Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare till Barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2022-09-27 2022-10-18
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd med inriktning som simlärare
I mars 2022 öppnade det nya Burlövsbadet. Det nya badet bedriver en verksamhet och har en funktion som lockar alla människor oavsett ålder, kön eller etnicitet. De tre besökskategorierna är allmänhet, skola och föreningsliv. Temat är Liv och rörelse. Anläggningen kommer att erbjuda skolsim, motionssimning, vattenträning, lek, bistro. Vi driver även ett modernt gym med E-gym, gruppträning i två gruppträningsrum varav det ena är Prama och det andra är enligt traditionell modell. Det finns även en multibassäng som används för babysim, minisim, va...
2022-09-26 2022-10-10
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Grundskolor i Burlöv söker akademiker med ett intresse för undervisning
Är du intresserad av att timvikariera inom grundskola årskurs 1-9 i Åkarp? Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat. Under perioder kan det innebära i princip heltid. Du ska kunna hoppa in vid kort varsel när skolans personal är sjuk eller ledig. Vi handhar alla korttidsvikariat och det är genom telefonsamtal och via SMS du får erbjudande om arbete. Du får tillgång till en egen sida på nätet där du lägger in vilka tider du arbetat.
2022-09-05 2022-10-02
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Elevassistent till Dalslund 7-9
Vi söker dig som är positiv och engagerad och som vill vara ett stöd till någon eller några av våra elever. Du trivs med att arbeta enskilt med elev såväl som att arbeta med eleven i klassrummet. Du förstår värdet av integrering, men ser också möjligheter när integrering inte är den optimala lösningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare och specialpedagog där var och ens uppdrag är lika viktigt och där helheten för barnen prioriteras. Den psykosociala arbetsmiljön skall bygga på öppenhet, samarbete och nyfikenhet. Du har mycket ene...
2022-09-20 2022-10-16
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Skolbibliotekarie till Åkarps skolor F-9
Nu söker vi en engagerad och driven skolbibliotekarie. Vi har ett pågående arbete på skolorna gällande att öka elevers läsförståelse och i din roll som skolbibliotekarie är du en oerhört viktig resurs i det fortsatta arbetet. Du är placerad på Dalslund 4-9 men arbetar med elever från samtliga enheter. Åkarps skolbibliotek är väl integrerat i verksamheten och har två gånger fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Skolbibliotekarien deltar i arbets- och ämneslag efter behov och samverkar nära med skolledningen. Skolbibl...
2022-09-20 2022-10-16
Burlövs kommun, Ekonomiavdelningen Controller
Som controller inom den centrala ekonomiavdelningen kommer du att delta i det löpande ekonomiarbetet med budget och bokslut. Utöver det förväntas du även medverka och leda utredningsuppdrag och utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet. Eftersom ekonomifunktionen är under ständig utveckling och förändring innebär det att arbetsuppgifter kan förändras över tid. Du rapporterar direkt till vår ekonomichef. Vi erbjuder ett utmanande och intressant controllerroll som, tillsammans med ytterligare en controller, i huvudsak ger service till Utbildni...
2022-09-24 2022-10-09
Burlövs kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare till Arbete och försörjning
Tjänsten innebär att arbeta med myndighetsutövning av ekonomiskt bistånd och missbruk i nära samarbete med verkställigheten och övriga verksamheter inom IFO. Vårt stöd till individen bygger på att utreda behov av insatser, följa upp individers planering och besluta om rätt till ekonomiskt bistånd eller missbruksvård. Förutsättningen för arbetet är att samverka både inom kommunen och med andra myndigheter. Arbetet med socialt arbete innebär för oss ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar.
2022-09-28 2022-10-12
Burlövs kommun, Löneservice Lönechef till gemensam löneserviceenhet för tre kommuner
Som chef för Löneservice leder du arbetet och tillsammans med dina medarbetare driver du den gemensamma löneleveransen till de tre kommunerna Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp. Vi driver verksamhetsutvecklingen med processer, digitalisering och automatisering som ledord. Hos oss går kvalitetssäkring och effektivitet hand i hand. Vi ser att du möjliggör denna utveckling genom ett nära ledarskap, en självklar struktur samt ett stort mått av koordinering av uppdragen och leveransen. Vi tänker tillsammans och tar gemensamt ansvar för helheten! ...
2022-09-21 2022-10-12
Burlövs kommun, Mottag och stöd Socialsekreterare till vårt gemensamma mottag
Du ansvarar för att handlägga inkommande orosanmälningar och ärenden av brådskande karaktär. Detta innefattar att vid behov arbeta även efter kontorstid för att slutföra påbörjat arbete. I arbetet som socialsekreterare i mottaget ingår även rådgivande samtal, hänvisningar till rätt instanser, samt information och dialogträffar med samarbetspartners. Arbetet på enheten präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och innebär omväxlande arbetsuppgifter. Inom enheten värdesätter vi våra medborgares synpunkter och vi arbetar för att de ska v...
2022-09-16 2022-10-02
Burlövs kommun, Måltid och lokalvård Enhetschef lokalvård
Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling av lokalvården, med långsiktiga avtal och en arbetsgrupp med bred kompetens som grund. Du kommer vara en av två enhetschefer inom lokalvården. Som enhetschef för lokalvården kommer du att leda verksamheten enligt beställar-/utförarkonceptet, där din roll är att vårda och utveckla kundrelationer med förvaltningar inom Burlövs Kommun. Du initierar och driver utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med övriga professioner, externa kontakter och ch...
2022-09-29 2022-10-19
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare med fokus på vård och omsorg
I rollen som verksamhetsutvecklare är du socialförvaltningens specialist på utveckling och uppföljning inom vård och omsorg. Du arbetar nära verksamheterna i ett växelspel där du följer upp och stödjer verksamheterna i sin utveckling, såväl strategiskt som operativt. Du förväntas även driva övergripande projekt framåt inom införande och utveckling. Vidare bevakar du det som händer i omvärlden och bidrar till planering och genomförande av kommande utvecklingsarbete. Du är sakkunnig gentemot förvaltningsledningen och verksamheterna och stöttar...
2022-09-30 2022-10-14
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Timvikarier - Habiliteringsassistenter LSS
Vi söker timvikarier som motiveras av att göra skillnad och som har viljan att förbättra livskvaliteten utifrån brukarens individuella behov. Här får du möjlighet att vara delaktig i brukarens vardag och bidra till att brukarna får ett gott liv, där sysselsättning, utveckling och hälsa, kultur och fritid är viktiga komponenter. På LSS gruppbostaden och servicelägenheterna arbetar vi med att främja jämlikhet i levnadsvillkor och strävar efter att ge de boende möjligheterna att leva som alla andra bland annat genom en meningsfull fritid. Efterso...
2022-09-19 2022-10-16
Burlövs kommun, Svenshögs förskola. Timvikarier till förskolor i Arlöv
Är du intresserad av att timvikariera inom förskolor i Arlöv? Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat. Under perioder kan det innebära i princip heltid. Du ska kunna hoppa in i våra verksamheter vid frånvaro av den ordinarie personalen. Det innebär att du har en förmåga att snabbt anpassa dig till nya miljöer och har lätt för att samarbeta. Utifrån verksamhetens behov och dina önskemål finns det möjligheter att anpassa hur mycket och när du vill jobba. Vi handhar alla korttidsvik...
2022-09-28 2022-10-11