Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Skolförvaltningen KROKSLÄTTSSKOLAN söker en modig, trygg och nytänkande rektor
Du som söker är intresserad av skolutveckling och har eleven i fokus för ökad måluppfyllelse. Du ser samarbete som en självklarhet och har en vilja att hitta lösningar ihop med elever, lärare och kollegor. Tillsammans ska vi utforska nya vägar och våga pröva nya sätt att utveckla undervisningen på skolan. Du kommer att arbeta nära dina kollegor i området och ha ett tätt samarbete med din närmsta chef i kvalitets och utvecklingsfrågor. HR-stöd och ekonom är personligt kopplade till verksamhetsområdet och stöttar dig i alla slags frågor och utma...
2024-05-24 2024-06-07
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i fritidshem
Du skall vara utbildad grundlärare i fritidshem eller legitimerad fritidspedagog. Du är insatt i LGR 22 och du är intresserad av att bidra till en verksamhet av hög kvalitet. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll (på olika nivåer/internt/externt). Genom att du trivs i mötet med andra har du förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten. Du har förmåga att kommunicera de gemensamma målen och du leder gruppen i riktning mot att...
2024-05-23 2024-06-04
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vikariat läsåret 24/25 Grundlärare mot fritidshem Hällesåkerskolan
På Hällesåkerskolan som Grundlärare fritidshem arbetar du med att ge alla elever en meningsfull fritid, genom att erbjuda en blandning av aktiviteter såsom skapande, rörelse och utomhusaktiviteter i vår skolskog eller på gården. Vi vill att du har fokus fritidsverksamheten. Under skoldagen samverkar du i F-1 tillsammans med lärare och annan pedagog.
2024-05-22 2024-06-07
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare, åk 2
Att vara lärare på Krokslättsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egna påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte til...
2024-05-20 2024-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare åk 4-6
Du är genuint intresserad av hur lärandet går till och tillsammans med arbetslaget utvecklar du en god lärandemiljö för alla barn. Här arbetar vi med att se våra elever varje dag och möter dem där de befinner sig. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö, varierad och strukturerad undervisning i all vår verksamhet . Vårt mål är välmående och högsta möjliga måluppfyllelse för alla våra elever. Du kommer till största del att undervisa i årskurs 6, svenska och SO och vara mentor. Du har ett nära kollegialt samarbete med din kollega i parallellklassen...
2024-05-16 2024-05-29
Mölndals stad, Skolförvaltningen Slöjdlärare
Sedvanliga arbetsuppgifter som slöjdlärare för elever i åk 3. Vi söker dig som brinner för att göra inspirerande slöjdlektioner av god kvalitet. På Brattåsskolan har vi trygghet och studiero som ledord, så det är viktigt att du är en tydlig och en god pedagogisk ledare. Tjänsten är 40%, men kan också delas upp i 20% textilslöjd och 20% trä- och metallslöjd. Arbetstiden förläggs till en dag för textilslöjd och en dag för trä- och metallslöjd. Kanske är du utbildad slöjdlärare, som gått i pension, men ändå vill fortsätta arbeta någon eller någ...
2024-05-16 2024-05-26
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare i fritidshem Katrinebergsskolan
Du ska ansvara för planering av utbildning i fritidshemmet tillsammans med kollegor. Du förväntas också delta i utvecklingsarbetet för fritidshemmen som helhet. Vidare ska du sedan göra utbildningen tillgänglig genom att möta olika behov. Du ska planera, genomföra, utvärdera samt utveckla utbildningen. Under skoldagen kommer du att arbeta i klasser och det kan förekomma viss undervisning i praktisk-estetiskt ämne, företrädesvis bild. Du kommer att samverka med kollegor, vårdnadshavare och andra, allt för elevernas bästa.
2024-05-15 2024-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Skoladministratör
Som skoladministratör har du en viktig roll på skolan då du har kontakt med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du arbetar tillsammans med ledningen på skolan och utgör ett nära administrativt stöd till skolledningen. I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta med skoladministrativa arbetsuppgifter såsom betygsadministration, vikariehanering, fastighetsfrågor, hantering av elevakter, fakturahantering, inköp och vikarieanskaffning. Du ska även kunna hantera vissa löneärenden och administration inom våra personalsystem. I rollen ingår även annat...
2024-05-14 2024-05-24
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare åk 1-3 till Sinntorpsskolan F-3
Vi söker en lärare till vårt arbetslag, F-3 och med undervisning i årskurs 3 till hösten. Ditt huvuduppdrag är planera, undervisa och följa upp utifrån läroplan och styrdokument med elevernas lärande i fokus. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och andra kompetenser på skolan. Du bidrar med erfarenhet, kompetens, idéer och arbetsglädje. Du deltar på lärarnas pedagogiska konferenser. Du kommer även att ha en tät och nära kommunikation med vårdnadshavare, både på utvecklingssamtal och med kontakt i vardagen. Du är genuint intresserad av hu...
2024-05-14 2024-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vikarierande socialpedagog till närvaroteamet!
Som socialpedagog i Mölndals nya närvaroteam är du en viktig länk mellan eleven och skolan. Tillsammans med dina kollegor i närvaroteamet, barn- och elevhälsa, personal på skolan och föräldrarna jobbar ni för att skapa förutsättningar för eleven att må bra och få förutsättningar att återupprätta undervisning och skolgång. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och du kommer få vara delaktig i att utveckla samarbetet och din roll. Du kommer bland annat att: - Skapa relation med barnet/eleven och förstå problematiken på ett djupare plan ut...
2024-05-10 2024-05-26
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare till anpassad grundskola
Som lärare har du goda möjligheter att tillsammans med ditt arbetslag, vara med och planera och bedriva skolutveckling. Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det är även det vi tror att du bidrar med. Du jobbar dagligen nära eleverna och stöttar dem i deras kunskapsinhämtning och sociala utveckling. Tillsammans skapar vi en positiv lärmiljö som ger utrymme för god kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bl.a tecken som stöd är verktyg som vi dagligen arbetar med. Verktyg som främjar...
2024-05-08 2024-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vi söker timvikarier till skola, förskola och anpassad grundskola!
Är du en av dem som önskar ha ett meningsfullt, varierande och roligt arbete tillsammans med barn? Då kan uppdraget som timvikarie i förskola och skola vara något för dig! Som timvikarie får du vara med och skapa lustfulla, lärorika och trygga miljöer för alla barn och elever. Du får kunskap och erfarenheter från skolförvaltningens olika verksamheter, vilket kan ge en bra grund för dig som har tankar på fortsatta studier inom området. Att arbeta som timvikarie innebär att du med kort varsel kan komma och arbeta på någon av våra förskolor, sko...
2024-01-22 2024-06-30