Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Utvecklingsledare till Planering och analys, grundskoleförvaltningen
Vi söker nu en utvecklingsledare som ska vara med och utveckla vårt arbete i de förvaltningscentrala stödprocesserna i grundskoleförvaltningen. Tjänsten är placerade på enheten för planering och analys, en av tre enheter på avdelningen för ledning och styrning. Avdelningen ansvarar för förvaltningens övergripande styr- och ledningsprocesser samt den centrala myndighetsutövande verksamheten. I enhetens uppdrag ingår att bereda ärenden till nämnd och förvaltning, ta fram analyser och statistik, statsbidragssamordning samt hemkommunsansvar i förh...
2021-11-29 2021-12-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Specialpedagog till Svartedalsskolan
Vår skola behöver dig som vill vara med och göra skillnad! Nu söker vi en till specialpedagog. Vi är en skola med plats för ca 700 elever i grundskolan. Dessutom har vi också ett stort antal elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. Hos oss får du chans att möta elever från alla världens hörn. Vi vill bidra till en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Vi har nya innovativa lokaler som speglar och inspirerar till ett ny...
2021-11-29 2021-12-17
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolpsykolog till Frölundaskolan och Skytteskolan
Vill du vara med och främja och stödja elevers lärande på Frölundaskolan och Skytteskolan? Frölundaskolan är en grundskola (årskurs F-9) och grundsärskola (årskurs 1-9) med tillhörande fritidshem. Skolan har ca 500 elever och 100 medarbetare. Skytteskolan ligger i Högsbo, nära Änggårdens friluftsområde. En stor del av undervisningen bedrivs utomhus. Här går elever från F-6 men höstterminen 2023 kommer Skytteskolan att bli en F-9-skola. Arbetsgrupperna på skolorna består av medarbetare från elevhälsans alla professioner: psykolog, kurator...
2021-11-29 2021-12-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Önneredsskolan
Önneredsskolan ligger i ett naturskönt område med nära tillgång till skog och hav, i Västra delen av Göteborg. Önneredsskolan är skola med närmare 1000 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har ett aktivt arbete kring värdegrunden och ser det som ett viktigt verktyg i vårt arbete. Vår närhet till naturen ger oss möjlighet att erbjuda elever olika lärmiljöer. Här finns bland annat specialsalar för slöjd, hemkunskap och bild. Vi har en stor idrottshall och vi lagar all mat i skolans eget kök. Som lärare i fritidshem arbetar du med att...
2021-11-29 2021-12-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare till Torslanda grundsärskola teoretiska ämnen
Torslanda grundsärskola växer och utökar sin kapacitet att ta emot elever som har rätt till att läsa enligt grundsärskolans kursplan. Torslanda grundsärskola är en skola för barn och unga med funktionsnedsättning. Här arbetar vi utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar både mot kursplan grundsärskolans ämnen och träningsskolans ämnesområden. I skolan arbetar förutom lärare även förskollärare och assistenter. Vi planerar, utvecklar och genomför elevernas träning och undervisning. Vi har till uppgift att vara flexi...
2021-11-29 2021-12-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare åk 4-6 till Lundenskolan
På Lundenskolan går cirka 680 fantastiska elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Från hösten 2021 ingår även grundsärskolan som också finns i våra skolhus. Vår skola har ett centralt läge och nära till stadens stora kulturutbud. Skolgården bjuder in till lek och rörelse och i anslutning till skolan finns skog och natur lämpliga för utomhuspedagogik. Skolan har en helt ny idrottshall som togs i bruk november 2018. På Lundenskolan värnar vi om det sociala samspelet där respekt för varandras olikheter står i centrum. Vi har en meningsfull...
2021-11-26 2021-12-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare till mellanstadiet på Johannebergsskolan Estetiska F-6
På Johannebergsskolan finns cirka 600 elever och ett fritidshem. Det finns två pedagogiska inriktningar på skolan. Den ena är montessori och sträcker sig från förskoleklass till årskurs 5. Den andra inriktningen är estetisk. I det estetiska spåret finns verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Närheten till kommunikationer gör det enkelt för skolan att ta del av stadens kulturutbud i form av skolbio, teatrar och andra kulturevenemang. Du arbetar som klasslärare och mentor i åk 4-6 på Johannebergsskolans Estetiska med sedvanliga uppgifte...
2021-11-26 2021-12-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Specialpedagog och speciallärare till Klarebergsskolan
Välkommen att arbeta hos oss på Klarebergsskolan, som ligger i Kärra centrum. Skolan har ca 1100 elever och har fyra klasser per årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Vår målsättning är att Klarebergsskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi står för positiv människosyn och gör varandra till vinnare, vilket är skolans vision. Vi vill nu utveckla vårt elevhälsoarbete och söker en specialpedagog och en speciallärare som vill vara med och ...
2021-11-26 2021-12-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolkurator till Långedragsskolan och Hagenskolan
Långedragsskolan är en nybyggd skola i en havsnära miljö med stora möjligheter till rika naturupplevelser. På skolan undervisas elever från förskoleklass till årskurs 6. All personal arbetar i nära samverkan för att utveckla och stödja eleverna i deras lärprocess. Hagenskolan är centralt placerad i hjärtat av Hagen. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolbyggnaden är 100 år gammal och erbjuder en traditionsrik skolatmosfär och vi har nära till hav och natur. Det är gångavstånd från skolan till både spårvagn och buss. Pedagoger ...
2021-11-26 2021-12-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till Hagenskolan
Hagenskolan är centralt placerad i hjärtat av Hagen. Här går elever från åk F-6. Skolbyggnaden är 100 år gammal och erbjuder en traditionsrik skolatmosfär och vi har nära till hav och natur. Det är gångavstånd från skolan till spårvagn och buss. På Hagenskolan möter du engagerade och kompetenta pedagoger, som ser till att varje elev utvecklas utifrån sin nivå. Vi strävar efter att lärmiljön på Hagenskolan är så tillgänglig som möjligt, så att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential. Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssät...
2021-11-26 2021-12-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Förstelärare med utvecklingsuppdrag i Ma/No till Tångenskolan
Tångenskolan ligger vackert inbäddad i naturen i Tuve och är en F-6 skola med 2 klasser i varje årskurs. Här går cirka 320 härliga elever. Vår målsättning är att vi ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda rutsättningar för lärande. Sedan höstterminen 2021 bildar skolenheterna Tångenskolan F-6, Glöstorpsskolan 7-9 och Gunnestorpsskolan F-6 ett gemensamt skolområde. Skolorna samarbetar för att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest. Tångensko...
2021-11-26 2021-12-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i MA / NO till årskurs 4 på Tångenskolan
Tångenskolan ligger vackert inbäddad i naturen i Tuve och är en F-6 skola med 2 klasser i varje årskurs. De 320 eleverna på skolan har tillgång till en lekpark, bollplan och naturområden och alla elever använder sig av Ipad eller Chromebook. Sedan höstterminen 2021 bildar skolenheterna Glöstorpsskolan 7-9, Gunnestorpsskolan F-6 och Tångenskolan F-6 ett gemensamt skolområde. Detta innebär att skolorna samarbetar för att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest. Tångenskolans mellanstadium är sedan terminsst...
2021-11-26 2021-12-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare till årskurs 3 på Västerhedsskolan
Västerhedsskolan är en trivsam F-3 skola belägen uppe på Högsbohöjd. Skolan ligger omgiven av vacker natur och har en inspirerande utemiljö med bl.a. en egen skolskog. Västerhedsskolan är en skola med både traditioner och nytänkande där vi arbetar för att erbjuda våra elever en inkluderande skolmiljö. Skolans organisation bygger på en indelning i arbetslag kring varje årskurs. Genom ett nära samarbete, både inom och mellan arbetslagen, arbetar vi gemensamt för att våra elever ska må bra och lära under hela dagen. Vi ser olikheterna hos våra el...
2021-11-26 2021-12-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i bild och hem- och konsumentkunskap till Gärdsåsskolan åk 4-9
Gärdsåsskolan har stora, ljusa och rymliga lokaler med goda förbindelser via Kortedala torg. På Gärdsåsskolan går sammanlagt ca 300 elever inom mellan- samt högstadium. För att nå en hög måluppfyllelse och ständigt utveckla skolans verksamhet finns en vilja hos våra pedagoger att fortbilda sig samt hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen. När det gäller digitalisering är det något som våra pedagoger arbetar med på olika sätt. Eleverna på skolan har tillgång till varsin Chroomebook och arbetar med Gleerups digitala läromedel. Vi arbeta...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Klasslärare till mellanstadiet på Gärdsåsskolan åk 4-9
Gärdsåsskolan har stora, ljusa och rymliga lokaler med goda förbindelser via Kortedala torg. På Gärdsåsskolan går sammanlagt ca 300 elever inom mellan- samt högstadium. För att nå en hög måluppfyllelse och ständigt utveckla skolans verksamhet finns en vilja hos våra pedagoger att fortbilda sig samt hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen. När det gäller digitalisering är det något som våra pedagoger arbetar med på olika sätt. Eleverna på skolan har tillgång till varsin Chroomebook och arbetar med Gleerups digitala läromedel. Vi arbeta...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Långmosseskolan
Vill du tillhöra Team Långmosseskolan? Vill du arbeta med det viktigaste vi har? Då kan tjänsten som lärare i fritidshem vara intressant för dig! Ditt huvuduppdrag är undervisning i fritidshemmet och detta tillsammans med andra i ett arbetslag. Hos oss ges du bra förutsättningar för att planera och genomföra uppdraget på fritidshemmet och utveckla en riktigt bra fritidshemsverksamhet. Under skoltid kommer du tillsammans i arbetslag för fritidshemmet ges möjlighet till gemensamma planeringar och gemensam kompetensutveckling. Du har också tid fö...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolsköterska till Rosendalsskolan åk F-6
Söker du ett omväxlande, självständigt och meningsfullt arbete där du som skolsköterska kan göra skillnad varje dag? Trivs du med nära samarbete i team och med kollegor? Då kan det här vara ett uppdrag för dig! Som skolsköterska i Grundskoleförvaltningen arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogram i Göteborgs Stads metodhandbok för skolsköterskor och skolläkare. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Skolsköterska och skolläkare...
2021-11-25 2021-12-14
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Lundenskolan
Lundenskolan har cirka 670 elever i förskoleklass till årskurs 9 i grundskola samt 37 elever i årskurs 1-9 i grundsärskola. Skolan har ett centralt läge med anslutning till en skog och en skolgård som bjuder in till lek och rörelse. Din arbetsplats är på Lundenskolans grundsärskola i lokaler som finns i samma byggnad som grundskolans årskurser F-3. Klasserna har hög personaltäthet och verksamheten är anpassad utifrån elevernas förutsättningar. Eleverna läser efter grundsärskolans kursplan (ämnen och ämnesområden). Fritidshemmet för grundsärsko...
2021-11-25 2021-12-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Vaktmästare sökes till grundskolor i Centrum
Internservice inom Grundskoleförvaltningen i Centrum är från 1 januari 2021 organiserat i 4 vaktmästeri och lokalvårdsenheter. Arbetsgrupperna består av ca 25-35 medarbetare. Hos oss arbetar vaktmästare med att leverera service i toppklass till skolorna inom förvaltningen. Vi söker nu en vaktmästare som vill bidra med bästa service, kvalitet och utveckling och som gärna gör det lilla extra för våra kunder! Vi eftersträvar gott samarbete mellan enheterna i Centrum där vi löser större och mer komplexa uppgifter tillsammans, men utgår från egna ...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent till Kvibergsnässkolan grundsärskola
Kvibergsnässkolan är en grundsärskola 1-9 med sammanlagt 15 elever från hela Göteborg. Våra lokaler ligger i samma huskropp som Kvibergsskolan 4-9. Vi arbetar mycket med kommunikationsstöd, lågaffektivt bemötande och anpassad tydliggörande pedagogik för elever på tidig utvecklingsnivå. Huvuddelen av våra elever läser enligt ämnesområden. Vi har en mycket trygg och kompetent personalgrupp och vårt motto är; Varje elevmöte är en lärandemöjlighet Till vår skola söker vi nu en elevassistent. Tillsammans med lärare, lärare i fritidshem och eleva...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare till Bjurslättsskolan
Bjurslättsskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt och skapar ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan. Skolan har ca 600 elever och verksamheten omfattar förskoleklass, åk 1 - 6 och fritidshem samt grundsärskola åk 19. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med övriga i grundsärskolans arbetslag. Klassen du blir klasslärare för läser efter grundsärskonas timplan ämnen. Du ansvarar för undervisningen och för uppföljning oc...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skoladministratör till Björksåsskolan/Slottsbergsskolan
Vill du vara med och utveckla nya Slottsbergsskolan och Björkåsskolan? Vill du ha varierade men utvecklande och utmanande arbetsuppgifter? Då är arbetet som skoladministratör på Slottsbergsskolan/Björkåsskolan något för dig! Björkåsskolan och Slottsbergsskolan är belägna i Västra Frölunda och båda skolorna kommer i sinom tid ha åk F-6 grundskola och fritidsverksamhet. Slottsbergsskolan är en helt ny skola åk F-1 med knappt 100 elever medan Björkåsskolan har ca 330 elever i åk F-6. Du kommer att få arbeta på båda skolorna. Vi söker nu en skola...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare till Bergumsskolan åk F-6
Vill du vara med och utveckla Bergumsskolan F-6 tillsammans med oss? Vi söker en speciallärare med inriktning matematikutveckling eller språk-, skriv och läsutveckling till årskurs 4-6. Som speciallärare ligger ditt fokus på undervisning, utredning och utveckling. Genom undervisning av elever enskilt, i grupp eller i klass bidra du till att alla elever når så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån dennes kapacitet. Speciallärare är lärarna behjälpliga i genomförandet av screening samt sammanställer och analyserar resultaten tillsammans med sp...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen HR-specialist till Grundskoleförvaltningen
Är du en driven HR-profil som trivs med att arbeta nära verksamheten och dess ledare? På Grundskoleförvaltningen har vi ett av världens viktigaste uppdrag, här arbetar vi engagerat för att alla elever ska nå målen i skolan. På HR-avdelningen bidrar vi genom att stödja förvaltningens chefer att vara pedagogiska ledare och bra arbetsgivare. Grundskoleförvaltningen bildades för ca tre år sedan och vi är fortfarande i ett spännande skede där vi tillsammans utvecklar vårt stöd och våra processer. För att göra detta på bästa sätt och skapa de bästa...
2021-11-25 2021-12-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Härlandatjärnskolan
Om Härlandatjärnskolan: Det är en helt nybyggd skola som välkomnar eleverna från och med höstterminen 2022. Skolan kommer att ha cirka 560 elever från årskurs F-9 när den är fullt utbyggd. Skolan ligger mycket naturskönt vid Härlanda tjärn med närhet till skog och sjö. Skolans läge kombinerat med den invändiga miljön där man verkligen satsat på att utforma lärmiljöer som erbjuder eleverna en fantastisk arbetsmiljö blir på många sätt unik. I anslutning till huvudbyggnaden har skolan en av Göteborg Stads bästa idrottshallar som tillsammans med...
2021-11-25 2021-12-12
1 2 3 4 5 >