Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Assistent till enheten för överförmyndarärenden
Arbetsuppgifter Vi söker en assistent till enheten för överförmyndarärenden. Den administrativa funktionen har en central och viktig roll för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet. I tjänsten som assistent kommer du att arbeta med en rad olika administrativa arbetsuppgifter. De mest förekommande arbetsuppgifterna är diarieföring, fakturahantering och att svara på samtal och inkommande e-post. Du tar också emot besökare. Tjänsten är placerad i sektion 2 i vilken ingår reception/administration, ansökningsteam och rekrytering...
2021-09-28 2021-09-29
Malmö stad Kurator till Toftanässkolan
Arbetsuppgifter Som skolkurator verkar du för att eleverna ska få en så god kunskaps- och social utveckling som möjligt. Du bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas närvaro, lärande, utveckling och hälsa och du initierar främjande och förebyggande insatser utifrån en behovsanalys. I tjänsten som skolkurator på Toftanässkolan ingår bland annat samtal med individer och elevgrupper. Du kommer också att arbeta för att utveckla trygghet för lärande, stöttning mot måluppfyllelse och föräldrasamverkan. Som skolkurator på Toftanä...
2021-09-28 2021-10-12
Malmö stad Grundlärare fritidshem till Ribersborgsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Ribersborgsskolan en grundlärare i fritidshem. På Ribersborgsskolan erbjuds du ett spännande uppdrag, möjlighet till ett samarbete som är kollegialt och kollaborativt. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömer eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull frit...
2021-09-28 2021-10-12
Malmö stad Lärare i F-3 till Gullviksskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare för F-3 till Gullviksskolan!   Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i åk.1 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever ...
2021-09-28 2021-10-12
Malmö stad Utredare till stabsöversyn i Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Arbetsuppgifter Arbetsmarknads- och socialförvaltningen vill efter en ny organisering undersöka om stabens stöd möter de behov som finns i verksamheten idag på bästa sätt. Arbetet är påbörjat och kommer att ske stegvis; det har förts dialoger- i olika grupper, ledningsgrupp, med berörda chefer och medarbetare samt med fackliga organisationer. Materialet från dessa dialoger skall nu sammanställas och kompletteras med fler intervjuer och omvärldsbevakning, samt analyseras och summeras till beslutsunderlag. I uppdraget ingår kontinuerlig dialog ...
2021-09-28 2021-10-11
Malmö stad Sektionschef på allaktivitetshusen Lindängen/Hermodsdal
Arbetsuppgifter Som sektionschef på allaktivitetshusen Lindängen/Hermodsdal har du ansvaret för sektionens verksamhet, arbetsmiljö, personal och ekonomi. I enlighet med detta ansvar leder, organiserar och utvecklar du verksamheten. Som sektionschef motiverar du och förser medarbetarna med de förutsättningar och befogenheter som krävs för att nå verksamheternas mål. Detta gör du genom att på olika sätt skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Rollen som sektionschef innebär att man har ansvar över två verksamheter i två olika områden...
2021-09-28 2021-10-12
Malmö stad Stadsjurist med fokus på miljörätt!
Arbetsuppgifter Hos oss på enheten för fastighetsägande och värdering söker vi nu en stadsjurist som ska arbeta med miljörättsfrågor kopplat till stadens fastighetsägande. Enheten tillhör fastighets- och gatukontorets fastighetsavdelning och är en viktig del i arbetet med att äga, förvalta, överlåta och upplåta stadens fastigheter. På enheten arbetar för närvarande sju stadsjurister med ett huvudsakligt fokus på fastighetsrätt men även mark- och miljörätt. Tillsammans med dina kollegor på enheten kommer du att arbeta med olika ärenden och rät...
2021-09-28 2021-10-11
Malmö stad Två assistenter till Demokrati- och valsektionen
Arbetsuppgifter Inför valet 2022 söker Demokrati- och valsektionen två assistenter.  En av tjänsterna som valassistent har inriktning på organisation kring valdagen. I denna tjänst ingår en kombination av operativa och administrativa arbetsuppgifter i samband med förberedelse, genomförande och utvärdering av val 2022. Valassistenten ingår i ett team och ska i nära samarbete med valsamordnare administrera röstmottagares tjänstgöring, vallokaler, utbildning av röstmottagare  samt erbjuda medborgarservice i samband med val 2022. Kvälls- och helg...
2021-09-28 2021-10-12
Malmö stad Undersköterska till Jyllands vårdboende!
Jylland är ett vårdboende med 56 lägenheter. Det ligger i närheten av Rönneholmsparken, centralt i Malmö. Bussförbindelse finns både på Köpenhamnsvägen och John Ericssons Väg. Nu söker vi en ny kollega! Under hösten påbörjar vi processen att bli ett stjärnmärkt boende. Läs mer på www.stjarnmarkt.se Arbetsuppgifter Som undersköterska hos oss hjälper och stödjer du brukarna med omvårdnadsinsatser utifrån deras individuella behov och önskemål enligt beviljat bistånd. Här ingår personlig omvårdnad samt medicinska insatser som utförs på delegati...
2021-09-28 2021-10-12
Malmö stad Elevassistent till Mellanhedsskolan
Arbetsuppgifter Till Mellanhedsskolan söker vi nu en elevassistent som vill vara med och göra skillnad och bidra till varje elevs bästa skola! Som elevassistent stöttar du eleverna under hela deras skoldag, både i skola och på fritidshem, under ledning av ansvarig pedagog. Du ingår i ett arbetslag och du bidrar till att främja elevernas utveckling i samverkan med andra yrkesgrupper på skolan. Dina arbetsuppgifter är väldigt varierande och kan bland annat innebära att du deltar i rastverksamheten och under lektionstid stödjer du den enskilda e...
2021-09-28 2021-10-12
Malmö stad HR-konsult med fokus på rekrytering
Arbetsuppgifter Fastighets- och gatukontoret är en kunskapsintensiv organisation med en stor bredd av professioner, som ställer höga krav på effektiva och uppdaterade HR-processer. HR-enheten har till uppdrag att verka för att höja hela förvaltningens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och framtida medarbetare. Vi består av nio personer som arbetar nära verksamheterna – och varandra – med både strategiskt och operativt stöd i HR-frågor. Din roll blir att stötta förvaltningens chefer i att genomföra professionella rekry...
2021-09-27 2021-09-29
Malmö stad Förskollärare sökes till Fröviks och Nydala förskola
Om arbetsplatsen Välkommen till ”BARNENS VÄRLD”! All vår verksamhet utgår från vår vision ”Barnens Värld”. ”Vill man arbeta med barn eller vara bland barn handlar det om att kunna leva sig in i barnens värld. En fantasivärld som förmodligen är fylld av bus, kärlek, glädje, skratt och kreativitet”… Fröviks förskola samt Nydala förskola tillhör förskoleområde C1 där vi tillsammans med Maryhills förskola gemensamt arbetar med våra profiler: • Musik • Språkutveckling • Naturvetenskap/ teknik Ledningen består av en rektor, två biträdande r...
2021-09-27 2021-10-24
Malmö stad Skolbibliotekarie till Malmö Idrottsgrundskola
Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill vara med och skapa ett fantastiskt skolbibliotek hos oss på Malmö idrottsgrundskola. Du kommer att vara drivande i utformning och uppbyggnad av ett nytt bibliotek i en nybyggd skola. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med personal och elever. Du arbetar för att utveckla elevernas lust till läsande och lärande och du stöttar gärna elevernas lärande både i klassrum och i bibliotek. Naturligtvis samarbetar med lärarna i detta arbete och är i ditt uppdrag synlig och tillgänglig för eleve...
2021-09-27 2021-10-11
Malmö stad Socialsekreterare till Socialarbetare För Ungdomar
Arbetsuppgifter Drömmer du om att jobba som socialsekreterare där du får möjlighet att möta ungdomar och unga vuxna på deras arena? Brinner du för att samtala med ungdomar? Vill du vara en del av en uppsökande och förebyggande verksamhet tillsammans med oss? Då är detta en tjänst för dig! Som socialarbetare för ungdomar arbetar du förebyggande gentemot ungdomar och unga vuxna mellan 12-21 år som befinner sig i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat beteende som kan hindra en positiv utveckling. Du arbetar uppsökande runt omkring Mal...
2021-09-27 2021-10-10
Malmö stad Fritidsförvaltningen söker en ny kommunikatör
Arbetsuppgifter Nu söker Fritidsförvaltningens kommunikationsenhet en kommunikatör som tillsammans med kompetenta och drivna kollegor kommer att jobba med förvaltningens fritidsgårdsverksamhet och kommunikation rörande föreningslivet i Malmö. Arbetsuppgifterna som kommunikatör är både praktiska och strategiska. Ditt fokus kommer att ligga på att planera kommunikationsinsatser för verksamheterna och följa upp dina insatser kopplat till förvaltningens mål. Du kommer att arbeta med grafisk form och produktion, sociala medier, marknadsföring, cop...
2021-09-27 2021-10-18
Malmö stad Elevkoordinator till Hermodsdalsskolan
Arbetsuppgifter Till Hermodsdalsskolan söker vi nu en elevkoordinator! I uppdraget som elevkoordinator på Hermodsdalsskolan åk 4-6 ingår en rad olika arbetsuppgifter med fokus på både eget ansvar och samarbete med närmsta kollega, arbetslag och skolan som helhet. Du är en länk mellan elever, deras vårdnadshavare och lärare. Du kommer tillsammans med din kollega, också elevkoordinator, att dela på ett mentorsuppdrag i årskurserna 4-6. Förutom detta ingår att utreda kränkningsanmälningar, dokumentera och utreda frånvaro samt planera och hålla...
2021-09-27 2021-10-11
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Gullviksskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Gullviksskolan en grundlärare i fritidshem! Du kommer tillhöra vårt arbetslag på fritids och blir en del av ett härligt gäng som arbetar för varje elevs bästa skola!   Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömer eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fr...
2021-09-27 2021-10-11
Malmö stad Grundlärare fritidshem till Kroksbäcksskolans grundsärskola
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Kroksbäcksskolan grundsärskola en grundlärare i vårt fritidshem! Vill du vara med och skapa en stimulerande, pedagogisk verksamhet för våra elever, både före, under och efter skoltid och bli en del av ett härligt gäng där nära samarbete alltid är i fokus? Då ska du söka tjänsten! På Kroksbäcksskolans särskola erbjuds du möjligheten att vara en viktig del i arbetet med att utveckla en målstyrd verksamhet i fritidshemmet, där våra fantastiska elever utvecklas och känner sig trygga. Du leds av en chef som värdesätter...
2021-09-27 2021-10-27
Malmö stad Undersköterska till Borgmästargården hemtjänstgrupp
Borgmästaregårdens hemtjänst med 30 medarbetare servar brukare med regelbundna insatser. I vårt område finns både hyresrätter, bostadsrätter. Allt finns inom ett begränsat område. Vi förflyttar oss med cykel. I arbetet krävs ett salutogent syn och arbetssätt samt ett gott bemötande/professionellt, stor flexibilitet och god förmåga att arbeta självständigt. Vi har ett nära samarbete med både rehab och hemsjukvården. Nu söker vi två undersköterskor, en för dagtjänst och en för kvällstjänst som vill bli en del av vårt team. Vi arbetar löpande me...
2021-09-27 2021-10-31
Malmö stad Omsorgspedagog till daglig verksamhet enligt LSS
Arbetsuppgifter Vi söker nu två engagerade omsorgspedagoger till daglig verksamhet enligt LSS. Är du som som omsorgspedagog redo för en ny utmaning så tveka inte att söka tjänsterna hos oss. Arbetet innebär att aktivera och handleda brukare med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism med omfattande stödbehov i deras dagliga verksamhet. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. Omvårdnadsuppgifter förekommer utifrån brukarens stödbehov. Tillsammans med övrig p...
2021-09-27 2021-10-05
Malmö stad Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
Arbetsuppgifter Nu söker vi en socialsekreterare till unga vuxna sektionen inom ekonomiskt bistånd. Hos oss arbetar du med socialt arbete samt kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Du arbetar för att motivera och stimulera den enskildes möjligheter till självförsörjning utifrån individuella bedömningar, planeringar och insatser. Du arbetar med en hög grad av självständighet inom ramen för gällande lagstiftning, riktlinjer och praxis. Vår målgrupp är 18-29 år. Dina huvudsakliga ...
2021-09-24 2021-10-06
Malmö stad Fastighetsreparatör
Arbetsuppgifter Kommuntekniks fastighetsenhet söker en fastighetsreparatör med inriktning mot badanläggningar, fontäner och fastigheter. I tjänsten ingår att arbeta med vattenrening, provtagning, kemikaliehantering och egenkontroll av badanläggningar. Andra uppgifter är kvalitetssäkrad driftteknisk förvaltning, periodiserat och förebyggande arbete samt felavhjälpande underhåll. Arbetet innefattar att ha en beställarfunktion samt samordning av underentreprenader. En stor del av tjänsten innebär självständigt arbete. Du ska självständigt åtgä...
2021-09-24 2021-10-10
Malmö stad Timanställda Behandlingsassistenter till Stödboende
Arbetsuppgifter Stödboendesektionen ingår i avdelning IFO Insats och riktar sig till barn och unga mellan 15-21 år som har behov av självständighetsträning i sin lägenhet. Som behandlingsassistent kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för tillsyn i de placerade barnens lägenheter samt erbjuda motiverande och stödjande insatser i deras vardag. Du är involverad i alla delar som berör den unge såsom att arbeta med nätverk av professionella samt familj, släkt och vänner. Uppdraget genomsyras av ett helhetstänk, vilket kräver ett nära sa...
2021-09-24 2021-10-06
Malmö stad Fastighetsreparatör
Arbetsuppgifter Enheten Fastighet har fått ett utökat uppdrag inom fastighetsdrift och söker nu fastighetsreparatörer som vill vara med och ansvara för tillsyn och skötsel av Malmö Stads fastigheter och byggnader. Vi söker dig som är handlingskraftig och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. I rollen som fastighetsreparatör ingår: - tillsyn, skötsel, drift och servicesansvar för tilldelade fastigheter - att planera, samordna och utföra drifttekniskt arbete, samt säkerställa entreprenörers utförande - att planera och genomföra f...
2021-09-24 2021-10-10
Malmö stad Assistent till socialtjänstreception
Arbetsuppgifter Vi söker nu en assistent i receptionen till sektion Administration och service, Ekonomiskt bistånd och boende. Sektionen servar dels medborgare i myndighetsreception och dels medarbetare inom ekonomiskt bistånd och boende samt viss administrativ basservice till medarbetare som arbetar på adressen. Uppdraget i receptionen innebär att med gott värdskap möta våra besökare såväl i reception som per telefon, ta emot inkomna handlingar och hänvisa besökare rätt handläggare samt guida medborgare i digitalisering som pågår inom ekonomis...
2021-09-24 2021-10-06
1 2 3 4 5 >