Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterskor och undersköterskor till Husby/Hällby Hemtjänst
Som undersköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Samtliga tre enheter har stora delar landsbygdsområden som ofta innebär mycket bilkörning. I rollen som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens. Utif...
2022-12-05 2023-01-01
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Utvecklare med teamledaransvar- legitimerad sjuksköterska
Som utvecklare med teamledaransvar kommer du gemensamt med samordnarna arbeta med att utbilda och motivera arbetsgrupper och brukare till användningen av välfärdsteknik och digitala lösningar inom vård-och omsorg. Du är den som tar fram materialet i form av rutiner och instruktioner och stöttar våra enheter i implementeringsarbetet med individuella handlingsplaner. Du följer också upp Implementeringsarbetet och medverkar till att lämna över lyckade sådana till verksamheterna. Med de erfarenheter du gör kring implementeringsarbetet och verksamhe...
2022-12-05 2022-12-27
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till hemtjänsten Munktell/Slagsta
Den här rollen är ny hos oss vilket innebär att du får möjlighet att själv vara med och utforma den. Du jobbar nära brukare och omvårdnadspersonal och bidrar med din specialistkompetens i utvecklingsarbetet inom enheten och området. Som specialistundersköterska kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika komplexa omvårdnadssituationer. Det kan bland annat vara stöttning kring bemötande, läkemedelshantering, delegering, dokumentation och genomförandeplaner. Du utför och stöttar också dina kollego...
2022-12-05 2022-12-18
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi bedriver verksamheten utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner som säkerställer att patienterna får de hälso- och sjukvårdsinsatser de behöver. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • självständigt bedöma, planera, organisera och utföra medicinska behandlings- och hälso- och sjukvårdsuppdrag till våra patienter • Identifiera och utföra riskbedömningar sa...
2022-12-02 2022-12-26
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till Skogsgläntan
Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare på Skogsgläntan. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens till förbättringar och i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Här ges du goda möjligheter till att vara med och utforma tjänsten. Du för dokumentation, planerar, genomför och utvärderar omvårdnadsarbetet. Utifrån din fördjupade kunskap kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika kom...
2022-11-28 2022-12-08
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor/specialistundersköterskor
Som undersköterska hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem utifrån biståndsbeslut. Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens. Utifrån din fördjupade kunskap kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika komplexa omvårdnadssituationer. Du kommer även att vara delak...
2022-11-24 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till ordinärt boende!
Målet med tjänsten som enhetschef är att fortsätta jobba strategiskt och långsiktigt. Få till strukturen med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och med ledningen. Vi söker dig som har en god förmåga att samverka och bygga goda relationer. Uppdraget hos oss är att ge stöd som bidrar till en hög kvalitet i förvaltningens verksamheter och processer. Vår målbild är en resultat- och kvalitetsstyrning i framkant. Vi ger stöd för att planera, driva, analysera och utv...
2022-11-22 2022-12-07
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker fler arbetsterapeuter då vi växer!
Som arbetsterapeut arbetar du i par med fysioterapeut hemma hos patienterna för att hitta en god helhetslösning och stärka individens självständighet i vardagen. Har du helhetssyn och ser människors potential, samt vill handleda undersköterskor i ett rehabiliterande arbetssätt, så har du kommit rätt. Du jobbar i team i ett geografiskt område och samverkar med övriga professioner i teamet.
2022-11-14 2023-01-02
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker fler fysioterapeuter då vi växer!
Som fysioterapeut arbetar du i par med arbetsterapeut hemma hos patienterna för att hitta en god helhetslösning och stärka individens självständighet i vardagen. Har du helhetssyn och ser människors potential, samt vill handleda undersköterskor i ett rehabiliterande arbetssätt, så har du kommit rätt. Du jobbar i team i ett geografiskt område och samverkar med övriga professioner i teamet.
2022-11-14 2023-01-02
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut inom särskilt boende och korttidsboende
Som arbetsterapeut arbetar du med att stärka brukarens självständighet i vardagen. Hos oss lär du känna brukaren och kan följa brukarens utveckling över tid. Du kommer att ha ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner knutna till brukaren. I din roll ingår att handleda studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du har ett fritt arbete och får själv planera och lägga upp din arbetsdag.
2022-11-02 2023-01-02
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Fysioterapeut inom särskilt boende och korttidsboende
Som fysioterapeut arbetar du med att stärka brukarens självständighet i vardagen. Hos oss lär du känna brukaren och kan följa brukarens utveckling över tid. Du kommer att ha ett nära samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner knutna till brukaren. I din roll ingår att handleda studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du har ett fritt arbete och får själv planera och lägga upp din arbetsdag.
2022-11-02 2023-01-02