Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska med utbildningsansvar
I rollen som utbildningssjuksköterska arbetar du med kompetensutveckling som leder till ökad kunskap inom vård- och omsorgs alla avdelningar. Vi arbetar utifrån en modell där olika yrkeskategorier möts för att få en gynnsam verksamhetsutveckling och ett gemensamt arbetssätt utifrån våra riktlinjer och rutiner. I arbetet ingår till viss del kliniskt arbete. Tjänsten som utbildningssjuksköterska ligger under avdelningschef och sträcker sig över hela förvaltningen. De utbildningsområden som utgör grunden innefattar bland annat; Hygien, kost och n...
2024-04-12 2024-04-26
Polismyndigheten, Polisregion Väst Stationsbefäl Alingsås, LPO Alingsås
Är du redo för nästa steg? Vill du utvecklas både som person och i din yrkesroll? Trivs du i en arbetsledande befattning och vill arbeta i en omväxlande och tempofylld miljö? Välkommen att söka som stationsbefäl i Alingsås. Som stationsbefäl har du en central roll för den inre verksamheten och i många fall verkar du som LPO-ledningens förlängda arm, med en helhetssyn både för polisens utredande uppdrag och yttre verksamhet. Rollen innebär att du är både verksamhetsansvarig och arbetsledare med ansvar för: • polisstationens drift och säkerh...
2024-04-12 2024-05-01
Alingsås kommun, Äldreboende Hemsjö Undersköterska till Hemsjögården
Som undersköterska arbetar du både utifrån socialtjänstlagen och på delegation enligt hälso- och sjukvårdslagen. Arbetet består av omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab-personal. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. Detta tydliggörs i den enskildes genomförandeplan. Då vi arbetar utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning ställer vi krav på att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal, förståelse och skrift. Vi är just nu mitt i ett intens...
2024-04-10 2024-04-23
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Socialpedagog till beroendestöd, vikariat
I beroendestödsteamet arbetar tre socialpedagoger samt en verksamhetssamordnare. De som jobbar här har utbildning i Återfallsprevention, CRA, MET, HAP med mera och MI används som verktyg i det dagliga arbetet. På uppdrag av socialsekreterare erbjuder beroendestödsteamet psykosocialt stöd i olika former, både emotionellt och praktiskt. Insatserna utformas efter klientens behov och ska syfta till att förbättra den enskildes livssituation. Insatserna kan gälla olika livsområden men fokus ska ligga på beroendeproblematiken, varav insatsen ska ge ...
2024-04-10 2024-04-22
Alingsås kommun, Utbildning Speciallärare till anpassad gymnasieskola
Ditt huvudsakliga läraruppdrag är inom det individuella programmet där du ansvarar för en klass med behov av tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationssätt. I dina arbetsuppgifter som speciallärare arbetar du främst för att undanröja hinder för lärande för elever med behov av komplexa undervisningsstrategier pga. flerfunktionsvariationer och andra samdiagnoser. Du arbetar i nära samverkan med övriga lärare och pedagogiska assistenter. Som speciallärare på Alströmergymnasiets anpassade gymnasieskola samverkar du med elevhälsan och...
2024-04-09 2024-04-23
Alingsås kommun, Avdelning LSS för assistans och stöd Enhetschef LSS personlig assistans och stöd
I rollen som enhetschef är du ansvarig för boendena inom LSS personlig assistans och stöd. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att ha en ändamålsenlig samverkan inom förvaltningen, med vård och omsorgsförvaltningen samt med externa aktörer såsom psykiatrin med flera. Som enhetschef är du ansvarig för att aktivt styra och leda både det dagliga arbetet och pågående utvecklingsprocesser. Du driver verksamheten utifrån politiska mål, lagstiftning och de krav som ställs på verksamheten i övrigt. En bärande del i ditt uppdrag är att leda oc...
2024-04-09 2024-05-02
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Miljöskyddsinspektör
I rollen som miljöskyddsinspektör utför du prövning och tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Du kommer att arbeta med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Dina dagliga arbetsuppgifterna innebär bland annat att handlägga anmälningar, göra klagomålsutredningar och att genomföra tillsyn. I ditt uppdrag ingår att ställa krav och fatta myndighetsbeslut i enlighet med kommunens delegationsordning eller att bereda och föredra ärenden inför bygg- och miljönämndens politiker. Det är av stor vikt att du kan ...
2024-04-08 2024-04-28
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Kommunekolog
I rollen som kommunekolog bidrar du med kompetens inom naturvård och vattenvård när det gäller bland annat planarbete, bygglov, strandskydd, tillsynsärenden inom miljöområdet, samt förvaltning av naturreservat. Som kommunekologen arbetar du med frågor som berör både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret men även andra förvaltningar inom Alingsås kommun. Naturvårdsfrågorna rapporteras till kommunens bygg- och miljönämnd. Du kommer att arbeta både strategiskt övergripande och med handläggning av enskilda ärenden. Din uppgift b...
2024-04-08 2024-04-28
Alingsås kommun, Stadsmiljöavdelningen Trafikplanerare till trafik- och parkenheten
I rollen som trafikplanerare arbetar du dagligen för att Alingsås skall ha en god trafikmiljö i samband med planering, byggnation och underhåll av vägar. Du arbetar till stor del med den fysiska planeringen i form av detaljplaner och olika utvecklingsprogram. Arbete med utformning och trafikutredningar ingår i tjänsten. I tjänsten ingår att verka med en strategisk blick för helheten så att planeringen går i linje med våra långsiktiga mål och övrig planering för trafik och infrastruktur. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att ta fra...
2024-04-05 2024-04-28
Alingsås kommun, Avdelning Vuxen Semester- och timvikarier till enhet boende
Som stödpedagog/behandlingspedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor där du har ansvar för att stödja de boende och tillsammans skapa en meningsfull vardag där inflytande och delaktighet är det centrala i det vardagsnära arbetet. Du arbetar utifrån det uppdrag som vi är ålagda att arbeta kring och följer upp insatserna tillsammans med den boende. Målet är den boendes välbefinnande, integritet och självbestämmande. I arbetet ingår att ha stödsamtal, upprätta genomförandeplaner, stödja i vardagsbestyr samt att vara närvarande i de boende...
2024-04-03 2024-04-30
Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Alströmergymnasiet
Som specialpedagog blir du en del av elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt rektor. I dina arbetsuppgifter ingår främst: • Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för elever, föräldrar, personal och andra yrkesutövare. • Genomföra pedagogiska utredningar utifrån elevens hela skolsituation och analysera möjligheter och hinder på organisations-, grupp- och individnivå. • Delta i arbetet med att upprätta, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram i samverkan ...
2024-03-27 2024-04-21
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Nattsjuksköterska till Alingsås kommunala primärvård
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård hos flera olika patienter i deras hem eller på särskilt boende. Din arbetstid är förlagd till kväll/natt. I ditt dagliga arbete ingår att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel samt ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård. Arbetet innebär även att du har en god relation och tät dialog med patienternas anhöriga samt ser ett gott bemötande som en självklar del i det dagliga arbetet. I rollen som sjukskö...
2024-03-15 2024-04-30
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sommarvikariat, sjuksköterska till kommunal primärvård
Vill du kombinera ett givande arbete som sjuksköterska med en flexibilitet för dig som person? Hos oss får du bland annat välja om du vill arbeta deltid eller heltid! Läs mer om alla våra förmåner här: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/arbete/vara-formaner/ I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med sjukvård hos olika patienter i deras hem. Ditt jobb är bland annat medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård. Arbe...
2024-01-18 2024-06-09
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sommarvikariat, assistent till sjuksköterska
Tycker du om att arbeta självständigt och i team? Det är bra, för vi söker en person med god förmåga att på uppdrag av sjuksköterska eller tillsammans med sjuksköterska utföra insatser enligt patienternas behov. Vi arbetar alltid med en helhetssyn kring patienter där varje möte är unikt och betydelsefullt. I rollen som assistent till sjuksköterska arbetar du med sjukvård hos olika patienter i deras hem, både i ordinärt boende och särskilt boende. Ditt jobb är att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom exempelvis såromläggningar o...
2024-01-18 2024-06-01
Alingsås kommun - huvudkonto Sommar- och timvikarier till funktionsstöd, personlig assistans och äldreomsorg
Här nedan kan du läsa om de olika yrkesområdena som du har möjlighet att arbeta inom. På vår hemsida kan du även ta del av hur en arbetsdag kan se ut: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/timavlonad/ansokan-och-yrkesomraden/ Personlig assistans Här stödjer du vuxna...
2024-01-09 2024-06-16