Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Kommundirektör Folkhälsostrateg
I ditt uppdrag ingår att på en strategisk nivå samordna och utveckla arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. I din roll som folkhälsostrateg förväntas du årligen ta fram en plan, budget samt uppföljning och ekonomisk redovisning för folkhälsoarbetet. Du ska också ta fram en långsiktig strategi för arbetet, det aktuella läget i Alingsås ska vara utgångspunkt för arbetet. Du är med och utvecklar kommunens förmåga att styra och leda mot insatser som främjar jämlik hälsa och livsvillkor för befolkningen samt att främja och utveckla arbetet m...
2021-01-21 2021-02-04
Alingsås kommun - huvudkonto Alingsås kommun söker tim- och sommarvikarier
Arbetet inom äldreomsorgen är skiftande och individanpassat. Där ingår det att skapa förutsättningar och möjlighet till stimulans utifrån varje individs förmåga. Du hjälper till vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. På ett äldreboende genomförs arbetsuppgifterna i ett gemensamt hem för de äldre och inom hemtjänsten bor de kvar i sina egna hem. Därför är det krav på körkort inom hemtjänsten alternativt att du kan cykla om arbetsområdet är inom centrum. I arbetet som personlig assistent och stödassistent arbetar du m...
2021-01-20 2021-06-13
Alingsås kommun, Sjuksköterskor Distriktssköterska/sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss i hemsjukvården träffar du patienter i deras hemmiljö och på olika former av boenden. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp de insatser du utför. Arbetet innebär allt från enklare medicinska insatser till insatser med mer avancerad medicinsk utrustning och teknik samt vård i livets slutskede. Som sjuksköterska finns du till hjälp för stöd och råd, utbildar samt delegerar uppgifter til...
2021-01-20 2021-02-21
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun
Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande och detta sker genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och aktiviteter som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och duktig på att skapa relationer med barn och deras föräldrar. Som timvikarie inom grundskolan kan du arbeta med barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Arbetet innebär at...
2021-01-20 2021-05-16
Alingsås kommun, Bjärke hemtjänst Undersköterska till Bjärke Hemstjänst
Tycker du om att arbeta självständigt men i samarbete med dina kollegor? Det är bra, för vi söker en person med god samarbetsförmåga och som samtidigt kan ta egna initiativ. Eftersom du är flexibel och ansvarstagande så hanterar du arbetsdagar som innebär allt från leverans av mat, ge mediciner, promenader, tvätt av kläder till att sitta ner och prata en stund med den som behöver. Vi arbetar efter ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ...
2021-01-20 2021-02-07
Alingsås kommun, Nolby Barnskötare till Östlyckans förskola
Arbeta i barngrupp med barn i behov av medicinskt stöd.
2021-01-20 2021-02-03
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Resurs till Västra Bodarna förskola
Västra Bodarna enhet har förskola, skola och fritidshem. Du kommer att agera som pedagogisk resurs med särskilt ansvar inom förskolans äldrebarnavdelningar och du genomför aktiviteter både tillsammans med övriga pedagoger och mer självständigt i olika lärmiljöer.
2021-01-18 2021-02-01
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Barn & Unga i Alingsås
Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år samt deras föräldrar. Som socialsekreterare på enheten arbetar du i team med att ta emot anmälningar, göra förhandsbedömningar, fatta beslut samt bedriva ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du arbetar självständigt men också i samverkan med kollegor och samverkanspartners, med barnets bästa i fokus. På enheterna finns en närvarande, erfaren och stödjande arbetsledning i form av t...
2021-01-14 2021-01-31
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Unga Vuxna
Till enheten Unga vuxna och socialpsykiatri söker vi en socialsekreterare för målgruppen Unga vuxna, personer mellan 18-25 år med primärt beroendeproblematik, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Som socialsekreterare på enheten arbetar du med att ta emot ansökningar och anmälningar, göra förhandsbedömningar, fatta beslut samt bedriva ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du arbetar självständigt...
2021-01-13 2021-01-27
Alingsås kommun, Reningsverket Driftledare Reningsverk
Vi söker nu dig som vill arbeta som arbetsledare på kommunens avloppsreningsverk. I din roll ansvarar du för att, tillsammans med dina kollegor, säkerställa att processerna för kommunens avloppsrening drivs så optimalt som möjligt. I ditt verksamhetsområde ingår tre avloppsreningsverk samt 75 stycken pumpstationer. Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande, du förväntas vara synlig i verksamheten samtidigt som du har administrativt ansvar inklusive visst arbetsmiljöansvar. Du arbetsleder en grupp på nio personer, som förvaltar och utvecklar ...
2021-01-07 2021-01-31
Alingsås kommun, Funktionsstöd Enhetschef inom daglig verksamhet
Vi söker dig som är engagerad, lösningsfokuserad och ansvarsfull. Du kommer att leda, planera och utveckla verksamheten utifrån mål och gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet. I rollen som enhetschef ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för den pedagogiska inriktningen i verkställigheten av insatsen. Du kommer ha ett nära samarbete med en av Dina nya kollegor. Du kommer ha hjälp att leda verksamheten av olika stödfunktioner såsom exempelvis HR-konsult och metodutvecklare.
2021-01-07 2021-01-24
Alingsås kommun, Noltorp Specialpedagog till förskolorna i Noltorps område
Ditt specialpedagogiska uppdrag innebär att du har ett nära samarbete med rektor, pedagoger och vårdnadshavare. Du planerar och följer stödinsatser som behöver riktas till respektive barn eller barngrupp. Du har samtal, möten och handledning utifrån de behov som uppstår. I ditt uppdrag ingår att, tillsammans med rektor samt Barn- och Elevhälsoteam, arbeta förebyggande och främjande för att utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer utifrån barnens behov. Du har ett nära samarbete och goda relationer med andra instanser såsom BV...
2020-12-17 2021-01-24