Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Omsorg i Bjuv AB, LSS/Socialpsykiatri Stödassistenter till gruppbostäderna LSS
Du arbetar aktivt i arbetsgruppen med stödinsatser för brukarna, exempelvis aktiviteter, stöd, tvätt, mat och personligt stöd samt fysisk omvårdnad. I uppdraget ingår även hantering av mediciner. Du ska följa upprättade genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar och kunna dokumentera social dokumentation, detta som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten. Vi arbetar efter pedagogiska metoder och gemensamma förhållningssätt.
2023-01-27 2023-03-31
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare i tyska- svenska 7-9
I ditt arbete kommer du ha klassansvar/mentorskap samt ansvar för att planera, följa upp och utvärdera din undervisning i tyska och svenska. Mentorskapet delar du med en annan lärare. Du kommer vara del i ett arbetslag och ett ämneslag. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. Huvuddelen av tjänsten består av undervisning i tyska. Du undervisar i Svenska i den klass där du är mentor. På två av tre lektioner i svenska är ni två lärare i klassen. Du ska utveckla din egen undervisning samt vara med att utveckla verksamheten. Du kommer...
2023-01-19 2023-02-02
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare i Svenska -SO 7-9
I ditt arbete kommer du ha klassansvar/mentorskap för en årskurs 8 samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du kommer vara del i ett arbetslag och ett ämneslag. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. Mentorskapet delas med en annan pedagog I dina arbetsuppgifter ingår att planera, följa upp och utvärdera din undervisning. Du ska utveckla din egen undervisning samt vara med att utveckla verksamheten. Du kommer också delta i olika utvecklingsprocesser samt aktivt delta i kollegialt lä...
2023-01-17 2023-02-03
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; LSS Inom LSS kan du arbeta på boende, på korttidsvistelse/korttidstillsyn, på daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge...
2023-01-17 2023-06-30
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Timvikarie
Du är antingen riktad mot vår verksamhet F-6 eller 7-9. Som vikarie varierar dina arbetsuppgifter beroende på vem du vikarierar för men i stora drag handlar det om att vara en vuxen ledare i klassrummet, följa ordinarie lärares planeringar eller stödja elever individuellt genom att finnas tillhands under skoldagen. Du samarbetar tätt med övrig personal knuten till årskursen där du vikarierar och är sällan ensam vuxen i klassrummet (gäller F-6). För att du ska kunna vikariera hos oss behöver du ha goda ledaregenskaper och en inkluderande männi...
2023-01-13 2023-01-31
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling
Vi söker en speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Du kommer att vara riktad mot F-6 och arbetar nära specialpedagogen som är ansvarig för F-6. Du kommer ingå i ett arbetslag och tillhör skolans elevhälsoteam. Därtill är du en del av skolans närvaroteam. Dina uppdrag kring skolans elever formas i samråd med skolledning och/eller specialpedagog. Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring språk-, skriv- och läsutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, fö...
2023-01-12 2023-01-29
Bjuvs kommun, Utbildningsförvaltningen Administrativ samordnare Utbildningsförvaltningen, vikariat
Som administrativ samordnare har du en viktig och central roll där du är spindeln i nätet i många frågor som rör utbildningsförvaltningen. Detta innebär att du hanterar ett brett spektrum av både interna och externa frågor. Du kommer att komma till en förvaltning med engagerade och kunniga kollegor som du har ett nära samarbete med. Dina arbetsuppgifter består till stor del av fakturahantering, dels hantering av interkommunala ersättningar i samband med att barn eller elever går i en annan kommun än hemkommunen, dels granskning och kontering av...
2023-01-11 2023-01-29
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Lärarvikarie åk F-9 Jens Billeskolan
Uppdraget innebär att vara vikarie när ordinarie lärare är sjuk eller ledig. Du kommer att ingå i vikarieresursen. Som timvikarie kommer du att möta elever i olika åldrar och undervisa i olika ämnen. En vanlig skoldag är mellan ca kl 08 till 15 men som vikarie kan du få arbeta några timmar eller en hel dag. Anställningsuppdraget sker på timbasis och är ett så kallat korttidsvikariat från dag till dag.
2023-01-10 2023-02-10
Bjuvs kommun, Arbete och Tillväxt och Vuxenutbildning Yrkeslärare lokalvård
Vuxenutbildningen på Bjuvs Lärcentrum erbjuder utbildningar såsom sfi, vuxenutbildning på grundläggande nivå, vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesutbildningar. På Bjuvs Lärcentrum delar vi lokaler och har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten. Till våren 2023 kommer Bjuvs Lärcentrum att återuppta sin lokalvårdsutbildningen i kombination med sfi/sas. Därför vi söker nu en yrkeslärare inom lokalvård som vill bli en del av vårt glada gäng här i Bjuv. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, undervisa och följa upp undervisningen i...
2023-01-10 2023-01-31
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till Äldreomsorgen i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; Hemtjänst Det finns två olika hemtjänstområden i Bjuvs kommun. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem...
2023-01-05 2023-06-30
Bjuvs kommun, Tekniska förvaltningen Köksmästare till äldreomsorgen, Bjuvs kommun
Förutom arbetet som kock ansvarar köksmästaren för planering av verksamheten, leda och fördela arbetet genom öppen kommunikation, delaktighet och förtroende. Andra arbetsuppgifter är att ansvara och driva enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete, ansvara för inköp, menyplanering och egenkontroll. Samverkan med övriga köksmästare på enheten ser vi som naturligt, medverka på kostråd, delta på möten, ansvara för arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskydd är andra arbetsuppgifter. Du är även en del av ledningsgruppen inom verksamh...
2023-01-03 2023-01-29
Bjuvs kommun, Elevhälsan Skolpsykolog
Som skolpsykolog planerar och ansvarar du för elevhälsans psykologiska insats vid din skola i samförstånd med rektor och elevhälsochef i enlighet med skollag, Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsa. Du kommer att arbeta nära våra andra skolpsykologer , erbjudas handledning och kompetensutveckling utifrån dina behov. Förekommande arbetsuppgifter är rådgivning, konsultation/handledning, utredning och förebyggande arbete. Utgångspunkten är alltid arbetet med barnet/eleven/gruppen, men kan även innehålla process- och organisation...
2023-01-03 2023-02-03
Omsorg i Bjuv AB Undersköterskor till hemtjänsten i Bjuvs kommun
Arbetet inom äldreomsorgen i Bjuv innebär att hjälpa äldre i deras vardag genom att ge god omvårdnad och service utifrån individuella behov. Vi söker både tillsvidareanställda och visstidsanställda till hemtjänsten i området Bjuv samt Billesholm/Ekeby. Vi erbjuder en god introduktion och dagar för bredvidgång. Schemalagd arbetstid dag/kväll och helg. I arbetet ingår delegerade vårduppgifter och dokumentation därav krav på god datorvana och att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
2022-12-16 2023-01-31