Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Arbetsledare inom VA-drift och anläggning
Du kommer att leda en grupp drifttekniker och anläggningsarbetare, som i sitt arbete gör det möjligt för våra kunder att få rent vatten, och att vi också tar hand om avloppsvattnet i något av våra Avloppsreningsverk, via den befintliga nät infrastruktur av ledningar i gata eller i terräng . Du ska i ditt ledarskap naturligt kunna vara stödjande i både VA-driften och med VA-anläggningen. Du ska kunna täcka upp i båda enheterna vid ledighet och eventuell sjukdom för ordinarie personal. Utöver detta så kommer det tidvis att finnas kontorsarb...
2023-09-28 2023-10-27
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Skolsköterska till elevhälsan i Gnosjö, vikariat
Som skolsköterska hos oss arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet leds av skolans rektor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsosamtal, öppen mottagning och vaccinationer. Du deltar också i elevhälsans övergripande arbete och kommer att ingå i kommunens nätverk för skolsköterskor.
2023-09-26 2023-10-10
Gnosjö kommun, IT-enheten It systemadministratör
Vi söker en systemadministratör till kommunens IT-enhet. I arbetet ingår bland annat support, konfiguration, felavhjälpning, övervakning av system och nätverk, backupper, programhantering m.m. Du kommer även få vara med och ansvara för och utveckla kommunens infrastruktur. IT- och växelenheten består av 10 personer, var av två systemadministratörer, som du kommer ha ett nära samarbete med. Enheten är en serviceenhet vilket innebär att du kommer arbeta nära och stötta kommunens övriga förvaltningar i både dagligt arbete, vid utveckling och upp...
2023-09-22 2023-10-22
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Resurspedagog till resursteam i Hillerstorpsskolan
Du kommer att fungera som ett pedagogiskt stöd för enskilda elever eller mindre grupper av elever, samt beroende på din bakgrund/utbildning undervisa i fritidshemmet. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och b...
2023-09-20 2023-10-04
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa till Hillerstorpsskolan
Du kommer att undervisa i fritidshemmet, samt i idrott och hälsa i årskurs F-3. I arbetet ingår bland annat samverkan med skolan och i fritidshemmet förekommande uppgifter. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevhälsopersonal och kollegor. Vi söker dig som har eleven i fokus och ser kollegiet som resurs. Du brinner för fritidspedagogik och vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl fö...
2023-09-15 2023-10-01
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Vikarier inom Funktionshinderomsorgen (LSS)
Som stödassistent/personlig assistent kommer din arbetsdag vara fylld med arbetsuppgifter, som huvudsakligen består av att ge stöd och service, samt omvårdnad till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet innebär att bemöta brukarna i en hemlik boendemiljö utifrån de omvårdnads- och serviceinsatser som brukaren är beviljad. Du gör sådana uppgifter som förekommande i ett hem, exempelvis matlagning, städning och tvätt men hjälper också till med personlig omvårdnad (till exempel stöd vid på- och avklädning) personlig hygien (stöd vid...
2023-09-15 2023-10-08
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Stödassistent inom Funktionshinderomsorgen (LSS), korttidsboende för barn och unga.
Arbetet innebär att bemöta barnet/den unge i en hemlik boendemiljö utifrån de omvårdnads- och serviceinsatser som barnet/den unge är beviljad. Du gör sådana uppgifter som förekommande i ett hem, exempelvis matlagning, städning och tvätt men hjälper också till med personlig omvårdnad (exempelvis stöd vid på- och avklädning) personlig hygien (stöd vid dusch och toalettbesök) och ger serviceinsatser och hittar på sociala aktiviteter till exempel promenader och utflykter. Fokus ligger på delaktighet och goda livsvillkor för barnet/den unge, samt på...
2023-09-14 2023-09-30
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Stödassistenten inom Funktionshinderomsorgen (LSS), Gruppbostad.
Som stödassistent sker det huvudsakliga arbetet på gruppbostaden där du utför det vardags- och brukarnära arbetet tillsammans med dina kollegor. Arbetet innebär att bemöta brukarna i en hemlik boendemiljö utifrån de omvårdnads- och serviceinsatser som brukaren är beviljad. Du gör sådana uppgifter som förekommande i ett hem, exempelvis matlagning, städning och tvätt men hjälper också till med personlig omvårdnad (exempelvis, stöd vid på- och avklädning) personlig hygien (stöd vid dusch och toalettbesök), ger pedagogiskt och psykologiskt stöd sam...
2023-09-12 2023-09-30
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Va-ingenjör
Du kommer som ingenjör att tillhöra administrationen för VA-enheten, som utgör en liten ledningsgrupp med VA-Chef, arbetsledare, handläggare VA, samt ansvarig för kundtjänst. Du kommer i ditt arbete att möta drifttekniker och anläggningsarbetare, som främst jobbar med drift och underhåll. Denna personalgrupp utgör kärnan för att våra kunder ska få ett rent dricksvatten i sina kranar och den tar hand om avloppsvattnet i något av våra avloppsreningsverk via befintlig nätinfrastruktur av VA-ledningar. Du ska i din tjänst, med din kompetens och e...
2023-09-06 2023-10-31