Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Blekinge Fysioterapeut/sjukgymnast till rehabiliteringskliniken, Karlskrona
Sjukgymnastikavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona tillgodoser behov av sjukgymnast på sjukhusets avdelningar såsom intensivvård, barn, stroke, ortopedi, medicin, kirurgi, thoraxkirurgi och infektion. Dessutom bedriver vi specialiserad öppenvård inom bland annat hjärt-, smärt-, neuro-, handrehab samt barn, reumatologi och lungmedicin. Just nu söker vi särskilt efter dig som är intresserad av att arbeta inom IVA, Thorax och Neuro.
2021-01-15 2021-02-28
Region Blekinge, Folktandvården Tandhygienist Folktandvården Olofström
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalité och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Vi erbjuder Dig: - Ett kamratligt arbetsgäng - Introduktionsprogram - Bra utvecklingsmöjligheter - Egna utbildningsmedel - Modern klinik - Massage och friskvårdsbidrag Som nyanställd deltar du i Folktandvårdens introduktionsprogram som sträcker sig över ett år. Genom den här introduktionen får du en...
2021-01-14 2021-02-14
Region Blekinge, Planeringsenheten Upphandlare
I rollen som upphandlare kommer du att ansvara för hela upphandlingsprocessen, som anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling och uppföljning av avtal. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Som person ska du vara analytisk, mål- och kvalitetsinriktad och ha en hög social förmåga. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans. Du kommer också att fungera som rådgivare till verksamheten i upp...
2021-01-12 2021-02-02
Region Blekinge, Akutkliniken Vik Avdelningschef till Ambulansen i Karlshamn
Ditt uppdrag blir att, direkt underställd verksamhetschefen, driva, utveckla och inspirera medarbetarna i arbetet med att nå uppsatta mål. Som avdelningschef har du som uppgift att leda och utveckla enheten utifrån fattade beslut samt initiera och driva förbättringsarbete. Förutom ekonomi-, drift-, personal- och arbetsmiljöansvar består chefskapet i Region Blekinge av en arbetsgivarroll och en ledarroll. I arbetsgivarrollen är du regionens företrädare och i ledarrollen arbetar du med att stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att ve...
2021-01-12 2021-02-05
Region Blekinge, Akutkliniken Avdelningschef till vårdadministrationen, Akutkliniken
Ansvarar för att verksamheten drivs utifrån givna direktiv, mål och uppdrag. Uppdraget innebär ansvar för budget, personal och arbetsmiljö samt att utveckla verksamheten inom kvalité, produktion, tillgänglighet och kundnöjdhet. Förutom ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar består chefskapet i Region Blekinge av en arbetsgivarroll och en ledarroll. I arbetsgivarrollen är du regionens företrädare och i ledarrollen arbetar du med att stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten utvecklas och förbättras. Som avdelningsche...
2021-01-12 2021-02-15
Region Blekinge Undersköterskor, vikariat till Geriatrisk avd. 36
Som undersköterska på avdelning 36 får du verkligen uppleva meningsfullhet i arbetet. Du arbetar nära patienterna i omvårdnaden tillsammans med teamet och har ett stort ansvar i bedömning och uppföljning av patientens hälsotillstånd. Du deltar i det dagliga avdelningsarbetet men vi vill också att du ska vara delaktig i att utveckla avdelningen för att kunna ge den bästa geriatriska vården för sköra äldre utifrån patientens behov. Om du har vidareutbildning inom vård av äldre kan vi även erbjuda dig utvecklande arbetsuppgifter utöver detta.
2021-01-12 2021-01-31
Region Blekinge Sjuksköterska till avd 47, Thoraxcentrum
Arbetet är självständigt och omväxlande. I arbetsuppgifterna ingår fortlöpande observationer, noggrann övervakning samt omvårdnad av hög kvalitet. Du kommer att arbeta med och lära dig medicinteknisk utrustning som erbjuder noggrann monitorering av patienten. Vi samarbetar tätt med andra hjärtenheter samt undersökningsenheter. På vårdavdelningen arbetar vi i vårdpar om ssk och usk samt ytterligare en sjuksköterska som stöttar och hjälper vid behov. På hjärtintensiven, med en högre vårdnivå, har man ansvar för 1-3 patienter.
2021-01-12 2021-03-31
Region Blekinge, Ortopedkliniken Undersköterska till Ortopediska Traumaavdelningen 37
Som Undersköterska deltar du aktivt i all omvårdnad kring patienten - både allmän och specifik. På avdelningen arbetar vi tätt tillsammans i team. Teamen på avdelningen består av avdelningsläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sekreterare. På avdelningen finns en koordinatorfunktion dagtid måndag-fredag, som hjälper till att samordna allt kring alla patienter på avdelningen men även utanför avdelningen. Vi arbetar enligt konceptet patientnära vård och arbetar i 4 vårdlag. Vilket betyder att du tillsammans ...
2021-01-11 2021-01-31
Region Blekinge Förbundschef för Samordningsförbundet i Blekinge län
Som Förbundschef ansvarar du för att leda och utveckla förbundet och dess verksamhet i nära samarbete med din medarbetare och förbundets styrelse. Du säkerställer att förbundet genomför sina uppdrag samt att finansieringen går till rätt satsningar. Tjänsten är både bred och varierad i arbetsuppgifter från strategiskt samverkansarbete till operativt och administrativt arbete. De främsta arbetsuppgifterna är: - Projekt- och processledande arbete med ansvar för att utveckla samarbetet mellan förbundets parter. - Beredning av ärenden och underlag ...
2021-01-11 2021-01-29
Region Blekinge, Anestesikliniken Anestesisjuksköterska till Centraloperation i Karlskrona
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med att utveckla och driva vår verksamhet tillsammans med oss! Som anestesisjuksköterska kommer du att arbeta i team och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom anestesisjukvård. I tjänsten ingår rotation inom de olika specialiteterna, gynekologi, kirurgi, ortopedi, öron-, näs och hals. Ditt arbete är omväxlande då du arbetar mot många olika specialiteter. Vi arbetar både med akut- och elektiv verksamhet samt robotkirurgi. Den akuta verksamheten bedrivs dygnet runt (aktiv nattjänstgöring) med et...
2021-01-11 2021-02-28
Region Blekinge Medicinsk sekreterare till Barn- och Ungdomskliniken
Som sekreterare på Barn- och Ungdomskliniken är du en del av vår administrativa service och kunskapsfunktion på kliniken. Du kommer att arbeta med journalskrivning, post, telefon och i övrigt förekommande sekreteraruppgifter och till viss del även receptionsarbete. Vi sitter tillsammans i kontorslandskap på barnplanet och har ett nära samarbete med övrig personal. Vi har verksamhet både i Karlskrona och Karlshamn. Arbetsplats/ort är i huvudsak Karlskrona men arbete kan förekomma i Karlshamn.
2021-01-11 2021-02-07
Region Blekinge, Laboratoriemedicin Specialist/Överläkare till klinisk patologi och cytologi.
Histopatologisk och cytologisk diagnostik med tillhörande utskärningsarbete och finnålspunktioner. Deltaga i MDT-konferenser och andra kliniska konferenser. Övervaka och utveckla histologiska tekniker inklusive immunhistokemi. Aktivt delta i avdelningens kvalitetsarbete.
2021-01-08 2021-02-07
Region Blekinge Barnmorska till Kvinnohälsovården i Ronneby
Som barnmorska på Kvinnohälsovården träffar du kvinnor i olika åldrar och skilda lägen i livet. Dina främsta arbetsområden är mödrahälsovård/specialistmödravård, olika former av föräldrastöd, abortrådgivning, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning. Du arbetar både på en individ- och gruppnivå med en helhetssyn på individen, paret och familjen. Arbetet är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande.
2021-01-05 2021-02-07
Region Blekinge Barnmorska till Kvinnohälsovården i Ronneby
Som barnmorska på Kvinnohälsovården träffar du kvinnor i olika åldrar och skilda lägen i livet. Dina främsta arbetsområden är mödrahälsovård/specialistmödravård, olika former av föräldrastöd, abortrådgivning, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning. Du arbetar både på en individ- och gruppnivå med en helhetssyn på individen, paret och familjen. Arbetet är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande.
2021-01-05 2021-02-07
Region Blekinge Vi söker en strateg med internationell inriktning
I tjänsten som strateg kommer du att tillhöra avdelningen för strategi och analys och verka både internt inom förvaltningen liksom i samverkan med andra aktörer. Ditt fokus kommer att vara att självständigt bedriva utveckling inom det internationella området, vilket bl.a innebär att ta tillvara på kunskap och bedriva omvärldsbevakning av Nationella- och EU:s fonder och program. Du kommer att vara en av kontaktpersonerna till vårt representationskontor i Bryssel, samt ha som uppdrag att bevaka relevanta program och utlysningar för genomförande a...
2021-01-04 2021-01-26
Region Blekinge, Medicinkliniken Undersköterska till avd 45/MOA vikariat
Som undersköterska deltar du aktivt i all omvårdnad kring patienten, både allmän och specifik vård. Avdelningen består av en intagningsenhet, MOA som har 12 vårdplatser med ett högt tempo och ett brett spektrum av diagnoser. Resterande 12 vårdplatser heter avd 45 och specialiteterna där är hematologi samt lungsjukdomar som avdelningen har ett länsövergripande ansvar för. Förutom detta finner man allmänmedicinska patienter här. Du kommer att få arbeta växelvis på de två enheterna. Det krävs att man som undersköterska hos oss kan arbeta både sjä...
2020-12-30 2021-01-17
Region Blekinge, Medicinkliniken Undersköterskor till avd 45/MOA
Som undersköterska deltar du aktivt i all omvårdnad kring patienten, både allmän och specifik vård. Avdelningen består av en intagningsenhet, MOA som har 12 vårdplatser med ett högt tempo och ett brett spektrum av diagnoser. Resterande 12 vårdplatser heter avd 45 och specialiteterna där är hematologi samt lungsjukdomar som avdelningen har ett länsövergripande ansvar för. Förutom detta finner man allmänmedicinska patienter här. Du kommer att få arbeta växelvis på de två enheterna. Det krävs att man som undersköterska hos oss kan arbeta både sjä...
2020-12-30 2021-01-17
Region Blekinge, Informatik Verksamhetschef till enheten för informationsteknik, Regionservice
Som verksamhetschef arbetar du övergripande och strategiskt för att leda och utveckla enheten. Du har ett nära samarbete med avdelningscheferna inom enheten, regionservice ledning och digitaliseringsenheten. Region Blekinge är mitt uppe i transformationen mot ett mer digitaliserat och mobilt arbetssätt där digitala lösningar och e-tjänster både mot medarbetare och invånare är en viktig del. I din roll som verksamhetschef är det viktigt att du aktivt bidrar till ökad digitalisering. Digitaliseringen kommer leda till förändring i verksamheten d...
2020-12-28 2021-01-21
Region Blekinge, Akutkliniken Ambulansen i Karlshamn söker sjuksköterskor
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av akuta olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i hem på olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller andra vårdgivare. Inom ambulansen arbetar vi i team och i varje ambulans ska det finnas minst en sjuksköterska som utövar akutsjukvård med läkemedelshantering. Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett personc...
2020-12-28 2021-01-24
Region Blekinge, Akutkliniken Ambulansen i Karlshamn söker ambulanssjukvårdare
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av akuta olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i hem på olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller andra vårdgivare. Du jobbar i team med en sjuksköterska . Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt för att på bästa sätt möta samtliga patienter med olika tillstånd och föruts...
2020-12-28 2021-01-24
Region Blekinge, Rödeby vårdcentral Distriktssköterska/sjuksköterska till Rödeby vårdcentral
Vi söker nu en positiv och driven distriktssköterska/sjuksköterska som vill jobba tillsammans med oss på ett vikariat t.o.m. 31 augusti 2021. Som distriktssköterska/sjuksköterska har du varierade dagar med många olika arbetsuppgifter. Telefonrådgivning, medicinska bedömningar och behandlingar, vaccinationer, omläggningar, injektioner och provtagningar är bara lite av vad du kommer att ägna dina dagar till. Till stöd har du hjälpsamma kollegor som alla värnar om gemenskap och trygg stämning.
2020-12-23 2021-01-17
Region Blekinge Förskolelärare till lekterapin, Barnkliniken Karlskrona
Sjuka barn och ungdomar har rätt till utveckling och lärande. Lekterapeuterna utgår från det friska hos varje individ och erbjuder möjlighet till lek, skapande verksamhet, bearbetning och social samvaro enskilt eller med andra barn och ungdomar. Det innebär arbete i lekterapins lokaler samt uppsökande på avdelning och dagsjukvårdsmottagning. För att skapa trygghet för patienten är lekterapin och lekterapeuten en behandlingsfri zon. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetet inkluderar även syskon och föräldrar/and...
2020-12-22 2021-01-17
Region Blekinge Utbildningsanställningar för sjuksköterskor med inriktning anestesisjukvård
Region Blekinge satsar på utbildningsanställningar med akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med syftet att ytterligare höja kompetensen inom prioriterade områden för ett bättre omhändertagande av våra patienter. Du anställs i en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska. Utbildningsanställningen är på ett år vid helfartsstudier och du har en månadslön som sjuksköterska under studietiden. Du har rätt till avtalsenlig semester och lön i enlighet med gällande kollektivavtal. Efter genomförd utbildning placeras du på ans...
2020-12-21 2021-03-31
Region Blekinge Utbildningsanställningar för sjuksköterskor med inriktning operationssjukvård
Region Blekinge satsar på utbildningsanställningar med akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med syftet att ytterligare höja kompetensen inom prioriterade områden för ett bättre omhändertagande av våra patienter. Du anställs i en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska. Utbildningsanställningen är på ett år vid helfartsstudier och du har en månadslön som sjuksköterska under studietiden. Du har rätt till avtalsenlig semester och lön i enlighet med gällande kollektivavtal. Efter genomförd utbildning placeras du på ans...
2020-12-21 2021-03-31
Region Blekinge Utbildningsanställningar för sjuksköterskor med inriktning intensivvård
Region Blekinge satsar på utbildningsanställningar med akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med syftet att ytterligare höja kompetensen inom prioriterade områden för ett bättre omhändertagande av våra patienter. Du anställs i en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska. Utbildningsanställningen är på ett år vid helfartsstudier och du har en månadslön som sjuksköterska under studietiden. Du har rätt till avtalsenlig semester och lön i enlighet med gällande kollektivavtal. Efter genomförd utbildning placeras du på ans...
2020-12-21 2021-03-31
1 2 3 >