Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Planeringsavdelningen Jurist som enhetschef till kanslienheten
Vård- och omsorgsförvaltningen i Alingsås söker en jurist som enhetschef till kanslienheten. Kanslienheten ansvarar för förvaltningens nämnd- och avgiftsprocesser. I nämndprocessen ingår, registratur, diarieföring, ärendeberedning och dokumenthantering. Kanslienheten är en liten enhet med ca 5 medarbetare och större delen av tjänsten kommer du att vara förvaltningens juridiska specialist. Fokus i ditt arbete som specialist är företrädesvis socialrätt inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du kommer att ge kvalificerat juridiskt stöd till chefer...
2021-10-23 2021-11-14
Alingsås kommun, Lendahl/Långared Specialpedagog till Lendahlsskolan
I rollen som specialpedagog har du en central roll i vårt arbete kring eleverna och i vårt elevhälsoarbete. Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med pedagoger och andra professioner planera, genomföra och utvärdera arbetet för våra elever. I tjänsten ingår att göra pedagogiska kartläggningar och utredningar. Tillsammans med pedagoger ansvara för åtgärdsprogram. Du arbetar med att identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet för att göra skolan tillgänglig för alla elever. Du ingår i skolans elevhälsa där...
2021-10-22 2021-11-05
Alingsås kommun, Noltorpsgården Nya undersköterskor till Noltorpsgården
Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska och vill vara en del av oss på Noltorpsgården. Som undersköterska är du en viktig del i arbetet med att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje brukarens individuella behov och förutsättningar. Du kommer främst arbeta på våra två gruppfysavdelningar men även kunna vara behjälplig på vår demensavdelning. Du kommer att arbeta utifrån brukarnas genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehabpersonal och sjuksköterskor. I arbetet ingår do...
2021-10-21 2021-11-04
Alingsås kommun - huvudkonto Förskollärare till Ängabo förskola, uteavdelning
I din roll som förskollärare hos oss är det viktigt att du har barnets utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid på förskolan. Vi utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och vi utformar verksamheten så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnet för fortsatt utbildning. Då placeringen är på en utomhusavdelning sker arbetet till stor del utomhus. Inom arbetslaget fördelar vi förekommande uppgifter tillsammans och utifrån respektive profession upprätta...
2021-10-20 2021-11-03
Alingsås kommun, Arbetsmarknad Enhetschef till arbetsmarknadsenheten
Verksamheten för integration och arbetsmarknad söker nu en enhetschef till arbetsmarknadsenheten. I uppdraget driver du enhetens utvecklings- och förändringsarbete utifrån budget i balans och där samverkan med interna och externa parter är en självklar del av uppdraget. I ditt uppdrag kommer du arbeta mot en rad praktiska verksamheter så som; caféverksamhet, snickeri, kök, systuga med mera. Enheten som du kommer leda arbetar och ansvarar för kommunens flyktingmottagande och integrationsinsatser. I uppdraget ingår att arbeta med synergier mel...
2021-10-20 2021-11-03
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Ny förskoleavdelning i Hemsjö-Ingared söker Förskollärare
Våra härliga barn, föräldrar och pedagoger väntar på just dig! Vårt arbete på Hemsjö förskola bygger på det styrkebaserade förhållningssättet där vi tar tillvara på individens förmågor och bygger vidare på det som är positivt. Alla vi som vistas i förskolan, barn som vuxna är en betydelsefull del i ett sammanhang. Vi är varandras arbetsmiljö och ska hjälpa varandra att bli så bra som möjligt. Därför söker vi dig som tror på det kompetenta barnet och ser barngruppen och arbetslaget som en tillgång. Vårt nuvarande utvecklingsarbete handlar om b...
2021-10-19 2021-11-05
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Ny förskoleavdelning i Hemsjö-Ingared söker Barnskötare
Våra härliga barn, föräldrar och pedagoger väntar på just dig! Vårt arbete på Hemsjö förskola bygger på det styrkebaserade förhållningssättet där vi tar tillvara på individens förmågor och bygger vidare på det som är positivt. Alla vi som vistas i förskolan, barn som vuxna är en betydelsefull del i ett sammanhang. Vi är varandras arbetsmiljö och ska hjälpa varandra att bli så bra som möjligt. Därför söker vi dig som tror på det kompetenta barnet och ser barngruppen och arbetslaget som en tillgång. Vårt nuvarande utvecklingsarbete handlar om b...
2021-10-19 2021-11-05
Alingsås kommun, Noltorp Grundskollärare
I din roll som grundskollärare är du väl förankrad i grundskolans uppdrag och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna. Som lärare hos oss bedriver du undervisning för eleverna i årskurs 5. I tjänsten ingår bland annat att skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling, samtidigt som du är trygg och stabil samt bidrar till nytänkande och kreativitet. Du förväntas även att kontinuerligt dokumentera och följa upp elevernas lärande och utveckling. Ditt dagliga arbete präglas av de värder...
2021-10-19 2021-11-02
Alingsås kommun, Äldreboende Timvikarie omgående - och sommarvikare sökes till Hemsjögården i Ingared!
Förekommande omvårdnadsarbete utefter brukarens individuella genomförandeplan, medicindelegering, dokumentation, aktiviteter, svara på larm mm.
2021-10-19 2021-11-21
Alingsås kommun, Stöd och utveckling Specialpedagog/Logoped mot förskola och skola
Som specialpedagog/logoped har du rollen som rådgivande, handledande i pedagogiska frågor med fokus på kommunikation, språk och tal. Fokus i uppdraget är stöd till enheter utifrån varje barn och elevs rätt till kommunikation med stöd av ett språkstimulerande arbetssätt. Du har en övergripande stödfunktion till enheter utifrån deras identifierade behov och du driver processer, uppföljnings-, analys- och utvecklingsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Som specialpedagog/logoped kommer du att ingå i enheten Stöd och utveckling och...
2021-10-19 2021-11-03
Alingsås kommun, Stöd och utveckling Utvecklingsledare mot förskola och skola 1-16 år
Som utvecklingsledare arbetar du självständigt med pedagogiskt utvecklingsarbete i ett 1-16 års perspektiv. I rollen som utvecklingsledare stödjer du och driver processer utifrån enheternas identifierade behov. Du är delaktig i uppföljnings-, analys- och utvecklingsarbete utifrån förvaltningens systematiska kvalitetsarbete I rollen ingår att vara sammanhållande länk i samverkan med universitet och högskolor och ansvara för förvaltningens VFU, mentorskap inom VFU, men också mentorer för nyanställda inom förvaltningen. Ditt huvuduppdrag kommer ...
2021-10-18 2021-11-04
Alingsås kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare till myndighetsavdelningen LSS
På enheten LSS är vi nio handläggare, en metodhandledare och en enhetschef. Enheten är organiserad i ansvarsområden med inriktning mot barn, vuxna och personlig assistans. Denna uppdelning är inte statisk utan kan komma att förändras över tid. I det dagliga arbetet finns tillgång till metodstöd av metodhandledare och det omfattande juridiska dokumentationsstödet som finns på JP Infonet. Arbetsgruppen har även regelbunden processhandledning. Arbetet med myndighetsutövning inom LSS innebär att du vid begäran om insats utreder, bedömer och fattar...
2021-10-15 2021-10-29
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till Socialförvaltningen Boendeenheten
Det socialpsykiatriska boendet är ett gruppboende med tillhörande lägenheter. Som timvikarie hos oss stödjer du våra klienter i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar. Stödboendet vänder sig till personer som av olika anledningar befinner sig i en utsatt livsposition, det är inte ovanligt att det finns en beroendeproblematik. Delar av boendet drivs som ett kollektiv där i dagsläget fem lägenheter är kopplade, här är behovet av personal dygnet runt större. Även här innebär arbetet att ...
2021-10-15 2021-11-05
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Chef till avdelningen för förebyggande och utbildning, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Som chef för avdelningen för förebyggande och utbildning har du det yttersta ansvaret för förbundets förebyggande- och utbildningsverksamhet. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom din avdelning och du driver och utvecklar verksamheten utifrån givna ramar och mål. Genom involvering, planering, tydlig ledning och styrning skapar du förutsättningar för måluppfyllelse med ett kvalitativt och rättssäkert resultat. Du har fem medarbetare - en tillsynsförrättare/brandingenjör, tre tillsynsförrättare och en brandskyddskontrollant i din...
2021-10-15 2021-11-05
Alingsås kommun, Gatuenheten Projektplanerare med fokus på genomförande
Som projektplanerare på Gatuenheten arbetar du i hela kedjan från projektering till planering och genomförande för investeringsprojekt som görs i egen regi. Du har det sammanhållande ansvaret för att ta emot beställningar av investeringsprojekt från de beställande verksamheterna. Du har ett sammankallande ansvar för planeringsmöten på enheten. Din roll blir mycket viktig utifrån att få till ett bra flöde i beställningar samt att ge förutsättningar för ett lyckat projektgenomförande. I ditt arbete stöttar du enhetschef, två arbetsledare och e...
2021-10-15 2021-11-14
Alingsås kommun - huvudkonto Timvikarier till Nolhaga Parkbad
Nolhaga parkbad är organiserat i fyra olika ansvarsområden: Simundervisning och vattenträning, reception och information; Relax, konferens och event samt lokalvård med rutiner och arbetsmetoder. Nu söker vi timvikarier till Nolhaga Parkbad som kan hoppa in och ha olika typer av vattenpass så som grundvattenträning och våtvästträning för olika åldrar. Vi söker dig som har fullständig gymnasieutbildning samt vana av att bedriva olika typer av vattenpass eller andra likvärdiga träningspass. Meriterande om du haft liknande uppdrag sedan tidigare.
2021-10-14 2021-10-29
Alingsås kommun, Hemsjö hemtjänst och Nattpatrullen Undersköterska inom hemtjänsten
I vår verksamhet på Tuve hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvud...
2021-10-14 2021-10-28
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Lärare till Särskild Undervisningsgrupp på Gustav Adolfsskolan
På Gustav Adolfsskolan jobbar vi med att kontinuerligt utveckla verksamheten, du och dina kollegor arbetar tillsammans med att utveckla en trygg och utvecklande lärmiljö genom ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete där eleven är i fokus. Vi söker nu dig som vill arbeta med att leda och organisera lärandet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv på skolan. Du kommer att arbeta med att både undervisa samt att vara mentor för våra elever i SU-grupp. Tillsammans med dina kollegor är du aktivt med och bidrar till utvecklingen av verksamh...
2021-10-14 2021-10-28
Alingsås kommun, Hagagården Undersköterska till Hagagården
Tycker du om att arbeta självständigt men i samarbete med dina kollegor? Det är bra, för vi söker en person med god samarbetsförmåga och som samtidigt kan ta egna initiativ. Eftersom du är flexibel och ansvarstagande så hanterar du arbetsdagar som innebär allt från omvårdnad, ge mediciner, promenader, beställa varor, städa, sitta ner och prata, hålla i aktiviteter, dokumentation och annat som kan förekomma i arbete med människor. Vi hänger med i utvecklingen och är en av de ledande kommunerna inom digitalisering, därför behöver du känna dig t...
2021-10-13 2021-10-27
Alingsås kommun, Äldreboende TV 100% Undersköterska till demensboende
Förekommande omvårdnadsarbete, dokumentation, medicindelegering via OTP digital signering, arbeta efter brukarens genomförandeplaner, BPSD, kontaktmannaskap, ombudsroller mm.
2021-10-13 2021-11-07
Alingsås kommun, Nolby Nolbyskolan söker musiklärare
Du undervisar elever i årskurs 2-6 i ämnet musik.
2021-10-11 2021-10-25
Alingsås kommun - huvudkonto Undersköterska till Tuve hemtjänst
I vår verksamhet på Tuve hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvud...
2021-10-11 2021-10-25
Alingsås kommun, Tuve hemtjänst Undersköterska till Stampen/Ängabo hemtjänst
I vår verksamhet på Tuve hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvu...
2021-10-11 2021-10-25
Alingsås kommun, Centrum 7-9 Nolhagaskolan söker lärare i svenska och engelska
Vi söker dig som kan undervisa elever i svenska och engelska. Du är kanske nybliven pensionär med mer att ge eller student på gång att bli klar. Du ska brinna lite extra för att möta elever i behov av stöd. Du ska genom undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Din undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
2021-10-10 2021-10-24
Alingsås kommun, Kommunikationsenheten Kommunikatör
Som kommunikatör är du en viktig del av vår enhet om sju personer. Alingsås kommun arbetar aktivt med att utveckla kommunikationen mot våra invånare, besökare och näringsliv. En viktig del i det arbetet är att skapa bra, intressant och målgruppsanpassat innehåll till våra olika kanaler, där vi på ett enkelt och proffsigt sätt sprider värdefull information, är tillgängliga och har en nära dialog. Som kommunikatör i Alingsås kommun har du ett omväxlande jobb med olika arbetsuppgifter, det kan till exempel vara att: • Skriva texter - ibland med r...
2021-10-04 2021-10-31
1 2 >