Kvalitetshandläggare för avtalsuppföljning inom individ- och familj/vård och omsorg

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner.

Vårt uppdrag är främst att samordna, samverka och vara en samlad röst för Skåne. Detta för att våra medlemmar ska kunna nyttja sin gemensamma styrka.

En av Skånes Kommuners viktigaste uppgifter är att underlätta för kommunerna att fördjupa samverkan och att tillvarata kommunala intressen.

Arbetsuppgifter

Uppdraget

Beträffande upphandlade tjänster inom socialtjänstens individ och familj, vård och omsorg samt handledning gör vi upphandlingar och tecknar ramavtal för Skånes 33 kommuner och ytterligare 13 kommuner i Kronoberg och Halland, totalt 46 kommuner.

Arbetsuppgifter

Som kvalitetshandläggare arbetar du huvudsakligen med kvalitets- och avtalsuppföljning av de verksamheter som blivit upphandlade. Det avser verksamheter inom HVB för barn och unga samt för vuxna missbrukare, konsulentstödda familjehems- och jourhemsverksamheter, öppenvård, särskilt boende för äldre, psykiskt funktionshindrade, LSS-verksamheter samt handledningstjänster för kommunens personal. Som kvalitetshandläggare är du sakkunnig inom ovanstående upphandlingar vid framtagande av nya förfrågningsunderlag inom respektive verksamhetsområde. Detta arbete görs alltid i team tillsammans med andra kvalitetshandläggare, upphandlare och i tätt samarbete med kommunerna.

Arbetet med kvalitetsuppföljning innebär att genom besök i verksamheterna och genom andra uppföljningsmetoder, följa upp de verksamheter som omfattas av ramavtalet samt arbeta fram metoder, indikatorer och kvalitetsmått gällande

verksamheternas kvalitet. Det innebär att säkerställa processerna i uppföljningsarbetet vilket kan komma att innebära fördjupning och utveckling gällande statistik, bearbetning av kvantitativa data samt framtagande av nya verktyg kring uppföljning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning och lång erfarenhet av individ- och familjeomsorg och/eller vård och omsorgsområdet. Du har tidigare arbetat med någon typ av systematiskt uppföljnings- /utredningsarbete. Du bör vara väl uppdaterad gällande de lagstiftningar som omfattar de olika områdena.

Du är serviceinriktad, målinriktad och ansvarstagande, noggrann och strukturerad och har goda IT-kunskaper. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du är relationsskapande och har ett kommunikativt och utåtriktat förhållningssätt. Du har förmågan att lyfta blicken med ett tydligt strategiskt perspektiv och du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansökan

Referensnummer:   C62686

Gör ansökan

Övrigt

Skicka in din ansökan med personligt brev, löneanspråk och meritförteckning (CV). Sänd inte med bilagor (betyg m.m.) i detta skede. Dessa handlingar kan vi senare komma att begära in.
Du måste inneha körkort.