Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Administratör med ekonomikompetens
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ekonomiuppgifter med inköp, fakturahantering, diverse avstämningar mot socialförvaltningens verksamhetssystem, momsåtersökning och andra förekommande uppgifter kring ekonomi i kommunens socialförvaltning. Du kommer också vara en i ett team som förutom sina arbetsuppgifter har ett gemensamt uppdrag kopplat till viss service mot kommuninvånarna och intern service mot personal. Intern och extern kommunikation i olika digitala former, Posthantering och diarieföring,
2022-09-22 2022-10-07
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Timvikare till fritidshem, Jens Billeskolan
Vi söker nu timanställda vikarier som med kort varsel kan hoppa in och arbeta på vårt fritidshem. Som timvikarie hos oss får du prova på arbetet som fritidspedagog. Arbetet som vikarie är omväxlande och roligt. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet ska även samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. Personalen arbetar under skoltiden som en resurs i klassrummet och efter skolan fortsätter de tillsammans med eleverna i fritidshemmets trygg milj...
2022-09-21 2022-10-09
Bjuvs kommun, Tekniska förvaltningen Skolvaktmästare Jens Bille skolan
Älskar du barn samt brinner för att hjälpa till där du kan? Är du även praktiskt lagd och anser att du är allmänt händig? Då ska du fortsätta läsa för just nu söker vi en skolvaktmästare till Jens Bille skolan. Här kommer du vara spindeln i nätet och hjälpa skolan samt lärare med det de behöver i vardagen. Din dag kan variera mellan att flytta möbler, laga saker som inte fungerar, underhålla skolan till att sitta i möte med resterande av dina kollegor. Arbetsuppgifter så som hantering av felanmälningar och avvikelser, beställning av åtgärder, ...
2022-09-21 2022-10-12
Omsorg i Bjuv AB, HSL Sjuksköterska till särskilt boende
Vi söker dig sjuksköterska som vill jobba på särskilt boende. Här hjälper vi våra äldre att leva ett gott och meningsfullt liv, trots ålderssvaghet, demenssjukdom eller andra åldersrelaterade sjukdomar. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Som sjuksköterska har du en viktig roll att samordna den äldres totala behov, du samverkar med närstående, ansvarig läkare, rehab- personal och andra kontakter. Som sjuksköterska hos oss blir du en del i en grupp av sjuksköterskor som stöttar ...
2022-09-19 2022-10-17
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidschef
Fritidschefens uppdrag är att leda och utveckla enheterna sim och bad samt fritidsgårdar. Vår fritidsgårdsverksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren och bland annat öppnade vi en ny aktivitetsbaserad fritidsgård i Billesholm den 1 september. Fritidschefens uppdrag blir att landa och fortsätta utvecklingen samt ta fram och implementera ett systematiskt arbetssätt tillsammans med medarbetarna. Sim och bad består av friluftsbadet i Bjuv och simhallen i Billesholm. Simhallen i Billesholm är för närvarande stängd på grund fastighetsproblem. Up...
2022-09-13 2022-09-28
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare Ma-No 7-9
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i Ma/No för åk 7-9. Att arbeta som lärare och pedagog hos oss innebär att du ska ha höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Din undervisning är modern och kreativ och du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Som lärare på Varagårdsskolan ingår du i ett arbetslag med ansvar för mentorskap, undervisning och lärande med uppgifter enligt läroplan o...
2022-09-12 2022-09-30
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef i Bjuvs kommun
Som ekonomichef leder du kommunens arbete med ekonomistyrning utifrån en tydlig koppling till kommunens målarbete och en ekonomi i balans. Du har ett övergripande ansvar för kommunens finansiella frågor inklusive likviditetsplanering, upplåning, pensionsförvaltning mm. Förvaltningscheferna är ekonomiskt ansvariga för sina respektive förvaltningar och ekonomichefen förväntas samarbeta med- och stödja dem i relaterade frågor. I rollen ingår också att företräda ägaren Bjuvs kommun i ekonomiska frågor i de kommunala bolagen och förbunden. Upphandl...
2022-09-09 2022-09-25
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Modersmålslärare i finska
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan på olika skolor i Bjuvs kommun. Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer . Studiehandledning, som är stöd i ämnet på modersmålet, ges i samtliga ämnen i skolan. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg . Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Vi söker dig med modersmålet finska.
2022-09-09 2022-10-09
Bjuvs kommun, Planeringsavdelningen Trygghetsvärd vikariat
Arbetsuppgifter Som trygghetsvärd ligger du organisatoriskt under kommunstyrelsens förvaltning och till kommunens planeringsavdelning. Du arbetsleds av kommunens trygghetssamordnare. Uppdraget är varierande och ett arbetspass är inte det andra likt. Du arbetar för att skapa en ökad känsla av trygghet i kommunen och ditt främsta arbetsverktyg är ditt sätt att kommunicera, skapa kontakt och relationer. Ditt arbete är rörligt och uppsökande i offentliga miljöer runt om i kommunen och planeras så att du som trygghetsvärd närvarar i verksamheter o...
2022-09-09 2022-09-26
Bjuvs kommun, Ekeby skola Socialpedagog i skolår F-3, Ekeby skola
Uppdraget som socialpedagog innebär att bistå med ett psykosocialt perspektiv för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen men också för att våra elever ska trivas och må bra. Du ser eleven i hela sitt sammanhang vilket innebär att du tar reda på och förstår hur eleven har det på fritiden, i familjen och i lärandesituationen. Det innebär också att vara ett stöd i det förebyggande arbetet kring riskbeteenden samt hur vi kan förändra och förhindra att problemsituationer uppstår. En del av våra elever har utmanande beteenden och du behöver...
2022-09-05 2022-09-25
Bjuvs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningsjurist med chefsansvar
Du kommer som förvaltningsjurist med chefsansvar att vara förvaltningens juridiska kompetens och expertis och leda administrationens arbete. Du är chef för administrationens 8 medarbetare som ansvarar för nämndsadministration, arkiv och diariehantering, systemförvaltning, ekonomi, avgiftshandläggning, upphandling och inköp. Ditt uppdrag som chef är att styra, leda och stärka samt utveckla medarbetare och verksamhet. Vi anser att helheten är större än summan av delarna och prioriterar därför att samarbeta och samverka, både internt och externt....
2022-09-02 2022-09-28
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till VC Söderåsen i Bjuv och VC Närlunda i Helsingborg
Nu välkomnar vi en engagerad, kunnig och utåtriktad arbetsterapeut för en kombinerad tjänstgöring på 60% till Vårdcentralen Söderåsen och 40% till Vårdcentralen Närlunda. Hos oss är du första instans för diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge. Du arbetar dessutom med rehabilitering, exempelvis efter stroke, med kognitiva utredningar, aktivitets- och funktionsbedömningar inför sjukskrivning samt problematik kring långvarig smärta och stress. Som arbetsterapeut ingår du i vårt rehabteam och arbetar med vårt hälsop...
2022-08-30 2022-09-26
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare Ma-NO 7-9 i särskild undervisningsgrupp
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i Ma/No i en särskild undervisningsgrupp på 7-9. Du och dina kollegor som undervisar i gruppen befinner er bland eleverna hela dagen. Den tid du inte har undervisning arbetar du med att stödja och stötta eleverna. Den särskilda undervisningsgruppen består av 19 elever fördelade på 3 grupper. Personalen består av 3 pedagoger och 5 resurspersoner som förflyttar sig mellan grupperna under dagen. Eleverna är placerade i olika grupper med tanke på deras olika behov. Detta innebär a...
2022-08-26 2022-09-25