Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Socialförvaltningen Ledsagare och avlösare med administrativt uppdrag!
Din viktiga roll innebär att du ger stöd och hjälp till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i deras hemmiljö eller i det sociala livet. I uppdraget ingår: Avlösning Du jobbar främst i brukarens hem för att avlasta föräldrar eller anhöriga och genom det bidra till en ökad livskvalitet för familjen. Jobbet innebär att du ger individuellt anpassat stöd utifrån brukarens behov och dagsform. Stödet innebär att du tar över tillsynen eller omvårdnaden av brukaren och kan vara att du hjälper till vid dagliga rutiner, social samvaro och akti...
2024-04-22 2024-05-06
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska
I din viktiga roll som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom äldreomsorgen. Rollen innefattar även: - Planering och genomförande av vårdplaner - Dokumentation - Delegering av uppgifter till vårdpersonal - Läkemedelshantering - Utbildning och handledning av personal och patienter - Utföra planerade och oplanerade hembesök Du har ett nära samarbete med olika yrkeskategorier i den interna verksamheten men även med annan vårdgivare. Dina arbetstider är enligt schema...
2024-04-19 2024-05-03
Luleå kommun, Socialförvaltningen Ledsagare och avlösare med teckenspråkskompetens!
Din viktiga roll innebär att du ger stöd och hjälp till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i deras hemmiljö eller i det sociala livet. I uppdraget ingår: Avlösning Du jobbar främst i brukarens hem för att avlasta föräldrar eller anhöriga och på så sätt bidra till en ökad livskvalitet för familjen. Jobbet innebär att du ger individuellt anpassat stöd utifrån brukarens behov och dagsform. Stödet innebär att du tar över tillsynen eller omvårdnaden av brukaren och kan vara att du hjälper till vid dagliga rutiner, social samvaro och akt...
2024-04-18 2024-05-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba som biståndshandläggare!
Din viktiga roll innebär att: - Utreda och bedöma behov av bistånd samt skriva förslag till beslut. - Ha en nära dialog med individer i behov av stöd och deras anhöriga. - Samverka med aktörer internt och externt. Utöver detta kan det tillkomma ytterligare arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet och bakgrund. Vår förhoppning är att du kan växa med uppgifterna och få med dig värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrkesliv. Din arbetstid är förlagd dagtid med möjlighet till flex.
2024-04-18 2024-05-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Din viktiga roll innebär att: - utreda, bedöma och besluta om bistånd samt följa upp beviljat bistånd - göra hembesök och ha en nära dialog med individer i behov av stöd och deras anhöriga - samverka med aktörer internt och externt Din arbetstid är förlagd dagtid med möjlighet till flex.
2024-04-18 2024-05-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Forsbacka vård- och omsorgsboende
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg till människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen. Arbetstiderna är varierande och du arbetar efter schema dag/kväll/helg.
2024-04-17 2024-05-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska/distriktsköterska hemsjukvården
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du över omvårdnaden för kommunens patienter som omfattas av hemsjukvård. Dina patienter bor i ordinärt boende. Arbetet innebär att du är bilburen men du har ett kontor där du och dina kollegor påbörjar er dag och utgår ifrån. Under jourtid kommer du även i kontakt med dina övriga kollegor inom organisationen, våra äldre och sjuka inom både vård- och omsorgsboende. I uppdraget ingår att utföra planerade och oplanerade hembesök. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du är ansvarig sjuksköt...
2024-04-15 2024-04-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare familjehemsenheten vikariat
Du ansvarar för barn och ungdomar som är placerade i familjehem enligt SoL och LVU samt hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och samarbetar med ansvarig familjehemssekreterare. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling. Placeringarna och insatserna följs upp enligt BBIC:s livsområden. Samverkan sker både internt och externt och är en viktig del i uppdraget. Du samverkar exempelvis med andra enheter inom socialtjänsten, öppenvården samt med skola och andra myndigheter. Som ny hos os...
2024-04-12 2024-04-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef stöd och service
Du kommer vara enhetschef för ett mindre antal gruppbostäder inom verksamhetsområdet. Du arbetar med ett nära ledarskap där du inspirerar och motiverar dina medarbetare till att vara delaktiga i verksamheten samt tar vara på deras engagemang och kompetens. I uppdraget ingår bland annat: • Ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • Uppföljning och utvärdering av verksamheten • Att leda, styra och utveckla verksamheten utifrån gällande avtal, lagar och policys • Att nå måluppfyllelse med kvalitet och ekono...
2024-04-12 2024-04-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Stödassistent/rehabiliteringsassistent till Boendestöd
Din viktiga roll innebär att du ger stöd och hjälp till personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras hemmiljö. I uppdraget ingår att: - Använda metoden ESL (Ett Självständigt Liv) för att främja aktivitet och självständighet. - Arbeta motiverande, lågaffektivt, pedagogiskt och strukturerat enligt Socialstyrelsens riktlinjer. - Självständigt och varierande arbete där du skapar goda relationer med brukare. - Samarbete med kollegor, ledning och andra interna och externa aktörer för att nå verksamhetsmål. - Social dokumentation. Din ...
2024-04-11 2024-04-25
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde till Porsöns hemtjänst
Din viktiga roll: • Ge individuellt anpassat stöd och service till våra brukare för att säkerställa en kvalitativ omvårdnad i deras hem. • Delta i ett team av olika yrkesproffs som strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra brukare. • Dokumentera i Pulsen Combine enligt socialtjänstlagen. Arbetstiderna är varierande och du arbetar efter schema dag, kväll och helg.
2024-04-10 2024-04-24
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sommarjobba inom myndighetsutövning!
Din viktiga roll innebär: • Med stöd arbeta med förhandsbedömningar och utredningar för att bedöma behov och risker för barn, ungdomar och föräldrar. • Dokumentation och administrativa uppgifter • Delta vid fältverksamhet vid behov Utöver detta kan det tillkomma ytterligare arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet och bakgrund. Vår förhoppning är att du kan växa med uppgifterna och få med dig värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrkesliv. Du arbetar dagtid med möjlighet till flex.
2024-04-08 2024-05-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Jobba extra inom stöd, service, vård och omsorg!
Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar främst med att ge service, stöd och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. En stor del av uppdraget innebär att göra aktiviteter tillsammans med de människor du finns till för. Allt arbete utgår från individens behov och önskemål. För att du ska få en trygg grund att stå på när du börjar hos oss erbjuder vi dig praktisk introduktion och ett gäng digitala utbildningar. Om du inte är utbildad undersköterska eller stödassistent erbjuder vi dig möjlighet...
2024-04-01 2024-05-06
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskeassistent/undersköterska sommarvikariat 2024
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker vikarier som kan arbeta både inom hemsjukvård och på vård- och omsorgsboende. Du kommer göra hembesök hos våra patienter för att bistå våra sjuksköterskor och underlätta för bedömningar och planering. Exempel på arbetsuppgifter: - Viss läkemedelshantering - Riskbedömningar enligt Senior alert - Ge vissa subcutana injektioner - Blodtryckskontroller - Såromläggningar - Kadbyte, kateterspo...
2024-02-23 2024-05-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sprid glädje i sommar inom stöd, service, vård och omsorg!
Vi dansar efter deras ton! På våra arbetsplatser är det personernas individuella behov och förutsättningar som sätter takten. Du blir vardagshjälten som anpassar omvårdnad, service, stöd och alla möjliga härliga aktiviteter för det vardagliga livet! • Vård- och omsorgsboende: Du arbetar med äldre personer som bor i egen lägenhet på boendet. Här är du del av ett team. På några vård- och omsorgsboenden finns korttidsavdelningar och avdelningar för svårt sjuka. • Hemtjänst: Du arbetar främst med äldre personer där du gör hembesök ensam eller m...
2024-02-01 2024-06-16
Luleå kommun, Socialförvaltningen Legitimerade sjuksköterskor semestervikariat 2024
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker vikarier som vill arbeta hos oss i sommar! Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, stöd/service/ socialpsykiatri, natt eller på vård- och omsorgsboende. Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att planera din arbetsdag. Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du vården och arbetar för en god hälso- och sjukvård utifrån patienten...
2024-01-09 2024-05-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor jourtid med hög timlön!
Är du på jakt efter ett varierande sommarjobb med bra timlön? Då har du hamnat helt rätt! Vi söker legitimerade sjuksköterskor som kan arbeta jourtid under perioden vecka 25 till 32. Som sjuksköterska på jourtid samverkar du med övriga sjuksköterskor inom socialförvaltningen i arbetet kring våra patienter. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde. Du är bilburen men utgår från ett kontor där du och dina kollegor påbörjar arbetspasset. Ni fördelar arbetsuppgifterna i gruppen och samver...
2024-01-09 2024-05-31