Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånetrafiken Områdeschef Färdtjänst till Serviceresor, Skånetrafiken
Vill du, tillsammans med oss, leda och driva område Färdtjänst på Skånetrafiken. Vi erbjuder en roll där du skapar värde för våra kunder genom samhällsnytta och hållbara resor. Som områdeschef ansvarar du för att myndighetsutövningen sker rättssäkert och att beslut som fattas gällande färdtjänst och riksfärdtjänst följer rådande lagstiftning, praxis och regelverk. Områdeschef har ett delegerat uppdrag från kollektivtrafiknämnden att hantera överklagningar och företräda förvaltningen i rättsliga processer inom området. Bereder politiska motion...
2024-05-17 2024-06-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sektionschef/överläkare till VO ortopedi, Ryggsektion i Malmö
Vi söker en sektionschef tillika överläkare alternativt biträdande överläkare som vill och kan driva utvecklingen framåt och entusiasmera medarbetarna till den utveckling och de goda resultat vi vill se. Som sektionschef har du det övergripande ledningsansvaret inom sektionen, med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. En viktig del i ditt arbete är att skapa en god arbetsmiljö med arbetsglädje och respekt. Du engagerar och inkluderar dina medarbetare i utvecklingsarbetet och tillsammans arbetar ni mot verksamhetens mål. Organisatoriskt...
2024-05-17 2024-06-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Enhet kirurgi, VO intensiv- och perioperativ vård i Lund
Nu söker vi två undersköterskor för två tidsbegränsande anställningar. Som operationsundersköterska hos oss får du ett spännande och stimulerande arbete där arbetsplatsen präglas av utveckling samt social gemenskap. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Du är med under operationerna samt hjälper till att förbereda och avsluta ingreppen. Patientomvårdnaden är viktig före, under och efter operation. Då vi arbetar i team är du tillsammans med operationssjuksköterska, kirurg, anestesisjuksköte...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS ST-läkare till Sektion barn- och ungdomskardiologi i Lund
Nu välkomnar vi en ST-läkare till Sektion barn- och ungdomskardiologi i Lund! Här arbetar du med perioperativ vård av barn och ungdomar med hjärtsjukdom. Du arbetar inom öppenvård och med utredningar. Därtill ingår akutverksamhet inom barnhjärtsjukvård, forskning samt jourarbete. I tjänsten ingår även undervisning av läkarstudenter. För dig som ST-läkare sker utbildningen inom ramen för ST-programmet med individuell handledare samt med en individuellt anpassad utbildningsplan. Verksamheten är mångfasetterad och du har möjlighet att påverka di...
2024-05-17 2024-06-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Assistenttandläkare till Käkkirurgi i Skåne
Vi välkomnar en ny kollega till tjänsten som assistenttandläkare för en meriteringstjänst! Meriteringen är för dig som senare vill gå vidare till en ST-tjänst i Käkkirurgi. Tjänsten innebär att du är anställd inom Käkkirurgi Skåne, med placering i såväl Lund som Kristianstad. Dina arbetsuppgifter är handläggning av dentoalveolär kirurgi till en början under handledning, men senare mer självständigt. Tjänsten är tidsbegränsad till högst två års tjänstgöring, där de första sex månaderna får visa om du är aktuell för förlängt förordnande.
2024-05-17 2024-06-14
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin Bas i Lund
Nu har vi möjligheten att välkomna biomedicinska analytiker till oss! Båda tjänsterna avser heltidstjänstgöring. Som biomedicinsk analytiker hos oss är dina arbetsuppgifter varierande och innefattar bland annat: • Självständigt laborativt arbete och remissregistrering. • Bedömning och tekniskt godkännande av analyser. • Felsökning av tekniska problem. • Handledning av studenter/nya medarbetare. • Rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet. • Kontakt med kunder i samband med för...
2024-05-17 2024-06-14
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till Sterilteknisk enhet i Kristianstad
Som steriltekniker/undersköterska hos oss arbetar du i en produktion med sterilisering av operationsinstrument. Arbetet innebär disk och desinfektion, syning, funktionskontroll, packning och autoklavering samt lager och utlämning av gods. Dessutom ingår ansvar för utrustning och arbetsprocesser. I vårt arbete ligger stort fokus på noggrannhet, kvalitet och att arbeta förebyggande, men även att analysera avvikelser och fel som kan uppkomma i produktionen. Våra arbetsdagar är varierande med flera olika arbetsmoment, där du får chans att utveckla...
2024-05-17 2024-06-02
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Steriltekniker till Sterilteknisk enhet i Kristianstad
Som steriltekniker/undersköterska hos oss arbetar du i en produktion med sterilisering av operationsinstrument. Arbetet innebär disk och desinfektion, syning, funktionskontroll, packning och autoklavering samt lager och utlämning av gods. Dessutom ingår ansvar för utrustning och arbetsprocesser. I vårt arbete ligger stort fokus på noggrannhet, kvalitet och att arbeta förebyggande, men även att analysera avvikelser och fel som kan uppkomma i produktionen. Våra arbetsdagar är varierande med flera olika arbetsmoment, där du får chans att utveckla...
2024-05-17 2024-06-02
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Palliativvårdsavdelning Trelleborg
Vi välkomnar nu fyra nya sjuksköterskekollegor till palliativvårdsavdelningen i Trelleborg, en utvecklande och värdeskapande verksamhet där patientens behov står i centrum. Som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård på vår vårdavdelning. Du leder och deltar aktivt i planeringen kring patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner där ni arbetar med patienten i fokus. Vidare samverkar du även med andra vårdgivare gällande patientens vård. Den palliativa vården tar stor hänsyn till hela livssituationen och beaktar såväl f...
2024-05-17 2024-06-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Koordinator till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund
Koordinatorsrollen kommer att utvecklas inom ramen för Mellersta Skånes psykiatrisamverkan och kommer att innebära tätt samarbete med såväl kommunala som regionala delar av patienternas insatser. Koordinatorsrollen kommer att innebära att leda och samordna utvecklingen av samverkansformer mellan dessa aktörer. Då rollen inte finns i dagsläget kommer det att betyda att rutiner, kontaktvägar och former för arbetet behöver arbetas fram och implementeras i verksamheterna. Arbetet förväntas ske ute i verksamheterna och kan således bedrivas på olik...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Koordinator till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund
Koordinatorsrollen kommer att utvecklas inom ramen för Mellersta Skånes psykiatrisamverkan och kommer att innebära tätt samarbete med såväl kommunala som regionala delar av patienternas insatser. Koordinatorsrollen kommer att innebära att leda och samordna utvecklingen av samverkansformer mellan dessa aktörer. Då rollen inte finns i dagsläget kommer det att betyda att rutiner, kontaktvägar och former för arbetet behöver arbetas fram och implementeras i verksamheterna. Arbetet förväntas ske ute i verksamheterna och kan således bedrivas på olik...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Koordinator till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund
Koordinatorsrollen kommer att utvecklas inom ramen för Mellersta Skånes psykiatrisamverkan och kommer att innebära tätt samarbete med såväl kommunala som regionala delar av patienternas insatser. Koordinatorsrollen kommer att innebära att leda och samordna utvecklingen av samverkansformer mellan dessa aktörer. Då rollen inte finns i dagsläget kommer det att betyda att rutiner, kontaktvägar och former för arbetet behöver arbetas fram och implementeras i verksamheterna. Arbetet förväntas ske ute i verksamheterna och kan således bedrivas på olik...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Koordinator till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund
Koordinatorsrollen kommer att utvecklas inom ramen för Mellersta Skånes psykiatrisamverkan och kommer att innebära tätt samarbete med såväl kommunala som regionala delar av patienternas insatser. Koordinatorsrollen kommer att innebära att leda och samordna utvecklingen av samverkansformer mellan dessa aktörer. Då rollen inte finns i dagsläget kommer det att betyda att rutiner, kontaktvägar och former för arbetet behöver arbetas fram och implementeras i verksamheterna. Arbetet förväntas ske ute i verksamheterna och kan således bedrivas på olik...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetssekreterare till Habiliteringsmottagning vuxna i Malmö
Vi har nu möjlighet att välkomna en vikarierande enhetssekreterare till oss på Habiliteringsmottagning vuxna i Malmö. I rollen som enhetssekreterare är det du som är vårt ansikte utåt och som i många fall utgör en första kontakt för våra patienter och deras anhöriga. Du har en central roll i verksamheten och är en viktig tillgång både för patienter och kollegor. En stor del av ditt uppdrag innebär att ge administrativ stöttning och service åt såväl medarbetare som enhetschef. Du arbetar även med utveckling av de administrativa rutinerna genom ...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Underläkare till Habiliteringsmottagning barn och unga Lund
Hos oss får du som underläkare ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet på ett bra sätt. Dina arbetsuppgifter består av medicinsk utredning, uppföljning och behandling. Tillsammans med andra professioner arbetar du med barn och ungdomar, deras familjer och nätverk för att skapa en helhetsbild av patientens situation och ge patienten så bra insatser som möjligt. Du samverkar kring patienten med vårdgrannar och övriga samarbetspartners, såsom skola och Socialtjänsten. I uppdr...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Medicinsk sekreterare, vikariat, till Gynekologimottagning i Landskrona
Nu har vi möjligheten att välkomna ytterligare en medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt öppenvårdsteam på gynekologimottagningen i Landskrona. Ditt arbete sker i tätt samarbete med vår andra mediciniska sekreterare. Ni utgör en viktig del av verksamheten då ni tillsammans med era kollegor skapar förutsättningar för att mottagningsarbetet flyter på bra. De dagliga arbetsuppgifterna består bland annat av handläggning av inkommande post, remisshantering, bokningar, diktatutskrifter och journalskrivning samt andra vanligt förekommande...
2024-05-17 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Lokalsamordnare till Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
Nu har vi möjlighet att välkomna en ny kollega till vår enhet med fokus på lokalfrågor! I din roll som lokalsamordnare är du en viktig länk mellan verksamheterna och våra fastighetsägare. Du har kontinuerlig dialog med och gör regelbundna besök i verksamheterna för att förstå deras behov och utifrån dem identifiera, analysera och beskriva behovsförändringar i verksamheten på både kort och lång sikt. En stor och viktig del i ditt uppdrag är att vara förvaltningens representant i många byggfrågor och byggprojekt. Ditt arbete görs självständigt...
2024-05-16 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Lokalsamordnare till Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
Nu har vi möjlighet att välkomna en ny kollega till vår enhet med fokus på lokalfrågor! I din roll som lokalsamordnare är du en viktig länk mellan verksamheterna och våra fastighetsägare. Du har kontinuerlig dialog med och gör regelbundna besök i verksamheterna för att förstå deras behov och utifrån dem identifiera, analysera och beskriva behovsförändringar i verksamheten på både kort och lång sikt. En stor och viktig del i ditt uppdrag är att vara förvaltningens representant i många byggfrågor och byggprojekt. Ditt arbete görs självständigt...
2024-05-16 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistläkare till ätstörningsvård inom vuxenpsykiatrin, Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till vårt engagerade team i Helsingborg. Där du som specialistläkare tillhör ätstörningsteamet inom öppenvårdsmottagningen samt dag- och heldygnsvården. Du ansvarar du för patienternas vård, ge rådgivning, utföra diagnostik, bedöma och behandla patienter. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. En viktig del av ditt arbete är samverkan med olika parter och ett intensivt arbete med närstående. Vi arbeta...
2024-05-16 2024-06-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel PTP-psykolog till Barn- och ungdomspsykiatri Första Linjen i Lund
Vi välkomnar en PTP-psykolog till Bup Första Linjen i Lund. Genom Region Skånes bredd, omfattning och mångfald får du möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar inom flera områden. Som PTP-psykolog på Första Linjen får du arbeta med bedömning och behandling hos barn och ungdomar med lindrig till måttlig barnpsykiatrisk problematik. På mottagningen arbetar vi med individuella samtalskontakter, familjesamtal, gruppbehandlingar, digitala behandlingar och föräldrastöd vilket innebär att du som psykolog ges möjlighet till god varia...
2024-05-16 2024-05-30
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Perstorp
Vi söker nu en medicinsk sekreterare som vill vara med och utvecklas med oss. Dina arbetsuppgifter innefattar sedvanliga arbetsuppgifter så som utskrift av journalanteckningar, brev och utlåtanden, bokning av läkarbesök, digitala e-tjänster, sjuk och frisk telefon, bemanning av telefon, administrativt arbete samt remisshantering. Alla våra läkare använder TIK som är ett digitalt dikteringssystem. Detta innebär att utskrift av journalanteckningar endast är en liten del av dina arbetsuppgifter och mer av andra förekommande administrativa uppgift...
2024-05-16 2024-05-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Biträdande överläkare till VE Öron-, näs och halssjukdomar i Lund
Nu söker vi en biträdande överläkare till HH-Fon sektionen. Som biträdande överläkare hos oss har du möjligheter att utvecklas inom sektionens verksamhet. Jourarbete (primärjour och/eller bakjour) i såväl Lund som Malmö ingår i tjänsten. Som anställd vid Skånes universitetssjukhus ingår undervisning både inom läkarutbildning och specialistutbildning samt för övriga yrkesgrupper i såväl Lund som Malmö. Du förväntas därutöver vara forskningsaktiv. Din placeringsort är Lund, men tjänstgöring i Malmö ingår.
2024-05-16 2024-06-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Överläkare/ bitr. överläkare/ specialistläkare till VO geriatrik i Malmö
Vi erbjuder ett givande arbete där du kommer arbeta både på avdelning och i vårt närsjukvård mobila team. Från och med oktober kommer vi vara delaktiga och ha stort ansvar för att vara delaktiga i närsjukvård mobila teamet. I dina arbetsuppgifter ingår att medverka i närsjukvård mobila teamet och i VE geriatriks övriga verksamheter såsom akut geriatrisk avdelning. I dina arbetsuppgifter ingår även handledning av studenter, AT-läkare samt ST-läkare, bidra till utbildningar på avdelningen både för läkare samt övrig personal.
2024-05-16 2024-06-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Medicinmottagning internmedicin i Malmö
Som medicinsk sekreterarare hos oss erbjuds du ett ansvarsfullt, utvecklande och varierande arbete med en spännande framtid. Dina arbetsuppgifter består av utskrift av dikat, diagnosregistrering samt bokningar i PASIS. Därutöver arbetar vi med e-tjänsterna i 1177, posthantering, remisshantering, telefonservice och administrativt arbete i PASIS och QlikView. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och övriga yrkesgrupper. Rollen som medicinsk sekreterare håller på att förändras och Region Skåne står inför införandet av den heltäck...
2024-05-15 2024-06-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Neurokirurgiavdelning operation i Lund
Vi har nu möjligheten att välkomna två nya kollegor till oss! I rollen som undersköterska ingår du i teamet runt patientens omvårdnad i samband med operation och har en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Du arbetar med vanligt förekommande arbetsuppgifter för undersköterskor på operationsavdelning, framför allt genom att vara behjälplig och assistera operationssjuksköterskan och kirurgen under operation. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjud...
2024-05-15 2024-06-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >