Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Burlövs kommun söker vikarier till förskola och fritidshem
Är du intresserad av att timvikariera inom förskola, fritidshem och grundskola årskurs 4-9 i Åkarp? Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat. Under perioder kan det innebära i princip heltid. Du ska kunna hoppa in i våra verksamheter vid frånvaro av den ordinarie personalen. Det innebär att du har en förmåga att snabbt anpassa dig till nya miljöer och har lätt för att samarbeta. Utifrån verksamhetens behov och dina önskemål finns det möjligheter att anpassa hur mycket och när du v...
2021-12-22 2022-01-23
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Burlövs kommun söker akademiker med ett intresse för undervisning till grundskolan
Är du intresserad av att timvikariera inom grundskola årskurs 1-9 i Åkarp? Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat. Under perioder kan det innebära i princip heltid. Du ska kunna hoppa in vid kort varsel när skolans personal är sjuk eller ledig. Vi handhar alla korttidsvikariat och det är genom telefonsamtal och via SMS du får erbjudande om arbete. Du får tillgång till en egen sida på nätet där du lägger in vilka tider du arbetat.
2021-12-22 2022-01-23
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Ma/NO-lärare åk 7-9 till Dalslundskolan
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare i MA/NO som kan bli del av ett professionellt och härligt ämneslag/arbetslag. Ämneslaget består av kompetenta lärare som tillsammans driver och analyserar undervisningen. Kollegorna arbetar tillsammans med bedömning och för att tillsammans utveckla analyskompetensen. Ämneslaget träffas tillsammans varje vecka med fokus på undervisning och bedömning. Arbete som har genomförts under året har varit att elever erbjuds ett kooperativt perspektiv på undervisningen. Resultatet av arbetet har ökat elevernas medv...
2022-01-04 2022-02-06
Burlövs kommun, Hemteamet och SSK Distriktssköterska/Sjuksköterska kväll och natt 32h/v
I Burlöv har vi fokus på utveckling och förbättring. Som ett led i detta arbete har vi tecknat avtal med Vårdförbundet som innebär kortare arbetstid för våra sjuksköterskor som arbetar kväll och natt. Nytt heltidsmått är 32 timmar/vecka. I ditt arbete ska du samverka med övrig personal kväll/natt. Vi dokumenterar i Procapita och använder oss av befintliga kvalitetsregister.
2022-01-20 2022-02-24
Burlövs kommun, Hemvården 1-2 Undersköterska
Vi söker utbildade undersköterskor till Hemtjänsten i Burlövs kommun för timvikariat. Arbetet är fördelat på dag och kväll och det finns behov av personal i flera grupper. I arbetsuppgifterna ingår det att enligt SoL stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser men också utföra från sjuksköterska delegerade HSL uppgifter. Du får möjlighet att varje dag möta människor med olika behov och förutsättningar i deras egna hem. Du ser varje individs egna möjligheter/resurser och ger stöd i det vardagliga livet där det behövs. V...
2021-11-03 2022-03-31
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Semestervikarier - Habiliteringsassistenter LSS
Vi söker semestervikarier som motiveras av att göra skillnad och som har viljan att förbättra livskvaliteten utifrån brukarens individuella behov. Här får du möjlighet att vara delaktig i brukarens vardag och bidra till att brukarna får ett gott liv, där sysselsättning, utveckling och hälsa, kultur och fritid är viktiga komponenter. På LSS gruppbostaden och servicelägenheterna arbetar vi med att främja jämlikhet i levnadsvillkor och strävar efter att ge de boende möjligheterna att leva som alla andra bland annat genom en meningsfull fritid. E...
2022-01-17 2022-02-13
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till Korttids/Fritids verksamheten
Som stödpedagog arbetar du enligt LSS för att ge barn och unga på korttidsvistelsen en god livskvalité och en aktiv vardag. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera varje person till ökad självständighet och delaktighet samt skapa kontinuitet och trygghet. Arbetet som stödpedagog passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider, det vill säga schemalagda arbetstider på helger, kvällar och dag. I arbetet ingår att utifrån den enskildes behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med bland annat personlig hygie...
2022-01-12 2022-02-11
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Hemvården Burlövs kommun
Som enhetschef är du ansvarig för att utifrån verksamhetsplanen driva utveckling samt att prioritera och tydliggöra enhetens eget uppdrag och egna mål. Detta arbete ska präglas av delaktighet och ske i dialog med medarbetarna. I hemvården är vi ett team om tre enhetschefer som ansvarar för varsin del av personalgruppen men vi driver verksamheten utifrån ett gemensamt utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet som enhetschef är att motivera och inspirera medarbetarna till kompetensutveckling och personlig utveckling. Arbetet innebär även att ...
2022-01-21 2022-02-04
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem till Svanetorpskolan och Södervångskolan
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att våra elever får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för våra elever och har ett "hela dagen" perspektiv. På vårt fritidshem arbetar vi tematiskt där elevernas intresse och behov ligger till grund för verksamhetens utformning. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du systematiskt verksamheten enligt gäll...
2022-01-07 2022-01-31
Burlövs kommun, Vårboskolan Timvikarie till Vårboskolan åk 7-9
Som timvikarie på Vårboskolan kontaktas du av skolan vid vikariebehov. Väl på plats får du introduktion och arbetsanvisningar av ordinarie personal. När du vikarierar hos oss får du självständigt undervisa elever utifrån ordinarie lärares planering.
2022-01-14 2022-01-28
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistsjuksköterska till psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Arlöv
I tjänsten på mottagningen arbetar du med psykiatrisk bedömning, rådgivning, och samtal. Du arbetar med såväl enskilda samtal som med gruppbehandling tillsammans med en kollega. Vidare gör du viss läkemedelsdelsuppföljning och utför provtagningar/årskontroller. Vi välkomnar dig in i ett välfungerande sjukskötersketeam där du ges även möjlighet att ingå i en handledningsgrupp. Tjänsten har följande arbetstider: klockan 08.00-16.30, och du har möjligheten att styra ditt arbete genom att lägga in ditt eget schema och boka in dina patienter.Du ha...
2022-01-12 2022-01-26