Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Gemensamma timvikarier till fritidsgårdarna och trygghetsvärdar i Bjuvs kommun
Du stöttar upp fritidsgårdsverksamheten genom att komplettera bemanningen på någon av kommunens fritidsgårdar. Fritidsledarna är en arbetsgrupp på nio personer som tillsammans planerar verksamheten och bemannar fritidsgårdarna. Din uppgift är att genom aktiviteter och samtal bygga relationer med ungdomar och vägleda dom till kloka livsval. Våra fritidsgårdar är välbesökta och med arbetet följer höga krav på jämlikt bemötande, säkerställande av att rutiner och regler efterlevs, samt god kommunikation och samarbete med kollegorna. Gällande tryg...
2024-04-12 2024-05-05
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Trygghetsvärdar semestervikariat
Som trygghetsvärd ligger du organisatoriskt under kommunstyrelsens förvaltning och tillhör kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Du arbetsleds av kommunens trygghetssamordnare. Uppdraget är varierande och ett arbetspass är inte det andra likt. Du arbetar för att skapa en ökad känsla av trygghet i kommunen och ditt främsta arbetsverktyg är ditt sätt att kommunicera, skapa kontakt och relationer. Ditt arbete är rörligt och uppsökande i offentliga miljöer runt om i kommunen och planeras så att du som trygghetsvärd närvarar i verksamheter och på pl...
2024-04-12 2024-04-30
Omsorg i Bjuv AB Vikarierande Sjuksköterska till nattjänst hemsjukvården i Bjuv
Som sjuksköterska i Omsorg i Bjuv ingår du i vår sjuksköterskeverksamhet och har ansvar för patienter i både ordinärt och särskilt boende nattetid. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Som sjuksköterska har du en viktig roll att samordna hälso- och sjukvården utifrån individens behov. Du samverkar med närstående, personal och andra kontakter. Som sjuksköterska hos oss blir du en del i en grupp av sjuksköterskor som arbetar nära varandra. Här finns det en vilja att lära nytt och...
2024-04-11 2024-04-30
Bjuvs kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor anpassad skola/Chef modersmålsenhet
Som chef och ledare i Bjuvs kommun arbetar du med att förverkliga kommunens vision, mål, arbetsgivarpolicy och medarbetarkraft så att de genomsyrar hela din organisation. Den viktigaste resursen och vår största tillgång för att lyckas i vårt uppdrag är du och dina medarbetare. I ditt uppdrag som chef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal. Du planerar, utvecklar, följer upp och analyserar verksamhetens arbete mot uppsatta mål och levererar resultat. Du tar fram och har ansvar för en hållbar budget. Du driver en hållbar verksamhet med...
2024-03-27 2024-04-22
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare SoL, vikariat
Vi söker vikarierande biståndshandläggare tom 250131. Som biståndshandläggare kommer du att arbete med att utreda, bedöma och besluta om rätten till insatser enligt socialtjänstlagen. Du ingår i en grupp bestående av sju handläggare som handlägger ärende enligt SoL och LSS. Det är ett omväxlande arbete där du kommer att ha kontakter både internt och externt och det är viktigt att du har en god förmåga och vilja till att samverka med andra professioner. Du kommer att handlägga ärende för personer inom äldreomsorgen.
2024-03-27 2024-04-19
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kommunvägledare
I rollen som kommunvägledare besvarar du frågor och ger information om kommunens verksamheter och tjänster i huvudsak via telefon, men även via e-post och besök i Bjuvs kommunhus. Som kommunvägledare är ditt uppdrag väldigt brett; i ena stunden informerar du om hur en bygglovsprocess går till eller vad som krävs för att kunna söka försörjningsstöd, i nästa stund lämnar du ut busskort till elever eller guidar vårdnadshavare i hur de kan ansöka om plats i förskolan. Tillsammans med dina kollegor blir du en viktig pusselbit i arbetet med att utv...
2024-03-26 2024-04-22
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Lärare Sv/SvA åk 7-9
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning i svenska och/eller svenska som andraspråk för åk 7-9 tillsammans med två andra kollegor. Är du behörig inom ämnet SvA ses det som mediterande. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2024-03-24 2024-04-21
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Musiklärare åk 4-9
Som musiklärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom dina årskurser. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2024-03-18 2024-04-18
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Slöjdlärare trä och metall åk 4-9
Som slöjdslärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom dina årskurser. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2024-03-18 2024-04-18
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till Äldreomsorgen i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; Hemtjänst Det finns två olika hemtjänstområden i Bjuvs kommun. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem...
2024-03-04 2024-04-30
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är omväxlande och passar dig som är nyfiken, gillar utveckling och att möta människor. Vi arbetar för att skapa självständighet hos de personer vi arbetar för, vilket innebär att vi ser till varje individs behov och möjligheter. Vi söker nu sommarvikarier inom Område Funktionsstöd (LSS) och Socialpsykiatrin (SoL). Inom LSS kan du arbeta på gruppboende, serviceboende/boendestöd, korttidsvistelse/korttidstillsyn, daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge personer ett individuellt och pedagogiskt s...
2024-02-14 2024-06-20