Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Arbete och försörjning Ungdomskoordinator
Burlövs kommun söker två ungdomskoordinatorer till Enheten Arbete och Försörjning, en tillsvidare anställning och en projektanställning. Som ungdomskoordinator kommer du ingå i ett team som erbjuder stöd till individer som är intresserade av att börja arbeta eller studera. Vi arbetar även med ungdomar i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar och erbjuder flera insatser, ofta med fokus på samverkan och förebyggande stöd. Vi erbjuder bland annat samtal och vägledning, studie-och yrkesvägledning och stöd i arbetssökandet. Arbetet kom...
2023-11-28 2023-12-12
Burlövs kommun, Arbete och försörjning Socialsekreterare till Arbete och försörjning
Enheten för arbete och försörjning söker nu en socialsekreterare för myndighetsutövning ekonomiskt bistånd. Vårt stöd till individen bygger på att utreda behov av insatser, följa upp individers planering och besluta om rätt till bistånd avseende: - Ekonomiskt bistånd - Boende Utöver ovanstående arbetar vi även med vuxenfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunala aktivitetsansvaret samt flyktingmottagande. Vi arbetar i mindre arbetsgrupper med tätt samarbete mellan grupperna för att skapa helhetssyn kring medborgaren. Förutsättningen för a...
2023-11-28 2023-12-12
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2023-11-17 2023-12-10
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Skolkurator på Daslundskolan 7-9
Som kurator hos oss på Dalslundskolan 7-9 har du en viktig roll i skolans elevhälsa och skolutveckling. Det psykosociala perspektivet ska synas i den dagliga verksamheten och vara en naturlig del i skolans systematiska elevhälsoarbete. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam och delta i mötets tvärprofessionella arbete. I elevhälsoteamet ingår kurator, skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog...
2023-11-23 2023-12-31
Burlövs kommun, Hemteamet och SSK Sjuksköterska/Distriktssköterska
Nu söker vi en sjuksköterska som vill vara en del av utvecklingen hos oss inom Vård och omsorg! Uppdraget är att samarbeta i tvärprofessionella team. Teamets uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. I ditt arbete samverkar du med övriga yrkeskategorier i verksamheten samt ansvarar för handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Teamets arbete präglas av ett salutogent, flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt med den enskildes behov i centrum. Du arbetar självständigt, men samtidigt är du en viktig d...
2023-12-04 2024-01-08
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Undersköterskor till Hemvården
I arbetsuppgifterna ingår det att enligt Socialtjänstlagen stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser. För brukare som är beviljade hälso- och sjukvårdsinsatser förväntas du utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du får möjlighet att varje dag möta människor med olika behov och förutsättningar i deras egna hem. Du jobbar utifrån brukarens beviljade insatser och är fast omsorgskontakt. Samarbete med dina närmsta kollegor, samordnare, chef, biståndshandläggare, sjuksköterska...
2023-12-06 2023-12-20
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Burlövs kommun söker enhetschefer till särskilt boende
Som enhetschef är du ansvarig för att utifrån verksamhetsplanen och den nya organisationen driva utveckling samt prioritera och tydliggöra enhetens eget uppdrag och egna mål. Du har ansvar för enhetens budget och driver arbetsmiljöarbetet. Arbete ska präglas av delaktighet och ske i dialog med medarbetarna. En viktig del i ditt arbete som enhetschef är att motivera och inspirera medarbetarna till kompetens- och personlig utveckling. Uppdraget innebär många kontaktytor och att främja ett bra samarbete. Inom förvaltningen arbetar vi i tvärprofes...
2023-12-06 2023-12-20
Burlövs kommun, Kvällspatrull och bistånd ÄO Ledsagare/Avlösare i Burlövs kommun
Ledsagarservice och avlösarservice är insatser som en person med funktionsnedsättning kan bli beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet...
2023-11-16 2023-12-21
Burlövs kommun, Kvällspatrull och bistånd ÄO Undersköterskor till Hemvården till kvällen
I arbetsuppgifterna ingår det att enligt Socialtjänstlagen stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser. För brukare som är beviljade hälso- och sjukvårdsinsatser förväntas du utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du får möjlighet att varje dag möta människor med olika behov och förutsättningar i deras egna hem. Du jobbar utifrån brukarens beviljade insatser och är fast omsorgskontakt. Samarbete med dina närmsta kollegor, samordnare, chef, biståndshandläggare, sjuksköterska...
2023-12-06 2023-12-20
Burlövs kommun, Socialförvaltningen MAS
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du för att följa upp att arbetet inom ramen för det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret bedrivs patientsäkert. Du driver kvalitetsarbete främst utifrån hälso- och sjukvård samt följer upp att detta införlivas i förvaltningen. Du har också ett övergripande ansvar för att se till att det finns säkra rutiner och att anmälan av allvarliga risker och brister sker till IVO enligt Lex Maria. Du samarbetar med socialförvaltningens olika verksamheter, samverkar och företräder organisationen i kontakter ...
2023-11-29 2023-12-13
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem till Svanetorpskolan i Åkarp
• Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att våra elever får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och välrustad kompetens för framtiden. • Du blir en viktig pusselbit i vårt fritidsteam, där ni tillsammans driver den pedagogiska utvecklingen framåt med utgångspunkt i "hela dagen perspektiv. • Du utformar temablock tillsammans med dina fritidskollegor, där elevernas behov och intresse ligger till grund för verksamhetens utformning. • Du och dina fritidskollegor planera...
2023-12-05 2023-12-22
Burlövs kommun, Svenshögskolan Lärare i trä-och metallslöjd
I arbetsuppgiften ingår det att undervisa årskurserna 3- 6 i slöjd. Du ser samarbete och teamgemenskap som en styrka. Du planerar, genomför och analyserar din undervisning kopplat till elevernas måluppfyllelse. Du bedriver en modern och kreativ undervisning där du hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling. Du ser det mångkulturella som en styrka och du är trygg med att arbeta språkutvecklande och kompensatoriskt.
2023-11-07 2023-12-12
Burlövs kommun, Svenshögskolan Timvikarier till Svenshögskolan
Arbetet innebär undervisning i klasser och grupper utifrån ordinarie pedagogers planering eller i vissa fall utifrån din egen planering. Du kan även äta pedagogisk måltid med eleverna och vara rastvärd ute på skolgården. I vissa fall kan du ersätta resurspersonal och stöttar enskilda elever. På fritids ansvarar du tillsammans med dina kollegor för omsorg och pedagogiska aktiviteter. När du kommer som vikarie hos oss gör du en viktig insats för att skapa en meningsfull skoldag för våra elever. Som timavlönad vikarie har du ett varierande uppdr...
2023-11-14 2023-12-19
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Arlöv
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-12-01 2023-12-15