Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Reningsverket Drifttekniker, Avloppspumpstationer
Som drifttekniker kommer du att ingå i en enhet som arbetar med drift och underhåll av kommunens avloppsreningsverk (ARV). Medarbetarna på enheten är stationerade på Nolhaga ARV i natursköna Nolhagaparken, Alingsås. Arbete sker på samtliga ARV och pumpstationer runt om i kommunen. Produktion av avloppsvatten sker idag i en process med mycket låg grad av automation. Det styrs och övervakas av konventionell paneldrift samt manuellt i anläggningen. Inom loppet av några år kommer det förändras till ett system som styrs och övervakas via ett drift...
2021-04-12 2021-05-10
Alingsås kommun, Lendahl/Långared Förskollärare till Lendahls förskolor
I rollen som förskollärare bedriver du undervisning genom lust att lära. Du arbetar till stor del i ett arbetslag tillsammans med välutbildade arbetskamrater och följer våra styrdokument. I tjänsten ingår att planera, genomföra och dokumentera för barns lärande och utveckling i verksamheten och i bl. a. UNIKUM. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att ha fokus på lust att lära, trygghet och att utveckla barns ordförråd genom kunskaper i olika språkstrategier. Samarbete mellan all personal gör att det skapas goda förutsättningar för f...
2021-04-12 2021-04-26
Alingsås kommun, Bjärke Sollebrunns skola söker lärare i SU-grupp + bild
Grundtjänsten bygger på undervisning i SU-grupp samt mentorskap. Det innebär också undervisning i bild på ca 40% i årskurs 4 och 5. Du förväntas arbeta aktivt för att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever får ett genomtänkt och strukturerat upplägg på sina lektioner. Skolans utvecklingsmål är trygghet, studiero och ansvar för vår gemensamma miljö - samt tillgänglig lärmiljö. Som personal på skolan förväntas du arbeta i linje med dessa utvecklingsmål och bidra till att vi gör framsteg inom de områdena. Du kommer också som del av ett ...
2021-04-08 2021-04-22
Alingsås kommun, Bjärke Sollebrunn skola söker lärare i Ma/No
Grundtjänsten bygger på undervisning i helklass samt mentorskap. Det finns också möjlighet att få arbeta i särskild undervisningsgrupp eller med annat specialuppdrag beroende på kompetens och erfarenhet. Du förväntas arbeta aktivt för att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever får ett genomtänkt och strukturerat upplägg på sina lektioner. Skolans utvecklingsmål är trygghet, studiero och ansvar för vår gemensamma miljö - samt tillgänglig lärmiljö. Som personal på skolan förväntas du arbeta i linje med dessa utvecklingsmål och bidra till...
2021-04-08 2021-04-22
Alingsås kommun, Bjärke Sollebrunn skola söker lärare i tyska
Grundtjänsten innebär undervisning i tyska i grupper om ca 5-15 elever. Det finns också möjlighet att få arbeta i särskild undervisningsgrupp eller med annat specialuppdrag beroende på kompetens och erfarenhet. Mentorsskap kan också komma att ingå. Du förväntas arbeta aktivt för att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever får ett genomtänkt och strukturerat upplägg på sina lektioner. Skolans utvecklingsmål är trygghet, studiero och ansvar för vår gemensamma miljö - samt tillgänglig lärmiljö. Som personal på skolan förväntas du arbeta i l...
2021-04-08 2021-04-22
Alingsås kommun, Bjärke Sollebrunns skola söker speciallärare F-6
Du kommer att arbeta 100% i åldrarna f-6 tillsammans med en speciallärarkollega. Dina arbetsuppgifter är att planera för, undervisa och stötta elever i behov av stöd i och utanför klassrumsmiljön. Ditt elevstödjande arbete kommer att ske både i grupp och individuellt. Detta arbete planeras tillsammans med skolans övriga speciallärare och specialpedagoger. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans elevhälsa samt klasslärare. I ditt arbete som speciallärare har du också en regelbunden kontakt och ett gott samarbete med vårdnadshavare. Du ar...
2021-04-08 2021-04-22
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Gymnasielärare till Alströmergymnasiet
Arbetsuppgifterna består av undervisning i ämnena svenska, samhällskunskap och religion vid Alströmergymnasiet. I tjänsten ingår mentorskap samt att ta del av och ansvara för de arbetsuppgifter som finns inom programarbetslag och ämneslag. Som lärare hos oss ska du kunna ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar för lärande samt ha god dialog med elever och vårdnadshavare med ett professionellt förhållningssätt och lyhördhet. Du kommer att arbeta självständigt, samt tillsammans med kollegor och elever, planera och genomföra den pe...
2021-04-07 2021-04-21
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Lärare på ekonomiprogrammet på gymnasial nivå
Arbetsuppgifterna består framförallt av undervisning i ekonomiämnena på ekonomiprogrammet. I tjänsten ingår mentorskap samt att ta del av och ansvar för de arbetsuppgifter som finns inom programarbetslag och ämneslag. Som lärare hos oss ska du kunna ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar för lärande samt ha god dialog med elever och vårdnadshavare med ett professionellt förhållningssätt och lyhördhet. Du kommer att arbeta självständigt, samt tillsammans med kollegor och elever, planera och genomföra den pedagogiska verksamhe...
2021-04-07 2021-04-21
Alingsås kommun, Bjärke Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Sollebrunns skola
Du kommer att arbeta i fritidshemmet och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och undervisningen på fritidshemmet. Utifrån vår vision Lust att lära inom Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar vi för att både personal och elever skall trivas i verksamheten. Utifrån ett styrkebaserat synsätt tar vi tillvara på allas förmågor och skapar framtidstro. Du kommer under skoldagen samverka med klasslärare samt i viss utsträckning ansvara för rastaktiviteter för skolans yngre elever.
2021-04-07 2021-04-21
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Rättshandläggare
Du kommer att bistå med juridiskt stöd för att säkerställa att vi har en rättssäker ärendehantering. Det kan till exempel gälla att reda ut begrepp som skälig levnadsnivå, kartlägga processer och att ansvara för förvaltningens juridiska omvärldsbevakning. Men även att läsa utredningar och ge konstruktiv återkoppling på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Du blir en del i förvaltningens kvalitetsarbete med målbilden att vara en socialtjänst i framkant. Inom myndighetsutövningen uppstår det många juridiska frågeställningar kring hu...
2021-04-06 2021-04-21
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Nolbyskolan söker lärare till mellanstadiet
Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, enskilt och tillsammans med kollegor. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas individuella behov och genom din ämneskunskap och ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande lärmiljö där elevens lärande är i fokus.
2021-04-01 2021-04-15
Alingsås kommun, Plan- och bygglovsavdelningen Erfaren Bygglovshandläggare med kunskap om kulturmiljö
Vi söker en erfaren bygglovshandläggare med god kunskap om kulturmiljö. I rollen som bygglovshandläggare utför du handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Du arbetar både självständigt och tillsammans med övriga bygglovshandläggare. Arbetet omfattar även förhandsbesked, strandsskyddsdispenser samt start- och slutbesked. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen i huvudsak via telefon och mejl, och ibland på plats eller via digitala möten. Du fattar sj...
2021-04-01 2021-04-22
Alingsås kommun, Socialförvaltningen Junior redovisningsekonom till Socialförvaltningens ekonomiavdelning
I rollen som junior redovisningsekonom kommer du löpande hantera kund- och leverantörsreskontra. Du kommer även stämma av balanskonton och arbeta med löpande bokföring och andra uppgifter som tillhör avdelningen. Du kommer arbeta nära avdelningens ekonom och kommer även behöva täcka upp i visst ekonomarbete. Du kommer fungera som ett stöd till verksamheten i frågor som rör kund- och leverantörsfrågor och kommer ha mycket kontakt med kollegor ute i organisationen. Kort och gott söker vi dig som är lösningsorienterad, driven, stresstålig och vi...
2021-04-01 2021-04-15
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Hemsjö och Ödenäs förskolor
Team Hemsjö, Ingared, Västar Bodarna och Ödenäs (Team HÖVI) består av fem rektorer som tillsammans ansvarar för verksamheten som omfattar förskolor, öppen förskola, grundskola och fritidshem. Den rektor vi nu söker har ansvar för förskola och Öppna förskolan. Uppdraget som rektor i Alingsås innebär att du har personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsansvar i dina verksamheter. Förutom att du ingår i ledarteam, är du en del av förvaltningens rektorsgrupp där du i olika konstellationer får tillfällen till erfarenhetsutbyte och samarbete oc...
2021-03-31 2021-04-14
Alingsås kommun, Stöd och försörjning Socialsekreterare
I rollen som socialsekreterare på vår enhet kommer du att få arbeta i ett riktigt gott arbetsklimat med engagerade och initiativtagande arbetskamrater meden stor portion humor. Du arbetar till stor del med tät kontakt med dina klienter och dina medarbetare samtidigt som du kan arbeta självständigt. I tjänsten ingår samverkan med andra enheter och verksamheter, både internt och externt. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd. Du kommer att få god stöttning av kollegor och arbetsledning.
2021-03-31 2021-04-13
Alingsås kommun, Ängabogården/Kaptenen Ängabogården söker undersköterskor!
Arbetet som undersköterska består av att stötta våra brukare i deras vardag genom att ge en god individuell omvårdnad utifrån deras genomförandeplan samt utföra uppdrag enligt gällande delegering. Genomförandeplanen tydliggör varje boendes specifika behov i vardagen. Vi arbetar utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning och därför ställer vi krav på att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal, förståelse och skrift. Vi arbetar utifrån Alingsås kommuns värdegrund om öppenhet, engagemang och respekt, vilket genomsyrar det dag...
2021-03-30 2021-04-20
Alingsås kommun, Planeringsavdelningen Redovisningsekonom
Vi söker dig som vill arbeta som redovisningsekonom där du arbetar med förvaltningens redovisningsfrågor. I arbetet ingår även att strukturera och hantera förvaltningens ekonomiska processer kring lokaler. Som redovisningsekonom kvalitetssäkrar du bokslutsarbetet, uppdaterar kontoplan med relevanta koddelar. Du arbetar nära dina kollegor på ekonomiavdelningen och tillsammans säkerställer och utvecklar ni våra processer. Förvaltningen är inne i intensiv utvecklingsfas där modernisering, effektivisering samt förbättring av styrning och ledning s...
2021-03-30 2021-04-21
Alingsås kommun, Reningsverket Drifttekniker, Avloppsreningsverk
Som drifttekniker kommer du att ingå i en enhet som arbetar med drift och underhåll av kommunens avloppsreningsverk (ARV). Medarbetarna på enheten är stationerade på Nolhaga ARV i natursköna Nolhagaparken, Alingsås. Arbete sker på samtliga ARV och pumpstationer runt om i kommunen. Produktion av avloppsvatten sker idag i en process med mycket låg grad av automation. Det styrs och övervakas av konventionell paneldrift samt manuellt i anläggningen. Inom loppet av några år kommer det förändras till ett system som styrs och övervakas via ett drift...
2021-03-26 2021-04-26
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Två vård och omsorgslärare med inriktning social omsorg samt sjukvård sökes
I rollen som yrkeslärare på Alströmergymnasiet kommer du att undervisa på Vård och omsorgsprogrammet inom ämnena vård och omsorg på gymnasial nivå. Utifrån elevers individuella behov planerar, genomför och utvärderar du undervisning i kurser inom vård och omsorg. Du kommer eventuellt även undervisa på Alströmergymnasiets studieförberedande program i vissa individuella valkurser, såsom mental träning. I din tjänst ingår att bedöma det arbetsplatsförlagda lärandet i vård och omsorgskurserna tillsammans med handledare på arbetsplatsen samt eventu...
2021-03-09 2021-04-15
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare –semestervikariat!
I rollen som vikarierande biståndsbedömare blir du en del av vård- och omsorgsförvaltningen. Vi erbjuder ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar men företrädesvis människor över 65 år. Vår verksamhet präglas av mänskliga värden och vi vill skapa trygghet för de personer som behöver vårt stöd. Myndighetsavdelningen ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen när det gäller personer över 65 år samt i vissa fall även yngre personer. Biståndshandläggarens uppdrag är att göra noggranna utredning...
2021-03-01 2021-04-15
Alingsås kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterska - sommarjobba i Alingsås kommun!
Vill du kombinera ett givande arbete som sjuksköterska med en flexibilitet för dig som person? Hos oss får du bland annat välja om du vill arbeta deltid eller heltid! Läs mer om alla våra förmåner här: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/arbete/vara-formaner/ I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård hos flera olika patienter i deras hem. Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vår...
2021-02-16 2021-05-31
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun
Inom förskola arbetar du som timvikarie i team med övriga pedagoger och tillsammans arbetar ni med barnen i deras utveckling, i deras lärande och detta sker genom lek och pedagogiska aktiviteter. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö och aktiviteter som utmanar, lockar och lägger en grund för lärande hos alla barn. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och duktig på att skapa relationer med barn och deras föräldrar. Som timvikarie inom grundskolan kan du arbeta med barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Arbetet innebär at...
2021-01-20 2021-04-30
Alingsås kommun - huvudkonto Alingsås kommun söker tim- och sommarvikarier
Arbetet inom äldreomsorgen är skiftande och individanpassat. Där ingår det att skapa förutsättningar och möjlighet till stimulans utifrån varje individs förmåga. Du hjälper till vid vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. På ett äldreboende genomförs arbetsuppgifterna i ett gemensamt hem för de äldre och inom hemtjänsten bor de kvar i sina egna hem. Därför är det krav på körkort inom hemtjänsten alternativt att du kan cykla om arbetsområdet är inom centrum. I arbetet som personlig assistent och stödassistent arbetar du m...
2021-01-20 2021-06-13