Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare till förskolan Blåsippan
Vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Som förskollärare arbetar du medvetet utifrån ditt uppdrag i läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustfylld och lärorik miljö som lägger grunden för det livslånga lärandet.
2021-11-29 2021-12-12
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Förskollärare med NPF kompetens till förskolan Kvarnarp
Vår målsättning är att erbjuda en förskola med en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande. Som förskollärare arbetar du medvetet utifrån ditt uppdrag i läroplanen. Du varierar ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustfylld och lärorik miljö som lägger grunden för det livslånga lärandet.
2021-11-29 2021-12-12
Eksjö kommun Personlig assistent
• Utföra vardagsnära arbete med varje individ utifrån beviljade och beslutade insatser. • Tillsammans med individen upprätta en genomförandeplan för beviljad insats. • Dokumentera och utveckla mot individens mål, som också ska överensstämma med lagens intention, med den beviljade insatsen. • Regelbundet följa upp innehållet i insats och genomförandeplan, vad, när, hur, varför och av vem, osv. • Samverka och samarbeta med nätverket runt individen. Samverka och samarbeta med kollegor, myndigheter och andra professioner. • Hålla sig uppdaterad och...
2021-11-25 2021-12-15
Eksjö kommun Kock
- Matlagning - Servering - Kostdatahantering/administration -Specialkosthantering -Beställning -Diskning och städning
2021-11-25 2021-12-15
Eksjö kommun Biståndshandläggare
Biståndshandläggare till biståndsenheten vuxen, Äldreomsorg Om arbetsplatsen Eksjö socialtjänst är organiserad så att handläggare i samtliga biståndsärenden och myndighetsutövning är samlade i samma enhet, dock i grupper med olika inriktning; Barn- och unga, Psykiatri, missbruk och LSS, Ekonomiskt bistånd och Äldreomsorg. Avsikten är att kunna erbjuda en helhetssyn och ett samordnat utbud av stöd till de personer som socialtjänsten möter. Biståndsenheten vuxen söker nu en biståndshandläggare med inriktning Äldreomsorg Som grund för allt ar...
2021-11-24 2021-12-17
Eksjö kommun, Sociala sektorn Enhetschef inom funktionshinderomsorgen
Verkställande av insatser enligt LSS i servicebostad och personlig assistans. Ansvar för två enheter servicebostad samt tillhörande assistans ärenden inom funktionshinderomsorgen i Eksjö kommun. I befattningen ingår arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar samt utvecklingsarbete inom funktionen. Som chef ansvarar du för att verksamhetens strukturer implementera och följs upp gällande bemanning, rutiner och säkerställande av insatserna för brukarna. I befattningen ingår även budgetuppföljning, medarbetaransvar såsom löne- och medarbetarsamtal o...
2021-11-23 2021-12-20
Eksjö kommun, Sociala sektorn Hemsjukvården söker sjuksköterska med samordningsansvar
Samordningsrollen innebär att ha ett delat ansvar för schema och bemanning och i vissa delar ersätta verksamhetens chef vid frånvaro. Du deltar och leder i en hemsjukvård i förändring och ständig utveckling. I arbetsuppgifterna ingår telefonrådgivning och fördelning av inkommande ärenden till kollegor. Du har ett övergripande ansvar för vårdplaneringsprocessen och har en nyckelroll i samverkan med andra vårdgivare. Tillsammans med IT-ansvarig har du ett särskilt ansvar för vårt verksamhetssystem Combine och vårdplaneringssystemet Cosmic Link. U...
2021-11-15 2021-12-05
Eksjö kommun, Sociala sektorn Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och spännande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar och utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes behov samt ger stöd till anhöriga. Som sjuksköterska ansvarar du för att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter och handleda omvårdnadspersonal.
2021-10-19 2021-12-19
Eksjö kommun Deltidsbrandman Hjältevad och Mariannelund
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var tredje vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet 1 gång per beredskapsvecka på kvällstid. Är du en av dem som vi söker så hör vi av ...
2021-10-19 2022-01-03
Eksjö kommun, Sociala sektorn Timvikarie måltidsverksamheten
Vårt mål är att tillsammans med övrig personal göra måltiden till en helhetsupplevelse! För att nå målet kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök: bereda och tillaga frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat till barn, elever och äldre. Beställning av varor från leverantörer samt matportioner i kostdataprogrammet Matilda är några andra arbetsuppgifter som är en del av att skapa en upplevelse för de som äter den mat vi serverar. Likaså kommer du att kunna få arbeta med matlagning samt hantering och servering av specialk...
2021-08-25 2021-11-30