Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun Administratör till funktionshinderomsorgen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar administrativa uppgifter och du är ett stöd för chefer och medarbetare i organisationen. Som administratör kommer du att ha en tjänst med allmänt förekommande administrativa sysslor utifrån en årsplanering. Du är ett stöd i verksamhetens olika system och är en servande person för chefer och medarbetare i blandade uppgifter.
2024-05-24 2024-06-16
Eksjö kommun Förskollärare till förskolan Apollo
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvara för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen. Förskolorna på Galaxen arbetar projektinriktat utifrån barnens tankar och hypoteser me...
2024-05-21 2024-06-02
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Grevhagsskolan söker grundlärare inriktning fritidshem
Undervisning i på fritidshem tillsammans med kollegor. Viss del av tjänsten förläggs i skola alternativt förskoleklass. Det är en fördel om du har behörighet och vilja att undervisa i idrott och hälsa på lågstadiet. På fritidshemmet bedriver du undervisning utifrån de nationella målen med både inom- och utomhusmiljö som arena. På Grevhagsskolan finns goda möjligheter att använda idrottshall och skolbibliotek i undervisningen. Då du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av flera lärare i fritidshem, men också arbeta tillsammans med övriga ...
2024-05-17 2024-05-26
Eksjö kommun, Sociala sektorn Undersköterska Korttiden Marieberg
Grunden för alla våra insatser på korttiden utgår ifrån ett tydligt brukarfokus där du som medarbetare har ett personcentrerat omvårdnads- och vårdfokus. Korttidsboende är en dynamisk och flexibel verksamhet som ställer krav på samordning och teamarbete med olika funktioner runt våra brukare. Det är ständiga förändringar och vi behöver kunna möta upp brukarnas olika behov och snabbt ställa om. Vi tror att du liksom vi vill se möjligheter i stället för hinder och gillar utmaningar. Vi lägger stor vikt på ett positivt tänkande, flexibilitet och...
2024-05-17 2024-05-30
Eksjö kommun Semestervikarie Hemtjänsten Mariannelund/ Ingatorp samt boendet Solgården
Att arbeta inom äldreomsorgen och hemtjänsten innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader med mera.
2024-05-15 2024-05-31
Eksjö kommun Enhetschef Vård och omsorg
Ditt uppdrag som enhetschef innebär att planera, leda och driva utveckling av din verksamhet utifrån IBIC (Individens behov i centrum). Som enhetschef anger du riktning, skapar goda förutsättningar för dina medarbetare och säkerställer att verksamhetens uppdrag genomförs med hög kvalitet och goda resultat. För att säkerställa en god och säker vård och omsorg ingår ett systematiskt kvalitetsarbete i ditt ledaruppdrag. Kompetensförsörjning är också ett betydande fokusområde där vi behöver hitta smarta och effektiva lösningar samtidigt som det ing...
2024-05-06 2024-06-02
Eksjö kommun Socialsekreterare Familjefokus
Ditt uppdrag som socialsekreterare blir att utreda barns behov av skydd och stöd, fatta beslut om insatser och följa upp dem, särskilt i de ärenden som aktualiseras inom ramen för Familjefokus. Dit finns utvalda personer från andra verksamheter knutna så som socialtjänstens öppenvård, boendestöd och hemtjänst, vilka tillsammans med dig utgör ett team under utredningsförfarandet. Tillsammans kommer ni med barnets bästa i fokus arbeta kompenserade, utredande och behandlande inom ramen för era roller. Stödet kommer riktas både till individerna och...
2024-05-06 2024-06-10
Eksjö kommun, Sociala sektorn Nattsjuksköterska till hemsjukvården
Vill du jobba natt och bli vår nya kollega? Som sjuksköterska i hemsjukvården möter du patienter i alla åldrar men många olika sjukdomar och behov. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom medicinska bedömningar, läkemedelshantering och vård i livets slutskede. Dokumentation och handledning av omvårdnadspersonal är centrala delar i ditt arbete. Stöd och råd till patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal ingår i uppdraget liksom att samverka med andra vårdgivare. Du samverkar nära med äldreomsorgens nattpatruller. Hos oss erbjuds du ett...
2024-04-19 2024-06-05
Eksjö kommun Kontrakterade jourhem sökes!
Uppdraget som kontrakterat jourhem innebär att ni ska kunna ta emot tillfälligt placerade barn och ungdomar med kort varsel. Oftast sker placeringen samma dag. Placeringen kan variera från enstaka dagar till några månader. De barn och ungdomar som bor i jourhem kan av olika anledningar inte bo hemma med sin/sina vårdnadshavare och är därför i behov av ett jourhem. När barnet inte kan bo hemma behöver barnet vara jourhemsplacerad, antingen en kortare period eller under tiden socialtjänsten färdigställer en utredning som påvisar barnets behov av...
2024-04-16 2024-06-10
Eksjö kommun Deltidsbrandman Eksjö, Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2024-02-14 2024-08-09
Eksjö kommun Personlig assistent och stödassistent
I arbetet inom Omsorg i Centrum, funktionshinderomsorgen ger du stöd, social service och omvårdnad till brukaren i den dagliga livssituationen enligt sociallagstiftning. Du arbetar i servicebostad eller som personlig assistent i brukarens bostad. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt och lärorikt arbete.
2024-02-02 2024-06-16
Eksjö kommun Semestervikarie sommaren 2024
Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm. Nattarbete inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en mindre arbetsgrupp där man oftast utför sina arbetsuppgifter ensam. Man har också ett nära samarbete med hemsjukvårdens Nattsjuksköterskor. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser...
2023-12-06 2024-05-31
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/anpassad grundskola, gymnasium/anpassad gymnasieskola kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare, elevassistent och/eller obehörig pedagog. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig h...
2023-08-22 2024-05-31