Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Askersunds kommun Ekonom
Vi söker dig som har drivkraft och intresse för dessa frågor och som även på ett konsultativt sätt kan stötta kommunens förvaltningar i ekonomiska frågor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Budgetarbete, planering, uppföljning, prognoser. • Ekonomisk analys, nyckeltal, statistik. • Presentationer inför ledningsgrupp och politisk ledning.
2021-02-25 2021-03-21
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Avdelningschef Vatten och avlopp
Som VA-chef är du ytterst ansvarig för att VA-kollektivets dagliga och långsiktiga försörjning av rent vatten och renat avloppsvatten är hållbar och säker. I likhet med många kommuner börjar såväl verk som ledningsnät uppnå en ålder där behov av reinvesteringar gör sig kända. I kombination med ändrade krav på rening och förändringar i vattenkvalitet blir en viktig uppgift att utifrån lokala förutsättningar och med fokus på arbetsmiljö och hållbarhet planera långsiktiga behov för att säkerställa försörjningen. I det dagliga arbetet finns ca 13 ...
2021-02-22 2021-03-14
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Avdelningschef gata och park
Gata - parkavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av kommunens gator, vägar, park- och naturområden, allmänna platser, idrotts- och friluftsanläggningar, skog m.m så att de är platser som är attraktiva och värdeskapande för kommuninvånare, företagare och besökare. Avdelningen är även kommunens utförare av anläggnings- och exploateringsprojekt som till viss del utförs i egen regi men även i samarbete med upphandlade entreprenörer. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare utveckla och effektivisera verksamheten så den med til...
2021-02-22 2021-03-14
Askersunds kommun, IFO Socionom till Socialtjänstens enhet Barn och familj
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir; - Utreda, bevilja och följa upp insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga. - Råd och stöd, serviceinsatser, förebyggande arbete och nätverksarbete. Arbetet innebär ett nära samarbete med vår öppenvård men även med externa partners såsom skola, förskola, polis, BVC, MVC samt Familjecentralen. Målsättningen är att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi arbetar aktivt för barnens och familjernas delaktighet. Du ges möjlighet till regelbunden handledning, nära arbetsl...
2021-02-17 2021-03-14
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/ Fritidspedagoger till Norra rektorsområdet
Vi söker Dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, alternativt har en annan utbildning med inriktning mot barn och utbildning. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på förskola, fritidshem och skola och driver en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna. Som fritidspedagog i Askersunds kommun består arbetsuppgifterna av att planera, genomföra samt skapa en trygg och lärorik miljö utifrån läroplanen där eleverna, deras lärande och utveckling står i centrum. Som fritidspedagog har du ansvar både en...
2021-02-15 2021-03-01
Askersunds kommun, Hemtjänsten Enhetschef Vård och omsorg
Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss! Vi söker nu en enhetschef inom vård och omsorg med ansvarsområde hemtjänst. Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialog med ledning och medarbetare ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån for...
2021-02-12 2021-03-03
Askersunds kommun, Socialförvaltning Sommarvikariat Leg. Arbetsterapeut till Askersunds kommun
Vi söker nu semester vikariat som arbetsterapeut till Askersunds kommun. Du kommer att arbetar mot Vård och omsorgs boende, hemsjukvård och funktionsstöd. Arbetsterapeutens uppgifter är bland annat: - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar. - Handledning av personal. - Datadokumentation i Procapita+. Som arbetsterapeut kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med d...
2021-02-09 2021-03-31
Askersunds kommun, Daglig vhet/pers ass enligt LSS Stödassistent till daglig verksamhet
Som stödassistent är din uppgift att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Du stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och individuella mål. Tillsammans med kollegor och en stödpedagog arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och utför via delegation medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Du samverkar med anhöriga/godman enligt gälla...
2021-02-03 2021-03-03
Askersunds kommun, Fritid Parkarbetare
Arbetsuppgifter Du kommer att ingå som en i teamet inom avdelningen park & fritid. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara gräsklippning som utförs med större gräsklippare eller redskapsbärare samt daglig skötsel och service av den. Du kommer bli tilldelad gräsytor som blir ditt ansvar att klippa under säsongen. Förutom gräsklippning kan du komma få arbeta med andra förekommande arbetsuppgifter inom avdelningen såsom trimning, rensning mm.
2021-02-01 2021-02-28
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Norra rektorsområdet
Vi söker dig som är förskollärare alt. lärare mot yngre åldrar och som vill bidra i vårt utvecklingsarbete inom förskolan. Vi erbjuder dig en utmanande och stimulerande miljö där Du i ditt arbete som förskollärare, i enlighet med våra styrdokument, kommer att ha en ledande roll inom undervisning och utbildning. Vi bygger tillsammans en organisation för lärande där det dagliga arbetet genomsyras av: utforskande, glädje, inflytande/delaktighet, omtanke och respekt. Vi delar ofta upp våra barngrupper i mindre grupper. Det skapar trygghet men oc...
2021-01-26 2021-02-28
Askersunds kommun, Socialförvaltning Sommarvikariat Leg. Sjuksköterska
Som sjuksköterska i Askersunds kommun arbetar du mot Vård och omsorgs boende, hemsjukvård och funktionsstöd. Sjuksköterskans uppgifter är att: - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser. - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa. - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita. - Arbeta i vårt digitalt ...
2021-01-25 2021-03-28
Askersunds kommun, Personalkontoret Semestervikarier vård/omsorg 2021
Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg. Vikarieperioden gäller för sommaren 2021, från mitten av juni till mitten av augusti med introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start (genomförs i juni). Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kommer i ditt arbete att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Du erbjuds ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling,...
2020-12-28 2021-02-28
Askersunds kommun, Personalkontoret Semestervikarier till funktionsstöd och boendestöd
Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom enheten för funktionsstöd och boendestöd . Vikarieperioden gäller för sommaren2021, från mitten av juni till mitten av augusti, med möjlighet till introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start (genomförs i juni). Om vi trivs med dig och du med oss så finns goda chanser att få fortsätta arbeta som vikarie inom verksamheten. Vi söker vårdare/stödassistenter/boendestödjare till våra gruppbostäder och daglig verksamhet för vuxna personer med ...
2020-12-28 2021-02-28
Askersunds kommun, Personalkontoret Semestervikarier Personliga assistenter
Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom personlig assistans. Vikarieperioden gäller för sommaren 2021, från mitten av juni till mitten av augusti med introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start (genomförs under våren och utbildningen sker v 24). Vi söker personliga assistenter (undersköterskor eller stödassistenter) med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kommer i ditt arbete vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. I arbetet i...
2020-12-28 2021-02-28