Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Vikarierande underläkare Onkologimottagningen Östersunds sjukhus
Sedvanliga arbetsuppgifter som läkare på mottagningen. Undersöka och samtala med patienter samt stötta sjuksköterskor. Signera och följa upp prov- och röntgensvar. De vanligaste diagnoserna på vår onkomlogimottagning är bröstcancer, gastrointestinal cancer, malignt melanom, prostatacancer och cancer i urinvägarna. Det ingår även placeringar på den palliativa avdelningen som underläkare. Allt arbete sker i samarbete och under nära handledning av en ST-läkare eller specialist. Vissa arbetspass som extra-jour dagtid/kvällstid/helgtid på kirurgisk...
2024-02-21 2024-03-10
Region Jämtland Härjedalen, VO Härjedalen Distriktsläkare till Sveg hälsocentral
Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till uppdrag inom SÄBO, BVC, MVC, och handledning av utbildningsläkare. Du har möjlighet att anpassa ditt dagsschema enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid. Vi har regelbundna läkarmöte lokalt på enheten samt gemensamt i närvårdsområdet, och regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år. Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedici...
2024-02-21 2024-03-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska sökes till Folktandvården Åre
I tjänsten som tandsköterska ingår att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet. Som medarbetare i Region Jämtland Härjedalen erbjuds du friskvårdspeng som för närvarande är 3000kr/år. Du blir automatiskt medlem i vår personalföreni...
2024-02-20 2024-03-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Järpen
I tjänsten som tandsköterska ingår att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som det kräver ett gott samarbete med resten av teamet. Som medarbetare i Region Jämtland Härjedalen erbjuds du friskvårdspeng som för närvarande är 3000kr/år. Du blir automatiskt medlem i vår personalföreni...
2024-02-20 2024-03-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Järpen
Till största del består tjänsten av traditionellt tandhygienistarbete, med undersökningar och förebyggande vård, i nära samarbete med behandlande tandläkare. Du är en del av teamet, som gemensamt också tar ansvar för uppgifterna utanför behandlingsrummet
2024-02-20 2024-03-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandhygienist sökes till Folktandvården Åre
Till största del består tjänsten av traditionellt tandhygienistarbete, med undersökningar och förebyggande vård, i nära samarbete med behandlande tandläkare. Du är en del av teamet, som gemensamt också tar ansvar för uppgifterna utanför behandlingsrummet. Som medarbetare i Region Jämtland Härjedalen erbjuds du friskvårdspeng som för närvarande är 3000kr/år. Du blir automatiskt medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd roliga och subventionerade aktiviteter året runt. Du erbjuds också rabatter vid köp på olika företag mm. Tag chans...
2024-02-20 2024-03-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Vikarierande leg. underläkare till kirurgkliniken, Östersunds sjukhus
Som vikarierande legitimerad underläkare är du i första hand delaktig i avdelningsarbete, akut verksamheten och jourlinjen. Det arbetet kombineras med tjänstgöring på akutmottagningen. Dag- kvälls- och helgarbete ingår. Mottagningsverksamhet och operationer ingår under vissa placeringar.
2024-02-20 2024-03-10
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Enhetschef i delat ledarskap, Laboratoriemedicin
Som enhetschef har du i uppdrag att leda och utveckla laboratoriemedicin inom Region Jämtland Härjedalen. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för verksamhet, produktion, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt planering och uppföljning. Arbetet är mycket självständigt med stort eget ansvar. I ditt chefsuppdrag förväntas att du är bärare av Region Jämtland Härjedalens värdegrund och att du utifrån denna leder och inspirerar dina medarbetare och verksamheten till utveckling. Vidare så är du en nyckelperson när det gäller att skapa en hållbar o...
2024-02-20 2024-03-05
Region Jämtland Härjedalen, VO Krokom Ambulanssjuksköterska välkomnas till stationen i Krokom
Som ambulanssjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ambulansstation. Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt stora och varierade uppdrag ger dig som ambulanssjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession. För oss är det viktigt att ge adekvat utbildning till våra medarbetare. Inledningsvis erbjuder vi dig ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
2024-02-20 2024-03-05
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Erfaren Ambulanssjuksköterska välkomnas till stationen i Östersund!
Som ambulanssjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ambulansstation. Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt stora och varierade uppdrag ger dig som ambulanssjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession. För oss är det viktigt att ge adekvat utbildning till våra medarbetare. Inledningsvis erbjuder vi dig ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.
2024-02-20 2024-03-05
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi ST-läkare i Palliativ medicin till Palliativa enheten, Östersunds sjukhus
Sedvanliga arbetsuppgifter som läkare. Utbildningen till specialist inom palliativ medicin sker under 2,5 år och medför att du ska uppfylla de av Socialstyrelsen fastställda målen för specialiseringen. Utbildningens innehåll beror delvis på sökandes basspecialitet.
2024-02-19 2024-02-25
Region Jämtland Härjedalen, Infektion Sjuksköterska till Infektionsavdelningen
På avdelningen arbetar vi i team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i patientnära vård. Vi har en stabil och bra läkargrupp, en undersköterskegrupp med hög kompetens, en sjuksköterskegrupp med höga ambitioner och en härlig stämning i arbetslaget. Infektionsavdelningen har 17 vårdplatser varav 15 enkelrum med sluss och möjlighet till isolering. Tio rum har även ingång från loftgång utifrån, om det behovet uppstår. Tjänsten innebär rotationsarbete dag/kväll/natt. Det finns även möjlighet att enbart jobba natt. För att arbeta natt vi...
2024-02-19 2024-03-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Tandläkare/Övertandläkare till Specialisttandvården Orofacial medicin
Vid avdelningen för orofacial medicin utförs bland annat tandvård på patienter där god munhälsa är särskilt viktig. Fokalutredningar, infektionsutredningar och behandlingar av patienter med allvarliga sjukdomstillstånd. Narkostandvård samt utredning och behandling av oral medicinska tillstånd.
2024-02-19 2024-03-10
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Undersköterska sökes till Lugnviks Hälsocentral!
Huvudsakliga arbetsuppgifter är provtagning på vårt eget lab. och assistans vid specifika läkarundersökningar såsom gynekologiska undersökningar, rektoskopi och fläckmottagning. Vi har ett eget infektionsspår för smittsamma patienter där undersköterskan är läkaren behjälplig i undersökning och behandling. Utöver det har du som undersköterska egen mottagning för bl.a. suturtagning, blodtappning, spirometrier och öronspolning. Hembesök till patienter som har svårt att ta sig till hälsocentralen för provtagning är en viktig del i undersköterska...
2024-02-16 2024-03-03
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till Akutpsykiatriska mottagningen Område Psykiatri
Du kommer att utöva olika former av rådgivning till patienter, anhöriga, vårdgrannar och myndigheter samt bedriva stödsamtal. Sambedömning av jourärenden sker tillsammans med läkare. Du som söker denna tjänst kommer att arbeta i ett tryggt, kompetent team där man tar vara på varandras erfarenheter. Det är en utmanande och engagerande yrkesroll, där ingen dag är den andra lik.
2024-02-16 2024-03-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Medicinsk sekreterare till neurologmottagningen och hjärtenheten
Du kommer att arbeta mot både Neurologmottagningen och Hjärtmottagningen där tiden fördelas jämnt över de båda mottagningarna med tydlig uppdelning av arbetsdagarna. Hos oss blir du en av totalt sex medicinska sekreterare och arbetar nära dina yrkeskollegor men även mot läkare och sjuksköterskor. Som medicinsk sekreterare ansvarar du i huvudsak för den medicinska dokumentationen i journalsystemet COSMIC, remisshantering, bokning av patienter, schemaläggning i COSMIC, patientklassificering och faktura- samt kassaregistrering. Vi arbetar kontin...
2024-02-16 2024-03-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar Administrativ assistent!
Vi söker nu administrativ assistent som organisatoriskt kommer att vara placerad inom administrativt stöd på området. Tillsammans med dina kollegor kommer du fungera som spindeln i nätet i mycket samt är en funktion dit många medarbetare vänder sig i olika frågor. I uppdraget ingår att stödja chefer och verksamhet på bästa sätt med det löpande administrativa arbetet. I dina uppgifter ingår bland annat att sköta schemaarbete i Heroma, fakturahantering, 1177 och andra administrativa sysslor inom personal- och ekonomiadministration, hotellbokning...
2024-02-16 2024-03-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Undersköterska till Öron-näsa-halsmottagningen
Som undersköterska vid öron- näsa- halsmottagningen erbjuds du ett omväxlande arbete. Arbetet är patientnära och du förbereder inför mottagning samt assisterar läkare vid jour- och mottagningsarbete. I arbetet ingår att hantera medicinteknisk utrustning samt instrumenthantering. Hos oss utför undersköterskor egna undersökningar i form av yrselutredningar. Du har även administrativa arbetsuppgifter i journalsystemet Cosmic samt funktionsansvar. Under hösten 2023 har vi påbörjat ett arbete mot ett mer teambaserat arbetssätt och ett förbättringsar...
2024-02-15 2024-03-03
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomsmottagningen
Vi söker dig som vill arbeta på vår specialistmottagning för barn- och ungdomar, både i den ordinarie mottagningsverksamheten och i vårt team med uroterapi. I arbetet som sjuksköterska på mottagningen deltar du i telefonrådgivning samt den akuta och planerade verksamheten tillsammans med flera kollegor. I mottagningsarbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inkluderat många olika administrativa uppgifter samt inriktning mot några av områdes olika team. Ett av teamen är uroterapi där vi önskar förstärka med sjuksköterskekompetens. Här arbe...
2024-02-15 2024-03-03
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Överläkare på 25% till Smärtenheten i Östersund
Enheten arbetar gentemot medicinskt färdigutredda vuxna patienter med långvarig benign smärta. Smärtenheten har en konsultativ roll i regionen. Vi erbjuder individuella bedömningar och behandlingar med både farmakologiska och beteendemedicinska interventioner. Som läkare på smärtenheten arbetar du patientnära. Du har en konsultativ roll och ansvarar därmed inte för sjukskrivningar och intyg. Utöver detta finns ett väletablerat samarbete med andra specialiteter och verksamhetsområden.
2024-02-15 2024-02-25
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Vikarierande kurator välkomnas till Barn- och ungdomsmedicin inför sommaren 2024!
Hos oss kommer du att arbeta med psykosocialt stöd i form av bland annat; kris- och samtalsstöd, information- och vägledning i socialjuridiska frågor. Du är stöd i kontakter med olika myndigheter och andra samhällsfunktioner.
2024-02-15 2024-03-03
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Brunflo Hälsocentral välkomnar distr.läkare/leg. läkare till ett vikariat!
Primärvården är mitt i ett arbete mot Nära Vård, vilket innebär bland annat ett ansvar för färre antal patienter till förmån för ett utökat ansvar för våra mest sköra äldre. Arbetssättet innebär också ökade möjligheter till hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det bäst. Arbetet som distriktsläkare innebär ansvar för ett geografiskt område med mottagningsbesök, hembesök, kvalificerade telefonbesök och fördjupade läkemedelsgenomgångar tillsammans med farmaceut. Vi har läkarmöte med gemensam remissgenomgång en...
2024-02-14 2024-02-29
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Psykolog till autismteamet Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH
Som psykolog i autismteamet kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till de äldre barnen och ungdomarna inom målgruppen. Du kommer tillsammans med teamet att ge insatser i syfte att stärka självkännedom, vardagsfungerande och sociala färdigheter samt arbeta med psykiatrisk samsjuklighet. Inom enheten arbetar vi med både utredning och behandling. Inom område BUV finns en samverkan mellan BUH och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Samverkan har utformats i syfte att gynna målgruppen genom samordning av insatser och vara ett konsultativt stöd u...
2024-02-14 2024-03-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Arbetsterapeuter till Område Psykiatri
Som arbetsterapeut utför du utredningar av aktivitetsförmåga och genomför åtgärder baserade på patientens resurser och begränsningar liksom stöd och anpassning av fysisk, psykisk och social miljö för att underlätta aktivitetsutförande och uppnå en hållbar aktivitetsbalans. Samverkan med andra vårdgivare eller aktörer, inom eller utanför regionen, är viktigt för att få till en fungerande vardag för patienten. Vi ser gärna att du är bra på att anpassa dig efter omständigheter och person. Arbetet kräver hög grad av självständighet, uthållighet ...
2024-02-13 2024-03-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Distriktssköterska/sjuksköterska till Järpens hälsocentral
Som distriktssköterska hos oss utför du traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagning och akutverksamhet.
2024-02-13 2024-02-29
1 2 3 4 5 >