Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalts och Häktesavdelningen Handläggare med huvudsaklig inriktning sjukvård
Tjänsten är en delad tjänst, då den huvudsakliga inriktningen är sjukvård men tjänsten omfattar även handläggartjänster som rör den löpande verksamheten avseende kriminalvårdsverksamhet. Den ena delen av tjänsten är handläggare med inriktning sjukvård där du kommer att ingå i det team som arbetar med vårdutveckling inom Kriminalvården på nationell nivå. Tjänsten ska utgöra ett handläggarstöd i de hälso- och sjukvårdsfrågor som hanteras centralt inom Kriminalvården. I tjänsten ingår utlämnande av offentliga handlingar. I arbetsuppgifterna ingå...
2022-12-07 2022-12-28
Kriminalvården, Stockholm Väst Driftledare för djurbesättningen på anstalten Svartsjö (produktionsledare)
Vi söker nu en produktionsledare med ansvar för anstaltens djurbesättning av dikor. Ansvaret kommer att delas tillsammans med en produktionsledarkollega. Djurbesättningen består av ca. 70 dikor men kommer inom en snar framtid utökas till 100 dikor i nya djurstallar. Du kommer tillsammans med övriga produktionsledare inom verksamhetsområdet att arbetsleda, instruera, motivera samt arbeta tillsammans med våra intagna i deras dagliga sysselsättning. Du kommer primärt att handleda intagna i deras arbete med djuren men kan även få andra ansvarsområd...
2022-12-07 2022-12-28
Kriminalvården, Stockholm Väst Produktionsledare för trädgårds- och grönyteskötsel, anstalten Färingsö
Som produktionsledare kommer du vara med och ansvara för den dagliga driften, utveckla verksamheten, arbetsleda, instruera, motivera samt arbeta tillsammans med våra intagna i deras dagliga sysselsättning. Som produktionsledare med inriktning trädgård ansvarar du för skötseln av anstaltens inre och yttre område. Parkskötseln innebär allt från snöskottning, sandning, gräsklippning, rabattskötsel mm. och du handleder klienterna att utföra dessa moment. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att utföra kvalitetskontroller, inköp av material, skötsel ...
2022-12-07 2022-12-28
Kriminalvården, Stockholm Väst Arbetsledare till växthuset på Anstalten Färingsö (produktionsledare)
Som produktionsledare kommer du vara med och ansvara för den dagliga driften, utveckla verksamheten, arbetsleda, instruera, motivera samt arbeta tillsammans med våra intagna i deras dagliga sysselsättning. Anstalten Färingsö har ett växthus där du tillsammans med klienterna ansvarar för odling av grönsaker och blommor från vår till höst. I dina arbetsuppgifter ingår att göra inköp av material till produktionen men även att utföra kvalitetskontroller, skötsel av arbetsdriftens lokaler, förråd och maskiner. Du samverkar och deltar även i planerin...
2022-12-07 2022-12-28
Kriminalvården, Stockholm Väst Produktionsledare för keramik, montering & förpackning, anstalten Färingsö
I Kriminalvården översätts yrkesbenämningen driftledare till produktionsledare. Vi söker nu en produktionsledare med inriktning växtodling (vall och spannmålsodling). Du kommer tillsammans med övriga produktionsledare inom verksamhetsområdet att arbetsleda, instruera, motivera samt arbeta tillsammans med våra intagna i deras dagliga sysselsättning. I ditt arbete säkerställer du även att verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk avseende jordbrukets KRAV-certifiering. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra kvalitetskontroller, sköts...
2022-12-07 2022-12-28
Kriminalvården, Stockholm Väst Produktionsledare Svartsjö Växtodling
I Kriminalvården översätts yrkesbenämningen driftledare till produktionsledare. Vi söker nu en produktionsledare med inriktning växtodling (vall och spannmålsodling). Du kommer tillsammans med övriga produktionsledare inom verksamhetsområdet att arbetsleda, instruera, motivera samt arbeta tillsammans med våra intagna i deras dagliga sysselsättning. I ditt arbete säkerställer du även att verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk avseende jordbrukets KRAV-certifiering. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra kvalitetskontroller, sköts...
2022-12-07 2022-12-28
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Sjuksköterska Anstalten Tidaholm
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2022-12-06 2023-01-02
Kriminalvården, Frivården Jönköping Frivårdsinspektör till Frivården Jönköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2022-12-06 2022-12-26
Kriminalvården, A/H Region Syd Kriminalvårdare Anstalten Tygelsjö
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Malmö Kriminalvårdare till Häktet Malmö och Trelleborg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Annonsen avser fem platser till Häktet Trelleborg och 20 platser till Häktet Malmö. För tjänsterna till Häktet Malmö kommer en utökad registerkontroll genomföras genom säkerhetspolisen då tjänsterna är placerade på ett säkerhetshäkte. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Anstalten Fosie Kriminalvårdare till anstalten Fosie
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som inte har gått kriminalvårdsutbildningen. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är ...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Anstalten Fosie Kriminalvårdare med funktionsuppdrag ASV till anstalten Fosie
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtal/motivationsarbete. Som kriminalvårdare med funktionsuppdrag ASV ( annan strukt...
2022-12-05 2022-12-25
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Nyköping
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och a...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Malmö Kriminalvårdare till Häktet Malmö och Trelleborg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Annonsen avser fem platser till Häktet Trelleborg och 20 platser till Häktet Malmö. För tjänsterna till Häktet Malmö kommer en utökad registerkontroll genomföras genom säkerhetspolisen då tjänsterna är placerade på ett säkerhetshäkte. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad Kriminalvårdare till anstalten Kristianstad
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfal...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Anstalten Fosie Servicetekniker till Anstalten Fosie
Som servicetekniker kommer du tillsammans med vår nuvarande servicetekniker att ha varierande arbetsuppgifter så som reparation av cellinredning, hjälpa till att bygga upp inredning, förflyttning av möbler, eller exempelvis ledsagning av externa hantverkare. Du kommer även att arbeta med mottagning, hantering och vidareförmedling av felanmälan i ovan nämnda områden samt kontakt med externa hantverkare och serviceföretag. Det ingår även gräsklippning, snöröjning och övrig skötsel/underhåll av fastigheten. Du kommer även tillsammans med din kolle...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Anstalten Fosie Förrådsadministratör till Anstalten Fosie
Som förrådsadministratör vid Anstalten Fosie utgör du tillsammans med en kollega en viktig stödfunktion för övriga verksamheten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt krävande arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat innehav - registrering samt kontroll, packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst, samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter då de flyttas eller försätts på fri fot. Du ansvarar för att begära offerter enligt ramavtal...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till Lärcentrum Borås
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalten och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare, liksom med personalen på anstalterna. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör ...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Anstalten Kumla Servicetekniker inom fastighet till anstalten Kumla
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den inre fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera och åtgärda felanmälningar från anstaltens övriga enheter. Det förekommer administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor.
2022-12-05 2022-12-26
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärarvikarie till Lärcentrum Anstalten Skogome
Som vikarierande lärare inom Kriminalvården fungerar du som pedagogisk handledare lokalt. I ditt uppdrag har du kontinuerlig kontakt med studerande och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning och påverkas av anstal...
2022-12-05 2023-01-01
Kriminalvården, Salberga Klienthandläggare till häktet Salberga
Arbetet som klienthandläggare innebär utredning och beslutsfattande. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet, samarbeta med övriga delar av rättskedjan såsom exempelvis domstolsväsendet, medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av klientprocesser vid enheten. Vidare kommer du att jobba med analys, framtagande av rutiner/processer på det juridiska området samt äve...
2022-12-05 2023-01-08
Kriminalvården, Anstalten Kumla Servicetekniker inom fastighet till anstalten Kumla
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den inre fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera och åtgärda felanmälningar från anstaltens övriga enheter. Det förekommer administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor.
2022-12-05 2022-12-26
Kriminalvården, Vänersborg Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Vänersborg och Uddevalla
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 25 ...
2022-12-05 2022-12-26
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kansliadministratör till anstalten Hinseberg
Din huvuduppgift är att stödja såväl kriminalvårdschefen som övrig personal i administrativa ärenden. Arbetsuppgifterna består av diarieföring i systemet Platina samt registrering av uppgifter i andra administrativa stödsystem, arkivering, ärendebevakning, polisanmälningar, posthantering, beställningar, inköp och fakturahantering. Då administrationen är en del av rättsprocessen krävs stor noggrannhet och struktur. Kontakter med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners ingår också. Tjänsten innehåller till viss del även ekonomiadm...
2022-12-05 2022-12-26
Kriminalvården, Umeå Kriminalvårdare till häktet Umeå samt våra anstalter Umeå och Sörbyn
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och är ett jobb med tydliga rutiner. En del människor sitter häktade länge och...
2022-12-05 2023-01-02
1 2 3 4 5 6 >