Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun söker barnskötare till förskolan Humlegården
Vi söker dig som är barnskötare och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Vi söker dig som: *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. *har god samarbetsförmåga med stora och små. *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar. *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i ver...
2022-05-12 2022-05-29
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommun söker barnskötare till förskolan Kristinagården
Vi söker dig som är arabisktalande, utbildad barnskötare som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande . Vi söker dig som: *pratar och skriver på både arabiska och svenska * är intresserad av utomhuspedagogik och gillar att vara ute * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskol...
2022-05-12 2022-05-26
Askersunds kommun, Södra rektorsområdet, Ha, Åbg, Zkr, Olsh Södra områdets förskolor söker barnskötare - förskollärare
Vi söker dig som är förskollärare/barnskötare och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Vi söker dig som: *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog. *är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en en tilltro till sin egen och andras förmåga. *vill arbeta med utveckling och lärande i ett temainriktat arbetssätt...
2022-05-12 2022-06-12
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kvalificerad handläggare till barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningskontor i Askersunds ko
Som handläggare hos oss kommer du ha uppdrag att utveckla förvaltningens administrativa delar och vara systemförvaltare för våra datasystem. Vidare kommer du ha utrednings- och samordningsuppdrag som stöd till nämnd och förvaltningsledning, barn -och elevprognoser, planering, beslutsstöd, uppföljning samt intern styrning och kontroll. Du kommer också arbeta med bidrag för fristående verksamhet och interkommunal ersättning. Hantering av förvaltningskontorets fakturor. Ha samordnande uppdrag vad gäller verksamheternas intendenter och utvecklingen...
2022-05-11 2022-05-31
Askersunds kommun, Hemtjänsten Enhetschef Vård och omsorg
Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss! Vi söker nu enhetschef inom vård och omsorg med ansvarsområde hemtjänst. Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialog med ledning och medarbetare ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån formul...
2022-05-11 2022-05-25
Askersunds kommun, Särskild boende Engagerade Undersköterskor sökes till Askersunds Kommun
• Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov. • Som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet. • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
2022-05-10 2022-05-31
Askersunds kommun, Hemtjänsten Undersköterska hemtjänst
• Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov. • Som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård- och omsorgsbehovet. • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen. • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
2022-05-09 2022-05-27
Askersunds kommun, Socialförvaltning Enhetschef Hemsjukvården/HSL
Är du vår nya enhetschef inom hemsjukvården? I hemsjukvården leder du sjuksköterskor, arbetsterapeuter och en hjälpmedelstekniker. Sjuksköterskorna arbetar dygnets alla timmar. Vill du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg/funktionsstöd i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss! Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I...
2022-05-03 2022-05-22
Askersunds kommun, Hemtjänsten Resursplanerare till hemtjänsten
Vi söker en engagerad, lösningsorienterad medarbetare till resursplaneringen. Som resursplanerare har du ansvar för att planera all verkställighet inom hemtjänsten samt andra uppdrag som ryms i tjänsten exempelvis vikariebeställningar och upprättande av trygghetslarm. Du kommer att ansvara för att optimera planeringen inom ditt ansvarsområde, så att hemtjänsten kan leverera insatser utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av högsta kvalité. I arbetet kommer du att ha ett nära samarbete med flera profes...
2022-05-02 2022-06-20
Askersunds kommun, Socialförvaltning Undersköterskor till Smedsgården
Arbetsuppgifter • Omvårdnad och service • Upprätta, följa upp och utvärdera genomförandeplaner. • Du arbetar med kontakansvar och ett nära teamarbete. • Dokumentation och använda digitala verktyg • Utföra hälso- sjukvårdsuppgifter enligt ordination utifrån delegering. • Rehabiliterande insatser • Samverka mellan professioner och i utvecklingsarbete
2022-04-26 2022-05-31
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Askersunds kommuns förskolor söker förskollärare
Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik. Vi söker dig som: * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne * är intresserad, engagerad och en drivande medforskande pedagog. * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar f...
2022-04-22 2022-06-17
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Semestervikariat, Måltidsbiträde/städare till förskola i Askersund
Ditt måltids- och städuppdrag är: • Att ge förskolan daglig service med måltider och städ. • Dagliga förekommande arbetsuppgifter inom städ som städning enligt arbetsbeskrivning, planering av daglig städning och golvvård m.m • Dagliga förekommande arbetsuppgifter inom kök som varumottagning, disk och egenkontroll m.m • Beställningsansvar gällande livsmedel och måltider från produktionsköket
2022-04-22 2022-06-03
Askersunds kommun, Socialförvaltning Personliga assistenter till Askersunds kommun
- Som personlig assistent är din uppgift att stödja den assistansberättigade personen i det dagliga livet utifrån dennes beslut, behov och önskemål. - Du stöttar personen i kommunikation och i samverkan med dennes kontaktnät. - Du samverkar med andra yrkesprofessioner och på delegation utför du medicinska, rehabiliterande, habiliterande insatser samt läkemedelshantering på delegation eller egenvård. - Du hjälper personen med omvårdnad, förflyttningar, hemliv, fritid, sociala kontakter, vårdkontakter eller annat utifrån personens beslut . - D...
2022-04-13 2022-05-31
Askersunds kommun, Personalkontoret Semestervikarier vård/omsorg
Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg. Vikarieperioden gäller för sommaren 2022, från mitten av juni till mitten av augusti med introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start (genomförs i juni). Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kommer i ditt arbete att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Du erbjuds ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling,...
2022-04-12 2022-05-31
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan söker lärare/speciallärare
Som lärare/speciallärare arbetar du nära andra lärare och elevresurser. Ni samverkar som ett team runt eleven och anpassar dagen och undervisningen utifrån elevens individuella behov. Du kommer ha nära kontakt med elevernas vårdnadshavare och kontinuerlig uppföljning. Grundsärskolan har åldersblandade undervisningsgrupper där undervisningen sker utifrån behörighet i ämnen och ämnesområden. Vi förutsätter att du i ord och handling förmedlar en positiv människosyn präglad av humanistiska och demokratiska ideal. Detta är en förutsättning för att...
2022-02-16 2022-06-10
Askersunds kommun, Personalkontoret Timvikarier till måltidsavdelningen
Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom måltidsavdelningen! Vi söker kockar som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal. Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhe...
2022-01-10 2022-05-31
Askersunds kommun, Personalkontoret Timvikarier till barnomsorg/skolbarnsomsorg
Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom förskola och fritidshem! Vi söker barnskötare med ett genuint intresse för att arbeta med människor som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal. Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikaria...
2022-01-10 2022-05-31
Askersunds kommun, Personalkontoret Lärarvikarier (tim)
Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom grundskolan! Vi söker lärarvikarier som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal. Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhe...
2022-01-10 2022-05-31
Askersunds kommun, Personalkontoret Timvikarier till städenheten
Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom städenheten! Vi söker städare som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal. Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhetens v...
2022-01-10 2022-05-31