Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun Fritidspedagog till fritidshem och skola
Vi söker dig som vill arbeta i verksamhet som strävar efter att ge våra elever mod och förmåga att följa sina drömmar. Som fritidspedagog på Bruksskolan ingår du under skoldagen i ett team med två lärare och en kollega från fritids och samverkar med klassen. Under fritidstid leder du aktiviteter utifrån läroplanen för att skapa aktiva elever under hela deras dag på skolan. I rollen kommer du driva frågor kring utvecklingen av fritidshemmet mot läroplanen och dess olika områden tillsammans med dina kollegor.
2021-10-21 2021-12-11
Degerfors kommun, Svartå och Åtorps skolor Lärare i förskoleklass
Vi söker dig som vill jobba som lärare i förskoleklass på Svartå skola. Hos oss får du möjlighet att arbeta i små elevgrupper tillsammans med utbildade och erfarna pedagoger. Svartå skola tillsammans med fritidshemmet Björken ligger ca 10 km från centrala Degerfors. Skolan har ...
2021-10-13 2021-10-29
Degerfors kommun, Bruksskolan Lärare, förskoleklass och fritids vikariat
Barnets första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass samma år de fyller 6 år. Du ska bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Undervisningen ska ge barnen möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Du kommer planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt verksamhetens mål. Du dokumenterar barnens lärprocesser fortlöpande och ger barnen möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. I Degerfors ko...
2021-10-12 2021-10-31
Degerfors kommun, IFF Socialsekreterare till barn och familj
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av sedvanlig handläggning enligt gällande lagstiftning enlig SoL och LVU, utredningsarbete utifrån anmälan och ansökan. Du kommer att genomföra utredningssamtal, referenssamtal och konsulterande samtal samt vid placeringar ansvara för behandlingsplanering, uppföljningar och omprövningar. Det ingår att dokumentera och sammanställa beslutsunderlag, göra risk- och skyddsbedömningar och att fatta olika typer av myndighetsbeslut.
2021-10-11 2021-10-24
Degerfors kommun, Kansliavdelningen Nämndsekreterare
Som nämndsekreterare hos oss ger du stöd till nämnd och förvaltning. Eftersom enheten är liten innebär det att medarbetare ersätter varandra i olika roller och att arbetsuppgifterna till del kan skifta över tid. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta mycket nära de politisk...
2021-10-08 2021-10-31