Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Lokalvårdare till Åre hälsocentral
Städarbete med placering på Åre hälsocentral.
2021-05-14 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Leg. Sjuksköterska till medicinsk mottagning, BUP.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är telefonrådgivning, medicinsk uppföljning, mottagningsbesök såväl egna som tillsammans med läkare. Du kommer också vara med och hålla läkemedelsinformation samt utbilda i Strategi för föräldragrupper. Det är ett mycket självständigt arbete men vi är ett team. Främst arbetar vi med diagnosgruppen ADHD/ADD men självklart finns även andra diagnoser representerade.
2021-05-12 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare/överläkare inom neurologi till Östersunds sjukhus
Vårt uppdrag omfattar neurologiska sjukdomar, med ny- och återbesök på mottagningen. Vi handlägger även akut neurologi under dagtid och vi har vårdansvar för neurologiskt sjuka inneliggande patienter. Dessutom finns en dagvård kopplad till neurologimottagningen. Samarbete med Umeå universitetssjukhus sker bl. a. genom telemedicinska ronder. I arbetsuppgifterna ingår handledning av underläkare och av våra egna läkarkandidater som utbildas via den regionaliserade läkarutbildningen på NUS.
2021-05-12 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Undersköterskor välkomnas till neuro- strokeenheten, Östersunds sjukhus
Sedvanliga undersköterskeuppgifter vid vårdavdelning. Som vikarie hos oss kan ditt arbete innebära att du täcker för en ordinarie personals frånvaro, att du är en extra resurs när vi behöver mer bemanning eller att du sitter extravak hos en patient som har behov av extra tillsyn. Du arbetar alltid med erfarna kollegor. Allt sker i dialog med dig och utifrån vad du kan tänka dig att göra. Är du bara intresserad av att kunna arbeta som extravak så är det också en möjlighet, hör gärna av dig med frågor. Arbetsuppgifterna är olika och innehåller ...
2021-05-12 2021-05-28
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården 2 Ortodontiassistenter tandsköterskor till Specialisttandvård tandreglering
Vi jobbar med tandreglering för barn och vuxna. Som tandsköterska/ortodontiassistent hos oss utför du delegerad patientbehandling, vilket innebär självständigt arbete med patienter som du följer genom tandregleringsbehandlingen. Vi har ett nära och väl utvecklat samarbete med varandra på avdelningen. Administrativa uppgifter som hantering av kallelser och remisser samt telefonbemanning ingår också
2021-05-11 2021-05-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Hjärtenheten söker sjuksköterska till avdelning med rotation till Ambuss
Hjärtenheten är en kardiologisk vårdavdelning med akut och planerad verksamhet med inriktning på hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier av olika slag. Som sjuksköterska arbetar man i nära samarbete med övriga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även andra yrkeskategorier som finns tillgängliga på enheten eller i anslutning till denna så som medicinska sekreterare och personal som sköter patientkök, förråd och städ. Arbetsplatsen är omtyckt av både personal och patienter. Vi söker nu en sjuksköterska t...
2021-05-11 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Vik UL till BUP
Efter introduktion kommer du arbeta med sedvanliga läkaruppgifter tillsammans med ansvarig teamläkare och övriga yrkesgrupper främst psykologer, socionomer och sjuksköterskor i teamen. Du kommer att jobba med möjlighet till löpande klinisk instruktion samt schemalagd handledning
2021-05-11 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Behandlare till Ätstörningsteamet vid Barn- och ungdomspsykiatriskin (BUP)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att tillsammans med övriga teamet ansvara för bedömning och behandling av barn och unga med ätstörningar samt deras familjer. I arbetsuppgifterna ingår även pedagogiska måltider. En stor del av behandlingsarbetet sker tillsammans med familjen i samtal och måltidssituation. Vi arbetar med familjer intensivt i behandlingslägenhet.
2021-05-11 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast till Strömsunds Hälsocentral
Att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss innebär att du bedömer, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika besvär från bland annat rörelseorganen. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen.
2021-05-11 2021-06-06
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till avdelning 1B!
Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatser för patienten i dennes vårdsituation. Du kan även i arbetet vara involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga vård med patienten i fokus.
2021-05-10 2021-05-30
Region Jämtland Härjedalen Registrator samordningskansliet i Östersund
Som registrator på sekretariatet tillhör du Region Jämtland Härjedalens centrala registratur. Det innebär att du ingår i ett arbetslag som hanterar samtliga nämnders ärendeflöden, vilket innefattar diarieföring av inkomna och upprättade handlingar, ärendefördelning, informationsklassning, kvalitetsgranskning av registreringar, postöppning samt sekretessprövning och utlämning av handlingar. Rollen som registrator är en serviceinriktad funktion där du tillsammans med dina kollegor också arbetar med att stödja verksamheten i frågor som rör ärende-...
2021-05-07 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till Östersunds rehabcentrum
Du kommer att arbeta i en multidisciplinär organisation med rehabiliteringsinsatser i vårt neurorehabteam och postcovidteam. I rollen som arbetsterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. I ditt dagliga arbete utreder du personens behov och förutsättningar samt utför intervention för aktivitet, aktivitetsbalans och delaktighet i relation till livsomständigheterna. Stöd och anpassningar inför arbetsåtergång ingår även i arbetet. Samverkan med aktörer utanför R...
2021-05-06 2021-05-21
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Neuro-strokeenheten, Östersunds sjukhus, söker sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med många andra professioner. Du ansvarar för allmän och specifik omvårdnad samt administrering av läkemedel samt deltar i planering kring patientens rehabilitering och vårdtid. Inskolning ges alltid och vi stämmer av tillsammans med dig hur lång inskolning du behöver. Enheten har ett nära samarbete med ett mobilt stroketeam som rehabiliterar strokepatienter i hemmet efter utskrivning. Till enheten hör också en sjuksköterskebaserad Strokemottagning som arbetar med sekundärpreventiv uppföljning eft...
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker distriktsköterska/sjuksköterska till Järpen HC
Att arbeta på Järpens HC innebär traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt akutverksamhet.
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre PTP-psykolog till Åre närvårdsområde
Som PTP-Psykolog i Primärvården har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har ett uppskattat PTP-program med klinisk inriktning. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i grupp och via internet. Du kommer att bedöma och behandla de flesta vanligt förekommande diagnoser och tillstånd i befolkningen. Handledning ingår av le...
2021-05-06 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Infektion Undersköterska till Infektionsavdelningen
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på en vårdavdelning. Vi jobbar i team med sjuksköterskor och läkare i patientnära vård. Som undersköterska får du ett omväxlande arbete med skiftande vårdsituationer, både akuta och planerade. Hos oss finns mån-fre, en ledningssjuksköterska och en koordinator. Ledningssjuksköterskans huvuduppgift är att hjälpa och stödja sina arbetskamrater på avdelningen, oavsett yrkeskategori. Koordinator tar emot inkommande samtal, samordnar sjukresor och stöttar även i omvårdnadsarbetet. Vi har en bra och stabil läkargrup...
2021-05-05 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterskor välkomnas till kirurgienheten
Vi jobbar med pre- och postoperativ vård för både akuta och planerade patienter, palliativ/onkologisk vård och kirurgisk akutvård. Spännande utmaningar väntar där du får göra helhetsbedömningar med det bästa för patienten i fokus. Här arbetar vi i team - i nära samarbete med olika yrkeskategorier. Tillsammans löser vi våra utmaningar. På de palliativa/onkologiska vårdplatserna är det extra fokus på att förbättra livskvaliteten hos patienterna som drabbas av de svårigheter livshotande sjukdom innebär. Vi ska också ha omsorg för de närstående. ...
2021-05-05 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar kurator till beroende!
Som socionom/kurator inom område psykiatri lyfter du fram det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap kring olika typer av insatser. Arbetet kännetecknas av en kombination av olika former av samtal, social rådgivning, sociala åtgärder samt samordning. Du stödjer både patient och närstående att hantera inre och yttre påfrestningar som kan uppstå i samband med sjukdom och kriser. Du planerar och bedriver arbetet självständigt men deltar också i vårdplanering, ronder och konferenser tillsammans med övrig personal. Du ska även vara beh...
2021-05-04 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar undersköterska/skötare till PSFN!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård. Du arbetar i ett team kring patienten där läkare, sjuksköterska, skötare samarbetar aktivt. I teamet kan det också ingå arbetsterapeut, sjukgymnast eller kurator som även g...
2021-05-04 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar sjuksköterska till PSFN!
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård samordnar och leder omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap samt i relation till patientens individuella behov. För att du ska trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll och trivs med att den ena arbetsdagen inte behöver vara den andra lik. Du har förmåga att snabbt ställa om till nya förutsättningar och är en trygg person som har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt har du förmågan att planera och strukturerar ditt eget arbete och driva flera uppgifter parallellt. Du har god förmåga att kom...
2021-05-04 2021-05-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar undersköterska/skötare till avdelning 4a!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2021-05-04 2021-05-18
Region Jämtland Härjedalen Område Kirurgi söker sommarvikarie som medicinsk sekreterare!
Som medicinsk sekreterare kommer du att ha ett utvecklande arbete och ett samarbete med all vårdpersonal. Dina arbetsuppgifter består av medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnos- och åtgärdsklassificering, samt ansvar för en del administrativa uppgifter. Då vi arbetar i team förekommer både öppenvårdsarbete och slutenvårdsarbete.
2021-05-03 2021-05-16
Region Jämtland Härjedalen Vikarierande sjuksköterska till lungavdelningen med rotation mot dagvård
Avdelning: Som sjuksköterska hos oss jobbar du med sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Vi arbetar utifrån ett arbetssätt där vi tar tillvara varje medarbetares kompetens på bästa sätt utifrån en tydlig rollbeskrivning. På avdelningen vårdas framför allt patienter med olika former av lungsjukdomar, bl.a. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), lungcancer m.m. Mottagning: Som sjuksköterska på mottagningen kommer du att i första hand jobba med cytostatikabehandlingar och övrig dagsvårdsverksamhet.
2021-04-30 2021-05-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Hud, infektion och medicin Enhetschef i samledarskap till Medicinenheten
Som enhetschef är du underställd områdeschefen för HIM (hud, infektion och medicin) och ingår i områdets ledningsgrupp. Tillsammans med den andre enhetschefen har du budget-, arbetsmiljö-, utvecklings- och personalansvar. Som enhetschef förväntas du att arbeta nära chefskollega för medicinenheten samt övriga enhetschefer, stabspersonal och MLU (läkare med medicinskt ledningsuppdrag). Samverkan med andra aktörer ex, länets kommuner, primärvård och övriga enheter på sjukhuset är också viktigt.
2021-04-28 2021-05-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar chefsassistent
Du kommer att vara områdesledningens administrativa stöd, där arbetsuppgifterna kräver både bred och djup kompetens. Du bistår med att planera, leda, genomföra och följa upp olika aktiviteter. Det innebär bland annat mötesförberedelser och att skapa presentationsmaterial, skriva minnesanteckningar och protokoll, hantera och strukturera dokumentation, boka lokaler, förtäring och resor, kalenderadministration och möteskoordinering, support av interna och externa projekt/konferenser och posthantering. Arbetet kan även omfatta insamlande av fakta e...
2021-04-28 2021-05-16
1 2 >