jobb just nu!

Lärare individuella programmet, Gymnasiesärskolan

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

De kommunala särskolan i Sandviken skall kännetecknas av en skola där vi gör varandra bättre!
Vår vision är att bli en av de mest framgångsrika skolkommunerna inom de närmaste fem åren med förbättrade skolresultat. Ett skolutvecklingsprogram har beslutats av kunskapsnämnden där olika delar skall samverka för att detta skall bli verklighet.

Särskolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet på skolan måste därför ske i nära samarbete med hemmet.

I Sandvikens kommun finns även en lång tradition av satsning på IT i skolan där varje elev har sin egen dator. Nu går skolorna in i Nästa Generations Lärande- en utveckling där digital kompetens ger nya möjligheter i elevernas läroprocesser samt är ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.

Vi gör skillnad och bildar framtid!

PERSONALFÖRMÅNER
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening som vi är mycket stolta över, som erbjuder många aktiviteter och dessutom är en av Sveriges bästa personalföreningar.

Arbetsuppgifter

Gymnasiesärskolans verksamhet byggs utifrån ett praktiskt pedagogiskt arbetssätt, som syftar till att skapa en tydliggörande och förutsägbar miljö med utgångspunkt i gällande styrdokument. Varje pedagog förväntas ha en helhetssyn på eleverna med syfte att utveckla deras kunskaper och färdigheter för att skapa möjligheter till ett innehållsrikt och meningsfullt liv. För att ha rätt att bli mottagen i särskolan så ska eleven ha en utvecklingsstörning, det gäller även dem som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Utifrån att verksamheten ökar i elevantal inom det Individuella programmet på gymnasiesärskolan så söker vi nu en speciallärare med inriktning utvecklingsstörning eller motsvarande utbildning. Du har behörighet att undervisa på gymnasiesärskolans Individuella program i ämnesområdena.
Ämnesområden:
• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation
Du kommer främst att undervisa i ämnesområdet estetisk verksamhet, gärna med inriktning musik. Du kommer även att vara mentor till ett antal elever.

Gymnasiesärskolan är placerad på Bessemerskolan med närhet till stadsparken och hälsans stig. Vår verksamhet bedrivs i fina och fräscha lokaler. Medarbetarna arbetar tätt tillsammans, det är alltid högt i tak och nära till skratt. Du kommer att tillsammans med övrig personal ha en stor frihet och ett ansvar att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar vardag för eleverna.

Kvalifikationer

Låter det här som en intressant tjänst för dig? Vi söker dig som:
* är legitimerad förskolelärare/lärare och/eller speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning
* har erfarenhet av undervisning i musik och gärna spelar instrument
* har mycket god kännedom av att arbeta med elever på tidig utvecklingsnivå
* har kunskaper om Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
* är kreativ, flexibel och prestigelös
* har förmåga att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar
* är en tydlig ledare och vuxen förebild för eleverna
* kan samarbeta, skapa goda relationer och är tydlig i din dialog med eleverna, föräldrarna och dina medarbetare
* har goda datakunskaper.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.

Vi vill även att du har körkort och att du är beredd att köra verksamhetens fordon i tjänsten.

Då vi vill ha fler medarbetare med språk- och kulturkompetens, välkomnar vi sökande med alla etniska bakgrunder.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2019-08-12

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   800-19

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.