Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i MU
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentorer ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Tjänsterna inbegriper inte ett direkt mentorskap då huvudansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor, men arbetslaget som man är e...
2021-04-07 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i MU
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentorer ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Tjänsterna inbegriper inte ett direkt mentorskap då huvudansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor, men arbetslaget som man är e...
2021-04-07 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare till grundsärskola
Tjänsten innefattar undervisning inom vår grundsärskoleenhet Zeta samt ev. i särskild undervisningsgrupp med elever med NPF. Du har ett nära samarbete med andra lärare och elevassistenter för att såväl skapa en strukturerad och förutsägbar skolvardag som ett konstruktivt och utvecklande lärande. Du har också ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven.
2021-04-07 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare till Stigtomta skola
Stigtomta skola söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i din klass. Du kommer att ansvara för undervisning och arbetar utifrån läroplanen där du omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-04-07 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Administratör i Kiladalens skolor
I tjänsten som skoladministratör ska du koordinera och ansvara för det dagliga administrativa flödet på skolan. Du kommer att vara en person som bemöter många olika människor, i din profession ska du vara strukturerad och trivas med den puls som finns i skolan samt att hjälpa människor i deras ärenden. Du kommer att finnas i ett nära samarbete med skolornas administratör, rektor och biträdande rektorer samt personal och elever. Dina arbetsuppgifter handlar i första hand om att stödja skolledningen i arbetet med administrationen kring verksamhe...
2021-04-07 2021-04-22
Nyköpings kommun, Räddning och säkerhet Ungdomsledare för trygghet sommaren 2021
Räddning och säkerhet söker nu ungdomsledare som ska aktivera ungdomar i Nyköping under sommaren 2021. Du kommer att tillsammans med kommunens fritidsledare och andra aktörer skapa aktiviteter för ungdomar, mestadels kommer aktiviteterna att hållas utom hus, i Nyköping. Ni kommer bl. a. anordna turneringar av olika slag för ungdomarna. Vi söker dig som har en stor social förmåga, du ska kunna skapa och bibehålla kontakter med ungdomar och andra aktörer som du kommer i kontakt med. Du ska ha förmågan att agera ledare och engagera sysslolösa ung...
2021-04-06 2021-04-25
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Medarbetare till fordonssamordningen
Tekniska divisionen söker medarbetare till fordonssamordningen! Rollen är en nyinrättad tjänst som ska arbeta för utökat service och stöd i fordonsskötsel för alla verksamheter inom kommunen som har fordon. Då tjänsten och funktionen är ny kommer ett uppbyggnadsarbete och utveckling att vara fokus initialt. Arbetet kommer att bestå av planering, administration för skötsel, service och skadehantering av kommunens alla personbilar. Det innebär att dagligen koordinera, planera i vårt fordonssystem och leverera bilar till bland annat verkstadsbesö...
2021-04-06 2021-04-18
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i MA/NO/TK - förberedelseklass
Nyköpings högstadium har en förberedelseklass för våra nyanlända elever där de efter genomförd kartläggning förbereds på utslussning i ordinarie klass. Du arbetar nära andra lärare, studiehandledare och lagmentorer för att skapa en sammanhållen helhet för eleverna i förberedelseklassen. Tjänsten kan innebära undervisning i såväl förberedelseklassen som i en eller flera klasser.
2021-04-06 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i NO/TK
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 80-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där eleverna har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Dessa två tillsvidaretjänster i NO/TK är förlagda på Alpha och innebär undervisning i blivande åk 8 resp. åk 9. Tillsammans med de andra NO/TK-lärarna...
2021-04-06 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i MU
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentorer ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. En tjänst är en tillsvidaretjänst med placering på Alpha och en och en halv visstidstjänst är placerad på Omega. Tjänsterna inbegriper inte ett dir...
2021-04-06 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i FR och SVA
Du har lärarlegitimation med behörighet i ämnet franska och svenska som andraspråk alternativt annan utbildning/erfarenhet som anses meriterande. Vi ser positivt på om du sedan tidigare har erfarenhet från pedagogiskt arbete. Du har en klar pedagogisk insikt och en förmåga och vilja att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är en pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling och du har en stark tro på det kollegiala arbetets kraft att skapa förutsättningar för elevens lärande. Du är lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbe...
2021-04-06 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker lärare i Idrott och hälsa
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor ansvarar för 3-4 klasser i samma årskurs och ca. 75-115 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Denna tjänst i Idrott och hälsa utgör ett vikariat under höstterminen -21 med arbetslaglagstillhörighet i blivande åk 7 på Omega. Tillsammans med de ...
2021-04-06 2021-04-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i svenska till Nyköpings gymnasium
Vi söker en lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom ditt ämne samt att du är mentor för en grupp elever. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-04-01 2021-04-18
Nyköpings kommun - Division Utbildning Musiklärare i piano till Nyköpings gymnasium
Vi söker en lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom ditt ämne samt att du är mentor för en grupp elever. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
2021-04-01 2021-04-14
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Bygglovchef till Nyköping
Som enhetschef för bygglovenheten ska du tillsammans med dina 18 medarbetare ansvara för verksamheten kring förhandsbesked, bygglov och dess tekniska uppföljning, strandskydd, tillsyn, rådgivning m.m. inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning inom byggväsendet. Bygglovsenheten finns också med i tidiga planeringsskeden för att säkra god arkitektur. I uppdraget ingår att leda och utveckla enhetens verksamhet och aktivt arbeta för en god samordning med andra berörda enheter i organisationen. Denna roll är också viktig ...
2021-04-01 2021-05-02
Nyköpings kommun - Division Utbildning Projektledare till Campus Nyköping och Nyköpings kommuns näringslivsenhet
Campus Nyköping och Näringslivsenheten söker en projektledare på halvtid till ett nystartat projekt vars syfte är att utveckla Campus Nyköpings lärcentra och skapa nära samverkan mellan akademier och näringsliv. Projektet som finansieras av Tillväxtverket ska leda till ökad tillgång på akademisk kompetens, forskningsnärvaro samt förenklade processer för samverkan mellan akademi, näringsliv, forskning och innovation. Projektet ska höja innovationsgraden i både privat och offentlig sektor. Sammanfattning av projektet kan beställas via mail till r...
2021-04-01 2021-04-18
Nyköpings kommun Administrativ registrator
Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad registrator - första ingång in till våra verksamheter. Du kommer att tillhöra divisionens Stab som består av totalt sjutton medarbetare med kompetenser inom administration, diarium, kommunservice, verksamhetsutveckling, krishantering, miljö, arbetsmiljö och IT. I rollen som administrativ registrator ingår först och främst ärendehantering, posthantering, registrering och arkivering av handlingar. Viss kundkontakt via telefon, besök och e-post i vår Kommunservice kan också vara aktuellt. Kundservice...
2021-03-31 2021-04-21
Nyköpings kommun Vi söker två trängselinspektörer
Nu har du möjlighet att bidra till att minska smittspridningen av Covid 19 genom att axla rollen som trängselinspektör på serveringsställen. Vi söker dig som är en förtroendeingivande, god kommunikatör och som lockas av en roll där du kombinerar praktisk tillsyn (passen är förlagda enligt schema under dag, kväll och helg) med efterföljande administrativt arbete (rapport- och beslutsskrivning). Missa inte chansen att förvärva meriterande erfarenhet inom offentlig myndighet samtidigt som du bidrar till att rädda liv! Arbete med enhetsövergripand...
2021-03-31 2021-04-25
Nyköpings kommun - Chefstjänster Centrala funktionen Supporttekniker till Servicedesk
Arbetsuppgifterna som Supporttekniker innebär 1:a och 2:a linjens support i vår Servicedesk, support av arbetsstationer + kringutrustning samt viss del serveradministration. Du arbetar efter schema där du på kontoret tar emot och löser ärenden som inkommer via telefon eller via vårt ärendehanteringssystem. I arbetet ingår även service och supportuppdrag ute hos användare.
2021-03-31 2021-04-14
Nyköpings kommun Undersköterska till Koggen
Vill du göra skillnad och skapa livskvalitet och trygghet i andra människors liv? Om du är en engagerad undersköterska med intresse för hur välfärdsteknik kan skapa framtidens vård - då kan du vara personen vi söker. Boendet har 72 platser fördelade på demensboende och äldreboende. Våra ambitioner är höga, vi satsar på välfärdstekniken och att ha en hög kompetens och kunskap inom demenssjukdomar. Som undersköterska i Nyköpings kommun arbetar du med att skapa livskvalitet, detta genom personcentrerad omvårdnad och ett hälsofrämjande förhållnin...
2021-03-31 2021-04-18
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i slöjd och bild till Kiladalens norra skola
Kiladalens norra skola Svalsta och Bergshammar, söker en lärare främst till slöjd (textil) men även bild, som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer, moderna lärare och pedagoger ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Du ingår i ett väl fungerande arbetslag och ska tillsammans med dem och övrig personal planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument. Vår verksamhet genomsyras av ett ...
2021-03-30 2021-04-21
Nyköpings kommun - Division Utbildning Engagerade barnskötare till Nyköpings förskolor
Vi förväntar oss att du: • Är väl förtrogna med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. • Deltar aktivt och medvetet i genomförande av utbildningen tillsammans med arbetslaget utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. • Reflekterar, dokumenterar, följer upp och utvärderar utbildningen tillsammans med arbetslaget i förhållande till läroplan. • Deltar aktivt i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i enlighet med lagen och planen mot kränkande behandling.
2021-03-30 2021-04-18
Nyköpings kommun - Division Utbildning Studie- och yrkesvägledare till Nyköpings gymnasium
Studie- och yrkesvägledaren ingår i elevhälsan vars övergripande uppdrag enligt skollagen är att bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I uppdragen ingår att tillsammans med skolledning utveckla rutiner och mål för skolan som helhet samt utarbeta rutiner för planering, uppföljning och utveckling av vägledning, i enighet med nationella och lokala mål. . Som studie- och yrkesvägledare arbetar du för att eleverna skall kunna genomföra väl underbyggda val av framtida studier och yrken, enskilt och i gru...
2021-03-26 2021-04-15
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Livsmedelsinspektör
I rollen som livsmedelsinspektör kommer du att utfärda olika myndighetsbeslut inom främst livsmedelslagstiftningen område. Du kommer att planlägga och genomföra inspektioner och revisioner av livsmedelsanläggningar. Då vårt uppdrag från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden även omfattar folköl och receptfria läkemedel kan det komma att ingå i arbetsuppgifterna att genomföra tillsyn inom dessa områden. En del av arbetet handlar också om att utreda klagomål och misstänkta matförgiftningar samt att ge råd och anvisningar till livsmedelsföretagare oc...
2021-03-26 2021-04-25
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Livsmedelsinspektör med kvalitetsansvar
Vi söker en erfaren livsmedelsinspektör. I rollen ingår att: • planera och genomföra inspektioner och revisioner av livsmedelsanläggningar med livsmedelslagstiftningen som grund • utreda klagomål och misstänkta matförgiftningar samt att ge råd och anvisningar till livsmedelsföretagare och allmänhet • kvalitetssäkra verksamhetens arbete. Det innebär bl.a. att utföra interna revisioner och interna kontroller, kvalitetssäkring av arbetssätt, rutiner och arbetsverktyg. Du kommer även vara superanvändare för verksamhetens ärendehanteringssystem Ecos...
2021-03-26 2021-04-25
1 2 >