Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad LSS-bostäder söker stödpedagog
Arbetsuppgifter Vi söker nu en stödpedagog till enhet 4 LSS-bostäder. Stödpedagogens arbetsuppgifter är förutom att ge stöd och hjälp till brukaren i dagliga aktiviteter även att implementera arbetssätt och metoder i verksamheten i nära samarbete med övriga som arbetar kring brukaren.  Genom att skapa goda relationer till brukarna ger du stöd i olika vardagssituationer och i att upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, till exempel aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt stöd och fysisk omvårdnad, utgår ifrån brukar...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad IT-specialist informationssäkerhet
Arbetsuppgifter I rollen som informationssäkerhetssamordnare kommer du att vara bryggan mellan IT och verksamhet. Du ska med din expertis identifiera verksamhetens behov och analysera säkerhetskrav på tekniska plattformar och applikationer. Vidare kommer du att vara involverad i planering och realisering av förändringsarbetet av serviceförvaltningens verksamheter, i arbetet ingår det att motivera och ta fram förslag samt implementera säkra och trygga lösningar. Nedan finns exempel på en del av arbetsuppgifterna för denna tjänsten: • Driva,...
2023-03-31 2023-04-10
Malmö stad Omsorgspedagog till daglig verksamhet enligt LSS
Arbetsuppgifter Vi söker nu en engagerad omsorgspedagog till daglig verksamhet enligt LSS och hoppas att just du är vår nya medarbetare. Är du som som omsorgspedagog redo för en ny utmaning så tveka inte att söka denna tjänst. Arbetet innebär att aktivera och handleda brukare med omfattande intellektuell och fysisk funktionsnedsättning i deras dagliga verksamhet. Stort stödbehov i omvårdnadssituationer förekommer i aktuell verksamhet. Aktiviteter sker både i grupp och individuellt med fokus på sinnesupplevelser. Vi arbetar enligt en tydliggör...
2023-03-31 2023-04-10
Malmö stad IT-specialist till Avdelningen för Digital utveckling och lokaler
Välkommen till avdelningen för digital utveckling och lokaler. Här arbetar vi med en mängd spännande uppdrag. Vi stöttar bl a verksamheten i supportfrågor, implementerar digitala lösningar för medarbetare, omvärldsbevakning, installerar trygghetslarm och annan välfärdsteknik hos våra brukare samt ansvarar för förvaltningens larmmottagningssystem. Du kommer att utgå från våra lokaler i centrala Malmö. Arbetsuppgifter I rollen som IT-specialist kommer du tillsammans med övriga kollegor och kompetenser vara bryggan mellan IT och verksamhet. Du s...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad Lärare i Sv/Eng åk. 6-9 till Kunskapcentrum
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare i Sv/Eng för årskurs 6-9 till Kunskapscentrum särskilda undervisningsgrupp Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att ha huvudansvar för undervisning i engelska och svenska. Du utmanar elever att ta eg...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad Pedagoger till förskolorna Arkitekten och nybyggda Ärtan
Om arbetsplatsen Nu söker vi DIG som är utbildad pedagog och som vill vara med att utveckla barnens bästa förskola! Under 2023 utökar vi våra verksamheter med fler pedagoger. Vi söker därför dig som uppskattar ett flexibelt arbetssätt där det både kan innebära att du arbetar på en specifik avdelning eller i ett mer övergripande uppdrag på en förskola eller i förskoleområdet. Vårt förskolområde består av Ärtan, Arkitekten, Hyacinten, Snödroppen och Järavallens förskolor. Ärtans förskola är en nybyggd förskola som öppnade augusti 2022. Förs...
2023-03-31 2023-04-23
Malmö stad Lärare åk 7-9 matematik och teknik till Sorgenfriskolan
Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill undervisa våra högstadieelever i matematik, NO och teknik. Du som lärare är kunnig och engagerad och brinner både för dina ämnen och för att hitta olika strategier att undervisa dina elever och få dem att lära sig. Du är van att skapa olika lärmiljöer och arbetar med att leda och stimulera dina elever på olika sätt. Du kan anpassa din undervisning för att möta varje elev där han/hon befinner sig. Du är nyfiken och söker gärna mer kunskap i dina ämnesområden och i pedagogiska och didaktiska frågor. I uppdr...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Arbetsledare till enheten för arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar
Arbetsuppgifter Arbetsmarknadsavdelningen och enheten arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar söker nu en arbetsledare. Deltagarna i våra arbetslag kommer från Individ- och familjeomsorgen och målgruppen är Malmöbor som uppbär försörjningsstöd samt ungdomar mellan 16-29 år.   I uppdraget som arbetsledare ingår att: • Medverka till att arbetslösa malmöbor genom arbetsmarknadsanställning får en möjlighet att utvecklas och stärkas i sin kompetens och därmed lättare kan få ett arbete på reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier. • ...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Lärare åk 4-6 svenska, SO och engelska till Augustenborgsskolan
Arbetsuppgifter Välkommen till en mångkulturell skola med elever och personal från världens alla hörn. Vi söker en grundskollärare till vårt arbetslag på mellanstadiet. I ditt uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Grundskolläraren utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Grundskolläraren bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategi...
2023-03-31 2023-04-28
Malmö stad Administratör till receptionen på utbildningskontoret
Arbetsuppgifter Som administratör i receptionen på utbildningskontoret har du en mycket viktig roll för att skapa en välkomnande atmosfär och ett professionellt bemötande av besökare och medarbetare. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och vi söker dig som trivs med att ta ett stort eget ansvar och är intresserad av kundservice och sociala kontakter. Är du vår nya kollega?  Ditt huvudsakliga uppdrag är att sköta det dagliga receptionsarbetet med arbetsuppgifter som att ta emot och vägleda besökare, besvara telefonsamtal och mejl, samt s...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad Utvecklingssekreterare och socialt ansvarig samordnare till funktionsstödsförvaltningen
Arbetsuppgifter Som utvecklingssekreterare och socialt ansvarig samordnare (SAS) har du en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsutveckling inom funktionsstödsförvaltningens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter inom socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du har ett särskilt ansvar för att tillsammans med övriga utvecklingssekreterare med SAS-ansvar stödja verksamheten i kvalitetsavvikelseprocessen och utreda missförhållanden eller risk för...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Grundlärare i fritidshem åk F-3 till Högaholmsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi en grundlärare i fritidshem F-3 till Högaholmsskolan. Arbetslaget består av engagerade medarbetare som ser fram emot ditt deltagande i planeringen av det pedagogiska arbetet. I din roll ansvarar du för att planera, undervisa och bedöma eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Som grundlärare i fritidshem hos oss ska du också arbeta för att erbjuda ...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Lärare åk 6-9 spanska och engelska till Sorgenfriskolan
Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill undervisa våra elever från åk 6 till 9 i spanska och engelska! Du som lärare är kunnig och engagerad och brinner både för dina ämnen och för att hitta olika strategier att undervisa dina elever och få dem att lära sig. Du är van att skapa olika lärmiljöer och arbetar med att leda och stimulera dina elever på olika sätt. Du kan anpassa din undervisning för att möta varje elev där han/hon befinner sig. Du är nyfiken och söker gärna mer kunskap i dina ämnesområden och i pedagogiska och didaktiska frågor. I...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Nu söker vi stödassistenter till LSS-boende
Arbetsuppgifter Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda personerna under deras vistelsetid. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt för brukaren. Du är med och skapar förutsättningar för brukarnas vistelse i form av aktiviteter och möjligheter till sociala kontakter.  Som stödassistent är det din uppgift att uppfylla målen i LSS-planen...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Fysioterapeuter och arbetsterapeut till funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad
Arbetsuppgifter I funktionsstödsförvaltningen arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter med patienter som tillhör LSS eller socialpsykiatrin. Vi är två rehabsektioner som tillsammans arbetar i tre team mot tre huvudsakliga verksamhetsområden som är indelade i 1) personer med personlig assistans, 2) personer som bor på särskilda boende enligt LSS och 3) personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning inom ordinärt eller LSS-boende personkrets 3. Patienterna kan även ha fysiska funktionsnedsättnningar. Det över...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Förstelärare åk. 1-3 till Augustenborgsskolan
Arbetsuppgifter Är du en riktigt skicklig grundlärare som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Då kan du vara den vi söker som förstelärare till Augustenborgsskolan! Förstelärare ska på rektors uppdrag leda arbetslagen utvärdera och analysera skolans resultat, driva och utveckla skolans SKA-arbete, genomföra lektionsobservationer och ge feedback, säkerställa tillgänglig lärmiljö och hög kvalité på föräldramöten och utvecklingssamtal, hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning och handleda stude...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad HR-konsult med fokus arbetsmiljö
HR-avdelningen på funktionsstödsförvaltningen är på jakt efter dig som delar vår övertygelse om hur otroligt viktigt det systematiska arbetsmiljöarbetet är. Du som, precis som vi, tycker att det är roligt att översätta de inte sällan svåra lagkraven och föreskrifterna till praktisk handling som i sin tur leder till en bra arbetsmiljö. Du som, precis som vi, tycker att detta är ett av de viktigaste områdena vi som arbetsgivare har att arbeta med för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Du som tycker det är roligt att i samverkan med fackli...
2023-03-31 2023-04-16
Malmö stad Aktivitetsledare till bemanningsteam inom daglig verksamhet enligt LSS
Arbetsuppgifter Vi söker en engagerad aktivitetsledare till ett av våra bemanningsteam i Daglig verksamhet enligt LSS (enhet 1) och hoppas på att du är vår nya medarbetare. Du ingår i ett team av fyra personer och arbetar i olika dagliga verksamheter varje dag och bokas för korttidsfrånvaro enligt upprättade rutiner. Din roll som aktivitetsledare innebär ett brukarnära arbete där du deltar i det vardagliga arbetet tillsammans med brukare med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad Speciallärare åk. 4-6 i Matematik till Augustenborgsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi en speciallärare med inriktning matematik till Augustenborgskolan! Välkommen till en mångkulturell skola med elever och personal från världens alla hörn. Vi söker en speciallärare gärna med inriktning inom matematik som tillsammans med biträdande rektor, specialpedagog, EHT och förstelärare arbetar för att höja kvalitén i undervisningen samt säkerställa en god lärmiljö för alla våra elever. Tjänstens inriktning är åk 4-6. Som speciallärare planerar du och genomför kartläggning, handledning och observation av både e...
2023-03-31 2023-04-21
Malmö stad Larm- och säkerhetstekniker i Malmö stad
Du kommer att arbeta på Sveriges största Hälsa och omsorgsförvaltning inom Malmö Stad, där vi hanterar frågor rörande fastigheter och säkerhetsarbete för alla de verksamheter vi bedriver. Vi är idag cirka 6000 medarbetare och har cirka 100 olika lokaler och adresser inom förvaltningen. Arbetsuppgifter Förvaltningen ställer höga krav på driftsäkerhet för personalskydd och egendomsskydd. Tillsammans med lokalsamordningen och säkerhetssamordnare kommer du att samordna och ansvara för hanteringen av passagesystem, inbrott- och brandlarm inom HVO-...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad Två grundlärare i fritidshem till Gullviksskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi två grundlärare i fritidshem till Gullviksskolan!  Som grundlärare i fritidshem ansvarar du för planering och genomförande av undervisning samt systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Du medverkar till att skapa en målstyrd, stimulerande och varierad pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Grundlärare i fritidshem ansvarar för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad Enhetschef till särskilt boende
Hej och välkommen till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö. Jag heter Helen Martinsson och är avdelningschef för avdelningen särskilt boende inom förvaltningen Hälsa vård och omsorg. Avdelningens uppdrag är att erbjuda en trygg och god vård och omsorg i särskilda boende samt under vistelsen på korttidsboende och växelvård. Avdelningen har även ansvar för kostenheten som tillagar och levererar mat till förvaltningens olika verksamheter. Vi skapar trygghet och gott omhändertagande för våra äldre, sjuka och sköra Malmöbor samt de...
2023-03-31 2023-05-01
Malmö stad HR-specialist inom ledarutveckling till Malmö stad
Malmö växer! I takt med att staden utvecklas och skapar nya möjligheter för Malmöbor och företag, blir stadens kompetensutvecklingsstrategi avgörande för att tillsammans kunna bygga en hållbar och inkluderande stad. Visionen är att Malmö ska ligga i framkant i Kommunsverige när det gäller chefsförsörjning. Vi söker nu en ny HR-specialist med inriktning ledarutveckling till stadskontorets HR-avdelning! Vi söker dig som brinner för att utveckla ledare och som drivs av att se enskilda individer växa, och av att kunna bidra till stadens övergrip...
2023-03-31 2023-04-23
Malmö stad Biträdande rektor F-3 till Johannesskolan
Arbetsuppgifter Nu har du möjlighet att ta dig an en utvecklande tjänst som biträdande rektor på Johannesskolan!  Du blir en del av vårt skolutvecklande ledningsteam som utgörs av skolans rektor, ytterligare två biträdande rektorer och en administrativ chef. Som biträdande rektor är du underställd rektor och har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. I din roll ansvarar du för och leder arbetet för åk. F-3. Detta innebär ett pedagogiskt utvecklingsansvar för skolverksamheten men även personalansvar för ca. 15-20 medarbet...
2023-03-31 2023-04-14
Malmö stad Slöjdlärare till Hyllievångsskolan
Arbetsuppgifter Hyllievångsskolan är nu i sista skedet av sin uppbyggnad och därför söker vi nu nya medarbetare som vill börja arbeta hos oss från och med det kommande läsåret! Däribland söker vi nu en slöjdlärare för att vara med och utveckla undervisningen i våra fina slöjdsalar på Hyllievångsskolan!  I ditt slöjdläraruppdrag hos oss kommer du att undervisa i slöjdämnet. Du planerar och genomför din undervisning och gör utifrån det en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl ens...
2023-03-31 2023-04-16
1 2 3 4 5 6 7 8 >