Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Skolkurator
Som skolkurator i Askersunds kommun kommer du att vara en del av det centrala barn- och elevhälsoteamet och samarbeta nära elevhälsochef, rektor, vårdnadshavare samt verksamheternas arbetslag. I uppdraget som skolkurator ansvarar du tillsammans med skolledning och det övriga elevhälsoteamet för att på bästa sätt bidra till elevernas välmående och för att skapa goda förutsättningar för elevernas hälsa och lärande. Din roll blir också att bidra med psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå. Genom den centrala elevhälsan ar...
2021-10-13 2021-10-31
Askersunds kommun, IFO Familjebehandlare i öppenvård
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir; - Som familjebehandlare kommer du att bli en del i öppenvårdsgruppen/familjecentralen som arbetar med stöd och insatser gentemot barn, ungdomar och deras familjer genom service eller öppenvårdsinsats. Du har ett nära samarbete med socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjerätt. Öppenvården/familjecentralen arbetar aktivt med råd och stödsamtal, nätverksmöten, hemmaplanslösningar och samverkan med andra aktörer, såsom BVC, MVC, förskola och skola. - I tjänsten ingår även ett utvecklingsarbete...
2021-10-12 2021-10-31
Askersunds kommun, Åsbro, Rönneshytta, Snavlunda rektorsområden Speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens
Vi söker nu speciallärare åk 1-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor i Rönneshytta och Åsbro. I rollen som speciallärare på Rönneshytta och Åsbro skola ser vi att du självständigt och tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande enligt gällande styrdokument. Vi söker lärare som; *är en inspirerande, flexibel och tydlig ledare. *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen. *planerar, genomför, reflekterar och bedömer ...
2021-10-11 2021-10-31
Askersunds kommun, Åsbro, Rönneshytta, Snavlunda rektorsområden Vik. speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens
Vi söker nu speciallärare åk 1-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor i Rönneshytta och Åsbro. I rollen som speciallärare på Rönneshytta och Åsbro skola ser vi att du självständigt och tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande enligt gällande styrdokument. Vi söker lärare som; *är en inspirerande, flexibel och tydlig ledare. *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen. *planerar, genomför, reflekterar och bedömer ...
2021-10-11 2021-10-31
Askersunds kommun, Daglig vhet/pers ass enligt LSS Vikariat Stödassistent/handledare till daglig verksamhet
Som stödassistent är din uppgift att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Du stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och individuella mål. Tillsammans med kollegor och centralt placerad stödpedagog arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och utför via delegation medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Du samverkar med anhöriga/godman...
2021-10-04 2021-11-07
Askersunds kommun, Personalkontoret TIMVIKARIER till personlig assistans och funktionsstöd
Som personlig assistent är din uppgift att stödja den assistansberättigade personen i det dagliga livet utifrån dennes beslut, behov och önskemål. - Du stöttar personen i kommunikation och i samverkan med dennes kontaktnät. - Du samverkar med andra yrkesprofessioner och på delegation utför du medicinska, rehabiliterande, habiliterande insatser samt läkemedelshantering på delegation eller egenvård. - Du hjälper personen med omvårdnad, förflyttningar, hemliv, fritid, sociala kontakter, vårdkontakter eller annat utifrån personens beslut . - Du dok...
2021-10-04 2021-12-31
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Anläggningsarbetare inom gata/park-avdelningen
Som anläggningsarbetare kommer du att jobba med varierande arbetsuppgifter såsom nyanläggning, vägunderhåll, vägskyltar, traktorkörning och stensättning. Du skall ha kunskaper i nyanläggning, vägunderhåll, snö- och halkbekämpning samt kunna läsa av ritningar. Stationeringsort är Askersund och beredskap ingår i tjänsten.
2021-09-30 2021-11-04
Askersunds kommun, Socialförvaltning Engagerade Undersköterskor till Askersunds kommun
Utföra vård- och omsorg till brukare i ordinärt boende, hemtjänst. De insatser som utförs är beviljade både enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen. I dina arbetsuppgifter ingår bla, kontaktmannaskap, ombudsroll, och samarbete med övriga professioner som finns kring brukaren, samt övrigt som ingår i att arbeta med ett arbetslag i hemtjänsten.
2021-09-24 2021-11-30
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolorna i Askersunds kommun
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning. * organiserar och stru...
2021-09-17 2021-10-31
Askersunds kommun, Socialförvaltning Ledsagare och kontaktperson med teckenspråk
Teckenspråkigt Ledsagaruppdrag på 2 h/vecka och kontaktpersonsuppdrag på ca 3h/besök.
2021-01-21 2021-10-31