Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Lärare trä och metallslöjd åk 3-9
Som lärare på Jens Billeskolan ansvarar du för undervisning inom ämnet trä- och metallslöjd. Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
2022-06-27 2022-08-05
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Musiklärare
I uppdraget ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen, du gör det såväl enskilt som tillsammans med arbetslagen på skolan. Som musiklärare hos oss arbetar du för att nå varje elev, du reflekterar över din undervisning samt lärmiljön för att både stärka elevernas kunskapsutveckling samt personliga utveckling. Du är en viktig del i ett kollegialt sammanhang för att utveckla den pedagogiska verksamheten med ett inkluderande förhållningssätt.
2022-06-27 2022-08-05
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till Vårdcentralen Söderåsen i Bjuv
Vi välkomnar nu en arbetsterapeut till vår mottagning! Hos oss är du första instans för diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge. Du arbetar dessutom med rehabilitering, exempelvis efter stroke, med kognitiva utredningar, aktivitets- och funktionsbedömningar inför sjukskrivning samt problematik kring långvarig smärta och stress. Som arbetsterapeut ingår du i vårt rehabteam och arbetar med vårt hälsoprogram. Där arbetar ni strukturerat med personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och stödjer dem för att de sk...
2022-06-27 2022-07-24
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Söderåsen i Bjuv
I rollen som kurator arbetar du med utredning, bedömning och behandling i form av till exempel krisstöd och samtal. Din analys och bedömning är nödvändig för diagnos och behandling samt utgör ofta underlag för intyg som skrivs av annan personal inom hälso- och sjukvården. Arbetet är varierande och bedrivs både på individ-, grupp- och samhällsnivå. I tjänsten ingår även ett nära samarbete med vår rehabkoordinator där ni bland annat håller grupper både enskilt och tillsammans. Som kurator sitter du med i vår grupp för psykiskt och socialt omhänd...
2022-06-27 2022-07-24
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Speciallärare med inriktning läs- och skriv för F-6
I ditt arbete som speciallärare kommer du under läsåret 22/23 arbeta aktivt med att ge stöd till lärare och klasser utifrån stödbehov. Du kommer ha särskilt fokus på att arbeta med att ge särskilt stöd till elever som är i behov av det i liten grupp eller enskilt. Du kommer även vara med att göra en genomlysning av vår F-6 verksamhet under läsåret tillsammans med skolledningen och elevhälsan för att planera för och strukturera upp en särskild undervisningsgrupp/flexgrupp för årskurs 1-6 inför läsåret 23/24. Som speciallärare kommer du att var...
2022-06-27 2022-07-24
Omsorg i Bjuv AB, HSL Resurssjuksköterska
Arbetet som resurssjuksköterska passar dig som är flexibel och uppskattar variation. Här hjälper vi våra äldre att leva ett gott och meningsfullt liv, trots ålderssvaghet, demenssjukdom eller andra åldersrelaterade sjukdomar. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Som sjuksköterska har du en viktig roll att samordna den äldres totala behov, du samverkar med närstående, ansvarig läkare, rehab- personal och andra kontakter. Som sjuksköterska hos oss blir du en del i en grupp av sjuk...
2022-06-23 2022-07-15
Omsorg i Bjuv AB, HSL Sjuksköterska till vårdboende
Vi söker dig sjuksköterska som vill jobba på vårdboende. Här hjälper vi våra äldre att leva ett gott och meningsfullt liv, trots ålderssvaghet, demenssjukdom eller andra åldersrelaterade sjukdomar. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Som sjuksköterska har du en viktig roll att samordna den äldres totala behov, du samverkar med närstående, ansvarig läkare, rehab- personal och andra kontakter. Som sjuksköterska hos oss blir du en del i en grupp av sjuksköterskor som stöttar och st...
2022-06-23 2022-07-15
Bjuvs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen IM-samordnare på Utbildningsförvaltningen
Vi jobbar för att skapa de förutsättningar som krävs för att barn, unga och vuxna ska växa upp i trygghet och ha jämlika förutsättningar för framtiden. Vi vågar vara nyskapande och genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och nya arbetssätt. Vi har ett tydligt och målmedvetet uppdrag att göra Bjuvs kommun till ett föredöme i hållbar utveckling. Som IM-samordnare kommer du att möta kommunens ungdomar som läser på ett Introduktionsprogram (IM). Målet med elevernas studier på IM-programmen är att de ska bli behöriga till ett na...
2022-06-22 2022-07-06
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Lärare i SVA, SV och EN i 7-9 på Varagårdsskolan i Bjuv
I ditt arbete kommer du ha klassansvar/mentorskap samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du kommer vara del i ett arbetslag och ett ämneslag. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, följa upp och utvärdera din undervisning i SVA, SV och EN. Huvuddelen av tjänsten kommer vara riktad kring undervisning SVA/SV. I de klasser du undervisar i SVA/SV är man två pedagoger på två av tre lektionspass. I den klass du är mentor kommer du även att under...
2022-06-21 2022-07-22
Omsorg i Bjuv AB, Äldreomsorg Specialistundersköterskor inom demens till kognitivt team
Vi söker nu fyra specialistundersköterskor inom demens som vill vara med och påverka utförandet av det kognitiva teamet i Bjuv. Ramarna finns - med uppdrag att utveckla arbetet inom demensvården enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och den nationella strategin för vård och omsorg vid demenssjukdom. Du kommer ingå i ett multiprofessionellt team som kommer att bestå av demenssjuksköterska och specialistundersköterskor inom demensområdet, där varje yrkesroll deltar med sin spetskompetens. Fokus för teamet är att ge utbildning, handlednin...
2022-06-20 2022-07-17
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Musiklärare åk 3-6
Du blir vår musiklärare i åk 3-6. En stark gemenskap. Nyfikna, härliga, utmanande elever. Goa kollegor som erbjuder ett öppet kollegialt lärande. Ny, fin fullt utrustad musiksal. Tveka inte att höra av dig till oss om du blir nyfiken. Kom gärna förutsättningslöst och träffa oss nu i juni.
2022-06-20 2022-07-03
Region Skåne, Primärvården Barnmorska till Barnmorskemottagning Bjuv
Vi ser nu framemot att välkomna en ny barnmorska till vår familjecentral i Bjuv Hos oss får du som barnmorska ett omväxlande och utåtriktat arbete. Din primära grundplacering kommer att vara på familjecentralen i Bjuv men vid behov kommer du rotera till mottagningen i Åstorp eller Helsingborg. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att arbeta med graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning samt gynekologisk cellprovtagning. Därtill leder du föräldraträffar samt arbetar med mödrahälsovård, föräldrastöd och eftervård. Utöver det in...
2022-06-17 2022-07-17
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Många skolor letar med ljus och lykta efter kompetenta lärare i fritidshem. Så även vi! Vi ser verkligen vilken skillnad det gör att fritidshemmets verksamhet leds av utbildad personal och har därför en stark önskan att driva utvecklingen mot en organisation med övervägande utbildad personal. I dagsläget är vi 50% utbildad personal och 50 % outbildad personal. Vi erbjuder en stor organisation eftersom vi i genomsnitt under året välkomnar 230 elever i fritidshemsverksamheten. Vi erbjuder också en nybyggd skola och utvecklingsbenägna kollego...
2022-06-08 2022-07-30
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Lärarvikarie åk F-9 Jens Billeskolan
Uppdraget innebär att vara vikarie när ordinarie lärare är sjuk eller ledig. Du kommer att ingå i vikarieresursen. Som timvikarie kommer du att möta elever i olika åldrar och undervisa i olika ämnen. En vanlig skoldag är mellan ca kl 08 till 15 men som vikarie kan du få arbeta några timmar eller en hel dag. Anställningsuppdraget sker på timbasis och är ett så kallat korttidsvikariat från dag till dag.
2022-06-01 2022-07-31
Omsorg i Bjuv AB, LSS/Socialpsykiatri Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; LSS Inom LSS kan du arbeta på boende, på korttidsvistelse/korttidstillsyn, på daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge...
2022-01-18 2022-06-30
Omsorg i Bjuv AB, Äldreomsorg Sommarvikarier sökes till Äldreomsorgen i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; Hemtjänst Det finns två olika hemtjänstområden i Bjuvs kommun. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem...
2022-01-18 2022-06-30