Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Handikapp- och psykiatriomsorgen och sjuksköterskor Stödpedagog med samordnaruppdrag till LSS-verksamheten
Vi söker nu en Stödpedagog med samordnaruppdrag till Daglig verksamhet och Korttidsvistelse/korttidstillsyn. Fördelningen av uppdragen som ingår i tjänsten är ungefär 50% stödpedagog och 50% samordnare. Samordnaransvaret bygger på att i ett nära samarbete med enhetschef och sina kollegor ansvara för diverse administrativa uppgifter såsom schemaplanering, tillsätta vikarier, planera introduktion av nyanställda, fakturahantering, se över sjukledigheter, semestrar och bestyrka poster i självservice etc. Stödpedagogansvaret innebär att vara i det...
2021-10-18 2021-11-20
Bjuvs kommun, Bjuv Västra Förskolor Förskollärare i Bjuvs kommun
Vi söker dig, legitimerad förskollärare, som har glädje och lust inför ditt uppdrag och som är trygg i din yrkesroll. Du ska delta aktivt i barnens utveckling över hela utbildningen. Vi vill att du är aktiv och intresserad av att driva och delta i förskolans utvecklingsarbete utifrån vår vision 2030, vårt styrdokument, skollag och vår målstyrning. Du ska planera, dokumentera, genomföra och följa upp ditt pedagogiska arbete med barns utveckling och lärande. Vidare tar du del av omvärldsbevakning samt arbetar med undervisning i förskolan och ditt...
2021-10-18 2021-11-07
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsledare med samordnaransvar, Bjuvs fritidsgårdar
Som fritidsledare i Bjuvs kommun arbetar du för att planera och genomföra aktiviteter för ungdomar, 12-18 år, på deras fritid som innebär arbete på dagtid, kvällar och helger. I uppdraget ingår att skapa relationer med ungdomar genom samtal och aktiviteter, och ta vara på ungdomars synpunkter och åsikter kring hur verksamheten bör utvecklas. I den här tjänsten ingår även ett utökat samordnaransvar där du ansvarar för att i nära samarbete med din chef och dina kollegor samordna övergripande administrativa uppgifter, såsom schemaläggning, kalla i...
2021-10-18 2021-11-07
Bjuvs kommun, Handikapp- och psykiatriomsorgen och sjuksköterskor Timvikarie till personlig assistans Omsorg Bjuv AB
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till personer som på grund av omfattande och varaktiga funktionsvariationer behöver stöd och hjälp med sina grundläggande behov. Stödinsatserna ska främja personens integritet, delaktighet och utförs med respekt för dennes självbestämmande. Du är ett stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att du arbetar både i personens hem och utanför hemmet. Du bidrar till att skapa möjligheter för personen att leva ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar och behov. Som personlig assistent ger d...
2021-10-15 2021-11-12
Bjuvs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsamordnare med chefsstödsfunktion till Bjuvs kommun
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att samordna, driva och utveckla vår nämnd inom barn- och utbildningsförvaltningen, där du kommer att få ett stort förtroende i din roll. I rollen som nämndsamordnare ansvarar du för att samordna de administrativa processerna kring barn- och utbildningsnämnden och dess utskott. I detta uppdrag kommer du att göra kallelser, lägga in handlingar i system och skriva protokoll vid nämndsammanträden. Som nämndsamordnare har du även rollen som samordnare för förvaltningens övergripande remisser. Det innebär...
2021-10-14 2021-11-05
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Timvikarier till Bjuvs fritidsgårdar
Som timvikarie i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter kommer du framför allt stärka upp bemanningen på fritidsgårdarna när behov uppstår, till exempel vid sjukdom eller semester. Som vikarierande fritidsledare i Bjuvs kommun arbetar du för att genomföra aktiviteter för ungdomar, 12-18 år. Som timvikarie är det viktigt att du är tillgänglig för arbete på eftermiddagar, kvällar, helger och lov. Ibland kan du bli inkallad med kort varsel när ordinarie personal är sjuk, men du kan även bli inbokad med längre varsel när semester planeras e...
2021-10-12 2021-12-31
Bjuvs kommun, Elevhälsan Logoped/specialpedagog inriktning språkförskola, centrala elevhälsan
Du arbetar med intensiv språk- och talträning med enskilda barn och elever och i nära samarbete med hem och förskola. Du följer de senaste rönen och evidensläget inom området och kommer med nya uppslag för att utveckla metoden. Du inventerar behov av och tillsammans med logoped verkställer du utbildning i AKK och språkfrämjande förhållningssätt på förskolorna. Du bidrar till förskolornas organisation och utvecklingsarbete med ett särskilt fokus på språk och kommunikation. Du arbetar i tätt samarbete med vår befintliga logoped och våra specialpe...
2021-10-12 2021-10-25
Bjuvs kommun, Elevhälsan Vi utökar med ytterligare en skolpsykolog till Bjuvs kommun
Som skolpsykolog planerar och ansvarar du för elevhälsans psykologiska insats vid din skola i samförstånd med rektor och elevhälsochef i enlighet med skollag, Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsa. Du kommer att arbeta nära vår andra skolpsykolog och vår PTP, du kommer att få stöttning då det behövs och förväntas också att ställa upp för dina kollegor på andra skolor för att jobba mot en likvärdighet på skolorna. Vi arbetar för närvarande med att tydliggöra rollen som skolpsykolog och vilka insatser som görs, allt för att ku...
2021-09-30 2021-10-24
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badpersonal
I arbetet som badpersonal ingår att, tillsammans med dina kollegor, skapa säkerhet och god service för våra besökare. Arbetet är omväxlande och innehåller flera olika arbetsmoment. Du kommer bland annat att ta emot våra besökare i entré och kassa, utföra städning, provtagning av badvattnet samt bevaka badet. I tjänsten ingår också simundervisning. Du ingår i ett arbetslag med tre kollegor där ni tillsammans arbetar för att alla invånare i Bjuvs kommun har god vattenvana och att simhallen och friluftsbadet är attraktiva platser för motion och av...
2021-09-30 2021-10-29
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare Ma/No/Tk 7-9
Att arbeta som lärare på Varagårdsskolan innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till elevers lärande och utveckling. Som lärare hos oss bidrar du till att skapa en positiv och utvecklande miljö. Vår pedagogiska verksamhet bygger på ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi lägger också stor vikt vid elevers delaktighet. Vi arbetar efter en tydlig lektionsstruktur och med verklighetsnära uppgifter så att eleverna klarar ett liv som goda samhällsmedborgare. Vi önskar att ditt elevfokus är tydligt, och åters...
2021-09-24 2021-10-31