Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Socialförvaltning Handledare till Daglig verksamhet
Vi söker handledare som vill vara med att utveckla och utvidga den Dagliga verksamheten i Askersunds kommun. Du blir blir en del i ett arbetslag, den exakta placeringen är för närvarande ej klar. Målgruppen är vuxna personer som har beslut om daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet inom Daglig verksamhet innebär att erbjuda deltagarna en meningsfull och utvecklande sysselsättning utifrån den enskilde deltagarens egna behov och önskemål. Du ska kunna arbeta såväl i grupp som självständigt ...
2023-01-27 2023-02-12
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Resursperson 75% Sjöängsskolan
Vi söker dig som som är en lugn, lyhörd och trygg person som har erfarenhet av att arbeta i skolan. Arbete med NPF-elever är meriterande. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att vara ett stöd åt en enskild elev genom att tillgängliggöra, förbereda, anpassa och utmana under hela skoldagen. Du kommer att ingå i ett team av pedagoger och resurspersoner på skolan.
2023-01-25 2023-02-17
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning VA-Tekniker
Som VA-tekniker kommer du att ingå i ett team om fem personer som tillsammans ansvarar för drift, tillsyn, kontroll, skötsel och förebyggande underhållsarbete av vattenverken, reningsverken samt kringliggande pumpstationer och reservoarer. Tillsammans med dina kollegor kommer du att felsöka, bedöma skador, underhålla och reparera driftutrustning. Du kommer också att svara för den löpande driftprovtagningen i vatten- och avloppsverken för att på så sätt optimera driften av anläggningarna. Tjänsten innehåller även beredskapstjänstgöring.
2023-01-19 2023-02-19
Askersunds kommun, Socialförvaltning 2 Stödassistenter till gruppboende
Som stödassistent är din uppgift att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Du stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och individuella mål. Du arbetar utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och utför via delegation medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Serviceuppgifter som städning, tvätt, hjälp med matlagning, hygien och inköp ingår också i d...
2023-01-13 2023-02-03
Askersunds kommun, Socialförvaltning Verksamhetschef funktionsstöd LSS/socialpsykiatri
Som verksamhetschef ingår du i socialförvaltningen ledningsgrupp och har förutom ansvar för ditt verksamhetsområde även ansvar för att hela förvaltningen samarbetar och tar ett gemensamt ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Du har det direkta ledningsansvaret för enhetscheferna och administratörerna som arbetar inom ditt område och din chef är socialchefen. Socialförvaltningen står inför utmaningar nu och framåt som kräver samarbete och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling bedrivs främst inom det egna ansvarsområdet men för att klara ...
2023-01-12 2023-01-29
Askersunds kommun, Socialförvaltning Verksamhetschef Äldreomsorg
Som verksamhetschef ingår du i socialförvaltningens ledningsgrupp och har förutom ansvar för ditt verksamhetsområde, även ansvar för att hela förvaltningen samarbetar och tar ett gemensamt ansvar för förvaltningens övergripande uppdrag. Du har det direkta ledningsansvaret för enhetscheferna och administratörerna som arbetar inom ditt område och din chef är socialchefen. Socialförvaltningen står inför utmaningar nu och framåt som kräver samarbete och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling bedrivs främst inom det egna ansvarsområdet men ...
2023-01-12 2023-01-29
Askersunds kommun, Socialförvaltning Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till hemsjukvården
Tillsammans med arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschefer så skapar vi en god vård för medborgarna i Askersunds kommun. Du som sjuksköterska har ett fritt och självständigt arbete där du är omvårdnadsansvarig sjuksköterska på ett område men du har också ett väldigt nära samarbete med dina sköterskekollegor, verksamhetsstöd och chef. Sjuksköterskans uppgifter är att: - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa o...
2023-01-05 2023-01-31
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds förskolor söker förskollärare till Rönneshytta förskola
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * är ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar ...
2023-01-04 2023-01-29
Askersunds kommun, Socialförvaltning Utökning och pensionsavg. gör att vi söker er som är uskor till Syrenen!
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Där träning och rehabilitering är en stor del.
2022-12-30 2023-02-05
Askersunds kommun, Socialförvaltning Undersköterska till Borgmästargården
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Som kontaktman planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
2022-12-30 2023-02-05
Askersunds kommun, IFO Biståndshandläggare LSS
I arbetet ingår främst att självständigt utreda, besluta, följa upp och ompröva insatser enligt LSS och socialpsykiatri. Du har stöd av kolleger och en närvarande ledning. Vi stödjer varandra inom verksamheten så det förekommer viss handläggning av ärende inom äldreomsorgen. Du samarbetar med kollegor, interna och externa samarbetspartners och deltar i verksamhetens förbättringsarbete.
2022-12-22 2023-01-29
Askersunds kommun, HR-avdelningen Semestervikarier till funktionsstöd och boendestöd
Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom enheten för funktionsstöd och boendestöd . Vikarieperioden gäller för sommaren 2022, från juni till augusti, med möjlighet till introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start (genomförs i juni eller vid behov tidigare). Om vi trivs med dig och du med oss så finns goda chanser att få fortsätta arbeta som vikarie inom verksamheten. Vi söker vårdare/stödassistenter/boendestödjare till våra gruppbostäder och daglig verksamhet för vuxna persone...
2022-12-21 2023-01-31
Askersunds kommun, HR-avdelningen Semestervikarier Personliga assistenter
Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom personlig assistans. Vi söker personliga assistenter (undersköterskor eller stödassistenter) med ett genuint intresse för att arbeta med människor och som vill arbeta under ordinarie personals sommarsemester. Du kommer i ditt arbete vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. I arbetet ingår allt från personlig omvårdnad, medicinska insatser, hjälp vid måltider, att sköta ett hem, inköp, vid fritidsaktiviteter, träning och hjä...
2022-12-21 2023-01-31
Askersunds kommun, HR-avdelningen Semestervikarier vård/omsorg
Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg. Vikarieperioden gäller för sommaren 2023, under juni till augusti med introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kommer i ditt arbete att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Dina arbetsuppgifter innefattar serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser av olika slag . Du erbjuds et...
2022-12-21 2023-01-31
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds förskolor söker barnskötare till Norra området
Är du en barnskötare som ser möjligheterna i att utveckla barnskötarens viktiga uppdrag på förskolan och vara en del i det kollegiala lärandet så tveka inte att söka denna tjänst. Vi söker dig som kan arbeta med både de allra yngsta barnen som de äldsta barnen på förskolan. Vi söker dig som: *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. *har god samarbetsförmåga med stora och små. *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar. *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ...
2022-10-25 2023-01-31