Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans Förvaltningsledare IT
Vi söker nu en förvaltningsledare IT till Kriminalvårdens IT-avdelning. Kriminalvården tillämpar portföljstyrning som är baserad på Pm3 och PPS. En modell som baseras på en affärsmässig samverkan mellan verksamhet och IT där du som förvaltningsledare IT ansvarar för att verkställa förvaltningsuppdragets IT-relaterade mål på ett kostnadseffektivt sätt inom givna ramar. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med förvaltningsobjektets förvaltningsledare och att leda den IT-nära förvaltningen för förvaltningsobjektet. Du ansvarar bl.a. för att pl...
2021-04-09 2021-04-30
Kriminalvården, Anstalten Kumla Leg psykolog till anstalten Kumla
Tjänsten består i grunden av kliniskt psykologarbete vid riksmottagningen, framförallt strukturerad riskbedömning, men du förväntas även vara tillgänglig för övrigt psykologarbete på övriga anstalten när behov uppstår. Riksmottagningen är en avdelning vid anstalten Kumla där långtidsdömda män initialplaceras för utredning avseende riskbedömning och beslut om verkställighetens utformning. Utredningsarbetet omfattar även långtidsdömda kvinnor placerade vid anstalten Hinseberg i Frövi. Utredningen syftar till att belysa den dömde och hens situatio...
2021-04-09 2021-04-30
Kriminalvården, HR-avdelningen Verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering till HR-avdelningen
Vi söker dig som vill utveckla Kriminalvårdens verksamhet med stöd av digitaliseringen och som brinner för att leda och driva verksamhetsutveckling genom en ökad digitalisering av HR. I ditt uppdrag har du befattningen som förvaltningsledare för förvaltningsobjektet HR och Utbildning. Det innebär att du leder och driver HR-avdelningens arbete inom objektet. Tillsammans med förvaltningsledaren vid IT-avdelningen leder ni arbetet med att digitalisera HR-stödet till verksamheten. Till ditt stöd har du bland annat åtta förvaltningsspecialister. F...
2021-04-09 2021-04-30
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens servicecenter
Vi söker nu personal till flera grupper inom Kriminalvårdens servicecenter. Centrets arbetsuppgifter omfattar ekonomi- och personaladministration, beställningar, administrativt stöd, resebokningar samt 1:a linjens support och växel. Vi tillhandahåller också en central besöksbokning för anhöriga till klienter i våra anstalter och häkten. Tjänsterna är placerade inom olika sektioner av centret, Ekonomiadministration grupperna för leverantörsreskontra och beställarstöd; Personaladministration lön och reseräkningar samt Kundcenter 1.a linjens s...
2021-04-09 2021-04-30
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Byggvakt (kriminalvårdare) till Anstalten Tidaholm
Som byggvakt ingår du i ett arbetslag och du kommer att vara behjälplig med alla in- och utpasseringar samt ledsagning/bevakning av behöriga hantverkare och entreprenörer i samband med underhållsarbete på anstalten. Befattningen klassificeras som kriminalvårdare, då tjänstetitel som byggvakt inte finns inom myndigheten.
2021-04-09 2021-04-30
Kriminalvården, A/H Region Mitt Sjuksköterska till Kriminalvården Region Mitt
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-04-09 2021-04-30
Kriminalvården, Anstalten Gruvberget Klienthandläggare till anstalten Gruvberget
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet vilket bl.a. innebär att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp verkställighetsplanering och kontaktmannaskap. I arbetsuppgifterna ingår att bereda och föredra klientärenden samt fatta vissa klientbeslut enligt delegation. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klien...
2021-04-08 2021-04-29
Kriminalvården, A/H Region Mitt Sjuksköterska till Kriminalvården Region Mitt
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-04-08 2021-04-29
Kriminalvården, Sektionen för klientsystem Verksamhetsanalytiker till de klientadministrativa systemen
Som verksamhetsanalytiker kommer du att få använda dig av din kriminalvårdserfarenhet och dina kunskaper till att utveckla systemstöd och hjälpa medarbetare som använder dem i sitt arbete. Arbetet kommer att innebära att du är med i olika utvecklingsuppdrag där du tillsammans med kollegor analyserar verksamhetens behov och omvandlar dessa till krav samt genomför tester för att säkerställa att systemstödet fungerar som det ska i samband med utveckling och förändring. Du kommer att samarbeta med alla verksamhetsgrenar och vara en kunskapsresurs ...
2021-04-08 2021-04-29
Kriminalvården, Gävle Sjuksköterska till verksamhetsområde Gävle
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-04-06 2021-04-27
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kock till anstalten Hällby, semestervikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-04-06 2021-04-27
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans IT-Servicetekniker till Umeå
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå verksamhetens behov och krav. Din roll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under sektionen ...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Statistiksektionen Analytiker till Statistiksektionen
Som analytiker på statistiksektionen kommer du att arbeta med att ta fram statistiska underlag, analysera samt förmedla statistiska resultat. Andra uppgifter som ingår är att bidra i sektionens uppdrag med att samla in och kvalitetssäkra dataunderlag, kravställa uppföljningsunderlag, svara på frågor från interna och externa aktörer samt delta i uppdrag och projekt. I arbetet ingår också att upprätthålla och utveckla myndighetens statistikproduktion utifrån förändringar i verksamheten.
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Statistiksektionen Analytiker till statistiksektionen
Statistiksektionen söker en analytiker som kan initiera och driva utveckling inom sektionens uppdrag. Du kommer att arbeta med att ta fram statistiska underlag, analysera samt sammanställa och förmedla prognoser och statistiska resultat. Vidare kommer du utveckla analysarbetet i samarbete med andra yrkesgrupper för att bidra till ökad kunskap i och utanför organisationen. Andra uppgifter som ingår är att bidra i sektionens uppdrag med att samla in och kvalitetssäkra dataunderlag, kravställa uppföljningsunderlag, svara på frågor från interna och...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Mariestad Produktionsledare verksamhetsområde Mariestad sommarvikariat.
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar fö...
2021-04-01 2021-04-25
Kriminalvården, Anstalten Kumla Säkerhetstekniker till Anstalten Kumla
Som en av tre servicetekniker inom säkerhet kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem i en verksamhet med hög säkerhetsprofil. Ni ansvarar gemensamt för utveckling, drift, underhåll, service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av brandlarm, lås- och passagesystem, telefoni, RAKEL, larm, IP-anslutna kamerasystem med bildlagringsservrar och överordnat IP-anslutet larmkommunikationssystem.
2021-04-01 2021-04-20
Kriminalvården, Anstalten Kumla Säkerhetstekniker till Anstalten Kumla, vikariat
Som en av tre servicetekniker inom säkerhet kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem i en verksamhet med hög säkerhetsprofil. Ni ansvarar gemensamt för utveckling, drift, underhåll, service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av brandlarm, lås- och passagesystem, telefoni, RAKEL, larm, IP-anslutna kamerasystem med bildlagringsservrar och överordnat IP-anslutet larmkommunikationssystem.
2021-04-01 2021-04-20
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans IT-Servicetekniker till Härnösand
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå verksamhetens behov och krav. Din roll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under sektionen ...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Häktet Växjö Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, häktet Växjö
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär ...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Häktet Växjö Kriminalvårdsutbildad kriminalvårdare, häktet Växjö
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som redan har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte ...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Timvikarie till Lärcentrum Halmstad
Som vikarierande lärare inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning och påverkas av anstal...
2021-04-01 2021-05-02
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans IT-Servicetekniker till Gävle
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå verksamhetens behov och krav. Din roll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under sektionen ...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Nyköping Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen VO Nyköping
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Nyköping Utbildad kriminalvårdare till häkte och anstalt VO Nyköping
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2021-04-01 2021-04-22
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans IT-Servicetekniker till Luleå
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå verksamhetens behov och krav. Din roll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under sektionen ...
2021-04-01 2021-04-22
1 2 3 4 5 6 >