Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Tekniker till Syn- och hörselrehabiliteringen
- Reparerar, underhåller och servar hörapparater och övriga hörhjälpmedel. - Installerar hörseltekniska hjälpmedel hos användare. - Sköter inköp, godsmottagning samt lagerhantering. - Dokumenterar i relevanta program. Huvuddelen av arbetstiden kommer att ligga inom hörselvårdens verksamhet.
2021-01-15 2021-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Medicinsk sekreterare till reumatologimottagningen
Arbetet som medicinsk sekreterare hos oss innebär att du bl.a. kommer att arbeta med journalskrivning, remisshantering, väntelistor, tidsbokning, schemaläggning och posthantering. I vårt arbete ingår även att bemanna receptionen på Remonthagen.
2021-01-14 2021-02-07
Region Jämtland Härjedalen, VO Berg Medicinsk sekreterare till Svenstaviks Hälsocentral
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår journalskrivning, remisshantering, visst receptionsarbete, kassahantering samt för verksamheten övrig administration. Svenstaviks hälsocentral erbjuder ett intressant, ansvarsfullt samt omväxlande arbete där du kommer att arbeta i team. Möjlighet till visst distansarbete kan vara aktuellt.
2021-01-13 2021-01-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Härjedalen Vi söker en distriktssköterska eller sjuksköterska till Svegs hälsocentral
Tjänsten innefattar 100% arbete som distriktsköterska/sjuksköterska på Svegs HC där arbetsuppgifterna varierar mellan planerad mottagning, telefonrådgivning samt på lättakuten.
2021-01-13 2021-02-07
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Leg Psykolog till Zätagränds hälsocentral
Du kommer arbeta i det psykosociala teamet som består av psykolog samt socionom. Du har en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med psykisk ohälsa samt att bedöma och leda patienter till rätt behandling. Du kommer arbeta i den psykosociala enheten med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete för vuxna patienter med varierande problematik såsom stress, ångesttillstånd, kriser, depression och smärtproblematik. Arbetet innebär bedömning, psykologisk behandling och metodutveckling på psykoterapeutisk grun...
2021-01-12 2021-01-26
Region Jämtland Härjedalen, VO Krokom Medicinsk sekreterare Krokoms Hälsocentral
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår journalskrivning, remisshantering, reception samt för verksamheten övrig administration. I receptionen är du hälsocentralens ansikte utåt och har även ett stort serviceansvar gentemot våra besökare, du ansvarar även för kassahantering Krokoms Hälsocentral erbjuder ett intressant, ansvarsfullt samt omväxlande arbete där du kommer att arbeta i team tillsammans med fem medicinska sekreterare.
2021-01-12 2021-01-19
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare till smärtenheten i Östersund
Smärtenheten består av tre team: smärtmottagning, smärtrehabilitering och FMU-team. Teamen består av läkare, smärtsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och medicinsk sekreterare. Gemensamt arbetssätt för hela enheten är samverkan mellan professioner och interdisciplinära modeller för bedömning och behandling. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på patienten. En väl fungerande och liten enhet med nära till beslut och högt i tak. Som läkare har du en roll i samtliga team. Både smärtmottagning och smärtrehabilitering arbet...
2021-01-12 2021-02-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Ambulerande tandläkare till Folktandvården Region Jämtland Härjedalen
Som ambulerande tandläkare reser du till de kliniker som behöver dig mest. Vid vakanser på kliniken hjälper du i första hand till med patienter med akuta besvär och med barn, d.v.s. de patientgrupper vi prioriterar enligt tandvårdslagen. Som handledare stödjer du kollegor utifrån individuella behov och i överenskommelse med närmaste chef. Avtalet i stort innebär att arbetet utgår från Folktandvårdens kansli i Östersund eller annan överenskommen ort. Planering av vilka kliniker som är aktuella sker i perioder om sex månader. Vi vill att du är f...
2021-01-11 2021-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterska till Kirurgimottagningen, Östersunds sjukhus
Som undersköterska hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av sedvanligt mottagningsarbete där du assisterar läkare och sjuksköterskor vid olika undersökningar och operationer i lokalbedövning, men du utför även olika administrativa arbetsuppgifter.
2021-01-11 2021-01-24
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Vi välkomnar tandläkarstuderande till Folktandvården i sommar!
Vi erbjuder en god introduktion på kliniken och dina arbetsuppgifter varierar beroende på hur långt du har kommit i din utbildning. Tandläkarstudenter som avslutat termin 9 kan arbeta på tillfällig legitimation.
2021-01-11 2021-03-01
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling Välkommen att söka tjänsten som områdeschef till område Kultur och bildning
Som områdeschef är du direkt underställd regionala utvecklingsdirektören och ingår i förvaltningsområdets ledningsgrupp. I ditt uppdrag ingår att leda arbetet för område Kultur och bildning både strategiskt och operativt. Detta med fokus på kvalitet, produktion, tillgänglighet och medarbetare. Du förhåller dig till både regionövergripande mål och nationella mål och strategier. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och personal avseende planering och uppföljning. Du är framsynt och driver utvecklingsarbete. Du förvänt...
2021-01-07 2021-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Två vikarierande underläkare i barn- och ungdomsmedicin vid Östersunds sjukhus
Som underläkare hos oss har du ett varierat arbete med en stor bredd av barnmedicinska frågeställningar inom både öppen och slutenvård. Alltid med möjlighet att rådfråga och diskutera med annan mer erfaren kollega då vi har ett öppet klimat och en schemastruktur med handledning nära patienten och medarbetarna. ST-utbildningen hos oss följer ST-guiden på BLF och Regionen har välfungerande riktlinjer och utbildningar för en god ST-utbildning. Vi erbjuder dig också ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter. I tjänsten in...
2021-01-04 2021-01-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Medicinsk sekreterare Område Kirurgi – Med placering i Bröst/Kärl-teamet
Som medicinsk sekreterare på område Kirurgi kommer du att ha ett utvecklande arbete och ett samarbete med all vårdpersonal. Vi lägger stor vikt vid att man som medicinsk sekreterare ska få användning av sin utbildning och kompetens. Dina arbetsuppgifter består av medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnos- och åtgärdsklassificering, samt ansvar för administrativa uppgifter så som remisshantering, bokning av besök samt olika bevakningar. Ditt arbete kommer att bli riktat mot både öppenvård och slutenvård inom bröst-, kärl-, plast...
2020-12-30 2021-01-20
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterskor välkomnas till kirurgienheten
Vi jobbar för Rätt Använd Kompetens vilket innebär att du, givetvis efter introduktion och/eller utbildning och under eget ansvar, utför allt från basal omvårdnad till mer tekniskt avancerade arbetsuppgifter, allt för att öka patientsäkerheten och göra arbetet intressant och utvecklande. Du arbetar dag och kväll. När du känner dig trygg i rollen kan du även jobba natt.
2020-12-29 2021-01-17
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker vik undersköterska till Järpens hälsocentral
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på en hälsocentral, såsom EKG, BT och gipsning. Andra arbetsuppgifter är att ingå i teamarbete på vår lättakut, göra såromläggningar, suturtagningar och venesectio.
2020-12-29 2021-01-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till Östersunds rehabcentrum
I rollen som arbetsterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv, med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. Ditt dagliga arbete innehåller bedömning av aktivitetsförmåga, behovsbedömning, observation av kognitiva funktioner i aktivitet och träning samt uppföljning av funktion, aktivitet och delaktighet. Samverkan med aktörer utanför Region Jämtland Härjedalen är också en viktig del av verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring/utveckling av vår verksamhet.
2020-12-28 2021-01-18
Region Jämtland Härjedalen, Kommunikationsavdelningen Erfaren kommunikationsstrateg inkl. härliga kollegor*
På Region Jämtland Härjedalens kommunikationsavdelning blir du en viktig kugge i det viktiga arbetet med att, i ord och bild, stärka och lyfta vårt varumärke som spänner från hälso- och sjukvård till regional utveckling. Du planerar, driver och utför kommunikationsarbete mot både interna och externa uppdragsgivare och samarbetspartners. Du har ett nära samarbete med övriga funktioner på kommunikationsavdelningen kring innehåll och budskapsformulering i olika kanaler. Du följer också upp resultat och säkerställer att kommunikationsaktivitetern...
2020-12-23 2021-01-17
Region Jämtland Härjedalen Upphandlare för fastighetsrelaterade upphandlingar
Arbetet som upphandlare är ett administrativt arbete som är utåtriktat och fullt av utmaningar. Som upphandlare ansvarar du för hela processen när det gäller genomförandet av strategiska upphandlingar av varor och tjänster. Vi söker nu en ny kollega som i huvudsak ska ansvara för strategiska upphandlingar till vår fastighetsenhet men ska även till viss del stödja kollegor gällande upphandling av medicinteknisk utrustning. Du kommer att arbeta i nära samarbete med sakkunniga under processen. Arbetet innefattar allt från att genomföra behovs- oc...
2020-12-23 2021-01-26
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska med teamledaruppdrag, område psykiatri
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård samordnar och leder omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap samt i relation till patientens individuella behov. För att du ska trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll och trivs med att den ena arbetsdagen inte behöver vara den andra lik. Du har förmåga att snabbt ställa om till nya förutsättningar och är en trygg person som har lätt för att samarbeta med andra. samtidigt har du förmågan att planera och strukturerar ditt eget arbete och driva flera uppgifter parallellt. Du har god förmåga att ko...
2020-12-23 2021-01-17
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Sjuksköterska till Medicinenheten
På Medicinenheten träffar du patienter med sjukdomar inom blod, hormon, mage och njure. Tjänsten innebär rotationsarbete dag/kväll/natt. Möjlighet att enbart jobba som nattsjuksköterska finns.
2020-12-22 2021-01-24
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna En individual- och en familjebehandlare till IKB teamet vid BUP
IKB-teamet (Intensiv Kontextuell Behandling av självskada) är en del av Barn- och Ungdomspsykiatriska verksamheten. Teamet riktar sig till barn och ungdomar, 1218 år och deras familjer där ungdomen har ett självskade- utagerande och/eller suicidnära beteende och där ungdomen är i behov av mer intensiva insatser. Många ungdomar har även en neuropsykiatrisk problematik som ADHD eller autism. IKB -teamets uppdrag är att i samverkan mellan BUP och socialtjänst bedriva en sammanhållen och effektiv behandling som tillgodoser individen och familjens ...
2020-12-22 2021-01-31
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri söker enhetschef till öppenvård
I ditt uppdrag som enhetschef är du direkt underställd områdeschef samt ingår i områdets ledningsgrupp där du förväntas se till helheten och är engagerad i områdets strategiska frågor. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor. Du förväntas vara närvarande i din arbetsgrupp för att aktivt bidra till god arbetsmiljö och patientsäkerhet. I det närvarande arbetet på enheten ansvarar du också för att planera, leda samt utvärdera och följa upp din enhets arbete med fokus på god på kvalitet, produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet sa...
2020-12-22 2021-01-24
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Vi söker undersköterskor till Östersunds Hälsocentraler
Huvudsakliga arbetsuppgifter är Covid-provtagning och snabbtester. Utöver detta sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på hälsocentral, arbete på provtagningen/lab och assistans till övriga mottagningar.
2020-12-21 2021-01-17
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Operationssjuksköterska till öron- näsa- halskliniken
Sedvanliga arbetsuppgifter som operationssjuksköterska vid öron- näsa- och halsoperation. Dina arbetsuppgifter är att assistera på operationssal, hantera apparatur och sterilgods. Det innebär också att ständigt förbättra och utveckla rutiner för att samarbetet kring patientflöden ska fungera optimalt. Vi ser gärna att den sökande är villig att ta på sig ansvarsområden och visst administrativt arbete. Vi ger alltid inskolning. Hos oss arbetar du dagtid måndag - fredag.
2020-12-21 2021-01-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Zätagränds hälsocentral söker distriktsläkare med intresse för Nära Vård
Vi söker nu specialister i allmänmedicin med intresse att vara med och utveckla Nära Vård. Nära Vård innebär bland annat ett ansvar för ett mindre antal patienter till förmån för ett utökat ansvar för patienter med hemsjukvård. Arbetssättet innebär ökade möjligheter att göra hembesök och därmed ge trygghet och kontinuitet till de patienter som behöver det bäst. Arbetet som specialist i allmänmedicin innebär sedvanliga arbetsuppgifter som till exempel mottagningsbesök, hembesök, läkemedelsgenomgångar och kvalificerade telefonbesök. Enstaka ber...
2020-12-21 2021-01-31
1 2 >