Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun HR-specialist
Med utgångspunkt i verksamhetens behov och övergripande mål kommer du i huvudsak att arbeta som kvalificerat HR stöd till verksamheter samt delta I och driva kommunövergripande utvecklings och förbättringsarbete. Vi arbetar strategiskt för att vidareutveckla oss som attraktiv arbetsgivare och arbetar kontinuerligt med utveckling av våra processer för att skapa ett så stort mervärde som det går för våra chefer. För 2023 kommer kompetensförsörjningen att vara i fokus såväl ur chefs-, medarbetar-, hållbar arbetsplats- som mångfaldsperspektivet. D...
2022-06-17 2022-07-03
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd med inriktning som simlärare
I mars 2022 öppnade det nya Burlövsbadet. Det nya badet bedriver en verksamhet och har en funktion som lockar alla människor oavsett ålder, kön eller etnicitet. De tre besökskategorierna är allmänhet, skola och föreningsliv. Temat är Liv och rörelse. Anläggningen kommer att erbjuda skolsim, motionssimning, vattenträning, lek, bistro. Vi driver även ett modernt gym med E-gym, gruppträning i två gruppträningsrum varav det ena är Prama och det andra är enligt traditionell modell. Det finns även en multibassäng som används för babysim, minisim, va...
2022-06-17 2022-07-10
Burlövs kommun, Dalslund 4-6 Ma, Sv, En med SO-lärare åk 4-6 till Dalslundskolan 4-6
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt, med fokus på kooperativt lärande. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera och bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna och ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du ele...
2022-05-24 2022-06-26
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 80–100 % textilslöjdslärare till Dalsundskolan 4-9
Burlövs kommun växer så det knakar och vi utökar vårt elevantal. Dessutom väljer Burlövs kommun att prioritera skolan och ge en ökad budget. Med anledning av dessa faktorer har vi möjlighet att utöka vår personalstyrka! Vi är stolta och vi vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Nu söker vi en positiv, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt, samt på reflekterande lärande. Vi tror...
2022-05-24 2022-06-26
Burlövs kommun, Dalslund F-3 Grundskollärare åk F-3
Arbete som lärare i årskurs F-3, med start i förskoleklass där du samarbetar med två andra klasser och dess klasslärare. Därefter följer du elevgruppen till och med åk 3. Du förväntas bedriva undervisning och undervisningsutveckling med stort engagemang. Enskilt och tillsammans med kollegor i arbetslaget kommer du att planera och utveckla det pedagogiska arbetet i skolan samt genomdriva det på ett lustfyllt sätt och utifrån elevers olika behov. Du förväntas också bidra till en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal.
2022-05-18 2022-06-30
Burlövs kommun, Dalslund F-3 Grundskollärare åk F-3
Arbete som lärare i årskurs F-3, med placering i åk 1 där du samarbetar med parallellklassen och dess klasslärare. Du förväntas bedriva undervisning och undervisningsutveckling med stort engagemang. Enskilt och tillsammans med kollegor i arbetslaget kommer du att planera och utveckla det pedagogiska arbetet i skolan samt genomdriva det på ett lustfyllt sätt och utifrån elevers olika behov. Du förväntas också bidra till en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal.
2022-06-17 2022-06-30
Burlövs kommun, Ekonomiavdelningen Ekonom till redovisningsenheten
Sedan några år tillbaka har Burlövs kommun implementerat e-handel inom ett antal verksamheter inom kommunen. I uppdraget som ekonom inom Redovisningsenheten ska du ansvara för det fortsatta arbetet med att implementera e-handel i kommunens alla verksamheter samt förvalta och utveckla e-handel i hela kommunen. Utöver det förväntas du även medverka i andra utvecklingsprojekt inom redovisningsområdet samt delta i bokslutsarbetet. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Implementerings- och förvaltningsansvar för e-handelssystem, Visma Proceedo • Förändr...
2022-06-15 2022-07-03
Burlövs kommun, Grönebos och Humlemadens förskolor Förskollärare
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för den undervisning som du tillsammans med ditt arbetslag bedriver. Du ska ha god förmåga att planera, genomföra, reflektera och analysera samt följa upp undervisningen. I Burlövs kommun använder vi Kvalitetskortet och Undervisningsloggen som verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Som förskollärare är du en del av förskolans utvecklingsarbete där du bidrar med din kunskap, dina tankar och dina reflektioner.
2022-06-16 2022-06-30
Burlövs kommun, Havrens förskola Förskollärare
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för den undervisning som du tillsammans med ditt arbetslag bedriver. Du driver tillsammans med ditt arbetslag ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån förskolans mål. Du ska ha god förmåga att planera, genomföra, reflektera och analysera samt följa upp den undervisning ni i ert arbetslag bedriver. I Burlövs kommun använder vi Kvalitetskortet och Undervisningsloggen som system i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Som förskollärare är du en del av förskolans utv...
2022-06-08 2022-06-28
Burlövs kommun, Hemvården 1-2 Samordnare Hemvården
De prioriterade samordnaruppgifterna är schemaplanering och uppföljning av utfört arbete. Allt ditt arbete gör du i dialog med kollegor och chef. Vi är ett team som skapar samsyn och ett gemensamt strukturerat arbete som är till fördel för brukarna, kvaliteten och kollegor. Du ska ha en helhetssyn på verksamheten och förväntas vara pådrivande i det löpande kvalitetsarbetet, samt stötta dina kollegor i detta. I arbetet ingår även social dokumentation samt kontakt med interna och externa aktörer. Som samordnare följer du fastställda rutiner och ...
2022-06-17 2022-07-01
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Sommarvikarier till äldreomsorg inom hemvård och särskilt boende
Vi bemannar upp inför sommaren och söker dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! I hemvården utför vi allt från läkemedelsöverlämning, personlig hygien, frukost, städning, inköp och mycket mera. Hemvårdens medarbetare rör sig i hela Burlövs kommun. Det är viktigt att du kan cykla och om du vill arbeta kväll och natt är det en fördel om du har körkort. På särskilt boende ger vi stöd till medborgare som inte längre kan bo hemma. Stödet utgår från individuella genomförandeplaner. Arbetet består av allt från personlig omvård...
2022-01-27 2022-06-30
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten Lärarassistent/Fritidspedagog till Introduktionsprogram i Burlöv
Vi söker nu en lärarassistent eller fritidspedagog till vårt arbetslag! Du kommer att ansvara för eleverna under deras raster, ansvara för olika rastaktiviteter, finnas till hands för elever som är i behov av rörelse under lektionstid och fånga upp elever som inte alltid kommer in till lektionerna. Tillsammans med dina kollegor hjälper du till att bevara trygghet och studiero på skolan. I uppdraget ingår även att vikariera för ordinarie lärare samt att ha lektioner för enskilda elever eller elever i mindre grupper, enligt en planering som du få...
2022-06-22 2022-07-06
Burlövs kommun, Löneservice Lönespecialist med systemansvar
Som lönespecialist med systemansvar kommer du erbjudas möjlighet att arbeta proaktivt och systematiskt med hela löneprocessen samt förvaltning, vidareutveckling, ärendehantering och supporthantering inom löneområdet. Du har kontakt med chefer, medarbetare, förtroendevalda, leverantörer, IT och andra stödfunktioner i kommunerna samt externa intressenter i form av myndigheter. I dina arbetsuppgifter ingår hela löneprocessen samt kontakt med myndigheter. Genomföra större förändringar i systemet Personec P, arbeta som kravställare gentemot leveran...
2022-06-10 2022-06-30
Burlövs kommun, Måltid och lokalvård Lokalvårdare timvikarier
Tycker du om att ta ansvar och har du kapacitet att leverera lokalvård med hög kvalité? Vi söker lokalvårdare för städning av lokaler för kommunal verksamhet. Kombitjänster kan förekomma. Tjänsten är timvikariat.
2022-06-21 2022-07-31
Burlövs kommun, Nattpersonal Undersköterska Nattpatrull
Nu söker vi en undersköterska till Nattpatrullen med en tjänstgöringsgrad på ca 55 %. I nattpatrullen arbetar du självständigt och besöker brukare som beviljats hemtjänst nattetid. På natten finns två undersköterskor i tjänst och du kommer även att besvara och åka hem till de invånare som har trygghetslarm. I uppdraget ingår att utföra delegerade arbetsuppgifter. Kommunens nattsjuksköterska är behjälplig för rådgivning mm.
2022-05-11 2022-06-24
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Slöjdlärare – textilslöjd
I rollen som slöjdlärare i textilslöjd undervisar du fem klasser i åk 3. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I din roll som textillärare utvecklar du kreativa lärmiljöer som bidrar till elevernas nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Som textillärare är du med och driver den pedagogiska utveckling framåt där elevaktiva och formativa arbetssätt tar stort utrymme. All undervisning sker på Dalslundskolan, där det finns goda möjligheter till kollegialt samarbete med flera slöjdlärare. Tjänsten motsvarar...
2022-06-14 2022-07-03
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem till F-3
• Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att våra elever får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. • Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för våra elever och har ett "hela dagen perspektiv. • Du utformar temablock tillsammans med dina fritidskollegor, där elevernas behov och intresse ligger till grund för verksamhetens utformning. • Du och dina fritidskollegor planerar, genomför och utvärderar systematiskt ve...
2022-06-21 2022-07-04
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Resurspedagog Södervångskolan
Som resurspedagog på Södervångskolan är du en viktig nyckel i skolans elevhälsoarbete. Du arbetar tillsammans i team för att stödja enskilda elever och/eller mindre elevgrupper på raster, i undervisningssituationer och på fritidshemmet. Du använder dig av ett lågaffektivt förhåll...
2022-06-21 2022-07-04
Burlövs kommun, Svenshögskolan Förstelärare/lärare Svenshögskolan
Tjänsten som förstelärare/lärare gäller undervisning i sva/so och engelska i årskurs 6. Som förstelärare på Svenshögskolan ingår du i skolans SKUT-grupp (skolutvecklingsgrupp) som leds av rektor, där du tillsammans med 3 andra förstelärare planerar och leder skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Du är därmed en särskilt yrkesskicklig lärare i klassrummet och har god vana vid att leda dina kollegor. Ditt särskilda område kommer ligga inom det språkutvecklande arbetet och VR som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Detta, tillsammans med det ko...
2022-06-20 2022-07-03
Burlövs kommun, Tågarpskolan Fritidspedagog
- Arbetar inom ramen för vårt värdegrundsarbete målmedvetet med rastaktiviteter på förmiddags- och lunchrast. - Vi har pedagoger som arbetar i enlighet med styrdokumenten, är professionella och som använder ett professionellt språk som syns i verksamheten. - Bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten utvärderas, dokumenteras och analyseras. - Stärker elevernas lärande och digitala kompetens genom användandet av digitala lärverktyg. - Arbetar språkutvecklande. - H...
2022-06-21 2022-06-30
Burlövs kommun, Tågarpskolan Lärare 1-3 i tätt samarbete med kollegor
Vi söker nu en pedagog som vill vara en viktig del av elevernas lärande. Vi är stolta över vår utemiljö och vår skola som ger goda förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt. Du kommer att ha ansvaret för årskurs 3 och ha ett mycket nära samarbete med pedagogerna i parallell- klasserna. Du kommer att ingå i arbetslaget och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
2022-06-22 2022-07-06
Burlövs kommun, Tågarpskolan Fritidspedagog sökes till ett härligt gäng utbildade fritidspedagoger
Hos oss möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje! Som pedagog hos oss har du ett nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget. Ni möts regelbundet för pedagogiska samtal, för planering och utvärdering. Digitala verktyg ingår som en naturlig del av lärandet. Elevers delaktighet och ett reflekterande arbetssätt samt språkinriktad undervisning är viktigt för dig. Fritidshemmen på Tågarpskolan: - Arbetar inom ramen för vårt värdegrundsarbete målmedvetet med rastaktiviteter på förmiddags- och lu...
2022-06-23 2022-07-07
Burlövs kommun, Tågarpskolan Lärare, tätt samarbete med kollega i åk 3
Vi söker nu en pedagog som vill vara en viktig del av elevernas lärande. Vi är stolta över vår utemiljö och vår skola som ger goda förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt. Du kommer att ha ansvaret för årskurs 3 och ha ett mycket nära samarbete med pedagogerna i parallell- klasserna. Du kommer att ingå i arbetslaget och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
2022-06-23 2022-07-07
Burlövs kommun, Tågarpskolan Fritidspedagog sökes till ett härligt gäng utbildade fritidspedagoger
Du arbetar nära dina kollegor på fritids och i skolan/förskoleklass. Du deltar i, och bidrar till, utvecklingen av det pedagogiska arbetet samt skapar de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. I samverkan med skolans personal arbetar du med elevernas hela skoldag.
2022-06-13 2022-06-24
Burlövs kommun, Tågarpskolan Burlövs kommun söker elevassistent i förskoleklass till läsåret 22/23
Vi söker dig med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna du kommer att arbeta med kan ha funktionsnedsättningar/diagnoser och behöver stöttning under hela skoldagen. Det kan förekomma omvårdnadsbehov och stöd i olika situationer under hela dagen. Du genomför och utvecklar elevernas undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en förskolelärare. Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet....
2022-06-13 2022-06-24
1 2 >