Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Kriminalvårdare till anstalten Mariefred
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedelser med mera. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömnin...
2023-09-26 2023-10-17
Kriminalvården, Häktet Helsingborg Kock till Häktet Helsingborg
Som kock lagar du i första hand mat till de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2023-09-26 2023-10-17
Kriminalvården, Planeringssektionen för frivård Handläggare till planeringssektionen för frivård
Som handläggare vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. Arbetsuppgifterna är varierande och inriktade på handläggning samt samordning inom avdelningen men också gent emot andra avdelningar. Du utgör ett stöd till både sektionschef och övriga medarbetare på avdelningen. Arbetsuppgifterna innebär ett till stor del självständigt arbete med uppgifter som kräver samordning, handläggning, koordinering och uppföljning. Du kommer även tillsammans med dina kollegor att ta fram underlag för beslut såväl som ansvara för samo...
2023-09-25 2023-10-16
Kriminalvården, Utbildningsenheten Handläggare, Utbildningsenheten – 1 år vikariat
Som handläggare ska du, tillsammans med andra, bidra till att skapa förutsättningar för HR-avdelningen att möta framtida utmaningar och behov i förhållande till Kriminalvårdens kapacitetsökning och andra framtida förändringar. Du bidrar med att identifiera, analysera och hantera frågor av betydelse för en väl fungerande utbildningsverksamhet över tid. Du ska arbeta med ärendehantering och olika förekommande administrativa och handläggande uppgifter. Du tar fram och sammanställer data och rapporter inom utbildningsområdet samt bistår i planering...
2023-09-25 2023-10-16
Kriminalvården, Region Öst Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering, tillsvidare
Gruppen för bemanningsplanering öst tillhör regionkontoret där du kommer att vara delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region öst. Vi har nu möjlighet att utöka antalet kollegor i gruppen och söker därför fler drivna bemanningsplanerare. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ, serviceinriktad och uppskattar utmaningar som driver på resultat. I din ro...
2023-09-25 2023-10-16
Kriminalvården, Region Öst Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering, timanställning
Gruppen för bemanningsplanering öst tillhör regionkontoret där du kommer att vara delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region öst. Vi har nu möjlighet att utöka antalet kollegor i gruppen och söker därför fler drivna bemanningsplanerare. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ, serviceinriktad och uppskattar utmaningar som driver på resultat. I din ro...
2023-09-25 2023-10-16
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur IT-tekniker till gruppen för Operativ IT-säkerhet (SOC)
Som medarbetare i gruppen för Operativ IT-säkerhet (SOC) kommer du arbeta med att utveckla och använda verktyg för att analysera och kartlägga vår verksamhet och IT-infrastruktur. Vi söker dig som brinner för IT-säkerhet och tycker om att utveckla nya lösningar. Då vi ständigt arbetar med att förbättra våra verktyg och arbetssätt ser vi att du behöver vara öppen för förändring samt själv kunna komma med utvecklingsförslag. I tjänsten ingår bland annat följande: • Arbeta med säkerhetsövervakning • Genomföra djupgående analyser på larm som ink...
2023-09-25 2023-10-16
Kriminalvården, Saltvik Administratör till verksamhetsområde Saltvik
Som administratör har du ansvar för bland annat den ekonomiska hanteringen av intagnas medel, ekonomiärenden samt delar av beställarorganisationen. En annan viktig del av tjänsten är registrering och hantering av klientärenden, arkivering, diarium, akthantering med mera. Din roll är en viktig del i rättskedjan och i arbetet ingår kontakter med andra myndigheter och organisationer.
2023-09-24 2023-10-15
Kriminalvården, Viskan Servicetekniker anstalten Viskan
Som servicetekniker på anstalten Viskan ansvarar du för verksamhetsanknuten system- och fastighetsdrift såsom hantering av låssystem och passagesystem, kriminalvårdens överordnade larmsystem, brandlarmsystem. I dina arbetsuppgifter ingår även kontroll och felsökning i kriminalvårdens system kopplat till överfallslarm, Rakel/ radiokommunikation, kameror etc. För att komma in i arbetet får du en introduktion och ett nära inledande samarbete med servicetekniker på plats. Samverkan sker även med övriga servicetekniker inom verksamhetsområde Saltvi...
2023-09-24 2023-10-15
Kriminalvården, Luleå Vakthavande befäl till anstalt/häkte Luleå
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalt/häkte i Luleå och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar f...
2023-09-24 2023-10-15
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kriminalvårdare till anstalten Tidaholm
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Du har även vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av f...
2023-09-22 2023-10-22
Kriminalvården, Mariestad Kriminalvårdare till Mariestad
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. När du arbetar som kriminalvårdare kan du arbeta som på anstalt eller häkte. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bev...
2023-09-22 2023-10-15
Kriminalvården, Sektionen för verksamhetsprocesser i frivård Expert till sektionen för verksamhetsprocesser frivård
Som expert på sektionen kommer du huvudsakligen att arbeta med förvaltning och utveckling av elektronisk övervakning utifrån ett verksamhetsperspektiv. I arbetsuppgifterna ingår att ge råd stöd och utbildning till personal i kärnverksamheten samt att vara delaktig i implementeringen av nya arbetssätt och metoder. Arbetet kräver en god samarbetsförmåga då du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team med medarbetare från olika avdelningar på myndigheten. Du som söker tjänsten arbetar för och se till ett helhetsperspektiv och har god kunskap...
2023-09-22 2023-10-13
Kriminalvården, Sektionen för behandlingsstöd Expert för planering och uppföljning av behandlingsprogram
Tjänsten som expert arbetar med planering, uppföljning och kvalitetssäkring av behandlingsverksamhet. Det handlar om att identifiera, analysera och driva frågor som har strategisk betydelse för utvecklingen av behandlingsverksamheten. Som expert ska man även företräda enheten vid analysseminarier och i uppföljningsarbetet. Vidare samverkar experten med ekonomi- och planeringsenheten i arbetet med budget och målbeskrivningar för behandlingsverksamheten. Dessutom innebär arbetet som expert att man stödjer Kriminalvårdens regioner och verksamhetss...
2023-09-22 2023-10-13
Kriminalvården, Häktet Göteborg Sjuksköterska till Häktet Göteborg
Kriminalvården bedriver en viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första h...
2023-09-22 2023-10-15
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Norrköping
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet omfattar också bevakning under t.ex. rättegångar och vid sjukhusbesök. Det varierande uppdraget innebär att arbetstiden kan vara olika dag för dag. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och l...
2023-09-22 2023-10-13
Kriminalvården, Anstalten Hällby Lärare till lärcentrum anstalten Hällby
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalt och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gö...
2023-09-22 2023-10-13
Kriminalvården, Kalmar Kriminalvårdare till anstalt och häkte i Kalmar
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Tillsammans med andra yrkesgrupper får du möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera dem till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte och anstalt innebär fokus på omvårdnad och säkerhet. Arbetet är omväxlande och ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Kri...
2023-09-22 2023-10-13
Kriminalvården, Frivård Stockholm Kriminalvårdare till frivården i Stockholms Län
Den här annonsen är för dig som vill arbeta med ett viktigt uppdrag inom frivården, med fokus på säkerhet och bevakning, där även klientkontakt ingår. I rollen som kriminalvårdare på frivården kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Arbetsuppgifterna på båda Sollentuna och Södertörn innehåller beredskap och uppföljning för verkställigheter med elektronisk kontroll, genom hembesök och arbetsplatsbesök, samhällstjänstkontroller samt andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. På kontoret i Södertörn förekommer det även arbetsuppgift...
2023-09-22 2023-10-13
Kriminalvården, Anstalten Skogome Chefsstöd med HR-inriktning till anstalten Skogome
Som chefsstöd på anstalten Skogome arbetar du både strategiskt och operativt med verksamhetsutveckling och uppföljning i ett nära samarbete med kriminalvårdschefen Fredrik Lundberg, din chefsstödskollega samt våra 10 kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer). Tillsammans utgör ni alla en del av ledningsgruppen och verkar tillsammans för att fullfölja ert uppdrag utifrån gällande lagstiftning och för att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att både utvecklas och trivas på arbetsplatsen. Som chefsstöd kommer du att arbeta både bre...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Anstalten Västervik Handläggare inom HR till anstalten Västervik
Som HR handläggare på verksamhetsområde Västervik kommer du arbeta både självständigt och i team i syfte att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av lokal samordning, handläggning, administration och uppföljning inom personalområdet. Du kommer att arbeta på lokal nivå med b.la hantering av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, RALS-processen och lönefrågor. Vidare kommer du tillsammans med lokal HIA-samordnare att ansvara för operativt arbete med l...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Frivård Örebro/Karlstad Programledare till Frivården med placering på anstalten Kumla
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Kumla bedrivs program som exempelvis Krimfokus, Brottsbrytet, Puls, Predov, OTO/Prism mfl. Det sammansatta programutbudet innebär att du paral...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Frivården Örebro Frivårdsinspektörer med inriktning programverksamhet, Frivården Örebro
Som Frivårdsinspektör med inriktning program ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Örebro en omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relat...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Frivården Karlstad Frivårdsinspektörer med inriktning programverksamhet, Frivården Karlstad
Som Frivårdsinspektör med inriktning program ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Karlstad en omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och rela...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Anstalten Halmstad Kriminalvårdare till anstalten Halmstad
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturligdel av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar dörren till bostadsrummet på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivn...
2023-09-21 2023-10-12
1 2 3 4 5 >