Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Sjuksköterska till enheten SVU/Korttid
Välkommen till avdelning Myndighet, enhet SVU/Korttid! Nu söker vi en ny kollega till vårt team på Katrinetorp/Bulltofta som vill ta över stafettpinnen efter vår kära kollega som efter många år i teamet går till annat spännande uppdrag inom förvaltningen. Vi är ett team som trivs mycket bra med varandra. Vi sätter laget före jaget och vi alla hjälper varandra i våra ärenden för att få en helhetssyn över brukaren. Teamet som du kommer att arbeta i består av 10 biståndshandläggare, 5 sjuksköterskor, 3 arbetsterapeuter och 3 fysioterapeuter so...
2022-06-23 2022-07-10
Malmö stad Yrkeslärare inom lokalvård till Komvux i extern regi
Arbetsuppgifter Till läsåret 22/23 söker vi på Komvux en yrkeslärare inom lokalvård. Tjänsten är en visstidsanställning på 50 %.  Som lärarare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen utifrån styrdokument och elevernas behov. Du kommer att undervisa elever som är lärlingar under utbildningen, vilket innebär att de 70 % av tiden befinner sig på sina lärlingsplatser. Du kommer besöka eleverna kontinuerligt för att försäkra dig om att de läser mot uppställda mål och kan betygsättas. Du ser ditt arbete som ett led i det bredare perspek...
2022-06-23 2022-07-12
Malmö stad Speciallärare 1-7 inriktning SvA till Elinelundsskolan
Arbetsuppgifter Elinelundsskolan söker en speciallärare med inriktning SvA till åk F-3. Som speciallärare arbetar du med att planera- och genomföra undervisning, kartläggningar, handledning och observation av både enskilda elever och grupper. Du medverkar också i vår verksamhets- och metodutveckling samt blir ett stöd för ledningen i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Ditt mål är att varje elev ska utvecklas, må bra och få goda förutsättningar för sitt lärande. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Som speciallä...
2022-06-23 2022-07-06
Malmö stad Handläggare till enheten för överförmyndarärenden
Arbetsuppgifter Enheten för överförmyndarärenden söker en handläggare för tillsvidareanställning i granskningsteamet. Dessutom utökar enheten tillfälligt och söker fyra handläggare för visstidsanställning i granskningsteamet och ansökningsteamet under 12 månader. Granskningsteamet I granskningsteamet kommer du i huvudsak att granska ställföreträdares redovisningshandlingar och fatta beslut om arvodering till ställföreträdare. I granskningsteamet arbetar vi även med att handlägga och fatta beslut i pågående ärenden om godmanskap och förvalt...
2022-06-23 2022-07-20
Malmö stad Lärare åk. 4-6 i Sv/So till Österportskolan
Arbetsuppgifter Österportskolan söker en grundskollärare till årskurs 4–6. Vi söker dig som får energi av att undervisa och möta elevers lust och nyfikenhet varje dag. Du hamnar i ett välkomnande och varmt team som gör sitt yttersta för eleverna och för att vi alla ska ha en härlig arbetsplats med en god arbetsmiljö. Du kommer att ha undervisning i svenska och SO i årskurs fyra. Du bedriver en varierad och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utveckli...
2022-06-23 2022-07-23
Malmö stad Vikarier till Blomstergården särskilda boende!
Blomstergården är ett särskilt boende vackert beläget i Oxie. Det består av 26 platser uppdelat på tre avdelningar varav 11 är avsedda för vårdboende samt 15 platser för demensboende. Flertalet lägenheter har en liten uteplats eller balkong. Det finns dessutom en lättillgänglig och gemensam vacker trädgård. Maten och måltiden har stor betydelse och därför har Blomstergården ett eget tillagningskök med anställd kock. Eftersom två av våra kollegor snart ska gå på föräldraledighet söker vi nu två vikarier för vikariat på ca.10 mån. Tjänsterna av...
2022-06-23 2022-07-10
Malmö stad Elevassistent till Rönnens resursskola
Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent på Rönnens resursskola och som tillsammans med oss vill arbeta för att skapa Varje elevs bästa skola för våra elever! Hos oss kommer du att arbeta som elevassistent under skoldagen och på övrig tid på fritidshem/LSS.  I uppdraget som elevassistent stöttar du eleverna i deras lärande, omsorg och utveckling, du kommer arbeta både enskilt med elever men också med små grupper av elever. Du bidrar tillsammans med arbetslaget och hittar strategier för att nå varje elev och bidra till ök...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Grundskollärare 7-9 svenska till Elinelundsskolan
Arbetsuppgifter Vi behöver dig som är intresserad av att tillsammans med skolledning och kollegor utveckla vår nya fina skola. Nu söker vi dig som är legitimerad lärare och som är behörig för årskurs 7-9. Du kommer att få möjlighet att vara med och utveckla verksamheten för högstadiet och därför söker vi dig som har förmågan och viljan att se helheten och arbeta för att skapa gynnsamma strukturer och rutiner med varje elev i fokus. Lärarlaget blir en viktig kugge i utvecklingsarbetet tillsammans med skolledningen som under flera år arbetat ti...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Utvecklingssekreterare till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Arbetsuppgifter Till avdelningen för kvalitet och utveckling söker vi en utvecklingssekreterare vars huvuduppdrag kommer vara att utveckla förvaltningens uppföljning av utbildningen. Med fokus på kvalitets-, utvecklings- och analysarbete kommer du att ingå olika samarbeten, både internt och externt. Du stödjer skolledningen och verksamheterna i deras kontinuerliga systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete samt deltar i förvaltningens arbete med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Till arbetsuppgifterna hör att följa upp och analyse...
2022-06-23 2022-07-10
Malmö stad Speciallärare till Bulltoftaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi en speciallärare som ska arbeta med årskurs 4-6 till Bulltofta rektorsområde! Som speciallärare arbetar du med att planera- och genomföra undervisning, kartläggningar, handledning och observation av både enskilda barn, elever och grupper. I ditt uppdrag verkar du för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. Specialläraren medverkar också i verksamhets-...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Grundskollärare F-3 till Videdalskolan
Arbetsuppgifter Du som tycker att det är viktigt att vara en god förebild och bemöta alla på ett vänligt sätt samt är glad, positiv och relationell- då har du nu chansen att söka en av tjänsterna hos oss. Vi söker nu en ny kollega till vårt härliga F-3-gäng på Videdalsskolan med placering i förskoleklass. Du kommer att följa din klass från förskoleklass till årskurs tre. Du arbetar i ett arbetslag utifrån årskurs med grundlärare, grundlärare i fritidshem och elevassistenter. Men kommer även att ingå i ett fantastiskt F-3 arbetslag med en h...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Grundskollärare i idrott åk 4-9 till Söderkullaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är idrottslärare för årskurs 4-9 till  Söderkullaskolan! Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans årskurs 4-9 i idrott. I ditt uppdrag ingår att du utbildar och stöttar elever...
2022-06-23 2022-07-01
Malmö stad Lärare i åk 4 och åk 5 till Bulltoftaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 4-6 till Bulltoftaskolan! Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i åk 4-6 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I dit...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Grundskollärare i hemkunskap åk. 6-9 till Höjaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi en ny kollega till Höjaskolan. Här får du chans att samarbeta med dina kollegor i en öppen och tillåtande miljö där kollegialt utbyte och lärande är en självklarhet. I ditt läraruppdrag hos oss kommer du ansvara för planeringen och undervisningen i hemkunskap och göra en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka din...
2022-06-23 2022-07-30
Malmö stad Skolbibliotekarie till Fågelbacksskolan
Arbetsuppgifter Skolbiblioteket på Fågelbacksskolan är ett mycket välfungerade bibliotek i ständig utveckling. Eftersom vår nuvarande bibliotekarie ska gå vidare till ett nytt uppdrag söker vi därför dig som vill ta över facklan att driva och fortsätta utveckla denna centrala del av vår skola och arbeta med elevers läslust och läsinlärning! Du vet hur man hittar rätt bok till rätt elev och är en nyckelperson i arbetet med informationssökning och källkritik. För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du aktivt skapar relationer med eleverna samt...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Hem- och konsumentkunskapslärare åk 6 till Rörsjöskolan
Arbetsuppgifter Vill du göra skillnad? Du kommer att undervisa i hemkunskap i årskurs 6 på Rörsjöskolan och tillhöra ett årskursarbetslag med både mentorer och andra praktisk-estetiska lärare. Du planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ditt fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjl...
2022-06-23 2022-06-30
Malmö stad Malmö stad söker en senior fastighetsvärderare!
Vill du utnyttja din kompetens inom fastighetsvärdering i en utmanande och omväxlande roll, där du blir delaktig i den spännande utvecklingen av en stad i norra Europas kanske mest dynamiska region? Tillsammans med ett duktigt team har du nu chansen att växa ytterligare i din profession! Arbetsuppgifter På enheten för fastighetsägande och värdering arbetar vi med långsiktighet och hållbarhet för staden genom att bidra till ett ansvarsfullt ägande av stadens mark. Vi är en del av fastighets- och gatukontoret som ansvarar för de juridiska och v...
2022-06-23 2022-07-31
Malmö stad Lärare i idrott och hälsa åk 7-9 till Möllevångsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är utbildad lärare i idrott och hälsa och som vill arbeta på härliga Möllevångsskolan!  Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 7-9 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intre...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Förskollärare sökes till Rubinen och Smaragdens förskolor
Om arbetsplatsen Rubinen och Smaragdens förskolor ligger i natursköna Klagshamn i Malmö med närhet till skog och hav. Förskolorna ingår i område D1 som består av sammanlagt 6 förskolor belägna i Klagshamn, Bunkeflo och Limhamn. I vår organisation har vi en rektor, tre biträdande rektorer, tre förste förskollärare samt 90 kreativa och engagerade medarbetare. Vår vision, ”vi är, vi gör barnens bästa förskola”. Vi är; ansvarsfulla, aktiva, kreativa, kompetenta. Tillsammans skapar vi trygghet, glädje, delaktighet och nyfikenhet. Vi kan erbjud...
2022-06-23 2022-08-28
Malmö stad Lärare åk F-3 till Bäckagårdsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Bäckagårdsskolan en grundskollärare med bred ämnesbehörighet i åk F-3. Anställningen är under kommande läsår i förskoleklassen. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas lärande och utveckling. I samarbete med övriga pedagoger kommer du att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Undervisningen bygger på aktuell forskning och anpassas till varje elevs förutsättningar. ...
2022-06-23 2022-07-14
Malmö stad Grundskollärare i tyska & eng åk. 6-9 till Linnéskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi en lärare i tyska och engelska till Linnéskolan! På Linnéskolan kommer du att undervisa i årskurs 6-9 samt vara mentor på högstadiet. Du ingår i arbetslag 7-9 tillsammans med erfarna, behöriga och legitimerade kollegor.   Som lärare hos oss ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Som grundskollärare utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med di...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Arbetsledare till markskötsel
Arbetsuppgifter Enheten markskötsel på Kommunteknik sköter idag drift och underhåll på allmän platsmark i hela Malmö på uppdrag av fastighets- och gatukontoret samt drift och underhåll på delar av tomtmarken i staden på uppdrag av stadsfastigheter. Enhetens samlade uppdrag innefattar bland annat tömning av papperskorgar, skräpplockning, ogräsrensning, gatusopning, beskärning av buskar och träd samt plantering. Enheten har även ett eget växthus där vi driver upp annueller och ansvarar för plantering av Malmö stads blomsterprogram. Med bakgrund...
2022-06-23 2022-08-30
Malmö stad Elevassistent till Geijerskolan
Arbetsuppgifter Vi söker vi dig som vill vara en del av oss på Geijerskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent! Som elevassistent hos oss har du ett nära samarbete med mentor, elevhälsan och vårdnadshavare. Du arbetar med en elev som behöver ett nära och aktivt stöd under hela skoldagen. Dina arbetstider kan variera beroende på elevens vistelsetider och du tjänstgör både under skoldagen och i fritidshemmet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om att vara ett tydligt stöd i sociala- och lärandesituationer. Kv...
2022-06-23 2022-07-07
Malmö stad Hemtjänstkoordinator sökes till Erikslust!
Välkommen till Erikslust! Resursområde Erikslust är en del av enheten Kungsparken. Vi behöver förstärka upp vårt team av koordinatorer och kan erbjuda dig ett varierande och socialt arbete. Det finns goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik. Arbetsuppgifter Som hemtjänstkoordinator har du en övergripande överblick och ansvarar för daglig koordinering och schemaplanering av hemtjänstområdets insatser i ett nära samarbete med din sektionschef samt övriga medarbetare inom området. Du arbetar även med frånvaroplanering och säkerställ...
2022-06-23 2022-07-14
Malmö stad Förskollärare sökes till Bellisgårdens förskola
Om arbetsplatsen Bellisgårdens förskola är belägen i ett villaområde nära grönområden och lekparker. Förskolan har två avdelningar, en avdelning med yngre barn och en avdelning med äldre barn. På Bellisgårdens förskola arbetar vi projekterande utifrån barns intressen och behov. Vi främjar samarbetet mellan avdelningarna. Barns inflytande, pedagogisk dokumentation, språkutveckling och professionalitet är viktiga ledord på Bellisgårdens förskola. För att ständigt sträva framåt är tid för verksamhetsutveckling viktigt. Ett medvetet samarbete i f...
2022-06-23 2022-07-31
1 2 3 4 5 6 7 >