Praktikant till bildarkivet vid Världskulturmuseerna till hösten 2024

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig som med kunskap, nyfikenhet och värme vill bidra till att utveckla verksamheten framåt.

Arbetsuppgifter

Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen.

Till vår verksamhet i Stockholm erbjuder vi nu en praktikplats kopplad till vårt bildarkiv. Förekommande arbetsuppgifter blir arkivering, uppordning, placering, inventering och allmän förvaltning och aktivering av bildsamlingen. Praktiken sker under handledning av bildintendent. Den huvudsakliga placeringen för praktikplatsen är på Etnografiska museet men även Östasiatiska museet.

Kvalifikationer

Placeringen riktar sig till studenter inom Arkivvetenskap, ABM, Kulturvetarlinjen, Kulturstudier eller liknande utbildning där arkivvetenskap ingår. Praktikperioden bör vara minst 4 veckor och helst 10 veckor.
Som sökande bör du vara intresserad av fotografi och museisamlingar och utställningar. Vi tror att du som söker är självgående och önskar bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Anställningens omfattning

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan student och handledare

Ansökan

Referensnummer:   C183821/2024

Gör ansökan

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Välkommen att söka genom att: göra en digital ansökan via denna länk