Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Specialistsocionom
Din viktiga roll: • Ge kvalificerat expertstöd och ärendehandledning till chef och medarbetare för att säkerställa att myndighetsutövningen efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och beslut inom Socialtjänstens område. • Ansvara för evidensbaserad praktik, bevaka lagförändringar och forskning samt informera och stödja verksamheten när åtgärder behöver vidtas. • Sammanställa kunskapsunderlag, statistik, utveckla utredningsmetodik, samordna och stödja utvecklingsarbete samt utveckla rutiner och riktlinjer. • Säkerställa kvaliteten i myndi...
2023-12-08 2023-12-26
Luleå kommun, Socialförvaltningen Samordnare brottsförebyggande arbete
För ett tryggare Luleå ska du tillsammans med externa och interna samverkansparter arbeta för att ge stöd och hjälp till kommunens medborgare i ett tidigare skede. Du ska som samordnare komplettera befintliga roller inom området genom att arbeta systematiskt med brottsförebyggande arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Arbeta med aktuell kartläggning av trygghet och brottslighet • Sammankalla och leda samverkansgruppen • Verkställa och följa upp samverkansöverenskommelsen med polisen • Leda kommunens arbete med EST (effektiv sam...
2023-12-08 2024-01-03
Luleå kommun, Socialförvaltningen Specialistundersköterska till Kronans vård- och omsorgsboende
Arbetet som specialistundersköterska innebär att du aktivt deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet samt ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och ansvarar för kontakt med demensteamet, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Du ska arbeta kvalitetshöjande i vård och omsorgsinsatser för personer med demenssju...
2023-12-08 2023-12-22
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef försörjningsenheten
Du kommer vara en av två enhetschefer som tillsammans har delat ledarskap över ca 40 medarbetare. Du arbetar med ett nära tillitsbaserat ledarskap där du inspirerar och motiverar dina medarbetare till att vara delaktiga i verksamheten samt tar vara på deras engagemang och kompetens. I uppdraget ingår bland annat: • Ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • Uppföljning och utvärdering av verksamheten • Att leda, styra och utveckla verksamheten utifrån gällande avtal, lagar och policys • Att nå måluppfylle...
2023-12-07 2023-12-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Vuxenenheten
Som socialsekreterare kommer du att handlägga ärenden inom missbruk och våld i nära relation. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för individen. Det gör vi genom att ta tillvara på den enskildes egna resurser samt ett aktivt utåtriktat samarbete med myndigheter, hälso-och sjukvården, frivilliga organisationer, behandlingshem samt skyddat boende. Som ny hos oss får du tid att växa in i rollen. Du får en mentor, utbildning och handledning i de metoder som vi använder oss av. Vi ha...
2023-12-07 2023-12-21
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta kliniskt likväl som med planering, uppföljning och administration/dokumentation. Du startar din arbetsdag tillsammans med dina kollegor i vårt gemensamma kontor där man fördelar arbetet för dagen. Hos oss är ingen dag den andra lik. Du erbjuds ett självständigt, flexibelt och varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar vården utifrån en god hälso-och sjukvård utifrån patientens behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner internt men även med andra vårdgi...
2023-12-07 2023-12-21
Luleå kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Ditt dynamiska arbete, inriktat på service, vård och omsorg, innebär att du blir en central figur i ett engagerat team där varje individ är viktig. Vi arbetar gemensamt för att skapa skräddarsydda lösningar utifrån varje persons unika behov, möjligheter och önskemål. Hos oss är positivitet kärnan, och vi strävar efter att främja självbestämmande och integritet hos våra brukare. Vårt arbete prägl...
2023-12-07 2023-12-21
Luleå kommun, Socialförvaltningen Finsktalande undersköterska/vårdbiträde
Stig in i vårt energifyllda team där vi letar efter en kollega med passion och driv att göra verklig skillnad i människors vardag. Ditt dynamiska arbete, inriktat på service, vård och omsorg, innebär att du blir en central figur i ett engagerat team där varje individ är viktig. Vi arbetar gemensamt för att skapa skräddarsydda lösningar utifrån varje persons unika behov och önskemål. Hos oss är positivitet kärnan, och vi strävar efter att främja självbestämmande och integritet hos våra brukare. Dokumentation i brukares journal blir en naturlig ...
2023-11-28 2023-12-12
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde till Kronans vård- och omsorgsboende
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Vi fokuserar på det friska och ser till möjligheterna i stället för det som inte går. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva enligt socialtjänstlagen. Hos oss är ingen dag den andra lik och utveckling sker...
2023-11-28 2023-12-12
Luleå kommun, Socialförvaltningen Administratör till Nattpatrullen
Din grundtjänst är under Nattpatrullen som undersköterska eller vårdbiträde med nattjänstgöring men du kommer tillsvidare att ha ett uppdrag som administratör under dagtid. Arbetet är varierande där du dagligen utför löpande arbetsuppgifter samtidigt som du hanterar frågor som rör digital tillsyn, korttidsvikarier och deltar vid hembesök samt samverkar i olika mötesforum. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Hantering av brukarärenden • Arbete i flera olika digitala system och svara på inkommande samtal • Beställning, installation, felsök...
2023-11-28 2023-12-12
Luleå kommun, Socialförvaltningen Familjerådgivare
Tillsammans med dina kollegor driver du den dagliga verksamheten och genomför ett ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetet i vardagen är självständigt och du har eget behandlingsansvar, men vi stöttar varandra i teamet och har regelbunden extern handledning. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Samtal med par eller parter i andra nära relationer där krisbearbetning, konflikthantering och reparerande av relationer är vanligt förekommande teman. • Uppsökande uppdrag där vi hittar sätt att kommunicera för att nå samtliga ...
2023-11-27 2023-12-10
Luleå kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent till Sörbyarna
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i sitt hem. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värderingar. Människorna vi är till för ska bemötas av engagerade och ...
2023-10-16 2023-12-10