Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Utbildningsledare med inriktning Högskola
Som utbildningsledare för Lapplands Lärcentra kommer du bl.a. arbeta med utveckling av utbildningsutbudet inom våra verksamhetsområden. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för behovsinventering, kontakter med branscher och lärosäten, ansvar för utvecklingsgrupper, information om vårt utbildningsutbud samt omvärldsbevakning. Arbetet innebär nära samverkan med all personal inom lärcentra på våra fyra orter samt externa aktörer. Visst administrativt arbete ingår i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-28
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Lärare till El och Energiprogrammet i Gällivare 100 %
Tillsammans med övriga teamet kommer du att utbilda framtidens elektriker med teoretiska och praktiska inslag. Planering och utveckling av kurser inom programmet är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du kommer även att vara mentor för en grupp elever samt delta i arbetslagets arbete på programmet.
2021-05-05 2021-05-31
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Pajala Lärarassistent
Som lärarassistent hos oss har du en central roll i våra elevers skolgång. Du ser deras skolgång utifrån ett helhetsperspektiv och samordnar, stöttar och handleder elever tillsammans med lärarna på programmen. Du skapar trygghet och trivsel och hanterar både det dagliga arbetet med att stötta och motivera eleverna i deras studier, till att säkerställa grundläggande demokratiska värden i skolan som inkludering, trygghet och elevinflytande. Typiska arbetsuppgifter är att vara en del av det dagliga arbetet på de olika programmen. Stöd till ele...
2021-05-04 2021-05-18
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Gymnasielärare i svenska/engelska
Undervisning i svenska/engelska på Lapplands Gymnasium Kiruna. Mentorskap samt övriga förekommande arbetsuppgifter för lärare ingår i uppdraget.
2021-05-03 2021-05-17
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Fordonslärare Lapplands gymnasium Kiruna
Yrkeslärare inom fordonsmekanikerområdet, i första hand lastbil, men även personbil. Kompetens inom ny teknik, hybrid och elbilar är meriterande. I tjänsten ingår samarbete med lärlingsföretag, samt mentorskap.
2021-05-03 2021-05-17
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Gymnasielärare BA Lapplands gymnasium Kiruna
Yrkeslärare inom bygg och anläggning, i första hand måleri, men även lärarassistent/instruktör. Kompetens inom måleri/byggbranschen är meriterande. I tjänsten ingår samarbete med lärlingsföretag, administrativa arbetsuppgifter samt mentorskap.
2021-05-03 2021-05-17
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Rektor till Lapplands Gymnasium Kiruna
Som rektor ingår du i ett lokalt skolledningsteam på gymnasiet i Kiruna där du har ansvar för en av skolenheterna. Enheten består av följande program: FT, HT, IN, NA, RL och TE. Skolans organisation såväl lokalt som inom Lapplands Gymnasium ställer krav på god organisations- och samarbetsförmåga då vi arbetar med att hitta lösningar över enhetsgränserna med bl a samläsningar och fjärrundervisning. Du har därför god datorvana och intresse av att arbeta med digitala hjälpmedel. Som rektor är det din uppgift att leda och utveckla verksamheten. Med...
2021-04-30 2021-05-14
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna Lärare/Socionom som vill jobba som Studie-och yrkesvägledare på Lapplands lärcentra Kiruna
Som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen kommer du att möta vuxna individer och elevgrupper som behöver vägledning i sina studieval för att komma ut på arbetsmarknaden, vidare till högre utbildning eller byta arbete. I det ingår bland annat samtal och vägledning, upprätta studieplaner, följa upp resultat och samverka med övrig personal runt eleven. Du kommer under din första anställningstid få mentorsstöd av en syv på vårt lärcentrum och ingår även i syv-gruppen för lärcentrum i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. I tjänsten i...
2021-04-30 2021-05-19
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna SFI-lärare till Lapplands lärcentra Kiruna
I tjänsten ingår undervisning inom någon av SFI:s studievägar 1-3, kurserna A-D. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med andra SFI-lärare där ni tillsammans arbetar med att utveckla undervisningen och verksamheten.
2021-04-30 2021-05-14
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna SFI-lärare till Lapplands lärcentra Kiruna
I tjänsten ingår undervisning inom någon av SFI:s studievägar 1-3, kurserna A-D. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med andra SFI-lärare där ni tillsammans arbetar med att utveckla undervisningen och verksamheten.
2021-04-30 2021-05-14
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna SFI-lärare till Lapplands lärcentra Kiruna
I tjänsten ingår undervisning inom någon av SFI:s studievägar 1-3, kurserna A-D. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med andra SFI-lärare där ni tillsammans arbetar med att utveckla undervisningen och verksamheten.
2021-04-30 2021-05-14
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Lärare SFI Lärcentra Gällivare
Undervisning i SFI på Vuxenutbildningen i Gällivare. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med övriga SFI lärare där ni tillsammans arbetar för att utveckla undervisningen och vår verksamhet. Ev kan kvällsundervisning och andra förekommande arbetsuppgifter komma att ingå i tjänsten.
2021-04-29 2021-05-16
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Studiecoach
I arbetsuppgifterna som studiecoach ingår bland annat att: • samla elever för systematisk träning i studieteknik • handleda elever som har svårigheter med att skapa struktur på studierna • delta vid studerandekonferenser •tillsammans med övrig personal arbeta för att utveckla verksamheten • arbeta i och utveckla vår Studiehörna där elever får möjlighet till stöd och hjälp med sina studier • vara ett stöd för lärare samt bidra med kunskaper om olika hjälpmedel, verktyg som främjar elevens kunskapsutveckling.
2021-04-29 2021-05-16
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Lärare inom särskild utbildning för vuxna/Särvux Gällivare
Som lärare inom särskild utbildning för vuxna, planerar du och genomför utbildningsupplägg med undervisning utifrån varje elevs behov. Du utvecklar utbildningen inom ramen för styrdokumenten och deltar också i den uppsökande verksamheten. Undervisningen planeras och bedrivs utifrån elevens behov och kunskapsnivå I tjänsten kan ev andra arbetsuppgifter förekomma beroende på elevunderlag.
2021-04-29 2021-05-16
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna Vikarie studie- och yrkesvägledare Lapplands lärcentra Kiruna
Som studie-och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen kommer du att möta vuxna individer och elevgrupper som behöver vägledning i sina studieval för att komma ut på arbetsmarknaden, vidare till högre utbildning eller byta arbete. I det ingår bland annat samtal och vägledning, upprätta studieplaner, följa upp resultat och samverka med övrig personal runt eleven. Du kommer under din anställningstid få mentorsstöd av en syv på vårt lärcentrum och ingår även i syv-gruppen för lärcentrum i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala.
2021-04-28 2021-05-19
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Idrottslärare till Lapplands Gymnasium-Gällivare 100 %
Arbeta som idrottslärare på gymnasiet, gymnasiesärskolan samt gymnasiets individuella program. Du kommer att planera och genomföra all idrottsundervisning på skolan tillsammans med en kollega. I arbetet ingår även utvecklingsarbete enskilt, i arbetslag och för hela skolan. Du kommer även att få en mentor som vägleder dig in i arbetet på vår skola.
2021-04-19 2021-05-14