Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Elevassistent för åk. 7-9 till Mellersta Förstadsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Mellersta Förstadsskolan i det viktiga uppdraget som elevassistent! Vi kommer i augusti att starta upp en liten grupp elever som tillhör målgruppen för anpassad grundskola (f.d. grundsärskola) och behöver därför ytterligare en elevassistent. I rollen som elevassistent hos oss arbetar du med en eller flera elever eller grupp av elever både i grundskola och anpassad grundskola (f.d. grundsärskola). Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att arbeta med och vara aktiv och närv...
2021-06-21 2021-07-11
Malmö stad Förskollärare till Rönneholms förskola
Om arbetsplatsen Rönneholms förskola är en centralt belägen förskola med närhet till större parker och stränder. Det är en ny förskola med 15 hemvister fördelade i 5 kluster som öppnade i oktober 2020. Då vi fortfarande är i uppbyggnadsfasen finns det en stor möjlighet för dig att påverka och sätta din egen prägel tillsammans med kollegorna.  I vår inomhusmiljö finns det flera ateljéer och pedagogiska kök, ett bibliotek som inbjuder till läslust samt ett stort rörelserum som är utrustat med toppmodern digital utrustning. På tredje våningen fi...
2021-06-21 2021-07-11
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Bulltoftaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill utveckla och driva vårt fritidshem på Bulltofta Rektorsområde! I din roll som grundlärare i fritidshem dokumenterar du elevernas lärande och kopplar detta till våra styrdokument. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa skola. I din roll arbetar du med att skapa en meningsfull fritid före, under och efter skolan för våra elever. En viktig del i ditt uppdrag är att stötta våra elevers utveckling och lärande samt uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ. Därför ingår det i ditt u...
2021-06-21 2021-07-05
Malmö stad Konsultativ sjuksköterska psykiatri med utbildning och erfarenhet inom psykiatrisk vård
Arbetsuppgifter Vi har som mål att alla personer som har en psykiatrisk diagnos eller psykisk ohälsa, i förvaltningens verksamheter ska ges en personcentrerad omvårdad utifrån ett salutogent synsätt. Som psykiatrisjuksköterska hos oss, ger du ett grundläggande stöd till personalen. I samarbete med personal och anhörigkonsulent ges stöttning till patient/brukare och anhöriga. I arbetet ingår att handleda och utbilda omvårdnadspersonal, legitimerad personal och handläggare. Utbildningarna sker i grupper om 25 personer och pågår kontinuerligt unde...
2021-06-21 2021-07-25
Malmö stad Lärare åk. 1–6 i SvA till Hermodsdalsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare i svenska som andraspråk för årskurs 1-6 till Hermodsdalsskolan! I dina arbetsuppgifter ingår det att vara ansvarig klasslärare för skolans START-grupp som tar emot våra nyanlända elever. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med två andra lärare samt modersmålslärare och studiehandledare. I ditt uppdrag kan det även komma att bli aktuellt med ett mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att f...
2021-06-21 2021-07-01
Malmö stad Idrottslärare F-3 till Lorensborgsskolan
Arbetsuppgifter Som idrottslärare/grundskollärare på Lorensborgsskolan ingår det i ditt uppdrag planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Som idrottslärare/...
2021-06-21 2021-07-05
Malmö stad Biståndshandläggare till myndighetsavdelningen
Just nu söker vi biståndshandläggare till flera av våra verksamheter inom ordinärt boende! 1 januari 2018 bilades den nya myndighetsavdelningen inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning för äldre och funktionshindrande utifrån respektive uppdrag. Avdelningen består av cirka 150 medarbetare indelade i tre enheter: SVU/korttid, ordinärt boende och SÄBO/ADM & utveckling samt en stabsfunktion. Vi är flera olika yrkeskategorier samlade inom myndigheten: chefer, biståndshandläggare, sj...
2021-06-21 2021-07-18
Malmö stad Stödpedagog/teamledare till Oxievångsvägens LSS-boende
Arbetsuppgifter Som stödpedagog/ teamledare ska du tillsammans med omsorgspedagog implementera arbetssätt och metoder i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukarna behjälpliga i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukarna behjälplig i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, ex. aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt ...
2021-06-21 2021-09-08
Malmö stad Kurator åk 1-6 50% till Bergaskolan
Arbetsuppgifter Bergaskolan söker kurator! Uppdraget är riktat i första hand mot årskurserna 1-6. Skolkuratorn har ett särskilt ansvar att med sin kompetens bidra med lämpliga insatser för elever i behov av stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Kuratorn arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Kuratorn arbetar för en för elever...
2021-06-19 2021-07-18
Malmö stad ICT Pedagogue to Malmö International School
Arbetsuppgifter As ICT Pedagogue you you will be responsible for: • scheduling • Supporting staff and students to implement digital tools. • Promote safety and well-being with digital tools • Liaise with digital providers  • Care and service digital tools Kvalifikationer You have excellent knowledge of ICT from a school perspective. Experience is an advantage as well as a pedagogical background. English and Swedish written and spoken language is a requirement. Om arbetsplatsen Malmö International School – MIS – provides IB education in En...
2021-06-18 2021-06-30
Malmö stad Säkerhetssamordnare till Kulturförvaltningen!
Arbetsuppgifter Välkommen till ett specialistuppdrag på Kulturförvaltningens enhet som ansvarar för förvaltningsövergripande frågor kopplat till Lokal-, Drift och Säkerhetsfrågor. Enheten har 13 medarbetare. Som säkerhetssamordnare på Kulturförvaltningen förväntas du representera säkerhetsområdena intern säkerhet, beredskap samt aktivt delta i arbete kring informationssäkerhet. Samordnaren ska fungera som ett självklart stöd till förvaltningens chefer och verksamheter. Du leder förvaltningens arbete inom området och organiserar och strukturer...
2021-06-18 2021-07-07
Malmö stad Utvecklingssamordnare till Centrala elevhälsan
Arbetsuppgifter Befintlig utvecklingssamordnare för kuratorer kommer att ägna del av sin tid till ett verksamhetsövergripande projekt Trygga barnet - till stöd för barn och unga i riskzon för normbrytande beteende. Vi söker därför nu ytterligare en utvecklingssamordnare för kuratorer till Grundskoleförvaltningens Centrala elevhälsa. Som utvecklingssamordnare utgör du en del av Centrala elevhälsans samlade, tvärprofessionella resurs till stöd för skolorna och förvaltningen för ökad likvärdighet och inkluderande lärmiljöer. Du vägleder verksamhet...
2021-06-18 2021-07-01
Malmö stad Slöjdlärare i åk. 7-9 till Fågelbacksskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i slöjd till Fågelbacksskolan! Vi ser fram mot att välkomna just dig till teamet av utbildade, engagerade, kunniga och lösningsfokuserade medarbetare. På Fågelbacksskolan har vi lärandet i fokus och tillsammans med våra elever tränar vi förmågor på ett lustfyllt och varierat sätt. Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering...
2021-06-18 2021-07-01
Malmö stad Grundlärare i fritidshemmet till Sockerbruksskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är grundlärare i fritidshem till Sockerbruksskolan! I din roll som grundlärare i fritidshemmet ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet tillsammans med två andra fritidsansvariga och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du ansvarar även för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Grundlärare i frit...
2021-06-18 2021-08-06
Malmö stad Lärare i SO/samhällskunskap till Agnesfrids gymnasium
Arbetsuppgifter Agnesfrids gymnasium söker en lärare som kan undervisa i SO/samhällskunskap på gymnasieskolan och grundskolans senare år. I ditt arbete som lärare ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppfylla kunskapskraven. Du stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutvec...
2021-06-18 2021-06-30
Malmö stad Träslöjdslärare till Oxievångsskolan
Arbetsuppgifter Till Oxievångsskolan söker vi nu en träslöjdslärare mot åk. 3-6. Tjänsten är en deltidsanställning 40-50% fördelat på onsdagar och torsdagar. I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån skolans styrdokument och elevernas behov och intressen. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunsk...
2021-06-18 2021-08-08
Malmö stad Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Agnesfrids gymnasium
Arbetsuppgifter Agnesfrids gymnasium söker en lärare som kan undervisa i svenska och svenska som andraspråk på gymnasieskolan och grundskolans senare år. I ditt arbete som lärare ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppfylla kunskapskraven. Du stödjer, motiverar och stimulerar elevern...
2021-06-18 2021-07-02
Malmö stad Lärare ma/no åk 4-6 till Johannesskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi förstärkning till Johannesskolan! Vi söker en driven och engagerad lärare i Ma och No som vill ingå i vårt arbetslag på årskurs 4-6 samt med tillhörande mentorskap. På skolan har vi hög andel behöriga lärare och du kommer ingå i ett sällskap med skickliga och behöriga kollegor. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din und...
2021-06-18 2021-08-01
Malmö stad Sektionschefer till Myndighetsavdelningen
Välkommen till myndighetsavdelningen på Hälsa,- vård- och omsorgsförvaltningen! Vår avdelning har cirka 200 medarbetare och är organiserade i tre enheter, ordinärt boende, SVU och korttid, samt avgifter, förmedling och boende. Du hittar oss i nyrenoverade lokaler, mitt i centrala Malmö på Storgatan 20 med utsikt över gågatan och nära till allt vad staden har att erbjuda. I närheten finns butiker, restauranger, mataffärer och biografer. Vi söker nu två sektionschefer! Vi erbjuder en arbetsplats med stor kompetens och arbetsglädje med målet att...
2021-06-18 2021-07-11
Malmö stad Aktivitetsledare med inriktning mot möbeltapetsering och sömnad
Arbetsuppgifter Följande huvudsakliga arbetsuppgifter ingår i tjänsten: • Introducera och handleda deltagarna i det dagliga arbetet på Butik Torsten. I Butik Torsten arbetar deltagarna med främst möbeltapetsering och sömnadsuppdrag. • Ta fram och belysa deltagarnas kompetenser i syfte att öka deras möjligheter att ta ett steg vidare mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden. • Tillsammans med handläggare verkställa deltagarnas individuella handlingsplan • Samarbete inom FRAM • Delta i utvecklingsarbetet kring organisationens in...
2021-06-18 2021-07-02
Malmö stad Aktivitetsledare Snickeri
Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter Vi söker nu en aktivitetsledare till FRAM i snickeriet. Arbetet är förlagt i snickeriet där deltagarna arbetstränar i anpassad miljö. Följande huvudsakliga arbetsuppgifter ingår: - Introducera och handleda deltagarna i det dagliga arbetet i snickeriet. Inom centret arbetar deltagarna med snickeri, montering, målning, trädgårdsskötsel, kök, sömnad, möbelåtervinning m m. - Ta fram och belysa deltagarnas kompetenser i syfte att öka deras möjligheter att ta ett steg vidare mot arbete på den reguljära arbetsmark...
2021-06-18 2021-07-02
Malmö stad Lärare till SU-grupp autism åk 1-6 till Johannesskolan
Arbetsuppgifter I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt jo...
2021-06-18 2021-08-01
Malmö stad Engagerade medarbetare till våra LSS-verksamheter
Arbetsuppgifter Vi på funktionsstödsförvaltningen söker nu flera engagerade och ansvarsfulla medarbetare till våra verksamheter för att skapa en bättre vardag för alla Malmöbor. Hos oss finns det möjligheter att arbeta inom LSS-bostäder, daglig verksamhet samt korttidsbostäder för barn, unga och vuxna.     Gemensamt för allt arbete hos oss är att möta varje brukare utifrån hens förutsättningar så att varje brukare får individuellt utformat stöd och service. Våra verksamheter skiljer sig åt och i ditt uppdrag ingår det att hjälpa och stödja de...
2021-06-18 2021-08-15
Malmö stad Kurator till Annebergsskolan
Arbetsuppgifter Vi söker kurator till Anndebergsskolan! Som kurator bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Kuratorn arbetar för en för eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Ku...
2021-06-18 2021-06-27
Malmö stad Barnskötare till Stadionparkens förskola
Om arbetsplatsen Stadionparken förskolas närhet till Pildammsparken, grönområden, temalekplatser och Bellevuegårdens bibliotek gör att barnen erbjuds en varierad miljö utanför förskolan som främjar barnens utveckling och lärande.  Vi har tillgång till busskort och el-lådcyklar så att barnen kommer ut i samhället och får ta del av stadens kultur samt besöka stranden och göra studiebesök. Stadionparkens förskola är en mindre förskola med tre avdelningar samt en cykelavdelning som dagligen tar med en grupp barn och har undervisning ute på olika pl...
2021-06-18 2021-06-27
1 2 3 4 5 6 >