Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Blekinge Avdelningschef till Materialdepån
Materialdepån är Region Blekinges interna lagerverksamhet och centrallager vars huvudsakliga uppgifter är att lagerföra och distribuera ett huvudsortiment av förbrukningsartiklar inom sjukvård till Region Blekinge och Region Kronobergs verksamheter. Region Kronoberg är den största kunden men lagret har även andra kunder till exempel kommuner och privata vårdcentraler. Materialdepån köper in och lagerhåller cirka 2 100 artiklar och omsätter cirka 225 miljoner kronor. En vanlig dag på lagret mottages flertal leveranser, ställ och hyllor fylls på...
2021-11-26 2021-12-12
Region Blekinge Dietist till levnadsvane- och dietistmottagningen
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team som består av dietist, läkare, sjuksköterska, medicinsk sekreterare och sjukgymnast. Din erfarenhet och kompetens är viktig när du som dietist framförallt kommer att arbeta med patientkontakter, men även delta i verksamhetsutveckling tillsammans med teamet. Arbetsuppgifterna på levnadsvanemottagningen är varierande och innefattar både individuella besök av vuxna samt teambaserade gruppbehandlingar. Genom ett coachande och inspirerande förhållningssätt ska du stödja patienten i förändringsarbetet oc...
2021-11-26 2021-12-31
Region Blekinge Verksamhetsutvecklare till Medicinkliniken
Din huvuduppgift är att ta fram och följa upp handlings-och genomförandeplaner, sammanställa och analysera produktionsmål, produktionsplanering och klinikövergripande information och statistik utifrån behov som uppstår på kliniken, kortsiktigt såväl som långsiktigt. Du kommer att ha en helhetssyn och en överblick över de utvecklingsprojekt som pågår på kliniken, med möjlighet att stötta vid implementering och underlätta processer samt sprida goda exempel/ arbetssätt vidare. En annan viktig uppgift är att omvärldsbevakning inför vårdens framtida...
2021-11-26 2021-12-12
Region Blekinge Klinikkoordinator till Medicinkliniken
Din huvuduppgift är att arbeta med grundplanering av läkare i Medinet, ett webbaserat schemaplaneringssystem. Dina dagliga arbetsuppgifter är att ha ett övergripande ansvar för läkarnas dagliga styrning vilket kan innebära akuta ändringar i schema vid frånvaro, ändrade förutsättningar med kort varsel tillsammans med läkarcheferna och bokningsansvariga för mottagningar inom sektionerna. Detta kan innebära omfördelning av läkarresurser på olika sektioner i samråd med läkarchefer. Andra arbetsuppgifter är att samordna tjänstgöring för randande ST...
2021-11-26 2021-12-12
Region Blekinge Fysioterapeut/sjukgymnast till rehabiliteringskliniken, Karlskrona
Sjukgymnastikavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona tillgodoser behov av sjukgymnast på sjukhusets avdelningar, så som intensivvård, barn, stroke, ortopedi, medicin, kirurgi, thoraxkirurgi och infektion. Dessutom bedriver vi specialiserad öppenvård inom bland annat hjärt-, smärt-, neuro-, cancer- handrehab samt barn, reumatologi och lungmedicin.
2021-11-24 2021-12-15
Region Blekinge Sjuksköterska till Beroendeavdelningen
Vi söker dig som brinner för beroendevård och är strukturerad i ditt arbetssätt. Vi värdesätter god samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett team av läkare, sjuksköterskor, skötare och kuratorer. Vi är ett sammansvetsat team som har gott rykte om att göra vårt yttersta för att vårda och motivera våra patienter till förändring. Patienter, anhöriga och samarbetspartners ska alltid känna sig väl bemötta och vården vi erbjuder ska vara av högsta kvalité. Vi är en attraktiv arbetsplats dit många söker sig spontant. Vi som jobbar på avdelningen ...
2021-11-23 2021-12-13
Region Blekinge, Röntgenkliniken Leg. röntgensjuksköterskor till Röntgenavdelningen Karlskrona
Som röntgensjuksköterska hos oss har du många varierande arbetsuppgifter, då vi roterar på de olika modaliteterna som finns. Du arbetar självständigt men ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av andra röntgensjuksköterskor, undersköterskor, radiologer samt administrativ personal. Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du bland annat att: • arbeta varierat med olika typer av r...
2021-11-22 2021-12-12
Region Blekinge, Röntgenkliniken Röntgensjuksköterska till Röntgenavdelningen i Karlshamn
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Hos oss arbetar du självständigt, brett och varierat med många olika arbetsuppgifter. Fördelning av arbetsuppgifterna planeras på ett sätt som möjliggör rotation till olika undersökningsmodaliteter. Som ny medarbetare får du en genomtänkt och väl fungerande introduktion samt goda möjligheter till kompetensutveckling och forskning.
2021-11-22 2021-12-12
Region Blekinge Logoped till Rehabiliteringskliniken i Blekinge
Som logoped på Rehabkliniken kommer du att arbeta med patienter som har afasi, dysfagi och dysartri. Du kommer att göra kliniska bedömningar och ansvara för behandling i nära samarbete med övriga teammedlemmar. Då nuvarande logoped kommer att gå vidare till en annan tjänst inom Regionen, söker dig som är logoped och vill arbeta med stroke-/ hjärnskaderehabiliteringen. Logopedgruppens uppdrag sträcker sig både över Karlshamn och Karlskrona. Tillsammans planerar och fördelar vi arbetet mellan oss så vi trivs och mår bra. Inom logopedgruppen ha...
2021-11-22 2021-12-15
Region Blekinge, Thoraxcentrum Sjuksköterska till Levnadsvanemottagningen i Karlshamn
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla verksamheten på mottagningen. Du kommer att vara en nyckelperson i flödesarbetet mellan remitterande enheter och levnadsvanemottagningens verksamhet. Din erfarenhet och kompetens är viktig när du som sjuksköterska framförallt kommer att arbeta med patientkontakter men även delta i verksamhetsutveckling tillsammans med övriga teamet. Arbetsuppgifterna på levnadsvanemottagningen är varierande och innefattar både individuella behandlingar av vuxna samt gruppbehandlingar i samarbete m...
2021-11-22 2021-12-12
Region Blekinge Sjuksköterskor eller distriktsköterskor till vaccinationsuppdrag
Vill du göra en insats i det viktiga arbetet kring vaccinationerna mot covid-19? Välkommen in med din ansökan till oss! Region Blekinge har fortfarande ett stort behov av personal till vårt vaccinationsuppdrag . Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor vaccinera samtliga målgrupper på våra vårdcentraler, på länets skolor samt annan lokal där vaccination utförs. Det kan gälla från en till flera dagar i veckan dagtid, kvällstid och eventuellt helger. Du får utbildning och introduktion inför ditt uppdrag.
2021-11-19 2022-01-02
Region Blekinge Sjuksköterskor eller distriktsköterskor till vaccinationsuppdrag
Vill du göra en insats i det viktiga arbetet kring vaccinationerna mot covid-19? Välkommen in med din ansökan till oss! Region Blekinge har fortfarande ett stort behov av personal till vårt vaccinationsuppdrag . Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor vaccinera samtliga målgrupper på våra vårdcentraler, på länets skolor samt annan lokal där vaccination utförs. Det kan gälla från en till flera dagar i veckan dagtid, kvällstid och eventuellt helger. Du får utbildning och introduktion inför ditt uppdrag.
2021-11-19 2022-01-02
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri öst Skötare till Vuxenpsykiatrin Blekinge öst, Mellanvården Karlskrona
Sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrins mellanvård såsom t ex dagsjukvård, gruppverksamhet, nätverksarbete och individuella kontakter. Vi söker dig med förmåga att arbeta så väl självständigt som i team, som vill vara delaktig i vårt fortsatta arbete med utveckling av teampsykiatri och en fortsatt god arbetsmiljö. Vi erbjuder kontinuerlig teamhandledning och god möjlighet till kompetensutveckling. Helhetstänkande, mångfald i metoder och relationellt perspektiv är hörnstenar i verksamheten.
2021-11-19 2021-12-12
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri öst Leg. sjukgymnast/fysioterapeut till mellanvården Karlskrona.
Självständigt psykiatriskt sjukgymnastiskt/fysioterapeutiskt arbete med bedömningar och behandlingar med basal kroppskännedom/BK och andra lämpliga metoder. I arbetsuppgifterna ingår också att dra upp riktlinjer för Vuxenpsykiatri östs arbete med levnadsvanor, samt att arbeta med dessa frågor individuellt och i grupp. Som sjukgymnast/fysioterapeut är du anställd i mellanvården, men du/ har också patienter från mottagning och uppdrag på avdelningen. En sjukgymnast/fysioterapeut är placerad i Ronneby. Med denna rekrytering söker vi en sjukgymnas...
2021-11-19 2021-12-12
Region Blekinge, Brunnsgårdens vårdcentral Avdelningschef till Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn
Chefskap i Region Blekinge består dels av en arbetsgivarroll, dels av en ledarroll. Båda är lika viktiga, att i arbetsgivarrollen vara regionens företrädare och att i ledarrollen stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten utvecklas och förbättras. Vi söker dig med intresse och förmåga till ett aktivt och lyhört ledarskap Du drivs av att jobba målmedvetet i en dynamisk miljö med högt tempo och uppskattar de möjligheter till relationsskapande och samarbete som ledarskapet ger. Du har förmåga att entusiasmera dina medarbe...
2021-11-19 2021-12-13
Region Blekinge, Nära vård Fysioterapeut/Sjukgymnast till Karlskrona Rehabcenter
Vi söker nu fysioterapeuter/sjukgymnaster till vår verksamhet. I primärvården träffar du patienter i alla åldrar med många olika typer av sjukdomar och besvär. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av självständigt patientarbete med individuella bedömningar och behandlingar som kompletteras med gruppverksamhet och teamarbete. Vanliga arbetsområden är postoperativa tillstånd inom ortopedi, artros, muskuloskeletala smärttillstånd, psykisk hälsa samt rådgivning och tidsbokning via callback. Vi arbetar även med gruppbehandling såsom artrosskola enli...
2021-11-18 2021-12-05
Region Blekinge, Nära vård Arbetsterapeut till Karlskrona Rehabcenter-vikariat
Vi vill nu hitta en vikarie för vår medarbetare som går på föräldraledighet. Du kommer att få ta stor del i att utveckla teamarbetet och arbetsterapeutens roll i teamet. Som arbetsterapeut i Primärvården är du ofta första instans för bedömningar av patienter. Du kommer att arbeta individuellt men även tillsammans med andra i tvärprofessionella team kring olika frågor och diagnoser. Du samverkar med både specialistvård och kommun. Kontakten med patienterna kommer att ske både individuellt och i grupp och ske på mottagningen. Du kommer att trä...
2021-11-18 2021-12-05
Region Blekinge Distriktssköterska till Trossö vårdcentral
Vi söker dig som vill arbeta inom primärvården och vill vara en del av vårt härliga gäng! Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat telefonrådgivning, mottagningsarbete och triagering. Utifrån erfarenhet inom diabetes kommer diabetesmottagning kunna vara aktuellt. Ditt arbete kommer vara lärorikt, stimulerande och hos oss finns det stor möjlighet till utveckling i din yrkesroll.
2021-11-16 2021-12-31
Region Blekinge, Habilitering Arbetsterapeut till Habiliteringen, Karlskrona
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa och utvecklande patientärenden. Hos oss arbetar vi i team och du har möjligheter att få arbeta med långvariga patientkontakter, utgöra ett stöd för våra patienter, vara med och förändra, uppleva och utveckla. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och teamkollegor. I det dagliga arbetet får du ett varierat och omväxlande arbete med arbetsuppgifter som bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga, insatser utifrån individuellt uppsatta mål, förskrivni...
2021-11-16 2021-12-19
Region Blekinge, Habilitering Psykolog till Habiliteringen Karlskrona
Hos oss arbetar vi i team och du har möjligheterna att få arbeta med långvariga patientkontakter, utgöra ett stöd för våra patienter, vara med och förändra, uppleva och utveckla. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med erfarna psykologer och kompetenta teamkollegor. Arbetet på habiliteringen är varierande där ditt kunnande som psykolog värderas högt. I dina arbetsuppgifter ingår utredning, kartläggning och behandling, med syfte att ge ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för en bättre vardag. Du komm...
2021-11-16 2021-12-19
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri Psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrin, mottagningen Karlskrona
Du kommer att ingå i ett öppenvårdsteam där dina arbetsuppgifter blir att arbeta med bedömning, utredning, diagnostik samt behandling med barn, ungdomar och deras familjer. Du deltar i olika samverkansformer med vårdgrannar. Klinikens mål är att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande och utveckling som psykolog och medarbetare. Det finns goda möjligheter att specialisera sig inom något område. Region Blekinge har utarbetat en tydlig karriärstege för psykologer och vi har regelbundna professions och yrkesträffar inom ramen för psykologe...
2021-11-16 2021-12-19
Region Blekinge Undersköterska till avd 61, Infektions- och hudkliniken
Vårdavdelning 61 har 20 vårdplatser fördelade på tre arbetslag. Varje arbetslag består av läkare, sjuksköterska och undersköterska och arbetar tätt tillsammans. Patienterna vårdas för diverse infektioner, till exempel lunginflammation, blodförgiftning och tuberkulos samt i nuläget palliativa patienter. På avdelningen vårdas även inneliggande öron-, ögon- och hudpatienter. Anställningen omfattar för närvarande tjänstgöring dag/kväll och helg. Som undersköterska hos oss får du en bred kompetens och utföra många olika arbetsuppgifter.
2021-11-15 2021-12-05
Region Blekinge Köksbiträde till avdelning 61, Infektions- och hudkliniken
I tjänsten som köksbiträde kommer du att arbeta i vårdavdelningens avdelningskök. Det innebär att du kommer att hantera mat, livsmedelshygien och egenkontroller. I ett avdelningskök kan arbetsuppgifterna bestå av hantering av frukost, lunch och kvällsmat där din främsta uppgift är att servera och se till att rätt patient får rätt mat. Det innebär också att göra beställningar, diska, livsmedelshygien och egenkontroller för att nämna några av arbetsuppgifterna. Under den arbetstid då ni är två köksbiträden i tjänst kommer du dessutom att sköta en...
2021-11-15 2021-12-05
Region Blekinge Medicinsk sekreterare till Barn- och Ungdomskliniken
Som sekreterare på Barn- och Ungdomskliniken är du en del av vår administrativa service och kunskapsfunktion på kliniken. Du kommer att arbeta med journalskrivning, post, telefon och i övrigt förekommande sekreteraruppgifter och till viss del även receptionsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även bokning samt ombokning av patienter. Vi sitter tillsammans i kontorslandskap på barnplanet och har ett nära samarbete med övrig personal. Vi har verksamhet både i Karlskrona och Karlshamn. Arbetsplats/ort är i huvudsak Karlskrona men arbete kan förek...
2021-11-15 2021-12-05
Region Blekinge Barnmorska till Kvinnohälsovården Öst, Ronneby
Som barnmorska på Kvinnohälsovården träffar du kvinnor i olika åldrar och skilda lägen i livet. Dina främsta arbetsområden är mödrahälsovård/specialistmödravård, olika former av föräldrastöd, abortrådgivning, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning. Du arbetar både på en individ- och gruppnivå med en helhetssyn på individen, paret och familjen. Arbetet är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande.
2021-11-15 2021-12-05
1 2 3 >