Handläggare ledningsstrateg

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

SKR är en medlems- och intresseorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar i SKR. SKR:s uppgift är att vara kommuner och regioners röst gentemot riksdag, regering och myndigheter samt att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKR ger service och rådgivning åt sina medlemmar och erbjuder utbildningar, nätverk och konferenser.

SKR är också Sveriges största arbetsgivarorganisation, som tecknar centrala kollektivavtal om löner och andra villkor för alla medarbetare i kommuner och regioner.

Avdelningen för kommunikation ansvarar för att driva opinion kring viktiga frågor som rör kommuner och regioners verksamhet samt att ständigt utveckla och förbättra organisationens kommunikativa förmåga.

Nu söker avdelningen en ledningsstrateg. Ledningsstrategen är del av avdelningens ledning och finns på alla avdelningar på SKR, i syfte att avlasta avdelningschefen.

Arbetsuppgifter

En viktig del i uppdraget är att stötta avdelningschefen och övriga sektionschefer i planering och uppföljning av avdelningens verksamhet. Det gör du genom att ta fram underlag till avdelningschef och genomföra utredningar och analyser om till exempel avdelningens interna verksamhetsutveckling, processer, rutiner och organisering.

Du kommer att ingå i kommunikationsavdelningens ledningsgrupp. Du kommer att bereda och hålla ihop agendan för avdelningens ledningsgruppsmöten. Du inhämtar relevant information kring bla SKR-övergripande processer som är viktiga för avdelningen och avdelningens ledningsgrupp samt att du skriver minnesanteckningar efter ledningsgruppsmötena.

En annan del av uppdraget är att du ingår i SKR:s nätverk för ledningsstrateger vilket ger stöd och inblick hur SKR arbetar med planering och uppföljning. Du kommer även ha ett nära samarbeta med andra stödfunktioner såsom ekonomicontroller, administratör och personalstrateg.

Kvalifikationer

För att klara uppdraget vill vi att du har relevant akademisk examen med inriktning mot kommunikation, ekonomi eller statsvetenskap. En förutsättning för att klara av uppdraget är att du har erfarenhet av att arbeta på kommunikationsavdelning och har god förståelse för hur en kommunikationsavdelning styrs och fungerar. Vi ser även att du ska ha erfarenhet av att arbeta med ledningsstöd inom en komplex organisation.

Utöver det vill vi gärna att du har arbetat inom offentlig sektor samt att du har erfarenhet av förändringsledning och internkommunikation.

Personliga förmågor och färdigheter
För att trivas i rollen ser vi att din kommunikation kännetecknas av lyhördhet, nyfikenhet och tydlighet och att ditt arbetssätt är präglat av proaktivitet, effektivitet, goda relationer och lösningsorientering. Att lyckas vara strukturerad och flexibel är nyckel till framgång i rollen.

Du har ett intresse och erfarenhet av såväl kommunikationsfrågor som för styrning- och ledningsarbete. Du har lätt för att se helhetsperspektivet och hur du bidrar till utvecklingsarbete.

Du kommer att befinna dig i händelsernas centrum på avdelningen och du balanserar kommunikation i ett högt tempo med lojalitet till ledningens förtroende. Rollen ställer krav på ditt ledarskap, utan att vara chef, och dina förmågor till både självständigt arbete och teamarbete i komplexa frågor.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   A1059076

Gör ansökan