Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Hemsjukvården
Hemsjukvårdens sjuksköterskeorganisation består av ca 36 sjuksköterskor organiserade i arbetslag som utgår från kommunens särskilda boenden med ansvar även för tillhörande hemtjänstområde. Dessa patientansvariga sjuksköterskor arbetar dag, kväll och helg. Arbetet som sjuksköterska i kommunen är fritt och stimulerande med goda möjligheter till kunskapsutveckling. I mötet med patienter och arbetskamrater skapas goda relationer och delaktighet. Dina patienter är omsorgstagare på det särskilda boendet samt patienter i alla åldrar som vårdas i sin...
2023-01-27 2023-02-12
Alvesta kommun Trädgårdsmästare Huseby Bruk
Som trädgårdsmästare kommer du att vara ansvarig och arbeta med Husebys kulturhistoriska park och köksträdgård. Du kommer att ansvara för vård, skötsel, planering, och utveckling av anläggningens träd, häckar, växthus, utplanteringsväxter, perenner, exoter, grusytor, gräsytor m.m. Delaktig i evenemang och program inom trädgård, samt visningar av trädgårdarna för olika grupper. Arbetsledning av personal, feriearbetare och praktikanter.
2023-01-27 2023-02-12
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Hållbarhetsstrateg – God Hälsa/Folkhälsa
Alvesta kommun växer och vi blir fler invånare. Kommunen har ett livskraftigt näringsliv och bra förutsättningar för ett gott vardagsliv men för att möta framtidens utmaningar med bl.a. demografi satsar vi nu på nyinrättad funktion med fokus på social hållbarhet och god hälsa för alla. Kommunen arbetar intensivt med Agenda 2030 för att realisera och nå våra lokala mål. För att lyckas krävs innovativa och kreativa arbetsmetoder kring god hälsa för alla där det förebyggande arbetet är en framgång. Vi måste stärka kommunens förmåga att driva och s...
2023-01-26 2023-02-12
VoB Syd AB, Familjehuset i Alvesta Samordnare till Familjehuset i Alvesta
Samordnaren har i uppdrag att samordna alla insatser utifrån socialtjänstens uppdrag och är huvudansvarig för klientarbetet i vardagen och för samverkan med socialtjänst, andra myndigheter, skola, gode män och andra i klientens nätverk. Samordnare ansvarar vidare för att hantera information som inkommer från uppdragsgivare och har därmed ett dagligt övergripande samordningsansvar. Samordnaren är huvudansvarig gällande slutgiltig skriftlig sammanställning och dokumentation i form av utlåtande och slutrapport: Tillsammans med övriga kontaktpers...
2023-01-25 2023-02-17
AllboHus Fastighets AB Reparatör till AllboHus Fastighets AB
AllboHus söker reparatör till avdelningen Fastighetsteknik med huvudsaklig placering i Alvesta. Avdelningen består idag av 11 områdesreparatörer. Vi arbetar områdesbaserat, vilket innebär att varje medarbetare inom ett geografiskt område har ett eget ansvarsområde, men gemensamt ansvar för områdets fastigheter och hyresgäster. I rollen som reparatör ansvarar du för och arbetar med olika typer av fastighetstekniska reparationer som innebär felavhjälpande underhåll med el, vitvaror och enklare VVS. Du har ett professionellt och serviceinriktat be...
2023-01-25 2023-02-12
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef Funktionsstöd Alvesta kommun
I rollen som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inkluderat arbetsmiljö. I uppdraget ingår att förankra den politiska visionen, målet och grundvärderingen. Du ser till att verksamheten har tydliga strategier och handlingsplaner för att nå målen samt att dessa genomförs och följs upp. Du ska arbeta aktivt för att sätta omsorgstagarens behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Del av rollen kommer innebära att arbeta ...
2023-01-25 2023-02-14
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Controller/projektekonom
Tjänsten består av kvalificerat ekonomistöd inom det treåriga ESF-projektet Barnens bästa i Alvesta, konsultativt stöd till utsedda verksamheter/bolag i deras ekonomistyrning och uppföljning. Tjänsten är placerad vid kommunens enhet för Controllerfunktion inom Ekonomi- och Finansavdelning som organisatoriskt ligger under Kommunledningsförvaltningen. Avdelningen bistår kommunstyrelse, förvaltningar och kommunala bolag med strategiska ekonomifrågor och ekonomisk planering och uppföljning. Du kommer ingå i en enhet inom avdelningen som består av n...
2023-01-24 2023-02-19
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Ordinärt boende
Vi i hemtjänsten i Alvesta kommun får mer ärenden just nu, och det tycker vi är kul men vi behöver då också bli fler till vårt team. Därför söker vi dig som är utbildad undersköterska som gärna arbetar självständigt men som kan se din del i helheten och arbetar professionellt, noggrant och flexibelt. Arbetet i hemtjänsten innebär att ge omsorgstagare god vård och personlig omsorg utifrån beslut av myndighetshandläggare. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsarbete. Vi arbetar enligt I...
2023-01-23 2023-02-05
Alvesta kommun Besöksvärd med receptionsansvar Huseby
Vi söker en person till uppdraget som besöksvärd med receptionsansvar under säsongen 2023. I tjänsten ingår arbete med att bemanna receptionen, evenemang, bokning, grupper, utställningar och kommunikation. Du är med och ansvarar för besökarnas helhetsupplevelse från bokning till genomförande. Tjänsten innebär mycket kundkontakt och det är viktigt att du står för ett gott värdskap. Tjänsten pågår från starten av sommarsäsongen i maj och avslutas med julmässan i november. Våra besökare är i fokus och ett gott värdskap genomsyrar verksamheten.
2023-01-23 2023-02-05
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten Alvesta Söder
Hemtjänstområdet Alvesta Söder omfattar Vislanda, Grimslöv och Lönashult med ett gemensamt hemtjänstteam för hela området. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsarbete. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC) och använder kontinuerligt digitala lösningar och system. Vi är stolta över att finnas till för våra omsorgstagare årets alla dagar och timmar, vilket innebär att vi arbetar dagar, kvällar och helger på årsarbetstidsavtal. I arbetet ingår god dialog med omsorgstagare ...
2023-01-18 2023-02-01
AllboHus Fastighets AB Säsongsarbetare till Utemiljö inom AllboHus Fastighets AB
Vår utemiljöavdelning består av 15 medarbetare med ansvar för olika områden i vårt fastighetsbestånd. Du blir en del av ett engagerat team som ansvarar för skötsel och utveckling av bostadsgårdar och skolgårdar för att skapa attraktiva yttre miljöer för våra hyresgäster. I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, skötsel av planteringar, häckar, rabatter, naturmark, markbeläggningar, lekplatser, städning och sophantering. Många av arbetsuppgifterna sköts med hjälp av vår moderna maskinpark. Det ingår även vissa enklare underhållsarbeten i våra fa...
2023-01-17 2023-02-15
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till Björkliden särskilt boende i Vislanda
Vi söker en undersköterska till vårt team på demensenheten. Som undersköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att tillgodose omsorgstagarens individuella behov av god omvårdnad. Det kan till exempel handla om att efter önskemål ge praktiskt och emotionellt stöd med den dagliga livsföringen, skapa goda måltidsupplevelser, sociala aktiviteter etc. På delegation av legitimerad personal kan du komma att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande arbetsinsatser.
2023-01-13 2023-02-05
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Säsongsarbetare till Parkavdelningen
Vi söker dig som vill arbeta som parkarbetare under kommande växtsäsong. Du kommer att arbeta med skötsel av sommarblommor, ogräsrensning, häckklippning, trimning, plantering, gräsklippning mm.
2023-01-09 2023-02-19
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen söker semestervikarier
Du behövs, är du intresserad? Kul, då är du rätt för oss när vi söker dig som vill arbeta med människor som är i behov av hjälp och stöd i sin vardag. Arbetet bygger på ett gott samarbete med dina arbetskamrater i det dagliga arbetet men också med andra yrkesroller i verksamheten såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter m fl. Du behöver ha ett gott bemötande och tycka om ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. För att söka semestervikariat behöver du förstå och känna ansvar i allt du utför och visa vilja och eng...
2022-12-19 2023-04-10
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till våra kök
Vi söker dig som älskar matlagning och tycker om att ge bra service. Vi har varierade arbetstider som är förlagda till dagtid både vardag och helg. I arbetet ingår att vara behjälplig vid matlagning, packning av matdistribution, göra sallader, desserter, diska samt städa kök och matsalar m m. Vår uppgift är att ge våra omsorgstagare en guldkant i vardagen med god och vällagad mat. Vi ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur vi arbetar med näringsriktig och anpassad kost inom äldreomsorgen. Du får arbeta tillsammans med vår erfarna...
2022-12-19 2023-04-10
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till förskoleteamet i Alvesta
Alvesta kommun vill att alla barn och unga ska få lika och rätt förutsättningar till lärande och utveckling. Tillsammans gör vi varandra bra! I Alvesta har vi ett förskoleteam med fyra specialpedagoger och en psykolog. Vi söker nu en specialpedagog till område Öster i centrala Alvesta. Förskoleteamet arbetar tätt med rektorerna och bidrar bl a med handledning, specialpedagogisk kompetens, observationer, kompensatoriska hjälpmedel och andra konkreta insatser. I Alvesta har vi fem förskoleområden. Du arbetar särskilt tillsammans med rektorn i ...
2022-12-09 2023-01-30
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till lågstadiet, Grönkullaskolan
Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mycket väl fungerande EHT team som blir ditt bollplank kring de elever som är i behov av sär...
2022-11-24 2023-03-31
Alvesta kommun Elmontör till Alvesta Energi, Alvesta Elnät
• Nyanläggning och ombyggnad av elnätet • Felavhjälpning • Förebyggande underhåll • Reparation av låg- och mellanspänningsanläggningar, kabelskåp och fördelningsstationer • Uppsättning av mätare och mätutrustning • Kabelvisning • Beredskap ingår som en del av tjänsten. För att trivas i rollen som elmontör har du ett genuint intresse för elkraftsbranschen, trivs att arbeta med varierande uppgifter och ser positivt på att arbeta i en utomhusmiljö.
2022-10-19 2023-02-28
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot högstadiet, Alvesta Resursenhet
Nu söker vi ett nytt lärarteam till Alvesta Resursenhet. Resursenheten är en av flera enheter som ingår i Centrala barn- och elevhälsan där det finns möjlighet till samarbete och kollegialt lärande tillsammans med de olika teamen. Tjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskap om både skolans och socialtjänstens arbete. Vi är en mindre F-9 skola med visionen att ha tre undervisande pedagoger, varav en är vår socialpedagog som redan finns i verksamheten. Undervisning och elevtid är mellan 8:3013:00 måndag till fredag. Skolan erbj...
2022-09-09 2023-02-12
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot mellanstadiet, Alvesta Resursenhet
Nu söker vi ett nytt lärarteam till Alvesta Resursenhet. Resursenheten är en av flera enheter som ingår i Centrala barn- och elevhälsan där det finns möjlighet till samarbete och kollegialt lärande tillsammans med de olika teamen. Tjänsten innebär en unik möjlighet för dig att få kunskap om både skolans och socialtjänstens arbete. Vi är en mindre F-9 skola med visionen att ha tre undervisande pedagoger, varav en är vår socialpedagog som redan finns i verksamheten. Undervisning och elevtid är mellan 8:30 - 13:00 måndag till fredag. Skolan ...
2022-09-09 2023-02-12