Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Lärare i NO/ma/tk till Mellersta Förstadsskolan åk 7-9 – nu har du chansen!
Arbetsuppgifter I ditt läraruppdrag hos oss kommer du att få förutsättningar att ha fokus på kärnuppdraget; elevernas lärande och utveckling mot målen.  Du planerar din undervisning, genomför den och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kommer att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna, både kunskapsmässigt och i deras utveckling mot ansvarstagande samhällsmedborgare. Vid...
2021-02-26 2021-03-14
Malmö stad Förskollärare sökes till Nattfjärilens OB-förskola
Om arbetsplatsen Område D03:s förskolor ligger på Elinelundsområdet i Limhamn. Förskolorna har natursköna omgivningar och ligger i ett vackert naturområde med närhet till Elinelunds koloniområde. Dessa omgivningar skapar stora möjligheter till att arbeta nära naturen. Förskoleområdet, där Björkängens uteförskola, Mossängens förskola, Pilängens förskola, Tröskans förskola och Nattfjärilens OB-förskola ingår, har som mål att ha ett nära samarbete för att ta tillvara de fördelar och all den kompetens som förskoleområdet kan erbjuda. Området omfatt...
2021-02-26 2021-03-28
Malmö stad Förskollärare sökes till Gubbabackens förskola
Om arbetsplatsen Gubbabackens förskola ligger på Gullviksborg och har 11 hemvister; sex hemvister är för de äldre barnen och fem hemvister för de yngre barnen. Förskolan arbetar för ett nära samarbete mellan pedagoger och barn över avdelningarna. Vi arbetar som tvillingar och trillingar. Vi har flera gemensamma lärmiljöer som inspirerar till lek och lärande som tex en studio, arena, inne- och uteateljé mm. Vi har ett gemensamt tema på förskolan och arbetar sen med olika projekt utifrån barnens intresse och behov. Förskolan erbjuder en miljö d...
2021-02-26 2021-03-28
Malmö stad Förrådsarbetare med samordningsansvar
Arbetsuppgifter Vi vill att du samordnar arbetet kring uthyrning, godshantering, inköp och försäljning vid förrådet på kommunteknik. Tillsammans med ansvarig arbetsledare och övriga medarbetare på enheten säkerställer du att det finns välfungerande processer och rutiner kring de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom förrådets verksamhet.  Du får ett särskilt ansvar för att avfall på enheten sorteras rätt och att logistiken kring tömningar sköts tillfredställande. Här säkerställer du att enheten har en tydlighet i vem som gör vad.  Vidare tar ...
2021-02-25 2021-03-14
Malmö stad Stödpedagog
Arbetsuppgifter Som stödpedagog har du lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda stödinsatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta). Det innebär att ge ett individuellt anpassat stöd till den enskilde i det dagliga livet både i och utanför hemmet. Gemensamt arbetar vi med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i ett vardagsnära arbete, vilket innebär planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna, som är av pedagogisk, metodisk, motiverande och stödjande karaktä...
2021-02-25 2021-03-11
Malmö stad Undersköterska för Nattjänst till Kommunens rehabiliteringsavdelning
Välkommen till Kommunens rehabiliteringsavdelning (KRA). Vi finns på Öresundsgården i Limhamn. På KRA har vi 28 vårdplatser fördelat på våningsplan två och tre. Personalen består av ungefär 40 personer som arbetar som sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och chefer. Öresundsgården hittar du ett stenkast från Limhamns centrum med närhet till flera matbutiker, samt café och restauranger med stor variation. Till Öresundsgården tar du dig lätt med buss 4, 33 eller 34 och kör du bil så finns parkering på gatan u...
2021-02-25 2021-03-11
Malmö stad Stödassistent
Arbetsuppgifter Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda personerna under deras vistelsetid. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt för brukaren. Du är med och skapar förutsättningar för brukarnas vistelse i form av aktiviteter och möjligheter till sociala kontakter.  Som stödassistent är det din uppgift att uppfylla målen i LSS-planen...
2021-02-25 2021-03-11
Malmö stad Vi söker en vaktmästare till en fixar/IT-fixartjänst!
Arbetsuppgifter Arbetet som fixare består i att arbeta för att förebygga fallskador genom att göra den enskilde uppmärksam på och undanröja eller åtgärda riskfaktorer i det egna hemmet. Det kan till exempel vara olika praktiska saker som att byta glödlampor, ta ner och hänga upp gardiner, spika eller borra upp tavlor. I princip allt som innebär att man behöver klättra upp på en stol eller stege, eller att hämta saker från källare, vind eller förråd. Som fixare tar man sig runt med bil och du måste ha körkort för bil.  Arbetet kombineras med a...
2021-02-25 2021-03-11
Malmö stad Bibliotekarie med fokus mot barn och unga sökes!
Arbetsuppgifter Vill du jobba med läsfrämjande, barns delaktighet och tillgänglighet? I Oxie arbetar vi i nära samarbete med lokalsamhällets olika aktörer för att stärka bibliotekets roll i människors vardag. Som bibliotekarie med fokus på barn och unga utför du sedvanliga bibliotekarieuppgifter så som bemanning, medieinköp, planering och genomförande av arrangemang, informations- och kulturförmedling, marknadsföring mm. Du planerar, genomför och utvärderar läsfrämjande och skapande aktiviteter för barn och unga både på biblioteket och på and...
2021-02-25 2021-03-18
Malmö stad Lokalvårdare timanställda endast helgarbete
Arbetsuppgifter Städservice ansvarar för lokalvården i delar av kommunens verksamheter bland annat förskola, grundskola och fritidsverksamhet. På städservice arbetar ca 320 personer som dagligen levererar service genom städuppdrag till stadens olika förvaltningar. Du tycker om att ha människor omkring dig och har ett gott förhållningssätt mot dem du möter under dagen. Eftersom arbetet är självständigt är det viktigt att du är trygg med att arbeta ensam och kan planera ditt arbete väl. Det är också viktigt att du är bra på att samarbeta o...
2021-02-25 2021-03-11
Malmö stad Grundskollärare F-3 till Västra skolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är behörig grundskollärare F-3 till oss på Västra skolan. Hos oss får du möjligheten att arbeta med fantastiska kollegor i en unik skolmiljö mitt i centrala Malmö. I ditt uppdrag hos oss arbetar du med att förbereda och utvärdera dina lektioner samt undervisa dina elever i flera ämnen. Du bedriver en modern, kreativ och inspirerande undervisning som väcker dina elevers nyfikenhet och motiverar dem till att vilja söka mer information och kunskap. Utifrån läroplan och styrdokument planerar du din undervisning...
2021-02-25 2021-03-11
Malmö stad Sektionschef
Arbetsuppgifter I uppdraget ingår att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen utifrån verksamhetens mål och budget samt att kommunicera och förankra verksamhetsinriktning och mål till medarbetarna. Som sektionschef är du första linjens chef med ansvar för en sektion bestående av två LSS-bostäder. Du ansvarar för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Den ledningsgrupp du ingår i strävar efter att fungera som ett handlingskraftigt team som tillsammans arbetar för Ma...
2021-02-24 2021-03-10
Malmö stad Lokalsamordnare
Arbetsuppgifter Som lokalsamordnare i Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar du för att införskaffa ändamålsenliga och säkra lokaler till förvaltningens verksamheter. Du utgör ett kvalificerat stöd till chefer och verksamheterna i lokalfrågor och är förvaltningens representant i kontakt med fastighetsägare/förvaltare, myndigheter, entreprenörer och andra aktörer i ärenden som rör arbetsområdet. Många lokalanskaffningar, lokalanpassningar och ombyggnationer drivs som projekt där du är projektledare och länk mellan fastighetsägare ...
2021-02-24 2021-04-05
Malmö stad Socialsekreterare till Mottagsenheten, mottag Ekonomiskt bistånd
Arbetsuppgifter Som socialsekreterare i mottaget för ekonomiskt bistånd på Mottagsenheten arbetar du med att göra en första bedömning och ta ställning till akuta åtgärder i ärenden som rör vuxna. Du den första person som malmöbon kommer i kontakt med när hen tar kontakt med socialtjänsten för att söka hjälp. I det första samtalet tar du reda på vad malmöbon önskar hjälp med och din roll är initialt konsultativ. I mottaget arbetar du i ett team och tillsammans utgör ni en ingång till enheten för ekonomiskt bistånd. Huvuduppgiften i mottaget är...
2021-02-24 2021-03-10
Malmö stad Stadskontoret söker medarbetare till sekretariatet för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.
Arbetsuppgifter Tillväxtkommissionen ska analysera förutsättningarna för hållbar tillväxt i Malmö. Fokus ligger på framtidens näringsliv och arbetsmarknad för Malmö i ett regionalt perspektiv. Tillväxtkommissionen består av forskare, experter och praktiker inom områden som företagande och entreprenörskap, innovation, tillväxt, arbetsmarknad och klimat. Tillväxtkommissionens arbete planeras pågå under perioden mars 2021 – december 2022 och dess arbete leds av en ordförande, som verkar med stöd av ett sekretariat. Sekretariatet organiseras inom s...
2021-02-24 2021-03-14
Malmö stad Förskollärare sökes till Äppelrosens förskola
Om arbetsplatsen Äppelrosens förskola ingår i ett förskoleområde med fyra förskolor i Rosengård, Malmö. Förskolan har fem avdelningar, som organiseras utifrån äldre och yngre barn. Vi strävar efter att barnen under sin tid på förskolan får möta pedagogiska miljöer i progression där kontinuitet, trygghet och gemenskap står i fokus. Äppelrosen har en stor lummig gård och tillsammans med Cronheims park som närmsta granne erbjuds barnen en lärorik och spännande uteverksamhet där de kan upptäcka och utforska. Goda bussförbindelser binder ihop oss ...
2021-02-24 2021-03-14
Malmö stad Vill du göra skillnad för våra brukare med konstaterad Covid-19?
Arbetsuppgifter Lundavägens korttidsboende med kohortvård bedriver i dagsläget kohortvård av Covid-19 smittade brukare. Vi söker dig, undersköterska, som med engagemang, samarbetsförmåga och arbetsglädje vill bli en del i något av våra team. Som undersköterska på Lundavägens korttidsboende tränar, stödjer och hjälper du våra brukare i omvårdnadssituationen utifrån deras individuella behov och önskemål enligt beviljat bistånd. Du hjälper våra boende med personlig omvårdnad, serviceinsatser samt utför medicinska insatser på delegation av sj...
2021-02-24 2021-03-31
Malmö stad Strategisk samordnare, säkerhet och beredskap
Arbetsuppgifter Arbetet innebär bred samverkan och nätverksbyggande med olika samhällsaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Fokus ligger på att tillsammans med stadens övriga verksamheter utveckla det systematiska arbetet, främja en kultur och ett arbetssätt där säkerhets- och beredskapsperspektiven införlivas i det dagliga arbetet i verksamheterna, förebygga att oönskade händelser inträffar och på att rusta Malmö i att hantera det som händer så bra som möjligt. I ditt uppdrag förväntas du samordna stadens olycksföreb...
2021-02-23 2021-03-23
Malmö stad Linbäret och Diamantens förskolor söker efter nya förskollärarkollegor
Om arbetsplatsen Linbärets och Diamantens förskolor ingår i ett förskoleområde med fem förskolor i Oxie. Förskolorna har nära ledare som bjuder in till delaktighet och ser tydlighet, struktur, vägledning, glädje och skratt som framgångsfaktorer. På Diamanten har man blandade åldersgrupper medan man på Linbäret arbetar åldersindelat, oavsett så är barnens nyfikenhet och intresse motorn i det projekterande arbetssättet, där barnen tillsammans med de vuxna skapar intressanta och meningsfulla sammanhang. Förskolorna i området har ett gemensamt te...
2021-02-23 2021-03-14
Malmö stad Vi söker en avtalsförvaltare!
Arbetsuppgifter Malmö växer, vi står inför stora utmaningar och behovet av bostäder, arbetsplatser och offentligservice ökar snabbt. Malmös tillväxt ställer höga krav på en god förvaltning av kommunens markreserv. En reserv som är strategiskt viktig för kommunens framtida utveckling och ekonomi. Markavtalsenheten förvaltar cirka 4500 nyttjanderättsavtal och är en del av fastighetsavdelningen som köper, förvaltar, upplåter och säljer stadens mark. Som avtalsförvaltare hos oss kommer du förhandla, omförhandla och upprätta olika typer av nyttjan...
2021-02-23 2021-03-07
Malmö stad Familjerättssekreterare
Arbetsuppgifter Som familjerättssekreterare arbetar du fokuserat med barnrättsperspektivet. På Familjerätten arbetar du med att genomföra utredningar på uppdrag från tingsrätten i tvistefrågorna vårdnad, boende och umgänge. I ditt arbete återkopplar du inhämtade uppgifter i skrift och analyserar inhämtade uppgifter utifrån vedertagen teori. Du gör bedömningar utifrån kap 6 föräldrabalken och avger förslag till beslut. Uppdraget kräver att du har en god förmåga att hålla samtal med barn. Viktigt är också att du som familjerättssekreterare kan ...
2021-02-23 2021-03-08
Malmö stad Grundskollärare i Sv/Sva, So åk. 4 till Rådmansvångens skola
Arbetsuppgifter Till Rådmansvångens skola söker vi nu en lärare i Sv/SvA och So-ämnen till våra klasser i åk 4. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper både självständigt och i samarbete med dina kolleger. Din undervisning utgår från forskningsbaserade metoder, är kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare arbetar du också med det löpande utvecklingsar...
2021-02-23 2021-03-09
Malmö stad Rektor till Husieskolan
Arbetsuppgifter Vi söker dig – en rektor som motiveras av att fortsätta att leda och utveckla Husieskolan, F-6 med fritidshem. Som stöd och inriktning för arbetet ligger grundskoleförvaltningens ramverk som grund för att utveckla "Varje elevs bästa skola".  Som rektor har du lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Du leder en ledningsgrupp på skolan där en biträdande rektor och en administrativ chef ingår. Som rektor har du det övergripande ansvaret för ekonomi, kvalitet och resultat inom skolenheten och är direkt underst...
2021-02-23 2021-03-07
Malmö stad Vaktmästare till Stapelbäddsskolan
Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill vara med och utveckla Stapelbäddsskolan som vaktmästare hos oss! Vårt gemensamma mål är att skapa en hållbar och modern verksamhet där våra elever utvecklas, blir medvetna, når framgång och känner stor lust och nyfikenhet inför framtida lärande. I uppdraget som vaktmästare sköter, reparerar och underhåller du olika verksamhetsytor, inomhus såväl som utomhus. Du ger daglig service till medarbetare och elever. Arbetsuppgifterna består bland annat av fastighetsskötsel, reparationer, lokalomflyttningar, in...
2021-02-23 2021-03-09
Malmö stad Assistent till receptionstjänst till Lönngården
Arbetsuppgifter Lönngården är ett lägenhetsboende för äldre aktiva missbrukare. En del av hyresgästerna har hemtjänst och hemsjukvård. I huset arbetar sex skötare, en kurator och en sektionschef som blir dina närmaste kollegor.  Bemötande och god service är viktigt i vårt arbete som ska präglas av respekt, värdighet och omtanke. I tjänsten som assistent kommer du att arbeta både i reception och med administration. Detta innebär att du kommer att möta medborgare, ta emot inkomna handlingar, hantera beställningar, men även sköta fakturahanteri...
2021-02-23 2021-03-08
1 2 3 4 5 6 >