Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högskolan i Gävle Doktorand inom vårdvetenskap
Främsta arbetsuppgiften är ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen kan även få arbeta med undervisning och administrativt arbete omfattande högst 20% av heltid. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Den som antas till en utbildningsplats förväntas utföra merparten av sitt arbete i Gävle s...
2023-06-02 2023-06-22
Högskolan i Gävle Universitetslektor i idrottsvetenskap
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för och bedriva undervisning, handledning och examination främst med inriktning mot sociologi, idrottskultur, kroppsnormer och doping. Undervisningen sker på grund- och avancerad nivå med hög kvalitet på såväl svenska som engelska. Därutöver ingår att bedriva och utveckla forskning inom Idrottsvetenskap med inriktning mot sociologi, idrottskultur, kroppsnormer och doping och i linje med högskolans strategiska forskningsområden. Inom arbetsuppgifterna rörande forskning ingår även etablera forsknin...
2023-05-29 2023-06-23
Högskolan i Gävle Universitetslektor i företagsekonomi
Vi söker en ämnes- och kompetensmässigt bred företagsekonom med erfarenhet av att undervisa och forska inom olika delämnesområden, så som finansiering och marknadsföring. Universitetslektorns arbetsuppgifter består av utbildning och forskning vid Avdelningen för ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på kurser på grund- och avancerad nivå i ämnet företagsekonomi (t.ex. Customer relationship management, Financial management, och Marknadsföring A) samt handledning av examensarbeten inom flera av företagsekonomins delämnesområden, bland ...
2023-05-24 2023-06-07
Högskolan i Gävle Universitetslektor i industridesign
I rollen som universitetslektor ingår att tillsammans med kollegor utveckla forskningen inom industridesign. Samarbeten och tvärvetenskapliga projekt med andra ämnen premieras inom ramen för högskolans strategiska forskningsområden. I tjänsten ingår även att undervisa och handleda studenter. Kandidatprogrammet i industridesign, vid Högskolan i Gävle, ges på vetenskaplig grund där hållbarhetsfrågor integreras med designteori och designpraktik. Undervisningen innefattar traditionella- och materialdrivna designprocesser som ofta sker i samverkan m...
2023-05-17 2023-06-07
Högskolan i Gävle Universitetslektor i industriell ekonomi
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik söker nu en universitetslektor i industriell ekonomi. Anställningen är kopplad till det strategiska forskningsområdet intelligent industri. Vi är ett dynamiskt och internationellt team som fokuserar på ledning, utformning, styrning och förnyelse av industriella verksamheter och försörjningskedjor. Tjänsten som universitetslektor omfattar • undervisning på grund- och avancerad nivå, • handledning av doktorander, • forskning tillsammans med ämnesgruppen för industriell ekonom...
2023-05-17 2023-06-07
Högskolan i Gävle Doktorand inom didaktik
Doktoranden skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga studier samt genomgå kurser om minst 80 högskolepoäng. Utbildningen innefattar författande av en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 160 högskolepoäng. Doktoranden får i begränsad omfattning även arbeta med utbildning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Doktoranden förväntas utföra den absoluta merparten av ...
2023-05-16 2023-06-07
Högskolan i Gävle Forskningsassistenter med expertis inom geo-spatial datavetenskap eller datavetenskap
Du kommer huvudsakligen att arbeta med arbetsuppgifter som relaterar till Geo-spatial datavetenskap. Det innebär bland annat analys och underhåll av en databas som utvecklats i projektet BIG (Better Life Quality with integrated GIS), se länken: https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Forskning-vid-akademin/Miljovetenskap/Gront-stadsliv/Urban-Studio/Forskningsprojekt/The-BIG-project---Battre-livskvalitet-med-Integrerande-GIS.html Anställningen är på 100% och varar ca ett år. Tjänsteställe är Gävle. Arbet...
2023-05-04 2023-06-16
Högskolan i Gävle Redovisningsansvarig
Som redovisningsansvarig säkerställer du att Högskolans finansiella redovisning upprättas enligt gällande lagar och förordningar. Du har ett övergripande ansvar för myndighetens bokslut och du ansvarar vidare för att den ekonomiska rapporteringen till statsredovisningen levereras i tid och håller hög kvalitet. Du planerar och leder arbetet med den löpande redovisningen samt utvecklar och upprätthåller rutiner för en effektiv ekonomiadministration. Du är delaktig i myndighetens budget- och prognosarbete och håller dig ajour med nya redovisnings...
2023-04-04 2023-06-11
Högskolan i Gävle Universitetslektor i maskinteknik
Undervisning, kursansvar och examination i grundutbildningens kurser inom ämnesområdet samt handledning och examination av projektarbeten och examensarbeten. På sikt även undervisning på avancerad nivå samt handledning av doktorander. Forskning inom maskinteknik och utökat samarbete med det strategiska forskningsområdet Intelligent industri. På sikt ansökan om finansiering och genomförande av nya forskningsprojekt. Deltagande i utveckling av förnyade högskoleingenjörsutbildningar och samverkan mellan olika ämnesgrupper. Tjänsteställe är Gävl...
2023-04-04 2023-08-31