Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till mellanstadiet på Grönkullaskolan
Vi söker lärare till mellanstadiet åk 4. Grönkulla är en spännande och utmanande arbetsplats där du aldrig vet exakt hur en dag kommer att utveckla sig. Att undervisa skolans elever utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället. Skolan har ett mycket väl fungerande EHT team som blir ditt bollp...
2021-07-06 2021-08-30
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Yrkeslärare Vård och omsorg Allbo lärcenter
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta att utveckla vår utbildning inom Vård- och omvårdnadsprogrammet. Den nu aktuella tjänsten avser i första hand undervisning inom vuxenutbildningen, dock pågår ett utvecklingsarbete avseende samverkan med motsvarande utbildning inom gymnasieskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag med övriga engagerade och positiva lärare inom programmet men också med övriga lärare på skolan.
2021-07-05 2021-08-06
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsledare teknisk service
Som arbetsledare hos oss kommer du, tillsammans med övrig personal, att ansvara för planering och genomförande av arbeten som din grupp ska utföra. Du ligger steget före och ser till att din grupp får förutsättningar att göra ett bra arbete. Storleken på projekten varierar och omfattar allt från enklare uppdrag till längre projekt. Teknisk service utför uppdrag inom VA, gata, park och dina uppdrag kan komma att variera inom alla dessa områden. Du leder och fördelar arbetsuppgifter, följer upp och stöttar medarbetarna i sitt dagliga arbete. Du s...
2021-07-02 2021-08-15
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till förskoleområde Grönkulla
Vi söker dig som vill vara med och skapa samverkan och gemensamma mål för vårt nya förskoleområde. Tjänsten som biträdande rektor är nyinrättad då det tidigare varit två förskoleområden. Som biträdande rektor bistår du rektor i planering, utveckling och uppföljning av förskoleområdets verksamhet. Tillsammans med rektor leder du det pedagogiska arbetet och har verksamhets-, arbetsmiljö- och personalansvar för delar av området. Som biträdande rektor ingår du även i en rektorsgrupp för förskolorna i Alvesta där vi värdesätter samarbete och kollegi...
2021-07-01 2021-08-11
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker fysioterapeut till vårdcentralen Alvesta!
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2021-06-22 2021-08-16
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Fysioterapeut/rehabkoordinator till vårdcentralen Alvesta!
Som rehabiliteringskoordinator är du samordnare inom sjukvården och gentemot andra aktörer som kommunen, Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedling. Ditt uppdrag är att identifiera patienter som är i behov av samordnade åtgärder för att undvika eller minska sjukskrivning. Du ansvarar för att utveckla arbetssätt och metoder som främjar tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen. Du kommer också att arbeta med psykosocial kartläggning av patienter, med bedömning och förslag på insatser samt koordinera olika former av nätverksmöten och v...
2021-06-17 2021-08-16
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Stödassistent till gruppboende enligt LSS
Du kommer att arbeta som stödassistent åt 4 stycken omsorgstagare med LSS-beslut, bosatta på ett gruppboende i Alvesta. Arbetet innebär ansvar över planering, utformning, genomförande och uppföljning av omsorgstagarnas samtliga aktiviteter under dagen, som utgår från hemmiljön. Du kommer även att ha ett tätt samarbete med omsorgstagarnas personal på deras dagliga verksamhet. Som stödassistent hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar för att skapa omsorg av god kvalitet oc...
2021-06-07 2021-07-31
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare/Speciallärare till Alvesta särskola
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att tillsammans med en lärarkollega arbeta som klasslärare för en grupp elever i grundsärskolan som läser efter kursplanen ämne alternativt ämnesområde. Du kommer att ha pedagogiskt ansvar för elevernas undervisning och arbeta utifrån ett nära samarbete med elevassistenter och övriga lärare och personal på enheten. Din placering kommer att vara i ett arbetslag och du kommer att tillhöra ett lärarlag. Alvesta särskola består av Alvesta grundsärskola och Alvesta gymnasiesärskola. Vi arbetar tillsammans som en en...
2021-06-01 2021-08-10