Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Musiklärare
I uppdraget ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen, du gör det såväl enskilt som tillsammans med arbetslagen på skolan. Som musiklärare hos oss arbetar du för att nå varje elev, du reflekterar över din undervisning samt lärmiljön för att både stärka elevernas kunskapsutveckling samt personliga utveckling. Du är en viktig del i ett kollegialt sammanhang för att utveckla den pedagogiska verksamheten med ett inkluderande förhållningssätt.
2022-05-10 2022-06-03
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan lärare 4-6
I din roll arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skapa en teambaserad organisation, vilket innebär att arbetslaget har ett gemensamt ansvar för alla elever. Ni undervisar efter ämnesbehöriget och kompetens. Undervisningen sker utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt för lärande både för dig som pedagog och dina elever. Du arbetar med förmågorna i pedagogiska planeringar och har frekvent återkoppling, du ger på så sätt eleven kontroll över sitt eget lärande och utveckling. I din roll främjar du en kamratkultur som...
2022-05-13 2022-06-08
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare i förskoleklass/förskollärare
Vi söker dig som är engagerad och legitimerad förskollärare eller legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, följa upp och utvärdera din undervisning samt vara med och utveckla verksamheten. Du kommer delta i olika utvecklingsprocesser samt aktivt delta i kollegialt lärande I ditt arbetsuppgifterna ingår mentorskap .Du utvärderar den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplan och andra styrdokument. Du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskaps...
2022-05-12 2022-06-12
Bjuvs kommun, HR-avdelningen Administratör till Kommunstyrelsen
Tjänsten som administratör är ny och kommer att utvecklas under året och du kommer att kunna påverka utformningen utifrån dina egna kompetenser och färdigheter. Hos oss får du ett omväxlande arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara posthantering, diarieföring, arkivering, inköp- och fakturahantering och att vara kontaktperson gentemot HR Servicecenter. I tjänsten ingår att fungera som arkivassistent och vara kommunarkivarie behjälplig. I tjänsten kan också ingå andra vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter. Tjänsten är...
2022-05-09 2022-05-23
Omsorg i Bjuv AB, Äldreomsorg Seniorhälsokonsulent till Omsorg i Bjuv AB
I rollen som seniorhälsokonsulent arbetar du med uppsökande verksamhet i form av hälsosamtal enskilt och i grupp, med syfte att bibehålla självständighet och hälsa hos äldre personer som bor kvar i hemmet. Du kommer tillsammans med din kollega skapa en utveckling med målet att öka digitala/fysiska aktiviteter för seniorer. I tjänsten ingår att planera och utföra kampanjer om fallförebyggande åtgärder, riktade insatser för att nå seniorer som är ofrivilligt ensamma och andra hälsofrämjande insatser.
2022-05-09 2022-06-03
Bjuvs kommun, Ekeby skola Matematik- och No-lärare 4-6 Ekeby skola!
I din roll arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skapa teambaserad organisation, vilket innebär att arbetslaget har ett gemensamt ansvar för alla elever. Ni undervisar efter ämnesbehöriget och kompetens. Undervisningen sker utifrån utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt för lärande både för dig som pedagog och dina elever. Du arbetar med förmågorna i pedagogiska planeringar och har frekvent återkoppling. Du ger på så sätt eleven kontroll över sitt eget lärande och utveckling. I din roll främjar du en kamratkultur...
2022-05-03 2022-05-18
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Skoladministratör
Som skoladministratör utgör du ett nära administrativt stöd till rektor och den personal som ingår i rektors ledningsgrupp. I uppdraget ingår arbete i IT-system för elev-, personal- och ekonomiadministration, fakturahantering och elevregistrering samt betygshandläggning. Skoladministratören har vidare hand om övergripande kontorsuppgifter: ärendehantering, arkivvård samt utlämnande av allmän handling. Inköp och upphandling i offentlig förvaltning för att göra beställningar. Skoladministratören har även hand om expeditionsarbete: kontakter med b...
2022-05-02 2022-05-22
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Grundlärare F-3
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom din årskurs. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2022-04-29 2022-05-20
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Pedagog i grundsärskolan
Vi behöver dig som vill vara en del av en växlande och utmanande skolvärld. Som lärare i grundsärskolan får du det, för hos oss är olika lika, och det ställer höga krav på förmågan att ta tillvara på och skapa goda förutsättningar för att alla ska lyckas i sitt lärande och utveckling. I dagsläget kommer du främst att arbeta med elever som läser ämnen åk 4-9. Vi arbetar i ett flerlärarsystem och du kommer att ha mentorsansvar för några elever i gruppen. Du, tillsammans med dina kollegor, har ansvar för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö d...
2022-04-28 2022-05-31
Bjuvs kommun, Tekniska förvaltningen Skolvaktmästare Ekeby skola
Älskar du barn samt brinner för att hjälpa till där du kan? Är du även praktiskt lagd och anser att du är allmänt händig? Då ska du fortsätta läsa för just nu söker vi en skolvaktmästare till Ekeby skola. Här kommer du vara spindeln i nätet och hjälpa skolan samt lärare med det de behöver i vardagen. Din dag kan variera mellan att flytta möbler, laga saker som inte fungerar, underhålla skolan till att sitta i möte med resterande av dina kollegor. Arbetsuppgifter så som hantering av felanmälningar och avvikelser, beställning av åtgärder, uppfö...
2022-04-28 2022-05-22
Bjuvs kommun, Tekniska förvaltningen Kock skola
Mat och måltider är något alla kan relatera till, en måltid är mer än maten på tallriken, det är en av dagens höjdpunkter och ska engagera alla sinnen! Som kock i skolan har du en fantastisk möjlighet att vara med och väcka elevernas intresse för smaker och råvaror, skapa matglädje och trivsel och ditt arbete bidrar till livslånga positiva värderingar kring mat, miljö och hälsa. Förutom ditt viktiga uppdrag att laga god och näringsriktig mat arbetar du med alla i köket förekommande arbetsuppgifter. Vi strävar efter att laga all mat från grunde...
2022-04-26 2022-05-29
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare åk 4-6 Varagårdsskolan
Vi söker nu dig som engagerad och legitimerad lärare för årskurs 4-6. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, följa upp och utvärdera din undervisning. Du ska utveckla din egen undervisning samt vara med att utveckla verksamheten. Du kommer också delta i olika utvecklingsprocesser samt aktivt delta i kollegialt lärande. I ditt arbete kommer du ha klassansvar/mentorskap samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. Du har ett stort hjärta och nyfi...
2022-04-25 2022-05-29
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare Ma/No åk 7-9, Varagårdsskolan
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i Ma/No för åk 7-9. Att arbeta som lärare och pedagog hos oss innebär att du ska ha höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Din undervisning är modern och kreativ och du hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Som lärare på Varagårdsskolan ingår du i ett arbetslag med ansvar för mentorskap, undervisning och lärande med uppgifter enligt läroplan ...
2022-03-30 2022-05-20
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Fritidspedagog/lärare fritidshem
Det är viktigt för oss att bygga goda team utifrån teamkänsla, behörigheter och kompetens. I uppdraget ingår att planera, genomföra, följa upp och analysera arbetet på fritidshemmet. Du gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du visar och gör det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen.
2022-03-18 2022-06-12
Omsorg i Bjuv AB, LSS/Socialpsykiatri Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; LSS Inom LSS kan du arbeta på boende, på korttidsvistelse/korttidstillsyn, på daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge...
2022-01-18 2022-06-30
Omsorg i Bjuv AB, Äldreomsorg Sommarvikarier sökes till Äldreomsorgen i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; Hemtjänst Det finns två olika hemtjänstområden i Bjuvs kommun. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem...
2022-01-18 2022-06-30
Region Skåne, Primärvården Barnmorska till barnmorskemottagningen Bjuv
Vi ser nu framemot att välkomna en ny barnmorska till vår familjecentral i Bjuv Hos oss får du som barnmorska ett omväxlande och utåtriktat arbete. Din primära grundplacering kommer att vara på familjecentralen i Bjuv men vid behov kommer du rotera till mottagningen i Åstorp eller Helsingborg. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att arbeta med graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning samt gynekologisk cellprovtagning. Därtill leder du föräldraträffar samt arbetar med mödrahälsovård, föräldrastöd och eftervård. Utöver det in...
2022-01-14 2022-05-27