Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärarvikarie bild Vialundskolan
Som vikarie hos oss kommer du att undervisa i åk 7-9 i ämnet bild. Du kommer att få planering av ämnesansvarig pedagog att utgå från med tillgång till ämnesspecifik sal. Du genomför undervisningen men har inte ansvar för bedömning i ämnet.
2023-09-18 2023-10-20
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare åk 4-6 till Hagaskolan
Du kommer att vara klasslärare för en årskurs, samt ha undervisning i matematik och NO i åk 5-6. Hos oss på Hagaskolan kommer du att vara verksam inom arbetslaget 4-6 och ha ett nära samarbete med de andra lärarna. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Vi ser att du använder dig av metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse. Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde.
2023-09-18 2023-10-08
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en elevassistent till flexenheten på Skogstorpsskolan F-6
I ditt huvuduppdrag som elevassistent kommer du att: • bidra till en ordningsam och trygg studiemiljö för elever • utmana elever mot de nationella målen • finnas som stöd och stöttning i det vardagliga arbetet Du kommer ingå i ett arbetslag på en våra enheter, där du jobbar tillsammans med kollegor i blandade uppdrag som till exempel lärare och medarbetare på fritidshemmet. Vårt arbetssätt bygger på att alla lärare hjälps åt och tillsammans skapar bästa förutsättningar för eleverna. Under hösten har vi byggt upp en ny flexenhet och söker ...
2023-09-15 2023-10-01
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Malmens förskola
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Som förskollärare har du huvudansvar för varje barns/hela barngruppens utveckling och lärande. Det är viktigt att du har en helhetssyn på omsorg, kunskap och lärande och arbetar processinriktat med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Tillsammans med arbetslaget ska du verka för att barn och vårdnadshavare upplever innebörden av de demokratiska principerna, som bygger på solidaritet och människors lika värde...
2023-09-11 2023-09-22
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Söker du extrajobb? Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete inom skola och fritidshem
Ditt jobb är att vara en extraperson för våra elever i fritidshem och skola. Du hjälper, stöttar och utmanar dem i deras utveckling. Du bidrar till deras trivsel och skapar nyfikenhet till lärande. Inom fritidshem och skolan ska du ha en god överblick över eleverna både inomhus och utomhus. Du har lämpliga kläder för utevistelse och är beredd på att vara ute oavsett väder. Dina kollegor på arbetsplatsen har det pedagogiska ansvaret men du som vikarie ska kunna arbeta med olika arbetsuppgifter efter behov. Det kan vara allt från att hålla i le...
2023-09-04 2023-10-06
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Söker du extrajobb? Vi erbjuder ett meningsfullt arbete inom Kumlas förskolor!
Du kommer att vara en viktig extraperson för våra barn i Kumlas förskolor. Du hjälper till och stöttar barnen i deras utveckling. Du bidrar till trivsel för barnen och väcker deras nyfikenhet för nya upptäckter. På förskolan har du alltid barnen i fokus vilket innebär att ska du ha en god överblick över barngruppen både inne och utomhus. Du har alltid lämpliga kläder för utevistelse och du gillar att vara ute för lek och upptåg oavsett väder. Det är dina ordinarie kollegor som har det pedagogiska ansvaret men som vikarierande barnskötare ska ...
2023-09-04 2023-10-06