jobb just nu!

Lärare, Grundsärskolan Norrsätra

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

De kommunala särskolan i Sandviken skall kännetecknas av en skola där vi gör varandra bättre!
Vår vision är att bli en av de mest framgångsrika skolkommunerna inom de närmaste fem åren med förbättrade skolresultat. Ett skolutvecklingsprogram har beslutats av kunskapsnämnden där olika delar skall samverka för att detta skall bli verklighet.

Särskolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv värden, traditioner, språk, kunskaper från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet på skolan måste därför ske i nära samarbete med hemmet.

I Sandvikens kommun finns även en lång tradition av satsning på IT i skolan där varje elev har sin egen dator. Nu går skolorna in i Nästa Generations Lärande- en utveckling där digital kompetens ger nya möjligheter i elevernas läroprocesser samt är ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.

Vi gör skillnad och bildar framtid!

PERSONALFÖRMÅNER
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening som vi är mycket stolta över, som erbjuder många aktiviteter och dessutom är en av Sveriges bästa personalföreningar.

Grundsärskolan är idag en 1-8 skola med ca 40 elever. Läsåret 2019/2020 är det en fullt utbyggd 1-9 skola. Vår skolgård ligger direkt anslutningen till skogen och har stora utomhusytor som används i undervisningen. Vår verksamhet består av elever uppdelade i tvärgrupper om 1-3, 4-6 och 7-8, kommande läsår 7-9. Arbetslagen som är 3 till antalet följer klassindelningen. Det finns en 1-3 klass, två 4-6 klasser och tre 7-8 klasser. Grundsärskolan har också ett fritidshem. Grundsärskolan är lokalintegrerad med Grundskolan F-9.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär arbete som lärare i en av klasserna på högstadiet. Du kommer att ha ansvaret för elevernas lärande och driva arbetet tillsammans med klassassistent och övriga lärare i arbetslaget som har ett mycket tätt samarbete. På grundsärskolan vill vi att du som lärare har en god förmåga att individualisera lärandet eftersom alla elever har olika behov, förutsättningar och inlärningsstil. Varje elev är unik och din uppgift som lärare är att kunna erbjuda verktyg och en stimulerande lärmiljö för var och en. Vi vill även att du har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa varma relationer till varje elev. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Som lärare på grundsärskolan förväntas du kunna samarbeta med dina medarbetare, ha humor, kunna se nya alternativa lösningar, dokumentera ditt arbete och elevernas lärande. Du ska även kunna använda dig av datorn som ett naturligt lärverktyg.

Kvalifikationer

Du har särskollärarexamen och legitimation.
Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar.
Du är en tydlig ledare och vuxen förebild för eleverna.
Du kan samarbeta, skapa goda relationer och är tydlig i din dialog med eleverna, föräldrarna och dina medarbetare.
Du uppskattar att tillsammans med medarbetare planera, utvärdera och förbättra verksamheten.
Du är positiv och ser möjligheter istället för hinder.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.

Före anställning ska följande lämnas in:
* lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg eller motsvarande
* giltigt utdrag ur polisens belastningsregister för skola, förskola och barnomsorg

Då vi vill ha fler medarbetare med språk- och kulturkompetens, välkomnar vi sökande med alla etniska bakgrunder.

Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Snarast enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   701-19

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.