Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Samhällsbyggnad Sydnärke Plan- och byggchef/stadsarkitekt
Som plan- och byggchef har du det övergripande ansvaret för byggavdelningens verksamhet med budget och personalansvar. Du leder såväl den dagliga verksamheten, som byggavdelningen långsiktiga utveckling. En viktig del i uppdraget är att kunna kommunicera med invånare samt politiker och tjänstepersoner inom våra tre kommuner om byggavdelningens verksamheter. Du ansvarar för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas bidra till förvaltningens samlade utveckling.
2022-09-23 2022-10-14
Askersunds kommun, IFO Socionom till Socialtjänstens enhet Barn och familj
Då vi är en liten kommun hjälps vi åt i alla delar av verksamheten och du kan komma att arbeta med: - Hantering av inkomna anmälningar. - Utreda, bevilja och följa upp insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga. - Råd och stöd, serviceinsatser, förebyggande arbete och nätverksarbete. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor, vår öppenvård men även med externa partners såsom skola, förskola, polis, BVC, MVC samt Familjecentralen. Målsättningen är att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi arbetar a...
2022-09-23 2022-10-09
Askersunds kommun, Socialförvaltning Utökning till korttidsenheten Syrenen, två undersköterskor!
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Där träning och rehabilitering är en stor del.
2022-09-22 2022-10-09
Askersunds kommun, Socialförvaltning Undersköterska till Smedsgården
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut • Samverka mellan professioner och delta i utvecklingsarbete
2022-09-20 2022-10-09
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Sjöängsskolan söker SO-lärare i kombination med annat ämne
Sjöängsskolan söker just nu legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 7-9 i SO i kombination med något annat ämne. Vi söker dig som är en tydlig pedagogisk ledare som aktivt arbetar med att nå varje elev. Du har även förmågan att skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga kollegor på skolan. Du förväntas aktivt bidra till både skolans och arbetslagets utveckling genom att delta i olika konferenser och annat utvecklingsarbete. Vi jobbar aktivt med lärmiljöer...
2022-09-19 2022-10-02
Askersunds kommun, Socialförvaltning Verksamhetsutvecklare it
Socialförvaltningen i Askersund söker en verksamhetsutvecklare som ska ansvara för förvaltningens framåtsyftande planer för IT-användning och e-hälsa, samt för service till kommunmedlemmar och intern effektivitet. I tjänsten ingår bland annat att utarbeta styrdokument så som e-hälsostrategi, IT-verksamhetsutvecklingsplaner och ansvarar för implementering och uppföljning av dessa tillsammans med förvaltningsledningen. Genom att arbeta utifrån digitalt först vill vi att vår förvaltning har effektiv verksamhet. Uppdraget innebär att leda och k...
2022-09-12 2022-09-30
Askersunds kommun, Näringsliv och samhällsbyggnad Besöksnäringsstrateg
Är du sugen på att vara med och utveckla en plats som redan är bra men som har massor av ytterligare potential? Är du bra på att arbeta för gemensam framgång? I så fall måste vi se till att få kontakt! Vår besöksnäringsstrateg har startat företag som naturguide och vi söker nu hennes efterträdare. Askersunds kommuns turistverksamhet Visit Askersund ingår i avdelningen Näringsliv & utveckling som leds av utvecklingschefen och är en del av kommunledningsförvaltningen. I avdelningen hanteras även frågor som strategisk samhällsbyggnad, kommunikatio...
2022-09-07 2022-09-28
Askersunds kommun, Åsbro, Rönneshytta, Snavlunda rektorsområden Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog till Norra rektorsområdet
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, alternativt har en annan utbildning med inriktning mot barn och utbildning till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor med fritidshem, en i Rönneshytta och en i Åsbro, samt fritidshem i Snavlunda. Som fritidspedagog inom Norra området utvecklar du tillsammans med kollegor de bästa förutsättningarna i verksamheten för våra elever. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på förskola, fritidshem och skola och driver en verksamhet...
2022-09-07 2022-09-30
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommuns söker två förskollärare till Åmmebergs förskola
Vi söker nu två förskollärare till Åmmebergs förskola. Vill du eller är ni kanske två kollegor förskollärare som vill testa på att driva utvecklingen av förskolans utbildning och undervisning tillsammans. Förskolan är belägen i samma lokaler som Åmmebergs skola. Den ligger nära naturen , goda möjligheter att bygga upp en utomhusprofil finns. Det finns redan ett välbyggt vindskydd i anslutning till gården som väntar på att få tas i bruk. Brinner du/ni som förskollärare för andra inriktningar än utomhuspedagogik finns det möjligheter för di...
2022-08-29 2022-09-30
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Är du en av våra medarbetare vid Sjöängs köket? - Kock 100%
Ditt kockuppdrag är: • ingå i team med kökets och restaurangens arbetsgrupper och avdelningar, • Dagligt förekommande arbetsuppgifter inom kök som, matlagning, servering, varumottagning, disk, städ mm. • Daglig produktionsplanering och uppföljning, lösa korttidsfrånvaro i gruppen, vara delaktig på arbetsplats- och verksamhetsträffar, medarbetarsamtal och utbildningar, medansvar för introduktion och instruktion av nya medarbetare, ekonomiskt medansvar, medansvar för att egenkontrollen efterlevs m.m. • Ingå i helgschema och storhelgsschema
2022-08-29 2022-09-25
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommuns söker förskollärare till Mosippans förskola
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * är ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar ...
2022-08-24 2022-10-30
Askersunds kommun, Socialförvaltning Personliga assistenter till Askersunds kommun
- Som personlig assistent är din uppgift att stödja den assistansberättigade personen i det dagliga livet utifrån dennes beslut, behov och önskemål. - Du stöttar personen i kommunikation och i samverkan med dennes kontaktnät. - Du samverkar med andra yrkesprofessioner och på delegation utför du medicinska, rehabiliterande, habiliterande insatser samt läkemedelshantering på delegation eller egenvård. - Du hjälper personen med omvårdnad, förflyttningar, hemliv, fritid, sociala kontakter, vårdkontakter eller annat utifrån personens beslut . - D...
2022-08-24 2022-10-14
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun och Snavlunda förskola söker förskollärare
Vill du jobba på en förskola som ligger på landet? Där samarbetet mellan förskolans tre avdelningar och fritidsavdelningen är mycket tätt. Här får du möjlighet att jobba med barn i åldrarna 1 till 12 år. Vi söker dig som är en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en framtid för varje barns bästa, du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är stimulerande, trygg och läro...
2022-08-23 2022-10-30
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Förskollärare sökes till Zinkgruvans förskola
Vill du jobba på en mindre förskola som ligger på landet? Där samarbetet mellan förskolans två avdelningar och fritidsavdelningen är mycket tätt. Här får du möjlighet att jobba med barn i åldrarna 1 till 12 år. Vi söker dig som är en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en framtid för varje barns bästa, du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är stimulerande, trygg...
2022-08-23 2022-09-30