Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, HSL-enheten Sjuksköterska SÄBO
Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du har anhörigkontakt. Du kommer att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där landsting, kommun och primärvård ingår för att skriva in patienten i teambaserad vårdform. På våra särskilda ...
2021-04-09 2021-04-25
Degerfors kommun, Socialförvaltning Processledare för arbete med omställningen till en god och nära vård
Du kommer att vara kommunernas kontaktperson mot Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling, Region Örebro län. •Ditt uppdrag är hålla ihop, samordna och stödja det lokala arbetet i omställningen till en nära vård. •Du samordnar, stödjer och skapar arenor för lokal samverkan mellan de båda huvudmännen kommun och region. •Du ska identifiera interna och externa behov och problem i den lokala samverkansnivån, där behov finns av förstärkning och insatser för att klara omställningen till en nära vård. •Du ska utifrån identifierade behov och utman...
2021-03-30 2021-04-18