Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård Nu söker vi en arbetsterapeut för semestervikariat
Som arbetsterapeut i Askersunds kommun arbetar du i socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet. Under sommaren servar du både hemtjänst, korttidsboende, särskilt boende och LSS. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bedöma, sätta mål, planera insatser samt göra aktivitetsbedömningar. Förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel, informera, instruera och handleda omvårdnadspersonal är en stor del av ditt uppdrag. Du samverkar i team kring våra kvalitetsregister.
2024-02-23 2024-03-17
Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska för natttjänst
Nu vill vi anställa ytterligare en sjuksköterska till vår jourverksamhet som består av 3 nattsjuksköterskor och 2 kvällsjuksköterskor (snart 3). Att arbeta som nattsjuksköterska hos oss innebär att man har ansvaret i hela kommunen för de akuta ärenden som inkommer under natten samt vissa planareade insatser som tex koppling av dropp etc. Du åker runt och besöker patienter och personal på våra olika enheter. Arbetstiden är 21:15-07:15 och denna tjänst ligger på 70%.
2024-02-23 2024-03-17
Askersunds kommun, Särskilt boende Undersköterska till korttidsenheten Syrenen
• Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Där träning och rehabilitering är en stor del.
2024-02-21 2024-03-10
Askersunds kommun, Socialförvaltning Timvik och semestervikariat Resursplanerare
Är du bra på att se helheten men även detaljer? Kan du tänka om och tänka nytt? Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie och/eller semestervikarie som Resursplanerare. Planeringsenheten är en ny enhet och här arbetar Resursplanerare som planerar hemtjänstens insatser, Schemaplanerare som arbetar med schemaprocessen samt Bemanningsplanerare som kommer arbeta med att hantera all korttidsfrånvaro och bemanna våra verksamheter. Jag som kommer bli din närmsta chef har själv arbetat som resursplanerare, schemaplanerare, systemadministratör sam...
2024-02-09 2024-02-29
Askersunds kommun, IFO, Individ- och familjeomsorg Socionom - Familjerätt och övrig myndighetsutövning
På IFO Barn och familj arbetar ett glatt gäng med god sammanhållning som nu välkomnar en ny kollega. Vi söker dig som vill vara en lagspelare hos oss och där det familjerättsliga arbetet är cirka 50 % av tjänsten. Arbetsuppgifterna består av familjerättsliga utredningar och upplysningar i vårdnad/boende/umgängesfrågor och faderskap. Samarbetssamtal och råd och stöd är också en del av arbetet. Övrig del av tjänsten har du, tillsammans med ledning, möjlighet att vara med och utforma. Vad brinner just du för inom ramen för myndighetsutövning ino...
2024-02-06 2024-02-25
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Askersunds förskolor söker timvikarier
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av praktiskt och pedagogiskt arbete så att barns utveckling, trygghet och lärande stimuleras. Verksamhetens arbete sker utifrån läroplanen för förskolan samt de övriga styrdokument som reglerar verksamheten. Du som vikarie följer verksamhetens dag och tillsammans med personalen strukturera så dagen för barnen blir trygg och samtidigt lärande.
2024-02-02 2024-06-30
Askersunds kommun, Socialförvaltning Timvik och semestervikarie som Bemanningsplanerare
Är du bra på att se helheten? Kan du tänka om och tänka nytt? Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie och/eller semestervikarie som Bemanningsplanerare. Planeringsenheten är en ny enhet och här arbetar Resursplanerare som planerar hemtjänstens insatser, Schemaplanerare som arbetar med schemaprocessen samt Bemanningsplanerare som kommer arbeta med att hantera all korttidsfrånvaro och bemanna våra verksamheter, både med vikarier och med tillsvidareanställda tillsammans med två kollegor. Jag som kommer bli din närmsta chef har själv arbe...
2024-02-02 2024-02-29
Askersunds kommun, Socialförvaltning Semestervikarier Vård och Omsorg samt Funktionsstöd
Funktionsstöd, Boendestöd och Personlig assistans Vi söker vårdare/stödassistenter/boendestödjare till våra gruppbostäder och daglig verksamhet för vuxna personer med funktionsnedsättning. Du arbetar utifrån genomförandeplanen med att stödja personer till ökad självständighet. Personerna har i de flesta fall behov av personlig omvårdnad och många har svårt att kommunicera. Du behöver vara intresserad av att använda kommunikationsstöd. Vi söker även vikarier till socialpsykiatrin som boendestödjare för att stötta personer som lider av psykisk oh...
2024-02-01 2024-03-31
Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd Stödassistent
Som stödassistent inom LSS boende kommer du arbeta utifrån genomförandeplaner, rutiner och handlingsplaner. På varje gruppbostad bor det personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Som stödassistent/stödpedagog förväntas du utgå från att ge alla människor möjlighet till att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. På våra gruppbostäder anpassar vi våra insatser efter varje individs särskilda behov och du som medarbetare kommer stötta våra individer till inflytande och delaktighet i sitt eget li...
2024-01-26 2024-02-26
Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd Stödassistent/Stödpedagog till Boende enligt LSS
Som stödpedagog kommer du att arbeta med genomförandeplaner, rutiner och handlingsplaner samt stötta dina kollegor i detta arbete. Tjänsten är delad på 50% stödpedagog och 50% stödassistent. På varje gruppbostad bor det personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Som stödpedagog förväntas du utgå från att ge alla människor möjlighet till att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. På våra gruppbostäder anpassar vi våra insatser efter varje individs särskilda behov och du som medarbetare kommer...
2024-01-26 2024-02-26
Askersunds kommun, HSL, Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till semestervikariat
Du som sjuksköterska har ett fritt och självständigt arbete där du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska planerar för de insatser som utförs dagligen ihop med dina sjuksköterskekollegor. Du kommer att: • Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå, vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska. • Arbeta preventivt med meningsfulla vårdplaner för att upprätthålla hälsa. • Delta i förändrings och utvecklingsarbeten. • Planera, organisera, leda och utvärdera vården efter individens önskemål. • Skapa f...
2024-01-19 2024-02-29
Askersunds kommun, Särskilt boende Undersköterska till Smedsgården
På Smedsgården arbetar vi i team för att våra brukare ska få så professionell hjälp som möjligt. Teamet består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef, samt annan profession vid behov som till exempel läkare, demenssjuksköterska eller fysioterapeut. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat: • Ge personlig vård, omsorg och service efter de enskildas behov • Daglig dokumentation • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut • Kontaktmannaskap inkluderande uppr...
2024-01-18 2024-03-03
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Rektor
I ditt uppdrag som rektor för Åsbro och Rönneshytta (skolor och fritidshem) förväntas du skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Du bedriver ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete som fokuserar på hur du kan skapa förutsättningar för medarbetarna att erbjuda eleverna en utbildning av hög kvalitet. Du ansvarar för att verksamheten utvecklas i enlighet med skollag, läroplan och övriga styrdokument. Du inspirerar dina medarbetare att bidra och vara medledare i utvecklingsarbetet. Som rektor leder du din sko...
2024-01-09 2024-02-29
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Askersunds kommuns förskolor söker barnskötare
Är du en barnskötare som ser möjligheterna i att utveckla barnskötarens viktiga uppdrag på förskolan och vara en del i det kollegiala lärandet så tveka inte att söka denna tjänst. Vi söker dig som kan arbeta med både de allra yngsta barnen likväl som de äldsta barnen på förskolan. Vi söker dig som: *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. *har god samarbetsförmåga med stora och små. *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar. *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja...
2023-11-29 2024-05-01
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Askersunds kommuns förskolor söker förskollärare
Är du en engagerad förskollärare eller snart färdig förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Vi söker dig som: * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument. * är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras ...
2023-11-08 2024-05-01