jobb just nu!

HR-chef

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Öckerö kommun har med de tio befolkade öarna väster om Göteborg omkring 12 700 invånare. Öckerö strävar efter att vara en levande skärgårdskommun året runt, en plats som präglas av närheten till havet såväl som storstaden. Som medarbetare i kommunen bidrar man till en bättre vardag för invånarna, en betydelsefull och viktig uppgift. Medarbetarnas engagemang är en förutsättning för goda resultat och en bra verksamhetsutveckling.

Öckerö kommun har nyligen genomfört en förändring inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Förändringen innebär att samtliga fyra centrala styr-och stödenheter numera är organiserade under ett gemensamt verksamhetsområde.
Verksamhetsområdet benämns centralt styr & stöd och består av ekonomienheten, personalenheten, juridik-och kanslienheten och digitalisering- och kommunikationsenheten. Kännetecknande för samtliga fyra enheter inom verksamhetsområdet ska vara att eftersträva en likformig, ändamålsenlig och effektiv funktion med tydligt ansvar och uppdrag.

Arbetsuppgifter

Arbetet inom personalenheten skall i likhet med verksamhetsområdets övriga enheter genomsyras av ett uppdrags- och processbaserat tänkande med kvalitet och hållbarhet som grund. Personalenhetens främsta uppdrag är att ge kvalificerat HR-stöd till cheferna utifrån ett verksamhetsgemensamt perspektiv. Personalenheten kännetecknas av att vara en centralt placerad styr- och stödorganisation, indelad i en HR-funktion och en lönefunktion.

Tjänsten som HR-chef innebär att vara chef och främst ledare för medarbetarna som är organiserade inom personalenheten. HR- chefens främsta uppgift är att leda en grupp med tre HR-specialister, tre löneadministratörer och en lönekamrer. Dessa arbetar både strategiskt och operativt med professionellt stöd till organisationens chefer och medarbetare.

Uppdraget som HR-chef innebär såväl strategiskt planeringsarbete som arbete av operativ karaktär. Chefstjänster bestående av såväl strategiska som operativa uppgifter är en förutsättning för en organisation av Öckerö kommuns storlek. HR-chef rapporterar i enlighet med ledningsorganisationen i första hand till verksamhetschef. Uppdraget innebär också, via delegation, en direkt och indirekt kommunikation med kommundirektör och politik. Som HR-chef ingår du också i kommundirektörens ledningsgrupp.
Några av de största utmaningarna som arbetsgivaren Öckerö kommun står inför är det centrala arbetet med organisationens kompetensförsörjning, ledarutveckling, och inte minst digitaliseringsprocesser.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen inom personalvetenskap samt med ett flertal års
erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i olika funktioner, såväl strategiskt som operativt.
Du har chefserfarenhet och/eller kan uppvisa dokumenterat goda resultat av att driva HR-frågor som en viktig del av verksamhetens utveckling. I detta sammanhang prioriteras goda
kunskaper och erfarenhet av arbetsrätt samt arbetsmiljöarbete, viktiga delar som utgör basen i rollen som chef och inte minst med HR som inriktning. Du har också goda kunskaper om avtal, regelverk och förhandlingar inom det kommunala området och därtill samverkansarbete med fackliga organisationer.

Du är en person som kan göra såväl kortsiktiga som långsiktiga avvägningar och prioriteringar utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv. Du har ett positivt,
transparant och flexibel förhållningssätt. Vi värdesätter att du är lyhörd och på ett
framgångsrikt sätt kan anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är engagerad och trygg i ditt ledarskap har god självinsikt och förstår vikten av ett gott och utvecklande ledarskap. Du är van att skapa ordning och struktur på en strategisk nivå och möjliggör för dina medarbetare att utvecklas samt uppnå arbetsgruppens mål och uppdrag.

En god förmåga att samarbeta är en av dina styrkor och du förstår betydelsen av att samverka med flera aktörer såväl ur ett arbetsgivarperspektiv som ur ett partgemensamt perspektiv. Ditt uppdrag kommer att, via uppdragsmodellen, utgå från de mål som beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det är viktigt ur ett kvalitetsperspektiv att diskussionen om ändamålsenlighet alltid hålls levande och att organisationen hörsammar uppmärksammade behov av strukturförändringar.

Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   Dnr 0135/18

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Öckerö kommun avser att genomföra denna rekrytering i egen regi och ber därför vänligen men bestämt att rekryteringsföretag inte kontaktar oss för att erbjuda sina tjänster.