Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd - Simlärare
Dina främsta arbetsuppgifter är att ge bra service åt våra kunder, badbevaka i simhallen och att se till att det hålls rent och snyggt i anläggningen. Du kommer även att hålla i simskolor för kommunens skolor. Du tycker om att arbeta med människor och visar intresse och förståelse för andra. Du har lätt att passa in i olika sammanhang och bidrar till att skapa laganda/teamkänsla. Du använder din kommunikativa förmåga till att skapa trivsel och trygghet för både besökare och kollegor.
2021-09-22 2021-10-13
Burlövs kommun, Centrala mottagningsenheten Modersmålslärare och studiehandledare i Vietnamesiska
Vi söker modersmålslärare och studiehandledare i : Vietnamesiska -10 % Storlek på tjänst beror på eventuell kombination av ämnen, behov av studiehandledning och antalet nyanlända i kommunen. Modersmålsenheten arbetar utefter att förlägga deltidstjänster på få dagar i veckan så att det går att kombinera med annan anställning. Du ska bedriva undervisning i ämnet modersmål, men också kunna genomföra studiehandledning på modersmålet med nyanlända elever i skolans olika ämnen. Arbetet kommer att fördelas på olika grundskolor i kommunen, i nära ...
2021-09-24 2021-10-08
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Grundskolor söker akademiker med ett intresse för undervisning
Är du intresserad av att timvikariera inom grundskola årskurs 1-9 i Åkarp? Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat. Under perioder kan det innebära i princip heltid. Du ska kunna hoppa in vid kort varsel när skolans personal är sjuk eller ledig. Vi handhar alla korttidsvikariat och det är genom telefonsamtal och via SMS du får erbjudande om arbete. Du får tillgång till en egen sida på nätet där du lägger in vilka tider du arbetat.
2021-09-02 2021-09-30
Burlövs kommun, Förskolor Åkarp 1 Förskollärare till Burlövs kommun
• Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för den undervisning som du tillsammans med ditt arbetslaget bedriver. Du driver tillsammans med ditt arbetslag ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån förskolans mål. Du ska ha god förmåga att planera, genomföra, reflektera och analysera samt följa upp den undervisning ni i ert arbetslag bedriver. I Burlövs kommun använder vi Kvalitetskortet och Undervisningsloggen som system i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan • Som förskollärare är du en del av förskolans...
2021-09-20 2021-10-20
Burlövs kommun, Havrens förskola Förskollärare
Hos oss får du: - vara med och påverka och utveckla undervisning och utbildning genom samverkan med kollegor från den egna, såväl som från andra förskolor - utvecklas i din roll som förskollärare genom ett stort kollegialt utbyte med andra förskollärare samt ett nära ledarskap - reflektionstid, enskilt och tillsammans med arbetslag - stödfunktioner som lokal specialpedagog och ett specialpedagogiskt team samt ett kvalitetsteam i nära samarbete med förskolan
2021-09-15 2021-10-03
Burlövs kommun, Kultur i Burlöv Konstinventering timanställning
Vi behöver en person som ska inventera de konstverk som finns i kommunens ägo och registrera ändringar och uppdateringar i vår databas (Sofie samlingshantering).
2021-09-22 2021-10-06
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Hemvården Burlövs kommun
Som enhetschef är du ansvarig för att utifrån verksamhetsplanen driva utveckling samt att prioritera och tydliggöra enhetens eget uppdrag och egna mål. Detta arbete ska präglas av delaktighet och ske i dialog med medarbetarna. I hemvården är vi ett team om tre enhetschefer som ansvarar för varsin del av personalgruppen men driver verksamheten utifrån ett gemensamt utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet som enhetschef är att motivera och inspirera medarbetarna till kompetensutveckling och personlig utveckling. Arbetet innebär även att föl...
2021-09-23 2021-10-07
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Södervångskolan
Hos kommer du få vara del av ett drivet och engagerat arbetslag med hög kompetens och mycket vilja. Som en del i detta arbetar du enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna och har ett "hela dagen perspektiv. Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhete...
2021-09-14 2021-10-10
Burlövs kommun, Svenshögskolan Lärare i fritidshem / Fritidspedagog
Du arbetar i arbetslag och samplanerar såväl i din närmsta arbetsgrupp som i arbetslaget i stort. Du arbetar systematiskt utifrån LGR 11 och upprättar pedagogiska planeringar tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar tillsammans med kollegor för skolans rastverksamhet, skolgårdskul eller samverkar med lärarna i den årskurs du företrädesvis arbetar mot, där du också har egna arbetspass med värdegrundsarbete, skapande aktiviteter och rörelse.
2021-09-21 2021-10-05
Burlövs kommun, Svenshögskolan Förstelärare alt lärare till mellanstadiet
Nu söker vi förstelärare eller lärare till mellanstadiet. Du kommer undervisa och vara mentor till elever i årskurs 5. Du arbetar med tydlig dagsstruktur, bildstöd och med den framförhållning och flexibilitet som eleverna behöver. Du planerar innehåll och verksamhet utifrån styrdokumenten och elevernas behov. Du ingår i arbetslag 4-6, där du närmst samarbetar övriga undervisande lärare och mentorer, samt specialpedagoger i skolans särskilda undervisningsgrupp som riktas mot elever på mellanstadiet. Som förstelärare på Svenshögskolans ingår d...
2021-09-28 2021-10-11
Burlövs kommun, Svenshögskolan Specialpedagog/speciallärare
Du kommer arbeta med elever i behov av särskilt stöd som riktas mot skolans äldre elever. Du arbetar med tydlig dagsstruktur, bildstöd och med den framförhållning och flexibilitet som eleverna behöver. Du planerar innehåll och verksamhet utifrån styrdokumenten och elevernas behov. Du ingår i skolans "spec-team" bestående av två specialpedagoger och en speciallärare som leds av skolans rektor. Beroende på kompetens och behov ingår du även i skolans eht. Du har ett nära samarbete med undervisande lärare och mentorer till berörda elever. Du kommer...
2021-09-28 2021-10-11
Burlövs kommun, Tågarpskolan Timvikarie till Tågarpskolan
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie och har erfarenhet inom förskoleklass, skola, fritids. Att arbeta som timvikarie innebär att med kort varsel jobba enstaka timmar eller på ett kortare vikariat när ordinarie personal är frånvarande. Arbetet är varierande och ger dig en bred erfarenhet. Arbetet som resurs innebär att du följer en eller två elever under skoldagen.
2021-08-31 2021-09-30
Burlövs kommun, Tågarpskolan Lärare till åk 4 inriktning ma/no
Digitala verktyg ingår som en naturlig del av lärandet. Elevers delaktighet och ett reflekterande arbetssätt samt språkinriktad undervisning är viktigt för dig. Vi arbetar för att: • Eleverna ska känna glädje i skolan. • Eleverna ska bli trygga som individer och som gruppmedlemmar i skolans miljö. • Varje elev ska känna sig respekterad och sedd varje dag. • Pedagogerna ska möta elevernas nyfikenhet och stimulera deras utveckling för hög måluppfyllelse. • Främja fantasin och skapande och erbjuda miljöer där elever lär med alla sinnen. • Sträv...
2021-09-02 2021-09-30
Burlövs kommun, Vårboskolan Lärare 70% i franska och engelska åk 6-9
Vi söker en kunnig och engagerad lärare i franska och engelska, som brinner för att ge våra elever en riktigt bra undervisning. I uppdraget som lärare planerar och genomför du undervisning samt bedömer elevernas förvärvade kunskaper kontinuerligt. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vi arbetar mycket med att utveckla vår undervisning och tror på att göra det tillsammans genom ett gemensamt lärande. Tjänsten är på 70 %.
2021-09-28 2021-10-12
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Arlöv
Vi välkomnar nu en specialistläkare i allmänmedicin som vill bli en del av vår gemenskap! Som specialistläkare hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete. Du kommer ingå i team barnavårdscentralen och ha läkaransvar. Därutöver kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som ingår i en allmänspecialists uppdrag på en vårdcentral. Här på vårdcentralen i Arlöv har vi patientens behov i fokus. Vi värdesätter även våra medarbetares personliga utveckling och främjar därför interna karriärvägar.
2021-09-28 2021-10-26
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Arlöv
Nu söker vi en psykolog till Vårdcentralen Arlöv. I rollen som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, behandling och konsultation. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp samt kompletteras med internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Vidare behandlar du patienter med olika psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Arbetet bedrivs självständigt, men du kommer även att ha nära kontakt med andra yrkeskategorier på vårdcentralen. När du arbetar hos oss har du möjlighet att växa i din yrk...
2021-09-15 2021-10-06