Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till vård- och omsorgsboende
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter, bedömningar, akuta insatser, kontakt med läkare och läkemedelshantering. Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor och andra professioner både internt och externt för att tillgodose patientens hälso- och sjukvårdsbehov. Om du söker tjänst som poolsköterska styrd mot Eskilshem jobbar du mer flexibelt och fungerar som resurs och stöttar dina kollegor, och ersätter vid kortare eller längre frånvaro av annan personal. Gemensamt för båda typer ...
2024-04-11 2024-04-19
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Tunagårdens vård- och omsorgsboende
Vill du få människor att växa och är bra på att samverka med andra? Är du en trygg och närvarande chef som vågar prova, utmana och utveckla? Här får du leda 25-30 fantastiska medarbetare med fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för både medarbetare och de boende. Med en nyfikenhet vidareutvecklar du det goda i verksamheten, driver framåt, utmanar och slipar på arbetssätt. Det är med engagemang och lust du jobbar för en stark samverkan med dina andra chefskollegor på Tunagården, totalt kommer ni att bli sex enhetschefer. Tillsammans...
2024-04-11 2024-04-28
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare
Hos oss jobbar du med att utreda, bedöma och besluta i ärenden enligt lagarna SoL och LSS. Du bedömer behov, fattar beslut, dokumenterar i systemet VIVA och lämnar beställning till verkställighet. Vi träffar kommunens invånare på exempelvis vårt kontor men även på mötesplatser, hemma eller sjukhuset. Arbetet innehåller även intern och extern samverkan. Tillsammans ansvarar vi för att hela verksamheten fungerar och vi hjälper till där det behövs inom biståndskontoret. Som nyanställd får du en introduktion där vi går igenom bland annat dokumenta...
2024-04-10 2024-04-24
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till hemtjänsten
Som enhetschef jobbar du både strategiskt och operativt, där ditt uppdrag är att få till en struktur med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och ledningen. En resultat- och kvalitetsstyrning i framkant är vår målbild och genom ditt stöd att planera, driva, analysera och utveckla bidrar du till en hög kvalitet i våra verksamheter och processer. Utöver ditt ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet förväntas du även bidra med utveckling till hela...
2024-04-08 2024-04-22