Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare musik Örbyskolan
Du är ambitiös, har ett tydligt ledarskap i klassrummet, är systematisk, men samtidig kreativ i ditt arbetssätt och har en god samarbetsförmåga med såväl elever som föräldrar och kollegor. Du gör väldokumenterade planeringar där du kan redogöra för elevers medverkan och strukturen i ditt arbete med bedömning för lärande i fokus. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter elevernas olika förutsättningar och verksamhetens behov. Du är också den som är drivande och samordnande inför avslutningar och li...
2023-06-08 2023-06-21
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog, Strömskolan
Det övergripande uppdraget som specialpedagog innebär att arbeta skolutvecklande genom ett hälsofrämjande och förebyggande samarbete med vårt elevhälsoteam, skolledningen, arbetslags-teamen, elever samt vårdnadshavare. Som specialpedagog verkar du för att etablera en samsyn kring elevhälsa som ett gemensamt uppdrag för samtlig personal på skolan. Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam. I uppdraget ingår att arbeta förebyggande och främjande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer och vara ett stöd för undervisande lärare. Du n...
2023-06-07 2023-06-19
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Klasslärare år 4, Fritslaskolan
Arbete som lärare i år 4-6. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetslag och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
2023-06-07 2023-06-16
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen IKT Pedagog
Genom utökat IKT-stöd kan Vuxenutbildning bättre tillgodose stöd till elever/studerande gällande IT-relaterade utmaningar kopplade till studier. Vi vill kunna utöka med IKT pedagog eftersom vi har det mesta av den digitala delen på plats. Nu behöver vi ta nästa steg tillsammans med IKT-pedagog för att hjälpa elever både på plats men även digitalt. Genom utökat IKT-stöd kan även elever som inte har datorvana studera flexibelt. Att få hjälp med hur tekniken och olika programvaror fungerar är avgörande för att elever/studerande skall kunna ta till...
2023-06-05 2023-06-16
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen SFI/SVA-lärare
Som lärare på Vuxenutbildningen har du ett gemensamt ansvar tillsammans med dina kollegor för de grupper du undervisar i. I arbetslaget råder ett nära kollegialt samarbete där våra elevers språkutveckling står i fokus. Som behörig SFI/SVA-lärare kommer du att undervisa på SFI. Vi arbetar tillsammans inom arbetslaget med syftet att skapa såväl en kontinuitet som en flexibilitet i fördelningen av kurser. Vuxenutbildningens behov förändras snabbt och därför behöver du vara flexibel i ditt arbete utifrån var behoven finns. Upplägget av din tjänst k...
2023-06-01 2023-06-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadshandläggare
Vi är en arbetsmarknadsenhet som följer omvärldens behov och förändringar, och arbetar kontinuerligt med utveckling av uppdrag, kvalité och måluppfyllelse. Arbetsuppgifterna varierar och kombineras för att nå våra mål och resultat med fler individer till egenförsörjning genom arbete eller studier. Du arbetar enskilt med deltagare och tillsammans med kollegor att kartlägga styrkor, mål och förmågor och upprättar handlingsplaner, motiverar och stöttar deltagarna att nå sina mål. Vi arbetar med arbetsgivare, företagskontakter och deltagare som ett...
2023-05-29 2023-06-12