Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Samhällsbyggnad Sydnärke Översiktsplanerare
Som översiktsplanerare kommer du ansvara för framtagandet av nya översiktsplaner i Askersund och Laxå. Men att vara översiktsplanerare innebär så mycket mer. Du kommer att arbeta med olika typer av strategiska dokument och utredningar, samt att svara på remisser inom stadsbyggnadsområdet. Du kan komma att ansvara för ledning och samordning av utvecklingsprojekt. Du kommer jobba tillsammans med detaljplanehandläggarna och kan vid behov arbeta även med detaljplaner.
2021-04-12 2021-05-03
Askersunds kommun, Socialförvaltning Resursplanerare
Vi söker två engagerade, lösningsorienterade medarbetare till resursplaneringen. Som resursplanerare har man ansvar för att planera all verkställighet inom hemtjänsten samt andra uppdrag som ryms i tjänsten. Du kommer att ansvara för att optimera planeringen inom ditt ansvarsområde, så att hemtjänsten kan leverera insatser utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av högsta kvalité. I arbetet kommer du att ha ett nära samarbete med flera professioner både i den dagliga driften och i planeringen, detta f...
2021-04-08 2021-04-22
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Lärare/speciallärare till förskoleklass, låg - och mellanstadiet i Hammars och Åmmebergs skola
I rollen som lärare eller speciallärare på Hammars och Åmmebergs skola ser vi att du, självständigt och tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande enligt gällande styrdokument. Vi söker lärare som; *är en inspirerande, flexibel och tydlig ledare *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen. *planerar, genomför, reflekterar och bedömer efter kunskapskriterierna i gällande läroplan. *är intresserad och engagera i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande. *inspi...
2021-03-31 2021-04-30
Askersunds kommun, Hemtjänsten Undersköterskor till hemtjänsten
Utföra vård- och omsorg till brukare i ordinärt boende, hemtjänst. De insatser som utförs är beviljade både enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.
2021-03-26 2021-04-13
Askersunds kommun, Hemtjänsten Undersköterskor till hemtjänsten
Utföra vård- och omsorg till brukare i ordinärt boende, hemtjänst. De insatser som utförs är beviljade både enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.
2021-03-26 2021-04-13
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Driftledare servicevaktmästeri
Arbetsbeskrivning: • Utföra transporter av mat, hjälpmedel mm. • Posthantering • Reparera, serva och montera. • Sophantering och återvinning • Allmän annan service till kommunens andra förvaltningar. • Planera och prioritera gruppens dagliga arbete.
2021-03-23 2021-04-24
Askersunds kommun, Socialförvaltning Sommarvikariat Leg. Arbetsterapeut till Askersunds kommun
Vi söker nu semester vikariat som arbetsterapeut till Askersunds kommun. Du kommer att arbetar mot Vård och omsorgs boende, hemsjukvård och funktionsstöd. Arbetsterapeutens uppgifter är bland annat: - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar. - Handledning av personal. - Datadokumentation i Procapita+. Som arbetsterapeut kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med d...
2021-02-09 2021-04-30