Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Blekinge Systemförvaltare, personal heltid tillsvidare
Som systemförvaltare erbjuds Du att jobba i en komplex organisation mot verksamheter både inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och service. Du ansvarar för att förvalta applikationen Heroma, region Blekinges lön- och personalsystem. För tekniken finns tekniska systemförvaltare anställda inom annan verksamhet. Systemförvaltningen för Heroma är områdesindelad inom bl.a. lön, resurshantering, behörigheter och applikationer inom HR-området. Systemförvaltarna jobbar i team om 2 med gemensamt ansvar men med olika inriktningar för att som he...
2021-04-13 2021-04-26
Region Blekinge Undersköterska till Medicinkliniken , avd. 9 i Karlshamn
Avdelning 9 har 20 vårdplatser med inriktning mot palliativmedicin, lungmedicin, njure och diabetes. Det finns ett palliativt team, kopplat till avdelningen vilket vi arbetar i nära samarbete med. På avdelningen handleder vi både sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever. Avdelningen jobbar kontinuerligt med förändrings-och utvecklingsarbete där du har möjlighet att delta. Som undersköterska arbetar du patientnära i team tillsammans med sjuksköterska. Som ny undersköterska erbjuds du introduktion och handledning.
2021-04-12 2021-05-09
Region Blekinge, Upphandlingsavdelningen Upphandlare
I rollen som upphandlare kommer du att ansvara för hela upphandlingsprocessen, som anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling och uppföljning av avtal. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Som person ska du vara analytisk, mål- och kvalitetsinriktad och ha en hög social förmåga. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans. Du kommer också att fungera som rådgivare till verksamheten i upp...
2021-04-09 2021-04-30
Region Blekinge Undersköterska/Administrativ bokningsassistent till Bemanningspoolen
Tjänsten innebär att du arbetar med att ta emot beställningar i vårt beställningssystem, som du sedan ska bemanna med vår tillgängliga personal från Bemanningspoolen. De bokade passen läggs sedan in i systemet (Heroma). Du kommer även att ha ett nära samarbete med avdelningscheferna på vårdavdelningarna, du är ett ansikte utåt. Du ska kunna ersätta vår bokningsassistent vid frånvaro eller vid hög belastning. När det inte är behov på kontoret ska du arbeta på vårdavdelning som undersköterska. Arbetet innebär att du har ett flexibelt tänk och gil...
2021-04-09 2021-04-22
Region Blekinge Sjuksköterskor till Jourcentralen och Samaritens vårdcentral
På Jourcentralen kommer du få mycket varierande arbetsuppgifter inriktade på patienter som söker akut inom primärvården. Det kan till exempel handla om enklare sårskador, svag misstanke på frakturer, plötsliga buksmärtor och övre luftvägsinfektioner. Du kommer träffa patienter i alla åldersgrupper. En del i dina arbetsuppgifter är telefonrådgivning där du ger vägledning/råd med hjälp av egenvård, alternativt bokar till vårdcentral eller direkt till Jourcentralen. Dessutom kommer du att vara med och utveckla besök på online-mottagning. När du...
2021-04-09 2021-04-30
Region Blekinge Kurator till Karlskrona Rehabcenter
Som kurator i primärvården träffar du patienter från 18 år och uppåt och med varierande problematik så som bland annat depression, ångest, stress och kriser. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av självständigt patientarbete med individuella bedömningar och samtalsbehandlingar som ibland kompletteras med gruppverksamhet och teamarbete. Andra arbetsuppgifter är telefonrådgivning och tidsbokning via callback. Vi arbetar med gruppbehandling inom psykiskhälsa, stresshantering och KOL-skola. Vi bedriver även multimodal smärtrehabilitering. Regelbun...
2021-04-08 2021-04-30
Region Blekinge Utvecklingssamordnare: God och nära vård i samverkan i Blekinge
Utvecklingssamordnarnas uppdrag är både strategiskt och operativt inriktat och innebär att: * identifiera nuläge och nyläge för god och nära vård i Blekinge * upprätta förändringsplan med tydliga mål * driva delprojekt inom ramen för förändringsplanen * ansvara för att koordinera samt ta till vara synergieffekter för pågående projekt som ligger inom ramen för god och nära vård * medverka till utveckling av kommunikationen rörande arbetet med god och nära vård. Styrgrupp för projektet är Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO). LSVO är...
2021-04-08 2021-05-02
Region Blekinge Region Blekinge söker en administratör till avdelningen för verksamhetsstöd
Bakgrund Region Blekinge har sökt medel från ReAct EU för att kunna erbjuda Blekinges företag ytterligare företagsstöd, affärsutvecklingscheckar. Detta innebär att vi förväntar oss ett stort inflöde av ansökningar under kommande 2 år och vi behöver därför förstärka vårt team under denna period. Tjänsten är placerad i Karlskrona inom förvaltningen Regional utveckling kultur och bildning och ingår i avdelningen Verksamhetsstöd. Tjänsten är en del i ett team om nuvarande 4 personer, bestående av handläggare och rådgivare inom projekt och företag...
2021-04-01 2021-04-15
Region Blekinge Arbetsterapeut till Karlskrona Rehabcenter
Vi vill nu hitta en vikarie för vår medarbetare som går på föräldraledighet. Du kommer att få ta stor del i att utveckla teamarbetet och arbetsterapeutens roll i teamet. Som arbetsterapeut i Primärvården är du ofta första instans för bedömningar av patienter. Du kommer att arbeta individuellt men även tillsammans med andra i tvärprofessionella team kring olika frågor och diagnoser. Du samverkar med både specialistvård och kommun. Kontakten med patienterna kommer att ske både individuellt och i grupp och ske på mottagningen. Du kommer att trä...
2021-03-31 2021-04-30
Region Blekinge Avdelningschef till avdelning 20, rehabiliteringskliniken i Karlshamn
Chefskap i Region Blekinge består dels av en arbetsgivarroll, dels av en ledarroll. Båda är lika viktiga; att i arbetsgivarrollen vara regionens företrädare och att i ledarrollen stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten utvecklas och förbättras. I uppdraget som avdelningschef ansvarar du för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Dessutom kommer du att ingå i rehabiliteringsklinikens ledningsgrupp och delta i arbetet med strategiskt viktiga frågor som rör såväl kliniken som utveckling av Nära Vård....
2021-03-31 2021-04-25
Region Blekinge, Enheten för logistik och måltidsservice Måltidsutvecklare till Enheten för logistik- och måltidsservice
Som måltidsutvecklare arbetar du på uppdrag av verksamhetschefen och relevanta avdelningschefer inom basenhetens olika måltidsverksamheter. Du har en strategisk roll och är behjälplig med att driva utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbeten. Du har ett gemensamt tänk för hela basenheten och eftersträvar en jämn kvalitet till våra kunder. Som måltidsutvecklare är du aktiv i nätverk vad gäller patient- och personalmåltider och samordnar såväl som håller i utbildningar för måltidsverksamhetens medarbetare. Vidare håller du i verksamhete...
2021-03-29 2021-04-14
Region Blekinge Distriktssköterska till Olofströms vårdcentral
Vi söker dig som vill arbeta inom primärvården och tillsammans med övriga yrkesgrupper och kompetenser utveckla vårdcentralen. Som distriktssköterska på vårdcentralen kommer dina arbetsuppgifter innebära mottagningsarbete, medicinska bedömningar, telefonrådgivning, omläggningar, triagering med mera. Du kommer ha din egen mottagning inom ditt kompetensområde och arbeta tillsammans med dina kollegor.
2021-03-29 2021-04-18
Region Blekinge Fysioterapeut/sjukgymnast till rehabiliteringskliniken, Karlskrona
Sjukgymnastikavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona tillgodoser behov av sjukgymnast på sjukhusets avdelningar såsom intensivvård, barn, stroke, ortopedi, medicin, kirurgi, thoraxkirurgi och infektion. Dessutom bedriver vi specialiserad öppenvård inom bland annat hjärt-, smärt-, neuro-, handrehab samt barn, reumatologi och lungmedicin. Just nu söker vi särskilt efter dig som är intresserad av att arbeta inom bland annat kirurgi, stroke, infektion.
2021-03-26 2021-04-25
Region Blekinge, Öron-, näs- och halskliniken Sjuksköterska till Öron- näs- halskliniken Karlskrona
Vi erbjuder dig ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer arbeta på vår dagkirurgiska avdelning som är en del av ÖNH klinikens operationsavdelning i Karlskrona. Hos oss möter du patienter som behandlas inom Öron-Näs- hals, Ögon, tandvården och vi samverkar även med medicinkliniken då vi är behjälpliga vid bronkoskopier. Du kommer att arbeta med en stimulerande patientgrupp som sträcker sig allt ifrån barn till den äldre människan och patienterna ska du vårda pre-, peri- och postoperativt men även följa med ut på ...
2021-03-26 2021-04-25
Region Blekinge Sjuksköterska till Kirurgkliniken, onkologiska dagvården, Region Blekinge
Onkologiska dagvården består av en arbetsgrupp av sex sjuksköterskor samt läkare och medicinska sekreterare. Som sjuksköterska ansvarar du för patienten genom hela deras onkologiska cytostatika-behandling. Du planerar själv hur du lägger upp din dag och är patientansvarig sjuksköterska för dina egna patienter. Vi arbetar personcentrerat och har en hel del kontakt med hemsjukvård och palliativa teamet. Du ansvar också för läkarmottagningen vissa dagar och där informeras nya patienter om den kommande behandlingen och uppstarten. Telefonrådgivning...
2021-03-23 2021-04-23
Region Blekinge Undersköterska till Kirurgkliniken, Dagvård, Region Blekinge
Undersköterska är en ny yrkeskategori för oss inom den onkologiska dagvården som i dagsläget består av en arbetsgrupp av sex sjuksköterskor samt läkare och medicinska sekreterare. Eftersom rollen är ny är det inte helt klart vad som ska ingå, utan här finns möjlighet att vi gemensamt utarbetar arbetsuppgifter och uppdrag. Naturligtvis finns det arbetsuppgifter som är definierade såsom, provtagning, omläggningar och omvårdnad i den mån som är aktuellt. Stödfunktion till läkarna på mottagningsdelen på olika sätt, assistera sjuksköterskor vid picc...
2021-03-23 2021-04-15
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri ST-läkare till Barn- och ungdomspsykiatrin
Som ST-läkare kommer du ha omväxlande arbetsuppgifter inom både öppen- och slutenvård och inom utredningsenhet och det huvudsakliga arbetet inom BUP bedrivs i öppenvård. Som ST-läkare ingår man även i jourlinjen, vilket innebär att man får övning i att göra akutpsykiatriska bedömningar gällande barn och unga såväl som vuxna. Du kommer även att medverka i klinikens verksamhets- och kvalitetsutveckling och få ta del av internutbildning.
2021-03-22 2021-04-30
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri Vikarierande Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlshamn
Du bidrar till att de sociala och psykosociala aspekterna beaktas och integreras i teamet. Du deltar och har ansvar i klinikens callback/bedömnings funktion Du träffar barn/ungdomar och familjer, har egna patienter och behandlingskontakter men arbetar även ihop med andra terapeuter i vissa ärenden. Utifrån barnpsykiatrins uppdrag deltar du i olika samarbetsformer med bland annat skola, socialtjänst, barnklinik och barnhabilitering. Du deltar i teamarbete, på behandlingskonferenser och har regelbunden handledning.
2021-03-19 2021-04-18
Region Blekinge, Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till det lilla ”labbet”.
Vi erbjuder Dig omväxlande arbetsuppgifter inom så väl hematologi, allmänkemi, immunokemi och koagulation som manuella metoder, t ex digital bedömning av celler i blodutstryk och mikroskopi. Du kommer också att få patientkontakt på vår provtagningscentral samt sortera och packa prover som ska skickas till andra laboratorier. På jourtid ansvarar vi för akutverksamheten på blodcentralen, där vi dagtid också tappar blodgivare samt utför serologiska tester.
2021-03-19 2021-05-02
Region Blekinge Arbetsterapeut till Geriatriken
På avdelning 36 har vi vårdplatser för geriatriska medicinpatienter och för äldre patienter som drabbats av höftfraktur. På avdelningen arbetar geriatriker, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans nära patienten. Vi välkomnar dig till ett positivt arbetslag, vi har högt till tak och nära till skratt. Teamet är en viktig del av vårt geriatriska arbetssätt och där vill vi gärna ha dig med i att utforma och specificera din roll som arbetsterapeut i teamet. Avdelningen erbjuder goda möjligheter till perso...
2021-03-17 2021-04-15
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri Leg sjuksköterska till BUP och Habiliteringens gemensamma utredningsenhet
Som sjuksköterska hos oss kommer du att i huvudsak ingå i vårt utredningsteam tillsammans med professioner som läkare, psykologer, specialpedagoger, fysioterapeut, logoped och medicinsk sekreterare. Arbetsgruppen är blandad både utifrån erfarenhet och ålder och den samlade kompetensen är hög och bidrar till ett stort engagemang. Du kommer att träffa barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk diagnos samt deras vårdnadshavare för att göra bedömningar både inför och i samband med utredningar. I ditt uppdrag ingår deltagande i enhetens callb...
2021-03-16 2021-04-18
Region Blekinge Tandläkare Folktandvården Rödeby
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt på bägge klinikerna. Vi erbjuder dig: • Förmånlig veckoarbetstid • Introduktionsprogram/ Handledning • Goda utvecklingsmöjligheter • Individuella kompetensutvecklingsmedel • Massage & friskvård • Löneväxling mm Introduktionsprogrammet ger en god inblick i verksamheten och du knyter kontakter med med...
2021-03-16 2021-04-30
Region Blekinge Fysioterapeut, semestervikariat, Karlskrona
Till sommaren 2021 söker vi fysioterapeuter/sjukgymnaster för semestervikariat med placering i Karlskrona. Start under våren med möjlighet till förlängning efter sommaren. Arbetet kan omfatta flera olika verksamheter inom slutenvården och öppenvården.
2021-03-15 2021-04-18
Region Blekinge, Medicinkliniken Sjuksköterskor nattjänstgöring till avdelning 45/MOA
Hos oss får du ett utvecklande arbete och trevliga kollegor. En avdelning där du har stor möjlighet att utveckla dina kompetenser. I ditt dagliga arbete samarbetar du med läkare, undersköterskor, arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast med flera. Som nattsjuksköterska deltar du aktivt i omvårdnad kring patienten, både allmän och specifik vård. Arbetsuppgifterna är både medicinskt och omvårdnad utifrån din sjuksköterskekompetens.
2021-03-10 2021-05-10
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri öst Leg. Psykolog till Vuxenpsykiatrin Ronneby
Dina arbetsuppgifter består av psykoterapi, fokuserad krisbehandling, bedömning, utredningsarbete, diagnostik och motivationsarbete. Du förväntas bli en viktig medlem i teamet och i mottagningens utvecklingsarbete.
2021-03-10 2021-04-25
1 2 >