Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef stöd och service
Vill du ha ett stimulerande arbete där du får vara delaktig i att utveckla socialförvaltningens verksamhet i den spännande samhällsomställningen mot framtidens Luleå? Då har du hittat helt rätt! Uppdraget är komplext och innefattar bland annat: • ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • ansvar för utveckling av kvaliteten och att tillvarata digitaliseringens möjligheter • att säkerställa framtida kompetensförsörjning och bidra till den interna stoltheten • att kommunicera förväntningar och mål ut till ve...
2023-03-24 2023-04-11
Luleå kommun, Socialförvaltningen Familjerådgivare
Vi söker en engagerad och innovativ familjerådgivare till vår Familjerådgivning i Luleå. Familjerådgivningen är en för kommunerna lagstadgad verksamhet och utgör en självständig verksamhet med tre tjänster. Hit söker sig besökare på eget initiativ, som vill ha stöd att hantera svårigheter eller konflikter i sina nära relationer. Arbetet består främst av samtal med par eller andra nära relationer. Samtalen har ett relationellt fokus där krisbearbetning, konflikthantering och reparerande av relationer är vanligt förekommande teman. Kontakterna...
2023-03-23 2023-04-16
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Bistånd
Som enhetschef har du en viktig roll när det gäller att medverka till en nära dialog med personer som söker stöd och hjälp och deras anhöriga. Samverkan både internt och externt är nyckeln för att lyckas och en stor del i arbetet. Uppdraget är att självständigt leda, styra och utveckla verksamheten så att kraven i gällande avtal, lagar och policys följs. Du ansvarar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö, facklig samverkan, uppföljning och utvärdering av dina verksamheter samt att kommunicera vår värdegrund inom enheten. Engagemang ...
2023-03-22 2023-04-05
Luleå kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent Råneå
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i sitt hem. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värderingar. Människorna vi är till för ska bemötas av engagerade och ...
2023-03-22 2023-04-06
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska natt
Som sjuksköterska på natten kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp på totalt 10 medarbetare. Utöver det samverkar du med övriga sjuksköterskor inom socialförvaltningen i arbetet kring våra patienter. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde. Våra patienter bor på vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. Du är bilburen i arbetet och förutom planerade och oplanerade hembesök ingår även delegering, läkemedelshantering, utbildning och handledning av personal och patient...
2023-03-21 2023-04-04
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vik Biståndshandläggare
Trivs du med att jobba i team och att arbeta i en verksamhet där nya arbetssätt och metoder ständigt utvecklas i nära samarbete med kollegor? Då kan du vara vår nästa medarbetare! Som biståndshandläggare arbetar du i enlighet med Socialstyrelsens modell Individens Behov I Centrum (IBIC) och ansvarar för att utreda, bedöma och besluta i ärenden gällande insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Du följer upp och omprövar beviljade insatser. Arbetet innebär en nära dialog med personer som söker stöd och hjälp och deras anhöriga. Samverkan med and...
2023-03-16 2023-03-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Specialistundersköterska Ingridshems vård- och omsorgsboende
Arbetet som specialistundersköterska innebär att du aktivt deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet samt ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och ansvarar för kontakt med demensteamet, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Du ska arbeta kvalitetshöjande i vård och omsorgsinsatser för personer med demenssju...
2023-03-15 2023-04-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska jourtid med hög timlön!
Är du på jakt efter ett varierande sommarjobb med bra timlön? Då har du hamnat helt rätt! Vi söker legitimerade sjuksköterskor som kan arbeta jourtid under perioden vecka 25 till 32. Som sjuksköterska på jourtid samverkar du med övriga sjuksköterskor inom socialförvaltningen i arbetet kring våra patienter. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde. Du är bilburen men utgår från ett kontor där du och dina kollegor påbörjar arbetspasset. Ni fördelar arbetsuppgifterna i gruppen och samver...
2023-03-15 2023-04-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor natt sommaren 2023
Upplev Luleå i sommar! (Och tjäna på det?). I Luleå kan du varva ditt sommarjobb med härliga badturer i skärgården och massvis med andra sommaraktiviteter. Du tjänar på det i dubbel bemärkelse! Vi söker legitimerade sjuksköterskor inför sommaren 2023 som ka arbeta natt. Som sjuksköterska på natten samverkar du med övriga sjuksköterskor inom socialförvaltningen i arbetet kring våra patienter. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde. Du är bilburen men utgår från ett kontor där du och...
2023-03-15 2023-04-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden Ingridshems vård- och omsorgsboende
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg till människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Hos oss är ingen dag den andra lik och utveckling sker hela tiden, i våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik för att skapa en bra vardag för de människor som behöver vårt stöd och vår hjälp. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvara...
2023-03-14 2023-04-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Behandlingsassistent Öppenvården
Vi söker nya kollegor till Öppenteamet/Öppenvården. Hos oss gör du en livsviktig skillnad! Öppenteamet/Öppenvården finns till för personer med beroende, diagnoser, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Vårt uppdrag är att så långt det är möjligt få personer med beroende att medverka till ett liv utan alkohol och droger eller att förlänga drogfria perioder. Målet med verksamheten är att stötta i livssituationen genom att sätta upp realistiska mål vad gäller beroendet, sysselsättning, fritid och relationer. För att lyckas är allians, ansvar och moti...
2023-03-10 2023-03-24
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska natt inom personlig assistans
Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värderingar. Människorna vi är till för ska bemötas av engagerade och kompetenta medarbetare som tar ansvar inom ramen för sitt uppdrag och gällande lagstiftning. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva enligt socialtjänstlagen. Du arbet...
2023-03-09 2023-03-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom Myndighetsutövning socialtjänst
Trivs du med att jobba i team och att arbeta i en verksamhet där nya arbetssätt och metoder ständigt utvecklas i nära samarbete med kollegor? Då kan du vara semestervikarien vi söker! Som socialsekreterare på Barn och ungdomsenheten arbetar du med förhandsbedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) som är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldraro...
2023-03-06 2023-03-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen IT-samordnare
Vill du ha ett självständigt jobb där du får arbeta med utveckling, samordna och dela med dig av dina kunskaper inom IT? Då har du hittat helt rätt! Som IT-samordnare hanterar du frågor kring teknik samt andra tillhörande IT-frågor utifrån nutida och framtida behov. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • att ansvara för samordning av socialförvaltningens IT-teknik • att vara nyckelperson mellan verksamheter och IoU (Innovation och utveckling) • att medverka i samverkansforum kopplade till socialförvaltningens digitala utveckling av tjäns...
2023-03-03 2023-03-26
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb Måltidsbiträde Bergvikens vård- och omsorgsboende
Som måltidsbiträde har du en viktig roll i mottagningsköket och utför varierande arbetsuppgifter. Bergvikens vård och omsorgsboende mottagningskök hanterar lunch och middag till 144 brukare. Du kommer att ansvara för att maten som tillagats av extern leverantör serveras på ett kreativt och smakfullt sätt. Arbetsuppgifterna innebär slutberedning av kylda maträtter, bereda tillbehör till måltiderna samt övrigt förekommande kökssysslor. I arbetet ingår även disk och rengöring av kökslokaler samt förbereder smörgåsar, smoothies samt sallad till v...
2023-03-03 2023-04-03
Luleå kommun, Socialförvaltningen Säkerhetssamordnare
Lockas du av att delta i socialförvaltningens säkerhetsarbete med ansvar för att samordna, utveckla och implementera det systematiska arbetet inom krisberedskap, säkerhet och informationssäkerhet? Då har du hittat helt rätt! Som säkerhetssamordnare arbetar du både strategiskt och operativt på uppdrag av nämnd och förvaltningsledning med fokus på socialtjänst samt hälso- och sjukvård. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • systematiskt arbete med planering för stärkt civilförsvar, höjd beredskap och krisberedskap samt tillkommande övningar ...
2023-03-03 2023-03-26
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb vård och omsorg Antnäs/Alvik
Gemensamt för båda arbetsplatserna är att du kommer att ta ett stort ansvar för att skapa livskvalitet för de personer som du hjälper. Du önskar vilken verksamhet du ska arbeta i när du gör din ansökan. Antnäs hemtjänst ligger på Gevärsvägen 1 i Antnäs, en vacker belägen ort ca. 2 mil söder om Luleå. Här finns gott om parkeringar och lokalen ligger i nära anslutning till en matvarubutik. I hemtjänstgruppen arbetar du med kollegor som har högt i tak och som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du kör tjänstebil mellan de flesta hembesöken o...
2023-03-03 2023-06-15
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb vård, stöd och omsorg Råneå
Inom Socialförvaltningen finns olika sommarjobb och gemensamt för alla är att du kommer att ta ett stort ansvar för att skapa livskvalitet för de personer som du hjälper. Du önskar vilken verksamhet du ska arbeta i när du gör din ansökan. Vård- och omsorgsboende På våra vård- och omsorgsboenden arbetar du främst med äldre utifrån deras individuella behov. Arbetet innebär att du ger omvårdnad, service och du kommer hjälpa våra boende till ett mer aktivt liv. Vi har ett stort fokus på aktiviteter och du kommer vara med och ordna dans, allsång, ...
2023-03-03 2023-06-15
Luleå kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent med teckenspråkskompetens
Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Som personlig assistent hos oss arbetar du med en person i dennes hem och utanför hemmet. Du är på ett positivt sätt ett stöd för brukarna i deras dagliga livsföring och bidrar till att skapa möjligheter för dem att leva ett aktivt liv utifrån egna förutsättningar och behov. En personlig assistent kan kompensera många olika funktionsnedsättningar so...
2023-03-01 2023-03-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden pooltjänst
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg till människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Hos oss är ingen dag den andra lik och utveckling sker hela tiden, i våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik för att skapa en bra vardag för de människor som behöver vårt stöd och vår hjälp. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvara...
2023-02-21 2023-03-26
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde Antnäs hemtjänst
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande. Du arbetar med att ge stöd och service utifrån brukarens individuella behov, resurser och möjligheter samt ansvarar för att hen får en god omvårdnad i sitt hem. Du tillhör ett team med olika yrkesprofessioner som tillsammans vill skapa de bästa förutsättningarna för människorna vi finns till för. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Tr...
2023-02-13 2023-04-16
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef sommarvikariat
Vi söker enhetschefer för sommarvikariat inom: • hemtjänst • personlig assistans • stöd och service (LSS gruppboende) • socialpsykiatri (boendestöd) • vård- och omsorgsboende Vi erbjuder dig arbete i en verksamhet som utvecklar tillitsbaserad styrning och ledning i en organisation som präglas av vår värdegrund - Engagemang, ansvarstagande och kompetens. I uppdraget ingår: • Ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • Uppföljning och utvärdering av verksamheten • Att leda, styra och utveckla verksamheten...
2023-02-08 2023-03-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Extrajobb/vikariat inom stöd och service samt vård och omsorg
Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar främst med att ge service, stöd och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. En stor del av uppdraget innebär att göra aktiviteter tillsammans med de människor du finns till för. Allt arbete utgår från individens behov och önskemål. Att erbjuda kompetensutveckling i form av introduktion och utbildning är viktigt för oss, både för att behålla våra medarbetare som vill utvecklas och för att du som är i början av din jobbkarriär ska få en bra grund att st...
2023-02-07 2023-04-30
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten i Luleå
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt i sitt hem. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Vi fokuserar på det friska och ser till möjligheterna i stället för det som inte går. På så vis kan de vi finns till för bibehålla sitt självbestämmande och sin integritet. Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värd...
2023-02-07 2023-04-16
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vill du arbeta med hemsjukvård sommaren 2023?
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker vikarier som kan arbeta både inom hemsjukvård och på vård och omsorgsboende. Du kommer göra hembesök hos våra patienter för att bistå våra sjuksköterskor och underlätta för bedömningar och planering. Exempel på arbetsuppgifter: - Viss läkemedelshantering - Riskbedömningar enligt Senior alert - Uppföljning av hälsotillstånd - Ge vissa subcutana injektioner - Blodtryckskontroller - Sårom...
2023-01-12 2023-03-31
1 2 >