Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Speciallärare
Vi söker dig utbildade speciallärare till vårt specialpedagogiska team i grundskolan där olika professioner tillsammans är ett stöd för verksamheten och varandra. Vi letar efter dig som är en teamspelare samt är flexibel och prestiglös. Din huvuduppgift är att tillsammans med pedagogerna stärka elever som har olika studiehinder. Du arbetar nära vårdnadshavare, lärare, Eht samt skolledning. Vi söker dig som vill ha en utmanande och utvecklande tjänst med våra härliga elever.
2023-03-31 2023-04-28
Bjuvs kommun, Ekeby skola Matematik- och No-lärare 7-9 Ekeby skola!
I din/er roll som lärare på Ekeby skola arbetar du/ni efter skolans vision "Alla ska lyckas". Vilket vi genom vår helhetsidé, ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt samt tillgängliga lärmiljöer försöker lyckas med. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att skapa en teambaserad organisation vilket innebär att arbetslaget har ett gemensamt ansvar för alla elever. Du undervisar efter ämnesbehörighet och kompetens. Undervisningen sker utifrån formativ bedömning som ett redskap för lärande både för dig som pedagog och dina ele...
2023-03-31 2023-04-21
Bjuvs kommun, Ekeby skola Matematik- och No-lärare 4-6 Ekeby skola!
I din roll som lärare på Ekeby skola arbetar du efter skolans vision "Alla ska lyckas". Vilket vi genom vår helhetsidé, ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt samt tillgängliga lärmiljöer försöker lyckas med. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att skapa en teambaserad organisation vilket innebär att arbetslaget har ett gemensamt ansvar för alla elever. Du undervisar efter ämnesbehörighet och kompetens. Undervisningen sker utifrån formativ bedömning som ett redskap för lärande både för dig som pedagog och dina elever. D...
2023-03-31 2023-04-21
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Handledare för feriearbetare
Containerfiket bemannas av feriearbetare, ungdomar mellan 16-19 år som blir tilldelade en plats av Bjuvs kommun. Ditt uppdrag är att handleda ungdomarna så att de på bästa sätt kan utföra sitt uppdrag med att erbjuda den service och bemötande som besökarna förväntar sig. I uppdraget ingår att informera feriearbetarna om rutiner och riktlinjer samt se till att dessa följs. För många är ferietjänsten den första kontakten med arbetslivet och du arbetar för att ge dem en positiv erfarenhet samtidigt som du stöttar dem i att ge besökarna en god uppl...
2023-03-30 2023-04-14
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Lärare i fritidshem / Fritidspedagog på Brogårdaskolan
Som Lärare i fritidshem/Fritidspedagog har du ditt huvuduppdrag på fritidshemmet där du bedriver en kreativ undervisning. Här planerar, genomför, utvärderar och kvalitetssäkrar du verksamheten tillsammans med dina kollegor. Viss del av din tjänstgöring är riktad mot skolan. Det kan handla om att undervisa i ett ämne du är behörig i, ansvara för rastaktiviteter eller bedriva utomhus-/äventyrspedagogik. Det kan också vara något annat du brinner för som tillför något viktigt till våra elever under skoldagen.
2023-03-23 2023-04-21
Omsorg i Bjuv AB Stödpedagoger till Omsorg i Bjuv AB
Som stödpedagog har du ett särskilt ansvar för att utveckla och driva den pedagogiska verksamheten framåt. Du lyfter fram förslag till utvecklings- och förbättringsområden. Tillsammans med enhetschef kommer du att strukturera och planera verksamhetens arbete på lång sikt. I uppdraget ingår: - Ge brukarna individuellt stöd utifrån var och enskildes behov samt stimulera till delaktighet i samhället. - Planera, utföra och följa upp arbetsuppgifter tillsammans med arbetsgruppen. - Vara ett stöd till arbetsgruppen i det brukarnära arbetet. Du f...
2023-03-21 2023-04-16
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Som familjebehandlare hos oss har du ett brett uppdrag som består av hälsofrämjande/förebyggande arbete, råd och stödsamtal som inte dokumenteras och uppdrag som vi får från socialsekreterare där vi dokumenterar våra insatser. Vanligtvis kommer dina arbetsuppgifter att bestå av familjebehandlande samtal, samtal med barn och ungdomar, hembesök, praktiskt arbete tillsammans med familjen och samverkan med nätverk och och andra professioner så som skola och förskola. Tre av familjebehandlarna arbetar mest med ungdomar och tre med de yngre barnen....
2023-03-21 2023-04-03
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare, en tillsvidaretjänst och ett vikariat
Vi söker två biståndshandläggare, en tillsvidaretjänst och ett vikariat som sträcker sig till 2024-07-31. Som biståndshandläggare kommer du att arbete med att utreda, bedöma och besluta om rätten till insatser enligt socialtjänstlagen. Du ingår i en grupp bestående av sju handläggare som handlägger ärende enligt SoL och LSS. Det är ett omväxlande arbete där du kommer att ha kontakter både internt och externt och det är viktigt att du har en god förmåga och vilja till att samverka med andra professioner. Du kommer att handlägga ärende för perso...
2023-03-10 2023-04-01
Bjuvs kommun, Arbete och Tillväxt och Vuxenutbildning Socialpedagog/fritidsledare till Lärcentrum i Bjuv
Vi söker en socialpedagog/fritidsledare som brinner för att göra skillnad för eleverna i deras dagliga lärande och sociala samvaro. Du kommer tillsammans med lärare och EHT arbeta i ett kompetent och flexibelt team kring våra elever. Din uppgift är att stödja och följa eleverna under hela skoldagen. Ditt fokus kommer ligga på att motivera och inspirera eleverna i syfte att öka deras möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Du ansvarar för att aktivera eleverna genom fysisk rörelse i och utanför skolan och finnas tillgänglig fö...
2023-03-08 2023-04-09
Bjuvs kommun, Arbete och Tillväxt och Vuxenutbildning Lärcentrum i Bjuv söker tre lärare med bred behörighet till IM-programmet.
Nu söker vi lärare med inriktning i de teoretiska ämnena för grundskolans senare år. Du kommer att undervisa i mindre grupper i den lilla skolan tillsammans med andra lärare, socialpedagog/fritidsledare. Ni arbetar i ett kompetent och flexibelt team kring våra elever. Som lärare på IM-programmet kommer du även ha ett mentorsansvar för ett antal elever, där du spelar en central roll i elevens utveckling. I rollen som mentor kommunicerar du med elev, vårdnadshavare och övriga pedagoger kring elevens progression och utveckling.
2023-03-08 2023-04-09
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till LSS och Socialpsykiatri i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; LSS Inom LSS kan du arbeta på boende, på korttidsvistelse/korttidstillsyn, på daglig verksamhet eller inom personlig assistans. Här arbetar du med att ge...
2023-01-17 2023-06-30
Omsorg i Bjuv AB Sommarvikarier sökes till Äldreomsorgen i Bjuvs kommun
Vår verksamhet är föränderlig och passar dig som gillar omväxling, utmaningar och att möta människor. Vi arbetar för salutogena och habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi ser varje enskild individs tillgångar i sin helhet och fokuserar på de faktorer som har effekt på välmåendet. När du arbetar som sommarvikarie för Omsorg i Bjuv AB kan du arbeta inom något av följande områden; Hemtjänst Det finns två olika hemtjänstområden i Bjuvs kommun. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem...
2023-01-05 2023-06-30