjuksköterska hos oss är dina arbetsuppgifter patientfokuserade. Din dag är planerad med både raster och lunch och däremellan sitter du i telefonen med ett samtal i taget. Här finns inte stressen av att inte hinna med, att inte räcka till eller att inte komma hem när ditt arbetspass slutar. Vi erbjuder även våra anställda möjligheten att arbeta hemifrån. Detta sker i samråd med närmsta chef och förutsätter att kraven för hemarbete uppnåtts. Att arbeta med telefonbedömning ställer krav på dig som sjuksköterska och skiljer sig från den övrig...
2023-08-23 2023-10-05
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin bas Helsingborg
Nu har du chansen att bli en av oss! Som biomedicinsk analytiker får du ett varierande arbete. Vi välkomnar dig som vill vara med i vår verksamhets fortsatta utveckling. I tjänsten ingår analysarbete med inriktning inom kemi, transfusionsmedicin och mikrobiologi. Du arbetar självständigt med stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du aktiv i verksamhetsområdets kvalitetsarbete med ansvar för upplärning och utbildning av nya medarbetare och studenter. Som medarbetare hos oss kommer du genomgå ett internt upplärningsprogram som ske...
2023-08-17 2023-09-30
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterska till Blodcentralen Malmö/Lund
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till Malmö/Lund. Som sjuksköterska hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Placeringsort är Malmö eller Lund men det ingår viss rotation mellan orterna. Rekrytering av nya blodgivare till vår verksamhet är av stor betydelse och vi ser självklart ett intresse från dig att delta i olika ev...
2023-07-07 2023-09-30
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Blodcentralen Malmö/Lund
Vi välkomnar nu en biomedicinsk analytiker till Malmö/Lund. Som biomedicinsk analytiker hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Placeringsort är Malmö eller Lund men det ingår viss rotation mellan orterna. Rekrytering av nya blodgivare till vår verksamhet är av stor betydelse och vi ser självklart ett intresse från dig ...
2023-07-07 2023-09-30
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad
Vi har nu möjlighet att välkomna fyra kollegor till vårt verksamhetsområde Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad. Hos oss erbjuds du ett omväxlande, utvecklande och självständigt arbete i en härlig arbetsmiljö. Som biomedicinsk analytiker omfattar dina ansvarsområden kliniskt kemiskt analysarbete, inklusive ven- och kapillärprovtagning på såväl vuxna som barn och funktionsundersökningar. Hos oss i Kristianstad utförs de flesta analyser inom klinisk kemi, men du kommer även att ägna dig åt analysarbete inom transfusionsmedicin och mikrobiologi....
2023-03-29 2023-12-31