Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor till Hematologiavdelning i Helsingborg
I rollen som sjuksköterska arbetar du huvudsakligen med att ge intravenösa behandlingar genom centrala infarter, exempelvis subkutanvenport eller central venkateter (CVK). Ytterligare arbetsuppgifter som förekommer är fördelning av läkemedel, administrering av cytostatika och omvårdnad av patienter. I arbetet på avdelningen ingår även sedvanliga sjuksköterskeuppgifter.
2023-09-20 2023-10-11
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinsk sekreterare till Vårdenhet ögon i Helsingborg
Med värme och engagemang välkomnar vi dig som vill vara med och driva vår verksamhet framåt. Vill du arbeta med varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik? Då ska du söka till oss. I rollen som medicinsk sekreterare består dina arbetsuppgifter främst av journalskrivning, diagnosregistreringar samt bokning och registrering av besök. Du arbetar i systemen Melior och PASIS. Du kommer att ha olika ansvarsområden, utefter din kompetens, intresse samt verksamhetens behov. Som medicinsk sekreterare har du en central roll och delaktig i...
2023-09-19 2023-10-03
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Arbetsterapeut till Neurologi-stroke i Helsingborg
Vi söker nu arbetsterapeut med inriktning neurologi. Tillsammans med dina arbetsterapeutkollegor ingår du i teamet på vår avdelning som vårdar personer som akut drabbats av stroke eller annan neurologisk sjukdom. Arbetet på avdelningen består bland annat i att tillsammans med fysioterapeut genomföra neurologiskt status, bedöma aktivitetsförmåga samt träna i aktivitet. Du utför även kognitiv bedömning/träning, handträning samt P-ADL bedömning. Som arbetsterapeut har du en viktig roll i patientens planering inför hemgång för att den ska bli så sä...
2023-09-18 2023-10-08
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterskor till Akutmottagning i Helsingborg
I din roll som undersköterska arbetar du i team tillsammans med sjuksköterskor, läkare, medicinska sekreterare och receptionister. Hos oss erbjuds du en arbetsplats med hög arbetsglädje och goda utvecklingsmöjligheter där all personal får kontinuerlig utbildning. Som undersköterska hos oss ställs du dagligen inför komplexa situationer och händelser som kräver kunskap och en djupare förståelse för de människor du möter, där den basala omvårdnaden är oerhört viktig. Vi på akutmottagningen välkomnar nya idéer och förslag till förbättringar av ve...
2023-09-18 2023-10-02
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterska till Operationsavdelning i Helsingborg
Vi välkomnar nu en undersköterska till vår Operationsavdelning i Helsingborg! I rollen som undersköterska ingår du i teamet runt patientens omvårdnad i samband med operation och har en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Du är behjälplig och assisterar anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan vid operation. Vidare assisterar du operationssjuksköterskan vid uppdukning till operation och avveckling vid operationens slut. När du assisterar anestesisjuksköterskan är du även behjälplig vid nedsövning och v...
2023-09-18 2023-10-06
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterska, natt, till Neurologi- och strokeavdelning i Helsingborg
Nu söker vi en sjuksköterska för nattjänstgöring till vår avdelning! I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för vårdavdelning kombinerade med specifika arbetsuppgifter för en avdelning med vår profilering det vill säga hög beredskap inför akuta situationer, hantering av trombolysbehandling samt deltagande i rehabiliteringsarbete. Nattarbete kräver att vi har ett övergripande arbetssätt teamen emellan och gentemot övriga kollegor under arbetspasset. Tjänsten avser nattjänstgöring. Heltid i form av enbart nattjänstgöring ...
2023-09-18 2023-10-09
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor till Neurologi- och strokeavdelning i Helsingborg
Nu söker vi nya sjuksköterskekollegor till vår avdelning! I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för vårdavdelning kombinerade med specifika arbetsuppgifter för en avdelning med vår profilering det vill säga hög beredskap inför akuta situationer, hantering av trombolysbehandling samt deltagande i rehabiliteringsarbete. Tjänsten innebär heltid 38,25 timmar/ vecka.
2023-09-18 2023-10-09
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor, rotationstjänst, till Akuten och Barnakuten i Helsingborg
Är du nyfiken på akutsjukvården i en roterande tjänstgöring mellan barn och vuxna? Vi välkomnar nu nya medarbetare till oss i Helsingborg! Hos oss erbjuds du ett varierande arbete som bland annat består av triagering, ta emot och stabilisera larmpatienter, övervakning och behandling av den akut sjuka patienten. Detta gör du i team tillsammans med läkare och undersköterska. Du arbetar treskift, dag, kväll, natt och helg. Vi utgår från kvotschema vilket innebär att du har möjlighet till en fördelaktig arbetstidsförkortning. Vi erbjuder en struk...
2023-09-18 2023-10-09
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor till Lung- och mag-tarm medicinavdelning i Helsingborg
Som sjuksköterska på Lung- och mag-tarm medicinavdelningen lägger vi stort fokus på god omvårdnad och samarbetar i team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och farmaceut. När du börjar hos oss kommer du att få introduktion och handledning av omvårdnadsledaren och därtill en individuellt anpassad bredvidgång. Vi har regelbundet utbildningstillfällen och konferenser för att tillsammans öka våra kunskaper och vårt engagemang. Avdelningen Lung- och mag-tarm medicinavdelningen är en högspecial...
2023-09-14 2023-10-05
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinsk sekreterare till Kirurgiavdelning mag och tarm i Helsingborg
Som medicinsk sekreterare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet på vårdavdelningen. Det ingår även journalskrivning, beläggningsarbete samt telefoni och klassificeringsarbete i form av kodning. Rollen som medicinsk sekreterare håller på att förändras och Region Skåne står inför införandet av den heltäckande digitala plattformen Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) som kommer att ersätta flera av dagens journalsystem. Vi är öppna och ödmjuka inför den fortsatta utveckling som det inne...
2023-09-13 2023-09-27
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterskor till Njuravdelning i Helsingborg
Vi välkomnar nu två nya undersköterskekollegor som vill bli en del av vårt team! Den ena tjänsten avser dagtjänstgöring och den andra avser nattjänstgöring. Avdelningen har 21 vårdplatser totalt. Vi arbetar i tre team på dagen med en sjuksköterska och två undersköterskor i varje team och ansvarar för sju patienter. På natten är det två team. Som undersköterska hos oss arbetar du främst med omvårdnad av patienter samtidigt som du har en del delegeringar. Som nyanställd hos oss får du en individuell introduktion utifrån din befintliga kompetens.
2023-09-13 2023-09-27
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterska till Ortopediavdelning i Helsingborg
Vill du utvecklas och dela med dig av din kunskap? Vill du jobba på en av Region Skånes mest innovativa avdelningar? Vi välkomnar nu en undersköterskekollega till vår avdelning. I rollen som undersköterska hos oss arbetar du i professionella team. Det innebär att du deltar i teamrond, planerade mobiliseringstillfällen och patientcentrerad omvårdnad. Tydliga arbetsbeskrivningar finns för alla yrkeskategorier vilket bidrar till ett framgångsrikt arbetssätt i teamet. Vi arbetar även med patientsäkerhet utifrån specialuppdrag, där du som undersk...
2023-09-13 2023-10-11
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Barnmorska till Gynekologimottagning i Helsingborg
Som barnmorska hos oss arbetar du med abortmottagning och barnmorskemottagning. Dina arbetsuppgifter på abortmottagningen innefattar abortsamtal, planering av aborten samt kliniskt omhändertagande av patienter som gör abort. Du arbetar även med preventivmedelsrådgivning, telefonrådgivning och rådgivning via 1177, infertilitetsutredningar, mottagning för patienter med vulvabesvär, uppföljning av endometriospatienter samt uppföljning av cellförändringar. Arbetet på barnmorskemottagningen innebär spiralinsättning, in- och uttag av p-stav, prolap...
2023-09-13 2023-10-11
Region Skåne, Helsingborgs lasarett SVF/OP-koordinator till Kirurgimottagning i Helsingborg
I din roll som SVF/OP-koordinator hos oss är ditt huvudansvar att vara koordinator över standardiserade vårdförlopp (SVF) inom nedre GI och att arbeta med operationsplaneringsarbetet för samma patientgrupp. Hos oss har SVF/OP-koordinatorn en central roll i arbetet att hålla korta väntetider och upprätthålla SVF-förloppen. Du har ett nära samarbete med kontaktsjuksköterskan och läkaren i planeringen av patientens vårdförlopp, från mottagande av remiss fram till vidareremittering eller start av behandling. I arbetsuppgifterna ingår bland annat at...
2023-09-13 2023-09-27
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Underläkare på ST-nivå, vikariat, till VO kirurgi i Helsingborg
Arbetsuppgifterna är sedvanliga för en underläkare på en kirurgisk avdelning. Vid ömsesidigt önskemål kan tjänsten övergå i en tillsvidareanställning som ST-läkare. Tjänsten uppfyller kraven för specialisttjänstgöring i form av tillgång till handledare. Annonseringen avser tidsbegränsade tjänster på sex månader. För en av tjänsterna finns möjlighet att börja anställningen i december 2023 alternativt januari 2024.
2023-09-13 2023-10-13
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Underläkare, vikariat, till VO kirurgi i Helsingborg
Som underläkare hos oss arbetar du på våra vårdavdelningar under god handledning och tar hand om löpande underläkaruppgifter där. I mån av tid finns det möjlighet att följa med till operation. Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning men med goda möjligheter till förlängning.
2023-09-13 2023-10-13
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinsk sekreterare till Gynekologisk akutmottagning i Helsingborg
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till vårt team på den gynekologiska akutmottagningen i Helsingborg! Hos oss erbjuds du en intressant tjänst med varierande arbetsuppgifter inom kvinnohälsa. Du har ett nära samarbete med såväl vårdpersonal och läkare som med positiva och erfarna sekreterarkollegor. Specifika administrativa uppdrag kan bli aktuella efter intresse och fallenhet. Oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren medicinsk sekreterare/vårdadministratör ser vi till att du kommer in i arbetet på ett tryggt sätt. Som medicinsk sekret...
2023-09-13 2023-09-29
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterska till Ortopedimottagning i Ängelholm
Vi söker nu en sjuksköterska till vår mottagningsverksamhet. Som sjuksköterska på mottagning arbetar du med inskrivningar av patienter, telefonrådgivning samt PRO-mottagning: återbesök av våra ortopedpatienter efter operation. I en del av tjänsten ingår stöttning till våra operationskoordinatorer och möjlighet till operationskoordinering. Det kan även bli aktuellt att förbereda våra patienter inför operation på avdelningen. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds en individuellt a...
2023-09-11 2023-09-30
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor till Njuravdelning i Helsingborg
Vi söker nu tre sjuksköterskor till vårt härliga arbetslag, en till nattjänstgöring och två till dagtjänstgöring. I vårt arbetslag arbetar vi i olika team, under dag och kvällspassen arbetar tre team, under nattpasset arbetar två team. Teamen består av en sjuksköterska och två undersköterskor. I rollen som sjuksköterska på njuravdelningen och KUA arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter som sjuksköterska. När du börjar hos oss får du en anpassad introduktion med fem veckors bredvidgång och ett gediget introduktionsmaterial. Däref...
2023-09-08 2023-10-06
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Specialistläkare i reumatologi till Reumatologimottagning i Helsingborg
Vi vill nu förstärka läkarbemanningen och söker två specialister i reumatologi på heltid till vår mottagning. Som läkare kommer du att tjänstgöra på mottagningen och handlägga alla former av reumatiska sjukdomar. I rollen ingår även konsultverksamhet inom Helsingborgs lasarett. Vi deltar i studentundervisningen vid läkarutbildningen och har ett aktivt deltagande i läkarutbildningen från termin sju. Annonseringen gäller två tjänster, där en av de berörda tjänsterna är en delad tjänst med 50 procent klinisk tjänstgöring och 50 procent som ämnes...
2023-09-07 2023-11-07
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Enhetschef till Kirurgimottagning och vårdadministrativ enhet, VO Kirurgi i Helsingborg
I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö. I ditt verksamhetsansvar som enhetschef ingår det att leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du har ett nära coachande ledarskap och din uppgift är att tillvarata och utveckla medarbetargruppens engagemang och kompetenser samt att arbeta för att skapa samhörighet för mottagningen och vår administrativa enhet. Du kommer leda cirka 25 medarbetare inom olika yrkeskategorier. Medarbetarna inom den...
2023-09-06 2023-09-27
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Överläkare/specialistläkare till Neurologsektionen i Helsingborg
Som överläkare/specialistläkare kommer du att arbeta både med öppen- och slutenvård, i vår konsultlinje, och delta i vår helgjourslinje. I öppenvården finns möjlighet att fokusera på profilområde. Du kommer att kunna delta i klinisk handledning och utbildning av läkarstudenter och erbjudas utbildning för det. Du kommer att ha möjlighet att delta i den uppdragsforskning och akademiskt drivna forskning vi deltar i. Vi ser positivt på egen forskning.
2023-09-06 2023-09-27
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinisk sekreterare till Hematologimottagning i Helsingborg
Vi erbjuder dig som medicinsk sekreterare ett varierande och utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat. I rollen som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med telefonservice, kvalitetssäkring, journalskrivning, tidsbokning, remisshantering, 1177 samt besöks- och diagnosregistrering. Vidare ingår även att skicka ut kallelser och ansvara för posthanteringen. I arbetet ingår även hantering av standardiserade vårdförlopp.
2023-09-06 2023-09-27
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor till Neonatalavdelning i Helsingborg
För oss är det viktigt att du är intresserad av både akutvård och omvårdnad samt att du har ambitionen att utveckla och förbättra vården genom att engagera dig i något av våra ansvarsområden. För att stärka dig i din profession erbjuds kontinuerlig utbildning i form av självstudier, medicinsk teknik, medicinska - och omvårdnads föreläsningar. På Neonatalavdelningen erbjuder vi även verksamhetsnära introduktion. Den ena dagen är inte den andra lik! I mitt arbete gör jag skillnad för både barn och föräldrar. Det bästa med denna arbetsplats är va...
2023-09-04 2023-10-01
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Barnsjuksköterskor till Neonatalavdelning i Helsingborg
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter/yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. För oss är det viktigt att du är intresserad av både akutvård och omvårdnad samt att du har ambitionen att utveckla och förbättra vården genom att engagera dig i något av våra ansvarsområden. För att stärka dig i din profession erbjuds kontinuerlig utbildning i form av självstudier, medicinsk teknik, medicinska - och omvårdnads föreläsningar. På Neonatalavdelningen...
2023-09-04 2023-10-01
1 2 >